9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
03/07/2015 - 11:21
Prof. Dr. Burhanettin Can

Geçmiş yazılarda ifade ettiğimiz gibi kadife darbelerin ana stratejisini çizen birinci derecede (en iç halka) beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur. Her ülkede, o ülkenin vatandaşı olan Mason- Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçi, 2. Derecede bir beyin takımı (ikinci halka) daha vardır. 

Peygamberlerin mücadelesindeki zafer ve mağlubiyetler, Allah’ın “Sünnetullah” dediği “ilahi yasalara” uygun olarak vuku bulmuştur. Bu olaylar, kendilerinden sonraki dönemlerde iman edenler için önemli ders ve tecrübe kaynağı olmuştur. 
Burada, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin sonuçlarını, Uhud Savaşı çerçevesinde ele alıp değerlendireceğiz. Bugün böyle bir değerlendirme yaparken, bir tarafta saf ve temiz Müslümanlar; diğer tarafta da tam müşrikler vardır anlamında bir şey söylüyor değiliz. Böyle bir söylem, hem yanlış hem de tehlikelidir. Ayetlerde geçen Müşrik ordusu kavramı ile bugün, sadece Kadife Darbeci Kadronun Beyin Takımını (birinci ve ikinci halkadakiler), “Üst Akıl”, kast etmekteyiz. 

Bugün vuku bulan ve bulabilecek olan olaylar ve sonuçlar, “Ben Müslümanım ve “ben Müminler topluluğundanım” diyen herkesi, her yapıyı (Parti/ Cemaat/ Hareket/STK), ilgilendirmekte ve de muhatap almaktadır. Bu açıdan yapılacak olan değerlendirmeleri, şahsileştirmemek, şahıslara ya da özel yapılara indirgememek gerekmektedir.

Uhud Savaşı ile Müslümanlara Yapılan Büyük Uyarı 
Uhud Savaşı, İslâm tarihinde, Bedir’den sonra yapılan ikinci önemli savaştır. Bu savaşta vuku bulan olaylar, tarih boyu hep ders alınması gereken özelliktedir.
Uhud Geçidi, Uhud savaşının en stratejik mekânlarından biri olup bir tarafına Müslümanlar diğer tarafına da müşrikler yerleşmişlerdir. Hz. Peygamber, Uhud dağındaki geçide 50 civarında okçu yerleştirmiş ve onlara; “Benden size ikinci bir emir gelinceye kadar biz savaşı kazansak da kaybetsek de bulunduğunuz yerden ayrılmayacaksınız; Halit’e de dikkat edin.” talimatını vermiştir. 

Müşrikler geçidin diğer tarafına Halit bin Velit komutasında 200 kişilik bir süvari birliği yerleştirmişlerdir. Başlangıçta İslam ordusu savaşı kazanmıştır. Müşrik ordusu, panik halinde kaçmaktadır. Müslüman savaşçılar, harp meydanında ganimet toplamaya başlamışlardır. Savaşın kazanıldığını ve ganimet toplandığını gören geçitteki okçulardan büyük bir kısmı, ganimetten paylarını almak için, komutanlarının bütün ısrarlarına karşın, görev bölgelerini terk etmişler ganimetten pay almaya koşmuşlardır. Bunun üzerine Halit bin Velit, süvari birliği ile geçide saldırmış ve nöbet tutan okçuları şehit ederek ganimet toplamaya dalmış olan İslam ordusunu arkadan vurmuştur. Kaçan düşman ordusu da, geri dönerek Müslümanlara saldırmış ve savaşı kazanmıştır. Kazanılmış bir savaş, ganimetten pay alma aşkına kaybedilmiştir.

Görevi terk eden okçular, ya muhacir veya ensardı. Her ikisi de İslam davası için dünyayı gözlerinde ve gönüllerinde sıfırlamışlardı. Muhacirler, mallarını, mülklerini her şeylerini Mekke’de bırakarak Medine’ye göç etmişler; Ensar ise göç eden bu mümin kardeşlerine kucağını açarak mallarını, mülklerini onlarla paylaşmıştır. Her iki kesim de, İslam davası için dünyaya ve dünya nimetlerine başkaldırmış, tavır koymuşlardı. Fakat Uhud’da bir anlık gaflet, dalgınlık veya vukufsuzluk savaşın kaybedilmesine yetmiştir.

Kazanılmış bir savaşın kaybedilmesinin sebebi neydi? Ne olmuştu da basiret bağlanması meydana gelmiş, feraset kaybolmuştu? Allah’ın Resulü geçidi tutan o okçulara, ganimetten pay vermeyecek miydi ki okçular, görev bölgesini terk etmişlerdi? Bu ilk nesilden böyle bir davranış nasıl meydana gelmişti? 
Bu sorulara vereceğimiz cevapların isabetli olabilmesi için Kuran ve sünnet çerçevesine meseleyi ele almamız gerekmektedir. Kuran’ın verdiği cevaplar, genel olarak özlüdür, ayrıntılı değildir. Ana renk, ana frekans, ana cevap, son derece açık ve kesindir. Ana renk sabit olmak şartıyla farklı yorumlar, açıklamalar, ana rengin etrafındaki harmonikleri ortaya çıkarır, spektrumu tamamlar ve zenginlik katar. 
Uhud savaşının mağlubiyetle sonuçlanmasına ilişkin değerlendirme, kanuniyetleri hatırlatma ve hastalıkları tespit, Kuran tarafından 3 Al-i İmran Süresi 140-180. ayetlerde yapılmaktadır. 

Bu ayetlere göre Uhud savaşı ile ilgili ortaya çıkan acı ve üzücü sonucun müsebbibi, bizzat Müslümanların kendileridir (3/165, 182). Çünkü zafer elde edildikten sonra Uhud geçidini tutan okçuların bir kısmı, komutana karşı gelmiş, verilen emir konusunda tartışmış ve görev bölgelerini terk etmişlerdir (3/152). Savaş alanında ganimeti görmüşler, geçidin diğer tarafında sabırla bekleyen 200 kişilik Halit’in kuvvetlerini görememişlerdir. Tamahkârlık, gözlerine perdenin inmesine; emre itaatsizlik de, savaşın kaybedilmesine sebebiyet vermiştir. Müslümanlar, bu davranışları ile mücadelenin temel kanuniyetine uymayarak savaşı kaybederken; müşrikler, mücadelenin temel kanuniyetine uyarak sabırla bekleyerek savaşı kazanmışlardır. Müslümanlar açısından mal tutkusu ve emre itaatsizlik, kazanılmış bir savaşın kaybolmasına neden olmuştur. 

 “İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün, size isabet eden ancak Allah’ın izniyle idi.” (3/166) ayetinde ifa edildiği gibi Allah, Müslümanların mağlup olmasına bizzat kendisi izin vermiştir.

Allah, müminlere her zaman vaad ettiği yardımı neden göndermemiş ve böyle bir mağlubiyete niçin izin vermiştir?
İlahi yasalara göre zafer ve mağlubiyet, insanlar arasında devredip durmaktadır (3/140). Zafer ve mağlubiyetin bu şekilde değişiminin nedenlerini, bu ayetler kapsamında, aşağıdaki gibi, özetleyebiliriz:
• İman edenlerin belirtilip ayırt edilmesi (3/140, 166),
• Allah’ın İman edenleri şahitler edinmesi (3/140),
• Cihad edenlerin belirtilip-ayırt edilmesi (3/142),
• Sabredenlerin belirtilip-ayırt edilmesi (3/142),
• Münafıklık yapanların belirtilip-ayırt edilmesi(3/167),
• İman edenlerin arındırılması(3/141),
• Sinelerde olanın denenmesi ve kalplerdekinin arındırılması(3/154, 164, 179).

İlahi sünnete göre Uhud savaşında, Müslümanlar ayırt edilmiş ve arındırılmıştır.
Uhud Dağının Geçidi ve 12 Eylül 1980 Darbesinin %10’luk Seçim Barajı
12 Eylül 1980 Darbesi, Türkiye’yi Küresel sisteme entegre edip sömürgeleştirme(gizli sömürgeleştirme) amaçlı bir projedir. 12 Eylül Darbesi, İslam, Komünizm ve Milliyetçilik gibi üç ana akımın, Türkiye’deki Kapitalist sistem için tehlike arz etmemesi, Parlamentonun dışında kalmaları ve Sistemin “istikrarı” için %10’luk bir seçim barajı inşa etmiştir. O yıllar itibarıyla Komünizmin dünyanın her tarafında çökmeye başladığını göz önüne aldığımızda, birinci derecede hedefin, İslami hareketler, ikinci derecede de Milliyetçi hareketler olduğunu görebiliriz. Bundan en çok nasibini alan(!) Milli Görüş hareketi olmuş; Parlamento dışında bırakılması, barajın altında kalması için iki partisi kapatılmış ve hareket böldürülmüştür. Milli Görüş hareketi, her ne zaman barajı aşma noktasında, halka umut vermeye başlamışsa, bir operasyon yiyerek oy oranı aşağıya çekilmiştir.
ANAP, DYP ve Genç Parti’nin tasfiye edilmesi ile MHP barajı aşarak istikrarlı bir oy tabanına kavuşmuştur. Bu arada, sistemin beklemediği bir başka tehlike, Kürt Milliyetçiliğinin yükselişe geçmiş olmasıdır. Seçim barajını, bağımsız adaylar aracılığıyla aşan Kürt milliyetçiliği, bu seçimlerde Kadife Darbeci Kadro ile kurduğu ittifakın sonucunda seçim barajını yıkarak, sistem adına barajın en büyük savunuculuğunu yapan AKP’ye büyük bir darbe vurmuştur.

Tarihi gerçekleri göz önüne alarak 1071 yılından buyana, İslam ortak paydası etrafında kaynaşmış, bütünleşmiş, kız alıp vererek etle kemik olmuş iki halkın, yeniden İslam ortak paydası etrafında bir ve bütün olması için gerekli çalışmalar yapılması gerekirken; %10’luk seçim barajı inşa edilerek ve ısrarla savunularak adaletsizlik yapılmıştır. Görülmek istenmeyen nokta, barajın yönetime istikrar getirmesi karşılığında halk tabanında istikrarsızlığa neden olduğudur. %5’lik bir baraj, hem yönetimde hem de halk tabanında istikrarı sağlayabilirdi. Oy oranlardaki geçişkenliğe ve hareketliliğe bu açıdan bakılmalıdır. AKP Kadroları, kalkınmayı önemsemiş, öncelemiş ve fakat adaleti ihmal etmiş bir parti olarak bunu ve Adaletin olmadığı yerde barışın da olamayacağını görememişlerdir. 

AKP kadrolarının büyük bir çoğunluğu, yol boyu dünyevileşmiş; mal ve makam sevgisi, tutkuya dönüşmüş ve bu, hem kendilerine hem de topluma zarar verecek bir noktaya doğru gelmeye başlamıştır. Uhud’un Okçularının Savaş meydanındaki ganimeti görüp geçidin diğer tarafındaki düşman birliğini görememeleri gibi bunlar da, rantiyeyi görüp Kadife Darbeci Kadronun %10 barajını yıkıp geçecek çalışmalarını görememişlerdir. Bunu Parlamento dışında siyaset yapan ve AKP’ye kayıtsız, şartsız destek veren birçok Cemaat/Hareket/STK da görememiştir. 
12 yıldır ülkeyi yöneten bir partiyi tek başına iktidar yaptırmamak, muhalefet partileri için, özellikle barajı aşan MHP ve baraj altında kalan SP-BBP için büyük bir başarı değildir. Bütün yıpranmışlığına, kirlenmişliğine ve dünyevileşmişliğine rağmen AKP’nin %41 rey alabilmiş olması ciddi bir başarıdır. Bu gerçeğin iyi görülmesi ve sebeplerinin araştırılması gerekmektedir. Özellikle de Saadet Partisi kadrolarının iyi bir analiz yapması, politika ve stratejilerini buna göre yeniden yapılandırmaları gerekmektedir

Sonuç: Mesaj: Tüm Aktörler Arının!
Uhud savaşındaki mağlubiyetin ana nedeni, kirlenmiş, dünyevileşmiş olan Müslümanların arınması, münafık taifenin açığa çıkarılarak tasfiye edilmesiydi. Bu seçim sonuçlarına bu açıdan bakılmasında fayda vardır. Her işte, her faaliyette amaç, İslam davasının menfaati ve Allah’ın rızasını kazanma olmalıdır. Sistemin istikrarı adına toplumun istikrarsızlaştırılması, büyük bir adaletsizliktir. Allah, bunu göremeyen herkesi, ikaz etmiş ve uyarmıştır:
 “Allah, murdar olanı, temiz olandan ayırd edinceye kadar mü’minleri, sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir.”(3/179)

Öyleyse;
“Ey iman edenler, hepiniz topluca İslam’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (2/208).
Öyleyse;
“Ey iman edenler, Allah’a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin” (4/136).

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz