28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
02/02/2015 - 16:21
Mustafa GEÇER
"Bir Müslüman olarak vekâlet vereceğimiz kişileri seçerken,
tercihlerimizi yaparken dikkat edeceğimiz kriter; seçeceğimiz kişinin
yapacağı eylem ve işlemlerin ilahi iradeye uygun olup olmadığı
bilincine, şuuruna sahip olup olmadığı kriteri “ön şart” olmalıdır."
SEÇİM YAKLAŞIYOR KİMİ SEÇMELİ ?
Kimler tarafından nasıl yönetileceğiz?
Bu soruya cevap bulmak ve siyasi tercihimizi ona göre yapmak durumundayız.
Yönetenlerden beklenen adalet, barış ve güvenlik içinde, temel insan haklarına saygılı bir toplum düzeninin tesisi ve yürütülmesidir.
Bu nasıl sağlanacak?
Topluluk halinde, adalet, güvenlik ve barış içinde yaşamanın sağlanması için bir düzene bu düzenin kurallar manzumesine ihtiyaç vardır. Bu, toplumsal düzeni sağlamak adil ve güvenli bir ortam oluşturmak için gereklidir. Yönetenler, toplumsal düzeni sağlamak için kurallar koyarlar ya da var olan kabul görmüş kuralları uygularlar.
Temel toplumsal kurallar dört irade tarafından va’zolunur:
1-Yaratıcı-Allah (cc) iradesi…
2-Gücü eline geçirmiş şahıslar, Krallar, Diktatörler, Sultanlar.
3-İmtiyazlı sınıflar. Sınıf diktatörlüğü.
4-Toplumun seçtiği kişi ve grupların iradesi.  Günümüzde, geçerli sayılan kanun koyma usulü olarak bu yol kabul ediliyor.  Bu düzene demokrasi deniyor. Günümüzün toplumsal amentüsünün birinci şartını Demokrasi oluşturuyor. Yaratıcı ile bağını koparmış her toplum bu hayalin peşinden koşuyor. Aslında demokrasi, bir iktidar ve menfaat paylaşım kavgasıdır. Burada kavgayı genellikle güçlü olanlar kazanır. İstisnai olarak güçsüzler kazanırsa, güçlüler bir şekilde darbe ile iktidarı onun elinden alırlar. Burada en önemli sorun kimler tarafından nasıl yönetildiğimiz sorunudur.Kimler tarafından ve nasıl yönetiliyoruz?
Günümüzdeki yönetimlerin birçoğu, temsili demokrasi denen düzen içinde halkın seçtiği kişilerden oluşan otoritenin koyduğu kuralların uygulanmasına dayanıyor. Toplum bireyleri bu kural ve kanunlara uymak zorundalar. Kurallara uymayanlar devletin güvenlik güçlerince yakalanıp cezalandırılıyor.
Kökeni pagan (putperest) Yunan düşüncesine dayanan Batı usulü Demokratik yapıda “egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir” ilkesi kabul ediliyor. Ancak bu ilke dahi ne kadar uygulanıyor olması ve geçerliliği tartışılan ve çok su götürür bir durumdur.
Halkın seçtiği vekillerinden oluşan otorite yani TBMM’nin yaptığı kanunlar, kurallar meşruiyetini hangi kaynaktan alıyor? Halkı temsil eden vekillerin irade ve aklından alıyor. Bu iş böyle görünmekle beraber böyle olmuyor. Yani seçilen vekillerin ve onları aday yapan partilerin büyük bir kısmı halkı ve onun irade ve değerlerini temsil etmiyor. En önemli sorunumuz da budur. Millet adına olmaktan çok, sistemin sahibi olduklarını iddia eden, batı inanç ve düşüncelerini temsil eden oligarşik odaklar ve onların işbirliği içinde oldukları küresel güçler adına hareket ediyorlar, onların kurallarını ve hayat tarzlarını ülkemizde hakim kılmaya çalışıyorlar. Koydukları kuralların milletin irade ve inancını yansıttığını iddia etmek mümkün değildir. Ülkemizdeki hukuk kuralları tercüme edilerek dışarıdan iktibas edilmiş metinlerden oluşuyor. Bunun aksini kim iddia edebilir? Bugün ülkemizde yürürlükte bulunan; Anayasa, Medeni Kanun, Ceza Kanunu, Vergi Kanunları, Usul Yasaları ve diğer kanunlar gerçekten milletimiz adına onu temsil ettiği ve yönettiği iddia edilen vekillerden oluşan yasama otoritesi TBMM tarafından tedvin edilmiş kurallardan mı oluşuyor, yoksa batılı ülkelerin kendi inançlarına göre kendileri için ürettikleri kuralların tercüme edilmiş metinlerinden mi oluşuyor? Elbette tercüme metinlerden oluşuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan vekiller Halen Avrupa Birliği müktesebatı diye onların kendi düzenleri için koyduğu, kökeni eski Roma ve Anglo-Sakson Hıristiyan kaynaklı kuralların tercümanlığını yaparak iç hukukumuza taşımanın çalışmasını yapıyorlar. Yasa (kanun) koyucu, otorite ve yasaların kaynağı Batılı insanın aklı, meşruiyeti ise vekiller tarafından halkın iradesinin temsiline dayandığı iddia edilen bir yetkinin kullanılmasıdır. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, egemenlik millet tarafından yetkili kılınmış organ ve organlar tarafından kullanılır” deniyor. Türkiye’de uygulanan Laik demokratik düzende  yasa ve kuralların meşruiyeti, millet iradesini temsil eden, onların seçtiği vekillerin millet adına akıl ve iradelerine dayandığı kabul edilir. Onların akıl ve iradeleri neye dayanır? Gerçekten milletin iradesine veya  Milletin inandığı vahyi gerçeklere mi dayanır? Hayır. Batı’nın seküler düşüncesine ve aklına dayanır. Bu yapıda ilahi iradenin koyduğu ve Milletin %99’unun inandığı kurallar -İslam- ile beşeri iradenin koyduğu kurallar birbirleri ile çelişir, çatışır veya yarışırsa hangi kural tercih edilmektedir?  Elbette beşeri iradenin vazettiği koyduğu kural tercih ediliyor ve uygulanıyor. Zira sistemin temeli, toplumun  ictimai, iktisadi, siyasi ve hukuki düzeni kısmen de olsa İslam’a uydurulamaz ve benzetilemez  kuralına dayandırılmıştır.(A.Y 24/4)  Aksi halde “anayasal düzeni değiştirerek yerine dine (İslam’a)dayalı  düzen kurma  ağır suçu işlenmiş olur.  Suç sayılan bu eylemler ve ameller uğruna çok başlar kesilmiş, katliamlar yapılmış, inanan insanlar inançlarından dolayı zindanlarda çürütülmüştür. Allah(c.c) tarafından Müslümana yüklenen mükellefiyet, bireysel ve toplu halde (cemian) Allah’ın(cc) hükmünü hakim kılmaktır. Laik düzen bu ameli ağır suç olarak kabul eder. 
Seçtiğimiz temsilcilerin –vekillerin- eylem ve işlemleri seçmeni bağlar mı?
Evet, bağlar. Beşeri iradenin kurallarına aykırı olanlar değil,  İlahi iradeye aykırı olarak yapmış oldukları eylem ve işlemlerden dolayı temsilci ve onu vekil seçen seçmen sorumludur. Çünkü vekil güç ve yetkisini kendisini seçen seçmenin oyundan alır. Ancak mevcut düzende, seçen ve seçilenler yapmış olduğu eylem ve işlemlerden dolayı mevcut anayasa ve kanunlara uymakla  sorumlu tutulur. Yapılan kanunların ve kuralların anayasaya uygunluğu Anayasa Mahkemesi’nce denetleniyor, uygun olmayanlar, milleti temsil ettiği söylenen 550 milletvekilinin oyu ile kabul edilmiş olsa dahi bozuluyor. Koyulan kuralların ilahi iradeye -İslam’a- uygunluğu denetimi yapılmadığı gibi, bilakis uygun olmadığı denetimi yapılır ve ilahi iradeyi yansıtan, kısmen dahi uygun olan kural -yasa- yasaktır ve iptal edilir.
Bir Müslüman olarak vekâlet vereceğimiz kişileri seçerken, tercihlerimizi yaparken dikkat edeceğimiz kriter, seçeceğimiz kişinin yapacağı eylem ve işlemlerin ilahi iradeye uygun olup olmadığı bilincine, şuuruna sahip olup olmadığı kriteri “ön şart” olmalıdır.
Bir Müslüman için diğer dünyalık kriterler, temel belirleyici tercih sebebi olamaz:
“-Çocuğumu işe alacak.”
“-Bana dünyalık işlerimde torpil yapacak, yardımcı olacak.”
“-Terfi ettirecek, imkân ve kariyer sağlayacak.”
“-Bana ihale aldıracak, para kazandıracak.”
“-Çocuğumun istediği yara tayinini yaptıracak.”
“-Maaşıma zam yapacak.”
“-Ürünümüze yüksek taban fiyat verecek.”
"-Ülkemizde demokrasiyi yerleştirecek, demokrat ve dürüst adam.”
“-Ülkeyi kalkındıracak, Fabrikalar kuracak, konut yol köprü yapacak.”
"-İşsizlere iş bulacak.”
“-Çocuklarımıza yurt  içinde ve dışında üniversite tahsili yapacakları imkanları sağlayacak.” v.s.   Bunlar ve benzeri  seçenekler  siyasi tercihlerimiz için “ön şart” olamaz. Bir realite olarak, bireysel ve toplumsal menfaat kriterleri,  siyasi tercihlerde önemli rol oynuyor. Elbette ahlaka uygun olanları yapılabilir, istenebilir. Şuurlu bir Müslümanın manevi sorumluluktan kısmen de olsa kurtulmasına vesile olabilecek siyasi tercihindeki “ön şart”; ilahi iradeye uygun eylem ve işlem ilkelerine sahip, bu şuurun tohumlarını taşıyan, ahlak ve maneviyat temelli davranışlara sahip parti ve adaylarını tercih etmek olmalıdır.  Diğer kriterler tek başlarına ve “ön şart” olarak tercihimizi belirleyici olamaz. Yoksa, Şimon Peres, Merkel, Hollande, Obama, Putin gibi  siyasiler de ülkelerinde kalkınma, imar, zenginlik, istihdam, refah konularında  çok önemli  ve ileri icraatlar yapıyorlar diye onları kendimize vekil seçebilir miyiz?   Seçemeyiz!
Vekilin görevine ilişkin olarak yaptığı her eylem ve işlem müvekkili (onu seçeni, vekil yapanı) bağlar. Günlük hayatta, iş hayatımızda vekalet vererek adımıza iş yapmasını istediğimiz avukatın bizi vekaleten yapacağı iş ve sonuçları bizi bağladığı gibi, ülke yönetimi için seçerek vekalet verdiğimiz vekilin görevine ilişkin eylem ve işlemleri de onu seçen bizleri bağlar. Avukatımızın takip ettiği davamızda kayıp ve kazanması sonuçlarından biz sorumlu oluruz. Onun bizim adımıza imzaladığı çek ve senedi o değil, biz öderiz. Kaybettiği davamızdan alacağımız cezayı biz çekeriz. Bizim adımıza vekilin imzaladığı çek’i  biz öderiz, ödenmezse icra vekile değil, bizim kapımıza gelir. Kaldı ki ülke yönetiminde bizi ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konularda yetki kullanacak parti ve Milletvekili seçiminde sorumluluğumuz daha büyüktür. Önümüzde önemli bir genel seçim var. Bu seçimde seçme görevimizi yaparken dünya ve ahiret sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak seçimimizi yapmak zorundayız. Yoksa seçtiğimiz vekillerin veballeri bizi bulacaktır. Şuurlu bir tercih ve seçim yapar isek o zamanda vekillerin hayırları bizi bulacaktır.
Doğruda direnmek en büyük  mücadele ve sabırdır!
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz