29 Recep 1438 | 26 Nisan 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
18/09/2015 - 10:32
Prof. Dr. Burhanettin Can
“BM’nin İkiz Sözleşmeleri”, PKK-HDP’nin “Özerklik” ve “Madenlerden Pay Alma” İstekleri
Giriş
PKK-HDP’nin farklı yöneticileri, değişik zamanlarda, belli bölgelerde, “özerklik ilan etmekte”, bölgelerinde çıkan madenlerden pay talep etmektedirler. PKK- HDP yöneticileri, bu isteklerini nereye dayandırmaktadırlar? Türkiye, farkına varmadan AB uyum yasaları ve uluslararası sözleşmeler kapsamında, özerklik isteklerine zemin hazırlayacak herhangi bir yasal düzenleme yapmış mıdır?
Burada, bu konu ele alınacaktır.
“Birleşmiş Milletlerin İkiz Sözleşmeleri” ve 4867, 4868 İkiz Yasaları 
BM, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne dayanarak 1966 yılında kabul edilen ve 1976 yılında yürürlüğe giren “İkiz Sözleşmeler” adı ile de bilinen “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme” ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Sözleşme”leri yayınlamıştır. Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşmasını ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmiş bir ülke olarak “İkiz sözleşmeleri” kabul etmesi noktasında sürekli baskı altında tutulmuştur. ANASOL-M Hükümeti zamanında, 15 Ağustos 2000 tarihinde, sözleşmeler, Bülent Ecevit, Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli tarafından imzalanmış fakat TBMM onayına sunulmamıştır. 
“Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi” Aralık 2002’de, “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi” ise, Nisan 2003’de meclise sevk edilmiştir. Her iki sözleşme, 4 Haziran 2003 tarihinde, AKP ve CHP’nin oyları ile 4867 ve 4868 sayılı kanunlar ile TBMM’de kabul edilmiş, 17 Haziran 2003 tarihinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından onaylanmış ve 23.09.2003 tarihinde de yürürlüğe girmişlerdir.(1)
Her iki sözleşmenin 1. Maddesi aynı olup özerkliğe giden yolun alt yapısını oluşturmaktadır:
“Madde 1:
1. Bütün halklar kendi kaderlerini tayin etme hakkına sahiptirler. Bu hak
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini özgürce sağlarlar.
2. Bütün halklar, kendi amaçları doğrultusunda, karşılıklı yarar ilkesine
dayanan uluslararası ekonomik işbirliği ve uluslararası hukuktan doğan
yükümlülüklerine halel getirmemek kaydıyla, kendi doğal zenginlik ve
kaynaklarından özgürce yararlanabilirler. Bir halk, hiç bir durumda, kendi
varlığını sürdürmesi için gerekli olan kendi olanaklarından yoksun bırakılamaz.
3. Özerk olmayan ve Vesayet altında bulunan ülkelerin yönetilmesinden
sorumlu olan Devletler de dahil, bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, Birleşmiş
Milletler Şartı’nın hükümleri uyarınca, halkların kendi kaderlerini tayin
etme hakkının gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaklar ve bu hakka saygı
göstereceklerdir.”
PKK-HDP’nin “Özerklik”, “Madenlerden Pay alma” ve “İç Savaş” Söylemleri Büyük Stratejinin Bir parçasıdır
Şer ekseni, bir taraftan Irak-Suriye hattında “Kaostan Kaynaklanan Düzen” teorisine uygun “Özerk Bölge” inşa ederken; diğer taraftan Türkiye’de de, PKK-HDP üzerinden özerk bölge çalışmaları yapmaktadır. Şer ittifakı, hem Türkiye’de, hem Irak-Suriye hattında, hem de tüm dünyada PKK-PYD’yi meşrulaştırmak için İŞİD’i kullanmaktadır. Böylelikle PKK-PYD’nin, silah kullanması meşrulaştırılmakta ve terör örgütü listesinden çıkarılmaktadır. Kobani, Suruç operasyonlarına bu açıdan da bakılmalıdır. HDP eş başkanı Figen Yücedağ’ın “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” (2) ifadesi, bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Irak- Suriye Hattının sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı ile Türkiye’nin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı nispeten benzerdir. Şer ekseni, Irak- Suriye hattında kazandığı deneyimi, Türkiye’nin şartlarına uyarlayarak Türkiye’de uygulamak istemektedir. Bu nedenle Türkiye’de kanton bölgelerin oluşması için PKK ile İŞİD’in iş birliği içerisinde kaos çıkarması öngörülmektedir:
“Times dergisinin Ortadoğu muhabiri Tom Coghlan: “IŞİD’in uyuyan hücrelerini ve Cihadçıların destek ağını kullanarak Türkiye’de daha fazla istikrarı bozan gayretlere girmesi beklenmelidir. Bu amaçla ülkenin turizm sektörünü hedef alarak yıkıcı işlere girebilir.” (3) 
Bugün Suriye’de PKK, KCK, PYD ile Suriye Süryani silahlı savunma gücü MFS arasında güç birliği sağlanmıştır. PKK, MFS üzerinden “Christian Army” ile dirsek temasında bulunmaktadır. Bunun manası, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’dan Hıristiyan savaşçıların bölgeye gelmeye başlayacağıdır (4). Dolayısıyla, şer ittifakının patronluğunda PKK, KCK, PYD, YPG, DHKPC, bazı Hristiyan, Ezidi, Ermeni, Sosyalist, Alevi sol yapılar arasında ciddi bir ittifak oluşturulmaktadır. Bu ittifaka, boğazda oturan küresel, işbirlikçi, aşiret ve baronları da eklediğimizde Türkiye’de, “Kaostan Kaynaklanan Düzen” teorisyenlerinin istediği aktörler tamamlanmış olmaktadır.
Medyada değişik zamanlarda yer alan bilgilere göre şer ekseninin taşeronu PKK, “Ağrı, Kars-Kağızman, Iğdır, Doğu Beyazıt, Ardahan, Göle ve Erzurum’un bir bölümünde” kanton bölge inşa edebilmek için çalışmalarını yoğunlaştırmış, hatta bu amaçla, Kandil’deki PKK liderlerinden Cemil Bayık, en yakın adamlarından Yusuf Şek’yi “sözde eyalet sorumlusu” olarak bölgeye göndermiştir. Ermenistan üzerinden lojistik destek sağlanmaktadır (5).
Yol boyu bazı HDP yöneticilerinin, “barajı geçemezsek biz de kendi meclisimizi kurarız, özerklik ilan ederiz” tarzında çıkışlar yapması, bir psikolojik alt yapı oluşturma amaçlıdır. Al Jazeera Türkçe Diyarbakır muhabiri Mahmut Bozarslan’a konuşan Gülten Kışanak, “Diyarbakır’da çıkarılan petrolden pay istiyoruz, yereldeki tüm enerji kaynaklarından, yeraltı, yerüstü zenginliklerinden, ekonomik varlıklardan, yerelin pay alması lazım”dir ifadesini, ne dediğini bilerek ve hukuki altyapısının farkında olarak kullanmıştır (5). Kışanak, muhtemelen, kamuoyunun bilmediği fakat Kadife darbeci kadronun çok iyi bildiği 4867 ve 4868 sayılı yasaları göz önüne alarak bu konuşmayı yapmaktadır. 
Diğer taraftan Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret, İngiliz Vice News’a “Bir söz vardır, barış olacaksa Cizre’den başlayacaktır ve savaş da olacaksa o da Cizre’den başlayacaktır. Türkiye’de bir iç savaş yürüttüğümüzü söyleyebiliriz” şeklinde bir beyanatta bulunmuş ve İngiliz Vice News bu açıklamayı, “Türkiye’de iç savaş çıkacak: Kürt direnişinin merkezine hoş geldiniz” başlığıyla sunmuştur (6). 
Şer cephesi, Cizre’de üzerinden bir iç savaş çıkarmak ve bunu tüm Güneydoğu Anadolu’ya yaymak istemiştir. Bu amaçla da, iç ve dış basın desteğini sağlamaya çalışmaktadırlar. 1 ay önce, Independent, BBC, Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, The Times ve Vice News muhabirleri, Cizre’ye gelmiş değişik röportajlar yapmış, haberler hazırlayıp ülkelerine dönmüşlerdir (6). Taksim Gezi parkı olaylarında olduğu gibi Dünya kamuoyu, Türkiye aleyhine şartlandırılmak istenmektedir. Fakat güvenlik kuvvetlerinin sabırlı, basiretli operasyonu ile şimdilik bu amaçlarına ulaşamamışlardır. Ancak PKK tasfiye edilinceye kadar bu amaçlarından vazgeçmeyeceği asla unutulmamalıdır.
Sonuç: 1 Kasım Seçim Sonrasında Türkiye’yi Bekleyen Tehlike: “Güneydoğunun Özerk Bölge” İlanı Edilmesi
Bugünkü “İç savaş” çığlıkları ve tehditler, milleti özerkliğe razı etme amaçlı psikolojik harekatın bir parçası olarak yapılmaktadır. Ama asıl çıkış, 1 Kasım seçimlerinden sonra yapılacaktır. Türkiye’yi yönetenlerin unutmaması gereken en önemli nokta, 1 Kasım sonuçlarından sonra tüm Güneydoğu için Özerklik isteğinin çok yüksek sesle, koro halinde, hem Türkiye’nin hem de dünyanın gündemine taşınması ihtimalidir. Kadife darbeci kadro, Türkiye’de vuku bulan bu son olayları ve olabilecek olan olayları, uluslararası mecraya taşımak için gerekli bir alt yapı, bir psikolojik ortam hazırlamaya çalışmaktadır. Bu amaçla Kadife darbeci aktörler, 12 Eylül 1980 öncesinde olduğu gibi, başta devletin resmi güçleri olmak üzere her kesime ve her yapıya saldıracaklar, insanları ülkenin her tarafında sokağa inmeye zorlayacaklardır.
Türkiye böyle bir tehlikeye karşı şimdiden hazır olmalıdır. Bunun için;
• Çözüm süreci buzdolabından çıkarılıp özelde Kürt halkının, genelde tüm halkların doğal, fıtri hakları iade edilmelidir. Bunun için gerçek muhatap halkların kendileridir. Terör ve taşeron örgütler değildir, olmamalıdır. Bundan sonra yanlış muhatap seçilmemelidir.
• PKK, DHKP-C, El Kaide, İŞİD vb. örgütler, taşeron birer örgüt olup homojen değildir. PKK bünyesinde ABD, İsrail, Iran, Suriye, Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere’nin ve belki de Türkiye’nin iş tuttuğu değişik fraksiyonları barındırmaktadır. HDP’nin siyasi başarısı üzerine PKK’nin dağ kadrosu lideri Karayılan, “PKK’nın Türkiye içinde silahlı mücadeleyi sürdürmek için gerekli ve yeterli bir nedeni kalmamıştır!” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamalardan sonra Cemil Bayık liderliğinde bir ekip, karşı bir darbe yaparak örgütü ele geçirmiştir(6).
• PKK içinde bulunan değişik fraksiyonların arkasındaki güçler kimdir? Öncelikle bu güçler, deşifre edilmeli ve bu ülkelerle ilişkiler yeniden tanzim edilmelidir. Kısas hükümleri uygulanması için gerekli tüm alt yapı çalışmaları yapılmalıdır. 
•PKK, DHKP-C, El Kaide, İŞİD içerisindeki Ermeni ASALA militanları ile yabancı istihbarat ajanları teşhir edilmelidir. “Sünnetsizler” kimlerdir? Bunlar, Müslüman Kürt halkına iyi anlatılmalıdır.
•Suruç Provokasyonundan sonra Türkiye’nin başlattığı operasyonlar, PKK, DHKP-C ve varsa İŞİD’in Türkiye uzantıları tarihten silininceye kadar ısrarla ve büyük bir kararlılıkla, halka zarara vermeden, devam ettirilmelidir. 
•“İkiz sözleşmelerin” kanunlaştırıldığı 4867 ve 4868 sayılı yasalar ve bununla bağlantılı 7 Mayıs 2004 tarihinde 5170 sayılı Anayasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanunun 7. Maddesine göre Anayasanın 90. Maddesine ve varsa diğer maddelere eklenen paragraflar lağvedilmelidir.
•AB uyum yasaları çerçevesinde, ülkenin geleceğinde ayak bağı olacak ne kadar yasal mevzuat varsa, yeniden gözden geçirilmeli ve iptal edilmelidir.
Evet, Henüz Vakit Varken!
Kaynaklar
1- Şen, E., Anadilde Savunma ve İkiz Yasalar, 29 Ağustos 2015, Haber 7 Com.
2- Karakaya, H., HDP Parti Mi... Türkiye Düşmanlarının Taşeronu Mu? Yeni Akit, 23.07.2015.
3-Güner, A. O., Kan, gözyaşı ve utanç, Yeniçağ, 23.07.2015. 
4- Kaya, M., “Kışanak Ne Dediğini Biliyor”, 15/04/2014; 29.08.2015,
http://www.tv5haber.com/makale_yazdir.php?Yazi_id=7284 2/2.
5- Takan, A., PKK’nın ilk kantonu; Ağrı-Iğdır-Kars- Ardahan hattı, Yeniçağ, 23.07.2015.
6- Diler E., “Neden Cizre”?, Eylül 2015.
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
TSK'dan PKK'ya hava harekatı
Dursun Özbek'ten UEFA müjdesi
Fetönün Askeri Karargahı
Çeçenistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi
Son bir haftada 26 terörist öldürüldü
300 AK Partili isim CHP'ye geçti
Trabzonspor'da rakipler aynı, puanlar farklı
Avrupa yaz saatine geçiyor!
Kahraman şehit Halisdemir'e büyük ayıp!
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Atilla MEHDİGİL
TAD olmayı istemiyoruz!..
Hayati OTYAKMAZ
MUTLU OLMAK İÇİN!
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
Ekrem ŞAMA
Referandum gözlemcileri
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arpacıya Borç Eden Ahırını Tez Satar
İshak BEYAZAY
İçimizdeki put
Mustafa İŞCAN
SGK prim ödeme tarihi değişti mi?
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Millî Kültür Kurultayı Hat Sanatı
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Yusuf KAPLAN
Kilise saldırıları: İhvan’ı bitirme tezgâhı...
Ali Haydar HAKSAL
Süreci doğru algılamak -ı-
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hamilik İttifakı!
Zeki CEYHAN
AYM de YSK gibi yaparsa!
Mevlüt ÖZCAN
Hz. Muhammed (S.A.V.) bizim için ne ifade eder?
Mahmut TOPTAŞ
Allah’ı hatırlamanın faydalarından
Prof.Dr.Ata ATUN
Kıbrıs’ta Rum olmayana yer yoktur
Prof. Dr. Burhanettin Can
Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
Akif EMRE
ABD’nin müdahale kapasitesi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Müstakim olan yolda yürümek
Mustafa YILDIRIM
Görüşmelerin kayıt altına alınması ne işe yarıyor?
Burak KILLIOĞLU
Uzlaşma olmadan nasıl olacak?
Şakir TARIM
Erbakan Ödülleri; Milli Görüş ihtiyacı
İsmail KILLIOĞLU
Bir halkoylamasının düşündürdükleri
İbrahim VELİ
Yüzde 49’u anlamak
Abdülkadir ÖZKAN
Trump ‘soykırım’ dememiş, ‘büyük felaket’ demiş!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz