10 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 26 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
17/12/2014 - 11:15
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Bismillahirrahmanirrahim
Âlemlerin Rabbi, İslam’ı bir hayat nizamı olarak gönderen, hesap gününün hâkimi, Allah (c.c)’a hamd ederim. Salât ve selâm, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve sahabelerine olsun. 
Yaklaşık bundan doksan sene evvel ülkemizin tamamı işgal altındaydı. Emperyalist güçler BÜYÜK İSRAİL’İ kurmak için bizi yok etmek istiyorlardı. Aziz milletimizin inançlı evlatları bu haksız imha hareketine karşı, her türlü imkânsızlıklara rağmen İSTİKLAL SAVAŞINI yapıp, tarihe altın bir destan yazdılar. Bu destanı yazanlar, Türklerden, Kürtlerden, Araplardan ve diğer kavimlerden İbrahim (a.s) milleti, Muhammed (s.a.v) ümmeti şuurlu tek bir toplum idiler. Onlar asırlarca, Âdem(a.s)’in evlatları olarak insanlıkta, İslam’ın müminleri olarak da dinde kardeşler oldular. Birlik olup, küffara birlikte karşı koydular, namahrem olanları, İslam düşmanı, haçlı batıyı birlikte denize döktüler. Hatimler ve dualar eşliğinde Cumhuriyeti birlikte kurdular. Bu, Irkçı Emperyalizm ve Haçlı batının kabullenemeyeceği bir şeydi. Düşündüler, taşındılar, stratejilerini değiştirdiler. Lozan anlaşmasıyla birlikte, Hayim Nahum’un yumuşak lokma metodunu yürürlüğe koydular.  Ve: “biz Türkiye’yi, 1- Fakirleştireceğiz, 2- İşsiz bırakacağız, 3- Borca esir edeceğiz, 4- Dinini değiştireceğiz, 5- Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye böleceğiz, 6- Böldüğümüz parçaları birbiriyle savaştıracağız, 7- Savaşla yorulmuş parçaları İsrail’e vilayet yapacağız.” dediler. Irkçı emperyalizm, 90 küsur seneden beri üzerimizde bu yumuşak lokma metodunu uyguladı ve bizi yorgun hale getirdi. Böylelikle Türkiye’yi fakirleştirdiler, işsizliği artırdılar, borca esir ettiler. İslam’ı, toplum hayatından silmek için, yoğun faaliyette bulundular. Ilımlı İslam, dinler arası diyalog, medeniyetler ittifakı ve benzeri çalışmalarla İslam’ın içini boşaltarak yok etmeye çalıştılar. Milleti, manevi değerlerinden kopardılar. Diğer yandan ırkçılığı körükleyerek bölücülük için her türlü tahriki yapıtılar. Böldükleri parçaları savaştırmak için tedbirler aldılar. Bu parçalar, birbiriyle çarpıştırıldıktan sonra, zayıflatılmış Türkiye’yi, AB’nin kapısına bağlayarak özel ortak yapacaklar. Ertesi gün de, İsrail’i AB’ye dahil edecekler. AB çok büyüdü, Ortadoğu kısmı, ayrı olsun diyerek bizi İsrail’le tek devlet yapacaklar. Allah muhafaza buyursun, bu Türkiye’nin yok olması demektir. 
ABD ve işbirlikçileri tarafından önümüze konulan son çözüm süreci, BOP uygulamalarından bir aşamadır. Çözüm sürecinin tarafları gibi gözüken İktidar partisi AKP ve Kürtlerin tek temsilci olarak muhatap kabul edilen PKK, ABD’nin BOP için tasarlanmış stratejik iki ortağıdırlar. AKP, siyaset ve iktidar için ABD’yi olmazı görürken, PKK ve uzantıları terör ve ayrılıkçı pozisyonları için ABD’nin himayesine mazhar olmuştur. İkisi de gücünü ABD’den almaktadır. ABD’nin niyeti ise, Büyük İsrail’i kurmak ve güvenliğini sağlamaktır. Bu görülmeden, çözüm süreci diye ifade edilen, ABD’nin Türkiye’yi çözme sürecinin doğru okunması imkânsızdır.
MESELENİN KAYNAĞI
Yanlış teşhis, doğru çözüme götürmez. Müslümanlık, ortak tarih, ortak medeniyet ve gaye birliği, Türklerle Kürtleri kardeş yapmıştır. 1071’de Alparslan Bizans’a karşı savaşırken, Kürt kardeşlerimiz ona on bin asker vermiştir. O zaman Türkler, Kürtler ve bütün Müslümanlar “inananlar kardeştir” esasına, sıkı sıkıya bağlıydılar. Bu asrın başlarında, Musul’da toplanan Kürt aşiretleri, Osmanlı halifesinin yanında savaşmaya karar verdiler ve Sevr Antlaşmasını yırtıp attılar. Asırlar boyu, tek vücut olarak yaşadığımız halde, ne oldu da bu husumet ortaya çıktı? Bu mesele, Irkçı Emperyalizmin kurmayı gaye edindiği BÜYÜK İSRAİL’E engel teşkil eden Alparslan’ın torunu Müslüman Türkler ile Selahaddin Eyyubi’nin torunu Müslüman Kürtler arasına soktuğu bir fitnedir. Bu fitne terörle büyütülmüş, Kürt meselesi olarak derinleştirilmiş, Güneydoğu meselesi olarak da olgunlaştırılmıştır. Kürt konusunun bir sosyal problem haline gelmesinin ana sebebi; taklitçi zihniyetin, sömürü ve tahakküm düzeninin uyguladığı materyalist ve ırkçı politikalardır. 
Bu politikalar, geçmişte ANAP, CHP, DYP, DSP ve MHP iktidarları döneminde uygulanmış, 13 yıllık AKP iktidarları döneminde de faklı şekil ve boyutlarda devam ettirilmiştir. ABD işbirlikçisi iktidarlar, Kürt ve Güneydoğu meselesini çözememişler, gittikçe büyüyen bir mesele haline getirmişlerdir. Yaşanan tecrübeler, bu meselenin işbirlikçi iktidarların tatbik ettiği, dinden uzaklaştırma, manevi tahribat, insan hakları ihlalleri, şiddet ve kimliksizleştirme politikalarıyla çözülemeyeceğini göstermiştir. 
Türkiye’de, batı işbirlikçisi iktidarların yürüttükleri sömürü ve tahakküm düzeni sonucunda ortaya çıkan hak ihlalleri, geri bırakılmışlık, yanlış eğitim müfredatları, ıstırap ve haksızlıklar, tek tip insan yetiştirme dayatması, Türkiye’nin kimliğinin parçalanmasını sağlamıştır. Farklı soy, renk ve dile sahip insanların, tek tip yapılmaya çalışılması, Allah’ın insanı yarattığı fıtratı inkâr anlamında en büyük zulüm olmuştur.
Milli Görüş lideri Erbakan Hocamızın 1994’de, Bingöl’de yaptığı konuşma, meselenin teşhisi bakımından tarihe not düşülmüş bir belge niteliğindedir: “Dedim ki, bu ülkenin evlatları asırlar boyu, mektebe başlarken besmeleyle başlar. Siz geldiniz, bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz yerine? “Türküm doğruyum çalışkanım.” Eee, sen bunu söyleyince,  öbür taraftan da, Kürt kökenli bir Müslüman evladı, ya öyle mi, ben de Kürdüm, daha doğruyum, daha çalışkanım deme hakkını kazandı. Ve böylece, siz bu ülkenin insanlarını birbirine yabancılaştırdınız.” Erbakan Hocamız bu konuşmasında, kardeşleri birbirine düşman eden, yabancılaştıran, yürürlükteki bozuk zihniyetin sorgulamasını yapmıştır. 
Erbakan’ın çağrısı, bataklığı kurutmak için, gayri milli, gayri İslami ve gayri insanı olan, batı müktesebatına, kültür ve medeniyet değerlerine dayanan, Lozan’da Hayım Nahum doktrinine göre kurulmuş faizci, ırkçı, baskıcı, kapitalist düzeni değiştirelim ve yerine ADİL BİR DÜZEN kuralım teklifidir. Türkiye’yi kurtuluşa, barışa, huzura, büyümeye götürecek olan şey, insan fıtratıyla uyumlu bir hayat nizamının, barış ve kardeşlik düzeninin, adil bir nizamın inşa edilmesidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Şüphesiz Kürtler de bu bölgenin İslam coğrafyası ve İslam dünyasının şerefli bir kavmi ve parçasıdırlar. Elitlerden bir bölümü AB ve ABD’ye eğilim gösterseler bile, Kürt halkının kalbi, İslam için atar. Bunun için bütün çözüm teklifleri, İslam faktörü dikkate alınarak tasarlanmalıdır. İslamsız tasarlanan çözüm tekliflerinin uygulama ve yaşama şansı olmaz.
Elbette Kürt kardeşlerimizin tabii hakları vardır. Kendi dilleriyle konuşmaları, medyayı kullanmaları, eğitim yapmaları, onların en tabii haklarıdır ve zaten tarih boyunca bu haklarını kullanmışlardır. Ancak son 90 yılda izlenen milliyetçi, materyalist ve ırkçı politikalar problem yaratmış ve problemi ağırlaştırmıştır.
Bölünme ve parçalanma kimseye fayda getirmez. Şüphesiz çözüm, yeni ulusçu devletler kurmak, yeni parçalar ihdas etmek değil, parçaları birleştirmek, yeni ve ırkçılığa dayanmayan BÜYÜK BİR BÜTÜNE doğru yol almaktadır. Kürt meselesini “Demokratik özerklik “ veya “Ayrı devlet” şeklinde çözmek, asla kimseye fayda vermez, saadet getirmez ve bir çözüm sağlamaz. Bu ancak, İslam ve insanlık düşmanlarını sevindirir.
Devlet, kendi vatandaşına haklarını pazarlık konusu etmeden teslim etmelidir. Birlik, beraberlik ve BÜYÜK BÜTÜNLÜK, ancak İslam kardeşliği ile elde edilebilir. Birlik ve bütünlüğün temini, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) oyununu da bozacaktır. AB, ABD ve İsrail kaynaklı çözüm paketleri, bölgeyi çözülmeye, Türkiye’yi bölünmeye götürür. Bunun için Irkçı Emperyalizmin böl, parçala, yut politikaları çöpe atılmalıdır.
Bölgede barış ve kardeşliğin sağlanması aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesine bağlıdır.
Müslümanlar arasındaki kardeşliğin pekiştirilmesi, birlik ve bütünlüğünün sağlanması,
Herkese tam ve kamil manada insan haklarının pazarlıksız bir şekilde temin edilmesi,
AB, ABD ve İsrail’in sürece müdahil olmalarının önlenmesi,
Meselenin devlet millet kaynaşması yoluyla çözülmesi,
Müspet eğitim seferberliğinin başlatılması, medreselerin ihyası, 
Bölgede bir Manevi İlimler Üniversite’sinin kurulması,
Bütün baskı ve tehditlerin ortadan kaldırılması, güvenliğin sağlanması, 
Bölge için maddi ve manevi kalkınma programlarının hazırlanması, 
Bölgede tarım ve hayvancılığın en yüksek noktaya taşınması,
Sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması, Devlet yatırımlarının artırılması ve özel sektör yatırımlarının teşviki için uzun vadeli vergi muafiyeti ve arazi tahsisi sağlanması gibi adımların atılması bu meseleyi kökten çözmeye yetecektir.
SAADET PARTİSİ
Milli Görüş’ün tek temsilcisi Saadet Partisi, bu meselenin çözümünü Milli Görüş’te görmektedir. Milletin inancından kopuk batı işbirlikçisi zihniyetler ile Türkiye’nin meseleleri çözülemez. Bu özelliği sebebiyle AKP ve muhalefeti isteseler de bu meseleyi çözemezler. Çünkü onlar hastalığı sağlık, mikrobu ilaç zannediyorlar. Saadet Partisi ise şifayı da ilacı da Milli Görüşte gördüğü için bu meseleyi çözebilecek tek partidir. Milli Görüş, Türkiye’nin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini esas alır. İslam kardeşliği; bütünlüğün, birlik ve beraberliğin tek çaresidir. Milli Görüşün önerdiği teklifler dışında bu meselenin çözüm imkânı yoktur. İslamsız çözüm de olmaz, saadet de olmaz vesselam.
YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2018 - 08:29 Evliliğe Direnen Gençler
03/02/2018 - 09:00 Gençlerimiz ve geleceğimiz
31/01/2018 - 08:47 Milli Görüş, Irkçı emperyalizm ve işbirlikçilik
24/01/2018 - 08:44 Aile ve Kadın
17/01/2018 - 08:42 Hangi kadın
13/01/2018 - 08:35 İFK siyaseti ve algı sihirbazları
10/01/2018 - 08:44 Karı ve koca olmak
06/01/2018 - 08:13 Matematik ve siyaset
30/12/2017 - 08:31 Herhangi bir kadın olmamak
27/12/2017 - 08:27 Hayatın akışı içinde kaybolan edepler
23/12/2017 - 08:18 2018 yılı israf ve faiz bütçesi
20/12/2017 - 11:55 Müslüman kadın
16/12/2017 - 08:19 Kur’an’da Kadın
13/12/2017 - 08:34 İnsan ve Müslüman olarak kadın
09/12/2017 - 08:41 ABD Kudüs’e toslarsa müslümanlar uyanır
06/12/2017 - 08:58 İtaat düzeni
29/11/2017 - 08:31 Peygamberimiz(s.a.v) ve biz
22/11/2017 - 09:52 Kurtuluşun yolu
15/11/2017 - 09:38 Devlet, siyaset, İslam ve Müslüman
11/11/2017 - 09:54 İlaçtan kaçan hastalığa yenik düşer
08/11/2017 - 09:46 Hidayet ve dalalet
04/11/2017 - 09:16 Kürtlerin ve türklerin bin yıllık kardeşliği
25/10/2017 - 09:39 Beşikten mezara yolcu değil miyiz?
21/10/2017 - 09:38 Allah rahmet eylesin
18/10/2017 - 10:14 AB cahiliyeti ve bize giydirdiği gömlek
13/09/2017 - 09:35 Türkiye’nin temel sıkıntıları ve Ak Parti
09/09/2017 - 09:00 Bir Yahudi Vergisi Olarak Faiz Mikrobu
06/09/2017 - 09:38 Faiz, Allah ve Resulüne Açılmış Bir Savaştır
30/08/2017 - 09:40 Adil Düzen için tebliğ, tanıtma, tedris ve siyaset
26/08/2017 - 08:57 İnanır ama Allah’tan korkmaz adamlar
23/08/2017 - 09:57 Devlet konuşmaz, yapar
19/08/2017 - 09:09 16. kuruluş yılında Ak Parti
16/08/2017 - 09:14 Şeytan Görevini Yapıyor
12/08/2017 - 09:08 Aldatanlar ve aldananlar
09/08/2017 - 09:09 Şeytan, Saadet Partisi’ne niçin düşmandır?
05/08/2017 - 08:57 Ordu Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri
02/08/2017 - 09:18 Büyük Kudüs Mitingi
29/07/2017 - 09:47 İslam ve Beni İsrail
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz