28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
27/10/2015 - 17:06
Mustafa GEÇER
"Kökten laik elitler, yıllarca tepe tepe kullandıkları,“Cumhuriyetin kazanımları”nı
her yola başvurarak tekrar AKP’nin elinden almaya çalışıyor. Şimdi eski
sahiplerle yeni sahipler arasında mülkiyet kavgası devam ediyor."
Batılılaşma uğruna Osmanlı İmparatorluğunun sosyal, siyasi  ve kültürel dönüştürme reaksiyonunda katalizör görevi görerek yıkılmayı çabuklaştıran Jön Türkler ve onların siyasi örgütlenmesi  sayılabilecek İttihat veTerakki Fırkası'nın seküler uzantıları olan Batıcı aydın geçinen zevatın bazıları devlet çökünce Amerikan ve İngiliz muhibbi ve mandacısı oldular. Bazıları hayran oldukları Batılı ve Amerika gibi ülkelere, bazıları ise Anadolu’ya geçtiler. Bu elitlerin çoğunluğu toplumun inancını ve kültürünü beğenmemiş, dışlamış, Osmanlının tüm kaynaklarını kullanarak kendilerine Boğaz’da yalılar, köşkler ve Avrupa’dan hatırlı dostlar edinmiş, Avrupalı asiller gibi, içinde bulunduğu Osmanlı toplumundan farklı alafranga bir hayat tarzı sürmüşler, toplumu da batılılaşmaya zorlamışlardır.
Birinci dünya savaşında insan dahil tüm kaynaklarını harcamış Anadolu insanı, I.Dünya Savaşı’nın masa başı  yenilgisinden sonra her şeylerini kayıp etmekle karşı karşıya gelmişti.
Son bir hamleyle son enerjisini kullanarak, ”Ya istiklal, ya ölüm” diyerek, şehit olmayı bağımlı yaşamaktan, esir olmaktan üstün tutan inanç ve imana sahip aziz Milletimiz kurtuluş savaşını kazanmış, Misak-ı Milli sınırlarının bir kısmını kurtarıp Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur.
Zaferi gören batıcı laik elitler, akın akın Ankara’ya gelmeye başladılar. Zaferi kazanan Birinci Meclisin Müslüman mebuslarını tasfiye ederek yeni ve laik bir Türk ulusu kimliği inşa etmek için İslamî hassasiyete sahip inançlı insanlardan arındırılmış İkinci Meclisi oluşturdular.
Milleti temsilin ve yetkinin en yüksek mercii sayılan Meclis marifetiyle milleti asli kimliğinden arındırıp istedikleri kimliğe dönüştürmeyi sağlayacak, hukuki, siyasi, sosyal alt yapıyı tesise başladılar.
Bitap düşmüş Millet, Haçlı işgalinden kurtulduğuna sevinirken sinsice yapılan bu operasyonun ve farklı bir esaretin altına sokulduğunun pek farkında olamadı. Böylece  zafer, Meclis ve ülkenin yönetimi, Millete yabancı batıcı seküler elitlerce gasp edilmişti. Bunun farkına vardıklarında çok geç kalınmıştı. Kimse bir şey yapacak güçte değildi. Millet bitkin, Millet bitik, tüm kaynaklarını Yemen’de, Gazze’de, Galiçya’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Sakarya’da tüketmişti. Geriye kadınlar, çocuklar ihtiyarlar, sakatlar, hastalar kalmıştı. İşte tam da bu sırada dönme ve Batıcı elitler gasp ettiler ve sahiplendiler ülkeyi.
Bu milletin değerlerine ve asli kimliğine savaş açan gasıplar, kendilerine uyan topluluklarla, “Cumhuriyeti biz kurduk, bu devlet bizim, on yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan, Demir ağlarla ördük Ana yurdu dört baştan. Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi!” diyerek ülkeyi esas sahiplerinin elinden aldılar, sahiplendiler. Milletin tüm kültür ve inancına savaş açtılar. Başını kaldıranın başını ezdiler. Halen Milletin başına bela olan, Cumhuriyet Halk Partisi diye de bir parti kurdular. Yöneticiler, halkın hür seçimi ile gelecek ve gidecekti. Hiç öyle olmadı.   CHP diye kurdukları parti, İttihat ve Terakki'nin Batıcı, laik kolundan gelen, onun irsi uzantısıydı. Bu partinin temel stratejisi, asli kimliğinden arındırılmış dinsiz bir Türk Ulusu yaratmaktı! Bunu sağlamak için akla gelmedik işleri ve zulümleri yaptılar. Halkın açlığı, tokluğu, sefaleti onların pek ilgi alanında değildi. Varsa yoksa milletin dinini, geçmişini, kültürünü beyinlerden, hafızalardan silmek, yerine Batıcı seküler yeni bir kimlik inşası ve kültürü kazımak tek amaçlarıydı.  Toplum üzerinde yeni kimlik inşası için uygulayacakları toplum mühendisliğine en fazla Müslümanların karşı koyacağı ve direneceğini biliyorlardı. Tek sorun Müslüman milletti. Sırtına bindikleri milletin tümünü yok etmek de işlerine gelmezdi. Onları, irtica dedikleri yani İslam’dan, Allah’a kul olmaktan ayırmadan rahat edemeyeceklerini biliyorlardı. Kolları sıvadılar, üç yıllık Latince yazı ile laik eğitim veren ilkokullar, misyoner okullarına taş çıkartacak “Köy Enstitüleri” kurdular. Milletin çocuklarını dönüştürme, geçmişine inanç ve kültürüne düşman olarak yetiştirme eğitimleri başlattılar. Batılılar gibi olmak için piyano çalmasını bilmek, poker oynamak, dans etmek gerektiğinden, bunlara uygun her köy enstitüsüne, okullara piyano, gitar gibi batılı çalgı aletleri ithal ederek koydular. Öğrencilere bu aletleri  çalmasını, dans etmelerini de öğrettiler.
Kur’an yasaklandı, toplatıldı, İncil, Tevrat koymaya fırsat bulamadılar. Kız erkek karma eğitim yaptılar. Ülkenin tüm kurumları, parası, makamları, unvanları madalyaları, taltifleri, şöhretleri, vakıf mülkleri onların oldu.
Halk ekmek bulamazken onların çocukları,  Sen jozef,  Amerikan, Noterdam de Sion, Robert Kolejleri gibi misyoner okullarında okuyor, Batı Hıristiyan kültürü ile geleceğin yöneticileri olarak yetiştiriliyor, yurt dışındaki şöhretli üniversitelere devlet bursu ile gidip okuyor, geldiğinde sömürge valisi gibi görev yapacağı saygın makamlara atanıyordu. Ne de olsa “Devlet” onlarındı. Milletin, bu vatana canını, kanını vermiş öz evlatlarının çocukları onların mahiyetinde yerli halk sıfatı ile alt kademelerde çalıştırılıyor, onlardan daha yukarılara çıkmalarına müsaade edilmiyordu. Müslüman olmak ve ibadetleri büyük suç ve tehdit olarak görülüyordu. Bunun için Milletin tüm direnme noktalarını kırmalıydılar, 1950 yılına kadar öyle yaptılar. Artık milleti istedikleri kıvama getirdiklerine rahata kavuştuklarına inanıyorlardı.
1946’da ABD’ye yaranmak, daha demokrat görünmek, Sovyet Rusya tehdidine karşı ABD himayesine, NATO’ya girmek için çok partili hayata geçtiler.
Ne olduysa 1950 yılında oldu. İmanlarının birinci şartı Demokrasi dedikleri şey onlara oyun oynadı. Millet genlerinde sakladığı inancına yol verir diye ümit ettikleri  “Yeter söz milletin” diyen Demokrat Parti’yi seçti. CHP’yi, bir daha göremeyeceği siyasi iktidar tahtından indirdi. CHP’liler demokrasilerinin ihanetine uğramışlardı. Böyle bir şey olmamalıydı. Ama oldu. Kahroldular.
Darbe yaptırıp, Başbakanı asarak demokrasiye gereken dersi verdiler! Varlıklarını parlamentoda artık çoğunlukta sürdürmelerine, tek başlarına iktidar olmalarına Millet izin vermiyordu. Korktuklarına, kaçınılmaz akıbete uğradılar. Milletin iradesi ile iktidar olmaktan ümitlerini kaybettiler. Muhalefetlerini, her şeyi suiistimal ve istismar ederek gayri ahlaki bir şekilde, devletin tüm kurumlarına çöreklenmiş bürokratları üzerinden yapmaya başladılar. Bu durumları bir türlü hazmedemiyorlardı. Ortalığı karıştırmaya, asileri, çapulcuları organize etmeye, terör örgütleri üretmeye, halkın seçtiği yöneticilere muhalefet etmeye, kinlerini husumetlerini sürdürmeye, orduyu darbeye davet etmeye Demokrasinin ayağına dolaşmaya bu yollarla devam ettiler.
Düşündükleri Demokrasi ya kendilerine hizmet etmeli ya da yok olmalıydı. Sonuçta millet inancını içinde bir kor gibi yaşattı. Çocuklarına gizli gizli Kur’an, namaz öğretti. Milletin çocukları okudular, her şeye rağmen devletin karar merkezlerine şiddete başvurmadan tırmanmaya başladılar. “Biz de varız” dediler. Aslında bu sosyolojik bir sonuçtu. Sonuçta ötekileştirdikleri Millet çoğunlukta ve onlar Milletin bünyesine yapışmış kene gibi azınlıktaydılar. Milleti de bunca uğraşa rağmen tam olarak kendi arkalarına alamamış, kendilerine benzetmişlerdi. Biteceklerdi, millet istikbaline sahip olacaktı. Bu gidiş onlara göre kurdukları rejim için çok önemli bir iç tehditti. Batıcılar dehşete düşmeye, yerlerinin daralmaya, ekalliyete düşmeye başladıklarını hissetmeye başladılar. Merhum Erbakan Hoca’nın başlattığı Milli Görüş Hareketi ile millet kendi asli yönetici kimliği ile tanıştı. Zalimce bir düzenle yönetilmek ve sessiz kalmak yerine adilce yönetmeye talip olmaya başladılar. Hareket, Milletten teveccüh görmeye, koalisyon hükümetlerinde iktidarlara ortak olmaya, Millet kendine dönmenin bereketini görmeye başladı. Surda gedik açılmıştı, çığ kopmuştu.
Bu gelişme karşısında şok olanlar, devletin tüm erklerini, kurumlarını ve kaynaklarını kullanarak demokrasiyi(!) korumak için darbe üstüne darbe yaptılar. Partileri kapattılar ancak istedikleri sonuçları alamadılar. Gasıplar bitiyorlardı,  “Cumhuriyetin Kazanımları” dedikleri halkın hiç faydalanamadığı saltanatları  ellerinden kayıp gidiyordu.
Millet, sosyolojik taban, yönetsel tepeye doğru sel gibi akıyordu.
Bu Millî Hareket'in önü, üçüncü Menderes hareketi diyebileceğimiz, Batıcı, Amerikancı, liberal muhafazakar demokrat oluşum olduğunu söyleyen, Milletin değerleri ile tam örtüşmeyen, düzene entegre olma politikası güden AKP ile kesilmeye çalışıldı. AKP’den istedikleri tam sonucu alamasalar da en azından biraz zaman kazandılar. Ama nafile, sel yatağını bulacak.
AKP elitleri  ve oraya çöreklenmiş uyanıklar fırsatı kaçırmadılar. Yavaş yavaş devletin kurumlarına, makamlarına, rantlarına, ihalelerine, Fethullah cemaatini de yanlarına alarak-ne de olsa onlar da ABD gemisinde yolculuk ediyordu, ABD buna kızmazdı, göz yumardı-yerleşmeye başladılar. Kaynaklar, ihaleler, makamlar kısaca devlet, ”Cumhuriyetin kazanımları”, AKP’ lilere, dolayısı ile şimdi FETÖ dedikleri cemaate geçmeye başladı. Devlet kurumları, dönme ve kökten laiklerin, onların ayarttığı solcuların, liberal ve demokrat olmayanlarından temizlenmeye başlandı.
17 Aralık 2013’de ne olduysa oldu, AKP ile Fethullahçı cemaatin yolları ayrıldı, aralarında savaş başladı. “Aldatıldık” dediler.  AKP yöneticileri, “Ne istediler de vermedik” dedikleri  cemaat mensuplarını inlerine(!) girilerek  Devlet kurumlarından arındırılmaya, birinci derecede iç düşman terör örgütü ilan etmeye, kollektif cezalandırmaya tabi tutulmaya başlandılar. Önceleri, rakiplerini “Ergenekoncu”lukla itham eden AKP, bu defa, ÖYM’yi kapattı, Ergenekoncuların hepsini akladı, rakiplerini “Parelelci” olarak itham etmeye başladı. Yeni düşman “Parelelci” dedikleri cemaat mensupları idi.
Devlet ve Milletin geleceği kısmen el değiştirmeye, ABD’ci, AB’ci,  “Liberal Neo İttihat ve Terakki”cilerin,  yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Adalet ve Terakki Fırkası) eline geçmeye başladı.
Kökten laik elitler, yıllarca tepe tepe kullandıkları, “ Cumhuriyetin kazanımları”nı  her yola başvurarak tekrar AKP’nin  elinden almaya çalışıyor. Şimdi eski sahiplerle yeni sahipler arasında mülkiyet kavgası devam ediyor. Eski işgalci sahip CHP’lilerin ellerine bir fırsat geçse, hukuk, kanun, yargı, AİHM dinlemeden, “tel emriyle” devlet kurumlarındaki AKP’lilerin hepsini bir saatte temizlerler. Merhum Menderes’e idamı için isnat ettikleri, çocuk davası, köpek davası, örtülü ödenek davası ile işi bitirmişlerdi. Günümüzde hukuk daha da geliştiğinden(!)  AKP yöneticileri için bunun bin katı, uzmanlık alanlarına giren suç icat ederek, idam cezasını yeniden getirerek, gözlerini kırpmadan sehpaya götürürler. Bu derecede kinlenmiş, hınçlanmış durumdalar. Kolay iş mi, demokrasiyi ve ”Cumhuriyetin kazanımlarını” korumak(!)…CHP zihniyeti millete bu hizmeti(!)  yapmaya hazır kıta bekliyor...
Cezayı, kendisini tam temsil edecek, isteklerini karar organlarına taşıyabilecek yöneticilere kavuşamamış asli mülk sahibi millet çekiyor. Onun adına yönettiğini söyleyenlerin ayak altında tepelenti oluyor.
Millet,“Gomonistler gelir” kaygısı ve korkusu ile yirmi yıl Çankaya’ya kadar sırtında taşıdığı Demirel ve partileri gibi, aynı saik ile genetiğine işlemiş CHP zulüm ve korkusundan “Ya CHP gelirse” diye şimdi de AKP’ ye oy vermeye devam ediyor. 
Ehven-i Şerden bir türlü hayrı, Millî Görüşü'nü seçmeyi aklına getiremiyor. 
Akıbetimiz hayrola…
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz