3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
21/09/2015 - 12:44
Mustafa GEÇER

Önceki yazıda ele aldığımız ve yazının hacminin elverdiği ölçüde bir giriş yaptığımız, Milli Görüşün stratejik hedeflerinin başında gelen “Yaşanabilir Türkiye” nin gerçekleştirilmesinden sonra, “Yeniden Büyük Türkiye” hedefi,geleceğimiz açısından elzem bir aşamadır.                                                                

Önceki yazıda  halihazırdaki Türkiyede güven ve refah içinde yaşanabilmenin önündeki engellerden çok, gelinen noktada yaşam alanı olarak Türkiye’nin  tercih edilmediğine dikkati çeken sonuçlardan  az bir kısmına değinmiştik.                                                                                                                                                                                                      
İnsanların amacı ve özlemi, yeryüzünde saadet içinde yaşamaktır.  Saadet, ancak sevgi,kardeşlik, hak ve özgürlük, adalet, refah ve saygınlık ortamında gerçekleşebilir.                                                                    


İnsanların tüm çabası güvenlik, adalet ve saygınlıkla refah içinde saadete ulaşmak içindir. Bir insanın bu amaçlara tek başına ulaşması mümkün değildir. Burada devlet denen siyasi organizasyona ihtiyaç vardır. İnsanlar birçok hedeflerine,amaçlarına devlet aracı ile ulaşabilirler.                                          


Bu şartların sağlanmasında devlet ve devlet yönetimine önemli görev düşmektedir.Devleti saadetin bir engeli değil, bir aracı haline getirmek siyasi otoritelerin başlıca ve tek görevi olmalıdır. Devletin bu hizmetleri yerine getirebilmesi bağımsız ve güçlü olmasına bağlıdır. Bölgesinde itibarlı, oyun kurabilen, başkalarının kurduğu oyunda figüran olmayan, bağımsız politikalar üretebilen, kendisine güvenilen, kardeş ülkelerin sorumluluğunu alabilecek “Yeniden Büyük Türkiye”nin kurulması, en önde gelen amaçlardan biri olmalıdır.                                                                                                 
Bu amacı ancak  toplumun kendisine yetki verdiği, öncelikle Allah’a(c.c) sonra kendisine güvenen, inançlı hedefine kilitlenmiş yüce ideal sahibi, donanımlı kadrolar  gerçekleştirebilir. Günümüzde  bu hareketin adı “Milli Görüş”tür. Milli Görüşçü kadrolar  “Yeniden Büyük Türkiye” idealini taşıyan ve onun banisi olacak yegane kadrolardır. 


Taklitçi, Batıcı, batıl zihniyetli kadrolar, saygın ve  “Büyük Türkiye” idelinden yoksundur. Bu idealde olanları olmuş olsa dahi takip ettikleri yanlış yol ve yöntem, Türkiye’yi selamete çıkarak yol değildir. Denenmiş ve olmamıştır. Bu yol 150 yılı  bulan bir süredir ve halen uygulanmakta  olduğu halde iyi sonuca ulaşamamıştır. Bugünkü AB üyeliği çalışmaları da sonuç vermemiş  bu yanlış ve çıkmaz sokağın bir uzantısı ve uygulamasıdır.

1839 yılından buyana uygulanan batılılaşma projeleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu parçalamış ve  ortadan kaldırmıştır. Batı saldırganlığı ve sömürgeciliği önünde bir dağ gibi durarak İslam coğrafyasını  ve mazlum milletleri sömürüden ve işgalden korumaya çalışan Osmanlı ortadan kaldırılınca, kana doymak bilmeyen batı vahşetinin önünde bir güç kalmamış, dünya batının köle düzenine teslim olmuştur. Bir avuç  insandan başkasına menfaat sağlamayan batı düşüncesinin kurduğu ve ikiyüz yıldır uygulanan “Yeni Dünya Düzeni”nin  insanlık için sürdürülemez vahşi ve korkunç sonuçları ortadadır.

İnsanlık dışı, müstekbir, fiziki gücü hak sebebi sayan Batıcı-ırkçı siyonist emperyalist düzenin patronları, bireysel ve sınıfsal menfaatleri için dünyayı köleleştirmiştir. Bazı toplumlar cebren ve hile ile köleleştirilirken, bazılarıda,bizdekiler gibi çağdaşlaşma adına gönüllü köleliği seçmiştir. 1839 yılından buyana iradi,ruhi ve gönüllü kölelik devam etmektedir.

Malik el Şahbaz (Malcolm x) Amerikan Zencilerini ikiye ayırır: 1-Ev Zencisi. 2- Tarla Zencisi. Ev Zencisi; beyaz efendiye hizmetçilik yapar, efendisinin malikhanesinin ahıra yakın yerine eklenmiş barakada yaşar. Onun eski giysilerini giyer, yemek artıklarını yer. Hayatından memnundur. Beyaz efendi, “Dişim ağrıyor” dese, Ev Zencisi de “Dişim ağrıyor” der. Beyaz efendi,  “Evimiz ne kadar güzel” dese, Ev Zencisi de “Evimiz ne kadar güzel” der. Ev zencisinin köleliği iradi, zihinsel ruhi bir köleliktir. Elinde ayağında zincir bukağı yoktur. Köleleşmiş bir kafa ve zihne sahiptir. Ümitsiz vakadır. Evden kovulsa, azat edilse bile gitmez. Beyaz efendinin ayaklarına kapanır ve kendisini azat etmemesi için yalvarır, yakarır gözyaşı döker. Nitekim ABD de 1807 yılında eski kölelik kaldırıldığında Ev Zencisi köleler, kölelikten azat edilmemeleri, köle kalmaları için mücadele vermişlerdir.  Bunlar,efendisi olmazsa veya ondan ayrılırsa yaşayamayacağına inanmış azat kabul etmez köleler sınıfındandır.

Tarla Zencisi, beyaz efendinin tarlasında çalışır. Ayağında kaçmaması için zincirleri vardır. Bu zenciler ruhları köleleşmemiş fiziki  kölelerdir. Kendilerini köle yapan fiziki bağlardan, zincirden kurtulmak için ölümüne mücadele ederler. Başlarında,  Beyaz efendi (Sam Amca)tarafından ev zencileri arsından seçilerek atanmış siyah derili bir yönetici (Tom Amca)vardır. Onları beyaz efendi için çalıştıran, kırbaçlayan, kaçmak isteyenleri öldüren yönetici reisleridir. Tarla zencileri zaman zaman isyan ederler, bazen de başlarındaki beyaz efendi adına kendilerini kırbaçlayan zenci yöneticiyi öldürürler. Bunun üzerine beyaz efendi yeni bir zenci yönetici tayin edip öncekini öldüren tarla zencilerini de cezalandırır. Malcolm x ,tarla zencilerinden ümitvar olduğunu, onların ruhlarının köleleştirilemediğini, onurlarını koruduklarını, zincirlerini kırar kırmaz  fiziki kölelikten kurtulup özgürlüğe kaçacaklarını anlatır. Günümüzde fiziki kölelikten çok, ruhu köleleşmiş, köleliği yaşam tarzı haline getirmiş köleler çoğunluktadır. 


Yeniden büyük Türkiye’nin inşası için öncelikle köleleşmiş ruhlara sahip yöneticilerin, bürokratların, kopyacılık dahi yapmayı başaramayan, isimlerinin önüne akademik ünvanın konulmasından başka amacı bulunmayan sözde bilim adamlarının 200 yıllık tasallutundan devlet erklerinin ve kurumlarının kurtarılması gerekir.Sonra da bu güruhun rehabilite edilmeleri gerekir. Ülkeyi getirdikleri sonuç ortadadır. Bunlar ayıklanmadan Türkiye’nin tam bağımsız bir ülke olması, zengin ve kalkınmış ülkelerden himmet dilenme ve onların kapısında el açan, el ovuşturan, itibarsız, bir ülke olmaktan kurtulması mümkün değildir. 

Millî iradeye sahip, ruhları özgür ve köleleşmemiş siyesi irade ve ideallere sahip kadrolar Milli Görüş hareketi içinde yetişmekte ve bu kuruluşlarda mevcuttur. Yetki verildiğinde “Yeniden Büyük Türkiye”  amacını  düşünce ve ideallerinde yaşatan bu kadrolar, “Yeniden Büyük Türkiye”yi  kısasürede kurulabilir. 

Millî Görüş düşüncesinin sloganlaştırdığı önemli stratejilerden olan “Yaşanabilir Türkiye”den sonra  “Yeniden Büyük Türkiye”  kurulmalıdır.  Başkaca çıkış yolu yoktur. Büyük Türkiye demek, sadece yüzölçümü esas alan bir büyüklük ve büyüme değildir.

Günümüz konjonktüründe “Yeniden Büyük Türkiye” demek: Öncelikle sanayileşmiş, kalkınmış, kendisine yeten ve artan, yurttaşlarının hayat standartları dünya ortalamasının çok üzerinde,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan kıvanç duyan,mutlu olan,diğer ülke yurttaşlarının imrendiği, yeryüzünün her noktasında başı dik, saygı gören,en üst düzeyde diplomatik korumaya sahip vatandaşların ülkesi, bununla kalmayıp, kardeş ve mazlum ülkelerin sorumluluğunu alabilecek, onlara her açıdan yardımcı olabilecek,onlarında sırtını dayayabileceği, onlara güven verebilecek bir Türkiye demektir.

“Yeniden Büyük Türkiye” olabilmek için öncelikle kendi iç sorunlarını halletmiş, yaşanabilir hale gelmiş bir Türkiye  haline gelinmelidir. İkinci aşamada; bu altyapı üzerinde, Sanayileşmesini tamamlamış, kalkınmış, teknoloji üretir hale gelmiş, dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye haline gelmiş olmak gerekir. Özel sektörün elinde tekel oluşturacak, gelir dağılımını olumsuz etkileyecek, sosyal dengeleri bozabilecek stratejik alanlar dışında özel sektör yatırıma teşvik edilmeli, desteklenmelidir. Özel sektörün gücünün yetmediği veya karlı bulmadığı, sanayileşmenin stratejik temel yatırım mallarını, gerekirse devletin derhal üretmeye başlaması gerekir.

Metalurji  teknolojileri ve sanayii, her türlü üniversal takım tezgahları, her ebatta ve cinste yerli motor üretimi, her türlü türbin teknolojisi ve üretimi, hidrolik, mekanik, manyetik güç aktarma organları; elektronik, digital, devre elemanları, çip, mikroçip teknolojisi ve üretim sanayii, optik sanayii, organik ve inorganik kimya teknolojileri ve endüstrisi, dışa bağımlı olmadan ülkemizi ve kardeş ülkeler savunma ihtiyacını karşılayabilecek yerli konvansiyonel silah üretimi ve  teknolojisi. Tarım teknolojileri, ilaç, tohum, tarım makinaları üretimi. Medikal,ilaç,araç ve cihaz üretimi. Nükleer teknoloji ve üretimi, barışçıl kullanımı.  Bugünkü Türkiye de birçoğu, yurtdışından tedarik edilen aramalları üretimi. Bu alanlarda yatırım ve üretim Milli Görüş partilerinin iktidara ortak olduğu dönemlerde planlanmış, bir kısmı hayata geçirilmişti. Bugün yerli Tank üretmeye çalışan Türkiye, Altay tanklarının motor imalatı içinMilli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hocanın kurduğu Tümosan (Türk motor Sanayi) fabrikalarına görev vermiştir. Bugünün Türkiye’si 100 bin Dolarlık mal üretimi için 80 bin Dolarlık aramalı ve hammadde ithal etmek zorundadır. Bu yolla ne kadar üretirsek üretelim dış ticaret açığını kapatamaz,Pazar olmaktan kurtulamayız. Bu sorunlar bir an önce çözülmelidir. Çözülebilir.

“Yeniden Büyük Türkiye” kurulduğunda bugün ayağımıza dolaşan bir çok sorun kendiliğinden son bulacaktır. Türkiye üretmeye başlayacaktır. Refah seviyesi artacaktır. Türkiye yaşanabilir mutlu insanların ülkesi olacaktır.
SSCB’nin dağılmasından sonra kısmen bağımsızlığına kavuşmuş Türki Cumhuriyetler güvenlik ve geleceklerini teminat altına alabilecekleri bir Türkiye olsaydık, tekrar Bağımsız devletler Topluluğu adı altında Rusya’ya sığınma ihtiyacı duymayacaklardı. Belki de bu ülkelerle bir federasyon kurularak bölgesel bir güç ortaya çıkacak, yüz yıldan beri Ruslar tarafından sömürülen zulüm gören ata yurdumuz ve orada yaşayan dindaş ve soydaşlarımız Rus ve Çin tehdidinden kurtulacaktı.

Ortada güçlü bir Türkiye olsaydı D-8 ülkeleri daha etkin bir hale gelecek, coğrafyamızda emperyal güçler oyun oynayamayacak, bunca halkı Müslüman kardeş ülkeler tarumar edilemeyecek, işgal edilemeyecek, terörist taşeronlar ülkemizi meşgul edemeyecekti. Milyonlarca Müslüman katledilemeyecek, evler şehirler harap edilip, namuslar payimal olmayacaktı.

Müslüman insanlar katillerinin ülkesine daha iyi bir yaşam ümidiyle göç etme ihtiyacı duymayacaktı. Büyük hayal ve ümitlerle gelinip, hayal kırıklığı içinde kaçılan değil, yaşanmak istenen dosta güven veren ülke olacaktık. Yüzlerce yılda bir gelen fırsatlar kısmen kaçırılmış olsa da her şey bitmiş değildir.

Değerlendirilecek alanlar ve üretilebilecek çözümler vardır. Yeterki  milli iradeyi  gerçekten temsil eden siyasi kadrolara, Milli Görüşçü kadrolara fırsat verilsin.

24 Eylül 2015 Perşembe günü inşaallah idrak edeceğimiz Kurban bayramının tüm Müslümanlara ve insanlığa hayır,mutluluk ve barış getirmesi dileğiyle tebriklerimi arz ediyorum. 21.9.015

 

YORUMLAR
MUHAMMED ENES 21-09-2015, 15:09:23
yeniden büyük türkiye inşallah milli görüşle kurulacak ve Allah nurunu tamamlayacak.Yeterki biz inanalım.gerisi kolay....
 
Mustafa Pekoğul 22-09-2015, 08:35:13
iNŞAALLAH
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz