24 Rebiü'l-Evvel 1439 | 13 Aralık 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLAM BİRLİĞİ - III (İSLAM BİRLİĞİ KURULUŞU, NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ)
04/01/2016 - 16:31
Feyzullah AYDOĞAN

Dünyadaki düzen; güç dengesi, ittifaklar ve savaş durumunun yanı sıra diplomasi, uluslararası hukuk ve uluslararası kuruluşlar ile sağlanmaya çalışıldığı iddia edilir. Uluslararası kuruluşların ortaya çıkış gerekçeleri kısmen veya tamamen ortadan kalktığında ve de süreç içerisinde aktörlerin amaçlarında farklılaşma olduğunda kuruluşun sonunu getirebilir. Tarihte Birinci Dünya Savaşı sonrası o günün şartlarında temel sorun olan savaşlara son verilmesi ve kalıcı barışın tesisi için kurulan Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı ile ortadan kalkmıştır. Bugün ise Birleşmiş Milletler uluslararası politikada işlevini yerine getirememiş ve aslında fiilen ömrünü tamamlamıştır. Günümüzde dünya politikasında yer alan sayıları yüzlerle ifade edilen uluslararası kuruluş mevcuttur. Bu çok çeşitlilik içerisinde İslam Dünyasında siyasal, ekonomik, teknik, güvenlik ve kültürel olarak kapsayıcı bir kuruluş olarak bakıldığında D-8 görülebilir ancak uluslararası bir politika geliştirici ve etkileme özelliğine henüz kavuşturulamamış olması uluslararası mevcut aktörlerin engellemeleri neticesinde etkinliğinin devreye sokulmamış olmasıdır. Bu durum arızidir kalıcı değildir. Aslında İslam Birliği ideali mevcut uluslararası kuruluşların kapsadığı alanların çok daha üzerinde ulvi bir emrin gereğidir. Allah-u Teala Kuran-ı Keriminde “Toptan Allah’ın ipine sarılın, dağılmayın” buyuruyor. Birlik olmanın bir farziyeti var… Yine Kuran-ı Kerim’de Allah-u Teala Müslümanlara seslenirken millet millet olarak değil ''İnananlar'' olarak -tek millet olarak- hitap ediyor. O halde biz zaten tek milletiz. Müslümanların birbirinden ayrı baş çekmeleri bile bir vebal olarak görülmelidir. İslam Dünyası başını kaybettikten sonra hepten boş durmamış sorumluluk sahibi önderleri aracılığıyla her türlü zorluğa rağmen bazı önemli çalışmalar yapabilmişlerdir.

İslam Dünyasında Meydana Gelen Müspet Gelişmeler

- Mısır’da Hasan el-Benna öncülüğünde İhvan-ı Müslimin Hareketi başlamış, İslam Âlemine ciddi tesirleri olmuştur. İhvan başta Mısır olmak üzere Arap Dünyası ve Afrika’da çok önemli çalışmalar yapmıştır.

- Pakistan’da Mevdudi öncülüğünde Cemaat-i İslami Hareketi başlamış, başta Pakistan olmak üzere Pakistan’ın doğusunda kalan bütün Müslüman topluluklar üzerinde önemli çalışmalar yapmıştır.

- Türkiye’de 1969’da Erbakan’ın önderliğindeki Milli Görüş Hareketi başlamış siyasi faaliyetleri ve İslam Dünyasını bir araya getirme çabaları İslam Dünyasında çok önemli yankılar bulmuştur.

- 1979 İran İslam Devrimi gerçekleşmiştir.

- Bu müspet gelişmeleri ve mevcut dünya düzenini sorgulayan girişimlerin bastırılması için çeşitli yollara başvurulmuştur.

- Mısır, Pakistan ve Türkiye’deki müspet gelişmeler parti kapatmalar, hapisler, yasaklar ve darbelerle önlenmeye çalışırken; İran devrimi, Irak’ın İran’a saldırısı ile bertaraf edilmek istenmiştir.

Rahmetli Erbakan’ın Türkiye’de kısa süre içinde iktidara gelmesi ve ülke içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı icraatları İslâm Âlemine yeni bir perspektif sunmuştur. Bu durum İslâm Âleminde hem heyecan oluşturmuş hem de Müslümanlara cesaret kazandırmıştır.

Bütün İslam ülkelerine örnek olmak üzere, Türkiye için ortaya konan hedefler;

- Müslüman'ca Yaşanabilir bir Türkiye

- Yeniden Büyük Türkiye

- Yeni bir Dünya

Bu hedefler her Müslüman ülke veya Müslüman Toplulukların yaşadığı ülkeler için geçerlidir.

Her ülke, bütün vatandaşlarının huzur ve barış içinde yaşayacağı, bütün maddi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceği bir seviyeyi yakalamalıdır. Bunun için:

- Ahlaki ve Manevi kalkınma öncelikle ele alınmalı, kendi inancımız ve manevi değerlerimiz ihya edilmeli, toplum böylece huzura ve barışa kavuşmalıdır.

- Ekonomik kalkınma, Tarım ve Madencilikle beraber Sanayi ve Teknolojide milletin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda gerçekleştirilmelidir. Ülkeler borçlanmadan ve faizle sömürülmeden bir bütün olarak kalkınmalıdır.

- Böylece artacak olan Milli gelir, vatandaşlar arasında adil olarak paylaşılmalı hiçbir ülkede aç ve açıkta hiçbir insan kalmamalıdır.

- Bu kalkınma ilaçtan tarıma, makineden tanka, tüfeğe ve uçağa kadar her sektörde gerçekleştirilmelidir.

- Ahlaki ve manevi değerleri ihya edilen, ekonomik olarak güçlenen İslam ülkeleri bir araya gelerek, Adil bir Dünya’nın kuruşuna öncelik etmelidir.

Bu birliktelik:

- İslam Birleşmiş Milletlerini,

- İslam Ortak Pazarını (Ekonomik İşbirliğini),

- İslam müşterek para birimini (İslam Dinarı),

- İslam Savunma Paktını, (Barış Gücü)

- İslam Kültürel İşbirliğini,

- Teknolojide yardımlaşmayı,

- Ar-Ge dayanışmasını

bünyesinde oluşturmalıdır.

- Etkili bir İslam Birliği'nin ilk adımı da, 1996-97 Erbakan Hükümeti zamanında atılmış, D-8’ler kurulmuştur.

- D-8 bütün İslam ülkelerinin üyeliğine açıktır.

Rahmetli Erbakan, D-8’leri 21. yüzyıla bir hediye olarak görmüştür. D-8’lerin altı prensibi, dünya barışı için gerekli ve yeterli umdeleri ihtiva etmektedir.

- Savaş değil Barış

- Çatışma değil Diyalog

- Sömürü değil Adil Paylaşım

- Çifte Standart değil Adalet

- Tekebbür değil Eşitlik

- Baskı ve Zulüm değil İnsan Hakları ve Demokrasi

Bu umdeler yanında, ülkelerin iç işlerine karışmamak da prensip olarak benimsenmiştir.

Bütün bu gelişmeler emperyalist ülkeleri endişeye sevk etmiş, menfaatleri zedelenir endişesi ile İslam ülkeleri arasındaki ittifakları engellemek için akıl almaz yollara başvurmuşlardır.

İslam Birliği’nin kurulması için;

- Önce buna inanmak gerekiyor; hem bir ihtiyaç olarak hem de bir vecibe olarak.

- Bunun için bütün gücümüzle siyasiler ve sivil toplum kuruluşları olarak çalışmamız gerekiyor.

- Bu ideal siyasi kurumlarımızın plan ve programlarında ve şahsi ömrümüz boyunca yegâne, değişmez hedefimiz olmalıdır.

- Bu yolun engebeli olduğunu, fedakârlık ve sabır gerektirdiğini bilmeliyiz.

- Bu engelleri aşmak için planlı ve programlı çalışmamız gerektiğini de bilmeliyiz.

Bizi bu yoldan caydırmak için İslam düşmanlarının her türlü yola başvuracaklarını; gah bunun imkansız olduğunu ileri sürerek, gah bunun faydasız olduğunu ileri sürerek, gah bunun gereksiz olduğunu ve yeri geldiğinde de tehditler savuracağını iyi bilmeliyiz.

Rahmetli Erbakan Hocamız bu yola çıkarken önce ittifak ettiğimiz bir konu seçmişti. Kudüs mitingleri başlangıçta bizler için önemli bir birliktelik oldu. Biz, bir araya geldiğimiz de;

Ticari münasebetlerimizi geliştirerek, müşterek kültürel programlar tertipleyerek, ortak yatırımlar yaparak, karşılıklı öğrenci becayişini arttırarak, tertip ettiğimiz programları zenginleştirip yaygınlaştırarak bazı adımları atabileceğimizi kavrayarak.

Aslında Hac farizasını ifa ederken fertler olarak bu birlikteliği her sene fiilen gerçekleştirdiğimiz de göz önünde bulundurmalıyız.

Bu çalışmalar siyasi birliğin alt yapısını oluşturacaktır. Bu yolda atılacak ilk adım ise şuanda İslam ülkelerinde akan kanın durdurulması olmalıdır. Artık Müslüman’a Müslüman’ı kırdırmanın önüne geçmeliyiz.

Hiçbir zaman unutmamalıyız ki İslam düşmanları ile ittifak kurarak İslam ihya edilemez. Bütün bunlara paralel olarak ülkelerimizi bu birliğin kurulması ve bir parçası olmaya hazırlamalıyız.

Öncelikli olarak; Hakkı üstün tutmalıyız, ahlaki ve manevi kalkınmamızı ihya etmeliyiz, ekonomimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bunlar İslam Birliği için gereklidir.

Bilmeliyiz ki sanayi ve teknolojik yönden güçlenmeden bu birliği kuramayız.

İşte bu çalışmalar ve İslam Birliği’nin kurumları kurulması ile sadece kendi ülkemize değil bütün dünyaya da barış ve huzur gelecektir.

Bundan dolayı biran evvel inanalar olarak müşterek kararlar almak sureti ile çalışmalarımıza hız vermeliyiz.

Bahsi geçen İslam Birliği kurulduğu takdirde Müslüman ülkelerin devletler arası ilişkilerinde nitelik kazanması ve üye ülkelerin faaliyet alanlarında kendi kurumsal kimlikleriyle bulunmaları ayrıca yapılmış olan devletler arası anlaşma gereği hükümetler arası karar alma ve uygulama mekanizmalarında devletlerin belirleyiciliği bulunmasıdır. Bu birlik, mevcut bölgesel birlikler veya kuruluşlar gibi bölgesel olarak kalmayacak Fas'tan Endonezya'ya hatta Çin'e kadar uzanan küresel bir güç olmayı başaracak potansiyele sahiptir.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
08/12/2017 - 08:14 KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
28/08/2017 - 14:12 ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
28/07/2017 - 17:11 Öğretmen atamalarında hakkaniyet ve liyakat yerine siyaset iddiası
12/06/2017 - 09:57 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
19/05/2017 - 16:56 DEVLET AKLI
24/04/2017 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
23/03/2017 - 09:13 HDP’Lİ BAŞKAN OLUR MU?
14/03/2017 - 09:59 TÜRKİYE REHİN Mİ ALINMAK İSTENİYOR?
16/02/2017 - 10:53 GÜÇLÜ DEVLET YERİNE GÜÇLÜ BAŞKAN ÖYLE Mİ?
18/01/2017 - 11:55 BAŞKANLIK SİSTEMİNDE NİHAİ HEDEF
26/12/2016 - 11:14 2017’DEN NE BEKLEMELİYİZ?
14/11/2016 - 16:05 TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ON SORUNU
20/10/2016 - 11:00 BİZİ NEYE ÇAĞIRIYORSUNUZ?
23/09/2016 - 12:56 HAŞHAŞİLERDEN BUGÜNE EĞİTİM SERÜVENİMİZ
29/08/2016 - 11:00 ‘ÜST AKLIN’ İŞLEYEN PLANLARI VE SELAMETİMİZ'
30/07/2016 - 11:40 BU COĞRAFYADA YAŞAMANIN BEDELİ
01/07/2016 - 15:16 ŞÜPHELENİYORDUNUZ DEĞİL Mİ?
10/06/2016 - 12:23 YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜNE GİRMİŞ BU TOPLUMA BİR ÇIKIŞ YOLU
30/05/2016 - 13:56 BİLMEK İSTİYORUZ
16/05/2016 - 14:23 BATILILAŞMA, BAŞKANLIK VE TEK DÜNYA DEVLETİ
02/05/2016 - 09:53 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
30/04/2016 - 16:28 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
19/04/2016 - 17:25 İNANÇLI İNSANLARA TUZAK
22/03/2016 - 16:59 İKTİBAS
12/03/2016 - 12:02 İKTİSAT POLİTİKALARI, BÜTÇE VE 3. KÖPRÜ
28/02/2016 - 14:15 SÖMÜRÜDE MODERNLEŞME YA DA KÖLELİK YENİDEN
15/02/2016 - 11:49 HAREKET VAR BEREKET YOK
25/01/2016 - 12:48 ''MUHTAÇ'' KİM, ''İHTİYAÇ'' NE?
04/01/2016 - 16:31 İSLAM BİRLİĞİ - III (İSLAM BİRLİĞİ KURULUŞU, NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ)
26/12/2015 - 15:19 İSLAM BİRLİĞİ -II
21/12/2015 - 11:24 İSLAM BİRLİĞİ
07/12/2015 - 10:26 HER ŞEY ÇOK GÜZEL, BİZE MÜSAADE!
16/11/2015 - 03:20 KELİME VE KAVRAMLARIMIZIN İÇİ BOŞALTILIYOR
22/10/2015 - 18:12 HAYRETTİN KARAMAN’IN ÇELİŞKİLERİ
12/10/2015 - 01:21 SAADET’TEN MEKTUP VAR
22/09/2015 - 12:58 1 KASIM YENİ DÖNEM
29/08/2015 - 01:33 SAADET PARTİLİ BİR MECLİS MÜMKÜN
17/08/2015 - 11:00 SEKÜLERİZME KARŞI İSLAMLAŞMA BAŞLATILABİLİR Mİ?
25/07/2015 - 18:41 SEKÜLERİZM SÜRECİ VE TÜRKİYE
29/06/2015 - 17:23 YENİ LİBERALİZM DİNİN YERİNİ Mİ ALIYOR?
15/06/2015 - 01:42 GETİRİN HESAPLARI
30/05/2015 - 11:55 8 HAZİRAN GÜNÜ HESAPLARA EL KONULACAK
16/05/2015 - 16:18 BİLAL ERDOĞAN SAADET'TEN ADAY OLABİLİR
25/04/2015 - 13:19 KÖTÜ ÖRNEK EMSAL OLMAZ
13/04/2015 - 14:09 4 YIL ÖNCE 4 YIL SONRA
23/03/2015 - 02:12 TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ
9/03/2015 - 00:05 DİLİPAK'IN DİLİ PAK MI?
24/02/2015 - 12:15 GÜNDEMLERİN PERDE ARKASI
05/02/2015 - 10:55 PATLICANIN SUÇU
12/01/2015 - 01:47 ALİMLERİN İKTİDARI MI, İKTİDARIN ALİMLERİ Mİ?
27/12/2014 - 07:43 UZATMALAR OYNANIYOR
08/12/2014 - 11:40 DEĞERLERİNİZDEN NE KADAR EMİNSİNİZ?
24/11/2014 - 13:53 AH MEHMET
13/11/2014 - 11:08 ALTIN UCUZLUYORSA NİÇİN PAHALI SATILIYOR
27/10/2014 - 12:00 DELİK BÜTÇE İLE YENİ TÜRKİYE HAYALİ
29/09/2014 - 10:00 BANKALARA YATIRILAN FİZİKİ ALTINLARIN AKIBETİ
13/09/2014 - 00:29 DAHA NE Mİ İSTİYORUZ?
30/08/2014 - 13:29 YENİ YETMELERİN KORKUSU
15/08/2014 - 12:31 ÖTEKİ TÜRKİYE
26/07/2014 - 15:50 MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN GELECEĞİ KURUMSALLIĞINDA
14/07/2014 - 10:53 İSLAMİ HAREKETİN GELECEĞİ
04/07/2014 - 10:19 SİSTEM KURABİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLSA
23/06/2014 - 10:08 “YENİ TÜRKİYE” AVRUPA İÇİN BİR FIRSAT; BİZİM İÇİN DEĞİL
03/06/2014 - 10:36 EKONOMİMİZ İYİDİR, ÖYLE Mİ?
16/05/2014 - 20:50 KARA YAZI
05/05/2014 - 12:26 FİKRİ YOZLAŞMA: YAV HE HE
21/04/2014 - 12:54 ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLECEK?
31/03/2014 - 18:38 BEKLİYORUZ
17/03/2014 - 11:49 MİLLÎ GÖRÜŞ NELERİ YAPMAYACAK?
03/03/2014 - 08:21 KİRAMEN KATİBİN Mİ BÖCEK Mİ?
17/02/2014 - 08:32 AK PARTİ’NİN GİDİŞİ SİYASAL İSLAMIN BİTİŞİ DEĞİLDİR
29/01/2014 - 06:58 CEMAAT ve İKTİDARIN SİYASAL İSLAM'A BAKIŞI
06/01/2014 - 07:29 KRİZ MALİYETİ NE KADAR GERÇEKÇİ?
24/12/2013 - 08:50 MEVCUT SİSTEMLE BU KADAR
09/12/2013 - 11:54 ZULÜM SİSTEMİNE ‘İSLAMİ FİNANS’ KILIFI
10/11/2013 - 16:11 AİLE BÜTÇEMİZ OLMAK ZORUNDA
26/10/2013 - 23:12 ORTA VADELİ PLAN MI LOBİLERE TELİF HAKKI MI?
23/09/2013 - 06:30 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? - 2
06/09/2013 - 04:51 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? 1
12/08/2013 - 09:01 ORYANTALİST ZİHNİYETTEN MUCİT ÇIKAR MI?
16/07/2013 - 13:14 SAYIN VALİ MUTLU BİR AÇIKLAMA LÜTFEN
08/07/2013 - 14:52 DARPHANEDE NELER OLUYOR?
13/06/2013 - 10:07 BÜYÜK HAREKET VE GEZİ
01/06/2013 - 01:59 FİNANSAL OKURYAZARLIK DİKKAT TUZAK VAR!
13/05/2013 - 12:15 MAYINLI ALANLAR SİYONİSTLERİN GÜNDEMİNDE
05/05/2013 - 07:51 EMEK-HAK-ADALET
15/04/2013 - 14:58 BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) VE ÜÇ AÇIK
29/03/2013 - 09:29 HUTBE-İ ŞAMİYE
15/03/2013 - 09:45 ŞU BANKALARA ‘ILIMLI’ YAKLAŞIMLAR!
05/03/2013 - 09:40 MİLLİ GÖRÜŞ, TELİF HAKKI VE MİLLETİN KAZANIMLARI
04/02/2013 - 10:48 SARRAFLIK DA BİTİRİLİYOR SIRADA NE VAR!
26/01/2013 - 09:27 DAVOSA BAKIŞ
19/01/2013 - 13:50 BAŞBAKAN BU HESABI DA YAPMALI
08/01/2013 - 08:02 BEYİNLERİN İŞGALİ
30/12/2012 - 02:08 2013 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ
24/12/2012 - 00:32 BEŞ MİLYAR DOLARLIK REKLAM VE ELLİ MİLYAR LİRALIK FAİZ
12/12/2012 - 07:05 Gençlik Hareketleri ve Anadolu Gençlik
29/11/2012 - 18:24 Korkakların Şarkısı ve Yeni Küreselcilerin Kıyafet Özgürlüğü
26/11/2012 - 13:27 Demokratik Seçimler ve İşgaller
16/11/2012 - 08:00 Borç Kredi Faiz ve Kriz
12/11/2012 - 10:55 75 Milyonun Hakkı
06/11/2012 - 08:01 Not Artışı
23/10/2012 - 11:20 Tasarruf ama nasıl?
14/10/2012 - 08:27 Buyrun Erbakanın Yolu
7/10/2012 - 08:44 Büyük Usta Büyük Zam Büyük Rekor !
25/09/2012 - 08:50 Yeni Anayasa Çalışmaları ve CHP’ye İktidar Yolu
19/09/2012 - 01:06 Piyasalarda Yalan Rüzgarı
08/09/2012 - 01:09 Bankalara Altın Satışı Kıyağı
31/08/2012 - 12:29 İslamcıların Açmazlar 2
27/08/2012 - 15:29 İslamcıların Açmazları
13/08/2012 - 10:15 Su ticari mal değil, temel insan hakkıdır.
06/08/2012 - 12:20 Zekât ve İktisadi Hayat
30/07/2012 - 10:27 Üniversite Adayları ve Meslek Seçimi
23/07/2012 - 13:56 Havuz Sisteminden Vazgeçmenin Bedeli Ağırlaşıyor
16/07/2012 - 10:01 Merkez Bankası, Gözünü Yastık Altına Dikmekten Vazgeçmeli
09/07/2012 - 16:03 Sel bize hep hatırlatıyor
03/07/2012 - 12:06 Tatil mi, Sılayı Rahim mi?
25/06/2012 - 17:09 BABA! HIRSIZI YAKALADIM
18/06/2012 - 09:27 İflas'a Ödül Vermek Ne Demek?
11/06/2012 - 10:53 ÇELİŞKİLER VE GERÇEKLEŞMELER
21/05/2012 - 10:03 Hak Anlayışı
09/05/2012 - 16:18 İktisadi Yapı , Ahlak ve Kapitalizm
 
Rusya resmen duyurdu! Suriye'den çekiliyoruz
Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye ve Enerji
Direnişin sembolü Fevzi el-Cüneydi'den haber var
Türkiye ayakta! Katil İsrail, kahrolsun ABD
Erbakan Hoca'nın yıllar önce yaptığı ikaz: Kudüs'ün başkent ilanı sonrası planlanan küstah adım!
Temel Karamollaoğlu: ABD ve İsrail’e karşı atılacak her adımın arkasındayız
Beyaz Saray: Trump, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan edecek
Sanal paralar caiz değil!
Oğuzhan Asiltürk: Davet etmekten vazgeçmeyiz
EN ÇOK
Yazarlar
Ekrem ŞAMA
Dünyayı kurtuluşa zorlamak
Mustafa KAYA
Yenikapı - Kudüs Notları
Atilla MEHDİGİL
Kudüs sizi bekliyor Kudüs! (Jerusalem is waiting for you Jerusalem!)
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
Şeref KAÇMAZ
ORTA DOĞU’DA OYNU – YORUM
Mustafa İŞCAN
3600 gün ile herkes emekli olur mu?
Hayati OTYAKMAZ
SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
On milyonlarca Müslüman hangi kategoriye giriyor?
Ali Haydar HAKSAL
Bilinç Körelmesi
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
ABD Kendi Pimini Çekti!
Zeki CEYHAN
Belediyeler!
Mevlüt ÖZCAN
Siyonizm dünyaya çomak sokuyor
Mahmut TOPTAŞ
Kazdıkları kuyuya kendileri düşerler
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ve Türkiye
Prof. Dr. Burhanettin Can
Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İnsan ve Müslüman olarak kadın
Mustafa YILDIRIM
İçi boşaltılan kavramlar – 3: Müslümanlık
Burak KILLIOĞLU
Kudüs’e uzanan eller…
Şakir TARIM
ABD’nin İslam topraklarında işi ne?
İsmail KILLIOĞLU
Çiftçi ve Toprak
İbrahim VELİ
Hak talep eden “sivil toplum”dur
Abdülkadir ÖZKAN
Biz de Trump’ı yargılayalım!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz