28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
18/10/2015 - 17:00
Mustafa GEÇER
"Dünyanın neresinde bir çatışma varsa, işgal varsa, terör varsa orada,
emperyalistler ve onların maşaları yerli işbirlikçileri terör
örgütleri mutlaka vardır, ancak bu kirli oyunlarda Müslümanlar yoktur!"
Emperyalist güç odakları işgal etmek, geri bırakıp kendisine sürekli muhtaç bırakmak istedikleri ülkelerde; ırkî, dinî, mezhebî, bölgesel, iktisadî gibi farklılıkları ön plana çıkartarak, kaşıyarak, provokasyonlar yaparak, toplum katmanları arasında husumeti derinleştiriyor. Ülkeleri kamplara ayırıyor, kaosa sürüklüyor, çatıştırıyor, birlikte yaşama iradesini yok ederek bölüyor. Kendisine direnecek bir güç bırakmamaya çalışıyorlar. Bu durumun üç  yüz yıldan bu yana Batılı emperyalist güçlerin en belirgin özelliği olduğunu artık herkes biliyor.
Bunu yaparken ülkede bulunan provoke edilmeye uygun ve yatkın toplum kesimlerini kullanıyor, işleri bitince atıyorlar.
Ülkemizde de aynı oyunlar oynanıyor. Farklılıklar kaşınıyor, kanatılıyor. Aralarında sorun olmayan, farklılıktan kat kat fazla müşterekleri bulunan yurttaşlarımız birbirlerine düşman kardeşler haline getirilmeye çalışılıyor. Bunu zaman zaman, yer yer başarıyorlar. Irkçılık alanında Kürt yurttaşları, mezhepsel farklılıkta alevi vatandaşları kışkırtıyorlar ve bazılarını organize edip kullanıyorlar.
Bunların dahili müttefikler olarak organize edip destekledikleri örgütler genelde ırkçı ve mezhepçi Marksist-Ateist PKK, THKP-C, TİKKO, DHKP-C gibi sol terör örgütleri ve türevleridir.  Bugün bu örgütler ve Emperyalist güçler, milletimize ve onun kutsallarına karşı  olur olmaz tüm kinlerini bölücü söylemlerini, iftiralarını, ithamlarını hukukun tanıdığı fikir özgürlüğünü istismar ederek ağızlarının dolusunca kusuyorlar. Kendilerini milletten soyutluyorlar, ayırıyorlar sonra da “Ayrımcılık yapılıyor” diye avaz avaz bağırıyorlar. Son zamanlarda IŞİD eylemleri ve AKP iktidarı icraatları üzerinden izah ve meşrulaştırmaya, masumlaştırmaya çalıştıkları terör, bölücülük eylem ve söylemlerini, bilinç altlarındaki, kinlerini, ithamlarını, yalanlarını, iftiralarını, toplumun ana gövdesini oluşturan kesime ve devlete karşı her platformda sergilemekten geri durmuyorlar. Amaçları Türk-Kürt, Alevi-Sünni çatışması çıkarmak ve tabiri caizse fırını yıkmak. Emperyalist efendileri de Anadolu’da bir Türk, bir Müslüman bırakmamak için bunları besliyor, kullanıyorlar. Daha önceki yıllarda Ermeni vatandaşları kullandılar. Ermeniler gayrimüslim idi. Onlarla dindaş olduklarından daha çabuk diyalog kurmuşlardı. Bugün Türkiye’de yaşayan yurttaşlarımızın %99’u Müslüman ve bu kimlikle birbirlerine bağlı olduklarından ayırmakta zorlanıyorlar. Türkiye toplumunda ırkı  ayrı olan kesimleri İslam’dan da ayırarak çatıştırmak istiyorlar. Bunun için Kürtleri ve Alevi vatandaşları gözlerine kestirmiş durumdalar. Bu iş için öncelikle Marksist-Ateist sol terör örgütlerini karargah, mensuplarını militan olarak kullanıyorlar. Allah tanımayan bu teröristler, İlahi ve İslami bir kökene dayanan Anadolu Aleviliğini de Allah tanımaz, ateist bir “Alisiz Alevilik” şekilde yeniden formatlayarak, Alevi vatandaşları kışkırtarak toplumdaki kamplaşmaları derinleştirmenin hesabını yapıyorlar. Bugün Türkiye’de her kademede sanat, basın, bürokrasi, akademik, iş çevreleri gibi  Alevi ve Kürt yurttaşlarımız bulunmakta olduğu halde, Aleviliği ateist bir ideoloji haline getirmeye çalışan Marksis-Ateist terör örgütleri ve teröristler, toplumu ayrıştırmada katalizör görevi görerek dürüst ve masum Alevi ve Kürt vatandaşlara ve ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Dinden ve ilahi iradeden kaynaklanan hiçbir gerçekliği kabul etmeyerek, Allah’ı (c.c) inkar ederken İslam kaynaklı bir Aleviliği, ateist bir Aleviliğe evirerek, Anadolu Aleviliği ile alakası kalmamış bir avuç terörist güruh, Çağdaş insanlığın kabul gösterdiği tartışmasız kabul ettiği Demokrasi, barış, insan hakları, özürlük, eşitlik  gibi kavramların arkasına sığınarak fitne ve fücürlerini pis ağızlarının dolusunca, isimlerinin önüne “çağdaş aydın” veya yeni moda deyim “aktivist” sıfatı ekleyerek, gazete gazete, ekran ekran, tiyatro tiyatro, sokak sokak, eylem eylem, terör terör toplumun üzerine kusuyorlar. Bunlar toplumun bünyesine yerleşmiş zararlı mikroplar gibi insanların ayrışarak birbirlerine düşman edilerek  ülkenin kan gölüne dönmesi için ülkemizde meydana gelen terör, kaos ve huzursuzluğun asli failleri olarak büyük bir gayretle çalışıyorlar. Haçlı ve Siyonist efendilerinden afferin ve ödül almanın, Marksist bir devlet kurmanın hayali peşinde onların ön yargıları doğrultusunda amaçlarının tahakkukuna hizmet ediyorlar.
Engizisyonun yaktığı masum insanların faturasını dahi, ne olduğu kimlerin kurduğu, iddia edilen eylemlerinin, medyaya servis edilen haber ve görüntülerin gerçekliği ve ne amaçla servis edildiği bilinmeyen, İslamcı olarak tanımladıkları, orta doğuda BOP projesinin uygulanması sonucu ortaya çıkan, ABD, AB ve müttefikleri’nin, Esed rejimi’nin, İran’ın, Irak’ın, PKK’nın, PYD’nin, Özgür Suriye Ordusu’nun, El Nusra’nın, El Kaide’nin, Rusya’nın, Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği ve hep beraber savaştıkları, ortak düşman IŞİD üzerinden  İslam’a yıkmanın peşindeler.
IŞİD bunların kurtarıcısı oldu. Emperyalist güçler ve terör örgütleri, bölgemizde işledikleri her melaneti, terörü, vahşeti IŞİD adına tescilleyerek, onun üzerinden İslam ve Müslümanlara yıkarak esas fillerini ve failleri  kamufle etme, gündem ve hedef saptırma peşindeler.
İşgal ve katliamları, bölgenin zenginlik kaynaklarının üzerine oturmaları yetmiyormuş gibi mazlum insanları, İslam’ı da töhmet altında bırakmanın, itibarsızlaştırmanın, usta hırsız marifetiyle ev sahibini suçlamanın peşindeler. Sanki, Ortadoğu’yu kana bulayan, işgal eden, köyleri kentleri yakıp yıkan, namusları kirleten, petrol ve diğer kaynaklarını sömürenler soyup soğana çevirenler, sinek gibi, çakal gibi  İslam coğrafyasına üşüşenler, insanlık nedir tanımayanlar ye da kendileri dışındakileri insan saymayan, onların haklarına inanmayan emperyalistlerin maşalığına soyunan bu zavallılar, etobur oldukları halde kendilerini topluma otobur postunda takdim ediyorlar.
Dünyanın neresinde bir çatışma varsa, işgal varsa, terör varsa orada, emperyalistler ve onların maşaları yerli işbirlikçileri terör örgütleri mutlaka vardır ancak bu kirli oyunlarda Müslümanlar yoktur. Bu gerçeği örterek Müslümanları fail  ve suçlu ilan etmenin peşindeler. Küçük beyinleri kinle dolu bu insanlar mevcut hukuk ve özgürlükleri de istismar ederek, dünyadaki tüm kötülükleri İslam’a fatura etmenin peşindeler. Kin, husumet, düşmanlık dilini ve eylemini kullananlar bunlar. İşlerine geldiğinde Dersim direnişi dedikleri İsyanı destanlaştırmaya, uydurma mitlerle kutsamaya çalışanlar, isyanın bastırılması olaylarını  lanetleyenler ancak yeri geldiğinde o operasyonu yaptıranlara tapanlar bunlar. Bu yaman çelişkiye düşenler bunlar. Bunlar, bölgede Türkiye istemeyen, varlığımızı hazmedemeyen emperyalist odakların öncü işbirlikçileri, figüranları olduklarını bildikleri halde topluma masum ve mağdur görünmenin edebiyatını efendilerinin desteği ile iyi yapıyorlar. Ancak bu Millet hainleri iyi tanıyor ve izliyor. Yalan ve yaygaraları, iftiraları, fitne ve kışkırtmaları, işbirliği içinde oldukları emperyalist efendileri dışında millet nezdinde onlara destek ve itibar vermeyecektir. Dikkatleri başka yöne çekip kendisini masum göstermek için öldürdüğü insanın cenazesine gelen yüzsüz ve sahtekar katillerden farksız, ülkede barışı bozan terörü araç olarak kullanan bu güruhlar milletin bünyesinden irin gibi atılacaktır. Sanki halk kurtuluş orduları kuranlar, kurtuluşa kadar savaş naraları atanlar, insan kaçırıp öldürenler, fidye isteyenler, çocuklarına savaş adı verenler, suikast, sabotaj, kundaklama yapanlar, banka soyanlar, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında, ”Türk Ordusu Kıbrıs’tan çekilsin, yaşasın birleşik Kıbrıs” diye eylem yapanlar, slogan atanlar, her türlü ihanet, işbirlikçilik, terör eylemlerini bu ülke literatürüne yazdıranlar bu ülkeye tanıtanlar bunlar değilmiş gibi İnsanlıktan, haktan, hukuktan, demokrasiden bahsediyorlar. Oysa bu değerlere ne kadar yabancı, kandan ve kinden beslenen bir ideolojinin mensupları oldukları biliniyor. Yedikleri herzeler ve ihanetlerini ne Kerbela ile ne de IŞİD ile örtmeleri mümkün değildir. Sebep diye tutundukları olaylar ve uygulamalar kendi zihniyetlerinin, ideolojilerinin birer sonucudur. Bu zihniyet var oldukça barış ve huzuru zaman zaman bozacaklardır, milleti üzeceklerdir.  Emperyalizme karşıyız derken, eylem ve söylemleriyle dünyada ve bölgede emperyalistlerin yaptığı işgalleri katliamları, İslam’a ve İnsanlığa karşı yaptıkları saldırıları kötülükleri, terörü adete meşrulaştırmaya haklı bir davranış haline getirmeye çalışacaklardır. Bunlar emperyalistlerin toplum bünyesine musallat olmuş mikroplarıdır. Oysa amacına ulaşan emperyalizmin öncelikle itlaf edeceği güruh da bunlardır. Hep böyle olmuştur. Tarih bunu doğrulamaktadır.
Ülkemiz Türkiye, stabil bir yapıya sahiptir. Milletimiz ferasetli ve sabırlıdır. Şükürler olsun, Milletimizin bünyesi birkaç zararlı virüse pabuç bırakmayacak kadar sağlamdır. Kötü emeli olanlar emellerine kesinlikle ulaşamayacaklardır.
İdrak ettiğimiz, 1 Muharrem 1437 Hicri  yeni yılın, güzele, iyiye, faydalıya, kardeşliğe, adil bir dünyaya, hicrete vesile olmasını Yüce Rabbimden diler,Müslümanların yeni yılını tebrik ederim. 
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz