9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
“İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
29/05/2015 - 10:58
Prof. Dr. Burhanettin Can

“Kadınların namusu, şerefi, iffeti ve can güvenliği

devleti yönetenlere aittir.

Bundan sonrası bu ülkeyi yönetenlerin işidir, görevidir.”

Meral Akşener

Giriş

2010’da, CHP kongresinden hemen önce, Deniz Baykal ile ilgili bir seks kaseti yayınlanarak Baykal CHP genel başkanlığından tasfiye edilmiştir. 2011 seçimleri öncesi bazı MHP milletvekilleri ile ilgili seks kasetleri yayınlanarak seçimler etkilenmek istenmiştir. 2014 seçimlerinde AKP ile ilgili yolsuzluk kasetleri ve Numan Kurtulmuşla ilgili bir seks kaseti medyaya servis edilmiştir. Şimdi de, Haziran 2015 Genel Seçimlerine giderken MHP milletvekili Meral Akşener ile ilgili bir kasetin var olduğu kamuoyuna duyurulmuştur.

Meral Akşener’le ilgili kurulan tuzağı siyasi ve dini olmak üzere iki boyutta ele alıp değerlendirmekteyiz. Geçen makalede birinci boyutu inceledik; burada ise meselenin ikinci boyutunu yanı İslami yönünü inceleyeceğiz.

Fahşâ: Çirkin Hayasızlık

Meselenin İslami boyutunu açıklığa kavuşturabilmek için İslam’da anahtar bir kavram olan fahşâ kelimesinin tanımını hatırlamakta fayda vardır. Fahşâ, fuhş, “aşırı derecede çirkin ve iğrenç fiil ve söz”, anlamında kullanılmaktadır. Elmalılı’ya göre fahşâ, “haddi aşmış, çok çirkin edepsizlik” iken Cürcânî’ye göre, “temiz yaratılışın tiksindiği, saf-temiz aklın reddettiği şey” anlamındadır. Fahişe, “çirkin, tiksindirici iş yapan, ölçüyü taşıran” anlamındadır(1,2).

Kur’an’ı Kerim’in fahşa diye nitelendirdiği davranışları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Zina (17 İsra 32).

• Eşcinsellik (Livata) (7Arafa 80; 21Enbiya 74; 27Neml 54; 29 Ankebut 28-29)

• Kadınlarına Ziharda Bulunmak (58 Mücadele 2).

• Babalarının Karılarını Nikâhlamak(4 Nisa 22).

Kur’an-ı Kerim’de fahşa diye açıkça nitelendirilen zinanın, değil yapılması, ona yaklaşılmaması ve ona götüren tüm yolların kapatılması emredilmektedir:

“Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, bir fahşa (iğrenç bir davranış) ve kötü (sâ’e) bir yoldur” (17 İsra 32)

Fahşa kavramı, “kötülük, çirkinlik ve iğrençlik” anlamında kullanılması nedeniyle sû (seyyie) kavramı ile arasında bir ilişki vardır. Her ikisinin anlamları ve kullanıldığı alanlar incelendiğinde; fahşanın, sû’nun aşırı şekli, haddi aşmış şekli olduğu görülmektedir. Bu açıdan her fahşâ, sû’dur; fakat her sû fahşâ değildir diyebiliriz. Fahşa ile sû kavramları 2 Bakara 168-169, 4 Nisa 22, 12 Yusuf 24, 17 İsra 32’de beraber geçerler. Fahşa, mutedi ve mufsid kelimeleri ise 7 Araf 80-82’de birlikte yer alır. Fahşa ve Münker, 24 Nur 21’de birlikte bulunmaktadırlar.

Fahşa, Kur’an-ı Kerim’de hemen hemen şeytanla yan yana zikredilmektedir. Fahşâ’nın menşei olarak şeytan gösterilmektedir (2 Bakara 168-169). Bu nedenle Allah, Kur’an-ı Kerim’de sık sık, şeytanın adımlarını izlemeyin buyurmakta; şeytanların, inanmayanların dostları olduğunu belirtmektedir (7 Araf Suresi 27-28)

Meral Akşener Olayının İslam’ı Boyutu ve İfk Olayı

Meral Akşener ile ilgili iddia edilen olayda bir mümin nasıl davranmalı, nasıl tepki vermeli ve nasıl bir yol izlemelidir? Allah ve Resulü, bu konuda bir şey söylemekte, yol göstermekte midir?

Bu konu ile ilgili en aydınlatıcı ve yol gösterici olay, Hz. Peygamberin Hanımı, Hz. Ebubekir’in kızı olan Hz. Ayşe’ye yapılan ve İfk hadisesi olarak tarihe geçen iftira olayıdır. Olayla ilgili genel bir açıklama, Kur’an-ı Kerim’de 24 Nur Süresi 10- 25. ayetlerinde yapılmakta ve Müslümanların bu tür olaylarla ilgili takınmaları gereken davranışın ne olması gerektiği noktasında yol gösterilmektedir.

Bu sürede “Eğer Allah’ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı…” ifadesi, Nur 10, 14, 20, 21. ayetlerde dört kez tekrarlanmaktadır. Bu ibare, hem tehdidi, hem de Allah’ın affediciliği, bağışlayıcılığı ile ilgili müjdeyi ihtiva etmektedir. Aynı zamanda da, ele alınan, söz konusu edilen konu ya da konuların çok önemli olduğuna ve fakat iman edenlerin bu noktalarda zaafları bulunduğuna işaret edilmektedir. Burada dikkat çekilen zaaf, mahiyeti bilinmeyen bir konu hakkında söz söylemek, çirkin hayâsızlıkların yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, tecessüs etmek, dedikodu, gıybet ve laf taşıyıcılıktır.

11. ayette, Hz. Ayşe’ye yapılan zina iftirasının, müminler içerisinde birlikte davranan, münafık bir ekip tarafından yapıldığı ifade edilmektedir.

Meral Akşener ile ilgili kaset olayında ise, Latif Erdoğan’ın iddiasına göre, kaseti kendisine getirenin Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil olup ve Gülen Hareketi içerisinde Mustafa Özcan, Ahmet Kara, Soner, Sadık Kesmeci’den oluşmuş müstakil bir şantaj bölümü tarafından üretilmiştir. Bu, ispatlanmalı, konu mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. Eğer iddia doğruysa, ayet kapsamındaki “münafık ekip”, bu yapıdır. Hareket içerisinde bu tür operasyonlardan haberi olup da mani olmayanların, ses çıkarmayanların tümü, ayette bahsedilen münafık taifesine dâhildir.

12. ayette ise zina haberi duyulduğunda hayırlı zanda bulunup bunun iftira olduğu; 13. ayette zina iddiasında bulunanların dört şahit getirmeleri gerektiği; getirmedikleri takdirde yalancı oldukları; 14. ayette dedikodunun büyük bir azabı getirebileceği; 15. ayette ise müminlerin hakkında bilgi sahibi olunmayan konularda fikir serdedip, yaygınlaştırılmasının çok büyük bir suç olduğu, böyle yapmakla iftirayı atan münafık ekibin değirmenine su taşıyarak hizmet ettiği ortaya konmaktadır.

16. ayette çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmaması konusunda gene uyarı yapılmakta, 17. Ayette benzer hatalara düşülmemesi için Allah’ın öğüt verdiği hatırlatılmaktadır.

19. ayette ise iman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaşmasından hoşlananlar tehdit edilirken; buna bilerek ya da bilmeyerek yardımcı olanlar da, hem dünyada hem de ahrette azap görecekleri hatırlatılarak tehdit edilmektedir. Burada tehdit edilenler, sürece katkıda bulunan kâfirler, müminler ve münafıklardır. İman etmiş olmaları, onlara ayrıcalık sağlamamaktadır. Ancak 11. ayete göre azabın şiddetlisi, iftirayı organize bir şekilde ortaya atan münafıklar içindir.

Meral Akşener olayında, erkek ve kadın müminler, olayı ilk duyduklarında, ilk yapmaları gereken şey, hayırlı bir zanda bulunup bu iftiradır demeleri; ardında da dört şahit istemeleri gerekirdi. Şahit getirilmediği takdirde olayı gündeme taşıyanları yalancılıkla itham edip susturmalı, dinlememeli, olayı başkalarına aktararak taşıyıcı olmamalı ve böylelikle münafık ekibin amacına hizmet etmemelidir. Latif Erdoğan böyle yapmamış, dört yıl saklı tuttuğu bir olayı, medya üzerinden kamuoyuna duyurarak, tezgâhı kuranların satranç tahtasında en iyimser ifade ile bir piyon olarak yer alıp onlara hizmet etmiş, sürece katkıda bulunmuştur. 19. ayet kapsamında dile getirilen çirkin hayâsızlıkların, iman edenler içerisinde yaygınlaşmasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürmüştür.

21. ayette doğrudan doğruya iman edenlere hitap edilerek fahşayı insanlara emreden şeytanın adımlarına uyulmaması istenmekte ve müminlerin temiz kalabilmelerinin şeytanı izlememekle mümkün olacağı belirtilmektedir.

Meral Akşener olayında bilerek ya da bilmeyerek taşıyıcı rolü görmüş olan herkes, şeytanın adımlarını izleyerek şeytana hizmet etmiştir.

22. ayette Hz. Ayşe’ye zina iftirası atanların amaçlarına, şuursuzca hizmet edenlerin affedilmesi istenmektedir. Bu olayda da şuursuzca sürece katkıda bulunanları, tezgâhın asıl kurucuları olan ekibi değil, affetmek, onları bağışlamak, Meral Hanımın vereceği bir karara bağlıdır. Ancak “Münafık Ekibin” ortaya çıkarılması için hem şahıs hem de parti olarak gerekeni yapmalıdırlar.

23. ayette “Namus sahibi, bir şeyden habersiz, mü’min kadınlara (zina suçu) atanların” hem dünyada ve hem de ahirette lanetlendiği ve onlar için büyük bir azabın var olduğu haberi verilerek müminler uyarılmaktadır.

24. ayette ise iftirayı atıp, yaygınlaştırıp da masum olduklarını, kendilerinin bir şey yapmadıklarını söyleyenlerin, ahrette “kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlik yapacakları” uyarısında bulunulmaktadır.

Meral Akşener olayında, yüksek teknolojiyi kullanarak insanların özel hayatlarına girenler, onlara komplo kuranlar, olmamış şeyleri olmuş gibi gösterenler ve bu taifeye yardımcı olanlar, namuslu, şerefli haysiyetli müminlere iftira atanlar, iftirayı yaygınlaştıranlar, hem dünyada hem de ahrette “lanetlenmişlerdir”.

Yüksek teknolojinin sağladığı montaj yeteneğini kullanarak insanları aldatmış ve inandırmış olabilirler. Unutulmasın ki ahiret hayatında “kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlik yapacaktır”. Eğer kalplerinde imandan bir zerre varsa, bir an önce tevbe etmeli, bu kumpası kuranları deşifre etmeli ve Meral Hanımdan özür, Allah’tan af dilemelidirler.

Sonuç: Siyasetin ve Toplumun Arınmaya İhtiyacı Vardır

Siyasi mücadeledeki Kasetler Savaşı, sadece bir siyasi partiyi yıpratmamakta; aynı zamanda toplumun kalbini, nefsini, gönlünü ve zihnini de kirletmektedir. Kaset savaşının sürekliliği, ahlaksızlığın, çirkin hayâsızlığın toplumsal zeminde meşruiyet kazanmasına ve toplumda duyarsızlığın oluşmasına imkân vermektedir. Bu nedenle cemaatlerin/hareketlerin ve gönüllü kuruluşların, hangi partiyle ilgili olursa olsun, bu noktada ortak tepki vermesi, toplumun kirlenmesine/kirletilmesine karşı çıkması ve bu konuda gerekli uyarıları yapması tarihi bir sorumluluktur.

Onun için çağrımız;

“Ey iman edenler, hepiniz topluca İslam’a girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.”(2 Bakara 208)

Onun için çağrımız;

“Ey iman edenler, Allah’a, Resulüne, Resulüne indirdiği Kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, kuşkusuz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.”(4 Nisa 136)

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz