8 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 24 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
SİBER SALDIRILAR/SAVAŞLAR-3 Siber Saldırı Araçları/Programları
24/04/2015 - 11:27
Prof.Dr.Ata ATUN

Siber Uzay, yüksek teknolojinin ve en gelişmiş yazılımların yer aldığı beşinci bir uzaydır. E-devlet, tüm akıllı sistemler ve ülkelerin en stratejik alanları, bu uzayın bir parçasıdır. Siber uzayın en tehlikeli yanı, sürekli geliştirilen ve farklı amaçlar taşıyan yazılımlardır.

Burada, siber saldırı ile ilgili zararlı bilgisayar programları konusu ele alınacak ve genel olarak herkesin, özel olarak da davası olan insanların, bilgisayarlarını ve interneti kullanırken karşı karşıya kalabileceği tehlikelere dikkat çekilecektir.

 

Siber Saldırı Yöntemleri/Araçları

Bilgisayar korsanlarının amacı, bilgi güvenlik duvarını aşarak gerekli bilgileri, almak, değiştirmek, koymak ya da sistemi tahrip etmektir. Bilgi güvenliğinin temel unsurları, Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliktir.

Siber Saldırı, Siber uzaydaki her türlü veri, programın değiştirilmesi, bozulması, sahtesinin üretilmesi, kesintiye uğratılması, yok edilmesi veya bir kontrol sisteminin (bir fiziksel altyapıyı kullanılmaz hale getirme ya da yanlış yönlendirme) tahrip edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla siber saldırılar, verilere ya da kontrol sistemlerine olan saldırılar olmak üzere iki temel şekilde ortaya çıkmaktadır (1-5).

Siber saldırıda uygulanan yöntemler/kullanılan araçlar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir(1,6):

• Bilgisayar Virüsleri,

• Truva atı,

• Hizmet Dışı Bırakma,

• Solucanlar,

• Klavye Kaydediciler,

• Arka Kapılar (backdoors),

• Casus Yazılımlar (Spyware),

• Bot Ağı (Botnet),

• Aldatma (IP Snoofing),

• Yemleme (Phishing),

• Koklayıcı (Sniffers),

• İstenmeyen E-posta (Spam).

 

Bilgisayar Virüsleri

Bilgisayar virüsleri, kullanıcının isteği/iradesi dışında bilgisayara yüklenerek çalışan, veri kayıplarına ve hasarlara neden olabilen etkili bilgisayar programlarıdır. Diğer bilgisayarlara bulaşma ve kendi kendine çoğalma özelliği vardır. Virüsler, internet sitelerinden indirilen dosyalardan, e-postalardan veya bir depolama aygıtından bulaşabilirler (1-3).

Bunların aktif hale gelebilmesi için virüslü program/dosya/e-postanın kullanıcı tarafından çalıştırılması/okunması/indirilmesi gerekmektedir. Bilgisayar virüsleri, dosya virüsleri, önyükleme (boot) virüsleri, makro virüsler ve betik (script) virüsler olarak sınıflandırılmaktadır(7).

Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss, Tinba, Shamoon Virüsleri bilgisayar korsanları tarafından geliştirilmiş çok etkin virüslerdir (2).

Stuxnet ve duqu virüslerinin ortak özelliği, endüstriyel kontrol sistemlerini / SCADA sistemlerini hedef almalarıdır. Stuxnet, hedef aldığı sistemlere (kontrol sistemleri/SCADA sistemleri) zarar vermek amaçlı tasarlanmışken; Duqu, SCADA sistemleri ile ilgili kritik bilgileri toplamak için tasarlanmıştır (2). İran’ın nükleer tesislerine siber saldırı, Stuxnet ve Dugu virüsleri kullanılarak yapılmıştır (2).

 

Truva Atı

Truva atı, hedefe doğrudan doğruya bir saldırı yapabilen veya bir virüs vasıtasıyla yerleştirilen, kötü niyetli bir yazılımdır. Kendini zararsız bir program gibi göstererek sisteme girmeye çalışmakta; çalıştığında da verileri silebilmekte, bozabilmekte, şifreyi elde edebilmekte ve/veya uzaktan kontrol imkânı veren erişimi sağlayabilmektedir (6). 

Truva atlarının iki türü vardır. Birincisi, bir programın içine zararlı kodlar yüklenip program açıldığında yayılan türüdür. İkincisi, bağımsız bir program olup başka bir dosya gibi görünmektedir. Genellikle oyun dosyası gibi bir görünüm sergilemektedir (1).

 

Hizmet Dışı Bırakma

Hizmet dışı bırakma bir bilgisayar sisteminin ya da web sitesinin işlemesini, hizmet vermesini engellemek amacıyla, Zombi adı da verilen casus programlarla sisteme sızarak, aşırı veri göndererek, bilgisayar sistemlerinin, web sitelerinin çökmesini sağlayan bir siber saldırı türüdür (1,3).

Solucanlar

Bilgisayar virüsü olmasına rağmen hedefleri bakımından onlardan ayrıldığından ayrı bir araç/yöntem olarak mütalaa edilmektedir. Virüsler, bağlantı kurulan bilgisayarın dosyalarına süratle yayılmayı hedeflerken; solucanlar ise, ağ üzerindeki diğer bilgisayarlara hızla yayılmayı hedeflemektedirler.

Solucan, bağımsız kendi kendine çoğalabilen, ağ üzerinde bir bilgisayardan diğerine yayılma yollarını araştıran ve yayılan bir programdır. Bunlar genel olarak kullanıcı müdahalesi olmadan yayılmakta ve kendilerinin birebir kopyalarını ağdan ağa dağıtmaktadırlar. Solucanların yayılmak için bir taşıyıcı programa veya dosyaya ihtiyaçları yoktur. İnternet aracılığıyla dağılan, büyük hasarlara neden olan, bilinen solucanlar, “Morris İnternet Worm”, “SQL slammer”, “Love Bug” adlı bilgisayar solucanlarıdır (1,3).

Klavye Kaydediciler

Klavye kaydediciler, klavye tuşlarındaki her hareketi kaydeden ve aktaran, gerek yazılım gerekse donanım olarak bilgisayar sistemine yerleştirilebilen siber saldırı araçlarıdır. Donanım olan kaydediciler, fiziksel olarak klavye ile bilgisayar arasına monte edilip gizlenmektedir. Klavye kaydedici programlar ise, Truva atıyla birlikte kullanılabilmektedir (1).

 

Arka Kapılar

Arka kapı, sadece saldırgan tarafından bilinen, normal kimlik kontrol mekanizmalarını kullanmadan karşıdaki sisteme gizli bir kanalla ulaşmayı sağlayan yöntem veya giriş noktasına verilen isimdir (3). Arka kapılar, bilgisayar korsanlarının hedef bilgisayar ya da ağ sistemlerine uzaktan yetkisiz erişim yapmalarını sağlayan zararlı yazılımlardır (7,8).

Arka kapılar, genellikle, işletim sistemi yahut bedava yazılımlar içerisinde kullanıcıya sunulmaktadırlar (8).

 

Casus Yazılımlar (Spyware)

Casus yazılımlar, çeşitli amaçlarla kullanıcı bilgisini ve faaliyetlerini izleyen, toplayan ve başka yerlere gönderen yazılımlardır (8). Casus yazılımlar vasıtasıyla toplanan verilerin kapsam alanı çok geniştir. Casus yazılımlar, genellikle arka kapı programları, ücretsiz dağıtılan ekran koruyucular, oyunlar ve dosya paylaşım programlarını, Kök kullanıcı takımlarını (rootkit), e-postaya ekli dosyanın açılması ya da e-postada önerilen bir web adresine girilmesi ve sistemdeki açıklıklardan yararlanmaktadır.

 

Bot Ağı (Botnet)

Bot Ağları, organize edilmiş saldırıya ya da verilen emri yerine getirmeye göre tasarlanmış zararlı yazılımlardır. Bu yazılımları kullanmaya başlayan bilgisayarlar, hiç farkında olmadan bot ağına dâhil olmakta ve saldırı emrini beklemektedirler. Emir bekleyen bu bilgisayarlara “zombi” ismi verilmektedir (1,3). Bot Ağının bir parçası olan bir bilgisayar, suç unsuru olan dosya ve görüntülerin yayılmasında, istenmeyen elektronik posta olarak tanımlanan spam faaliyetlerinde, şahsi bilgilerin, internet ve banka hesaplarına ait bilgi ve şifrelerin ele geçirilmesinde kullanılabilmektedir.

 

Aldatma (IP Snoofing)

Bilgisayarlar arasındaki bağlantı, çeşitli protokoller aracılığıyla sağlanmakta, başka bir bilgisayara bağlanıldığında bağlanan bilgisayar kendi kimliğini karşı tarafa tanıtmaktadır. Bağlanılan bir bilgisayara gerçek İnternet Protokol (IP) adresinin gösterilmemesine (asıl kimliğin gizlenmesi) Aldatma (IP spoofing) denmektedir (1)

İki bilgisayar birbirine güvendiğinde, diğer bilgisayar sistemlerinde bulunmayan hassas bilginin erişimine izin verirler. Hassas bilgilere erişim hakkını kazanan, güvenilen bilgisayar (saldırgan), bu güvenden faydalanır, özel programlar kullanarak hedef bilgisayarın kontrolünü ele geçirir (6).

 

Yemleme (Phishing),

Yemleme (phishing), internet üzerinde güvenilen elektronik iletişim kaynaklarından birinin yerine geçerek, kullanıcıların o kaynakla irtibata geçmesini sağlamakta ve onlardan kullanıcı adı, parola, kredi kartı bilgileri ve diğer özel bilgileri çalmaktadır (1). E-posta veya bilgi girilmesi gerektiren bir kuruluşun web sayfasının bir kopyası yapılıp kullanıcının hesap bilgilerinin çalınması amaçlamaktadır (6).

Yemleme (phishing) saldırısı çeşitli aşamaları ihtiva etmektedir (1,6):

• Birinci aşamada saldırgan, hedeflediği kurbanlara ait e-posta adreslerini çeşitli yöntemler (tahmin, açık kaynak araştırması, sızdırma vs.) kullanarak öğrenir.

• İkinci aşamada saldırgan, gerçek web sitesine benzeyen sahte bir adresten

müşteriye e-posta gönderir ve bazı işlemlerde bulunmasını ister.

• Üçüncü aşamada gönderilen e-postanın içeriğine göre; alıcı, istenen işlemi ya da güncellemeyi yapabilir, zararlı içerik bulunan dosyayı açabilir veya istenilen web sitesine bağlanabilir.

 

Koklayıcı (Sniffers)

Koklayıcılar, ağ üzerinde bulunan IP paketlerini taramak maksadıyla kullanılan donanım ve yazılımlardır. Tüm ağ trafiğini dinleyerek kaydedebilirler. En önemli özellikleri, veri paketlerinde bulunan, kimlik, şifre vb. hassas bilgileri, paket içeriğini tarayarak bulabilmeleridir (1-3). Bir koklayıcı programı, saldırgan tarafından daha sonra kullanılmak maksadıyla birçok bilgi çeşidini kaydedebilir (6).

 

İstenmeyen E-posta (Spam)

İnternet üzerinde aynı e-postanın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere gönderilmesi Spam olarak adlandırılır (1). Spam, çoğunlukla ticari reklam şeklinde olup, bu reklamlar sıklıkla güvenilmeyen ürünlerin, çabuk zengin olma kampanyalarının, yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir (1-3).

 

Sonuç: Davası Olanlar Dikkat Edin

Siber uzayda faaliyet gösteren istihbarat örgütleri, siber saldırı teknik ve araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar. Bir ülkenin altyapısına karşı yapılacak siber saldırı, güç şebekesini, petrol, gaz boru hatlarını tahrip edebilir. Trenlerin, uçakların hareketlerini kilitleyebilir ve bankaları işlemez hale getirilebilir (4).

Şahsi bilgisayarlarınıza her türlü bilgi konulabilir, alınabilir ve bilgileriniz tahrip edilebilir. Her tülü şifre ve kimlik bilgileriniz alınıp sizin adınıza şirket kurulabilir, çek ve sent verilebilir, banka hesaplarınız üzerinde her türlü işlem yapılabilir.

O nedenle herkes, özellikle, davası olan herkes, şahsi bilgisayarlarını, interneti kullanırken, mahrem bilgilerini bu ortamlarda tutmamalı ve paylaşmamalıdırlar.

 

Kaynaklar

1- Özçoban, C., 21. Yüzyılda Ulusal Güvenliğin Sağlanmasında Siber İstihbaratın Rolü, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul – 2014, S: 50-70.

2- Kara, M., Siber Saldırılar - Siber Savaşlar Ve Etkileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul – 2014, S: 6-14

3- Çifci, H., Her Yönüyle Siber Savaş, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, 2013, s. 229-230; 150-160, 176.

4- Clarke, R. A. ve Knake, R. K., Siber Savaş, Çev. Murat Erduran, İkü Yayınevi, İstanbul, 2011, S: 40-50; 130-140.

5- Atalay, A:H. , Akıllı Enerji Şebekeleri Ve Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği Derneği http://www.bilgiguvenligi.org.tr/

6- Yılmaz, S., Salcan, O., Siber Uzay’da Güvenlik Ve Türkiye, Milenyum Yayınları, İstanbul, 2008, S. 55-65

7- Canbek, G., Sağıroğlu, Ş., Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği: Casus Yazılımlar ve Korunma Yöntemleri, Ankara, 2006, s.176-190; 207.

8- Çakmak H., Altunok, T., Suç, Terör ve Savaş Üçgeninde Siber Dünya, Barış Platin Kitabevi, Ankara, 2009, s.70-80.

“Düşmanını bil, kendini bil,  yüz savaş bile yapsan başın ağrımaz.”

Çinli Bilge Sun Çe

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:23 Sağduyu sahibi akil adamlar
22/01/2018 - 08:27 Rumları iyi okumak gerekli
12/01/2018 - 08:37 KKTC seçimlerinden aldığım mesaj
25/12/2017 - 09:19 Kıbrıs konusu da BM’de sonuçlanmalı
22/12/2017 - 09:50 Kıbrıs’ta çözümün modeli değişiyor
18/12/2017 - 08:29 Ankara’da söylenmeyenler
15/12/2017 - 09:05 İsrail’in ABD vesayeti
11/12/2017 - 08:45 ABD ve Türkiye
08/12/2017 - 08:30 Rumların Enerji İttifakı
01/12/2017 - 08:58 Rumlardan yeni bir oyun daha
27/11/2017 - 08:23 Türkiye’nin yardımları ne zaman başladı?
21/11/2017 - 09:33 Kızılay Yardımları ve Rumlar
17/11/2017 - 09:22 Anastasiadis hâlâ hayal peşinde
15/11/2017 - 09:35 İzini bırakıp giden babam Hakkı Atun
10/11/2017 - 09:35 Suudi Arabistan’da neler oluyor?
06/11/2017 - 09:25 KKTC-Türkiye arasında yeni ticaret anlayışı
04/11/2017 - 09:20 İstanbul’a 3’üncü havalimanı gerekli miydi?
03/11/2017 - 09:38 İstanbul’a 3’üncü havalimanı gerekli miydi?
30/10/2017 - 08:23 Kocaeli Kartepe Zirvesi
25/10/2017 - 09:38 Vize krizi niye çıktı?
23/10/2017 - 09:33 Ortak devlet kurulacak Rumları tanımak gerek
20/10/2017 - 09:33 Kredilerde, “Hayat Sigortası” aldatmacası
08/09/2017 - 09:00 “Enosis’e veda” korkusu
21/08/2017 - 09:05 Kıbrıs konusu boyut değiştiriyor
18/08/2017 - 09:17 Kıbrıs’ta azınlık olmak
11/08/2017 - 09:10 YPG ve KKTC
31/07/2017 - 09:38 BM Kıbrıs parametreleri tabu mu?
21/07/2017 - 09:12 Anastasiadis’in politik iflası
17/07/2017 - 09:09 15 Temmuz Kalkışmasında TSK ve Halk
10/07/2017 - 09:17 AB, Kıbrıs (Rum) ve Türkiye
03/07/2017 - 08:58 Rumların genetik araştırma tezgâhı
30/06/2017 - 09:00 Rumlar asker sayısını artırıyor
23/06/2017 - 09:24 Avustralya’dan bir başarı öyküsü
19/06/2017 - 09:33 Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler Tuzağı
16/06/2017 - 09:31 Irak’ın derin örgütü Kesnizani
14/06/2017 - 09:46 Ortadoğu’da yeni dengeler
09/06/2017 - 09:32 Kıbrıs’ta Temmuz Kerameti
06/06/2017 - 09:35 Geçmişten ders almak
29/05/2017 - 09:38 Eide: Deniz bitti
26/05/2017 - 09:14 Ortadoğu’da bilmediğimiz anlaşmalar
22/05/2017 - 09:13 Kürtler bağımsızlık ve tanınma istiyor, ya biz?
15/05/2017 - 09:19 AB’nin yeni tezgâhı
12/05/2017 - 09:13 Yunanistan darbecileri niye koruyor
08/05/2017 - 09:13 Türkiye AB ilişkileri ne olmalı?
05/05/2017 - 12:15 Siyasi çarpıtma
03/05/2017 - 09:14 Bir yaşam öğretisi
24/04/2017 - 09:21 Kıbrıs’ta Rum olmayana yer yoktur
21/04/2017 - 10:04 Rumların İnsan Hakları Çirkinliği
17/04/2017 - 09:12 Anastasiadis bizi tebaası mı sanıyor
03/04/2017 - 09:09 Haçlı ruhu gene hortladı
27/03/2017 - 10:39 Anastasiadis: “Kıbrıslı Hellenizm”
20/03/2017 - 09:33 Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti Donanması
13/03/2017 - 09:10 Türkiye-Rusya ve bölgesel denge
10/03/2017 - 09:15 Türk-Rus yakınlaşması AB’yi korkutuyor
06/03/2017 - 09:11 Rumları çok iyi anlıyorum!
03/03/2017 - 11:25 Rum anne: Kültürümüz farklı
01/03/2017 - 09:59 Rumlarda sancı başladı
20/02/2017 - 09:20 Hristi terörist
13/02/2017 - 09:13 İngiltere garantiler konusunda takiyye yapıyor
06/02/2017 - 09:39 Akıncı neyi müzakere edecek
30/01/2017 - 09:58 Yunanlıları ve Rumları tanımak
23/01/2017 - 10:33 Muhtar Anastasiadis
20/01/2017 - 09:16 Yarını 1960 ile kıyaslamak
06/01/2017 - 09:20 Rumların benzin ambargosu
04/01/2017 - 09:04 Anastasiadis’ten bir başka yalan daha
02/01/2017 - 09:18 Kıbrıs’ta tavizler felaketimiz olacak
30/12/2016 - 09:11 Kıbrıs’ta katil devletle ortaklık
26/12/2016 - 09:32 21. yüzyılın ilk garantörlük anlaşması
19/12/2016 - 09:09 Rumlar Sadrazam’a karşıymış
16/12/2016 - 09:43 Garantörlüğü kendi ellerimizle yıktık
14/12/2016 - 09:06 Müzakere döneminde hedef şaşırtma oyunu
02/12/2016 - 09:09 Montpelerin’de verdiklerimiz
11/11/2016 - 09:06 Kıbrıslı Türklerin Rum devletindeki olası hakları
07/11/2016 - 09:13 KKTC’de İlahiyat Koleji’ne Neden Karşı Çıkılıyor
01/11/2016 - 08:09 Almanya’nın garantörü AB dışında bir ülke
28/10/2016 - 09:14 Batı’nın Uzun Vadeli Ortadoğu Planları
24/10/2016 - 09:02 Belediyeler su konusundaki yanlışlığa son vermeli
21/10/2016 - 09:17 DAEŞ yolun sonuna geliyor
19/10/2016 - 09:36 KKTC’ye Anadolu’dan elektrik
17/10/2016 - 09:12 ABD imparatorluğu düşüş sürecinin eşiğinde
10/10/2016 - 09:29 Anadolu’dan Su ve Elektrik
08/10/2016 - 09:12 Mahkûm doktorlar hastanede çalıştırılmalı
03/10/2016 - 09:24 Müzakerelerde takvimi Türk tarafı koymalı
30/09/2016 - 09:15 Anastasiadis’in Güvenlik ve Garantiler Paranoyası
19/09/2016 - 09:14 Rumların müzakerelerden beklentisi çok yüksek
17/09/2016 - 09:15 Kıbrıs müzakerelerine halklar ne diyor
02/09/2016 - 09:02 Markulli’nin Timsah Gözyaşları
29/08/2016 - 08:59 Ortadoğu kaynamaya başladı
26/08/2016 - 10:22 Kıbrıs’ın Yunanistan tarafından işgali
15/08/2016 - 09:37 Türkiye-Rusya İlişkileri ve Batı
12/08/2016 - 09:10 Cumhurbaşkanı’nı kimler yanıltıyor
10/08/2016 - 09:43 Anastasiadis istediklerini almış
08/08/2016 - 09:56 ABD nükleer bombalarını geri istiyor
05/08/2016 - 09:29 Hrisostomos ve Rumlar hayal içinde
03/08/2016 - 09:35 ABD, Rusya ve Türkiye’deki darbe
01/08/2016 - 09:21 Dört Rum’a bir Türk
29/07/2016 - 09:22 Yalvaçlı olmak
27/07/2016 - 09:25 Rumların hükmü ne kadar
25/07/2016 - 09:04 Rumun çirkin yüzü
22/07/2016 - 09:14 Rumlar iştaha geldi
20/07/2016 - 09:39 Barış Harekâtı ve adadaşlarımız Rumlar
18/07/2016 - 09:09 15 Temmuz darbesi ve PKK terörü
13/07/2016 - 09:05 Bir çınar daha göçtü
11/07/2016 - 10:07 Neler olmuş bize (2)
29/06/2016 - 10:11 Rumların güvendiği dağlar eriyor
27/06/2016 - 10:05 Hıristiyan Dünyasındaki İslamofobi
24/06/2016 - 09:56 Yunanistan ve Garantiler
22/06/2016 - 14:47 KTBK ve GKK asker sayısını artırmalı
15/06/2016 - 10:26 ELAM Rum Ulusal Konseyi’nde
10/06/2016 - 10:00 Rumlarla adadaş olmak böyle bir şey
08/06/2016 - 10:01 Anastasiadis’in sinsi hesapları
06/06/2016 - 09:56 Kırım Tatarlarından ders almalıyız
01/06/2016 - 09:15 Rum siyasi partileri tanımak
30/05/2016 - 09:09 Rum siyasiler
27/05/2016 - 09:54 Rumların yeni Kıbrıs stratejisi
25/05/2016 - 11:10 Rumların Ortak Devlet Rüyası (2)
23/05/2016 - 09:21 Rumların Ortak Devlet Rüyası (1)
20/05/2016 - 09:15 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (12)
18/05/2016 - 09:23 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (11)
17/05/2016 - 09:34 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (10)
16/05/2016 - 09:12 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (9)
11/05/2016 - 09:07 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (8)
09/05/2016 - 09:07 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (7)
06/05/2016 - 10:48 Mülkiyet konusunda Vakıflar Depremi (6)
04/05/2016 - 10:59 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (5)
02/05/2016 - 09:35 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (4)
29/04/2016 - 09:06 Mülkiyet konusunda Vakıflar Depremi (3)
27/04/2016 - 09:04 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (2)
25/04/2016 - 13:12 Mülkiyet Konusunda Vakıflar Depremi (1)
21/04/2016 - 09:10 Katil Devlette Azınlık Olmak (2)
18/04/2016 - 09:37 Katil Devlette Azınlık Olmak (1)
13/04/2016 - 09:09 KKTC’deki Paralel Yapı (1)
04/04/2016 - 15:23 Masada azınlık olmamız mı konuşuluyor
28/03/2016 - 16:24 Turizme “touch down” dokunuşu
25/03/2016 - 14:09 Brüksel’den mesaj var
23/03/2016 - 10:03 Batı’nın çöküşü Türkiye’nin yükselişi (5)
09/03/2016 - 12:41 İran’la İlişkiler Değişiyor
03/02/2016 - 12:20 Çözüm ne kadar yakın
02/02/2016 - 13:22 Anastasiadis’ten sözde Türkçe jesti (1)
15/01/2016 - 13:16 Hâlâ daha Türk düşmanlığı
30/12/2015 - 14:43 21 Aralık 1963 (4)
15/12/2015 - 10:57 Rusya’nın amacı belli
08/12/2015 - 11:00 Kıbrıs Su Çalıştayı
24/11/2015 - 13:15 Bazı Dairelerin Kapatılma Zamanı Geldi
16/11/2015 - 07:26 Arap Baharı Azerbaycan’a Mı Yöneliyor
10/11/2015 - 12:57 Rum Anıt Açar, Biz Anıt Yıkarız
03/11/2015 - 09:35 Resmi Dili Türkçe Olan 3 Ülkedeki Seçimler
28/10/2015 - 14:38 Kıbrıs Kaybediliyor mu?
28/10/2015 - 14:33 Nereye Gidiyoruz?
19/10/2015 - 13:51 Bunca Yıl Yapamadıklarımız
13/10/2015 - 11:12 Derinya Kapısındaki Çirkin Oyun
10/10/2015 - 16:50 Kıbrıslı Türkler Tarihe Geçecek
06/10/2015 - 13:49 Gerçek Kıbrıslı
02/10/2015 - 10:09 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
30/09/2015 - 11:16 Yol Yapmak Bu Kadar Zor mu?
29/09/2015 - 10:36 Rumların Gerçek Kıbrıs Stratejisi
28/09/2015 - 10:39 Sivil Toplum Örgütlerinde Ayırımcılık Yapmak
22/09/2015 - 14:30 Sadece Hıristiyan Göçmen Kabul Etmek (1)
12/09/2015 - 12:56 KIB-TEK Halktan Faizsiz Kredi İstiyor
05/09/2015 - 10:27 Mülkiyet Konusu Tedirgin Ediyor
01/09/2015 - 09:57 Cumhurbaşkanının Şehit Törenlerine Katılmaması
29/08/2015 - 11:13 Bazı Ekonomik Tedbirler Alınabilir
22/08/2015 - 11:14 Türkiyede Korkutucu Gelişmeler
20/08/2015 - 10:37 Rum Basını Sahte Haber Üretiyor
18/08/2015 - 10:31 Elektriği Kullanan Ödeyecek
13/08/2015 - 11:05 Ankara-Tahran Hattında Zarif Kriz!
13/08/2015 - 11:03 Mülkiyette Çözüm Mübadele ile Olmalı
11/08/2015 - 12:20 Kesin Yolu Demek Kolay
04/08/2015 - 11:25 Müzakerelerde Neler Oluyor
03/08/2015 - 11:12 Müzakerelerde Neler Oluyor
31/07/2015 - 11:15 Taksim Kadife Darbe sürecinde yeni bir dönemin başlangıcı: Suruç Provokasyonu
29/07/2015 - 11:16 Halka Rağmen Karar Almak
27/07/2015 - 11:06 Vatandaşım Olamayan Vatandaşlarım
23/07/2015 - 10:49 Kıbrısın Aslanları ve Fareleri
30/06/2015 - 11:08 Vatandaşlık ve Yurttaşlık Eziyeti
23/06/2015 - 14:32 Yaşamımdaki Süleyman Demirel
16/06/2015 - 10:34 Eli Öpülesi Yaşlılarımız
12/06/2015 - 17:15 Garantiler İyi ki Vardı
22/05/2015 - 11:48 Kaybeden Biz Olduk
24/04/2015 - 11:27 SİBER SALDIRILAR/SAVAŞLAR-3 Siber Saldırı Araçları/Programları
14/04/2015 - 10:58 Mehmet Altanın Kıbrıs Yanılgısı (2/3)
02/04/2015 - 10:23 Tutuculuk Nereye Kadar
30/03/2015 - 10:25 KIB-TEK Batış Yolunda (2/3)
24/03/2015 - 10:01 Ankara İzlenimlerim (1/2)
25/02/2015 - 11:24 Çipras’ın İşi Zor
17/02/2015 - 10:31 Elektrik Fiyatları Kandırmacası
27/01/2015 - 10:41 Başbakan Yorgancıoğlu’na Açık Çağrı
08/12/2014 - 10:17 Yıkılan Doğalgaz Hayali
02/12/2014 - 11:07 Rumların Yanlış Stratejisi (3/4)
26/11/2014 - 10:57 Rumların Yanlış Stratejisi (1/4)
25/11/2014 - 11:36 Rumların Alacakları Önlemler
18/11/2014 - 11:06 Bizim Kaçırdığımız Fırsatı Rumlar Yakaladı
11/11/2014 - 11:23 Anastasiadis ve Makarios
04/11/2014 - 10:35 Rum Siyasiler Arasındaki Zıtlaşmalar
09/10/2014 - 14:00 Batı Medyasının Yeni Manipülasyonu
08/10/2014 - 12:49 Vasiliu Hikâye Anlatıyor
16/09/2014 - 10:46 KKTC’nin Bıktıran Bürokrasisi (4)
08/09/2014 - 01:53 KKTC’nin Bıktıran Bürokrasisi (2/2)
05/08/2014 - 00.00 Tarihin Tekrarı
31/07/2014 - 14:59 Ortadoğu’da Tsunami
13/05/2014 - 00.00 Eroğlu’nun Ban’la Görüşmesi
07/05/2014 - 00.00 Almadan Vermek
03/05/2014 - 00.00 KKTC-TC Gümrük Birliği Antlaşması (2)
23/04/2014 - 12:39 Maraş Konusunun Perde Arkası
23/04/2014 - 00.00 Maraş Konusunun Perde Arkası
08/04/2014 - 00.00 Rum Tarafındaki Taş Ocakları
02/04/2014 - 14:32 Kıbrıs Müzakerelerinin 2014 Falı
25/03/2014 - 11:11 Ortak Metin Ne Diyor
19/03/2014 - 11:19 Beyaz Saray ve KKTC
18/03/2014 - 12:23 Beyaz Saray ve KKTC
11/03/2014 - 14:51 Ukrayna ve Kıbrıs
04/03/2014 - 08:49 İngiliz Üsleri Devredilecek mi?
01/03/2014 - 12:47 Yunanistan’ın AB Başkanlığı
18/02/2014 - 11:08 Türkiye’yi tanıyor muyuz (1)
28/01/2014 - 08:52 Rumların Egemenlik Israrı (1/2)
07/10/2013 - 11:57 Mağusa Halkını Kandırmaya Çalışıyorlar
24/08/2013 - 10:53 Baf Camisi’ni Yıkma Oyunu
20/08/2013 - 06:40 Nefret Edilen Korkunç Azınlık
03/07/2013 - 12:42 Rusya Akdeniz’e Yerleşmenin Peşinde (1)
01/07/2013 - 20:10 Taraflı Demokrasi Anlayışı
26/06/2013 - 13:18 Ermenilerin Talebi Duvara Tosladı
24/06/2013 - 09:41 İşaret fişeği
20/06/2013 - 11:20 Kıbrıs’ta Çözüm Süreci Başlıyor (2)
18/06/2013 - 12:13 Kıbrıs’ta Çözüm Süreci Başlıyor (1)
06/06/2013 - 10:56
05/06/2013 - 00:08 Politik Satranç
31/05/2013 - 09:16 Doğalgaz Rumların Başına Bela Oldu
28/05/2013 - 11:14 Rumlar Zamana Oynuyor
26/05/2013 - 11:20 Rumların Büyük Yanılgısı
17/05/2013 - 12:22 AİHM’nin Çarpıcı Kararı
14/05/2013 - 11:09 Bilişim Hukuku (1)
08/05/2013 - 12:55 Rum Gazetecinin Kıbrıslı Türk Tanımlaması
03/05/2013 - 06:31 Polisteki Değişim (2)
23/04/2013 - 14:00 Rumlar Doğalgazı Teminat Verebilir mi?
16/04/2013 - 11:41 Rumların Memorandumu
12/04/2013 - 07:28 Ercan’ın Öbür Yüzü
11/04/2013 - 09:49 Bölgedeki Doğalgaz Türkiye Üzerinden
09/04/2013 - 07:18 İsrail Seçimleri ve Türkiye Politikası
27/03/2013 - 10:42 Çözümsüzlüğün Faturası
25/03/2013 - 12:29 İpe Un Sermenin Rumcası
21/03/2013 - 11:33 Karpazdaki Rum Okulu
18/03/2013 - 10:39 Anastasiades’in Aklındaki Çözüm
04/03/2013 - 15:17 Kıbrıslı Rumlar Nereye Koşuyor
28/02/2013 - 14:28 Rumların Göz Yaşları
19/02/2013 - 11:15 Seçimi Hrisostomos Kazandı
16/02/2013 - 11:15 İranın Nükleer Tesisinde Patlama (3)
14/02/2013 - 09:37 İranın Nükleer Tesisinde Patlama (2)
12/02/2013 - 09:39 İranın Nükleer Tesisinde Patlama (1)
08/02/2013 - 14:19 Onur Madalyası ve Belgesi
05/02/2013 - 14:22 Rumların Batışı Hız Kazandı
30/01/2013 - 10:29 İsrail Seçimleri ve Türkiye Politikası
26/01/2013 - 12:38 Ercan Havaalanı Korkutuyor
24/01/2013 - 10:16 Hristofyasın İflası
19/01/2013 - 14:03 Rum Kilisesinin Gerçek Oyunu
17/01/2013 - 13:58 KKTCde Rumların Dini Oyunu
11/01/2013 - 08:29 AB Başkanlığı Hüsranı
09/01/2013 - 09:25 Mısır'ın Rumlara Desteği
04/01/2013 - 10:00 Çalışılmadan Edinilen Refah
01/01/2013 - 08:47 Sorunlarımıza 2013 Yaklaşımı
25/12/2012 - 08:16 Rumlardan BlueMed Kazığı
20/12/2012 - 09:52 BM'nin Yapısı Değişmeli
17/12/2012 - 09:40 Süheyla Küçük ve Aydın Denktaş
15/12/2012 - 09:56 Ermeni Yalanları Nereye Kadar
13/12/2012 - 09:52 KKTC'nin Rumlardan Bağımsızlığı
11/12/2012 - 08:22 Rumların ve AB'nin Çirkin Yüzü
10/12/2012 - 09:26 İrana İnsani Yardım Yapmalıyız
06/12/2012 - 09:34 Filistin'in Yeni Statüsü
03/12/2012 - 10:45 Gazze saldırısının gerçek nedeni
01/12/2012 - 13:56 BM'nin Büyük Ayıbı
26/11/2012 - 09:49 Ermeni İddiaları Ne Kadar Doğru
26/11/2012 - 09:42 Ermeni İddiaları Ne Kadar Doğru
24/11/2012 - 14:32 ABD İflasın Eşiğinde
18/11/2012 - 08:08 KKTC'yi Kurmak
12/11/2012 - 08:47 Öğrencilerimizin Muhaceret İşkencesine Son
06/11/2012 - 11:05 BM'de Kıbrıs Toplantısı
01/11/2012 - 08:23 Öğrencilerimizin Muhaceret Ezgisi
30/10/2012 - 09:43 AB'den Türkiye'ye Çirkin Tuzak
29/10/2012 - 11:26 Ara Anlaşma kapıda
16/10/2012 - 09:22 Anadolu'dan KKTC'ye su
14/10/2012 - 08:39 AB'nin Yüzkarası Türkiye Raporu
13/10/2012 - 10:46 Suriye'nin Geleceği Tarihinde Yazılı
05/10/2012 - 10:02 Anlaşmaya Bakın, Hizaya Gelin
02/10/2012 - 08:18 KKTC'nin Önerisi, Türkiye'nin Oluru
01/10/2012 - 13:46 KKTC’de Petrol Mü Bulundu
28/09/2012 - 10:26 Ders Kitaplarında Soykırım
25/09/2012 - 09:35 Sömek'in ve Sanver'in Kitapları
23/09/2012 - 00:10 Rumlar Vatandaşlık Satıyor
21/09/2012 - 10:06 Çatışmalar sadece Türkiye'de değil
20/09/2012 - 09:26 Memurların Yasak Alışkanlığı
11/09/2012 - 02:46 Anastasiadis'in Gevşek Federasyonu
10/09/2012 - 10:01 Kıbrıs'ta İşgal Ve İstila
09/09/2012 - 01:56 Yeşilırmak'ın Topraklarımıza Katılımı
05/09/2012 - 09:39 AB'ye Neler Oluyor
03/09/2012 - 09:24 Üniversite Sektörü Tehlikede mi?
31/08/2012 - 00:52 Rumlardaki Türk Karşıtlığı
30/08/2012 - 02:27 Asil Nadir ve Kıbrıs Halkı Yalanı
28/08/2012 - 10:33 Vakıflar Maraş Konusunda Artık Taraf
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz