28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
10/02/2015 - 09:50
Mustafa GEÇER
"Kilise temeli üzerine cami inşa edemezsiniz, ederseniz
o yapı cami olmaz çünkü farz olan kıblesi şaşar."
Geçtiğimiz yüzyılda Batıdaki sanayileşme ve ekonomik kalkınma diğer ülkelerin gözünü Batıya dikmelerine, yönlerini Batıya dönmelerine neden olmuştur. Batıdaki, iktisadi, ictimai, siyasi, hukuki, dini ve kültürel değişiklik ve bu yapılara ilişkin yeni okuma ve tanımlamalar, diğer toplumları da derinden etkilemiştir. İktisadi alanda ülkelerin tasnifi daha önceki yüzyıllarda; zengin ve fakir ülke olarak yapılırken bunun yerini;  kalkınmamış, kalkınmakta olan ve kalkınmış ülke veya gelişmemiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke tasnifi almıştır. Bu sınıflandırmanın ölçü ve kriterleri de Batılı iktisatçılar ve düşünürler tarafından belirlenmiştir. Yani hangi ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olduğu ölçüsünü onlar koymuştur.  Geri kalmışlık veya gelişmemişlik sıfatı ülke yöneticileri ve vatandaşlarında bir aşağılık kompleksi, yenilmişlik psikolojisini de beraberinde getirmiştir. Geri kalmışlık yaftası ve hali, ülke insanlarının ruh alemlerinde, manevi yapılarında da bir yenilgi ve parçalanma duygusu oluşturmuştur. Geri kalmış üçüncü dünya ülkelerinde “kalkınma”bir araç olmaktan çıkmış bir ideoloji halini almıştır. Bu sebeple ülkeler arasında, gelişmemiş ülke sınıfından gelişmiş ülke sınıfına geçmek için bir kalkınma yarışı başlamıştır. Ancak bu yöneliş bir çok ülkede daha çok Batının teknoloji ve sanayileşmesinin yerine kültür ve düşünce yapısının alınması sonucunu doğurmuş, kültür erozyonuna yol açmıştır.  Batının sanayi ve teknolojisi yerine daha çok kültürünü ithal eden ülkeler, kendi geçmişlerinden inanç ve kültürlerinden uzaklaşmış, sanayileşme ve kalkınmasının da  sağlayamamıştır. Geri bırakılmış ülkelere, Batının ilim, teknoloji ve sanayisi yerine kültürü öncelikle girmiş ve hakim olmuştur.
Afrika ülkelerine baktığımızda, Batılı sömürgeci efendileri gibi olma uğruna onların tüm kültür ve inanç şablonlarına uymaya çalışarak dinlerini, dillerini değiştirdikleri halde kalkınamamış, sömürge olmaktan kurtulamamışlardır. Bugün Afrika’da, Avrupa’dan çok Hıristiyan olmuş nüfus vardır. Birçok Afrika ülkesinin resmi dili İngilizce ve Fransızcadır.
Türkiye de, Batı kültürü peşinden koşan, resmi ideolojiye sahip ülkelerden biridir. Osmanlının son zamanları ve Cumhuriyet döneminde Batılı yaşam tarzı ve kültürünün alınması için yoğun bir batılılaşma hareketi başlatılmış, toplum kimlik kod ve genetiği ile oynanarak inancından, milli ve manevi yapısından uzaklaştırılmıştır. Bu uğurda millete çok zulümler yapılmıştır. Kurulan batı tipi partilerin adında aşağılık kompleksinden kaynaklanan” Kalkınma veya gelişme” kelimesi hep yer almıştır. İttihat ve Terakki, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Adalet ve Kalkınma Partisi gibi. Yüzyıllar geçmesine rağmen sanayileşme ve kalkınma bir türlü sağlanamamıştır.
Kalkınma bir araçtır. Çağımızda kalkınma bir zorunluluk olmakla birlikte amaç olamaz. Bir zaman gelecek, er veya geç her ülke kalkınacak, ülkeler arasında gelişmişlik farkı ya çok azalacak ya da hiç kalmayacaktır. Yani her ülke kalkınacaktır. Ancak kalkınmanın bedeli dini ve ahlaki değerlerden kopuş olmamalıdır. İnanç ve medeniyet değerlerini kaybederek kalkınma ne işe yarayacaktır?  Maddi kalkınma tamamlandıktan sonra ne olacak? Kalkınma ve gelişme sadece uygarlığın bir parçasıdır. Kalkınmanın ihmal edilen manevi boyutu da maddi boyutundan çok daha önemlidir.  Çünkü her ülke kalkındığında, ülke insanları ve medeniyetlerinin ayırt edici farklılığı ve insanlığa katkısı, yaşattığı kendi dini, ahlaki, milli ve manevi değerleri olacaktır. Bu değerler kalkınma uğruna yok edilmez.Kaldı ki yok edilmesinin maddi kalkınmaya bir katkısı da olmayacaktır.
Nerede hata yapılmıştır?
En büyük hata, Batılılaşmada Batı’nın teknoloji ve sanayileşmesi yerine kültürünün alınmasında yapılmıştır. Bu yol bizi hiçbir şey üretemeyen taklitçi maymuna çevirmiştir. Ne sanayi, ne teknoloji, ne hukuk, ne edebiyat, ne spor, ne müzik, ne sanat, ne tohum, kendimize özgü hiçbir şey üretemez, ancak batının kötü bir taklidini yapan, taklidi dahi tam beceremeyen bir toplum haline getirmiştir.
Ne yapılmalı?
Bir binanın temel üstü, temele uygun olarak yükselir. Zemin ve temel önemlidir. Kilise temeli üzerine cami inşa edemezsiniz, ederseniz o yapı cami olmaz çünkü  farz olan kıblesi şaşar. Kıbleye yönelmeden kılınan namaz ise kabul olmaz. Her türlü kalkınma ve gelişmenin zemini manevi ve ahlaki değerler sistemimize uygun olmalıdır. Gelecek Türkiye’si eğer kendine özgü medeniyet üretecek öncü ülke olacaksa, kendi manevi, ahlaki ve milli değerlerimiz zemini üzerinde üretmeli ve yücelmelidir. Öncelikle iki yüz yıldır ve devam eden hatadan dönülmeli, kendimize yönelmeli, temel değerler sistemimizden sapmalar ortadan kaldırılıp,  kendi kıblemize yönelmeliyiz. Tüm maddi manevi değerlerimiz ihya edilmeli, taşlar tekrar yerli yerine yerleştirilmeli, bu temel üzerine medeniyet binası yükselmelidir. Bunlar AB platonik aşkı ve AB müktesebatını almak, hayatımızı o müktesebata uygun düzenlemekle ve AB’ye yamanmış bir ülke olmakla asla gerçekleşemez. Bunu başarsak bile onların markası ile fason üretim yapmaktan ileri gitmez. Kendi değerlerimize uygun kendi markamızla yapacağımız özgün üretim bizi yükseltir.
Ecdat bunu yaparak kendi ve dünya medeniyetine ve insanlığa katkı yapmış, yüzyıllarca dünyanın yönetiminde karar ve söz sahibi olmuş, dünyanın sömürülmesini önlemiş ve geciktirmiştir. İslam’ın gelmesi ile yeni bir inanç ve bu inanca bağlı medeniyetin güneşi doğmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanında Müslümanlar maddi yönden güçlü değillerdi. Hatta fakirdiler. Bir hurmayı birkaç kişi işle paylaştıkları olmuştur. Binaları kerpiç ve hurma dalındandı. O devrin maddi yönden en güçlü ülkeleri Bizans ve İranlılardı. Mermer sütunlar üzerine muhteşem binaları, mabet ve tapınakları, meskenleri vardı. Zengindiler. Çoktular. Sofralarındaki envai çeşit yiyecekleri, meyveleri yer, üzerine içkiler içer, iyice tıkınır sonra parmaklarını boğazlarına sokup istifra edip tekrar yerler ve içerlerdi.  Peygamber Efendimiz (s.a.v) onların hükümdarlarına elçiler ve mektuplar gönderdi. Bu mektuplarda onlara;  “sizler güçlü ve zenginsiniz, biz maddi yönden güçsüz ve fakiriz, bizi de aranıza alın, biz de sizlerin kültürünü, yaşam tarzınızı, hukuki ve idari müktesebatınızı alalım, sizlerle müttefik olalım, sizleri örnek alalım, sizler gibi olalım” diye yazmamıştır. Allah’ın(c.c) bir olduğuna, her şeye kadir ve O’ndan büyük bir gücün olamayacağına inanarak, Onları, Allah’ın(c.c) bir olduğuna ve onun dini İslam’a davet etmiştir. Türkiye’yi değiştirmek ve büyütmek isteyen yönetme sorumluluğu ve yetkisinde olanların bu inkılab’ı ruh ve mana dünyalarında yapmaları ve uyanmaları gerekir. Cumhuriyet dönemi tarihinde bu nebevi yaklaşımı Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan telaffuz etmiş ve tohumlarını, “Önce Ahlak ve Maneviyat” diye yeniden ekmiştir. Bizim ve insanlığın iki cihanda kurtuluşu, Kapitalizm, Batı müktesebatı, hukuku, inanç ve düşüncesini almaya değil bu tohumların çimlenip büyümeleri ve  dünyaya yayılmalarına “Yaşanabilir Türkiye’nin, Yeniden Büyük Türkiye’nin, Yeni bir Dünyanın” bu zemin üzerinde yücelmesine bağlıdır. 
YORUMLAR
16-02-2015, 08:09:21
Birileri için bu söylem belki klasik olacak ama bizim için değil Türkiye; İslam Birliği zemini üzerinde yükselecektir. Buna bağlantılı olarak ümmet..
 
hayrettin şahin 19-02-2015, 10:10:08
"Kilise temeli üzerine cami inşa edemezsiniz, ederseniz o yapı cami olmaz çünkü farz olan kıblesi şaşar." Bu cümle çok güzel
 
Süleyman Şahin 20-02-2015, 17:07:19
Mustafa bey kaleminize yüreğinize sağlık
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz