9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
10/04/2015 - 10:23
Prof. Dr. Burhanettin Can

“Düşmanını bil, kendini bil,

yüz savaş bile yapsan başın ağrımaz.”

Çinli Bilge Sun Çe.

Giriş

Türkiye’de Taksim Gezi Parkı hadiseleri ile başlayan kadife darbe sürecinin, Türkiye’deki üç seçim sonlanıncaya kadar dozajını gittikçe artıran eylemlerle devam edeceğini daha önce yazdığımız yazılarda ifade etmiştik. Bugün gelinen noktayı, daha iyi anlayabilmek için kardeşlerimizin o yazıları, okumaları yararlı olur. Türkiye, Taksim Kadife Darbe Sürecinin son iki aşamasına girmiş bulunmaktadır.

Genel Seçim öncesi aşama, Türkiye’nin yaklaşık 79 vilayetinde elektriklerin kesilmesi olarak ortaya çıkan siber saldırı, Çağlayan Adliye baskını, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Fenerbahçe Futbolcularının bulunduğu otobüse yapılan saldırılar ile başlatılmıştır. Üç farklı alanda saldırının yapılmış olması, son iki aşamada çok karmaşık ve sert taktikler kullanılacağı anlamına gelmektedir.

Devletlerin başlangıçta, sadece insana dayalı olarak yürüttükleri istihbarat faaliyeti, sonraları teknolojinin devreye girmesi ile çok daha karmaşık ve etkin bir hal almıştır. Bugün dünyada teknoloji ağırlıklı çok büyük bir dinleme, izleme ve operasyon yapma ağı vardır. Ve buna bağlı olarak siber saldırı ve siber savaşlar gerçekleştirilmektedir. Bize göre Türkiye’de gerçekleştirilen elektrik kesintisi bir siber saldırıdır. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle elektronik istihbarat konusu ele alınacaktır.

İstihbarat Türleri

İstihbarat, bilgi üzerinden yapılan bir mücadele türüdür. Bilginin toplanması, işlenmesi ve gereğinin yapılması, istihbarat faaliyetinin genel alanıdır. İstihbarat faaliyetleri, günlük olaylar gibi kısa vadeli olaylar üzerinde yapılabileceği gibi (taktik istihbarat); uzun vadeli, hayati öneme haiz ülkelerin, bölgenin ve dünyanın geleceğine ilişkin büyük olaylarla ilgili olarak da yapılmaktadır (Stratejik istihbarat) (1).

Faaliyet alanına bağlı olarak istihbarat türleri, aşağıdaki gibi tasnif edilebilir (1):

Bilgi Kaynaklarına Göre

• Açık Kaynak İstihbaratı

• Gizli Kaynak İstihbaratı

İstihbarat Faaliyetinin

Mahiyetine Göre

•  Askeri İstihbarat

•  Milli İstihbarat

•  İstihbarata Karşı Koyma

Kullanılan Vasıtalar Açısından

• Beşeri İstihbarat

•  Teknik İstihbarat

Faaliyet Hedefinin Kaynağına Göre

• Ülke İçi İstihbarat

• Ülke Dışı İstihbarat

Hedef Alanları açısından

• Siyası İstihbarat

• Askeri İstihbarat

• Teknolojik ve Sınaî İstihbarat

• Elektronik İstihbarat

• Biyografik İstihbarat

• Bilimsel istihbarat

• Sosyal İstihbarat

• Siber İstihbarat

• Ekonomik İstihbarat

• Meteorolojik İstihbarat

• Ekolojik İstihbarat

• Arkeolojik İstihbarat

• Terör İstihbaratı

Elektronik İstihbarat

Elektronik istihbarat, kullanılan vasıtalar açısından teknik istihbarat alanına giren özel bir istihbarat alanıdır. Bilgi elde etme ve işlemede üstün yetenekli elektronik cihazların kullanıldığı, muhabere istihbaratı, sinyal-telsiz haberleşme seslerini dinleme istihbaratı, fotoğraflama ve film görüntüleme istihbaratı, radarlarla istihbarat ve telemetrik ölçüm gibi tüm istihbarat alanlarını kapsamaktadır (1,2).

 Bilgisayar ve İnternet sistemi, Elektronik istihbarat alanında etkin bir şekilde kullanılmıştır ve de kullanılmaya devam edilmektedir.  İnternet, bir bilgi kütüphanesi olarak bilgi toplama metodunda, köklü değişikliğe sebep olmuştur. Geçmişte casusların peşinde koştuğu bilgilerin neredeyse % 80’i, bugün internet ortamında dolaşmaktadır. Bu bilgilere ulaşmak için, yüksek hızlı internet erişimi, bilgiyi paylaşmak için gelişmiş ağ, bilgileri ortaya çıkaracak casusu programlar ve bu bilgileri analiz edecek yüksek hızlı bilgisayarlar kullanılmaktadır.

İstihbaratçılar, elektronik istihbarat sayesinde hedef ülkelerde işbirlikçiler bularak, bilgilere çok daha rahat ve risksiz bir şekilde ulaşabilmektedir. İstihbarat birimleri, işbirliğine yatkın kimseleri, eskiden ajanların kendi gözlemlerine dayalı olarak tespit ederken; şimdi bu işi, bilgisayar programları aracılığıyla internet üzerinden yapmaktadırlar. Aşırı miktarda borcu, başarısız bir kariyeri, cinsel sorunları, ailevi sorunları, aşırı ıhtırası, lüks yaşama isteği ve ideolojik körlükleri olanlar, yabancı istihbaratçılarla işbirliğine daha yatkındırlar (1). Özel geliştirilmiş bilgisayar programları (Sayısal casuslar), internet üzerinden insanların harcama alışkanlıklarını, karşı cinse olan düşkünlüklerini, malı durumlarını, ihtiraslarını, özlemlerini, sağlık durumlarını ve çalışma alışkanlıklarını tespit etmekte ve değerlendirmek üzere bir veri bankası oluşturmaktadırlar.

Geçmişte İstihbaratçılar açısından en tehlikeli nokta, gizli bilgileri elde etmek değil; bu bilgileri kendi ülkesinde ki kullanıcı birimlere aktarmak idi. Bu gün bu iş, internet sayesinde kolayca halledilebilmektedir. Milyarlarca bilginin rahatlıkla dolaştığı internet havuzunda bilgiler, gelişmiş şifreleme teknikleri ile dönüştürülerek istenen hedefe kolayca gönderilebilmektedir.

Bugün, internet üzerinde milyonlarca kaynaktan gelen sayısız bilgi, yapay zekâ ve yapay sinir ağları ile donatılmış çok yüksek hızlı süper bilgisayarlar aracılığıyla alınıp işleme tabı tutulabilmektedir. Herhangi bir kişinin, sanal dünyada kayıtlı tüm bilgilerini bir araya getiren bilgisayar programları sayesinde, istenen şahıs hakkında kapsamlı bir dosya oluşturulabilinmektedir.

Geliştirilen virüs programları ile hedef ülke ya da kişilerin bilgisayarlarına sızılıp istenen tahribat yapılabilmektedir. Bir taraftan virüs üretip saldırı yaparken, diğer taraftan anti virüs programları üretip para kazanmaktadırlar. Casus programlarla, hedef ülkenin tüm bilgisayar alt yapılarını, “akıllı sistemlerini” tahrip etme imkânı (“Siber saldırı”) olduğu gibi; ülkenin tüm bilgilerini elde etme imkânı da (“Siber İstihbarat”) mevcuttur.

İnternet Üzerinden Online Casusluk/Siber İstihbarat

Bilgisayarlara internet üzerinden yerleştirilen ‘arka kapı’ programları sayesinde bilgisayarlardaki tüm bilgilerin alınması ve istenen bilgilerin bilgisayara yerleştirilmesi imkân dâhilindedir.

2000 yılında ABD’de internet hizmeti sağlayıcı şirketlerden America Online (AOL), Netscape Web tarayıcısını kullanarak, internet kullanıcılarını izlemiştir. Web sitelerinden indirilen ‘zip’ ve ‘exe’ dosyalarının içeriğini ve bu dosyaları yükleyenlerin kimliklerini izlemiş ve dosyalamıştır. AOL ve Netscape şirketleri, internetteki izleme işini, ‘Smart Dawnload adlı yazılımla kullanıcının bilgisayarına yerleştirdiği ‘cookie’ adlı küçük bir belge dosya (Casus Program) aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir (2). Böylelikle bir internet servis sağlayıcısı firma, internet kullanıcısı ile Web sitesinin arasına girerek istediği bilgileri alabilmektedir. Benzer şekilde Real Player adlı medya programının üreticisi Real Network Inc, ücretsiz dağıttığı programlar aracılığıyla, kişisel alışkanlıklar hakkında bilgi toplamaktadır (2).

Bu tür yazılımlar, casus yazılım (spyware) olarak bilinmekte olup kişiler hakkında her türlü bilgiyi ‘Online’ olarak toplayabilmekte ve kişilerin bilgisayarlarındaki dokümanları ve resimleri kopyalayabilmektedirler. Buna ‘Online casusluk’ denmektedir. Bu tür programların ilk örneği, Promis adı verilen bir programdır. Promis programı, bir şahıs ya da kurumla ilgili yasal çerçevede var olan her türlü bilgiyi bir araya getirip dosyalayabilmektedir. Ancak Promis programı, NSA ve MOSSAD tarafından alınıp yasal olmayan bir tarzda, yapımcı firmanın hiç haberi olmadan, geliştirilmiş özel casusluk paket programları, içerisine yerleştirilmiştir. Sonra da bu program, birçok ülkeye satılarak kullanıcı ülke ya da şahısların tüm bilgileri elde edilmiş ve şahıslar takibe alınmıştır. Kanada Adalet Bakanlığı’na Promis’i satan CIA, Kanada Adalet Bakanlığı bilgisayarlarına giren tüm bilgileri almıştır. MOSSAD, Yaser Arafat’ı ve KGB’yi takip etmiştir. FKÖ ve KGB’nin kullandığı tüm bilgisayarlardaki bilgiler, MOSSAD Merkezine aktarılmıştır. İngiliz iç istihbaratı, Promis casusu programı aracılığıyla, IRA mensuplarını ve bazı siyasetçileri takip etmiştir. MOSSAD Sovyet yapımı bir Mig-29 karşılığında, Polonya gizli servisi UB’ye Promis programını satmıştır (2). 2001 yılında NSA, Microsoft yazılımındaki ana şifreyi kullanarak Alman Ordusunun gizli belgelerini ele geçirmiştir.

Sonuç: Elektronik İstihbarata Karşı Milli, Güvenli Bir Sistem Kurulmalıdır

Siyasi iktidarın Taksimle başlayan süreci gerektiği gibi okuyamamasının gelinen süreçte büyük payı bulunmaktadır. Mahalli seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmakla, çizilen saldırı stratejisinin yok edildiği sanılmış ve her seferinde çok daha sert darbeler gelmiştir. Siyasi iktidar, bu küresel saldırılara karşı birleşik cephe harekâtı başlatacak yerde, her şeyi oy olarak görmüş; kullandığı dille gayrı memnunlar sayısını artırmış ve her gelen darbe ile kendi içinde huzursuzluğun memnuniyetsizliğin de artmasına sebebiyet vermiştir.

AKP kadroları, Siyaset sahnesine çıkarken küresel bazda kurdukları ittifakın, ortak payda politikası, bir gün sonlanabileceğini zamanında düşünmemiş, ona göre bir yapılanış içerisine girmemişlerdir. Hemen hemen Türkiye’nin tüm stratejik alt yapısını, yabancıların ortak olduğu özelleştirmelere açarken ve devleti e-devlet olarak yapılandırırken, gerekli önlemleri almamış, siber saldırıların olabileceğini hiç düşünmemiştir.

Bu nedenle Türkiye’nin bir an önce elektronik istihbarat/ Siber savaşlar konusunda gerekli yatırımı yapması ve milli bir sistem kurması gerekmektedir. Türkiye’yi yönetenlerin, yabancı istihbaratlara güvenerek Türkiye’yi yönetme zaafından kurtulması tarihi bir sorumluluktur.

Türkiye’nin elektronik devlet (e-devlet) projesi, bir taraftan hizmetleri kolaylaştırırken; diğer taraftan, online casusluğa ve siber saldırılara büyük imkan tanımaktadır. Türkiye’nin ekonomik, askeri devlet sırrı özelliğine sahip bilgilerinin alınma ihtimali yüksektir. Devletin değişik mekanizmalarının kullandığı yazılım programlarının içerisine casusu programların yerleştirilmiş olması ihtimali çok yüksektir. Devletin görevi, karşı istihbarat faaliyeti ile düşman elektronik istihbaratına ve siber saldırılarına mani olmaktır.

TUBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) tarafından, PARDUS adı verilen bir işletim sistemi geliştirilmiştir (3,4). Bununla beraber konunun önemi nedeniyle Türkiye’de, bilgi güvenliği, mobil sistemlerin güvenliği, güvenli yazılım geliştirme metotları, bankacılık uygulamaları gibi bilişim sistemleri güvenliği, online casusluğa ve Siber saldırılara karşı gerekli tedbirleri alabilecek, TUBİTAK’tan bağımsız, ayrı, özel bir yapı kurulmalıdır.

Kaynaklar

1- Avcı, G., İstihbarat Teknikleri, Timaş yayınları, İstanbul, s: 11-30, 2004.

2- Çimen A., Echelon, İstihbarat Dünyasının Perde Arkası, Timaş Yayınları, s: 235-265, 2002.

3- TUBİTAK, UEKAE, Pardus Nereden Geldi? Şimdi Nerede? Nereye Gidiyor? 2008

4- Pardus Elektronik Dergi Sayı: 1, Mart 2006

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz