6 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 23 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
23/06/2015 - 14:40
Hayati OTYAKMAZ

Ramazan Ayı, Allah Teâlâ’nın mü’minlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü Ramazan Ayı; Kur’an, oruç, iyilik ve güzellik ayıdır.

Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenâtın (iyiliklerin) kabul olunduğu mübarek bir aydır.

Bizleri bu mübârek aya eriştiren Allah’a ne kadar şükretsek, ne kadar hamd-ü senâ etsek yine de azdır.

Ramazan, kelime olarak yüksek dereceli sıcaklık veya güneşin şiddetli hararetiyle yerin ve taşların ısınması ve

kızması anlamlarına gelmektedir.

Bu ayda, tutulan orucun verdiği açlık ve susuzlukla 'yanma' veya oruçla günahların yanıp silinmesinden dolayı

'yakma' anlamı ile ilgili olarak 'Ramazan' adı verilmiştir.

Bazı âlimlere göre ise; Ramazan, Yüce Allah'ın isimlerinden biridir ki, Allah'ın af ve mağ-firetiyle günahların

yanıp yok olması demektir. ( Bkz. İslâm Ansiklopedisi. c. 9, s. 611, Milli Eğitim Yayınevi.)

Kur’an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde adı geçen Ramazan, İslâm takviminin dokuzuncu ayıdır.

Ramazan Ayı, eşsiz faziletlerle dolu çok şerefli bir aydır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir.

Ramazan Ayı ki; Yüce Rabbimizin bir Hadis-i Kudsî'de:

"Oruç benim içindir, onun mükâfatını bizzat ben veririm."

(Buhârî, Müslim, Ebû Davûd, Tirmîzî, Neseî, et-Tâc, c. 2, s. 46.)

buyurduğu oruç, bu ayda tutulmak üzere farz kılınmıştır.

Ramazan Ayı ki; oruç tutan, ibadet ve tâatte (kullukta) bulunan, hayır ve hasenât yapan, tevbe ve istiğfarda bulunan

mü'minler için rahmet ve mağfiret ayıdır.

Ramazan ayı ki; orucu, iftarı, sahuru, teravihi, cemaatla dolan camileri, dinlenen vaazları ve okunan mukabeleleri ile

kurtuluş ayıdır.

 

RAMAZAN AYI KUR'AN-I KERİM AYIDIR

 

Ramazan Ayı, Kur’an-ı Kerim ayıdır. Kalplere nur, gönüllere şifâ, mü'minlere rahmet ve

bütün insanlığa hidayet olan Kur'an-ı Kerim, bu ay içerisinde bulunan Kadir Gece’sinde indirilmeye başlanmıştır.

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

"Ramazan Ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık

delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır..." (Bakara Sûresi, âyet; 185. T. D. V. Meali.)

Âyet-i Kerime'de Ramazan Ayında indirildiği bildirilen Kur'an-ı Kerim; Son İlâhî Kitap’tır. Kur’an-ı Kerim,

orijinalliği bozulmamış ve Kıyâmet Günü’ne kadar bozulmayacak olan tek ve yegâne hak Kitap’tır.

O, Allah’ın Son Kelâmıdır. O, bir kanundur, hükümleri Kıyâmet’e kadar devam edecektir.

Kur'an-ı Kerim, insanlığı iyiye, güzele, doğruya götürecek olan tek ve yegâne hayat kaynağıdır.

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan mü'minlere,

kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler." (İsrâ, 9.)

"Ey insanlar! Size Rabbi’nizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifâ, mü'minler için bir

hidâyet ve rahmet gelmiştir." (Yunus, 57.)

"Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü'minler için bir şifâ ve rahmettir;

zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır." (İsrâ, 82.)

 

O halde, çeşitli felâketlerle kuşatılmış olan insanlık, huzur ve saadet istiyorsa

Kur'an-ı Ke-rim’e koşmalı ve hayat programını Kur’an’a göre çizmelidir. Dünya ve ahiret saadetinin prensipleri

Kur'an-ı Kerim'dedir. Yeter ki, insanoğlu bu gerçeği anlayıp, Kur'an-ı Kerim'e sarılsın!..

RAMAZAN AYI ORUÇ AYIDIR

 

Ramazan Ayı, oruç ayıdır. A1lah Teâlâ, mü’minlere bu ayda oruç tutmayı emretmiştir, yani farz kılmıştır.

Yüce Mevlâ'mız, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

"Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.

Umulur ki (oruç tutmak suretiyle kötülüklerden) korunursunuz." (Bakara, 183.)

"... İçinizden kim Ramazan Ayına erişirse, orucunu tutsun..." (Bakara, 185.)

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

"Mübârek Ramazan Ayı geldi. Allah Teâlâ, onda oruç tutmanızı size farz kıldı.

O ayda gök kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve azgın şeytanlara prangalar vurulur.

Allah’ın o ayda bin aydan hayırlı bir gecesi vardır. O gecenin hayrına nâil olmayan büyük bir

mahrumiyete uğramıştır." (Neseî, Beyhâkî, et-Tâc, c. 2. s. 45.)

Hz. Peygamber (s.a.s.) başka bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuşlardır:

"Muhakkak ki Allah Teâlâ, Ramazan’da oruç tutmayı farz kıldı. Ben de onda ki namazı

(Teravihi) size sünnet kıldım. Kim bu ayda inanarak ve mükâfatını umarak oruç tutar ve

namaz kılarsa, anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından kurtulmuş olur."

(Et-Tâc, cilt; 2, s. 46.)

Görülüyor ki; Cennet kapılarının açıldığı, Cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincirlere

vurulduğu bu ay mü'minler için oruç ayıdır. Bu sebeple, Müslüman bu ayda orucunu tutacaktır.

Zira, oruç sadece aç ve susuz kalmak değil; kalbin Allah’a açılması, hayata Allah’ın emrettiği şekilde bakılmasıdır.

 

RAMAZAN AYI RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Rasûlullah (s.a.s.) Efendimizin mübarek dilinde övülen Ramazan Ayı;

İlâhî rahmet ve mağfiretin zirveye ulaştığı ve oluk oluk aktığı bir aydır. Kalbimizi ve bütün organlarımızı

kötülüklerden kurtarmak ve ibadetlerle Cenâb-ı Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretine erişmek için,

bu ay kaçınılmaz bir fırsattır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

"Kim, ramazanın faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan, umarak oruç tutarsa,

geçmiş günahları affedilir."

( Buhârî, Müslim, et-Tâc, c. 2, s. 48.)

"Ramazan'ın ilk gecesi gelince şeytan ve cinlerin azgınları bağlanır.

Cehennem kapıları kapanır ve hiçbiri açılmaz.

Cennet kapıları açılır ve hiçbiri de kapanmaz. Bir münâdi şöyle haykırır:

-Ey hayrı isteyen! Kollarını sıva.

-Ey şerri isteyen! Vazgeç ondan. (Bu ayda) Allah’ın ateşten azad ettikleri vardır. Bu da her gece olur."

(Tirmîzî, et-Tâc, c. 2, s. 47.)

"Benim ümmetime Ramazan Ayı’nda beş şey verildi ki, benden önceki Peygamberlere bunlar verilmedi:

Birincisi; Ramazan’ın ilk gecesi oldu mu, Allah Teâlâ ümmetime rahmetiyle nazar eder ve

Allah kime de nazar etmişse, ona ebedî azab etmez.

İkincisi; akşama doğru, onların ağzında meydana gelen koku, Allah indinde misk kokusundan daha güzeldir.

Üçüncüsü; melekler, onlar için gece ve gündüz istiğfâr ederler.

Dördüncüsü; Allah Teâlâ, Cennet’ine emir buyurur:

"Hazırlan ve zinetlen (süslen) ki, kullarımın dünya sıkıntılarından (kurtulup) benim yurduma

ve lütfuma gelip rahata kavuşmaları yaklaştı."

Beşincisi; Ramazan’ın son gecesi olduğunda, onların hepsini birden mağfiret eder."

(Beyhâkî, et-Tâc, c. 2, s. 46, Dipnot: 4.)

Ramazan Ayı’na kavuşup da, o ayı Allah'ın râzı olacağı şekilde geçirenleri Rabbimiz af ve mağfiret edecektir.

O halde; evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem ateşinden kurtuluşa vesile olan

Ramazan Ayı’nı en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışmalıyız.

 

ORUCUN BÜYÜK SEVABI VARDIR

 

Mü’minlerin iman ve ihlâslarının en büyük delili olan oruç, sevabı ve mükâfatı çok büyük olan bir ibadettir.

Her Müslüman, orucunu büyük bir samimiyetle ve yalnız Allah için tutarak, onun büyük sevabına erişmeye çalışmalıdır.

Allah Rasûlü (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Allah'ın müsaade ettiği durumlar haricinde, ramazanda bir gün orucunu bozan kimse, ömrü

boyunca oruç tutsa, ramazanda tutmadığı o günü kaza edemez (ve onun sevabına ulaşamaz)."

(Buhârî, Ebu Davûd, Tirmizi et- Tâc, c. 2, s. 68.)

Rasûl-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Efendimiz (s.a.s.):

"Azîz ve Celîl olan Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

Âdemoğlunun her ameli kendisinindir. Yalnız oruç müstesnâ. O benim içindir.

Onun mükâfatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir siperdir. Sizden biriniz

oruçlu bulunduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şâyet birisi ona

söver veya ona çatıp çekişirse;

'Ben oruçluyum' desin. Muhammed’in nefsi yed-i kudretinde olan Allah’a yemin ederim ki;

muhakkak oruçlunun ağız kokusu, Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur.

Oruç tutanın ferahlanacağı iki sevinç (vakti) vardır:

Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah’a kavuştuğu andır, buyurmuştur."

(Buhârî, Riyâzü's-Salihin Terc. c. 2, s. 485, No: 1220, D.İ.B.Yayınları.)

Müslim’in rivayetinde ise, şöyle buyurulmuştur:

"Âdemoğlunun her ameli (nin karşılığı) kat kat verilir. Bir iyilik on mislinden yediyüze kadar mükâfatlandırılır.

Yalnız oruç müstesna. Onun mükâfatını ben veririm. Zira, yemesini ve nefsanî arzularını,

sırf benim için terk ediyor. Oruçlu için iki sevinç ânı vardır. Biri iftar ettiği, diğeri de

Allah’a kavuştuğu vakittir. Ağzının kokusu da Allah katında misk kokusundan daha hoştur ."

( A.g.e., c. 2, s. 485, No: 1220.)

Görülüyor ki; oruç, sevabı büyük olan bir ibadettir. Her ibadetin belirli bir sevabı olduğu halde,

orucun ecir ve sevabını ancak Allah Teâlâ bilmekte ve: "Mükâfatını ben veririm" buyurmaktadır.

 

ORUÇ CENNETE GÖTÜRÜR

 

Cennet kapılarının açılıp, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların zincirlere vurulduğu

Ramazan Ayı’nda, ihlas ve samimiyetle oruç tutan mü'minlerin varacağı yer Cennet’tir.

Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.s.), şöyle müjdelemiştir:

"Cennet’te Reyyan adında bir kapı vardır. Kıyamet Günü’nde oradan yalnız oruçlular girer.

Onlarla birlikte başka kimse giremez. Nerede oruç tutanlar? Diye çağrılır ve onlar da

o kapıdan girerler. Sonuncusu da girdi mi artık kapı kapanır, kimse giremez ."

(Buhârî, Müslim, et-Tâc, Cilt. 2, s. 48.)

"Cennet’te Reyyan adında bir kapı vardır. Kıyamet Günü, oruç tutanlar nerededir? denilerek çağrılır.

Kim oruç tutanlardan olmuşsa ona girer. Kim de ona girmişse, ebediyyen susamaz.”

(İbn-i Mâce, c. 1, No: 1640 (Kitabü's-Sıyam).)

Ashâb-ı Kirâm’dan Ebû Ümame (r.a.):

"Yâ Rasûlallah! Bana bir amel öğret ki, Allah onunla beni mükâfatlandırıp Cennet’e koysun," dedi.

Bunun üzerine Allah Rasûlü (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurdu:

"Oruca devam et, onun misli yoktur." (Neseî, Hakîm, et-Tâc, c. 2, s. 50.)

Görüldüğü gibi; oruç, mü’minleri cennete götürecek bir ibadettir. Öyleyse, oruçlarımızı her türlü noksanlıktan

uzak olarak, tam bir samimiyetle tutalım ve bu büyük müjdelere nail olmaya çalışalım!..

ORUÇ CEHENNEMDEN KORUR

 

Allah Teâlâ’nın rızâsı gözetilerek, ihlâs ve samimiyetle tutulan oruç, sahibini Cehennem ateşinden korur.

Peygamber-i Zişân Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır:

Savaşta sizden birinizi koruyan bir kalkan gibi, oruç da Cehennem’den koruyan bir kalkan,

ateşe karşı bir siperdir.” (İbn-i Mâce, c. 1, No: 1638 (K. Sıyam).)

Ashâb-ı Kirâm’dan Muaz bin Cebel (r.a.)’in:

Yâ Rasûlallah! Beni cennete kavuşturup cehennemden uzaklaştıracak bir ameli bana haber ver?”

Sorusuna verdiği cevapta:

Allah Rasûlü (s.a.s.), orucu da bu ameller arasında saymıştır. (Bkz. Et-T3ac, c. 2, sh. 49 (Tirmîzî'den))

ORUÇLUNUN DUASI KABUL OLUR

 

Allah Teâlâ, oruçlu Müslüman’ın duasını kabul eder. Bu bakımdan, Müslüman oruçlu olduğu zaman

Allah’tan dünya ve ahiret saadeti istemeli; yeryüzündeki bütün mü’minler için, bilhassa sıkıntı ve

çile içerisinde olan kardeşlerimiz için dua etmelidir.

Allah Rasûlü (s.a.s.) Efendimiz, şöyle buyurmuşlardır:

"Üç kişinin duâsı reddolunmaz: Adaletli devlet başkanının, iftar edinceye kadar oruçlunun,

bir de mazlumun (yani zulme uğramış kimsenin) duâsı ."

(İbn-i Mâce, c. 1, No: 1752. 23- A.g.e. c. 1, No: 1753.)

"Oruçlunun iftar vaktinde yaptığı duâ katiyyen reddolunmaz." (A.g.e. c. 1, No: 1753.)

 

ORUÇ VE KUR'AN-I KERİM ŞEFAAT EDER

 

Mü’minlerin tuttukları oruçlar ve okudukları Kur'an-ı Kerim, Kıyamet Günü kendilerine şefaat edecektir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

"Kıyamet Günü, oruç ve Kur’an kula şefaat ederler. Oruç der ki: Ey Rabbim!

Ben onun yemesine ve nefsanî arzularına engel oldum. Şefaatimi ona kabul et. Kur’an der ki:

Ben onun gece uykularına engel oldum. Ona şefaatimi kabul et. Her ikisi de şefaat ederler."

(Taberânî, et-Tâc, c. 2, s. 51, Dipnot: 8.)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
20/01/2018 - 14:43 DOSTLUK ÖRNEĞİ
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
ASA'nın kar uzmanından korkutan Türkiye uyarısı
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
DOSTLUK ÖRNEĞİ
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekrem ŞAMA
Top Mehmetçik’te
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Savaş Çıkar mı?
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Silâhları ile Müslümanların Savaşı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hipnozdan Çıkışın Diğer Adı: “Zeytin Dalı”
Zeki CEYHAN
Aptal mı yazıyor?
Mevlüt ÖZCAN
Misafire İkram ediniz
Mahmut TOPTAŞ
Arabozucu şeytanları aramıza sokmayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Rumları iyi okumak gerekli
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Bu vatan bizim için evdir otel değil!
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, İslam dünyası için terörden daha büyük tehdit
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz