3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
EY MİLLET UYAN-2
01/06/2015 - 13:05
Mustafa GEÇER
"Ülkenin sorunları yığılmış dururken, başa güreşen siyasi partiler,
seçim konuşmalarında, meydanlarda birbirlerine hakaret, polemik,
horoz döğüşü, kayıkçı kavgasından başka derde deva elle tutulur
bir çözüm projesi sunmamaktadırlar."
EY MİLLET UYAN İYİ YÖNETİLMİYORUZ-2
 
1839 Tanzimat, 1856 Islahat, 1876 yılında Meşrutiyet, 29 Ekim 1923 Cumhuriyet  idaresi ile Batılılaşıp tüm sorunların çözüleceği edebiyatı ve aldatmacası sürekli yapılagelmiş, ancak hiçbir temel sorunumuz çözülmemiş, kambur üstüne kambur yığılmış, içinden çıkılmaz bir hal almıştır.   En önemli ve temel sorunlarımızdan biri olan “iç ve dış borçlanma”ya bir türlü son verilememiş borçlar artarak devam etmiştir.
1854 yılında Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'den 200.000 Sterlin borç alınmıştır. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen ilk borcudur. 1854-1875 döneminde 15 sözleşme ile 127 Milyon Lira borç almıştır. Toplam Borç 239 Milyon Osmanlı Lira olmuştur. Osmanlının I.Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’de 142 milyon sterline (156.4 milyon Osmanlı Lirası) dış borcu vardır.
Osmanlı Devleti  1.Dünya Savaşı sonunda 1919 yılında dış borçlar yüzünden yıkılmış  ancak alacaklılar alacaklarından vazgeçmemiştir. Osmanlıdan kalan borç, üzerinde kurulan devletlere pay edilmiş, borcun %67 si Türkiye Cumhuriyeti devletine yazılmıştır. Osmanlının her mirasını reddeden cumhuriyet idaresi borcu reddedememiştir. Kalan 107.5 milyon Osmanlı altın lirası borç 1954 yılına kadar, yani alındığından 100 sonra bitirilmiştir.
Bu sırada bir taraftan dış borçlanmaya devam edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ilk dış borcunu 1930 yılında İnönü Hükümeti zamanında ABD'den 10 milyon dolar olarak almıştır. İnönü hükümeti bu borcu alabilmek, ABD ye Liberal ve şirin görünmek  için “Serbest Fırka” (Liberal Parti) adında parti kurulmasını dahi sağlamıştır. Borcu alınca bu partiyi kapatmıştır.
Türkiye’nin 2014 Eylül sonu itibariyle toplam dış borcu 396.801 milyar dolar olup bu borç milli gelirin %49,60’ ı kadar olmaktadır. Sadece devlet değil, özel sektör ve vatandaşta borca batmıştır.
İç ve dış borç sorununa paralel olarak, önemli sorunlardan olan; bütçe açığı, cari açık, dış ticaret açığı hiç kapanmamış sürekli aynı oranlarda artmıştır.
AKP  icraatlar:
2003 yılından bu yana milletimizin büyük çoğunlukla çok büyük destek vererek, tek başına iktidara getirdiği AKP hükümetleri onbir yılı aşkın iktidarda bulunuyor. Bu süre önemli sorunların çözümüne yetebilecek bir süredir. Ancak ülkemizin temel sorunlarından hiçbiri çözülememiş, aksine artmış ve büyümüştür. Sorunların çözümü yönünde ortaya fikirler atılmışsa da köklü yapısal düzenlemeler yapılmamıştır.  Geçici, (palyatif) anlık ve makyajlama çözümlerle yetinilmeye çalışılmıştır.
AKP iktidarları döneminde bazı sektörlerde başarılı işler ve yatırımlar olmuştur ancak bu yatırım ve gelişmeler ülkemizin temel sorunlarını çözüme yönelik kalıcı uzun vadeli stratejik yatırımlar değildir.
Bunların başında:
1-Gayrimenkul ve inşaat sektörü,
2- Otomotiv sektörü,
3- Banka sektörü, gelmektedir.
İnşaat ve gayrimenkul ticareti artmış, büyüme rakamının büyük oranını inşaat-emlak yatırımları oluşturmaktadır.
Devlet reel yatırımdan çekilmiştir, inşaatla uğraşmaktadır. TOKİ sosyal amacından uzaklaşmış, yapılan konutların ancak %10 u sosyal amaca yönelik uygun olmayan şartlarda ihtiyaç sahiplerine satılmaktadır. TOKİ, bedelsiz aldığı hazineye ait arsalara, arazilere yaptığı, çevre düzenlemesini belediyelere yaptırdığı konutların metrekaresini 2000-4000 TL arasında vatandaşa satarak gelir ve giderleri denetlenmeyen, özel sektörle rekabet eden büyük bir KİT haline gelmiştir.
Özel sektör, doğası gereği yüksek karlı gördüğü alanlarda yatırımlar yapmaktadır. Konut imalatı, gökdelenler, AVM’ler, metrekaresi 500 TL’ye mal edilen binaların metrekaresi 2000 ila 15000 TL arası fiyatlarla satılmaktadır. Bütün özel sektör yüksek rant getirisi olan inşaata yönelmiştir.
Konutlar, sağlık ve yaşam odaklı olmayıp, rant odaklı mimari yaklaşımla inşa edilmekte gökdelenler imalatçılarına ve bazı bürokratlara yüksek rantlar sağlarken, şehir siluetlerimizi ve komşuluk ilişkilerimizi ortadan kaldırıp estetikten yoksun çirkin bir görünüm sunar hale gelmiştir.
Yeni milyarderlerimizin çoğu gayrimenkul zengini olarak bu sektörden çıkmaktadır.
AKP döneminde inşaat sektöründe bu şartlarla başarılı olunmuştur.
Büyük hisseleri yabancı sermayede bulunan Otomotiv sektörü sübvanse edilerek büyümüş, yerli marka üretmemek şartı ile yıllık üretim bir milyon adedi yakalamıştır. Buna mukabil yollarımızda seyreden her beş arabadan üçü ithal arabalardan oluşmakta, her yıl 500 bin adedin üzerinde araba ithal edilmektedir. Ülkemiz yabancı otomotiv firmalarının pazarı haline gelmiştir. Halen önemli parçaları yerli, yerli marka bir araba yapılamamaktadır.
Araba satışları uygun kredi ile de desteklenmektedir. Köylerde bile park sorun halini almış, bu sebeple enerji ithalatı 60 milyar dolarlara dayanmıştır.
Dünyada çok az sayıda özel üretilen pahalı arabaların en çok müşterisi Türkiye’den çıkmaktadır. Çağdaş tefecilik sektörü bankalar desteklenmiş, yıllık  %1 ile temin ettikleri paraları vatandaşa %15 ile 35 faizle kredi olarak vererek Türkiye’nin tedavüldeki tüm kağıt ve bozukluk parası  toplam 100 milyar TL civarında olmasına rağmen yarıdan çoğu yabancılara satılmış, bankalar 2014 yılında  1.200.000.000.-TL (bir trilyon ikiyüz milyar TL), tedavüldeki toplam TL’nin 12 katı kredi kullandırarak topladığı faizlerle, vatandaştan haksız yere aldığı muamele ücretleri ile en karlı kuruluşlar haline gelmiştir. Onun için yabancılar Türkiye’den banka almaktadır. Daha bir hafta önce Tekstil Bankın %75’i Çinlilere satılmıştır. Bu durum mali bağımsızlığımızı ortadan kaldırıp Türkiye ekonomisi için stratejik bir tahdit ve risk oluşturmaktadır.   Bu üç sektör, AKP döneminde en başarılı ve en çok şişen ancak Türkiye’nin stratejik etkinliğini artırmayan mali yönden dışa bağımlı hale getiren riskli bir durumdur.
Tüketim malı üretimi ve ithalatı artmıştır. Üreticinin sattığı ürün 5-10 katı olarak tüketiciye satılmakta üretici ve tüketici ezilirken asıl rantı aracı kazanmaktadır.
Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarıldığı halde müfredat milli hale getirilememiş, maneviyat çökmüş, ahlak erozyona uğramış, uyuşturucu ilköğretim okullarını dahi pazar haline getirmiştir.
Türkiye’nin üniversiteleri, büyük çoğunluğu işe yaramaz, kimliğini ve hedefini şaşırmış, milli ahlak, inanç ve şuurdan mahrum, geleceğimizi güvenemeyeceğimiz, “dev genç” ve “sev genç” üreten çağdaş yeniçeri ocağı haline getirilmiştir.
Geçenlerde ülkemizin en önemli üniversitesi durumundaki İstanbul Üniversitesinde 16 bin öğrenci imza toplayarak, Rektörlüğe müracaatla üniversiteye Buda Mabedi yapılmasını istemişlerdir.
Bu kepazelik durum bazı ilmi ve aydın(!) çevrelerce özgür ve demokrat çağdaş düşüncenin gelişmesi olarak alkışlanmıştır. Suç, Anadolu’dan tertemiz bu okullara gelen gençlerimizde değil, onları batılılaşma bahanesiyle asli kimliğinden koparan, eğitim sistemindedir.
Eğitimin yürekler acısı hali budur.
Ülkenin sorunları yığılmış dururken, başa güreşen siyasi partiler, seçim konuşmalarında, meydanlarda birbirlerine hakaret, polemik, horoz döğüşü, kayıkçı kavgasından başka derde deva elle tutulur bir çözüm projesi sunmamaktadırlar.
“Ben sana Cumhurbaşkanı demem…”, “Bizim niye püskevetimiz yok ana…”,  “Paralelin inine girdik…”, “Söylediklerini  ispatlamazsan sen alçağın tekisin…”, “Asgari ücreti 5000 TL yapacağım…”, “Herkesin banka borcunu sileceğim…” , “Mazotu bir liraya vereceğim…” , “Falan şöyle dedi, filan böyle dedi” polemikleri ile bir komedi tiyatrosu oynanıyor. Vatandaşı aldatılmaya çalışılıyor.
AKP, CHP, MHP tüm reklam platformlarını, mecralarını, radyo, tv, gazete, dergi, binaların duvarları, bilboardları reklamla doldurmuşlar cazip vaatlerle partilerini pazarlamaya çalışıyorlar.
AKP: “Onlar konuşur biz yaparız”, “Yerli tank, uçak, gemi, helikopter, uydu yaptık, nükleer santral kuruyoruz” diyor. Gerçekten yerli olarak yaptılar mı acaba?
Türkiye’de bu araçları  yerli yapabilecek temel sanayiyi kurdunuz mu?  Yok!
O halde neyi, nasıl yerli yapabiliyorsunuz?
Bu araçları ve tesisleri yerli olarak yapmak çok önemli stratejik bir politikadır. Mutlaka yapılmalıdır.
Her şeye rağmen ortadaki şartlar ve gizlenen gerçekler, iktidarın bunları büyük başarı gibi oy avcılığı için dillendirmesi bizi üzse de, siyasi iradenin bu konuları siyaseten gündemde tutması ve seslendirmesi dahi önemlidir. Çünkü savunma sanayii dışa bağımlı ise savaşta zafer kazanmak çok zordur. Ülkemizi savunmak, kardeş ülkelere yardımcı olabilmek ve sorumluluk alabilmek için yerli silah teknolojisi ve üretimini vakit geçirmeden gerçekleştirmek gerekiyor.
1967’de 6 gün savaşlarında Mısır’ın Ruslardan aldığı uçaklar İsrail’e karşı uçamadı, tanklar  yürümedi, silahlar patlamadı. Mısır, Suriye, Ürdün 6 günde İsrail’e mağlup oldular. Üstelik Arap İttifakı'na Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir’de asker ve silah yardımıyla katılmışlardı.
1974 Kıbrıs savaşında kullandığımız F-104 S uçaklarının her sortide değişmesi gereken küçük bir yakıt düzenleme parçasını ABD vermedi, bir defa kalkan uçağımız bir daha kalkamadı. Yunan uçakları adaya gelseydi durum vahim olabilirdi.
Saddam’ın MİG’leri İran’a kan kustururken, ülkesini korumak için ABD’ye karşı havalanamadı.
Bunlar da gösteriyor ki,  Yunanla, Ermeni’yle, İsrail’le bir savaş çıksa, eldeki batı malı silahlarımız çalışmayabilir. Yazılımları hacklenerek kör hale getirilebilir, düşürülebilir. Savunma sanayii dışa bağımlı olmamalıdır!
Bu araçları yerli yapabilmek için, gerekli teknoloji, temel yatırım malları imalatı ve yan sanayinin geliştirilmesi lazım. Yerli; gemi, uçak, helikopter motoru, hidrolik ve mekanik güç aktarma organları her türlü silah, radar, mercek, güneş pili, elektronik ve digital devre elemanlarını, mikroçip (yonga), digital ekran, led ekran, gereken yazılımları yerli üretmek lazım. Bu üretimlerin hangilerini yerli yapıyoruz? Hiç birini. O halde nasıl “yerli uydu, uçak, helikopter, gemi, tank yapıyoruz, yaptık denilebiliyor”  Motorsuz tank, uçak, gemi, helikopter; cipsiz, merceksiz, ekransız bilgisayar, elektronik digital cihaz olabilir mi?  Bunları yapmadan hiçbir şeyi yerli yaptık diye yutturamazsınız.   Bu araçlar montaj ve dışa bağımlı, toplama araçlardır. Bir parçası dışarıdan gelmezse montaj bile yapamazsınız.
Erbakan Hoca yıllarca bunun mücadelesini verdi. Türkiye’de yerli üretilen Erbakan Hoca’nın kurduğu, Gümüş Motor (Pancar Motor),Tümosan Motor, Testaş Elektronik San.Tic.AŞ. fabrikalarından başka yerli stratejik üretim yoktur. Bunlarda o araçları yapabilmek için henüz yetersizdir.   Yerli tankımız denen Altay Tanklarının 1600 HP’lik motorlarının, henüz 105 HP traktör motoru üretebilen Tümosan tarafından üretilmesi düşünülmektedir.
Burada hoş olmayan, siyasi rant için yerli uçak, helikopter, tank, uydu yaptık uyutmacasıdır.
“Motoru dahil önemli aksamları yerli olmayan araçların bir kısmının montajını yaptık” deselerdi daha doğru ve dürüst olurdu. Yine de başlangıç olarak takdir eder, ellerinize sağlık der devamını  ve yerli yapımları bekleriz derdik. Söylenenler dürüstlükle, doğrulukla bağdaşmayan vatandaşı uyutmaya yönelik aldatmacadır.
Daha önceki yıllarda da siyasilerce, Türkiye’de bu araçların yapıldığı millete ballandırılarak anlatıldı.Belirli sayıda olmak üzere paket üretim anlaşmaları ile Türkiye’de monte edildi ve bitti. Arkası gelmedi.
1925-1930 da Kayseri’de, İstanbul’da uçak yapıldı,1940 da tank yapıldı,1984 yılından itibaren F 16 montajı yapıldı. Paket üretim denen, yurtdışına satılmamak şartı ile sadece TSK’nın ihtiyacı için  planlanan, kararlaştırılan sayıda ve her şeyi yurtdışından getirilen ve yabancılarla beraber montajı gereken araçlar   sayısı tamamlanınca işe son verilmiş montaj fabrikaları kapatılmıştır.
Mesela; Kayseri Uçak Fabrikası: 6 Ekim 1926 tarihinde açılmıştır. Tesisin kapasitesi yılda 250 uçak üretimi olarak öngörülmüştü.  Junkers A-20’lerden 15 adet üretildi. Junkers’in patent ve lisans konusunda anlaşmazlık çıkarıp Türkiye havacılık sanayiinde tekel olmayı amaçlaması sebebiyle 1928 Mart ayında sözleşme fesh edildi. 3 Mayıs 1928’de Junkers Kayseri Uçak Fabrikasındaki Alman Hisselerinin  tümünü Türk Hava Kurumu’na devretti. Almanlar gidince fabrika, teknoloji ve mühendis yokluğundan uçak üretimini bırakıp su vanası imalatı yapmaya başlamıştır. Çünkü sözleşme gereği belirli sayıda uçak paket olarak üretilmesi kararlaştırılmış, Türkiye’ye teknoloji verilmemiştir.
TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI):  15 Mayıs 1984 tarihinde %51 i Amerikalılara ait 25 yıllığına kuruldu. TAİ tesislerinde 278 adet F-16 savaş uçağı monte edildi, iş bitti. 2005 yılında ABD’li hisseler Türk ortaklara devredildi. Türkiye’ye teknoloji transferi yapılmadı.  ABD’liler  hiçbir ileri teknoloji bırakmadan hisselerini devredip gittiler.
TAi şimdi ne yapıyor? TAİ’de işsiz kalan Türk personel OSTİM sanayi sitesinde de üretilebilecek teknoloji gerektirmeyen bazı uçak, kaporta parçalarını AIRBUS için üretiyor.
Hürkuş: AKP nin “yerli ilk eğitim uçağımızı yaptık” dediği, tek motorlu pervaneli bir tayyaredir.Bu uçak, TAİ’de F 16  işi bitince avare kalan Türk personelden ODTÜ mezunu Aylin Ararat isimli sarışın bir kızımızın eski bir uçağı modifiye ederek tasarladığı motorsuz olarak hangardan çıkan uçaktır. Sayın Başbakan R.Tayyip Erdoğan, bir pilot elbisesi ile uçağın kokpitine oturtulup uçak bağlı bulunduğu bir forklift  ile çekilerek pistte 27.06.2012 tarihinde tur attırıldı. Uçamıyordu çünkü motoru yoktu. Yerli motor yapılamıyordu, bir yıl sonra Kanada’dan motoru gelip uçmaya çalışacaktı. Böylece gündemimizi aylarca meşgul etmiş “İlk Türk Uçağı” yapılmış, adına da 1930’da ilk yerli Türk uçağını yapan Osmanlı pilotu Vecihi Hürkuş’un adı verilmişti. Arkası gelmeyen kaçıncı ilk Türk uçağı olan “hürkuş”un, seri üretimi yapılıp yapılmayacağı bir yana, uçup uçmadığı halen meçhul. Uçmuşsa biri lütfen bizi bilgilendirsin de gururlanalım.  İşte, yaptığımız arkası gelmeyen “ ilk” uçaklarımızdan biri de bu.
Altay tankına gelince:  Koç Otokar grubuna 500 milyon dolara 5 adet prototip “Yerli Türk Tankı” siparişi verilir. Koç, Güney Kore Hyundai Rotem üretimi XK-2 ana muharebe tankı projesinden elde edilmiş 5 adet adını Fahrettin Altay’dan alan tankı savunma müsteşarlığına getirdi. Sadece tankın çamurluğuna bir şablonla yazılan “ALTAY” yazısı yerlidir. Beğenilirse bir daha üretim ihalesi açılarak TSK için 250 adet üretilecek.
Göktürk yerli uydusu üretimi de ayrı bir komedi. CNR’de fuarda yetkilisinden bizzat sordum, inceledim.  Yerli hiçbir parçası yok. Çünkü Türkiye’de hiçbir elektronik ve digital parça üretilmiyor. Toplama.
Atak T 129 helikopterlerin hiçbir parça ve silahı yerli yapılamıyor. Halen İngiltere’den Rolls Royce firmasına verilen, her helikopter için iki adet olmak üzere sipariş 100 adet motor bekleniyor.TSK için 47 adet T 129 üretilecek. Elimizde mevcut hizmette olanlar İtalyan Agusta Westland firması yapımı helikopterler. Tusaş Tesislerinde üretilen T-129 A prototip, 2014’de TSK’ ya teslim edilecekti.
Akkuyu Nükleer’i Ruslar yapacak. Kapalı kutu. Teknoloji vermeyecek, her şeyi  Rusya’dan gelecek. Teknik elemanlar, teknolojik parçaları, uranyum yakıt çubukları Rusya’dan gelecek. Gelmezse benzini bitmiş araba gibi ortada kalacak. Bu konuda Rusya’ya ne kadar güvenebiliriz? ABD ile yapılan anlaşma gereği %5’ den fazla uranyum zenginleştirmesi yapamıyoruz ve yakıt için en az %20 zenginleştirilmiş uranyum gerekiyor. Bunun için teknolojimiz de yok.  Bu santral kurulursa sadece Türkiye’de kurulmuş olacak, Rusya’da da kurulsa bir şey
değişmeyecekti. Oradan elektrik alacaktık. Fazladan bunun pisliği bize kalacak. Elektrik üretip yüksek fiyatla bize 20 yıl satacaklar. 20 yıl sonra bir şey kalırsa bize devredecekler.
“Milli Ve Manevi” yolumuz olan Milli Görüş’ün çizdiği Adil Düzen yoludur. Yıllarca “oylar bölünmesin, komünistler gelir” diye milletin ensesinde boza pişirdiler, şimdi de “CHP gelir” oyunu oynanıyor. CHP elbette gelmesin, 20 parti seçime katılıyor, oy verin Saadet gelsin…
 
YORUMLAR
MUSTAFA YENİDEDE 05-06-2015, 10:00:24
BU MİLLET UYANIRMI UYANMAZ MI BİLİNMEZ AMA EĞER UYANMAZSA KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANACAKTIR.İŞTE O ZAMAN İŞ İŞTEN GECECEK VE HEPİMİZ HELAK OLACAĞIZ MAALESEF....
 
erden armağan er 26-06-2015, 15:17:13
Sayın yazar,
Yazınıza tesadüfen rastladım ve AKP sempatizanı olmak bir yana, antipatizanı! olabilecek kadar da karşı duruşlu bir insanım. Ancak, benim bu karşıtlığım sizin yazınızda bahsettiğiniz Milli Savunma Sanayii projelerinde neyin yerli neyin yabancı olduğu hakkındaki tespitlerinize de itirazım var.Yazınızın bir çok bölümünde yapmış olduğunuz tespitlere katılırım lakin, hiç birinin özgünlük ve millilik içermediğine ilişkin toptancı yaklaşımınızı ise asla kabullenemem.Bahsi geçen tüm projelerdeki motor konusunda sizinle birebir hemfikirim.Motor olmadan o araçların hiçbirini milim kıpırdatamazsınız.Ancak tasarım,mekanik ve elektronik donanım konusundaki tepitlerinize ben de toptan karşıyım.Malum Anadolu da "Vur deyince öldürmek" diye bir deyim vardır.Sizin yazınızın ekseriyeti ve ana fikri tamamıyla bu deyimle açıklanabilir.Gelelim karşı olma nedenlerime; İlk olarak savunma sanayii ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının milli kaynaklardan karşılanması hususunda sanırım millet olarak hemfikirizdir.Lakin eğer ülkenizde bu ihtiyaçları karşılamaya dönük herhangi bir sanayi altyapısı yoksa ya da dağınık ve birbirinden kopuk şekilde yapılanmışsa, yapacağınız ilk iş bu dağınıklığı derleyip toparlamak ve ilk planda nelerin ülkede yapılabilir, nelerin de yapılamaz olduğunu görmek olmalıdır.İkinci olarak da, yapılamaz olduğunu tespit ettiğiniz alanların ne kadar stratejik ve kritik olduğunu değerlendirerek, atılması gereken adımlar ve edinilmesi gereken teknolojilerle ilgili olarak çalışmaya başlamalısınızdır. Zira daha önce silah araç gereç ve teçhizatını hazır olarak dışardan almanın getirdiği (yaklaşık100 yıllık büyük bir fark sözkonusu) dezavantajları ve gelişmişlik farkını kısaltma zorunluluğu apaçık ortadadır.Dolayısıyla, bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır prensibinden hareketle,önce bu sistemleri üretmeye başlamalı ve zamanla da eksiklerinin alt sistem bazında teknolojilerinin kazanarak tamamını millileştirmeliyiz.Ülkemizin ar*ge ye ayırdığı bütçelerin azlığı dikkate alınacak olursa, atılan adımların yetersizliği ve kazanılması gereken zamanı kurtarmaya yetmeyeceği aşikardır.Ancak bu başka bir tartışma konusudur.Gelelim size bu cevabi yazıyı yazmamın sebebine, malum sizinle ayrıştığımız pek çok fikir varsa da birleştiklerimiz de var.Ama, yeterli bilgi sahibi olmadan ve yeterince araştırma yapmadan böyle bir yazıyı kaleme almamanız gerekirdi.Zira bahsi geçen projelerde çalışan mühendisler ve işçilerin dar olanaklarla neler başarabildiğini bilseydiniz,onların bu türden aşağılayıcı yazılar karşısında ne kadar demotive olduklarını ve üzüldüklerini anlayabilirdiniz.Genellikle gazete ve dergilerde yer alan yazıların çoğunu yanlış ve eksik bulmama karşın hiç bir zaman yanıtlama gereği hissetmedim şimdiye kadar, ancsk konunun özel ve stratejik muhtevası nedeniyle size bir cevap vermem gerekir diye düşündüm.Siz ister kaale alırsınız ya da almazsınız.Sizin takdirinizdedir,eğer bu konuda bilgi almak ve bundan sonra tekrar yazı yazmak isterseniz naçizane ben size yardımcı olurum.Fakat unutmayınız ki, savunma sanayi projeleri, yerin dibine sokulup batırılmayacak kadar değerli ve de hiç bir partinin kendisine pay biçerek bizim zamanımızda oldu diyebilecekleri kadar da ucuz değildir.Bilim ve teknoloji bir birikim işidir,öyle 10-15 yılda çıkmış ürünlere bakarak biz bu kadar kısa sürede becerdik demelerine aldanmayın siz, arkasında topyekün bir milletin emek ve göznuru vardır.

Saygılarımla

Erden Armağan ER
 
Sayın Boak Koma. 13-03-2016, 00:49:17
Merhaba, bankalar ya da diğer herhangi bir finans kurumu tarafından kapatmak ve hala kredi veya kişisel finansal yardıma ihtiyaç Have Been? Daha fazla bilgi için (freedomloanconsultant@gmail.com): E-posta
teşekkürler
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz