2 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 18 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
11/12/2015 - 12:59
Hayati OTYAKMAZ

İslâm dünyasının en büyük düşünür ve şairlerindendir. O, aynı zamanda büyük bir bilgin

ve Allah dostudur. Mevlânâ, 1207 tarihinde, bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Belh

şehrinde doğdu. Asıl adı Celâleddin’dir. Kendisine duyulan sevgi ve saygıdan dolayı

Efendimiz” anlamına gelen Mevlânâ lakâbıyla şöhret oldu. Anadolu’ya göç edip,

orada yaşadığından Rûmî adıyla anıldı. Babası, “Bilginler Sultanı” diye bilinen

Bahâeddin Veled’dir. Annesi ise Mü’mine Hatun’dur.

 

Bahâeddin Veled, manevî nüfûzundan çekinen Harzem Hükümdarı ile arası açılınca,

âilesi ile birlikte Belh’ten ayrıldı. Önce Bağdat’a, oradan da Mekke’ye gittiler. Sonra,

Şam yoluyla Anadolu’ya geçtiler.

 

Anadoluda, Selçuklu Devleti en muhteşem çağını yaşıyordu. Sultan Alâaddin Keykubat,

Bahâeddin Veled ve âilesini büyük bir saygıyla karşıladı. Konya’ya yerleştiler.Mevlânâ,

babası Bahâeddin Veled’in ölümünden sonra büyük medreselerde ders vermeye başladı.

Çok sayıda talebe yetiştirdi. Çevresi, bir ilim ve hikmet yuvası hâline geldi. Derslerine

bazen sultanlar ve vezirler bile iştirak ediyorlardı. Bu durum, 1244 yılına kadar devam

etti.1244 senesinde Konya’ya Şems-i Tebrizî isimli bir bilge şahıs geldi. O’nunla tanışan

Mevlânâ, ders vermeyi bıraktı. Gece gündüz Tebrizli Şems’le birlikte kalıyor, O’nunla

konuşuyor ve sohbet ediyordu. Artık tamamen değişmiş, bambaşka bir insan olmuştu.

Bir müddet sonra Şems-i Tebrizî anîden ortadan kaybolunca, Mevlânâ kendini

tamamen tasavvuf ve şiire verdi. Ömrünün sonuna kadar devamlı olarak yazdı.Mevlânâ

Hazretleri Allah’a, Rasûlullah’a ve Yüce Dinimiz İslâmiyet’e ihlâs ve samimiyetle

bağlı bir Müslüman’dır. Ayrıca O, bütün insanları sever, değer verir.Bütün insanlığın

kurtuluşu için çalışır ve çabalar.

 

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî Hazretleri, 17 Aralık 1273 tarihinde vefât ettiğinde,

66 yaşında idi. Cenâzesi, dillere destan bir merâsimle defnedildi. Her dinden ve her yaştan

büyük bir halk topluluğu cenâzesine katıldı ve tabutunun arkasından gözyaşı döktü.

Mezarı, Konya’daki Yeşil Türbededir.

 

Vefâtından sonra oğlu Sultan Veled, Mevlevî Tarikatı’nın esaslarını kurarak babasının

yerini aldı.Mevlânâ, hayatı boyunca çevresine ışık olmuş ve insanlara Hakk yolunu

göstermiştir. Arkasından pek kıymetli eserler bırakarak, cân-ı gönülden âşık olduğu Allah

Teâlâ’ya kavumuştur.

 

Her ne kadar Farsça söylesem de aslım Türk’tür,” diyen Mevlânâ’nın başlıca eserleri:

Mesnevî, Divân-ı Kebîr ve Mektubâttır.

 

Sevgi ve hoşgörüsü ile gönüllerde taht kuran büyük gönül eri Mevlânâ Hazretleri,

öldüğü günü düğün kabul ederek, “Şeb-i Ârus” olarak nitelendirmiştir.

 

Rûhu şâd, makâmı Cennet olsun (âmin).

 

MEVLÂNÂ’DAN UNUTULMAZ SÖZLER

 

Büyük Türk-İslâm Mütefekkiri Mevlânâ’nın şu sözleri ne kadar ibretli ve anlamlıdır:

 

“Ey Allah’ım! Ben sana kul oldum, kul oldum, kul oldum.

Ben sana kulluk vazifemi gereği gibi yapamadığım için utandım, başımı öne eğdim.”

“Yâ Rabbî! Her köle âzad olunca sevinir; ben ise sana kul olduğum için seviniyorum...

“Kurtuluş, Yüce Allah’tandır... Kurtuluş İslâm’dandır; şeytandan, tağuttan değil...”

 

“Ben sağ olduğum müddetçe, Yüce Kur’an’ın kölesiyim, bendesiyim. Ben Muhammed

Mustafa (s.a.s.)’nın yolunun tozuyum... Kim beni böyle bilmezse, ben ona karşıyım ve

ondan şikâyetçiyim.”

“Ey Allah’ım! Eğer sen dergâhına yalnız iyileri kabul edersen; günahkârlar kime

yalvarıp, sığınacaklar.”

 

“Bizim Peygamberimizin yolu, İlâhî aşk ve ibâdet yoludur.. Onun için biz, ibadet

ehliyiz ve aşkzâdeyiz.. Anamız aşktır...”

 

“Kılınan namaz, tutulan oruç ve edilen cihad; Müslüman için, dinine, imanına şahit getirmektedir.”

 

“Ey Allah’ım! Bizi hidâyete, kurtuluşa erdir... Bilgimiz ve servetimiz övünülecek şeyler

değildir...”

“Ey Allah’ım! Senden uzak olmaktan daha acı bir şey yoktur... Sana sığınmaktan başka her

hareket, boşuna dönüp dolaşmak ve kördüğüm olmaktır.”

“Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affet... Derdimize, isyanımıza çare lûtfet.”

“Ey insanoğlu! Nefsine uyma, hevâ ve hevesine kapılma... Yüce Allah’ın Cennet’teki

“Selsebîl” ırmağına bir yol ara...”

“Ey imanı sözden ibâret olan kimse! Bil ki imân, en büyük bir nimet ve büyük bir lütûftur.

Onun değerini iyi bil.”

“Gazabı, şehveti ve hırsı terk etmek; mertlik ve yiğitliktir, Dinimizin de gereğidir.”

“Dıştaki kir, su ile temizlenir. Fakat içteki günah kiri, su ile temizlenemez… Onu ancak

“Tevbe” ve “Gözyaşı” temizler...”

“Ey delikanlı! Hakk yolda ilerlemek ümidiyle, mihrap önündeki mum gibi durarak,

daimâ namaz kıl... Her kim, namaz kılarak Hakk kapısının halkasını vurursa, onun için

bir lütûf ve saadet baş gösterir.”

“Verdiğin zekât, senin kesen için bekçidir... Paranın çoğalması zekâttadır.”

“Ne olursun -Allah aşkına- helâlinden kazan ve bu kazancının zekâtını ver. Zekât olarak

bir damla ver; inci dolu bir deniz satın al...”

“Yüce Peygamberimiz (s.a.s.), “Sadaka, belânın define sebeptir” buyurdu.. Ey yiğit!

Hastalığını sadaka ile tedâvi et...”

“Ey insan! Dilini tut, avucunu aç… Pintiliği bırak, cömertliğe bak.

“İlim ve irfan, helâl lokmadan doğar... İlâhî aşk ve şefkat de helâl lokmadan hâsıl olur...”

“Hacca gidenler, o uzak yolda Kâbe aşkı ve Yüce Allah’ın rızâsı için, mallarını ve

canlarını fedâ ederler.”

“Eğer amel defterini günahla karartmışsan, her şeyden önce yaptıklarına tevbe et.

Bütün geçmiş günahlar tevbe-i istiğfâr ile tedavi olunur...”

 

“Allah için ağlayan göz, ne mübârek gözdür... Allah için yanan kalp, ne mübârek kalptir.”

“Günlerini değerlendirip de, Yüce Allah’a kulluk borcunu ödeyene ne mutlu.”

“Ey yolcu! Aklını başına al; vakit geçti, ömür güneşi batmağa yaklaştı... Gafletten uyan..

Nasıl olsa tevbe ederim, deme.. Ne kadar yarınlar geçip gitti... Dikkat et ki, ekin zamanı

tamâmen geçip gitmesin.. Kulluk ve (İslâma) hizmete koyul.”

“İşte ölüm gecesi yaklaştı.. Oyunu bırak. Şimdiye kadar oynadığın yeter. Bir daha oyuna

dönme...”

“Her kimin huyu iyi ve güzel ise; o kimse, kurtuluşa ermiştir.. Bilmiş ol ki, kötü ahlâklı

güzel yüz, bir para etmez.”

“Dünyada Allahtan korkmayan, âhirette korkuludur... Dünyada Allah’ın Nizâmı’na

sarılmayan, âhirette perişandır.”

“Her türlü kavga ve gürültünün sebebi: Hayâsızlıktır. Edepsiz bir kimsenin kötülüğü;

yalnız kendisini değil, bütün insanları ateşe verir.”

“Allah sevgisiyle; acılar tatlılaşır, bakırlar altınlaşır, tortular arınır, dertler devâ bulur...”

“Allah sevgisi, nurlu ilimle olur. Saçma sapan biri, bu tahta nasıl oturur?”

“İbadetten zevk almalı ki, semeresi görülsün... Ağacın özü olmalı ki, meyve versin.”

“İş görecek ve işe yarayacak olan: Yüce Dinimiz İslâm’a ve onun hükümlerine

uymaktır.Dünyada ve âhirette kurtuluş bununladır.”

 

“ Cömertlik ve yardım etmede, akarsu gibi ol.

Şefkat ve merhamette, güneş gibi ol.

Hata ve kusurları örtmede, gece gibi ol.

Hiddet ve asabiyette, ölü gibi ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte, toprak gibi ol.

Sevgi ve hoşgörüde, deniz gibi ol.

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol!”

“Beri gel beri, daha da beri

Mâdem ki ben senim, sen de bensin

Niye bu senlik benlik?

Herkesle barışıp kaynaş

Kendinde kaldıkça bir zerresin

Fakat herkesle birleşince, bir ummansın.”

 

MEVLÂNÂ, OĞLUNA ŞÖYLE ÖĞÜT VERİYOR:

“Oğlum Veled! Cennet’te ebedî olarak kalmak istersen; herkesle iyi geçin, dost ol.

Hiç kimseye düşmanlık besleme. Merhem ve mum gibi yumuşak ol, iğne gibi acıtıcı

ve sert olma. Hiç kimseden sana kötülük ve fenâlık gelmesini istemezsen, sen de kötü

ve fenâ düşünceli olma...”

 

“Öldüğüm gün tabutum yürüyünce,

Bende bu dünya derdi var sanma.

Bana ağlama “yazık yazık”, “vah vah” deme,

Şeytanın tuzağına düşersem, “vah vah”ın sırası o zamandır.

“Yazık yazık” asıl o zaman denir.

Cenâzemi gördüğün gün “el-firak (ayrılık) el-firak” deme,

Benim buluşmam asıl o zamandır.

Beni mezara koyunca “elvedâ” demeğe kalkışma,

Mezar, Cennet topluluğunun perdesidir.

Mezar hapis görünür fakat

Aslında canın hapisten kurtuluşudur.

Batmayı gördün ya doğmayı da seyret,

Güneş’le Ay’a batmadan ne ziyan gelir ki?

Sana batma görünür lâkin

Aslında o doğmadır, parlamadır.

Yere hangi tohum ekildi de yetişmedi?

Neden insan tohumu için,

Bitmeyecek, yetişmeyecek zannına düşüyorsun?

Hangi kova suya salındı da dolu olarak çekilmedi?

Can Yusuf’un kuyuya düşünce niye ağlarsın?”

KAYNAKLAR:

1) Konya’dan Dünyaya Mevlânâ ve Mevlevilik, Karatay Belediyesi Yayını, 2002.

2) Hz. Mevlânâ, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayını, 1989.

3) Uluslar arası Mevlânâ Bilgi Şöleni, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara-2000.

4) BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir, Hakikî Veçhesiyle Mevlânâ, Konya-1969

5) OLGUN, Tâhiru’l- Mevlevî, Mesnevî Şerhi, İstanbul.

6) EFE, Ahmet, İslâm Ansiklopedisi, Ankara-1984.

7) ÖNDER, Mehmet, Hz. Mevlânâ, Tercüman-1001 Eser Serisi, İstanbul-1978.

8) ÖZÜNLÜ, Mesut, Mevlânâ ve Sevgi (Makale), Diyanet Avrasya, Sayı: 5, 2002.

9) OTYAKMAZ, Hayati, Ölüm ve Hayatın Mânâsı, Sh. 56-57, Ankara-1991.

YORUMLAR
şükrü cinas 15-12-2015, 12:19:53
*Şarabım aşk ateşidir,hele onun eliyle sunulursa öyle bir ateşe odun kesilmezsen yaşamak haram olur sana.
*Söz dalga dalga coşmada amma onu dudakla,dille değil,gönülle canla anlatman daha iyi.
*Aşk nedir,bilmiyorsan gecelere sor,şu sapsarı yüzlere,şu kupkuru dudaklara sor.
*Su nasıl yıldızı,ayı aksettirir,gösterirse bedenler de canı,aklı bildirir,gösterir.
*Can,aşktan binlerce edep öğrenmede,öylesine edepler ki mekteplerde okunup öğrenilmesine imkan yok.
*Gökyüzünde,yıldızlar arasında parlak ay nasıl görünürse aşık da yüzlerce kişi arasında öyle görünür,o göründümü herkesin parlaklığı söner.
*Akıl bütün gidilecek yolları bilse bile,gene aşk yolunu bilemez,şaşırır kalır.
 
bekir çoşkun 15-12-2015, 12:21:25
Seni bildim bileli,
ey balçık dünya,
başıma nice belâlar geldi,
nice mihnet, nice dert.
Seni sırf belâdan ibaret gördüm,
seni sırf mihnetten, dertten ibaret.

İsa'nın yurdu değilsin sen,
yayıldığı yersin eşeklerin.
Nerden tanıdım seni bilmem ki,
nerden parçası oldum bu yerin,

Bana vermedin bir yudum tatlı su,
sofranı yaydın yayalı.
Elimi ayağımı bağladın gitti,
elimin ayağımın farkına varalı.

Bırak da bir ağaç gibi
yerin altından çıkarıp ellerimi
sevgilinin havasıyla sarmaşdolaş olayım,
uzayıp gideyim bâri.

Ey çiçek, dedim çiçeğe,
dedim, bu küçük yaşta sen,
neden ihtiyar oldun bu kadar,
dedim, nasıl oldu bu böyle?

Çocukluktan kurtuldum, dedi çiçek,
sabah rüzgârını tanıyalı,
hep yukarlara doğru çıkar
yukarlardan gelmiş bir ağaç dalı.

Şunu da söyledi çiçek:
Madem aslımı tanıdım,
madem yersizlik âlemi aslım,
artık bana tek bir şey düşecek:
Yücelip aslıma gitmek.

Sus yerter artık,
var git yokluğa haydi,
yoklukla yok ol.
Git, yokluklardan tanı
yokluktan var olanı.

Mevlana Celaleddin Rumi
 
SELAHATTİN YILDIZ 16-12-2015, 09:20:25
HOCAM, GÜZEL ÖZETLEMİŞSİNİZ MEVLANA HAZRETLERİNİ.SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM SİZE.ALLAH'A EMANET OLUN.
 
Mehmet Sezai Aydıngöz 17-12-2015, 08:47:09
"Veliyullah u Amenu"Allah c.c.,iman edenlerin dostudur.Elbette takva derecesine göre Allah c.c.rızasına muhatap olanlar vardır.Ancak bunu hiç bir kulun bilmesi mümkün değildir.Bu itibarla nice Allah c.c.dostu zannedilen kişilerin es fele safiline,nice"bunun yeri es fele safilindedir"zannedilen lerin de Cennete gireceklerine dair kaynaklarda bir çok bilgiler mevcuttur.Buna göre bir kişi,"falan adamın yeri cennet dir veya falan kişi Allah c.c.dostu dur"derse derhal tev be etmeli.Zira sorumluluğu büyüktür.Acınacak halimiz:Sıradan avvamı bırak mürekkep yalamış bir çok müslümanın İslamı bilmemesi son derece üzücüdür.Vesselam.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
09/02/2018 - 12:14 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
30/01/2018 - 08:04 ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz