3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
15/01/2016 - 23:09
Mustafa GEÇER
"Bu ülkedeki kötülüklerin asli faili olan zihniyeti, ideolojiyi iyice
analiz edip tanımadan ülkenin geri kalmışlığını ve meydana
gelen kötü gelişme ve olayları, terörü anlamak asla mümkün değildir."
Türkiye’de terörün kaynağı nedir?
1- En başta milletin değerleri ile arasına duvar örmüş, onlarla ve değerleri ile çatışan bizatihi kurulu “laik-ulusalcı-kapitalist düzen”in kendisidir.
2- Düzeni acımasızca yürütmeye çalışan, sömürge valisi zihniyetli, milletinden, onların inanç ve değerlerinden kopuk yönetici siyasiler ve bürokratlar.
3- Eğitim kurumlarına çöreklenmiş, isminin önüne akademik unvan yazılmış, “Bilim Adamı” sıfatı taşıdığı halde bu ülkede, ilime, bilime hiç hizmeti olmamış, bu konuda te’lif ve patenti bulunmayan, batılı bilim adamlarını yüz yıl geriden defolu tercüman olarak takip etmeye çalışan öğretim üyeleri ve üniversite yöneticileri.
4- Özel ve kamu imalat ve hizmet sektörü  kuruluşlarına dolmuş, doldurulmuş mason, sol, ateist referanslı, laikliği İslâm’la savaş silahı olarak -ki öyledir- kullanan mason ve komünist yöneticiler.
5-Terör unsurlarının amiri ve her türlü destek aldıkları İslâm, Türk ve Türkiye düşmanı dış mahfiller.
 
Terör için kullandıkları  istismar ettikleri araç ve malzemeler:
1-Ülkedeki geri kalmışlık,
2-Etnik farklılıklar;
3-Mezhep farklılıkları,
4-Bölgelerarası ekonomik ve sosyal farklılıklar,
6-Ülke içinde ele geçirdikleri, işgal ettikleri, yasama, yürütme, yargı, eğitim, diplomasi, maliye, sanat, medya gibi alanlar.
7-Kışkırtma ve tahrik amaçlı, demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, özgürlük, eşitlik söylemleri,
8-Her türlü yasa dışı faaliyetler, şiddet ve ihanet.
Terörün kaynağını teşkil eden tüm sebep ve araçları tek tek burada izah etmek ve kanıtlamak yazının hacmini aşıyor. Bu konular ancak ayrı ayrı yazılarda ele alınarak verilecek müşahhas örnek ve kanıtlarla açık bir şekilde ispat, izah edilebilir.  Bu yazıda ele alacağımız terörizmin eğitim alanı ve eylemlerin karargâhı haline getirilmiş eğitim kurumları ve oralara yerleşmiş  “Bilim Adamı” maskeli militanlardır.
Birkaç gün önce 1128 öğretim üyesi olduklarını iddia eden kişiler toplanıp PKK terör örgütünü destekleyen bir bildiri yayınladılar. Bu durum gafletle izah edilemez. Ülkede olup bitenlerden gafil bir bilim adamı, bir aydının gafleti ihanetine eşittir. Kasıtlı ve bilinçli yapıyorlar. Efendileri öyle istiyor. Nezdinde itibar aradıkları ve Türkiye’nin varlığından rahatsız olan, kahrolan, hep beraber kahrolasıca efendilerine onların safında ve emrinde oldukları mesajlarını verdiler. Biliyorlar ki, kan emici “beyaz efendi” ihaneti cömertçe ödüllendirmiştir, ödüllendirir. İhanetlerinin bedellerini; para, ünvan, kariyer, ödül ve madalya olarak alacaklar. ”Şu kadar Ermeni’yi katlettik” diyen adama nasıl da hemen “Nobel Ödülü” verildi. İhanet uzmanları bu gibi ödülleri ve nasıl alınacağını dikkatle takip ediyorlar. “İhanet en tatlı intikamdır”. İngilizler böyle der. Bu aziz Millet’ten, efendileri için havlayarak  intikam da ödül de alıyorlar.
Bunlar, ikinci meclisten sonra  devleti ele geçirerek tek parti döneminde daha yoğun olarak devletin her alanına yerleştikleri gibi, en mahrem, gizli yetkili alanlarına da yerleştiler. Bu alanları ve yetkileri varlıklarını sürdürmek, millete ihanet ve bireysel menfaat amacına yönelik kullanmaya başladılar. Yeri geldi “devleti biz kurtardık, biz kurduk” dediler. Bu ülkeyi, ”ya şehit olurum ya gazi” diyerek ibadet aşkı ve imanla, ayak yalın, başı kabak bir halde cephelere koşup aç, susuz, silahsız fakat güçlü bir imanla istilacılarla cihad edip kurtaran milletin asli unsurlarını, devletin tüm kamusal alanlarından, devletin yetkilerini kullanarak uzaklaştırdılar, her türlü zulmü yaptılar. Ülkeyi efendileri ve kendi adlarına sahiplendiler.
Bu zihniyet mensupları, devletin tüm erklerini (yasama, yürütme, yargı, mali) babadan oğula geçen bir saltanat haline getirdiler. Milletten kıskançlıkla korudular. Yeri geldi, “demokrasi” dediler, ”insan hakları, hukuk” dediler, “özgürlük, eşitlik” dediler. Yeri geldi, yeterince sömüremedikleri, kendileri kurup yaptıkları demokrasi ve hukukun millete göz kırptığını zannedince, oyuncağı, emziği elinden alınmış gibi “ordu göreve” yani “kahrolsun demokrasi, hukuk ve dahi özgürlük insan hakları” diye yollara döküldüler, koro halinde böğrüştüler.” Demokratik haklarımızı kullanıyoruz” deyip, yaktılar, yıktılar, ”Eylem”ler yaptılar. Ordudaki aynı zihniyetteki dış güdümlü uzantılarına darbeler yaptırdılar. Hükümet devirip, başbakan astılar. “Az kaldı demokrasi geliyordu, kurtulduk” diye “bayram” yaptılar.
Bu günlerde eylemlerine tanık olduğumuz yaratıklar, bu zihniyetin eğitim kurumlarına konuşlanmış “Bilim adamı” maskeli uzantılarıdır. Milletten yedikleri tokatın acısı ile demokrasinin ihanetine uğradıkları inancı ile yine saldırıyorlar, yakıyor, yıkıyorlar. Eylem yapıyorlar. “Demokrasi sadece sandık değil, bizim işimize yaramayan demokrasi istemezük, hukuk istemezük, anayasa istemezük” diyorlar. 
Bu ülkedeki kötülüklerin asli faili olan zihniyeti, ideolojiyi iyice analiz edip tanımadan ülkenin geri kalmışlığını ve meydana gelen kötü gelişme ve olayları, terörü anlamak asla mümkün değildir.
Tekellerinde bulunan ve demokrasi dedikleri şeyde, 1950’den sonra millet kısmen, vekaleten de olsa % 5 söz sahibi olmaya başlayınca iyice hırçınlaşıp, kudurmaya başladılar. ”Cumhuriyetin kazanımları” yani “Bizim kazanımlarımız” dedikleri bu demokrasi(!) saltanatları hep böyle gidecek zannettiler. Demokrasinin, kontrollerinden çıkıp millete yönelip kendilerine ihanet edebileceğini düşünemediler. Dünya’nın yeni dininin şartları olarak insanlığa sunulan  ve gerçek amacın gizlenmesi için maske olarak kullanılan, hoş ve  lafzi yönü ortaya konularak, dünya cenneti vaat eden  ve kabul görmesi sağlanan “Demokrasi, İnsan hakları, hukuk, eşitlik, özgürlük”  gibi argümanlar uğruna toplumları aldatarak 250 yıldır çıkar ve sömürü amaçlı kan döküyor, zulmediyorlar. Dünya’nın mazlumlarının, yoksul bıraktıkları, özellikle Müslüman toplumların kanını dökmeye devam edenlerin, sömürenlerin Türkiye’deki işbirlikçi uzantılarının, bu argümanların nasıl amansız düşmanları oldukları Türkiye’de de ortaya çıktı ve deşifre oldu. Paniğe kapıldılar. Daha da canileştiler.
Bu zihniyetin eğitim kurumlarındaki kolu, yetkili oldukları eğitim kurumlarını, bilim, ilim, telif, patent ve aydınlık üretme yerine; cehalet, ideoloji, terör ve ihanet üretme ve eylen karargahı haline getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar. Kısmen de olsa  başarı sağlıyorlar. İsimlerinin önüne tek amaçları olan ve hak etmeden bir takım imtiyaz, hile, suiistimalle koydukları akademik ünvanlarla “Aydın İlim Adamı” safsatasını iktisab edip, ilim adamı oldukları yalanına kendilerini de inandırmış görünen  sözde öğretim üyeleri, asli görev bildikleri fitne, ihanet, terör ve teröre destek eylemlerini her türlü ortamda sürdürüyorlar.
İddia ediyorum, bunların çoğu kendilerine ait bilimsel araştırma ve çalışmaları sonucu çağdaş seviyede yenilik getiren, teknoloji, fikir üreten bir te’lif eseri ve patenti bulunmayan böyle bir amacı da olmayan kişilerdir. Çoğu bir yabancı dili dahi tam olarak bilmeyen, yarım yamalak bildikleri dille birkaç yabancı eser okuyup onlardan alıntı veya intihal yaparak “kes yapıştır” yollu te’lif eser ortaya koyduğunu, bunu kasılarak kendi zihniyetindeki medya kanallarında dolaşarak anlatıp, millete yutturduğunun sanan zavallılardır. Ülkenin bekasına yönelik her türlü yıkıcı faaliyetlerin tertipçisi, öğrencileri ifsat eden bulaşıcı hastalık gibi zararlı unsurlardır. YÖK yasasında yapılacak değişikliklerle maskeleri ellerinden alınmalıdır. Her şeye rağmen samimi niyetle çalışan saygıdeğer bilim adamları ve aydınlarımızı tenzih ediyorum.
Bizler de üniversitelerde eğitim gördük ve bu tipleri yakından tanıdık. 1973 yılında ilk girdiğim ÖSYM sınavında, ÖSYM merkezine çoğunluk bu zihniyet mensupları hakimdi ve Ankara Tandoğan meydanında ucuz fiyata sınav cevap anahtarları pazarlandığına tanık olmuştum.  O yıl, bu sebeple ÖSYM sınavları iptal edilmişti.
Şüphesiz bu kurumları ele geçirmiş bu zihniyet, kendi yandaşlarına cevap anahtarını dağıtıp onların önemli marka üniversitelere yerleşmelerini sağlamaktan geri durmamıştır.
Devşirdikleri bu öğrencileri, okulları terör karargahı haline getiren militan terörist, sözde öğretim üyeleri ile tanıştırdıkları, bu militan öğretim elemanları vasıtasıyla örgütleyip, o öğrenim kurumlarında PKK’nın da içinde barındığı  terörist devrimci gençlik yetiştirme ve devamlılığı sağladıkları sonuçlara baktığımızda ilişki ağının olduğunu kanıtlayan şüphe götürmez gerçeklerdir.
Bugünlerde tanık olduğumuz davranışları sergileyenlerin çoğu veya beyin takımı bu ilişkiler ağı sonucu üniversiteye girmiş, bilgiden çok eylem metotları eğitimi almış, okul bitince  bir takım tanınan iltimaslarla isminin önüne akademik unvan konmuş militanlardır. Bunlardan ilim, bilim, teknoloji üretimi bekleyemezsiniz. Bunların kafaları ihanet ve terörle besleniyor, onlarda ortaya terör koyuyorlar. Bunların amacı, “Bu düzen yıkılmalı” demelerine rağmen, düzenden kasıtlarının ne olduğu açık olmamakla beraber, halkı kışkırtıp yanlarına çekmek suçlarına ortak etmek içindir.
Temel amaçları, kendi kurdukları ve korudukları, kendilerini var eden, itibar veren, taltif eden düzeni yıkmaktan  çok, devleti parçalamak ve yıkmaktır. Bunları üreten bu düzendir. Yıkarlarsa altında kalırlar. Elbette bu düzenin değişmesi, yerine “Adil bir Düzen” kurulması gerekmektedir.
Atalarımızca bedeli defalarca kanla ödenmiş şu ülkenin başına bir dış saldırı gelse, bunların çoğu, ülkenin ve milletin değil saldırganların safında yer alacaklarını açıkça beyandan kaçınmıyorlar.
Terörü önlemenin birinci şartı, terörün kafası olan ve yemek yediği kaba pisleyen bu unsurların devlettin kurumlarından temizlenmesidir. Bunu yaparken hiçbir demokratik kaygıya kapılmanın anlamı yoktur. Ekmek yenecekse ve hayat devam edecekse, öncelikle fırın onu yıkmaya çalışanlardan büyük bir kararlılıkla kurtarılmalıdır.
Milletle savaşan bu unsurların savaştan kastı eğer insan öldürmek ise ki öyledir, insan öldürmeyi, gayri nizami savaşlarını hukukla demokrasiyle izaha çalışıp meşrulaştırmaya çalışan bu insanlık, hukuk düşmanı unsurlara karşı böylesi hukukun işletilmesine gerek yoktur.
Savaşan tarafların görevi maalesef karşı tarafı öldürerek azaltmak barışa zorlamak ya da yok etmektir.
İnsanlık, onların insanlığa kaybettirdikleri gerçek insanlığı arıyor. Bu gidişle bulamayacaklar, çünkü yanlış yerde arıyorlar. Asıl sorun buradadır.
Allah’ın resulleri ile tarif buyurduğu yerlerde aranmadıkça, kaybolan  insanlık bulunamaz.
Bu günümüz, tüm insanlığının sorunudur. 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz