5 Recep 1439 | 22 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLAM BİRLİĞİ
21/12/2015 - 11:24
Feyzullah AYDOĞAN

İSLAM BİRLİĞİ - I

(MEVCUT DÜNYA DÜZENİ)

İslam ülkeleri olarak küresel ifsat çalışmalarının zirveye çıktığı bir dönemde Müslüman topluluklara reva görülen hayat tarzı ya ölüm ya sefalet ya da zulme maruz bırakılmış şekliyle tarihin en aciz dönemi yaşanıyor. Bu durumdan çıkışı sağlayacak çalışmaları başlatabilmek için öncelikle bu duruma nasıl gelindi bunu ortaya koyup sonra yapılması gerekenleri başlatacak bir dizi çalışmaların ortaya konması ve bu çalışmalara engel teşkil eden endişe ve tehditlerin varlığının bilinir hale getirerek bertaraf edilmesi çalışmalarına ihtiyacımız vardır.

On dördüncü yüzyıldan buyana Batı, Haçlı Seferleri ile tüm insanlığa ve özellikle Müslümanlara karşı saldırgan tutumunu ortaya koyarak işgal, sömürü, asimilasyon ile dünyayı Hegomanyasına alıp bugün ise uluslararası örgütlerin kurumsal faaliyet alanları içerisinde etkinliği devam ettiriliyor. Batı kendi içerisinde geçirdiği aşamalarla Rönesans, Fransız İhtilalı ve Sanayi Devriminin ardından sahip olmak istediği 'Dünya Hakimiyeti' için dünyada iki kez büyük savaş çıkardıktan sonra milletlerarası oluşumları Batı lehine kurgulayarak kendi bölgelerinde demokrasi, eşitlik ve barışı sağlamada başarılı olurlarken; dünyada Sekülerizmi popüler kültür haline getirerek tüm insanlığı değerlerinden koparıp kapitalizmin kölesi haline getirmişlerdir. Batının ana hedefi, kendi inanç, ideal ve çıkarları çerçevesinde ‘Dünya Hâkimiyeti’ni sağlamaktır. Bunun için de her bir devlet veya oluşturulan yapıların sürekli yeniledikleri ‘Strateji’leri bulunmaktadır. Bu çerçevede günümüz dünyasının etkin ülke ve yapılarının temel stratejileri şöyledir;

-  Askeri üstünlüğü sağlamak için stratejik bölge ve ülkelerin işgali veya kontrolü

-  Enerji kaynaklarının ve geçiş güzergâhlarının kontrolü         

-  Stratejik madenlerin kontrolü (Uranyum, Bor vs.)

-  Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik bağımsızlığının engellenmesi

 

Etkili Ülkeler, Hedefleri ve Stratejileri

1. Kapitalist Blok / Batı

               ABD ve AB

Rusya’nın ve Çin’in kuşatılması. Büyük Okyanusta askeri üslerin tesisi. Afganistan’ın işgali (hem Çin’i, hem Rusya’yı karadan kuşatmak için en stratejik konumdaki ülke) AB’nin genişlemesi ve Avrupa’nın tek devlet haline gelmesi. İslam Âleminin kontrol altına alınması veya bazı ülkelerin işgali. İhtilaflar ve iç çatışmalarla İslam Birliği fikrinin zayıflatılması. İslam inanç ve değerlerine yönelik tahrifatlar ve İslam’ın yozlaştırılması

                İsrail / Siyonist Zihniyet

Arz-ı Mev’ud ve Büyük İsrail İdeali

 

2. Eski Komünist Blok / Doğu

              Rusya

Eski Sovyetler Birliğinin yeniden toparlanması. Çin ile ittifakın güçlendirilmesi. Petrol ve doğalgazın stratejik olarak kullanılması.Baltık Denizinde ‘Kaliningrad’ üssünün statüsünün korunması. (Rusya toprağı sayılmaktadır) Karadeniz’de “Kırım Yarımadası” ve deniz limanlarının yeniden ihyası. Akdeniz’de Lazkiye üssünün genişletilmesi ve takviyesi için Esat’ın desteklenmesi

                Çin

Son 25 yılda dünyanın en hızlı kalkınan ülkesi (Milli gelirde mevcut durum: Çin 10 Trilyon $/ABD 17 Trilyon $. Bu gidişle 8-10 sene sonunda ABD’yi yakalaması bekleniyor) Büyük Okyanus’ta varlığının hissettirilmesi. Afrika, Güney Amerika ve Asya ülkeleri ile ittifaklar oluşturularak bu ülkelerin tabii kaynaklarından yararlanılması. Milli Gelirin, üretime dönük ve Yüksek Teknoloji içeren yatırımlarla, hızla yükseltilmesi. Özellikle Rusya’nın doğal kaynaklarından, uzay ve balistik sektörlerdeki teknolojisinden ve çok geniş topraklarından yararlanılması. Kabarık nüfusu ile de bütün ülkelere işgücü sevk edebilecek potansiyelin kullanılması.

 

3. Diğer Ülkeler

                Japonya

Japonya hala işgal altında diyebiliriz. Teknolojik seviyesi dikkate alındığında uyuyan bir güç karakterindedir. Teknolojisi, tarihi birikimi ve geçmişi dikkate alınmasını gerektirmektedir.

                Hindistan

Hindistan’ın nüfusu pazar olarak önemli, fakat sadece bölgesel bir etkiye sahip.

 

4. İslam Âlemi

                Potansiyeli / Endişe ve Tehditler

İnsanlığın kurtuluş reçetesi olan ulvi değerleri, canlı tarihi geçmişi ve stratejik konuma sahip. Endonezya’dan Fas’a kadar geniş bir coğrafya. Birçok tabii kaynağa, stratejik madenlere sahiplik. Dünya enerji kaynaklarının büyük bir kısmı İslam topraklarında (%75-80). 2 Milyara yaklaşan nüfus (Bu durum, yetişmiş insan gücü ve tüketim pazarı olarak ihmal edilemeyecek bir potansiyeldir.)

Çin, Rusya ve Hindistan’da önemli bir yoğunluğa sahip nüfus. Ayrıca Orta Asya’da hemen her ülkede, hatırı sayılır nüfusun varlığı. AB ve ABD’de göçler ve ihtidalarla hızla artan nüfus. Ne yazık ki İslam Âlemi bu özeliklerinin hiçbirisini gereği gibi kullanmamakta; teknolojik ve askeri imkânlara sahip ülkelerin etkisinde kalarak savrulmakta, iç ve dış çekişmelerle bu büyük potansiyelini heba etmekte. Daha da önemlisi, “Arz-ı Mev’ud” olarak adlandırılan bölgede Müslümanlar yaşamakta ve bu topraklar Müslümanların mülkiyetinde. İşte Müslüman ülkelerin kontrol atına alınması, tabii kaynaklarına el konulması ve Arz-ı Mev’ud’un İsrail tarafından işgali, uzun vadeli bir strateji olarak karşımıza çıkmakta ve adım adım gerçekleştirilmektir.

 

Mevcut Dünya Düzeninin Kurulmasında ve Yürütülmesinde Etkili Kurumlar ve Bağlı Kuruluşlar

                Birleşmiş Milletler (BM)

Dünyadaki bütün ülkelerin temsil edildiği ve dünya parlamentosu mahiyetindeki bir kuruluştur. Ancak bu kuruluş icraatlarında, güvenlik konseyinin beş daimi ülkesine (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere) esir edilmiş ve İsrail zulmüne destek veren bir anlayışa mahkûm edilmiştir. (İsrail'in onca zulmüne karşı hiç bir yaptırımı uygulamaya koymamıştır.)

                NATO

Bir savunma paktı olarak kurulmuştur. Kuruluş amacı Komünizmin yayılmasını önlemektir. Sovyetlerin dağılmasından sonra İslam’ı ve İslam ülkelerini düşman olarak belirlemiştir. (1990 yılında İngiltere Başbakanı Teacher, NATO toplantısında 'düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz, yeni düşmanımız İslam'dır.' Ayrıca Suriye'deki son durum için NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Müslümanlar için savaşamayız.' diyerek NATO'nun asıl amacını ortaya koymuşlardır.)

 

Ekonomiyi yönlendiren kuruluşlar

IMF, Dünya Bankası, OECD, Dünya Ticaret Örgütü

Bretton Woods Anlaşması ile dünya ülkelerinin para birimleri dolara endekslenmiş ve küresel bir ekonomik hegemonya tesis edilmiştir. ABD Merkez Bankası (FED) kontrolünde yerel Merkez Bankalar aracılığı ile ABD dolarının dünya ticaretinde rezerv para kullanımıyla dolar ihtiyacı doğan ülkelerin özel ve kamu mülkleri ile büyük şirketlerinin küresel egemen güçlerin eline geçmesine sebep olmaktadır. (özelleştirme, mütekabiliyetin tek taraflı kaldırılması)

Diğer Kuruluşlar

Lahey Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Avrupa Atom Enerjisi Ajansı, FAO, UNESCO, ILO vd.

Ne yazık ki bu kurumlar da, dünyada meydana gelen hadiseleri ve gelişmeleri etkileyen, yön veren fakat sadece güçlü devletlerin menfaatlerine hizmet eden bir anlayışla yönetilmektedir.

Yeni oluşumlar

- BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika)

- Şanghay İşbirliği Örgütü (Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan)

- Karadeniz İşbirliği Teşkilatı

- ASEAN (10 ülke) Güneydoğu Asya Ülkeleri Topluluğu

- Afrika Birliği (51 ülke)

- Arap Birliği (23 ülke)

- İslam İşbirliği Teşkilatı

- D-8

Yeni oluşumlar içinde, ABD-AB bloğu karşısındaki en etkili oluşum BRİCS olarak gözükmektedir. Rusya, Çin ve Hindistan’a birlikte Güney Afrika ve Brezilya, bütün dünyayı etkileyecek stratejik bir yapı sergilemektedir. Bu oluşumda en güçlü ve lider pozisyonundaki ülke Çin’dir.

Hindistan, Afrika, Güney Amerika ve ASEAN ülkeleri ve bunlara paralel oluşturulan Arap Birliği, Afrika Birliği gibi oluşumlar dünya siyasetinde yeterince etkili değillerdir.

 

İkinci Dünya savaşı sonrasında Yalta Konferansında yetmiş yıl önceki uluslararası politikadaki güç dengesini yansıtan, beş devletin diğer devletlere göre ayrıcalıklı olarak ortaya çıkartıldığı Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan günümüze 'modern dünya'da çıkan savaşlarda elli milyonu aşkın insan ölmüş, on binlerce kişi her gün açlıktan hayatını kaybediyor ve milyonlarca kişi de göçmen durumuna düşmüştür. Kısacası BM ve diğer kuruluşlar dünyada huzuru sağlayamamış aksine Batı'nın tahakkümüne zemin hazırlamıştır.

 

Devam edecek...

 

 

 

 

YORUMLAR
Mehmet Asker 23-12-2015, 14:14:56
Feyzullah Bey, Eline sağlık güzel bir konuyu ele almışsınız, İNŞALLAH Hayırlara vesile olurÜmmetin uyanmasına ve Ehlisünnet vel Camaate birleşmesine vesile olur.

Saygılarımla,
Mehmet Asker
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
20/03/2018 - 08:47 MİLLİ GÖRÜŞ
31/01/2018 - 08:15 NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
20/01/2018 - 08:47 MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
08/12/2017 - 08:14 KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
28/08/2017 - 14:12 ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
28/07/2017 - 17:11 Öğretmen atamalarında hakkaniyet ve liyakat yerine siyaset iddiası
12/06/2017 - 09:57 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
19/05/2017 - 16:56 DEVLET AKLI
24/04/2017 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
23/03/2017 - 09:13 HDP’Lİ BAŞKAN OLUR MU?
14/03/2017 - 09:59 TÜRKİYE REHİN Mİ ALINMAK İSTENİYOR?
16/02/2017 - 10:53 GÜÇLÜ DEVLET YERİNE GÜÇLÜ BAŞKAN ÖYLE Mİ?
18/01/2017 - 11:55 BAŞKANLIK SİSTEMİNDE NİHAİ HEDEF
26/12/2016 - 11:14 2017’DEN NE BEKLEMELİYİZ?
14/11/2016 - 16:05 TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ON SORUNU
20/10/2016 - 11:00 BİZİ NEYE ÇAĞIRIYORSUNUZ?
23/09/2016 - 12:56 HAŞHAŞİLERDEN BUGÜNE EĞİTİM SERÜVENİMİZ
29/08/2016 - 11:00 ‘ÜST AKLIN’ İŞLEYEN PLANLARI VE SELAMETİMİZ'
30/07/2016 - 11:40 BU COĞRAFYADA YAŞAMANIN BEDELİ
01/07/2016 - 15:16 ŞÜPHELENİYORDUNUZ DEĞİL Mİ?
10/06/2016 - 12:23 YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜNE GİRMİŞ BU TOPLUMA BİR ÇIKIŞ YOLU
30/05/2016 - 13:56 BİLMEK İSTİYORUZ
16/05/2016 - 14:23 BATILILAŞMA, BAŞKANLIK VE TEK DÜNYA DEVLETİ
02/05/2016 - 09:53 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
30/04/2016 - 16:28 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
19/04/2016 - 17:25 İNANÇLI İNSANLARA TUZAK
22/03/2016 - 16:59 İKTİBAS
12/03/2016 - 12:02 İKTİSAT POLİTİKALARI, BÜTÇE VE 3. KÖPRÜ
28/02/2016 - 14:15 SÖMÜRÜDE MODERNLEŞME YA DA KÖLELİK YENİDEN
15/02/2016 - 11:49 HAREKET VAR BEREKET YOK
25/01/2016 - 12:48 ''MUHTAÇ'' KİM, ''İHTİYAÇ'' NE?
04/01/2016 - 16:31 İSLAM BİRLİĞİ - III (İSLAM BİRLİĞİ KURULUŞU, NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ)
26/12/2015 - 15:19 İSLAM BİRLİĞİ -II
21/12/2015 - 11:24 İSLAM BİRLİĞİ
07/12/2015 - 10:26 HER ŞEY ÇOK GÜZEL, BİZE MÜSAADE!
16/11/2015 - 03:20 KELİME VE KAVRAMLARIMIZIN İÇİ BOŞALTILIYOR
22/10/2015 - 18:12 HAYRETTİN KARAMAN’IN ÇELİŞKİLERİ
12/10/2015 - 01:21 SAADET’TEN MEKTUP VAR
22/09/2015 - 12:58 1 KASIM YENİ DÖNEM
29/08/2015 - 01:33 SAADET PARTİLİ BİR MECLİS MÜMKÜN
17/08/2015 - 11:00 SEKÜLERİZME KARŞI İSLAMLAŞMA BAŞLATILABİLİR Mİ?
25/07/2015 - 18:41 SEKÜLERİZM SÜRECİ VE TÜRKİYE
29/06/2015 - 17:23 YENİ LİBERALİZM DİNİN YERİNİ Mİ ALIYOR?
15/06/2015 - 01:42 GETİRİN HESAPLARI
30/05/2015 - 11:55 8 HAZİRAN GÜNÜ HESAPLARA EL KONULACAK
16/05/2015 - 16:18 BİLAL ERDOĞAN SAADET'TEN ADAY OLABİLİR
25/04/2015 - 13:19 KÖTÜ ÖRNEK EMSAL OLMAZ
13/04/2015 - 14:09 4 YIL ÖNCE 4 YIL SONRA
23/03/2015 - 02:12 TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ
9/03/2015 - 00:05 DİLİPAK'IN DİLİ PAK MI?
24/02/2015 - 12:15 GÜNDEMLERİN PERDE ARKASI
05/02/2015 - 10:55 PATLICANIN SUÇU
12/01/2015 - 01:47 ALİMLERİN İKTİDARI MI, İKTİDARIN ALİMLERİ Mİ?
27/12/2014 - 07:43 UZATMALAR OYNANIYOR
08/12/2014 - 11:40 DEĞERLERİNİZDEN NE KADAR EMİNSİNİZ?
24/11/2014 - 13:53 AH MEHMET
13/11/2014 - 11:08 ALTIN UCUZLUYORSA NİÇİN PAHALI SATILIYOR
27/10/2014 - 12:00 DELİK BÜTÇE İLE YENİ TÜRKİYE HAYALİ
29/09/2014 - 10:00 BANKALARA YATIRILAN FİZİKİ ALTINLARIN AKIBETİ
13/09/2014 - 00:29 DAHA NE Mİ İSTİYORUZ?
30/08/2014 - 13:29 YENİ YETMELERİN KORKUSU
15/08/2014 - 12:31 ÖTEKİ TÜRKİYE
26/07/2014 - 15:50 MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN GELECEĞİ KURUMSALLIĞINDA
14/07/2014 - 10:53 İSLAMİ HAREKETİN GELECEĞİ
04/07/2014 - 10:19 SİSTEM KURABİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLSA
23/06/2014 - 10:08 “YENİ TÜRKİYE” AVRUPA İÇİN BİR FIRSAT; BİZİM İÇİN DEĞİL
03/06/2014 - 10:36 EKONOMİMİZ İYİDİR, ÖYLE Mİ?
16/05/2014 - 20:50 KARA YAZI
05/05/2014 - 12:26 FİKRİ YOZLAŞMA: YAV HE HE
21/04/2014 - 12:54 ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLECEK?
31/03/2014 - 18:38 BEKLİYORUZ
17/03/2014 - 11:49 MİLLÎ GÖRÜŞ NELERİ YAPMAYACAK?
03/03/2014 - 08:21 KİRAMEN KATİBİN Mİ BÖCEK Mİ?
17/02/2014 - 08:32 AK PARTİ’NİN GİDİŞİ SİYASAL İSLAMIN BİTİŞİ DEĞİLDİR
29/01/2014 - 06:58 CEMAAT ve İKTİDARIN SİYASAL İSLAM'A BAKIŞI
06/01/2014 - 07:29 KRİZ MALİYETİ NE KADAR GERÇEKÇİ?
24/12/2013 - 08:50 MEVCUT SİSTEMLE BU KADAR
09/12/2013 - 11:54 ZULÜM SİSTEMİNE ‘İSLAMİ FİNANS’ KILIFI
10/11/2013 - 16:11 AİLE BÜTÇEMİZ OLMAK ZORUNDA
26/10/2013 - 23:12 ORTA VADELİ PLAN MI LOBİLERE TELİF HAKKI MI?
23/09/2013 - 06:30 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? - 2
06/09/2013 - 04:51 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? 1
12/08/2013 - 09:01 ORYANTALİST ZİHNİYETTEN MUCİT ÇIKAR MI?
16/07/2013 - 13:14 SAYIN VALİ MUTLU BİR AÇIKLAMA LÜTFEN
08/07/2013 - 14:52 DARPHANEDE NELER OLUYOR?
13/06/2013 - 10:07 BÜYÜK HAREKET VE GEZİ
01/06/2013 - 01:59 FİNANSAL OKURYAZARLIK DİKKAT TUZAK VAR!
13/05/2013 - 12:15 MAYINLI ALANLAR SİYONİSTLERİN GÜNDEMİNDE
05/05/2013 - 07:51 EMEK-HAK-ADALET
15/04/2013 - 14:58 BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) VE ÜÇ AÇIK
29/03/2013 - 09:29 HUTBE-İ ŞAMİYE
15/03/2013 - 09:45 ŞU BANKALARA ‘ILIMLI’ YAKLAŞIMLAR!
05/03/2013 - 09:40 MİLLİ GÖRÜŞ, TELİF HAKKI VE MİLLETİN KAZANIMLARI
04/02/2013 - 10:48 SARRAFLIK DA BİTİRİLİYOR SIRADA NE VAR!
26/01/2013 - 09:27 DAVOSA BAKIŞ
19/01/2013 - 13:50 BAŞBAKAN BU HESABI DA YAPMALI
08/01/2013 - 08:02 BEYİNLERİN İŞGALİ
30/12/2012 - 02:08 2013 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ
24/12/2012 - 00:32 BEŞ MİLYAR DOLARLIK REKLAM VE ELLİ MİLYAR LİRALIK FAİZ
12/12/2012 - 07:05 Gençlik Hareketleri ve Anadolu Gençlik
29/11/2012 - 18:24 Korkakların Şarkısı ve Yeni Küreselcilerin Kıyafet Özgürlüğü
26/11/2012 - 13:27 Demokratik Seçimler ve İşgaller
16/11/2012 - 08:00 Borç Kredi Faiz ve Kriz
12/11/2012 - 10:55 75 Milyonun Hakkı
06/11/2012 - 08:01 Not Artışı
23/10/2012 - 11:20 Tasarruf ama nasıl?
14/10/2012 - 08:27 Buyrun Erbakanın Yolu
7/10/2012 - 08:44 Büyük Usta Büyük Zam Büyük Rekor !
25/09/2012 - 08:50 Yeni Anayasa Çalışmaları ve CHP’ye İktidar Yolu
19/09/2012 - 01:06 Piyasalarda Yalan Rüzgarı
08/09/2012 - 01:09 Bankalara Altın Satışı Kıyağı
31/08/2012 - 12:29 İslamcıların Açmazlar 2
27/08/2012 - 15:29 İslamcıların Açmazları
13/08/2012 - 10:15 Su ticari mal değil, temel insan hakkıdır.
06/08/2012 - 12:20 Zekât ve İktisadi Hayat
30/07/2012 - 10:27 Üniversite Adayları ve Meslek Seçimi
23/07/2012 - 13:56 Havuz Sisteminden Vazgeçmenin Bedeli Ağırlaşıyor
16/07/2012 - 10:01 Merkez Bankası, Gözünü Yastık Altına Dikmekten Vazgeçmeli
09/07/2012 - 16:03 Sel bize hep hatırlatıyor
03/07/2012 - 12:06 Tatil mi, Sılayı Rahim mi?
25/06/2012 - 17:09 BABA! HIRSIZI YAKALADIM
18/06/2012 - 09:27 İflas'a Ödül Vermek Ne Demek?
11/06/2012 - 10:53 ÇELİŞKİLER VE GERÇEKLEŞMELER
21/05/2012 - 10:03 Hak Anlayışı
09/05/2012 - 16:18 İktisadi Yapı , Ahlak ve Kapitalizm
 
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Tebrik ve Teşekkür
Ali Haydar HAKSAL
Ümmetin Birliği
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Onlar çoktan gitti Numan Bey!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Ayrım yapmadan yardım
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
ABD ile anlaşmada anlayış birliği de yok!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz