6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
27/01/2015 - 11:02
Mustafa GEÇER
"Bu gücün adının 'İslam Barış Gücü' olması da gerekmez. Birliğe ve alt
kuruluşlarına, Brezilya, Hindistan, Arjantin, Venezuela, Kore, Japonya v.b
gibi bazı gayrimüslim ülkeler de alınabilir...Birliği sağlamaya çalışmayan
Müslümanlar, her dökülen kandan ve uğranılan zulümden sorumlu ve vebal altındadırlar."
 
20.yy'da olduğu gibi 21.yy'da da, dünyamızda işgaller ve katliamlar sürüyor. Amaç dünya hakimiyeti ve sanayinin ve teknolojinin ortaya koyduğu gücün adalet değil sömürü ve savaş aracı olarak kullanılmasından kaynaklanıyor. Halkı Müslüman ülkelerin sanayileşememesi ve birlik içinde hareket edememesi istilacıların cesaretini artırıyor, doymak bilmeyen menfaat duygularını tatmin için her türlü zulmü yapmakta bir beis görmüyorlar. Sömürü çarkı dönmeye devam ediyor. Bu çarklar ne yazık ki, insanlığa sunulan ve günümüzde kabul gören söylemlerin arkasına saklanılarak yapılıyor. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, barış, hukuk, çevrenin korunması arkasına saklanılarak gerçek amaçlar gizlenmeye çalışılıyor ancak mızrak çuvala sığmıyor. Menfaat sağlayanlar güç odakları, faturayı ödeyenler mazlumlar oluyor. Geri bırakılmış ülkeler, mazlumlar ve güçsüzler, güç sahibi zalimlerden özgürlük, demokrasi, insan hakları, hukuk, barış dileniyorlar!  İşin edebiyatını yapmaktan öte bir şey yapamıyorlar. Emperyalist sömürgeci ülkeler askeri harcamalarını artırıyor, en küçük menfaatlerinden dahi olsun bu değerler için asla taviz vermiyorlar. Dünyamızda yaşanan olaylar bunu bütün açıklığı ile ortaya koyuyor.
En fazla saldırıya uğrayan coğrafya, Nijerya’dan Filipinler’e; Kırım’dan Yemen’e Müslümanların yaşadığı coğrafyadır. Güç denemesi, boy ölçüşme kavgaları, savaşlar, işgaller, katliamlar, insanlar arasındaki farklılıklar kaşınarak çıkartılan iç çatışma ortamı ve çatışmalar, her türlü kirli ve ahlaksız oyun, provokasyon, kaos, bölme, parçalama, kardeş kavgası, Müslümanların her türlü maddi ve manevi değerlerine saldırı, hakaret, aşağılama sürüyor. Dünya üzerinde barışı sağlayacağı iddia edilen küresel kurumlar efendilerinin işine gelen bu olaylara, çatışmalara, akan kana seyirci olmakla kalmıyor, işlerine gelen yangına hiçbir insani değere aldırmadan benzin döküyorlar.
Birinci Dünya savaşının galip batılı ülkeleri I. Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre’de 1919'da "Cemiyet-i Akvam"ı (Milletler Cemiyeti) kurdular.  Amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek idi. Bir süre çalıştı fakat fazla bir varlık gösteremedi. II.Dünya savaşını önlemedi, önleyemedi. II. Dünya Savaşı'nın ardından dağıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945'te kurulmuş dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslar arasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslar arasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Uluslararası İlişkilerde, kuvvet kullanılmasını ilk olarak evrensel düzeyde yasaklayan ilk antlaşma Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. Böyle tanımlanmasına rağmen bu kuruluşlar küresel güçlerin sömürü projelerini uluslararası hukuk kuralı hali getirme ve meşru gösterme çalışmasından başka bir işe yaramamıştır. Mazlum ve sömürülen coğrafyalarda kan akmaya devam etmiştir.  Bunların ardından birçok ülkeler bir araya gelerek yeni birlikler oluşturmuşlardır. Birlik ülkeleri tek başlarına ulaşamayacakları amaçlarını gerçekleştirmek, küresel boyutta çıkarlarını korumak, güvenliklerini sağlamak ve uluslararası kararlara daha güçlü katılabilmek, etkin olabilmek için üyesi oldukları birliklerden azami derecede faydalanabilmektedirler.
ABD gibi dünyanın güçlü ülkeleri bile uluslararası organizasyonlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu kuruluşlara örnek olarak 1960’larda yarı bağımsız hale gelen Afrika ülkeleri dahi “Afrika Birliği” adı altında birlik kurabilmiştir. Bu birlik, Afrika ülkelerinin tek çatı altında toplandığı uluslararası kuruluştur. Afrika Birliği, Habeşistan İmparatoru Haile Selassie'nin gayretleri ile 22–25 Mayıs 1963'te Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bir araya gelen otuz iki bağımsız Afrika ülkesinin imzaladığı antlaşma ile “Afrika Birliği Örgütü” adıyla kuruldu. 2002'de bu adı alan örgütün temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmaktır. Merkezi halen Addis Ababa'da bulunan bu birliğe Fas hariç Afrika kıtasında bulunan tüm ülkeler üyedir. Afrika ülkeleri dahi Afrika Barış Gücü nü kurmuşlar, Somali’de, Sudan’da, Orta Afrika gibi sorunlu bölgelerde görev yapmaktadırlar.
Avrupa Birliği; II.Dünya Savaşından sonra Avrupa’nın birlik olması fikrine dayanan 1951’lerde stratejik maden kabul edilen Kömür ve Çelik paylaşımı yüzünden Avrupa da bir sorun çıkmasını önlemek için “Kömür ve Çelik Birliği” olarak  başlayıp Avrupa Birliği ya da kısaca AB, yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında,  Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na siyasi boyut kazanarak  AB  olarak yoluna devam ediyor. Türkiye’yi yönetenler AB kapısında  50 yıldan beri içeri girme ümidi ile onursuzca bekliyor. 500 milyondan fazla nüfusuyla Avrupa Birliği, dünya üzerinde önemli bir etkinliğe sahiptir. Birliğe üye ülkelerin 19’u, euro  adıyla anılan ortak para birimini kullanmaya başlamıştır. Avrupa Birliği, üye ülkelerini Dünya Ticaret Örgütü'nde, G8 zirvelerinde ve Birleşmiş Milletler'de, G-20 lerde temsil ederek dış politikalarında da rol oynamaktadır. Birliğin yirmi sekiz üyesinden yirmi ikisi NATO'nun da üyesidir.  
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır. BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur (Brasil, Russia, India, China, South Africa). Bazıları bu ülkelere Meksika'yı da ekleyerek BRIMC de derler. BRICS ülkeleri hızlı bir gelişim içerisindedirler ve 2050 dünyasında önemli konumları bulunacaktır.
Dengelerin değiştiği geleceğin dünyasının şekillenmesinde bütün ülkeler birlikler kurarak söz sahibi olmak, alınan kararlara etkin bir şekilde katılabilmek ve milli manevi çıkarlarını koruyabilmek için çaba harcamaktadır. Birliğin dışında kalmak var olan potansiyeli de kaybetme, kurtlar sofrasında pay edilme riski taşımaktadır. Kurtlar sürüsüne koyun olarak üyelik peşinde koşmak, onların kapısında beklemek, onlar gibi olmaya çaba harcamak çözüm değil düpedüz aptallıktır, onursuzluk,  aşağılanmak, gülünç duruma düşmek demektir. Özellikle batılı ülkelerin kurduğu birlikler üçüncü dünya ülkelerini paylaşma birliğidir. Köpekleri ile avdan daha fazla pay alma peşinde koşan insan avcıları organizasyonudur. Bu birliklere girme peşinde koşan kuzuların gönüllü yem olmaktan başka şansı olamaz. Bu durum böyle devam ederse mazlumlar zulme uğratılmaya devam edilecektir.  Bunun değişmesi mazlum coğrafyaların güç birliği yapmalarından geçer. Halkı Müslüman ülkelerde ve Müslüman topluluklara yapılan haksızlık ve aralarındaki çatışmalara, dışarıdan yapılan saldırılara sanık sıfatını taşıyan eli kanlı emperyalist örgütler değil, İslam Birliği’ne bağlı barış gücü müdahale etmelidir. Biz nasıl ki Şili’de, Honduras’ ta, Guatemala’ da  v.b. ülkelerdeki iç ve dış kargaşa ve çatışmalara müdahil olmuyorsak, Batılı ya da başka taraflı emperyalist ülkeler de coğrafyamızdaki olaylara müdahil olmamalıdır. Şurası unutulmamalı ki batılı kuruluşlar hayır kurumu değildir, Müslümanlar arası barış değil çatışma parçalanma onların işine gelmekte ve bu  istenmeyen olayların asli faili de onlardır. Son yıllarda Afganistan, Irak, Libya, Sudan, Mali gibi halkı Müslüman ülkelerde yaptıklarına şahit olduk. Bu yapıların peşinde koşmanın bir fayda değil büyük zararlara ve sorunlara yol açtıklarını gördük. Müslümanların, siyasi, iktisadi, askeri birlik oluşturmaları ve aralarındaki sorunları kendilerinin çözmesi  gerekir ve bu husus Rabbimiz’in emredici hükümlerindendir.
49/9 -Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa –Allah'ın emrine geri dönünceye kadar– haksızlığa sapanlara karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever.
3/103- Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz.
3/104- Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. 
3/105- Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
"Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz."
Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. (Buharî,; Müslim) 
Birliği sağlamaya çalışmayan, sağlamayan, başta İslam ülkeleri yöneticileri olmak üzere; Müslüman topluluklar, Müslümanlar her dökülen kandan ve uğranılan zulümden sorumlu ve vebal altındadırlar. Birlik kurulması konusunda çok geç kalınmış olmakla birlikte öncelikle hiç zaman kaybetmeden halkı Müslüman ülke yöneticilerinin bir araya gelerek sorunlu bölgelere müdahale edecek bir “Barış Gücü” oluşturmaları gerekmektedir. Kurttan merhamet bekleyen koyun durumuna düşmemek için birlik oluşturulması gerekmektedir ve zorunludur. Bu gücün adının” İslam Barış Gücü” olması da gerekmez. Birliğe ve alt kuruluşlarına, Brezilya, Hindistan, Arjantin, Venezuela, Kore, Japonya v.b gibi bazı gayrimüslim ülkelerde alınabilir. 
Bu konuyu fikri planda ortaya ilk olarak atan merhum Erbakan Hoca olmuştur. 1997’de bu birlikteliğin çatı kuruluşu olan D-8 ‘i hukuken hayata geçirerek, küresel boyutta tüzel kişilik kazanmasını sağlamıştır. Eğer bu yapı hayata geçirilmiş işlerlik kazanmış olsaydı belki de bugün halkı Müslüman ülkelerde, savaş, işgal ve sömürü oyunları, iç çatışmalar, parçalama bölme güçsüz ve kendilerine muhtaç bırakma oyunları oynanamayacaktı. Merhum Erbakan Hoca bu birlikteliğe sadece İslam ülkeleri değil, diğer gelişmekte olan ve sömürüye muhatap ülkeleri de katmayı planlamıştı.
 
 
Bugün aciliyetle ihtiyaç duyulan bu kuruluş öncelikle halkı Müslüman ülkelerin sorunlarını çözmeye yönelik icraatlar yapmaya başlamalıydı. Çünkü yangın İslam ülkelerinde sürüyor. Bu birliğe bazı İslam ülkelerinin işbirlikçi yönetimleri karşı çıkmakta ve sıcak bakmamaktadırlar. Batı kafalılar, geleceklerini ve varlıklarını her şeylerini terk ederek Batıya yamanmakta görenler, “Batıdan kopma, uzaklaşma” olarak görüyor ve karşı çıkıyorlar. Bunlar sadece gürültü çıkaran azınlıklardır, dikkate alınmamalıdır. Bu tutumları ile daha çok mazlum insanın öldürülmesine sebep olmaktadırlar. İşbirlikçi yönetimler karşı olsa da bu güç diğer ülkelerle oluşturulmalıdır.  Oluşturulacak bu barış gücü öncelikle halkı Müslüman ülkelerde çıkartılan iç sorun ve çatışmalara adil bir şekilde çözüm için müdahil olmalıdır. İslam ülkelerine yapılacak dış müdahalelere karşı “Taraflardan birine yapılacak saldırı hepsine yapılmış sayılır” ilke ve anlaşması ile müdahil olmalıdır. Dış müstemlekeci güçler birlik üyesi bir iki ülkeye saldırabilirler fakat 50-60 ülkeye saldırı cesaretinde bulunamazlar.  İsrail, Fransa, ABD, Çin, Rusya bir İslam ülkesine saldırabilir ama hepsine saldıramaz. Bu birlik savunma ve barış sağlama birliği olacak, düşmanca niyetlileri niyetlerinden caydırma işlevi görecektir. Birlik ülkelerinin teknoloji alışverişi yaparak, dünyada gelinen nokta ile aramızdaki teknolojik açığı kapatacak, ortak sanayi yatırımları ile sanayileşmeyi sağlayacaktır.                                                                                                                                                                   
Başkaca çözüm aramak, sürünmeye devam etmek olacaktır!
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz