6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
15/04/2015 - 11:29
Mustafa GEÇER
"Türk toplumunda SOYKIRIM olayı olmadığından bu kelimeye de
ihtiyaç olmamış, Batı dillerinden alınmıştır. Çünkü soykırımın
mucidi ve uzmanı hep batılı emperyalist ülkeler olmuştur!"
Türkiye’ye karşı her koldan saldırı devam ediyor. Bunlardan biri de “Dünya Soykırım Uzmanı”, eli kanlı emperyalistler  ve yerli uşaklarının “Ermeni Soykırımı” iftirasıdır.
Bu yalanı dünya kamuoyunda istedikleri algıyı oluşturabilmek için sözde bilimsel, hukuki ve siyasi alana taşıma, Türkiye’yi  ve Türk Milletini mahkum etme  çabası içindeler.
Türkçenin ve İslami literatürün geçmiş tarihine bir göz attığımızda,  “Jenosit”,  “Holokost”, “Soykırım” gibi bir kelime ya da kavramın varlığına rastlamıyoruz.  Bu bir gerçektir.
1945’den sonra batı dillerinden bize geçmiştir. Cisimler, olaylar, düşünceler, kelime ya da kavramlarla tanımlanır ve anlatılır. Yeni ortaya çıkan bir varlık, bir şey, olay veya düşünce için yeni kelimeler ve tanımlamalar üretilir. Böylece diller zenginleşir. Ortaya böyle bir şey çıkmamışsa kelime de üretilmez ve o dilin lügatine girmez. Mesela radyo icat edilmeden önce radyo diye bir kelimeye ihtiyaç duyulmamıştır. Radyo icat edilince buna bir isim konması gerekti ve icat eden kişi buna radyo dedi, böylece radyonun icat edildiği ülkenin diline yeni bir kelime kazandırılmış oldu, diğer milletler de bu kelimeyi alıp kullanmaya başladılar. Birtakım fikri akımların ve olayların da adı böyle konuldu. Türk toplumunda soykırım olayı olmadığından bu kelimeye de ihtiyaç olmamış, Batı dillerinden alınmıştır. Çünkü soykırımın mucidi ve uzmanı hep batılı emperyalist ülkeler olmuştur. Tarihi gerçekler bunu kanıtlamaktadır. Hasta olan bir şahsın herkesi hasta görmesi gibi toplumlar da hastalıklarını, bu hastalığa tutulmamış diğer toplumlara mal etmek isterler ki, suçu inkâr edip başkalarına yıksınlar! Oysa bizim tarihimizde böyle bir insanlık suçu olmadığı için lügatimizde de bunu tanımlayan kelimeye rastlanmaz.
Soykırım ya da Jenosit (İngilizce: Genocide) kavramı, I.Dünya Savaşı’nı çıkaran Almanların o yıllarda ari ırk (üstün) oluşturmak için bazı ırk ve toplulukları yok etme eylemleri ile ülkelerindeki Yahudileri de  yok etme eylemlerine kalkışması iddiası sonucu, işin ucu Yahudi’ye dokununca1944’de Polonya Yahudi’si bir hukukçu olan Raphael Lemkin tarafından Yunanca “ırk”, “soy” anlamına gelen génos ile  Latince “katletmek” anlamına gelen cidium kökünden Fransızca ’ya  cide olarak  geçmiş sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Türkçeye “soykırım” olarak çevrilmiştir. Bu kavram böylece üretilmiş ve geçmiş zamanlarda işlenmiş soykırım insanlık suçları için de kullanılmaya başlanmıştır. Lemkin  "Jenosit konusuna nasıl geldiniz?"  sorusuna cevaben  "Jenosit ile ilgilenmeye başladım, çünkü birçok kez gerçekleşti.” Bu şahıs Hıristiyan dünyasını da yanına almak için, “Önce Ermenilerin başına geldi” yalanı ile ardından da “Hitler harekete geçti" diye cevap vermiştir.  Böylece Yahudiler de bu konuyu tanımış ve uzmanlaşarak Filistin’de bu insanlık suçunu işlemeye başlamışlardır. Bir Yahudi idealinin ortaya çıkardığı eser olan BM de işi uluslararası boyuta taşımıştır.  Nazi Almanya’sı tarafından yürütülmüş olan soykırım, çoğunlukça bilindiği şekli ile sadece Yahudiler'i değil; Çingeneler, eşcinseller, Polonyalılar,  özürlüler, komünistler, Yehova Şahitleri, akıl hastaları, Rus ve diğer Slav aydınları, Rus savaş esirleri, bazı Katolik ve Protestan din adamları, sendikacılar, bazı Afrikalılar ve tüm Üçüncü Reich (Etkin Alman imparatorluğu) karşıtı siyasi görüşlüleri de hedef almıştır. Bu insanların öldürülme nedeni, Nazi döneminde doruğuna varmış olan Yahudi nefretinin ve Nazi ırkçılığı görüşüne göre "yaşamaya hakkı olmayan alt-sınıf ırklar" olarak görülmüş olmalarıydı. Öldürülen insanların yanı sıra, aralarında Afrika kökenli Almanların da olduğu binlerce kişi ise zorla kısırlaştırılmıştır. Soykırım: ırk, canlı türü, siyasal görüş, din, sosyal durum ya da başka herhangi bir ayırıcı özellikleri ile diğerlerinden ayırt edilebilen bir topluluk veya toplulukların bireylerinin, yok edicilerin çıkarları doğrultusunda önemli sayıda ve düzenli biçimde yok edilmeleridir. Tam tanımı soykırım konusunda çalışan akademisyenler arasında değişim gösterse de, 1948’de “Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Engellenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”nde (SSECS) hukuksal bir tanımı bulunmaktadır. Sözleşmenin 2. maddesi soykırımı “ulusal, etnik, ırksal ve dinsel bir grubun bütününün ya da bir bölümünün yok edilmesi niyetiyle girişilen şu hareketlerden herhangi biridir: Grubun üyelerinin öldürülmesi; grubun üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel hasar verilmesi; grubun yaşam koşullarının bunun grubun bütününe ya da bir kısmına getireceği fiziksel yıkım hesaplanarak kasti olarak bozulması; grup içinde doğumları engelleyecek yöntemlerin uygulanması; [ve] çocukların zorla bir gruptan alınıp bir diğerine verilmesi.” şeklinde tanımlar. Sanki dün ve bugün Müslümanlara yapılanları tanımlıyor.
SSECS’nin giriş bölümünde, soykırım olaylarının tarih boyunca yaşandığı fakat- işin ucu Yahudilere dokunana kadar-  Birleşmiş Milletler’in, Raphael Lemkin bu terimi oluşturana ve Nürnberg Mahkemelerinde (Yahudilere karşı Almanların yaptığı soykırım iddiası)  Holokost’un failleri yargılanana kadar soykırım suçunu uluslararası hukuk altında tanımlayan SSECS’ye karar vermemiş olduğu söyleniyor. Yani Yahudilere dokunmayan soykırım ve katliamlar gündeme alınmamış.
Türklerin ve diğer Müslüman toplumların inancında, kültüründe ve tarihinde böyle bir  suç eğilimi olsaydı Ermenileri yok etmek için 1915’i beklemez  Haçlıların  1492 de Amerika’da, İspanyada (Endülüs) ve diğer işgal ettikleri coğrafyalarda yaptığı  gibi işi  Anadolu’ya geldikleri 1071 de bitirir,  Anadolu’da, Balkanlarda, Kafkasya’da, Kuzey Afrika’da, Arabistan’da, Endülüs’te ve gittiği diğer coğrafyalarda hiçbir Rum, Yahudi, Ermeni, Süryani, Keldani, Yezidi, Hıristiyan v.s bırakmazdı. En güçlü olduğu zamanlar batılıların yaptığı gibi bunların kökünü kazıyabilecek iken bu unsurlara dokunmamış onlarında, canını, malını hukukunu, namusunu, ekonomisini korumuş, onlarla barış içinde bir arada yaşamış Türkler, en zayıf ve yedi cephede dünya haçlıları ve müttefikleri ile savaş halinde iken bunu yapsın? Ama Türklerin Müslüman olmadan öncede sonrada ve Müslümanların dininde, tarihinde geleneğinde böyle bir insanlık suçu işleme cevaz ve eğilimi yoktur. Hep barış içinde birlikte yaşama kültürüne sahiptirler.
Bu İnsanlık suçu; genetiklerine, kültürlerine, dinlerine tarihi sicillerine işlenmiş olan; daha çok, Çinliler, Moğollar, Ruslar, Batılı sömürgeci uluslar tarafından işlenmiştir.
Saldırdıkları, işgal ettikleri her ülkede çıkarları için soykırım, katliam, zulüm, ayrımcılık ve asimilasyon yapmışlardır.
Avustralya’da ve Tasmanya  adasında Tasmanya Soykırımının bir parçası olan ve 1828-1832 yılları arasında yapılan “Kara Savaş” kaydedilen İngilizlerin siciline işlenen onlarca soykırım suçlarından ilk modern soykırım örneği olarak tarihe geçmiştir.  “Kara Savaş” çatışmaları safkan Tasmanyalıları yok etmeye yönelik bir soykırımdır. Türkçe kaynaklarda Tasmanya adasındakiler ile Avustralya adasındakiler (özellikle de Queensland eyaletindekiler) Aborjin Soykırımı adı altında da ele alınır. Tasmanya olayları çağdaş Avustralyalılar için «soykırım» (genocide) yerine ondan daha ciddi olan «imha» (extermination) biçiminde görülür. 1835 yılında açıldığında sağ kalan son 300 Tasmanya yerlisinin konduğu ve etnik “gulag” olarak nitelendirilen Flinders Adası'ndaki toplama (yok etme) kampı 1847 yılında kapatıldığında yalnızca 46 yerli hayatta idi.  En son "safkan" Tasmanya yerlisi erkek 1869 yılında ölen  William Lanne, en son "safkan" Tasmanya yerlisi kadın ise 1876 yılında ölen  Truganini'dir ve "Tasmanya yerlilerinin sonuncusu" olan Truganini'nin geride bir avuç "yarımkan" bırakarak ölmesiyle soykırım tamamlanmış oldu. Tasmanya dillerini akıcı biçimde konuşabilen son kişi ise "yarımkan" Fanny Cochrane Smith (1834–1905) olup ölümü üzerine Tasmanya dileri de tükenmiş oldu.
Yale Üniversitesi'nden soykırım tarihçisi Benjamin Madley'e göre, Avustralya'daki Tasmanya Soykırımı birçok yönden Amerika'daki Yuki Soykırımı ile güneybatı Afrika'daki Herero Soykırımına  benzemektedir. Her üçünde de kendini human («insan») olarak vasıflandıran birçok Beyaz işgalci tarafından yerliler subhuman («insan-altı, alt-insan : insan olmayan, insanla aynı kategoride bulunmayan, insandan daha aşağıda bulunan») olarak görülmüştür. Tasmanya yerlileri genellikle insandan daha aşağıda görülmüş ve sonuç olarak birçok kişi onlara hayvanlar gibi davranmanın ahlaksız ve yanlış olmadığına kendini inandırmıştır. Bu soykırım olayı batılı emperyalist haçlıların dünyada yaptığı onlarca soykırım suçunun çarpıcı örneklerinden biridir.
Soykırım uzmanı, özellikle Batılı haçlı ülkeler sömürmek için işgal ettikleri ülke insanlarını ve kendilerinin dininden olmayan diğer toplumları Darwinist bir yaklaşımla, kendi elleriyle ehlileştirilmesi(!) medenileştirilmesi (!) ya da yok edilmesi gereken, insan ırkının evrimini tamamlamamış alt formları olarak görmüşlerdir. Bu anlayış daha çok Yahudilerin” üstün ırk” inancından kaynaklanmıştır. 
Kabil Üniversitesinden Prof. Muhammed Hasan Kakar’a göre  soykırımın gerçekleşmesi için bazı önkoşulların olması gerekir:  Öncelikle insan hayatına çok büyük bir değer vermeyen bir milli kültür olmalı. Üstün olduğu varsayılan bir ideolojiye sahip totaliter bir toplum da soykırıma yönelik hareketlerin önkoşullarındandır. Ayrıca baskın olan toplum potansiyel kurbanlarını daha az insani görmelidir: “paganlar”, “ilkeller”, “yontulmamış barbarlar”, “kafirler”, “yozlaşmışlar”, “dinsel sapkınlar”, “aşağı ırk”, “sınıf düşmanları”, “karşı devrimciler” ve benzeri. Tek başına bu koşullar faillerin soykırım yapması için yeterli değildir. Bunu yapmak için –yani soykırıma kalkışmak için- faillerin güçlü, merkezi bir otoriteye ve bürokratik örgütlenmeye olduğu gibi hastalıklı bireylere ve suçlulara da ihtiyacı vardır. Ayrıca faillerin kurbanlara yönelik bir karalama ve dehümanizasyon (soykırım suçunu meşru göstermek için yok ettiği insanları, İnsandan arındırma, insan dışı bir kimliğe itme inanç ve çalışması) kampanyası yapması gerekir, bunlar genellikle yeni bir ideolojiye ve toplum modeline güven aşılamaya çalışan yeni devletler ya da yeni rejimlerdir. Bu tanımlamalar Haçlı Batılı ülkelerin tarihleri ile tam örtüşen tanımlama ve yaklaşımlardır. Avrupa’da 30 yıl süren mezhep savaşları birbirlerini karşılıklı  “kafir” (tekfir etmek) saymaları ile başlamış ve milyonlarca insan öldürülmüş, diri diri yakılmıştır. 
Batılı emperyalist toplumların siciline işlenmiş, Tarihte kesin belgelerle kanıtlanmış, kendi aydınlarının da itiraf ettiği onlarca işlenmiş ve halen devam eden soykırım suçu mevcuttur.
Buna rağmen, fikir, teknoloji, sanat, medya, fiziki güç iktidarını elinde bulunduran Batılılar ve ırkçı emperyalizmin her şeyi ters çevirerek, gerçekleri göz göre göre gizleyerek, mazlumu, zalim; zalimi mazlum; sanığı hakim, hakimi sanık yerine koyma algısını oluşturduğuna tanık oluyoruz. Onlara yaranmak, onların nezdinde sahte de olsa itibar kazanmak için çaba harcayan, ihanetlerine karşılık o güçlerden, “alkış, şöhret, ödül, madalya, şövalye unvanı, lejyon onuru nişanı” gibi payeler alan hatta Nobel ödülü alan gafil ve hain yerli sefillerin varlığına da tanık oluyoruz.
Hindistan’ı İngilizlerden kurtarmak için çalışan yerli milislerin içinde İngilizlere casusluk yapan, milislerin planlarını İngilizlere bildirerek birçok milisin İngiliz askerlerince pusuya düşürülerek öldürülmesine, hatta büyük topların içine koyularak kayalara karşı atılmalarına sebep olan İngiliz işbirlikçisi haini milisler deşifre eder ve yakalarlar. Kurşuna dizmek için bir ağaca bağlarlar ve son sözünü sorarlar. O şahıs: “Siz bana hain diyorsunuz ama hainlik görecelidir, ben İngiltere’de kahraman olacağım heykellerim dikilecek” der.
Her toplumda olduğu gibi, maalesef bizde de “İngiltere’de, Amerika’da, Fransa’da, Almanya’da Rusya’da, Çin’de heykelim dikilsin, onların nezdinde itibar bulayım” diye milletine hainlik eden hainler ve gafiller çok çıkmıştır ve çıkmaya devam ediyorlar. Şurası unutulmasın ki, dinine, ülkesine milletine ihanet eden hainler, hiçbir yerde ve Allah (cc) nezdinde itibar bulamazlar.  
Hayırla kalın.                                                                                           
(Gelecek yazıda inşallah dünyadaki soykırımlar konu edilecektir)   
YORUMLAR
ss 17-04-2015, 01:22:43
yazılarınızı dikkatle takip ediyorum teşekkürler.
 
Abdurrahim BARIN 27-04-2015, 19:06:02
Sn.GEÇER .Kapsamlı,net yazınızı kutlar yazılarınızın devamını dileriz. Saygılar.
Abdurrahim BARIN
Gn.Bşk.
Türkiye Ulaş İş Sendikası
 
serhat acar 29-04-2015, 14:34:31
elinize sağlık güzel yazı olmuş...fikri ilmi bir yazı.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz