9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
28/10/2015 - 14:52
Prof. Dr. Burhanettin Can
Taksim Kadife Darbe Sürecinin Tekrar Seçim Aşaması:
TÜRKİYE’Yİ SURİYELEŞTİRMEK-2
Giriş
Geçen yazıda Türkiye’nin 10 ciddi olayla birlikte Taksim Kadife Darbe sürecinin 12. Aşamasına sokulduğunu ifade ederek şu soruların cevaplarının aranması gerektiğini belirtmiştik:
• Yaklaşık üç yıllık çözüm süreci içerisinde alt yapı çalışmalarını yaygınlaştıran ve derinleştiren PKK, kendi alt yapı çalışmalarını daha da yaygınlaştırma imkânına sahipken, HDP, 80 milletvekili ile Meclis’e girmişken ve kimse kendilerine dokunmaz iken, yaptıkları tüm faaliyetlere çözüm süreci aşkına göz yumulurken, beklemeyip 7 Haziran seçimlerinden sonra niçin terör eylemlerine başvurmuş, silahlı mücadeleyi başlatmıştır?
• PKK’nın terör eylemlerine başlaması ile Kadife Darbeci ekibin stratejisi arasında bir ilişki var mıdır? 
• Türkiye’deki gelişmelerin bölgedeki, özellikle, Suriye’deki son gelişmelerle bir ilgisi var mıdır?
• Kaç PKK vardır? Şu an eylemleri yürüten PKK hangi PKK’dır?
• PKK’ya yeni bir isim ve şekil verilerek meşrulaştırılmak mı istenmektedir? Yoksa PKK, taşeron bir örgüt olarak ömrünü tamamlamış olup tasfiye mi edilmek ya da El Kaide konumuna mı getirilmek istenmektedir?
Geçen yazının sonuç bölümünde niçin? Sorusu sorulduktan sonra, “7 Haziran seçimlerinin hemen arkasında bu denli yoğun bir değişim yaşanması, 1 Kasım seçimlerine doğru çok daha farklı ve kanlı olayların planlandığı ve yürürlüğe sokulmak istendiği anlamına gelmektedir… Uzun zamandır intihar saldırısı gerçekleştirmeyen örgüt, yeniden intihar saldırıları düzenlemeye başlamıştır… Dikkat edilmesi gereken nokta, dikkatler hep Güneydoğu bölgesine yoğunlaşmışken Batı bölgelerinde şok yapacak olay/olayların başlatılma ihtimalinin var olmasıdır. Üniversitelerin yangın yerine çevrilmesi hedeflenmiş olabilir. Kadife Darbelerde “dolaylı harp stratejisi” uygulandığı göz ardı edilmemelidir.” Şeklinde yapılan bir değerlendirmeyle Türkiye’yi yönetenlerin ve Parlamento dışında siyaset yapanların dikkatini bir tehlikeye çekmek istemiştik.
Bu yazıdan sonra, 10.10. 2015’de, HDP’nin Ankara’da düzenlediği “Barış mitinginde” iki canlı bombanın girişimi ile şimdilik 99 kişinin öldüğü 400 civarında insanın yaralandığı, kanlı, vahşi ve kahpe bir eylem gerçekleştirilmiştir. 
Burada, bu olay ele alınıp değerlendirilecektir.
Suruç Provokasyonunda Taktik Amaçlar
Kürt olmayan 34 sosyalist gencin Kobani’ye gitmek üzere Suruç’a gitmesi ve orada basın toplantısı yaparlarken bomba patlatılarak öldürülmeleri, Taksim Kadife darbe sürecini yepyeni bir aşamaya (11. aşama) sokmuştur. Kadife darbeciler tarafından gerçekleştirilen 20.07.2015 Suruç provokasyonu, Türkiye’yi topyekûn yeni eylemler zincirine sokmanın başlangıç adımı idi. Ankara provokasyonunu ele almadan önce Suruç provokasyonunda Kadife Darbeci ekibin hedeflemiş olduğu taktik amaçları hatırlamamızda fayda vardır:
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar Seçim” İsteği ile AKP’den kopan seçmenin pişmanlık duyarak tekrar AKP’ye rey vermesinin engellenmesi,
• Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyinde Akdeniz’e ulaşacak bir koridoru, PYD’nin kontrol etmesine müsaade etmeyeceğini açıklamasından dolayı, Türkiye’nin Suriye ve bölge ile ilgilenmesini engelleyip içe kapanması.
• ABD’nin İncirlik Üssünü Operasyonlarda Kullanmak Üzere İstemesine Türkiye’nin izin vermesinin sağlanması,
• Türkiye’nin, Suriye’den gelen Göç Dalgasının Engellenmesi için Suriye’nin Kuzeyinde Bir Tampon Bölgenin Oluşturulmasını İstemesinin engellenmesi,
• Bölgenin Büyük Ortadoğu, Büyük İsrail ve 2. Sevr Projeleri kapsamında Hukuki bir statüye kavuşturulması.
• PKK ve HDP yöneticilerinin “Özerklik istekleri” ve “bölgede çıkan petrolden pay istemelerine”, seçim sonrasında meşruiyet kazandırma anlamında bir psikolojik zemin hazırlamak ve seçim sonrasında Güneydoğu’da özerklik ilan edilmesini sağlamak.
Suruç provokasyonu ile birlikte genel olarak Kürt olmayan 34 gencin değişik illerdeki cenazelerinde, sendikalar, odalar başta olmak üzere değişik örgütler, çok farklı eylemler düzenleyerek Türkiye’yi yüksek bir gerilim ortamına sokarak, var olan fay hatlarını daha da yüksek enerji ile doldurarak bir kaos ortamına sürüklemek hedeflemekteydiler. Suruç provokasyonu ile Kadife Darbeci şer ittifakı (ABD-İsrail-İngiltere-AB), birbirleri ile tezat teşkil eden, karmaşık birçok eylemi gerçekleştirmeyi planlamışlardı. 
Haziran seçimleri sonrasında AKP’ye rey vermeyen seçmenlerin, “büyük bir pişmanlık içerisinde olduğu”, “hata yaptıklarının farkına vardıkları”, “hatalarını düzeltmek istedikleri” şeklinde yoğun bir psikolojik kampanya medyanın belli bir kesiminde yer almış; bir erken seçim olduğu takdirde, AKP’nin reylerinin en az %3-4 puan daha artacağı noktasında bir kamuoyu oluşturulmuştur. Bu kampanya içerisinde “tekrar seçim” olduğunda, dini hassasiyeti yüksek olan Kürt seçmenin, HDP’den vazgeçip AKP’ye dönmesi için uygun bir psikolojik ortam meydana geldiği kanaati oluşmuş ya da oluşturulmuştur. Bu nedenle Kadife Darbeci Kadro, Kürt seçmenini, AKP’ye karşı daha da tepkili hale getirip HDP’de saflarını sıklaştırmak ve Kadife Darbe sürecini daha da olgunlaştırmak amacıyla 11 Mayıs 2013 Reyhanlı, Kobanı, 5 Haziran 2015 Diyarbakır Provokasyonuna benzer bir provokasyonu Suruç’ta devreye sokmuştur. 
Suruç provokasyonu ile birlikte eş zamanlı olarak her yerde AKP, IŞİD ittifakının var olduğuna ve “AKP’nin IŞİD aracılığıyla Kürt Halkını ve ‘Türk Solunu’ susturmak istediğine” ilişkin bir kamuoyu oluşturmak üzere yoğun algı operasyonu yapılmıştır. Bu psikolojik harekât, bir erken/tekrar seçimde Kürt seçmenin tekrar AKP’ye geri dönmesini engellemek, AKP’de var olan Kürt olsun veya olmasın bazı seçmenlerin diğer partilere kaymasını sağlamak amaçlı idi. 
Diğer taraftan Suruç Provokasyonu ile Türkiye’ye, Büyük Ortadoğu ve Büyük İsrail projelerini engellemeye kalkmaması mesajı verilmek istenmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Suruç Provokasyonu’nun amacının, sadece bir siyasi iktidarın iktidardan düşürülmesi değil; aynı zamanda Türkiye’yi bölünmeye götürecek, bir sürecin de önemli bir aşaması olduğudur. 
Türkiye, 24 Temmuz 2015’de PKK-İŞİD eksenli güvenlik operasyonlarını, Türkiye-Irak-Suriye hattında yoğun bir şekilde başlatarak, Suruç Provokasyonu ile Türkiye’nin dört bir tarafında yapılması öngörülen cenaze eylemlerini engellemiş; harekât sürecinde bölge halkına zarar vermemiş, böylelikle Kadife Darbecilerin Suruç Provokasyonu ile ilgili bütün planlarını altüst etmiştir.
Ankara Provokasyonu
Türkiye, PKK-İŞİD-DHKPC operasyonlarını anında başlatarak ve kararlı bir şekilde yürüterek Kadife Darbeci Kadronun Suruç Provokasyonunda öngördükleri taktik hedeflere ulaşmalarını engellemiştir. Türkiye’nin, Güneydoğusunda PKK tarafından ilan edilen özerk bölgeleri, kaosa sebebiyet vermeyecek tarzda ortadan kaldırması, 1 Kasım seçimleri sonrasında ilan edilmesi düşünülen “Kürdistan özerk bölgesi” ilanı planını suya düşürmüştür. İç savaş çığırtkanlıklarına verdiği bu sert cevap, Suruç Provokasyonunda öngörülen taktik hedeflerin birçoğunun engellenmesini sağlamıştır. Ankara Provokasyonu, Suruç Provokasyonu ile hedeflenmiş olan fakat elde edilemeyen mevzilerin elde edilmesi amaçlı ileri bir operasyonudur. Kadife darbeci Kadronun hem siyasi iktidarı düşürmek hem de iç savaş çıkartarak Türkiye’yi Suriyeleştirme amaçlı bir girişimidir. 
Ankara’nın göbeğinde iki canlı bombanın bir katliama sebebiyet vermesi, Türkiye’yi karıştırmış, Suruç Provokasyonunda öngörülen fakat gerçekleştirilemeyenler, Türkiye’nin her tarafında sol sendikalar, odalar ve bazı STK’lar aracığıyla gösteri ve sokak eylemleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Süreç devam etmektedir. Çözülmeye yüz tutmuş Sol-HDP ittifakı, Kadife Darbeci Kadronun Ankara Provokasyonu ile birliktelik sağlamlaştırılmıştır. Bu ittifakla eylemler üniversitelere sıçratılmıştır.
Ankara Provokasyonunda tıpkı Suruç Provokasyonunda da olduğu gibi dikkatler hep piyonlara çekilerek organizasyonun beyni gizlenmektedir. Olay, bu coğrafyada piyon olarak kullanılan örgütlerden olan İŞİD ile irtibatlandırılmakta ve AKP- İŞİD ilişkisinin var olduğu iddia edilmektedir. Çünkü Kürt Halkının tüm renklerinin İŞİD’e özel bir düşmanlığı vardır. Dolayısıyla bu psikolojik harekâtın ana hedeflerinden birisi, AKP, İŞİD ilişkisi kurularak bir taraftan AKP’ye rey verecek olan pişman olmuş Kürt seçmenin geri dönüşünü engellemek; diğer taraftan 7 Haziran seçimlerinde AKP’ye rey vermiş olan Kürt seçmenleri AKP’den koparmaktır. Bu, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirilmek istenmektedir. 
Sonuç: Türkiye’de Sosyolojik Bir Savaş: Türkiye’yi Zihnen Bölmek
Bütün bu operasyonların beyni, Kadife Darbeci Şer İttifak (ABD-İsrail-İngiltere-AB) olmakla beraber olayın sonuçlarından yararlanmak isteyen hatta katkıda bulunmak isteyen/bulunan Rusya- İran- Çin- Suriye İttifakı olabilir. Hem birinci hem de ikinci ittifaka Türkiye içinden destek veren/verecek olan güç odakları mevcuttur. Türkiye’nin 1980 öncesine götürülmek istendiği görülmelidir. O nedenle hem Türkiye’yi yönetenler hem de Parlamento dışında siyaset yapan Gönüllü kuruluşlar/Cemaatler/Hareketler, bu ittifakların Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmesine mani olucu politikalar geliştirmelidir. Unutulmasın ki siyaset çare bulma ilmidir ve herkese savaş açmak, iyi bir siyaset değildir.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde reylerin kahir ekseriyetinin, mümkünse tamamının HDP’ye gitmesi, Kadife Darbeci ekip tarafından arzulanmakta ve planlanmaktadır. Böyle bir durum meydana geldiğinde Türkiye, zihnen bölünmüş olacaktır. Ankara Provokasyonunun ana hedeflerinden birisi de budur. Bu, görülmelidir.
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt seçmenden HDP, AKP ve Saadet Partisi rey alabilmektedir. Saadet Partisi, Güneydoğu Anadolu’daki Kürt seçmenden rey alabilecek önemli partilerden biridir. AKP’ye kırgın dini hassasiyeti yüksek Kürt seçmenin, Saadet Partisi’ne rey vermesinin sağlanması gerekmektedir. Bunu başarmak, Milli Görüş kadrolarının tarihi sorumluluğudur. Bununla beraber AKP kadroları da, Güneydoğu’da AKP’ye rey vermeyecek seçmeni, Saadet Partisi’ne yönlendirmelidir. Bu da, AKP kadrolarının tarihi sorumluluğudur. Unutmamak gerekir ki Türkiye, bir sosyolojik savaşla karşı karşıya olup şimdilik zihnen bölünmesi istenmektedir.
O nedenle Milli Görüş kadroları, RP’nin 1993 yılındaki kongresinde Erbakan Hocanın yaptığı konuşmayı ve Kürt meselesi ile ilgili daha başka konuşmalarını kitaplaştırıp Güneydoğu Anadolu’da dağıtmak, kafası karma karışık edilmiş Kürt seçmenin kalbini ve gönlünü fethetmek zorundadır.
Henüz Vakit Varken!
Yarın çok geç olabilir!
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz