30 Şaban 1438 | 26 Mayıs 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
14/10/2015 - 12:24
Hayati OTYAKMAZ

De ki: "Rabb’im! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de)

beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver." (İsrâ, 80.)

MÜSLÜMANLARIN MEDİNE'YE HİCRETLERİ

Müşriklerin zulümleri yüzünden Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar barınamaz hâle gelmişlerdi.

Bu sebeple 2'inci Akabe Biatı’nda Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Müslümanların Medine'ye hicretleri

de kararlaştırılmıştı. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Müslümanların Medine'ye hicretlerine izin verdi. 
Kısa zamanda, Mekkeli Müslümanların he¬men hepsi Medine'ye göç etti. Yalnızca Hz. 
Ebû,bekir ile Hz. Ali'yi Rasûlullah (s.a.s.) Mekke'de alıkoymuştu. Hz Ebûbekir (r.a.) hicret için izin istediğinde,

Rasûlullah (s.a.s.): 
"Acele etme, Allah sana hayırlı bir arkadaş verecek..." diyerek hicretini geciktirmişti.

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN HİCRETİ

Akabe görüşmeleri ile İslâmiyet Medine-i Münevvere'de yayılmaya başlamış, müşrikler korktuklarına uğramışlardı.

Üstelik Mekke-i Mükerreme'deki Müslümanlar da Medine'ye göç etmişlerdi. Şimdi Hz. Muhammed (s.a.s.)

de Medine'ye gider, Müslümanların başına geçerse, Mekkelilerin Şam ticaret yolu kapanabilirdi. 
Kureyş müşrikleri, Mekke'de yapayalnız kalan Peygamber Efendimize ne yapmak gerektiğini kararlaştırmak üzere

Dârü'n-Nedve'de toplandılar. Toplantıda Mekke ileri gelenlerinin hemen hepsi vardı. Müslümanlık tehlikesinin

önlenmesiyle ilgili çeşitli fikirler ileri sürdüler. Ebû Cehil şu korkunç teklifi yaptı:
-Kureyş'in bütün kollarından birer temsilci seçelim. Bunlar aynı anda hücum edip Muhammed'i bir hamlede öldürsünler.

Kimin vurduğu, kimin darbesiyle öldüğü belli olmasın. Böylece kanı bütün Kureyş kabilesine dağılsın. Haşimîler,

bütün Kureyş kollarına karşı çıkamayacaklarından kan davasına kalkışamazlar. Bu iş böylece kapanır, dedi. 
Ebû Cehil'in teklifi ittifakla kabul edildi. Hemen Kureyş kollarından 40 yeminli kişi seçip toplantıyı bitirdiler.
Müşriklerin bu korkunç plânını Cebrail (a.s.) sevgili Peygamber Efendimize haber verdi. Rasûlullah (s.a.s)’a

hicret için izin verildi. 
Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) Hz. Ali'yi çağırdı. "Ben Medine’ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat,

hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor sansınlar, onlara bir şey sezdirme. Sabahleyin şu emanetleri sahiplerine ver.

Ondan sonra sen de hemen yola çık" dedi. 
Ortalık kararınca, Kureyş'in seçme canileri evin etrafını sardılar. Sabahleyin evinden çıkarken

hep birden saldırıp öldüreceklerdi… 
Hz. Ali (r.a.), Rasûlullah (s.a.s.)’ın yatağına yattı. Hz. Peygamber (s.a.s.) eline bir avuç kum alıp, evini çeviren müşriklerin

üzerine saçtı. Saçılan kum taneleri canilerden her birine isabet etmiş, hepsi de derin bir uykuya dalmışlardı.

Rasûlullah (s.a.s.) “Yâ-Sîn Sûresi”nin başından:
"Biz onların önlerine ve arkalarına birer set çektik, böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık elbette görmezler" anlamındaki

9'uncu âyetine kadar olan kısmı okuyarak, aralarından geçip gitti. 
Müşrikler, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in yatağında yattığını sanıyorlardı. Sabahleyin, yatakta yatanın

Hz. Ali olduğunu görünce, donakaldılar. Ne yapacaklarım şaşırdılar; hiddetlerinden çıldıracak hâle geldiler.

Hemen her tarafı aramaya koyuldular. Fakat Hz. Peygamber Efendimiz yoktu.
Muhammed (s.a.s.)'i bulana 100 deve verilecek, diye ilân ettiler. Bu haber duyulunca, ne kadar maceracı, cani ve

katil varsa, hepsi etrafa yayıldı. Mekke'de ve Mekke dışında, harıl harıl Hz. Peygamber (s.a.s.)'i arıyorlardı. 
Rasûlullah (s.a.s.) Efendimiz, gece evinden ayrıldıktan sonra Kâbe’yi tavaf etti. “Ey Mekke! Sen Allah katında

yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin; eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım” dedi. 
Ertesi gün öğle sıcağında sâdık dostu Hz. Ebûbekir'in evine vardı. Allah’ın emriyle, beraber hicret edeceklerini bildirdi.

Hz. Ebûbekir, sevinç gözyaşlarıyla, dört aydır dışarıya bırakmayıp, ağaç yaprakları ile beslemekte olduğu iki cins

devesini işaret ederek: Dilediğini seç Yâ Rasûlallah, dedi. 
Rasûlullah (s.a.s.) bedelini ödeyerek devenin birini aldı.

SEVR MAĞARASI

Gece olunca, birlikte evden çıktılar. Ayakkabılarını çıkarıp, ayaklarının uçlarına basarak ıssız yollardan Mekke'nin

güneyine doğru ilerlediler. 1.5 saat mesafede Sevr Dağı'nın tepesindeki mağaraya vardılar. Müşriklerin araması

bitinceye kadar, üç gün bu mağarada gizlendiler.
Peygamber Efendimizi ve Hz. Ebûbekir'i arayanlar, iz sürerek, nihayet Sevr'deki mağaranın ağzına kadar geldiler.

Ayak sesleri ve konuşmaları içeriden duyuluyordu. 
Hz. Ebûbekir (r.a.), başını kaldırdığı zaman onların ayaklarını görmüş ve heyecanla: 
"Yâ Rasûlallah! Eğilip baksalar, bizi görecekler," demişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s.):
"Korkma, Allah'ın yardımı bizimledir. İki yoldaş ki, üçüncüsü Allah'tır. Hiç endişe edilir mi?" buyurdu.
Takipçiler Sevr dağına henüz çıkmadan, bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş, bir çift beyaz güvercin

yuva yapıp yumurtlamıştı. 
Bu durumda Kureyşliler mağaranın içine bakmanın anlamsız olacağım düşünerek bırakıp gittiler.
Kureyşlilerin aramaları üç gün sürdü. Hz. Peygamber Efendimiz ile Hz. Ebûbekir Mekke'de iken, Abdullah b.

Uraykıt adında henüz Müslüman olmamış; fakat son derece emin bir şahsı kılavuz olarak kiralayıp, develeri de

ona teslim etmişlerdi. 
Kılavuz Abdullah, üç gün sonra, dördüncü günün (Pazar) sabahı develeri mağaraya getirdi. Devenin birine

Rasûlullah (s.a.s.) ile Ebûbekir diğerine ise kılavuz Abdullah ile Ebu Bekir'in kölesi Amir b. Füheyre bindiler.

Sahili takip ederek Medine'ye doğru 24 saat hiç dinlenmeden yol aldılar. 
Deve yürüyüşü ile 13 günlük olan Medine yolunu 8 günde kat ederek, 23 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba'ya ulaştılar.

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) KUBA'DA

Medineliler bir bayram sevinci içinde yollara döküldüler. Rasûlullah (s.a.s.)'ı Medine'ye bir saat uzaklıkta

Kuba köyünde karşıladılar. Rasûlullah (s.a.s.) burada Amr b. Avf Oğulları'nda 14 gece misafir kaldı. 
Bu esnada Kur'an-ı Kerim'de "Takvâ üzere yapıldığı" bildirilen Kuba Mescidi'ni bina etti ve burada namaz kıldı.
Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizden 3 gün sonra tek başına yola çıkmış olan Hz. Ali de, gündüzleri gizlenip, geceleri

yürüyerek Kuba'da kafileye yetişti.

İLK CUMA NAMAZI VE İLK HUTBE

14 gün sonra, bir Cuma günü Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) devesine bindi. Karşılamaya gelenlerle birlikte

oluşan muhteşem bir topluluk içinde Medine-i Münevvere'ye hareket etti. 
Yolda Salim b. Avfoğulları’na ait Ranuna Vadisi'nde öğle vakti oldu. Rasûlullah (s.a.s.) “İlk Cuma Namazı”nı burada kıldırdı.
Cuma namazından sonra Rasûlullah (s.a.s.) Medine'ye hareket etti. Medine-i Münevvere,
Tarihinin en önemli gününü yaşıyordu.
 
Halk, bir bayram sevinciyle coşarak Kuba'dan itibaren yolu iki taraflı doldurmuştu. Kadınlar şiirler okuyor, çocuklar

"Rasûlullah geldi, Rasûlullah geldi" diye bağrışıyor, küçük kızlar def çalarak şenlik yapıyorlardı. 
Medine halkı, Rasûlullah (s.a.s.)'ın gelişinden duyduğu sevinci hiçbir şeyden duymamıştı.
Herkes Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimizi kendi evinde misafir etmek istiyor;
 
"Ey Allah'ın Rasûlü! Bize buyurunuz..." diyerek, O’nun devesi Kasvâ’yı durdurmak istiyorlardı. Rasûlullah (s.a.s.) ise,

kimseyi gücendirmemek için devesini serbest bırakmıştı.
"Siz deveyi kendi haline bırakınız. O memurdur, emrolunduğu yere gider" diyerek davet edenlerden izin istiyordu. 

Nihayet deve, hâlen "Mescid-i-Nebî”nin bulunduğu boş arsada çöktü. Rasûlullah (s.a.s.) inmedi. Deve kalkarak bir kaç

adım gittikten sonra geri dönüp ilk çöktüğü ye¬re yeniden çöktü, bir daha kalkmadı. Rasûlullah (s.a.s.) üzerinden inerek:
"Akrabamızdan en yakın kimin evi?" diyerek etrafındakilere sordu. 

Zeyd oğlu Halid (Ebû Eyyûb el-Ensarî r.a.):
-İşte evim, işte kapısı, buyurunuz Yâ Rasûlallah... Diyerek Rasûlullah (s.a.s.)'ı davet etti. Peygamber Efendimiz,

böylece Hz. Halid bin Zeyd’in misafiri oldu. 
Bu misafirlik "Mescidü'n-Nebî-Peygamber Mescidi"nin inşaatı tamamlanıncaya kadar 7 (yedi) ay devam etti.

MEDİNE'DE ENSAR İLE MUHACİRLER ARASINDA KURULAN KARDEŞLİK

Mekke'li Müslümanlar, dinleri uğrunda bütün servet ve varlıklarını Mekke'de bırakmışlar, Medine'ye hicret ederek

muhacir olmuşlardı.
Medineli Müslümanlar, onları kendi nefislerine bile tercih ederek, her türlü yardımı yapmışlar, onların tüm ihtiyaçlarını

karşılamışlardı. Fakat Muhacirler; Ensar’a yük oluyoruz, kendi kazancımız yok, diye üzülüyorlardı.
Rasûlullah (s.a.s.) Muhacirlerin bu üzüntüsünü gidermek, aradaki sevgi ve samimiyeti güçlendirmek, herhangi bir ayrılık

belirtisini önlemek için Hicret’in 7'inci ayında Muhacirlerle Ensar’ı, Enes bin Mâlik'in evinde topladı. Burada, bir

muhaciri bir Ensar’la kardeş yaparak, kardeşlik bağı kurdu.
İnsanlık tarihi böyle bir dayanışma ve kardeşlik örneğini hiçbir zaman görmemiştir.
Ensar ve Muhacirlerden belirli kimseler arasında Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yapılan kardeşlik, daha sonra

"Mü’minler ancak kardeştirler” âyet-i celilesiyle genişledi.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE'DE MÜSLÜMANLARIN DURUMU

Müslümanlar, Medine-i Münevvere'ye göç etmekle rahata kavuşmuş olmadılar. Bir bakıma tehlike ve düşmanları

daha da çoğaldı. Hicret’ten önce karşılarında düşman olarak yalnızca Mekke müşrikleri vardı.

Hicretten sonra puta tapıcı müşrikler, münafıklar ve Yahudiler olmak üzere üç sınıf düşmanla karşı karşıya geldiler.

İLK NÜFUS SAYIMI

Savunma ile ilgili alınan tedbirler arasında, Müslümanların sayısını bilmeye de lüzum görüldüğünden,

Peygamber Efendimiz (s.a.s.): 
"Bana Müslüman olduklarını söyleyenlerin isimlerini yazınız" buyurmuştur. Sayım sonunda Medine'de

1500 Müslüman bulunduğu anlaşılmıştır.'' (Bkz. el-Buhârî, 1/34: Tecrid Tercemesi, 8/483 (Hadis No: 1277.)

 

Not: Saygıdeğer okurlarımızın yeni Hicrî yılbaşılarını tebrik eder; Müslümanlar hakkında uyanış,

diriliş ve kurtuluşa vesile olmasını Allah Teâlâ’dan niyaz ederim.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım oldu
Gelecek Milli Görüş’ün
Bölgeye dışarıdan müdahale olduğu müddetçe kan durmaz
Oyun kurucularla bu oyun bozulmaz
Fetihler Milli Görüş’le olur
Hak üstün tutulmadan Bir ülkede huzur olmaz
Karamollaoğlu: Ülkemiz yeniden dizayn edilmek isteniyor
Kemal Kılıçdaroğlu yarın Saadet Partisi'ni ziyaret edecek
ABD ziyareti bir daha düşünülmeli
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
Atilla MEHDİGİL
İman açısından dört sınıf insan
Feyzullah AYDOĞAN
DEVLET AKLI
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Ekrem ŞAMA
Ne umduk, ne bulduk?
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arap-İslam-Amerikan Zirvesi (!)
İshak BEYAZAY
Onun bir bildiği var!
Mustafa İŞCAN
SGK personeli uzmanlık istiyor
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Bakalım Diyanet Ramazanda Namaz İçin Neler yapacak?
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Ali Haydar HAKSAL
Amerika başkanları neden ilk kutsamalarını ağlama duvarı önünde yaparlar?
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Manchester Saldırısı” Ya da İngiltere’nin Ortadoğu’ya “Derin Dönüşü”...
Zeki CEYHAN
Sanırsınız!
Mevlüt ÖZCAN
Şeytanlar Ramazan ayında bağlanır
Mahmut TOPTAŞ
Çıban başı
Prof.Dr.Ata ATUN
Kürtler bağımsızlık ve tanınma istiyor, ya biz?
Prof. Dr. Burhanettin Can
Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Türkiye’nin solcuları
Mustafa YILDIRIM
Çocuklar anne babanın aynasıdır
Burak KILLIOĞLU
Ezberle olmaz
Şakir TARIM
Anadolu’nun milli kimliği ve Diyarbakır
İsmail KILLIOĞLU
Evin içi
İbrahim VELİ
Derin muhalefet
Abdülkadir ÖZKAN
YPG’ye 100 TIR silah ve barışa tam destek!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz