9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
23/06/2015 - 14:33
Prof. Dr. Burhanettin Can

Seçim Meydanlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP’nin Gerilim Eksenli Seçim Stratejisi
Giriş
Taksim Gezi Parkı eylemleri ile birlikte başlatılan Kadife Darbe sürecinin ana stratejisi, en azından, üç seçim dönemi (mahalli seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2015 genel seçimler) göz önüne alınarak çizilmiştir. AKP’ye vurulacak öldürücü darbe, genel seçimler olarak planlanmış, strateji ve taktikler buna göre uygulanmıştır. Genel olarak Dini hassasiyeti yüksek olan camia, özel olarak da AKP yöneticileri, bu gerçeği zamanında görememişlerdir. O nedenle de 7 Haziran 2015 Genel seçim stratejisini, yanlış temeller üzerine inşa etmişlerdir. 
Geçen yazıda, Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 genel seçimleri ile ilgili stratejisinin, AKP’yi tek başına iktidar yapmamak için HDP’nin barajı geçmesi esası üzerine kurulduğunu ele alıp inceledik. Burada ise bu stratejinin ikinci ana boyutu olarak gördüğümüz, “gerilimsiz bir ortamda seçimin yapılması” konusu ele alınıp incelenecektir.
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin Temel Özellikleri
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinin belirleyici özelliklerini, aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
• Taksim Kadife Darbesinin gölgesinde Kadife Darbenin en önemli bir aşaması olarak gerçekleşmiştir.
• “İhanet”, “Hain” ve “Vatan hainliği” kavramları merkezli suçlamaları ihtiva eden çok kötü bir siyasi dil kullanılmıştır.
• Partiler, genel olarak, bugüne kadar kendilerine özgü ve kendilerinden beklenen politika, strateji ve söylemlerin tersi bir politika, strateji ve söylem kullanmışlardır.
• Tarafsız olması gereken bir Cumhurbaşkanı, ilk defa seçim meydanlarına inerek fiilen sürece dâhil olmuştur.
• AKP’nin gerilim ve kutuplaşma eksenli seçim stratejisine karşılık HDP, Barış, Özgürlük ve Kardeşlik Stratejisi geliştirmiştir...
• Baştan beri Çözüm Sürecini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk defa seçim meydanlarında “Kürt Sorunu Yoktur, Kürt vatandaşlarımın sorunları vardır” şeklinde ters bir çıkış yapmıştır.
• İlk defa dini muhtevası çok yoğun bir seçim propaganda dönemi yaşanmıştır.
• İlk defa seçmen, kendi hayat felsefesi ile bağdaşmayan partilere rey vermiştir.
• Dini hassasiyeti yüksek olan STK/Cemaat/Hareketleri ve üst çatı kuruluşları, toplumsal zemini göz önüne almadan AKP’nin yan kuruluşu gibi siyasi sürece müdahil olmuşlardır.
• Genel olarak medyanın her rengi, rakip olarak gördükleri partilerin söylemlerini kırparak, çarpıtarak vererek bilgi kirliliği meydana getirmişlerdir.
Seçimin Adilliği ve Seçim Meydanlarında Tarafsız Bir Cumhurbaşkanı(!) 
AKP, 7 Haziran 2015 seçimlerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde “Başkanlık Sistemi ve Anayasal değişim” üzerine oturtmuş; hizmetleri, projeleri ve ekonomik vaatleri, geri plana almıştır. Bir genel seçim öncesinde Başkanlık sisteminin ne getirip ne götüreceği gerektiği gibi tartışılmadan, halkın kafası berraklaştırılmadan, genel seçim sürecinde Başkanlık sistemi ve ne olduğu bilinmeyen “Türk tipi başkanlık sisteminin” seçim propagandalarının merkezine oturtulması, yanlıştı. Bu noktada, Kadife Darbecilerin “Sivil Dikta/Sivil Diktatörlük” söylemleri, “özgürlüğü en kutsal değer” olarak gören gençler üzerinde çok etkili olmuştur. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açılışlara tüm parti liderlerini davet etmiş ve açılışlarda tarafsız bir dil kullanmış olsaydı, tepki almayacak ve kendisini tartışır hale getirmeyecekti. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim meydanlarında tüm parti liderlerine çatmış, onları “paralelci” ilan etmiş, “hainlikle” suçlamıştır. Kendisinin kullandığı bu ifadelere karşı muhalefet partilerinin kullandığı dil, daha da kötü olmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imajı ve itibari ciddi yara almıştır. Özellikle HDP’ye karşı yürüttüğü kampanya, HDP’nin propagandasını yapmaya, ona hizmet etmeye dönüşmüştür. HDP’nin çatı örgüt olması sağlamlaşmıştır. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP genel başkanı gibi meydanlarda miting düzenlemesi, muhalefet partilerini aşırı eleştirmesi, muhalefet partilerinin seçim sürecinin adil bir düzlemde yapılmadığı propagandası yapmasına imkan vermiştir. Bu da, seçmen tabanın bir kesiminde adalet duygusunun öne çıkmasını sağlamıştır. Bu durum, özellikle, gençlerin belli bir kesimini çok etkilemiş ve tepkilerini HDP’ye rey vererek göstermişlerdir.
Diğer taraftan Başbakan Davutoğlu’nun arka plana itilmesine ve meydanlarda gerektiği gibi etki oluşturamamasına sebebiyet vermiştir. Diğer parti liderleri, Başbakanı ciddiye almayan ifadeler kullanarak kararsız seçmen ve genç seçmeni olumsuz olarak etkilemişlerdir. 
AKP’nin Gerilim Ve Kutuplaştırma Eksenli Seçim Stratejisi:
Türkiye’deki gerilim ve kutuplaşmanın ana kaynağı, Lozan’da batı kültür medeniyet değerlerine göre kurulmuş sistem ve onun savunucuları ile İslam kültür ve medeniyetine göre şekillenmiş millet arasında var olan ana tezadın sonucudur. İki farklı kültür ve medeniyet değerlerinin hâkimiyet mücadelesi, ana nedendir. Diğer tüm sebepler, ikinci derecede sebeplerdir. Cumhuriyet tarihi boyunca en etkin olan laik ve anti laik kutuplaşmadır. Partiler açısından laik ve anti laik kutuplaşma, son üç seçimde meydana gelmemiştir. 
Taksim Kadife Darbesinin Gezi eylemleri aşamasında Kadife Darbeciler, demokrasi, özgürlük ve diktatörlük merkezli bir kutuplaşma kurgulamışlar, bunu da, eylemlerinin nirengi noktası olarak seçmişlerdir. Ancak dönemin Başbakanı Erdoğan, bu gerilim politikasını zamanında görerek önce “Faiz lobisine”, sonra da “Gülen hareketine” karşı bir gerilim politikası meydana getirmiştir. Gülen Hareketine ve İstanbul dukalığına karşı olan tüm gayrı memnunları, AKP etrafında nispeten bütünleştirerek, son iki seçimde gerilim ve kutuplaşma üzerinden çok büyük başarılar elde etmiş ve kendisi %52 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Ancak ard arda gelen son iki seçimi, çok yoğun bir gerilim altında yaşamış olan halk, gerilimin devam etmesinden bunalmış ve bu tür bir söyleme, eskisi gibi sahip çıkmamaya başlamıştır. “Pensilvanya/Paralel Yapı” merkezli bir kutuplaştırma, eskisi gibi hem ilgi görmemiş hem de inandırıcı olamamıştır. 
Kadife Darbecilerin gerilim ve mitinglerden beslenme ve büyüme stratejileri, Türkiye’de ters tepki meydana getirip AKP’nin işine yaramış; AKP, her kadife darbeci eyleme daha büyük kitlelerle, gerilim ve kutuplaştırmayı artırarak cevap vermiştir. Bu gerçeği gören Kadife Darbeci kurmaylar, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde gerilim ve kutuplaştırma politikasını bırakarak stratejilerinin merkezine barış, kardeşlik, özgürlük, diktatörlüğe karşı durmak, dostluk, sevgi gibi söylemleri yerleştirmişlerdir. Taksim Kadife Darbesinin Genel Seçimler aşamasındaki çatı örgütü HDP, seçim kampanyasını bu söylem üzerinden yürütmüş ve de başarılı olmuştur.
AKP kurmayları, halk tabanında meydana gelen bu değişimi ve Kadife darbecilerin bu strateji değişikliğini, zamanında görememişlerdir. Bu seçimlerde gerilim ve kutuplaştırma üzerinden yürütülen bir kampanya, eski etkiyi meydana getiremediği gibi oy kaymasını da gerektiği gibi bloke edememiştir.
“MHP, Saadet Partisi, BBP Yöneticilerin Paralelciliği”(!,?)
AKP Kurmaylarının yaptığı en ciddi hatalardan biri de, kendilerine karşı olan herkesi, “Vatan haini”, “Paralelci”- “Pensilvanyacı” olarak itham etmiş olmalarıdır. AKP’nin bir kısım yapıp ettiklerine ve söylediklerine karşı çıkan, farklı şeyler söyleyen herkes, “paralelci olmakla”, “kaseti olmakla” suçlanmış, karalanmış, eleştirilmiş ve susturulmaya çalışılmıştır. Bu tavır, vicdani tepki meydana getirerek, söylemi etkisizleştirmiş ve AKP’nin oy kaybına neden olmuştur. 
AKP Kurmayları, Kadife Darbeci Cepheye karşı yeni bir Birleşik Cephe oluşturacak, karşı safları çözüp kendi saflarını kuvvetlendirip genişletecek yerde, dost, düşman, rakip demeden geniş bir kesimi, karşılarına alma noktasında çok başarılı olmuşlardır. 
AKP kadroları, MHP’nin geçmişte, yol boyu, en kritik anlarda AKP’ye verdiği desteği görmemezlikten gelmişlerdir. Eğer MHP, Saadet Partisi ve BBP, Paralelcilerle işbirliği halinde, Kadife Darbecilerin saflarında idiyse; niçin MHP, Saadet Partisi ve BBP ile ittifak yaparak seçime girmemiştir? Her üç partinin tabanı buna müsaitti ve de arzulu idi. Eğer MHP, bu iki partiyle ittifak yapmış olsaydı, %18-%25 bandında bir oy alma imkânı vardı. Paralelci olarak suçladıkları MHP’nin, bu ittifakı niçin yapmadığı üzerinde AKP kurmayları hiç tefekkür etmemişlerdir. 
Saadet Partisi yöneticilerinin Gülen maskesi takmış yapının medya kanallarında çıkıp konuşmuş olmasını, “Paralelci olarak” nitelendirip suçlamak, adil olmadığı gibi gerçekçi de değildir. AKP yöneticilerinin Gülen Hareketinin 28 Şubat Post-Modern darbe döneminde “RP’yi arkadan hançerlediği”, “sürekli aleyhinde konuştuğu” ve şer cephesinin saflarında yer alarak iktidardan düşürmek için çalıştığı” iddiaları doğrudur. Buradan hareketle , “o kanallarda siz nasıl konuşursunuz” tarzında Saadet Partisi yöneticilerini suçlamaları, anlamlı değildir. Bunları yapmış olan bir hareketin medya kanallarında bugün Saadet Partisi yöneticilerinin konuşmuş olması, onları “Paralelci” yapar mı? Tartışılması gereken bir konudur. Önemli olan, konuşmalarından ziyade ne konuştuklarıdır. AKP yöneticileri, konuşmanın muhtevasına değil konuşulmuş olmasına itirazları vardır.
Bu konu ile ilgili bugünkü AKP kurmaylarının unutmamaları gereken çok önemli bir gerçek de, Gülen Hareketinin yıkmaya çalıştığı RP iktidarı zamanında kendilerinin, milletvekili, bakan, belediye başkanı, genel başkan yardımcıları ve teşkilatın etkin yönetici olduklarıdır. RP döneminde sizi yok etmek isteyen bir hareket ile 2000-2010 döneminde AKP yöneticilerinin kol kola girerek yürümesi, sürekli ziyaretler yapması, “ne istediniz de size vermedik?” serzenişinde bulunacak kadar iç içe olması, üniversite ve bürokrasinin çok önemli yerlerini bunlara teslim etmesi, onlara ait medya kanallarında sürekli konuşması, sizleri paralelci nasıl yapmamış ise; onların kanallarda konuşmuş olmaları da, Saadet Partisi, BBP ve MHP yöneticilerini paralelci yapmaz.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz