2 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 19 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
12/05/2015 - 10:52
Hayati OTYAKMAZ

 

 Fatih Sultan Mehmed, Osmanlı padişahlarının en büyüklerinden biridir. Sultan II. Murad’ın oğludur. Annesi, Sinop Hükümdarı İsfendiyar Bey’in kızı Hatice Halime Hümâ Hatun’dur. 30 Mart 1430 yılında Edirne’de doğmuştur.

Fatih Sultan Mehmed, ilki 1443¢de, ikincisi de 1451 yılında olmak üzere iki defa tahta çıkmıştır. 31 yıl padişahlık yapmıştır. 1453 senesinde İstanbul’u fethederek; hem Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in müjdesine mazhar olmuş, hem de Orta Çağ’ı kapayarak Yeni Çağ’ı açmıştır.

Fatih Sultan Mehmed’in babası Sultan II. Murad Han, âdil ve büyük bir padişahtı. Ayrıca bilgin, şair ve dindar bir insandı. Henüz küçük bir şehzade olan oğlu Mehmed’in iyi bir şekilde yetişmesi için, büyük bir gayret gösterdi. O’na, devrinin en meşhur ilim adamlarını hoca olarak tuttu. Oğlu Mehmed’i, bu bilginlere emanet etti.

Fatih Sultan Mehmed’in ilk hocası Molla Gürâni’nin, Fatih’in yetişmesinde büyük emeği geçti. Molla Gürâni, Fatih’e sürekli olarak;

Haramdan uzak durmasını, bir belâdan kaçar gibi haramlardan sakınmasını” öğütlüyordu. Fatih, hükümdar olduktan sonra bile hocasına saygıda kusur etmemiştir. Molla Gürâni’yi görünce, camide dahi olsa ayağa kalkarak O’nu selâmlamıştır. Fatih Sultan Mehmed daha sonra, Molla Hüsrev ve Akşemseddin gibi çok değerli âlimlerden ders alarak iyi bir eğitim ve öğretim görmüştür.

Fatih daha on iki yaşında bir şehzade iken, babası tahtı O’na bırakarak kendisi Manisa’ya çekildi. Osmanlı tahtına on iki yaşında bir çocuğun geçtiğini gören Haçlılar, savaş için hazırlıklara başladılar. Sultan Mehmed, bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra, babası Sultan Murad’ın tekrar tahta çıkması için haber gönderdi. Tehlikeyi ciddiye almayan II. Murad:

Görelim bakalım, oğlumuz nasıl padişahlık eder,” diyerek bu teklifi reddetti. Bunun üzerine genç padişah Sultan Mehmed, babası Sultan II. Murad’a şu mektubu yazdı:

Eğer padişah biz isek; size emrediyorum, hemen gelip ordumuzun başına geçin. Yok, eğer padişah siz iseniz, derhal gelerek devletinizi savunun.”

Sultan II. Murad, oğlundan aldığı bu mektuptan sonra hemen ordularının başına geçti. Haçlı ordusunu Varna’da bozguna uğratarak şanlı bir zafer kazandı.

Fatih Sultan Mehmed tahta çıktıktan sonra, bütün enerjisini İstanbul’un fethi için harcadı. İstanbul’u alarak hem Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in müjdesine ulaşmak istiyor; hem de Osmanlı topraklarının tam ortasında kalan bu şehri alarak, ülkesini rahatlatmak istiyordu. Bu gaye ile hemen hazırlıklara başladı. O zamana kadar kimsenin aşmayı başaramadığı Bizans surlarını yerle bir edecek topların dökümünü gerçekleştirdi. Daha sonra Boğaz’ın Rumeli yakasına bir hisar (Rumeli Hisarı) yaptırarak, Bizans’ın Karadeniz’le olan bağlantısını kesti.

Nihayet 53 gün süren bir kuşatmadan sonra, 29 Mayıs 1453’de İstanbul’u fethetti. Artık İstanbul semalarında Ezan sesleri yankılanıyordu.

Fatih’in İstanbul’u fethi ile Orta Çağ kapandı ve Yeni Çağ başladı. Bu olay dünya tarihinin dönüm noktalarından biridir. Bir İtalyan tarihçi, İstanbul’un fethiyle ilgili olarak şöyle diyor:

İstanbul’un alınmasını sağlayan nedenlerin başında, Türk ordusunun üstünlüğü ve Fatih’in askerî dehâsı gelmektedir. Orta Çağ’a son veren Türkler, yeni bir savaş tekniği ortağa koyarak, Yeni Çağ’ı açtılar. Tarihte uçan füzeleri, ilk defa İstanbul’un fethi sırasında Fatih kullandı. Bu füzeler daha sonra yüzyıllarca unutuldu. İnsanlık bu füzeleri, ancak daha sonradan 20. yüzyılda kullanmaya başladı.”

İstanbul’un fethini bizzat gören ve o zamanlar Bizanslı bir prens olan ünlü tarihçi Dukas, İstanbul kuşatması sırasında Fatih’in gemilerini karadan yürütüşünü şu şekilde anlatmaktadır:

Böyle bir olayı kim gördü ve kim yapabildi? Neslinin en büyük padişahı olan Fatih Sultan Mehmed, gemilerini denizler yerine dağların, tepelerin üstünden geçirerek Haliç’e indirdi. Böylece Bizans’ı mahvetti.”

Bir başka yabancı tarihçi olan Schlumberger de Fatih’i ve İstanbul’un fethini şöyle anlatıyor:

Fatih’in İstanbul’u alması, tarihin en büyük olaylarından biridir. Türklerin İstanbul’u fethi, Avrupa’nın kaderi üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Bu fetih, tarihin akışını değiştiren bir olay olmuştur. Özellikle o devirde yeni bir silah olan ve Fatih Sultan Mehmed’in mührünü taşıyan topun zaferidir.”

Fatih Sulan Mehmed, büyük bir asker, âdil ve büyük bir devlet adamı, dindar bir insan, şair ve yazar bir hükümdardı. O, samimi bir Müslüman’dı.

Fatih, hükümdarlığı süresince yirmiden fazla devleti ve üç imparatorluğu tarih sahnesinden silmiştir. Yabancı tarihçilerden Zorzo Doflin, Fatih’i bizzat görüp konuşan bir yazardır. O, Fatih’i şöyle anlatıyor:

Nadiren gülerdi. Zekâsı daima çalışma hâlindeydi. Çok cömert ve hoş görülü bir in-san olan Fatih, kararlı bir insandı. Soğuğa ve sıcağa karşı dayanıklıydı..”

Fatih, kesin konuşur, kimseden çekinmezdi. Arapça ve Farsça’dan başka, Yunanca ve Sırpça’yı çok iyi anlar ve konuşurdu. Matematik, tarih, coğrafya ve felsefe ilimlerinin bütün inceliklerini bilirdi. Avrupa haritası sanki kafasının içindeydi. İnce yüzlü, uzunca boylu, saygıca korku uyandıran bir yapısı vardı.

Fatih, nefsine hâkim, İslâmiyet’e son derece bağlı, estetik ve sanata önem veren, ilim a-damlarını koruyup kollayan bir insandı. Ayrıca çok hoş görülüydü; Fetih günü Fatih’in gösterdiği af, insana saygı ve inanca verdiği hürriyeti görenler hayran kaldılar. O, Osmanlı’ya bağlı olarak yaşayan hiçbir insanın inanç ve din hürriyetine müdahale etmemiştir. Bu yüzden dolayı Avrupalıların bir kısmı:

Başımızda kardinal serpuşu görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz” diyerek, Osmanlı hâkimiyetini severek ve isteyerek kabûl etmişlerdir.

Avnî” mahlâsıyla şiirler de yazan Sultan Fatih, aynı zamanda büyük bir şairdir. Bir şiirin-de şöyle diyor:

Yokdürür zulme rızâmız,

Adle biz mâilleriz.

Gözleriz Hakk’ın rızâsın,

Emrine kâilleriz.”

Fatih Sultan Mehmed daha genç yaşta iken, devlet yönetme sanatının bütün inceliklerini öğrenmişti. Türk-İslâm sanatının bütün detaylarını bilirdi. O, zamanın en yüksek teknolojisini kullanarak bütün dünyayı şaşkına çevirdi. Fatih, saltanatı boyunca ilme ve ilim adamlarına en yüksek değeri veren bir hükümdar olmuştur. Bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin temeli, denebilir ki Fatih zamanında atılmıştır.

Kuruluşundan itibaren bir kara devleti olan Osmanlı Devleti, Fatih’in İstanbul’u fethiyle denizlerde de gelişmeye başladı. Kuvvetli bir donanmayla, bütün Ege adaları fethedildi.

Yirmi iki yaşında İstanbul’u fetheden Fatih, hükümdarlıkta bulunduğu sürece fetihten fetihe koşarak, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını kat kat büyüttü. Tarihimize şanlı zaferler ilâve etti. Diğer yandan da ülkeyi ilim, kültür ve sanat eserleriyle donattı.

Büyük Türk-İslâm kahramanı Fatih Sultan Mehmed, 1481 yılı Mayıs ayında yeni bir sefere çıktığı sırada zehirlendi. Bu zehirin etkisiyle, şehâdet şerbetini içerek hayata gözlerini yumdu. Bazı tarihçiler, Fatih’i zehirleyen kişinin saray doktorlarından, Venedikli dönme Yakup (Jakop) Paşa adlı bir Yahudi olduğunu kaydederler. (Öztuna, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, cilt; 3, sh.137.)

Fatih Sultan Mehmed Han (rahmetullahi aleyh), arkasında bıraktığı eserlerle ve gösterdiği kahramanlıklarla Âlem-i İslâm’ın ve Müslüman Türk Milleti’nin gönlünde taht kurmuştur ve hâlâ yaşamaktadır. Rûhu şâd, makâmı Cennet-i A’lâ olsun (âmin).

 

ŞANLI FATİH’İM!

 

Kalbi tertemizdi hem de imanlı

Anası atası soylu irfanlı

O’nun tarihi şerefli ve şanlı

 

Yirmi bir yaşında bir delikanlı

Çağı kapatıp çağ açan Fatih’im

 

Henüz bıyığı yeni terlemiş

O dünyaya bir gaye için gelmiş

Bizans surlarını ustaca delmiş

 

Yirmi bir yaşında bir delikanlı

İstanbul’u vatan yapan Fatih’im

 

Koçyiğitler doldurmuştu meydanı

Okundu surlarda Fetih Fermanı

Mehmed’e nasipmiş Fatih unvanı

 

Yirmi bir yaşında bir delikanlı

Yakışmaz mı Sana bu nam Fatih’im

 

Mazhar oldu Peygamber’in* methine

Fetihler kattı Osmanlı fethine

Bir not düşüldü tarihin metnine

 

Yirmi bir yaşında bir delikanlı

Cihan Sana hayran şanlı Fatih’im.

 

* (Sallallahu aleyhi ve sellem)

 

Hayati OTYAKMAZ

Şair-Yazar/İstanbul

 

KAYNAKLAR:

*Koçu, Reşat Ekrem, Osmanlı Padişahları.

*Banarlı, Nihat Sami, Fatih’in Zafer Sırları.

*Algül, Hüseyin, Prof. Dr. İstanbul’un Fethi ve Fatih.

*Sertoğlu, Mithat, Prof. Dr., Fetih ve Fatih.

*Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri.

*Ayverdi, Sâmiha, Âbide Şahsiyetler.

*Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim.

* Ertan, Veli, Fatih Sultan Mehmed.

*Bahadıroğlu, Yavuz, Osmanlı Padişahları.

*Öztuna, Yılmaz, Büyük Osmanlı Tarihi.

*Çelik, H. Ahmet, Türk Kahramanları.

*Topbaş, Osman Nuri, Osmanlı Zaferleri.

*Bozgeyik, Burhan, Zaferlerimiz.

*Refik, İbrahim, Tarih Şuuruna Doğru.

*Orkun, Namık, Osmanlı Tarihi. 

 

YORUMLAR
Güven yenisu 13-05-2015, 08:46:24
HOCAM TEŞEKKÜRLER RABBİM IKI CIHAN SAADETİ NASIB EYLESİN BİZLER RAZIYIZ İNŞLH RABBİMDE SİZLERDEN RAZI OLSUN
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/01/2018 - 11:53 ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
02/01/2018 - 09:11 ASHÂB-I KİRAM’IN RASÛLULLAH (S.A.S)’A BİATI
30/12/2017 - 11:48 YİNE GELDİ YILBAŞI (ŞİİR)
15/12/2017 - 15:43 CİHAD VE ŞEHÂDET HAKKINDA İSLÂM BÜYÜKLERİNİN SÖZLERİ
29/11/2017 - 13:06 SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
20/11/2017 - 15:49 EĞİTİMİN 40 ALTIN KURALI (NEBEVÎ METODLAR)
06/11/2017 - 13:48 UZUN EVLİLİĞİN SIRLARI
27/10/2017 - 16:36 ALLAH TEÂL’YA HAKKIYLA TEVEKKÜL EDEBİLSENİZ!
18/10/2017 - 09:07 ZENGİN KİM?
13/09/2017 - 15:43 OKULLAR AÇILIRKEN... ÇOCUKLARIMIZ-EĞİTİM VE BİLİM
05/09/2017 - 11:48 ALLAH’TAN YARDIM DİLEYİN...
26/08/2017 - 15:39 SULTAN ALPARSLAN VE MALAZGİRT ZAFERİMİZ
24/08/2017 - 09:12 MİLLETİMİZİN DESTANI (Şiir)
22/08/2017 - 09:46 VATAN TÜRKÜSÜ (ŞİİR)
18/08/2017 - 12:35 ZAFERLERİMİZ VE VATAN SEVGİSİ
09/08/2017 - 11:07 Neme lâzım be sultânım!
29/07/2017 - 10:18 Şu iki adamdan beni kurtar!
18/07/2017 - 12:39 "Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
08/07/2017 - 14:22 Bir destan kahramanı; Âbid, Zâhid ve Mücâhid Abbad Bin Bişr (r.a.)
01/07/2017 - 14:06 KUR’AN’DA MܒMİNLERİN BAZI SIFATLARI
21/06/2017 - 14:04 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
14/06/2017 - 14:03 ÇOCUKLARIMIZ, CAMİLERİMİZ VE NAMAZ ŞUURU
12/06/2017 - 09:46 SALEBE’NİN İBRETLİK HAYATI
05/06/2017 - 17:58 RAMAZAN AYI VE ORUÇ HAKKINDA
29/05/2017 - 14:29 FETİH VE FATİH NESLİ OLMAK
25/05/2017 - 09:14 RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
19/05/2017 - 09:42 Peygamber (s.a.v) Efendimizin Güzel Hayatından Örnekler
10/05/2017 - 12:10 BERÂET’E- KURTULUŞA ERENLER!
02/05/2017 - 09:13 ÂHİR ZAMAN ALÂMETLERİ
22/04/2017 - 13:00 MUTLU OLMAK İÇİN!
12/04/2017 - 14:11 AİLE REİSİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ
03/04/2017 - 14:23 SAYGIN BİR İSLÂM ÂLİMİ: HZ. ABDULLAH BİN ABBAS (R.A.)
18/03/2017 - 14:08 MİLLETİMİZİN VAR OLMA MÜCADELESİ: ÇANAKKALE
07/03/2017 - 20:35 İSLÂM’DA KADINLARA VERİLEN BAZI HAKLAR
25/02/2017 - 15:06 MİLLÎ GÖRÜŞ LİDERİMİZ MERHUM ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE!
16/02/2017 - 15:42 ŞEHİTLER VE ANNELERİ
04/02/2017 - 14:11 AİLE NEDİR?
21/01/2017 - 12:08 ASHAB-I KİRAMIN RASULULLAH (S.A.S.)'A BİATI
12/01/2017 - 16:26 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ HER YÖNÜYLE TANIMALIYIZ
05/01/2017 - 17:36 KAR VE ÇOCUK
27/12/2016 - 15:05 VEFÂTININ 80.YILDÖNÜMÜNDE İSTİKLÂL MARŞI ŞAİRİMİZ MEHMED ÂKİF ERSOY (1873-1936)
24/12/2016 - 15:21 ABDULHAMİD HAN VE MÜCADELESİ
14/12/2016 - 14:07 AHLÂKIN VAZGEÇİLMEZ İLKELERİ
05/12/2016 - 14:50 ZEYD İBN HARİSE (R.A.) VE SEVGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S.)
24/11/2016 - 12:01 Hepimizi eğiten bir muallim-i ekmel (En mükemmel öğretmen) Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.S.)
17/11/2016 - 14:15 MÜSLÜMAN ÇOCUĞUN EDEBİ
08/11/2016 - 11:06 ÂDÂB-I MUÂŞERET-GÖRGÜ KURALLARI
29/10/2016 - 13:22 İSLÂMİYET, NASİHAT VE ÖĞÜTLE KÂİMDİR
20/10/2016 - 09:23 MܒMİN MܒMİNİN KARDEŞİDİR
12/10/2016 - 16:04 RABBİNDEN ŞEHÂDET DİLEYEN KOMUTAN ABDULLAH BİN CAHŞ (R.A.)
04/10/2016 - 12:18 HİCRET VE MUS’AB BİN UMEYR (R.A.)
28/09/2016 - 12:43 CAMİ VE ÇOCUKLAR
20/09/2016 - 12:06 HAKK'I BÂTILDAN AYIRAN EMANET KUR’AN-I KERİM
05/09/2016 - 17:22 Kurban, her yıl tekrar edilen en büyük hatırlayıştır!
30/08/2016 - 17:15 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
21/08/2016 - 10:29 YÛSUF HÂS HÂCİB
09/08/2016 - 09:21 MUS’AB BİN UMEYR (R.A.) -DÜNYA MALINA ITIBAR ETMEDI-
21/07/2016 - 15:21 MAZLUMUN ÂHI, İNDİRİR ŞÂHI!
12/07/2016 - 14:52 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN GENÇLERE TAVSİYELERİ
30/06/2016 - 17:23 KURAN-I KERİM'İ OKUMAK VE İBRET ALMAK
23/06/2016 - 16:17 ASHAB-I KİRAM'IN AHLAKI
17/06/2016 - 10:28 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
10/06/2016 - 15:21 ORUCUN HİKMET VE FAYDALARI
06/06/2016 - 09:28 HZ. ZEYD (R.A.)’İN HZ. RASÛLULLAH (S.A.S.)’A BAĞLILIĞI
29/05/2016 - 13:37 Fatih Sultan Mehmed’in ufku
23/05/2016 - 15:53 FATİH’İN ÇOCUKLUK MERAKI!
12/05/2016 - 15:30 UNUTULMUŞ SÜNNETLER
03/05/2016 - 17:22 Anne ve babalara tavsiyeler
29/04/2016 - 11:41 Alemlere rahmet sevgili peygamber (s.a.v.) efendimizin güzel hayatından örnekler
22/04/2016 - 14:57 Bir devlet başkanı olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) EFENDİMİZ
19/04/2016 - 17:05 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİ TANIMAK
12/04/2016 - 12:33 KİTAP VE OKUMA HAKKINDA UNUTULMAZ SÖZLER
05/04/2016 - 14:16 KİTAP VE KİTAP OKUMAK SANATI
28/03/2016 - 11:11 Çanakkale'de şehid olan bir askerin son mektubu...
21/03/2016 - 15:49 BABAN GELİRSE ÇAĞIR BENİ OĞUL!
18/03/2016 - 10:59 ÇANAKKALE, BİR MİLLETİN VAR OLMA MÜCADELESİDİR!
09/03/2016 - 11:20 Eğitimde ailenin önemi
26/02/2016 - 17:34 ERBAKAN'DAN GENÇLİĞE HİTABE
19/02/2016 - 15:45 HAYATIMIZA YÖN VERECEK 40 HADİS-İ ŞERÎF
12/02/2016 - 12:00 40 ÂYETTE MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
03/02/2016 - 11:26 Ashâb’ın namaza gösterdiği hürmet
26/01/2016 - 14:36 BİR İBRET LEVHASI! CEZZAR AHMED PAŞA VE NAPOLYON
16/01/2016 - 15:17 (ŞEYH EDEBÂLİ’NİN OSMAN GÂZİ’YE NASİHATLARI) İNSANI YAŞAT Kİ, DEVLET YAŞASIN!
14/01/2016 - 17:31 Devlet Yöneticilerine Osman GAzi’den Tavsiyeler
05/01/2016 - 12:23 DEVLET YÖNETİCİLERİNE OSMAN GAZİ'DEN TAVSİYELER
29/12/2015 - 16:52 MEKKE-İ MÜKERREME'NİN FETHİ (H. 20 Ramazan 8/ M. 11ocak 630.)
21/12/2015 - 15:30 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZ, İNSANLIĞA YÖN GÖSTEREN BİR KUTUP YILDIZIYDI
11/12/2015 - 12:59 GÖNÜLLER SULTANI MEVLÂNÂ
04/12/2015 - 15:43 NENE HATUN
27/11/2015 - 13:13 AMELLERİN EN SEVİMLİSİ
20/11/2015 - 14:26 SEN ERBAKAN’SIN! …
17/11/2015 - 10:20 SÜTÇÜ İMAM
09/11/2015 - 14:30 KUR’AN-I KERİM’E GÖRE BAZI KAVİMLERİN HELÂK OLUŞ SEBEPLERİ
28/10/2015 - 14:18 ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
20/10/2015 - 11:51 GENÇLERE ÖĞÜTLER
14/10/2015 - 12:24 MEDİNE-İ MÜNEVVERE'YE HİCRET
12/10/2015 - 10:05 Hz. Peygamber (S.A.S.)’in çocuk eğitim metodu
28/09/2015 - 12:29 EĞİTİM-BİLİM VE ÇOCUKLARIMIZ
21/09/2015 - 13:35 HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN RÜYASI
15/09/2015 - 13:39 BEN FİLİSTİNLİ ÇOCUK
07/09/2015 - 16:24 EY ŞEHİT!
04/09/2015 - 12:12 SURİYELİ ÇOCUK
31/08/2015 - 10:04 VATAN SEVGİSİ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
25/08/2015 - 17:02 MALAZGİRT ZAFERİMİZ VE SULTAN ALPARSLAN
21/08/2015 - 12:27 İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
17/08/2015 - 18:08 AĞIR AĞIR İNTİHAR: SİGARA!
10/08/2015 - 11:24 FECİ BİR ÖLÜMÜ TERCİH ETMEK: UYUŞTURUCU!
03/08/2015 - 13:19 BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI: ALKOL!
29/07/2015 - 11:00 Kur’an-ı kerim’le’ Konuşan Kadın
16/07/2015 - 04:29 KUR’AN-I KERİM’DE MܒMİNLERİN VASIFLARI
29/06/2015 - 16:21 DOĞU TÜRKİSTAN’A DUA, ÇİN’E LANET!
26/06/2015 - 18:02 ORUÇLU KİMSENİN ÖZELLİKLERİ
23/06/2015 - 14:40 RAMAZAN AYI VE ORUCUN HİKMETLERİ
16/06/2015 - 11:14 RAMAZAN AYINA HAZIRLANMAK
12/06/2015 - 16:38 YÖNETİM NE ZAMAN ÇÖKER?
11/06/2015 - 12:42 BU DEVLET YIKILIR MI?
08/06/2015 - 11:20 SAKIN ZALİMLERE MEYLETMEYİN!
02/06/2015 - 11:17 MܒMİNLERİN YARDIMCISI ALLAH’TIR ZAFER İNANANLARINDIR
26/05/2015 - 10:21 İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH
19/05/2015 - 12:36 DÜNÜ VE BUGÜNÜ İLE GENÇLİĞİMİZ (GENÇLİĞİMİZ BUHRANDAN NASIL KURTULUR?)
12/05/2015 - 10:52 FATİH SULTAN MEHMED (RAHMETULLAHİ ALEYH)
07/05/2015 - 10:40 ANNE RIZÂSI
30/04/2015 - 13:14 Hz. Enes (R.A.)’in Hz. Peygamber (S.A.S.)’le ilgili bir hatırası
16/04/2015 - 12:53 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN ÇOCUK SEVGİSİ
09/04/2015 - 17:50 SEVGİLİ PEYGAMBER (S.A.S.) EFENDİMİZİN AHLÂKÎ DAVRANIŞLARI
 
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
ByLock mağdurları için yeni KHK çıkarılacak, 2 bin kişi faydalanacak
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
Ekrem ŞAMA
Ordumuz ve şehitlerimiz
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
ÇOCUKLARIMIZLA DA İMTİHAN OLUYORUZ
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Güvenlik sorunları
Ali Haydar HAKSAL
Sevgi ve Merhamet Dili
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Pardon, ABD Dünyanın “Yeni” Katili mi?
Zeki CEYHAN
Hâlâ anlayamamışlar mı?
Mevlüt ÖZCAN
Namaza hazırlık
Mahmut TOPTAŞ
“Küfrün önderleriyle savaşın”
Prof.Dr.Ata ATUN
KKTC seçimlerinden aldığım mesaj
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Okumak ve okuduğunu anlamak
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD açıklamaları oyalamaya yönelik
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz