28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ERBAKAN'I ANLAMAK...
04/03/2015 - 10:55
Mustafa GEÇER
"Erbakan Hoca, Batıcı aydının şer üreten düşünce kalıplarına karşı
kendi inanç ve bu inançtan beslenen medeniyetimize dayanan
kavramları ihya ederek ürettiği düşünceyi ortaya koymuş,
Müslüman toplumumuzun ve toplumların aşağılık kompleksini
yenmesini, kendi üstün inanç ve kimliğine yönelmesini sağlayarak
yeniden bir başlangıç yapmıştır."
 
Merhum Prof.Dr. Necmeddin Erbakan Hocamız 27.02.2011 tarihinde Hakk’ın Rahmetine kavuştu. Bütün engellemelere, yasaklamalara rağmen görevlerini yaptı; “Şahid olun, Şahid olun, Şahid Olun!” diye bizleri şahit tuttu ve her fani gibi bu dünyadan ebedi âleme göçtü.  Allah(c.c), rahmetiyle muamele etsin.
Geçtiğimiz son hafta içinde Erbakan’ı anmak ve anlamak adına çok güzel programlar yapıldı. Gazetelerde dergilerde güzel yazılar yazıldı. Programların ve yazıların ortak tarafı, Erbakan Hoca’nın çok önemli  bir devlet adamı olduğu, ülkemizde ve dünyada çok önemli faydalı çığırlar açtığı yönündeydi.
Merhum Erbakan Hocamızın insanlığı, kibarlığı, nezaketi, birey ve lider olarak üstün ve örnek  kişiliği anlatıldı.
Erbakan Hoca da bir insandı fakat çağımıza ve geleceğe yıllarca örneklik teşkil edecek bir kişilikti. Lider kişiliği yalın kişiliğinden onlarca yıl önde giden biriydi. Bazıları tarafından onun anlaşılabilmesi için uzun yılların geçmesi gerekiyordu. Hoca’yı sağlığında anlayamayan birçok insan büyük bir pişmanlıkla bunu itiraf ettiler.  Merhum Erbakan Hocamız inançlı bir Mü’mindi. “İman varsa herşey var!” derdi.  
Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde: (İnsan) kendi yaratılışını unutarak bize bir de örnek verdi ve dedi ki: “kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri?  De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecek, o her yaratmayı bilir” (Yasin.77-78)  İnsan, kendisinin  kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.”(Kıyamet:3-4)
İnsanlar öldükten sonra tekrar diriltilip hesaba çekilecekler. Buna iman ediyoruz. Hocamız da bunu ısrarla sık sık dile getirir, ”amentümüzde bu iki kere söylenir çift dikiş atılır: 1-Öldükten sonra dirilmek,2- Ahiret  gününe, yani insanın nihai yurdunun dünya olmadığına, her şeyin bu dünyada olup bitmeyeceğine, ebedi dünyanın ahiret olacağına inanırız, bu bizi batıl inançlardan ayıran en önemli farktır” derdi. Güçlü bir ahiret inancına sahipti. Bu ayetlerde bu durum haber verilirken bir şeye daha dikkat çekiliyor. Kulak memeleri, topuğu, kuyruk sokumu v.s değil “Parmak uçlarını bile” buyruluyor. Bu hikmetli mesaj, bizlere insanların parmak uçlarına kadar birbirlerinden farklı yaratıldığını, her insanın parmak uçlarında diğerlerinden farklı, tabiri caizse “barkod”larının bulunduğunu  işaret ediyor. İnsanların bu farklılığı kavrayıp yararlanmaları için yüzlerce yıl geçmesi gerekmiştir.
Merhum Erbakan  Hoca da her şeyden önce bir insandı ve diğer insanlardan parmak uçları dahil önemli farklılıkları vardı.
Hocamızın en önemli farklılığı, ahlak ve maneviyat temelli , anti emperyalist bir aksiyon adamı olmasıydı.
En önemli hizmeti; yerleşik ve batıl düşünce kalıplarını kırarak, insanlarımızın, dayatılan kalıpların, şablonların esaretinden, zihinsel kölelikten kurtulup, onu öz benliğine yönlendirip  kendi beyni, kavramları ve değerleri ile düşünüp, yeniden üretebilme çığırını açmış olmasıydı.
Batı dünyasının Rönesans ve Reform hareketleri ile maddi ve manevi yapılanmasında kendisine referans olarak aldığı medeniyet; eski Firavunluk dönemi Mısır, Yunan ve Roma medeniyeti olmuştur. Batının tüm dünyayı etkileyen 19- 20.yy düşünce yapısı ve yaşam tarzı bu temel üzerine inşa edilmiştir. Materyalisttir, sekülerdir, menfaat odaklı, ahlak  ve maneviyattan yoksundur. Kavramları, kurumları, hayattan beklenti ve amaçları dünyevidir. Batı, düşüncelerini, kültürünü, teknoloji, sanayileşme ve maddi zenginlikle de destekleyip allayıp pullamıştır. Elde ettiği teknoloji ve sanayi gücünü, insanlığın huzuru ve adalet için değil maddi menfaatleri, sömürgecilik ve zulüm için kullanmıştır, halen kullanmaktadır. Gücü, barış ve adaletin emrine vermemiş, dünyayı kana bulamıştır. Bu güç daha çok İslam coğrafyasına yönelmiş, zulüm yapmış ve yapmaktadır. Sömürge bakanlıkları kurarak dünyayı sömürgeleştirmiş, insanlığın huzurunu bozmuştur. Batı dışındaki coğrafyalar yerinde saymış, maddi planda Avrupa’nın gerisinde kalmıştır. Geri kalmışlık ve yenilmişlik psikolojisi ile yönünü Batıya çeviren ülkeler, Batı gibi olmayı hedeflemiştir. 
Tüm dünyada 19.yy başlarında bizde de olmak üzere “ batılılaşma  hareketleri” başlatılmıştır. Dünyanın medeniyet merkezi Avrupa kabul edilir olmuştur. Batılılaşma anlayışı ile yapılan düzenlemelerde, buna uygun olmayan, din,  kültür, yaşam tarzı toplumların sosyal hayatından kovulmaya çalışılmış, maddi ve manevi kimliğini öz kültürünü savunan insanlar ezilmiş, toplumdan ve resmi ortamdan dışlanmış, “mürteci”(gerici) olarak yaftalanmıştır. İnsanımızın inancı birinci sırada iç tehdit kabul edilmiş, bu inananlar, devlete ve düzene meydan okuyan asiler olarak kabul edilmiş, en ağır bir şekilde cezalandırılmıştır.
“Batı kalkındı biz neden kalkınmadık?” Sorusuna cevap  olarak, “bizi geri bırakan İSLAM’dır!” cevabı verilmiş. İslam’a ve Müslümanlara küresel bir savaş başlatılmıştır.
Diğer ülkeler aslında gerilememiş, Avrupa  kullandığı teknoloji  ile sanayileşmiş, bunun sağladığı  güçle dünyayı sömürerek ekonomik kalkınma ve büyümeyi sağlamıştır. Onun için insanlığın saadetini sağlayamamıştır.
Doğu dünyası diyebileceğimiz sömürge toplumlar, kendilerini yeniden var etme, kalkınma ve güçlenmenin yolunun  geçmişlerine ve değerlerine sünger çekmek, Batıyı örnek almak ve onlar gibi olmaktan geçtiğine inandırılmıştır. Kendi inanç ve kültürlerini sorgulamaya başlamışlar, geri kalmışlığın nedeninin dinleri olduğu inancına kapılmışlardır. Bunun için halkı Müslüman ülkelerin batıcı yönetici elitleri, İslam ve Müslümanlara karşı  saldırı başlatmıştır.
Kafası batı düşüncesi ve kavramlarından beslenen laik Türk aydınları, teknolojiden çok batı kültürünün taşıyıcıları olmuşlardır. Ziya Gökalp’in: “Türk Milletinden, İslam Ümmetinden, Batı Medeniyetindenim” görüşünü ilke olarak kabul etmişlerdir. Daha sonraları altyapı oluşturularak bu formülden “İslam ümmetinden” ibaresi tamamen kaldırılmıştır. Son 25 yıldan bu yana “Türk Milletinden” ibaresi de hemen hemen kaldırılmış, geriye “batı medeniyetindenim” kalmıştır.  Bu proje dahi gerçekleştirilememiş, lafta kalmıştır.  60 yıldan bu yana AB’ye girerek bu medeniyetten olunmaya çalışılıyor.
Maddi ve sosyal bilimlerde, teknolojide, sanatta dikkate değer  te’lif ve patent ortaya  koyulamamış; çiklet, makarna, mobilya, tekstil ürünleri know-how’ları marka ve patentleri dahi üretilemeyip parayla Batıdan alınmıştır, alınmaktadır.
Cumhuriyet dönemi bilim adamlarımızın çoğunluğu, isminin önüne Prof. konulması ile yetinmişler,   batı kültürlü aydın ilim ve bilim adamı olamamış, ortaya bir buluş, te’lif koyamamış, sadece  batıyı bu alanda yüz yıl geriden takip eden başarısız tercümanlar olabilmişlerdir. Üniversitelerde ilim, bilim öğretme yerine, kapılarında başörtülü kız öğrencileri ve velilerini okula sokmamak için nöbet tutmuşlardır. Ülkeyi üretmeyen, tüketen kısırlaştırılmış “iğdiş ebter”  bir yapıya mahkum etmişlerdir. Batı, medeniyetinin teknoloji ve sanayiden çok bozuk inancını, düşünce ve yaşam tarzını ihraç etmiştir. Bugün Afrika ve diğer sömürgelerde Avrupa’dan çok bütün varlıkları elinden alınmış aç, sefil Hıristiyan nüfus vardır. Ülkemiz Türkiye de dahil, sanayileşmemiş ülkelere baktığımızda, batılılaşma adına batının teknoloji ve sanayileşmesinden çok, inanç, fikir ve felsefesini hayat tarzını kısaca kültürünü almış, ülkesine ithal etmiştir. Mesela; hukuk, müzik, piyano, kravat, şapka, çiklet prezervatif, viski, sigara v.s ithal etmiş, teknoloji ve sanayileşme getirememiştir.
Müslüman aydınlara hiçbir yetki ve karar organlarında yer vermedikleri halde, geri bıraktıkları halkı Müslüman ülkelerde geri kalmışlığın faturasını Müslümanlara ve İslam’a fatura etme densizliğini de elden bırakmamışlardır. Oysa yetki verilmeyen insanlara o alanda sorumluluk yüklenemez. İdarede yetki-sorumluluk dengesi vardır, olmalıdır. Bu ihanetlerin sonucu İslam ülkeleri geri bırakılmış, insanları kendilerini yenilmiş bir medeniyetin mensuplar olarak geri ve gelişmemiş ülke vatandaşı kompleksi ve ezikliği inancına kapılmışlardır.   Halbuki dindar aydınların hiçbiri teknoloji ve sanayileşmeye karşı olmamışlardır. Sadece batı değil dünyanın neresinden olursa olsun “ilmi, Müslümanın yitik malı” kabul edip, ilim teknoloji ve sanayinin ülkemize transferini her zaman savunmuşlardır. Batının materyalist seküler kültür ve ahlak yapısının alınmasına karşı gelmişlerdir.
İşte Erbakan Hocamızın en büyük eylemi ve başarısı bu alanda olmuştur.
Erbakan Hoca, Batıcı aydının şer üreten düşünce kalıplarına karşı kendi inanç ve bu inançtan beslenen medeniyetimize dayanan kavramları ihya ederek ürettiği düşünceyi  ortaya koymuş, Müslüman toplumumuzun ve toplumların  aşağılık kompleksini  yenmesini, kendi üstün inanç ve kimliğine yönelmesini sağlayarak yeniden bir başlangıç yapmıştır.
Müslümanlara yönetme bilincini yeniden kazandırmıştır.
Erbakan Hoca,  kendi öz benlik gemimizi bir römorkör gibi kendi limanına doğru çevirip çekmeyi başarmıştır.
Batının materyalist düşünce kalıplarından sıyrılarak milletimizi zihinsel kölelikten kurtarmıştır.
Fiziksel kölelikten kurtulmak için de önemli projeleri hayata geçirmiş, yapılamaz denilenleri  söylememiş, yapmıştır.
İnsanlığın yitiğini yanlış yerde arayan Batı’nın önemli düşünür ve fikir adamlarının teorilerine itibar etmeyerek olaylara ve geleceğe vahyin hakikat penceresinden bakmıştır.
Milletin önünü, Batı’nın çıkmaz sokağından kurtararak açmıştır.
200 yıllık statükoya başkaldırmış, inşa edilen dokunulmaz tabuları, geri kalmışlık yenilmişlik psikoloji ve ezikliğini, öğretilmiş çaresizliği, bu olumsuzluklara ilişkin ezberleri bozmuştur.
Toplumu aşağılık kompleksine sevk eden, inançsızlık ve çaresizlik kalplarına hapseden düşünce kalıpları ve uygulamalarını kökünden sarsmıştır.
Bunları yaparken insanca ve barış içinde, kırmadan, dökmeden, kimseye hakaret etmeden, şiddete başvurmadan ve önermeden  yedi milyar insanın iki cihan saadetini düşünerek yapmıştır.
Aslında medeniyet, sanayi ve teknolojiden çok, inanç düşünce ve insanca yaşam tarzdır. Geçmişte hiçbir ülke bugünkü kadar teknolojiye sahip değildi, oysa geçmişte önemli medeniyetlerin kurulduğuna tarih tanıklık etmektedir.
Günümüzün şartlarının gerektirdiği sanayileşme ve kalkınma mecburiyeti vardır. Bunun sağlanması için çalışılmalıdır. Yakın bir gelecekte her şeye rağmen ülkemiz ve tüm ülkeler sanayileşmesi ve kalkınmasını tamamlayacaktır. Bu bir mecburiyettir, kalkınmış ülkelerle bu alanda açıklarını kapatacaklardır.
Teknoloji ve sanayi, ekonomik kalkınma birer araçtır. Araçlar, amaç olamaz. Bu eşitlenmeden sonra  inanç ve hayat tarzı farklılıkları ön plana çıkacak, toplumların ve ülkelerin üstünlüğünü ve medeniyet farklarını  bu unsurlar belirleyecektir.
Medeniyet inançtır, inancın hayata, dışa yansımasıdır.
Bizim inanç ve hayat tarzımız batıdan daha üstün mükemmel ve insanidir. İnancımız ve buna dayalı kültür ve yaşam tarzımız vahye dayalı aklı aşan hakikatler ve Allah buyruğudur. Bunun farkında olmamız ve sahip çıkmamız gerekir.
Erbakan Hocamız öncelikle bu konuya dikkat çekmiş ve düşüncelerini bu zemin üzerine inşa etmiştir. Aksiyonerliğini, farklılığını ve liderliğini belirleyen özelliği de budur. 
Partisini kapatmalar, yasaklar, cezalar, darbeler hocamızın şahsından çok inanç ve görüşlerine karşı statükodan beslenenlerin yaptığı eylem ve çırpınışlardır.
Çiçekler açmıştır, bahar geliyor, çığ kopmuştur büyüyerek hedefine, onun dava bayrağını almış Milli Görüş’çü dava erlerinin çalışması ve azmi, Allah’ın (c.c) izni ile ulaşacaktır.
Allah (c.c), merhum Erbakan Hocamıza ve tüm Müslüman geçmişlerimize rahmet eylesin.(AMİN)
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz