5 Recep 1439 | 22 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLAM BİRLİĞİ -II
26/12/2015 - 15:19
Feyzullah AYDOĞAN

(İSLAM BİRLİĞİ İHTİYACI)

Uluslararası kuruluşların en kapsamlı olanı Birleşmiş Milletlerin (BM) her yıl Eylül ayı içerisinde New York'ta (ABD) Genel Kurul toplantısı yapılır, liderler dünya kamuoyuna seslenirler. Avrupa birliği (AB) üye ülke liderleri de her yıl iki kez bir araya gelerek Zirve Toplantısı yaparlar. İMF ve Dünya Bankası yıllık düzenli bir şekilde Washington'da (ABD) toplantılarına devam ederler. Bu kuruluşların kararları dünya kamuoyuna ''sıcak gelişme'' olarak yansıtılır ve ilgili ilgisiz her insan buradan çıkacak kararlara dikkat kesilir. Bu kuruluşların temel varlık gerekçelerine uygun bir şekilde aktörlerinin tamamen Batı eksenli politika geliştirdikleri bilinen bir gerçektir. Bu durumun tüm taraflarca bilindiği halde bu yapılarla devam etmesini istemenin İslam Alemi olarak rızaya dayalı bir devamlılık olmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

Dünyada barış ve huzur, İslami değerlerin ihyası, kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve ülkelerimiz arasında kardeşlik bağlarının tesisi ve siyaset alanında oluşturulacak samimi ve sağlam ittifaklara acilen ihtiyaç vardır. Emperyalist güçler, Siyonizm’in yönlendirmesi ve etkisi ile İslam’ı ve İslâm Alemini düşman ilan etmiş ve hedefe oturtmuş durumdadır.

          Emperyalist güçler ve Siyonizm bu emellerini gerçekleştirmek üzere;

- İslam inancının zafiyete uğratılması (ABD'de bulunan düşünce kuruluşu RAND raporları vs.) bir proje olarak ele alınmıştır.

- İslamofobi körüklenmektedir.

- İslam ülkelerinin ekonomik yönden, özellikle sanayi ve teknolojide güçsüzleştirilmesi ve dışa bağlı tutulması (Dolara bağlı olarak) titizlikle sürdürülmektedir.

          Bu uzun vadeli planlara ilaveten;

- Asırlardır bir arada barış içinde yaşayan insanlar arasında etnik ayrımcılık körüklenerek kavgalar çıkarılmaktadır.

- Mezhep farklılıkları gündeme getirilip körüklenerek İslam ülkeleri iç çatışmalara sürüklenmekte, birlik fikrinden uzaklaştırılmakta, zayıflatılmakta, ülkeler bölünme ile karşı karşıya getirilmektedir. (Irak, Suriye, Libya, Yemen, Sudan vs.)

- Eğer acilen tedbir alınmazsa bu ülkeleri Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır takip edecektir.

          İslam Dünyasının kontrolü şu şekilde sağlanmaktadır;

- Şiddet olayları (savaş ve terör) ile birlik fikrinin zafiyete uğratılması.

- Fikir kirlenmesi ve ahlaki tahribatla toplumların yozlaştırılması.

- Mefhumlar (kavramlarımız) değiştiriliyor ya da içi boşaltılıyor.

- Medya ve sinema yoluyla değerlerin tahribatı artırılıyor.

- Sivil toplum kuruluşları, toplumu ve siyasileri yönlendirerek ve toplum kesimlerini etkilemede etkili olarak kullanılıyor.

- İslam ülkelerinin güçlenerek kalkınmasını önlemek için yatırım politikaları engelleniyor

- Hizmet yatırımlarına her türlü destek verilirken üretime dönük sanayi yatırımlarına fırsat verilmiyor.

          İşbirlikçiler

 - Hükümetler; demokrasi yerine demokratur (halkın yönetime alet edilmesi) yoluyla siyasete müdahale ediliyor.

- Medya; toplumu yönlendirmekte kullanılan en etkili araç olarak kullanılmaktadır.

- İş adamları; karar alma mekanizmaları belli menfaat çevrelerinin etkisi altındadır.

Hatırlamak gerekiyor ki bu noktaya aniden gelinmemiştir. Bu bir tarihi süreçtir. Son 100 yıllık tarihe baktığımızda bugün ki duruma nasıl geldiğimiz açıkça görülecektir.

          Tarihi Süreç

Bu süreçte en önemi hadise İsrail’in kuruluş serüvenidir.

- İsrail’in kuruluşu istikametinde ilk adım “1897”de İsviçre’nin Basel kentinde toplanan I. Siyonizm kongresinde atılmıştır.

- Bu kongrede, Filistin’de bir İsrail Devletinin kurulabilmesi için Osmanlı Hükümdarı Sultan Abdülhamit Handan talepte bulunulması için Theodor Herzl görevlendirilmiş.

Bu talep reddedince üç kademeli bir hedef belirlenmiştir.

1- Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilecek,

2- Osmanlı Devleti yıkılacak,

3- İslam Dini ortadan kaldırılacak.

Bu üç hedeften ilk ikisi o günkü şartlarda kısa sürede yerine getirilmiş, üçüncü için de ciddi adımlar atılma gayretinde olunmuştur. Ancak biz inanıyoruz ki, İslam Cenab-ı Hakkın koruması altındadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Lozan’da anlaşmazlık çıkınca, Mısır Başhahamı Haim Nahum devreye girmiş ve bazı şartlarla problem aşılmıştır.

Haim Nahum Doktrini olarak adlandırabileceğimiz bu şartları şöyle sıralayabiliriz:

- Aç bırakacaksın

- İşsiz bırakacaksın

- Borca esir edeceksin

- Dininden uzaklaştıracaksın

I.Dünya Harbinden sonra, İngiltere’nin “Balfour Deklarasyonu” (1917) ile taahhüt etmesine rağmen Filistin’e yeterli Yahudi göçü olmadığı için, İsrail Devleti kurulamamış ve Sykes-Picot Anlaşması ile çizilen sınırlar gerçekleştirilememiştir.

Ancak, II.Dünya Harbinden sonra Hitlerin Yahudilere zulmü neticesinde Filistin’e Yahudi göçü başlamış veİsrail Devleti BM’ler tarafından 1947 yılında kurulmuştur.

Bu şekilde bir devlet kuruluşunun tarihte bir benzeri yoktur ve olamaz da.

          Yalta Konferansı

- II.Dünya Harbinden sonra, galip devletlerin başkanları, Wilson, Churchill ve Stalin Yalta’da bir araya gelerek dünyayı nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmışlar ve soğuk savaş dönemi böylece başlamıştır.

- Birleşmiş Miletler ve başta sıraladığımız bütün uluslararası kuruluşlar, bu paylaşımla oluşturulan Yeni Dünya düzenini ve özellikle de İsrail’in varlığını korumak için tesis edilmiştir.

- Avrupa ülkeleri arasında muhtemel çatışmaları engellemek üzere Roma’da AB’nin temeli mahiyetindeki Kömür-Çelik Birliği kurulmuştur.

- 1950 ve 1960’lardaki Kore ve Küba krizleri, Macaristan ayaklanma girişimleri soğuk-savaş olarak adlandırılan bu döneme sadece çeşni katmıştır.

          İslam Ülkeleri İttifakını Engelleme Çabaları

Emperyalist ülkeleri menfaatleri zedelenir endişesi ile İslam ülkeleri arasındaki ittifakları engellemek için akıl almaz yollara başvurmuşlardır.

          Bu kapsamda:

- 1989’da Sovyetlerin dağılması ile oluşan tek kutuplu dünyada, Komünizm yerine İslam ve İslam ülkeleri düşman olarak hedefe konulmuştur.

- Bu konudaki ilk deklarasyon zamanın İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’den gelmiş. NATO manevralarında düşman rengi kırmızıdan yeşile çevrilmiştir.

- 1980’de başlayan İran-Irak savaşının 1988’de aniden sona ermesi Batıyı endişelendirmiş; Irak’ın Kuveyt’i işgali de, ABD’nin Irak’a saldırısına zemin hazırlamıştır. İlk müdahale ile Saddam’ın eli kolu bağlanmış, Irak’ın bölünmesine giden adımlar atılmış, daha sonra 2003’de Irak, yalan ve uydurma gerekçelerle, işgal edilmiş ve bugün fiilen bölünmüştür.

- 1997 İslam Birliği çalışmalarında hayli yol almış olan Erbakan Türkiye'de Hükümetten uzaklaştırılmış, Partisi kapatılmış ve bugün ki siyasi oluşumun zemini hazırlanmıştı.

          Yeni (oluşturulan) Gerekçeler;              

11 Eylül 2001 hadiseleri bahane edilerek, ABD İslam ülkelerine haçlı seferleri başlatacağını ilan etmiştir. Ne yazık ki bugün hala 11 Eylül hadiselerinin üzerindeki sis perdesi kaldırılamamıştır. Zihinlerde oluşan şüpheler izale edilememiştir.

Bu hadiseler gerekçe gösterilerek, İslam bir tehdit olarak algılanacak ve İslam ülkelerine yapılacak saldırılara halk destek verecektir.

ABD’yi, güya kalbinden vuran bu insanlara, yani Müslümanlara karşı, en sert ve acımasız bir tavır sergilenmesinde bir mahsur görmemektedir. Böylece:

- İnsan haklarına riayet gibi zulmü engelleyecek kurallara uyulmayacak,

- İşkence resmen meşru sayılacak,

- Bazı ülkeler işgal edilecek,

- Diğer İslam ülkelerine de gözdağı verilecektir.

2015 yılı içerisinde yapılan Paris saldırıları da meydana geliş şekli itibariyle aynı mahiyette olduğu görülmektedir. Paris saldırıları ile yapılan katliamları hiçbir Müslüman'ın tasvip etmesi mümkün olmamakla beraber, bu saldırıları Müslümanlara saldırmak ve rencide etmek ne tasvip ne de göz ardı edilebilir.

          Bu çerçevede;

- İlk adım Afganistan saldırısıyla atılmış, binlerce esir Guantanamo’ya sevk edilmiş, işkenceye tabi tutulmuş; Guantanamo’da tutulanların çoğunun neden tutulduğu da kendilerine bildirilmemiştir.

- Afganistan’ın işgal kararı, o gün estirilen hava ile BM Güvenlik Konseyinden geçirilmiştir.

- Arkasından ABD ve müttefikleri Irak’a saldırmış; kitle imha silahları iddialarının tamamen düzmece olduğu anlaşılmasına rağmen, orada da işkence akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. Ebu Gureyb ve Felluce, ABD ve müttefikleri için utanç belgeleridir.

- Arkasından, Arap Baharı adı altında estirilen güya demokrasi rüzgârı ile Libya, Suriye, Mısır ve şimdi Yemen bugünkü korkunç manzara ile karşı karşıya bırakılmıştır.

- Afganistan ve Irak’ta bizzat savaşa giren ABD yorulmuş, ekonomik yönden zorlanmış ve uluslararası sahada antipati kazandığı için, diğer ülkelerde kendi namına savaşarak gurupları devreye sokarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir.

Bu yeni yolun adı “vesayet” savaşıdır.

- Müslümanları karşılıklı olarak silahlandırıp birbirleri ile savaştırarak, ülkeleri bölmeye ve kolay lokma haline getirmeye başlamışlardır.

- İşte Suriye ve Libya! İşte Yemen! Yukarıda da belirttiğimiz gibi taktik aynı…

- Yerine göre etnik ayrımcılığı körükleyerek veya mezhep farklılıklarını ileri sürerek Müslümanlar, birbirlerine kırdırıyorlar. Bundan da sadece emperyalist güçler ve İsrail faydalanıyor.

Netice olarak;

Müslümanlar için uyanma zamanı geldi, geçiyor. Herkes gözünü açmalı, kimlerin oyununa geldiğini, kendisi için haklı gözüken gerekçelerle emperyalistlere nasıl hizmet ettiğini veya ettirildiğini görmelidir. Önce akan kan durdurulmalı, sonra da bölge ülkeleri bir araya getirilmelidir.  Coğrafya yabancı unsurlardan temizlenmelidir. Aksi takdirde sonuç felaket olacaktır. Bütün bu değerlendirmelerden sonra yapmamız gereken, bu şartları dikkate alarak, bir yol haritası belirlemektir. Bu yol haritasının hedefi, İslam ülkeleri başta olmak üzere, bütün dünyada inanç hürriyetini, adaletin, barışın ve huzurun tesisidir.

          Devam edecek...

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
20/03/2018 - 08:47 MİLLİ GÖRÜŞ
31/01/2018 - 08:15 NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
20/01/2018 - 08:47 MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
08/12/2017 - 08:14 KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
28/08/2017 - 14:12 ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
28/07/2017 - 17:11 Öğretmen atamalarında hakkaniyet ve liyakat yerine siyaset iddiası
12/06/2017 - 09:57 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
19/05/2017 - 16:56 DEVLET AKLI
24/04/2017 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
23/03/2017 - 09:13 HDP’Lİ BAŞKAN OLUR MU?
14/03/2017 - 09:59 TÜRKİYE REHİN Mİ ALINMAK İSTENİYOR?
16/02/2017 - 10:53 GÜÇLÜ DEVLET YERİNE GÜÇLÜ BAŞKAN ÖYLE Mİ?
18/01/2017 - 11:55 BAŞKANLIK SİSTEMİNDE NİHAİ HEDEF
26/12/2016 - 11:14 2017’DEN NE BEKLEMELİYİZ?
14/11/2016 - 16:05 TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ON SORUNU
20/10/2016 - 11:00 BİZİ NEYE ÇAĞIRIYORSUNUZ?
23/09/2016 - 12:56 HAŞHAŞİLERDEN BUGÜNE EĞİTİM SERÜVENİMİZ
29/08/2016 - 11:00 ‘ÜST AKLIN’ İŞLEYEN PLANLARI VE SELAMETİMİZ'
30/07/2016 - 11:40 BU COĞRAFYADA YAŞAMANIN BEDELİ
01/07/2016 - 15:16 ŞÜPHELENİYORDUNUZ DEĞİL Mİ?
10/06/2016 - 12:23 YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜNE GİRMİŞ BU TOPLUMA BİR ÇIKIŞ YOLU
30/05/2016 - 13:56 BİLMEK İSTİYORUZ
16/05/2016 - 14:23 BATILILAŞMA, BAŞKANLIK VE TEK DÜNYA DEVLETİ
02/05/2016 - 09:53 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
30/04/2016 - 16:28 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
19/04/2016 - 17:25 İNANÇLI İNSANLARA TUZAK
22/03/2016 - 16:59 İKTİBAS
12/03/2016 - 12:02 İKTİSAT POLİTİKALARI, BÜTÇE VE 3. KÖPRÜ
28/02/2016 - 14:15 SÖMÜRÜDE MODERNLEŞME YA DA KÖLELİK YENİDEN
15/02/2016 - 11:49 HAREKET VAR BEREKET YOK
25/01/2016 - 12:48 ''MUHTAÇ'' KİM, ''İHTİYAÇ'' NE?
04/01/2016 - 16:31 İSLAM BİRLİĞİ - III (İSLAM BİRLİĞİ KURULUŞU, NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ)
26/12/2015 - 15:19 İSLAM BİRLİĞİ -II
21/12/2015 - 11:24 İSLAM BİRLİĞİ
07/12/2015 - 10:26 HER ŞEY ÇOK GÜZEL, BİZE MÜSAADE!
16/11/2015 - 03:20 KELİME VE KAVRAMLARIMIZIN İÇİ BOŞALTILIYOR
22/10/2015 - 18:12 HAYRETTİN KARAMAN’IN ÇELİŞKİLERİ
12/10/2015 - 01:21 SAADET’TEN MEKTUP VAR
22/09/2015 - 12:58 1 KASIM YENİ DÖNEM
29/08/2015 - 01:33 SAADET PARTİLİ BİR MECLİS MÜMKÜN
17/08/2015 - 11:00 SEKÜLERİZME KARŞI İSLAMLAŞMA BAŞLATILABİLİR Mİ?
25/07/2015 - 18:41 SEKÜLERİZM SÜRECİ VE TÜRKİYE
29/06/2015 - 17:23 YENİ LİBERALİZM DİNİN YERİNİ Mİ ALIYOR?
15/06/2015 - 01:42 GETİRİN HESAPLARI
30/05/2015 - 11:55 8 HAZİRAN GÜNÜ HESAPLARA EL KONULACAK
16/05/2015 - 16:18 BİLAL ERDOĞAN SAADET'TEN ADAY OLABİLİR
25/04/2015 - 13:19 KÖTÜ ÖRNEK EMSAL OLMAZ
13/04/2015 - 14:09 4 YIL ÖNCE 4 YIL SONRA
23/03/2015 - 02:12 TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ
9/03/2015 - 00:05 DİLİPAK'IN DİLİ PAK MI?
24/02/2015 - 12:15 GÜNDEMLERİN PERDE ARKASI
05/02/2015 - 10:55 PATLICANIN SUÇU
12/01/2015 - 01:47 ALİMLERİN İKTİDARI MI, İKTİDARIN ALİMLERİ Mİ?
27/12/2014 - 07:43 UZATMALAR OYNANIYOR
08/12/2014 - 11:40 DEĞERLERİNİZDEN NE KADAR EMİNSİNİZ?
24/11/2014 - 13:53 AH MEHMET
13/11/2014 - 11:08 ALTIN UCUZLUYORSA NİÇİN PAHALI SATILIYOR
27/10/2014 - 12:00 DELİK BÜTÇE İLE YENİ TÜRKİYE HAYALİ
29/09/2014 - 10:00 BANKALARA YATIRILAN FİZİKİ ALTINLARIN AKIBETİ
13/09/2014 - 00:29 DAHA NE Mİ İSTİYORUZ?
30/08/2014 - 13:29 YENİ YETMELERİN KORKUSU
15/08/2014 - 12:31 ÖTEKİ TÜRKİYE
26/07/2014 - 15:50 MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN GELECEĞİ KURUMSALLIĞINDA
14/07/2014 - 10:53 İSLAMİ HAREKETİN GELECEĞİ
04/07/2014 - 10:19 SİSTEM KURABİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLSA
23/06/2014 - 10:08 “YENİ TÜRKİYE” AVRUPA İÇİN BİR FIRSAT; BİZİM İÇİN DEĞİL
03/06/2014 - 10:36 EKONOMİMİZ İYİDİR, ÖYLE Mİ?
16/05/2014 - 20:50 KARA YAZI
05/05/2014 - 12:26 FİKRİ YOZLAŞMA: YAV HE HE
21/04/2014 - 12:54 ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLECEK?
31/03/2014 - 18:38 BEKLİYORUZ
17/03/2014 - 11:49 MİLLÎ GÖRÜŞ NELERİ YAPMAYACAK?
03/03/2014 - 08:21 KİRAMEN KATİBİN Mİ BÖCEK Mİ?
17/02/2014 - 08:32 AK PARTİ’NİN GİDİŞİ SİYASAL İSLAMIN BİTİŞİ DEĞİLDİR
29/01/2014 - 06:58 CEMAAT ve İKTİDARIN SİYASAL İSLAM'A BAKIŞI
06/01/2014 - 07:29 KRİZ MALİYETİ NE KADAR GERÇEKÇİ?
24/12/2013 - 08:50 MEVCUT SİSTEMLE BU KADAR
09/12/2013 - 11:54 ZULÜM SİSTEMİNE ‘İSLAMİ FİNANS’ KILIFI
10/11/2013 - 16:11 AİLE BÜTÇEMİZ OLMAK ZORUNDA
26/10/2013 - 23:12 ORTA VADELİ PLAN MI LOBİLERE TELİF HAKKI MI?
23/09/2013 - 06:30 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? - 2
06/09/2013 - 04:51 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? 1
12/08/2013 - 09:01 ORYANTALİST ZİHNİYETTEN MUCİT ÇIKAR MI?
16/07/2013 - 13:14 SAYIN VALİ MUTLU BİR AÇIKLAMA LÜTFEN
08/07/2013 - 14:52 DARPHANEDE NELER OLUYOR?
13/06/2013 - 10:07 BÜYÜK HAREKET VE GEZİ
01/06/2013 - 01:59 FİNANSAL OKURYAZARLIK DİKKAT TUZAK VAR!
13/05/2013 - 12:15 MAYINLI ALANLAR SİYONİSTLERİN GÜNDEMİNDE
05/05/2013 - 07:51 EMEK-HAK-ADALET
15/04/2013 - 14:58 BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) VE ÜÇ AÇIK
29/03/2013 - 09:29 HUTBE-İ ŞAMİYE
15/03/2013 - 09:45 ŞU BANKALARA ‘ILIMLI’ YAKLAŞIMLAR!
05/03/2013 - 09:40 MİLLİ GÖRÜŞ, TELİF HAKKI VE MİLLETİN KAZANIMLARI
04/02/2013 - 10:48 SARRAFLIK DA BİTİRİLİYOR SIRADA NE VAR!
26/01/2013 - 09:27 DAVOSA BAKIŞ
19/01/2013 - 13:50 BAŞBAKAN BU HESABI DA YAPMALI
08/01/2013 - 08:02 BEYİNLERİN İŞGALİ
30/12/2012 - 02:08 2013 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ
24/12/2012 - 00:32 BEŞ MİLYAR DOLARLIK REKLAM VE ELLİ MİLYAR LİRALIK FAİZ
12/12/2012 - 07:05 Gençlik Hareketleri ve Anadolu Gençlik
29/11/2012 - 18:24 Korkakların Şarkısı ve Yeni Küreselcilerin Kıyafet Özgürlüğü
26/11/2012 - 13:27 Demokratik Seçimler ve İşgaller
16/11/2012 - 08:00 Borç Kredi Faiz ve Kriz
12/11/2012 - 10:55 75 Milyonun Hakkı
06/11/2012 - 08:01 Not Artışı
23/10/2012 - 11:20 Tasarruf ama nasıl?
14/10/2012 - 08:27 Buyrun Erbakanın Yolu
7/10/2012 - 08:44 Büyük Usta Büyük Zam Büyük Rekor !
25/09/2012 - 08:50 Yeni Anayasa Çalışmaları ve CHP’ye İktidar Yolu
19/09/2012 - 01:06 Piyasalarda Yalan Rüzgarı
08/09/2012 - 01:09 Bankalara Altın Satışı Kıyağı
31/08/2012 - 12:29 İslamcıların Açmazlar 2
27/08/2012 - 15:29 İslamcıların Açmazları
13/08/2012 - 10:15 Su ticari mal değil, temel insan hakkıdır.
06/08/2012 - 12:20 Zekât ve İktisadi Hayat
30/07/2012 - 10:27 Üniversite Adayları ve Meslek Seçimi
23/07/2012 - 13:56 Havuz Sisteminden Vazgeçmenin Bedeli Ağırlaşıyor
16/07/2012 - 10:01 Merkez Bankası, Gözünü Yastık Altına Dikmekten Vazgeçmeli
09/07/2012 - 16:03 Sel bize hep hatırlatıyor
03/07/2012 - 12:06 Tatil mi, Sılayı Rahim mi?
25/06/2012 - 17:09 BABA! HIRSIZI YAKALADIM
18/06/2012 - 09:27 İflas'a Ödül Vermek Ne Demek?
11/06/2012 - 10:53 ÇELİŞKİLER VE GERÇEKLEŞMELER
21/05/2012 - 10:03 Hak Anlayışı
09/05/2012 - 16:18 İktisadi Yapı , Ahlak ve Kapitalizm
 
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Tebrik ve Teşekkür
Ali Haydar HAKSAL
Ümmetin Birliği
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Onlar çoktan gitti Numan Bey!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Ayrım yapmadan yardım
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
ABD ile anlaşmada anlayış birliği de yok!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz