5 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 22 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DEĞERLERİNİZDEN NE KADAR EMİNSİNİZ?
08/12/2014 - 11:40
Feyzullah AYDOĞAN

 

Günümüzde insanların kabul ettiği değerler, Batı'nın öne çıkardığı, dayattığı değerlerden ibaret sanılıyor. Böylece insanlığın hedefleri ya şaşmış ya da eksik kalmış oluyor. Mevcut eğitim sistemimizde Teknik veya Sosyal Bilimlerin tarihi öğretilirken Batı'nın kabul ettiklerini doğru olarak kabul ederek 'Aslı böyle midir?' diye sorgulayamadan ve yine kendi kavramlarımızla değil de Batı'nın değerleriyle teknik ve sosyal hayatı tanımlamayı ve yaşamayı sürdürdüğümüz sürece insanlığın huzur ve saadeti mümkün olamayacaktır.

Hak ve Emniyet kavramları birbirini tamamlayan ve devamlılıklarının sağlanması açısından birbirlerine muhtaç iki önemli kavramdır. Biri yoksa diğeri tek başına bir anlam ifade edemezken ancak diğerinin varlığı ile insanlığın hedefi olan huzur ve saadeti tesis edecektir.

İslam tarihinde İmam Gazali tarafından Kuran ve Sünnet doğrultusunda geliştirilen insanlık için zaruret halini alan Beş Temel Hakkın Korunması şu kavramlardan oluşuyor: 1. Din Emniyeti 2. Can Emniyeti 3. Akıl Emniyeti 4. Nesil Emniyeti 5. Mal Emniyetidir.

Din Emniyeti: İnsan doğuştan fıtri olarak yaratıcıya inanmaya meyillidir. İslam'a göre de her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Kişi belli bir yaşa gelince dinini seçme ve inanma özgürlüğüne sahiptir. Bu manada kimse inanmaya zorlanamaz. Buraya kadar ki kısma kimse zaten itiraz da etmiyor. Asıl konu inanan insanın dinini doğru öğrenmesi ve inandığı gibi yaşama şartlarının hukuki ve idari altyapıların sağlanmasıdır. İnsanları ikiyüzlülüğe itmeden inancının gereği neyse onu yaparken kınanmaması ve engellenmelere karşı gerekli tedbirin alınması yani emniyetin sağlanmasıdır.

İnanan insanların dinini doğru öğrenmede kaynaklara ve kurumlara ulaşmanın önü açılmalıdır. Oryantalist veya seküler bakış açısıyla dini öğretmek, öğretmek olmadığı gibi bilakis yanlış bir din dayatmaktır. Ülkemizde İmam Hatip okullarının çoğalması bu manada değerlendirilmelidir. Nicelikten ziyade niteliğin de artıyor olması lazım ki amaca ulaşılabilsin. Osmanlıcanın bir an önce ders olarak okutulması insanımızın kendi kaynaklarına ulaşması bakımından zorunluluk olarak önümüzde duruyor.

Can Emniyeti: İnsanın en temel hakkı hayat hakkıdır. Kimse bu hakka tecavüz edemez, edenler de aynısı ile otorite tarafından cezalandırılmalıdır ki kimse öldürmeye yeltenmesin. Adalet tesis edilebilsin. Devletin varlık sebebi kendi bünyesinde yaşayan insanların dinine, ırkına, rengine, konumuna ve mezhebine bakmaksızın can güvenliğini sağlamasıdır.  Ayrımcılık veya kayırmacılık anarşiyi doğurur ki, buda devletin ve milletin bekası için tehlikeli bir durumdur. Dış tehditlere karşı ordunun güçlendirilmesi gerekirken içerde mafya ve zorbalığa karşı önce mevzuatın düzeltilmesi akabinde de uygulayıcıların eğitilip yetkilendirilerek takip ve kontrolün iyi yapılması şarttır.

Akıl Emniyeti: Yüce yaratıcının insana bahşettiği en büyük özellik akıldır. Diğer canlılardan ayıran ve insana temyiz özelliği veren akıl, bir nimettir. Bunun korunması elbette çok önemlidir. Doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, fayda ile zararı akıl ile ayrılabileceğinden aklın karışık ve hastalıklı olmaması gerekir. Aklı yok edecek içki ve uyuşturucu toplumdan oldukça uzak tutulmalı,bu gibi alışkanlık yapıcı olumsuz davranışların önüne geçen tedbirlerin mutlaka alınması gerekir. İnsanın bilincinin canlı tutulması ve algı yönetimi ile insanların düşünce dünyalarına yanlış bilgiler doğru olarak verilmemelidir. Böyle yapanlara karşı engelleyici tedbirler alınırken ayrıca aydınlatıcı ve doğru bilgiye ulaşım yolları sürekli açık olmalıdır. Fikir özgürlüğü geliştirilirken sapık düşünce akımlarının yerleşmesine, yayılmasına ilmi ve idari tedbirler geliştirilmelidir.

Nesil Emniyeti: Neslin devamı ve sağlıklı olabilmesi için önce aile kavramının toplumda yerleşmesi ve aileyi koruyucu hatta geliştirici çalışmaların olması gerekir. Sağlıklı toplumun temel değeri ailedir. Sağlıklı aileler ise sağlıklı ve iyi yetişmiş nesillerden oluşur. Aileyi dağıtıcı ve nesli bozucu zina, fuhşiyat ve sapkın hastalıkların önüne geçilmesi gerekir. Günümüzde Avrupa Birliği istedi diye zina ve ahlaksızlıkların serbest edilmesi yanlışından bir an önce dönülmesi zorunludur. Aileyi yıkıcı, sağlıklı neslin devamını engelleyici bu gibi tavırlara karşı toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışmaları hem iktidarın hem de sivil toplum kuruluşlarının yapması gerekiyor. Genç nesli ifsat edici yayın, program ve yanlış rol modellerin gençliği ne hale getirdiği ortadayken bu durumu kimse görmezden gelemez. Gençlere tarihimizi, birikimlerimizi aktarırken gelecek için büyük hedefleri ideal edinme şevkini aşılayacak toplumsal hareketler desteklenmelidir. Toplumda öncelik sağlamların korunması ve buna mukabil sağlıklı nesiller için koruyucu hekimlik, alternatif tıp ve de ilaç sektörüne pazar olmak değil tedavi olmak bilincinin yerleşmesi yönünde bakış açısı geliştirilmeli ve bunun hayata geçirilmesi için altyapı çalışmaları yapılmalıdır.

Mal Emniyeti: Mal edinme, hayatın idamesi için gerekli olan ve insanın çalıştığının karşılığında oluşan birikimlerin korunması zorunluluğudur. Mal edinmenin meşru yolları, fırsat eşitliği ve emeğin korunması için gerekli düzenlemeleri devletin yapıyor olmasının yanında karaborsacılık, hile ve hırsızlık gibi mala zarar verici durumların olmaması ve yapanların da cezasız kalmaması için devletin iyi işletiliyor olması gereklidir. Malın zekatla temizlenmesi sosyal adalet için gerekli olduğunun yerleştirilmesi önemlidir. Haksız mal edinme yollarının başında bulunan faizi bir zulüm aracı olarak göremeyip modern ekonomin gereği olarak insanlara ve devlete ekonomik çözümmüş gibi sunmak; Devlet anlamına da gelen Mülk'ün elden çıkmasına ve ya dağılmasına sebep olacağının bilinmesi gerekiyor.  Mal ve hizmetin değişim ve ölçüm aracı olan paranın, sanki malmış gibi yanlış tarif edilerek kullanım karşılığından doğan faizin meşru görülerek zulme dönüştüğü görmezden gelinemez. Rezerv paraların ve yerel paraların borçlanma ile oluştuğu ayrıca gerçekte devlete ait olması gereken paranın, günümüzde bankalardan borçlanıldığı bilinmelidir. Bankaların da küresel veya yerli egemenlerin elinde olduğu, neticede ise mülkün bu yolla haksızca el değiştirilmesinin önüne geçilmesi gerekir yani paranın yeniden tarifi yapılarak yerel devletler kendi parasına sahip olma çalışmasına geçmelidir. Aksi halde tüm dünyadaki mülkler belli bir kaç elde toplanmaya devam edecek ve başlamış olan yeni bir kölelik sistemi iyice yerleşecektir.

YORUMLAR
sultan naim 08-12-2014, 11:31:44
değerlerimiz para pul altın. mal canın yongasıdır.günümüz müslümanları parayı pulu düşünür oldular.dertleri mal birikimi
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
20/01/2018 - 08:47 MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
08/12/2017 - 08:14 KUDÜS DAVASI ÜMMETİ BİRLEŞTİRECEKTİR
28/08/2017 - 14:12 ÖZGÜR DÜNYA KÂBE’DEN BAŞLAR
28/07/2017 - 17:11 Öğretmen atamalarında hakkaniyet ve liyakat yerine siyaset iddiası
12/06/2017 - 09:57 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
19/05/2017 - 16:56 DEVLET AKLI
24/04/2017 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ ÖZGÜVENİ
23/03/2017 - 09:13 HDP’Lİ BAŞKAN OLUR MU?
14/03/2017 - 09:59 TÜRKİYE REHİN Mİ ALINMAK İSTENİYOR?
16/02/2017 - 10:53 GÜÇLÜ DEVLET YERİNE GÜÇLÜ BAŞKAN ÖYLE Mİ?
18/01/2017 - 11:55 BAŞKANLIK SİSTEMİNDE NİHAİ HEDEF
26/12/2016 - 11:14 2017’DEN NE BEKLEMELİYİZ?
14/11/2016 - 16:05 TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ON SORUNU
20/10/2016 - 11:00 BİZİ NEYE ÇAĞIRIYORSUNUZ?
23/09/2016 - 12:56 HAŞHAŞİLERDEN BUGÜNE EĞİTİM SERÜVENİMİZ
29/08/2016 - 11:00 ‘ÜST AKLIN’ İŞLEYEN PLANLARI VE SELAMETİMİZ'
30/07/2016 - 11:40 BU COĞRAFYADA YAŞAMANIN BEDELİ
01/07/2016 - 15:16 ŞÜPHELENİYORDUNUZ DEĞİL Mİ?
10/06/2016 - 12:23 YAHUDİLEŞME TEMAYÜLÜNE GİRMİŞ BU TOPLUMA BİR ÇIKIŞ YOLU
30/05/2016 - 13:56 BİLMEK İSTİYORUZ
16/05/2016 - 14:23 BATILILAŞMA, BAŞKANLIK VE TEK DÜNYA DEVLETİ
02/05/2016 - 09:53 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
30/04/2016 - 16:28 MÜSLÜMANLAR TOPARLANMAK İÇİN NEYİ BEKLİYOR?
19/04/2016 - 17:25 İNANÇLI İNSANLARA TUZAK
22/03/2016 - 16:59 İKTİBAS
12/03/2016 - 12:02 İKTİSAT POLİTİKALARI, BÜTÇE VE 3. KÖPRÜ
28/02/2016 - 14:15 SÖMÜRÜDE MODERNLEŞME YA DA KÖLELİK YENİDEN
15/02/2016 - 11:49 HAREKET VAR BEREKET YOK
25/01/2016 - 12:48 ''MUHTAÇ'' KİM, ''İHTİYAÇ'' NE?
04/01/2016 - 16:31 İSLAM BİRLİĞİ - III (İSLAM BİRLİĞİ KURULUŞU, NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ)
26/12/2015 - 15:19 İSLAM BİRLİĞİ -II
21/12/2015 - 11:24 İSLAM BİRLİĞİ
07/12/2015 - 10:26 HER ŞEY ÇOK GÜZEL, BİZE MÜSAADE!
16/11/2015 - 03:20 KELİME VE KAVRAMLARIMIZIN İÇİ BOŞALTILIYOR
22/10/2015 - 18:12 HAYRETTİN KARAMAN’IN ÇELİŞKİLERİ
12/10/2015 - 01:21 SAADET’TEN MEKTUP VAR
22/09/2015 - 12:58 1 KASIM YENİ DÖNEM
29/08/2015 - 01:33 SAADET PARTİLİ BİR MECLİS MÜMKÜN
17/08/2015 - 11:00 SEKÜLERİZME KARŞI İSLAMLAŞMA BAŞLATILABİLİR Mİ?
25/07/2015 - 18:41 SEKÜLERİZM SÜRECİ VE TÜRKİYE
29/06/2015 - 17:23 YENİ LİBERALİZM DİNİN YERİNİ Mİ ALIYOR?
15/06/2015 - 01:42 GETİRİN HESAPLARI
30/05/2015 - 11:55 8 HAZİRAN GÜNÜ HESAPLARA EL KONULACAK
16/05/2015 - 16:18 BİLAL ERDOĞAN SAADET'TEN ADAY OLABİLİR
25/04/2015 - 13:19 KÖTÜ ÖRNEK EMSAL OLMAZ
13/04/2015 - 14:09 4 YIL ÖNCE 4 YIL SONRA
23/03/2015 - 02:12 TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ
9/03/2015 - 00:05 DİLİPAK'IN DİLİ PAK MI?
24/02/2015 - 12:15 GÜNDEMLERİN PERDE ARKASI
05/02/2015 - 10:55 PATLICANIN SUÇU
12/01/2015 - 01:47 ALİMLERİN İKTİDARI MI, İKTİDARIN ALİMLERİ Mİ?
27/12/2014 - 07:43 UZATMALAR OYNANIYOR
08/12/2014 - 11:40 DEĞERLERİNİZDEN NE KADAR EMİNSİNİZ?
24/11/2014 - 13:53 AH MEHMET
13/11/2014 - 11:08 ALTIN UCUZLUYORSA NİÇİN PAHALI SATILIYOR
27/10/2014 - 12:00 DELİK BÜTÇE İLE YENİ TÜRKİYE HAYALİ
29/09/2014 - 10:00 BANKALARA YATIRILAN FİZİKİ ALTINLARIN AKIBETİ
13/09/2014 - 00:29 DAHA NE Mİ İSTİYORUZ?
30/08/2014 - 13:29 YENİ YETMELERİN KORKUSU
15/08/2014 - 12:31 ÖTEKİ TÜRKİYE
26/07/2014 - 15:50 MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİNİN GELECEĞİ KURUMSALLIĞINDA
14/07/2014 - 10:53 İSLAMİ HAREKETİN GELECEĞİ
04/07/2014 - 10:19 SİSTEM KURABİLEN BİR CUMHURBAŞKANI OLSA
23/06/2014 - 10:08 “YENİ TÜRKİYE” AVRUPA İÇİN BİR FIRSAT; BİZİM İÇİN DEĞİL
03/06/2014 - 10:36 EKONOMİMİZ İYİDİR, ÖYLE Mİ?
16/05/2014 - 20:50 KARA YAZI
05/05/2014 - 12:26 FİKRİ YOZLAŞMA: YAV HE HE
21/04/2014 - 12:54 ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLECEK?
31/03/2014 - 18:38 BEKLİYORUZ
17/03/2014 - 11:49 MİLLÎ GÖRÜŞ NELERİ YAPMAYACAK?
03/03/2014 - 08:21 KİRAMEN KATİBİN Mİ BÖCEK Mİ?
17/02/2014 - 08:32 AK PARTİ’NİN GİDİŞİ SİYASAL İSLAMIN BİTİŞİ DEĞİLDİR
29/01/2014 - 06:58 CEMAAT ve İKTİDARIN SİYASAL İSLAM'A BAKIŞI
06/01/2014 - 07:29 KRİZ MALİYETİ NE KADAR GERÇEKÇİ?
24/12/2013 - 08:50 MEVCUT SİSTEMLE BU KADAR
09/12/2013 - 11:54 ZULÜM SİSTEMİNE ‘İSLAMİ FİNANS’ KILIFI
10/11/2013 - 16:11 AİLE BÜTÇEMİZ OLMAK ZORUNDA
26/10/2013 - 23:12 ORTA VADELİ PLAN MI LOBİLERE TELİF HAKKI MI?
23/09/2013 - 06:30 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? - 2
06/09/2013 - 04:51 KURTULUŞ İSLAM’DA İSLAM NEREDE? 1
12/08/2013 - 09:01 ORYANTALİST ZİHNİYETTEN MUCİT ÇIKAR MI?
16/07/2013 - 13:14 SAYIN VALİ MUTLU BİR AÇIKLAMA LÜTFEN
08/07/2013 - 14:52 DARPHANEDE NELER OLUYOR?
13/06/2013 - 10:07 BÜYÜK HAREKET VE GEZİ
01/06/2013 - 01:59 FİNANSAL OKURYAZARLIK DİKKAT TUZAK VAR!
13/05/2013 - 12:15 MAYINLI ALANLAR SİYONİSTLERİN GÜNDEMİNDE
05/05/2013 - 07:51 EMEK-HAK-ADALET
15/04/2013 - 14:58 BİREYSEL EMEKLİLİK (BES) VE ÜÇ AÇIK
29/03/2013 - 09:29 HUTBE-İ ŞAMİYE
15/03/2013 - 09:45 ŞU BANKALARA ‘ILIMLI’ YAKLAŞIMLAR!
05/03/2013 - 09:40 MİLLİ GÖRÜŞ, TELİF HAKKI VE MİLLETİN KAZANIMLARI
04/02/2013 - 10:48 SARRAFLIK DA BİTİRİLİYOR SIRADA NE VAR!
26/01/2013 - 09:27 DAVOSA BAKIŞ
19/01/2013 - 13:50 BAŞBAKAN BU HESABI DA YAPMALI
08/01/2013 - 08:02 BEYİNLERİN İŞGALİ
30/12/2012 - 02:08 2013 YILI EKONOMİK BEKLENTİLERİ
24/12/2012 - 00:32 BEŞ MİLYAR DOLARLIK REKLAM VE ELLİ MİLYAR LİRALIK FAİZ
12/12/2012 - 07:05 Gençlik Hareketleri ve Anadolu Gençlik
29/11/2012 - 18:24 Korkakların Şarkısı ve Yeni Küreselcilerin Kıyafet Özgürlüğü
26/11/2012 - 13:27 Demokratik Seçimler ve İşgaller
16/11/2012 - 08:00 Borç Kredi Faiz ve Kriz
12/11/2012 - 10:55 75 Milyonun Hakkı
06/11/2012 - 08:01 Not Artışı
23/10/2012 - 11:20 Tasarruf ama nasıl?
14/10/2012 - 08:27 Buyrun Erbakanın Yolu
7/10/2012 - 08:44 Büyük Usta Büyük Zam Büyük Rekor !
25/09/2012 - 08:50 Yeni Anayasa Çalışmaları ve CHP’ye İktidar Yolu
19/09/2012 - 01:06 Piyasalarda Yalan Rüzgarı
08/09/2012 - 01:09 Bankalara Altın Satışı Kıyağı
31/08/2012 - 12:29 İslamcıların Açmazlar 2
27/08/2012 - 15:29 İslamcıların Açmazları
13/08/2012 - 10:15 Su ticari mal değil, temel insan hakkıdır.
06/08/2012 - 12:20 Zekât ve İktisadi Hayat
30/07/2012 - 10:27 Üniversite Adayları ve Meslek Seçimi
23/07/2012 - 13:56 Havuz Sisteminden Vazgeçmenin Bedeli Ağırlaşıyor
16/07/2012 - 10:01 Merkez Bankası, Gözünü Yastık Altına Dikmekten Vazgeçmeli
09/07/2012 - 16:03 Sel bize hep hatırlatıyor
03/07/2012 - 12:06 Tatil mi, Sılayı Rahim mi?
25/06/2012 - 17:09 BABA! HIRSIZI YAKALADIM
18/06/2012 - 09:27 İflas'a Ödül Vermek Ne Demek?
11/06/2012 - 10:53 ÇELİŞKİLER VE GERÇEKLEŞMELER
21/05/2012 - 10:03 Hak Anlayışı
09/05/2012 - 16:18 İktisadi Yapı , Ahlak ve Kapitalizm
 
ASA'nın kar uzmanından korkutan Türkiye uyarısı
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
DOSTLUK ÖRNEĞİ
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekrem ŞAMA
Top Mehmetçik’te
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Savaş Çıkar mı?
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Silâhları ile Müslümanların Savaşı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hipnozdan Çıkışın Diğer Adı: “Zeytin Dalı”
Zeki CEYHAN
Aptal mı yazıyor?
Mevlüt ÖZCAN
Misafire İkram ediniz
Mahmut TOPTAŞ
Arabozucu şeytanları aramıza sokmayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Rumları iyi okumak gerekli
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Bu vatan bizim için evdir otel değil!
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, İslam dünyası için terörden daha büyük tehdit
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz