6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
KULLUK SÖZLEŞMESİ
28/10/2014 - 14:50
Mustafa GEÇER
"Bugünün Müslümanlarının en büyük eksiği ve zaafı,toplu halde
birlik olarak yapmaları gereken çalışmaları ihmal etmelerinden
kaynaklanıyor. Güçleri bölünüp zayıflıyor, zulme, katliama,
sömürüye, aşağılanmaya, esarete, köleliğe, zillete, geri kalmışlığa,
fakirliğe muhatap oluyorlar."
Müslümanlar için amaç Allah’ın (c.c) rızasını kazanmaktır.
Rabbimiz Kur’an’da bizleri, ona kulluk yapmamız için yarattığını açık bir şekilde beyan buyurmuştur.
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zariyat/56)
O’nun rızası, “O’nun gönderdiği din”e uygun kulluk yapmakla kazanılır.
O’na kulluk yapma görev ve sorumluluğu nereden kaynaklanıyor?
Rabbimiz’in emirleri ve O’nunla yapmış olduğumuz “kulluk mukavelesi”nden kaynaklanıyor.
O, ruhlarımızı yarattı ve : "Elestü bi rabbiküm?” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) buyurduğu vakit, ”Pekala Rabbimizsin şahidiz” dediler. Rabbimizin bu sorusuna; “Bela” (evet) diye cevap verdik. Böylece bizleri ilk imtihana da tabi tuttu. Bizler, ruhlarımıza henüz maddi beden giydirilmemiş bir zamanda, “Sen bizim Rabbimizsin buna şeksiz şüphesiz inandık ve teslim olduk” dedik. Rabbimiz Yüce Allah’ı (c.c) tek İlah ve Rab olarak tasdik ettik ve O’ndan başkasına kulluk yapmayacağımıza söz verdik. Böylece ilk imtihanı da kazanmış olduk.
Bu yapılan, Sadece Rabbimiz’e kulluk yapacağımıza dair bir “kulluk mukavelesi”, bir akit, bir ahit bir sözleşmeydi. Rabbimiz bu sözleşmeyi, “Kıyamet günü, ‘Bizim bundan haberimiz yoktu’ demiyesiniz diye yapmıştık. Yahut, ‘Atalarımız daha önce şirk koşmuşlardı. Biz onlardan sonra gelen bir nesil idik, şimdi o batıl yolu tutanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin’ demeyesiniz diye yapmıştık.  “Biz, ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz ki, belki dönerler.” (A’raf/172-173-174)
“Bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü tutayım.” (Bakara/ 40) diye buyurur.
“Bir de ahdi yerine getirin/ahde vefa gösterin çünkü ahid (den dönenler) mes'uldür.” (S. İsrâ 34) Beden giydirilerek dünyaya getirilmeye başlandık. 
Bu sözleşme, bu ahit bizlere önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor.
Dünya’ya, bu akitten doğan sorumluluğumuzu ve görevimizi yapıp yapmadığımızın imtihanı için gönderildik. Ahde vefa gerekir. Bu bir zorunluluk ve mecburi istikamettir. Haberimiz yoktu, müşrik atalarımızın yoluna devam ettik diyemeyiz. Allah’a (c.c) kulluk sözü verdik, ahitleştik teslim olduk. 
Hiç bir gerekçeye sığınarak ahde vefasızlık edemeyiz, dönemeyiz. Sözleşmemize aykırı davranamayız.
Kulluk onun istediği gibi, rızasına uygun olmalıdır. Rastgele kulluk olmaz.
Bu akit tek tarafa borç yükleyen bir akittir. Biz insanlara borç yüklüyor. Rabbimiz bizi ahseni takvim üzere insan olarak yarattı, eşrefli mahlukat makamında kainatı, sonsuz nimet ve rahmetini bize sundu. Bunun karşılığı biz ona kulluk görevimizi yapmak zorundayız. Bu, yaptığımız mukavelenin bizlere yüklediği sorumluluk ve görevdir. Akde aykırı davranmak, azap ve cezayı, uygun davranmak mükâfatı getirecektir.  Mükâfat, Cennet; azap, Cehennemdir.
“Belâ” diyerek ilk imtihanı kazandığımız için buradayız.“Kâlu Belâdan” beri Müslümanız elhamdülillah.
Biz Müslümanlar, Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadakat için çalışıyor çabalıyoruz.
Bizler; Rabbimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin peşindeyiz. Ancak Müslümanca yaşamanın, O’na kulluk olacağına inanıyoruz.  O’na ve O’nun, insanların iki cihan saadeti için gönderdiği İslam din’ine ve İslamsız saadet olamayacağına inanıyoruz.
İnandığımız gibi yaşamak istiyoruz…
Bizim nihai gayemiz ve davamızın özü budur. Başkaca bir amacımız yoktur.
Bizleri bu amacımızdan, Rabbimize kulluktan alıkoyacak gerek nefsimizden ve gerekse dışarıdan kaynaklanan engellemelerle mücadeleyi de üzerimize farz bir görev olarak biliriz. Usulüne uygun meşru zeminlerde bu mücadeleyi vermek, bizleri Allah’a(c.c) kullukta özgür kılacak mücadeledir.
Alemlere rahmet, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) inanıyor, onu örnek alıyor ve onun bizlere bıraktığı hak davanın emanetini taşıyoruz.
Bizler; Hz.Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali’nin (ra) davasının emanetçileriyiz.
Bizler; Maturidi’nin, Ebu Hanife’nin, Şafii’nin, Maliki’nin, Hanbel’in emanetini taşıyoruz.
Serahsi’nin, Buhari’nin, Gazali’nin, Taftazani’nin, Yesevi’nin… emanetlerini taşıyoruz.
Selahaddin Eyyübiler’in, Ömer Bin Abdülazizler’in, Alparslan’ın, Fatih’in, Selim’in, Süleyman’ın, Abdülhamid’in emanetlerini taşıyoruz.
Bizler Merhum Necmeddin ERBAKAN’ın aynı yolda bizlere bıraktığı davanın emanetini taşıyoruz.
Emanete ihanet edemeyiz.
Bu amaca yönelik çalışmalar sabır ve süreklilik ister. Amaca ulaşmak için birtakım meşru araçlar kullanılabilir ancak araçlar kesinlikle amaç olamaz. En büyük tehlikelerin başında, araçları amaca dönüştürmek gelir. Çalışmalarımızda buna çok dikkat etmek gerekir.
Yapılacak amel ve çalışmalar:
1-Tek başımıza yapacağımız çalışmalar.
2- Toplu halde (cemian) yapacağımız çalışmalar’dan oluşmaktadır.
Her iki şekilde yapılacak çalışmalar beraberce, at başı yürütülmelidir. Birini yapıp birini terk etmek, birini ileri götürüp diğerini geride bırakmak olmaz. Amaç bir bütündür. Bazı çalışmaların, çalışma şekil, yöntem ve usulleri farklı da olsa aynı amaca yönelik olmalıdır.
Tek başımıza yapacağımız çalışmalar:  Bu çalışmalar daha çok kendi nefsimize mağlup olmamak için yapacağımız çalışmalardır. (Ey Rasûlüm) gördün mü, o nefis arzusunu ilâh edineni? Artık ona, sen mi vekil olacaksın? (Onu şirkten sen mi koruyacaksın?) (Furkan/43)Nefsimizi ilah edinemeyiz. Nefis en amansız düşmanımızdır. Nefsin meşru olmayan isteklerinin egemenliğine girmek, ona esir olmak, onu ilah edinmek en tehlikeli bir durumdur. Rabbimize verdiğimiz söz ve ahit gereği, kesinlikle Allah’tan (c.c) başkasını ilah edinemeyiz. Yoksa kaybedenlerden oluruz.
Kendi nefsimize karşı yapacağımız, nefis terbiyesi cihadını kazanamadığımız sürece, diğer alanlardaki cihad, hayırlı amel ve iş yapama şansımız tehlikeye girer ve yok olur. Bu durum bizi iki cihanda felakete sürükler.
Bu çalışma nasıl yapılacak:
Bu çalışma öncelikle faydalı ilim öğrenmekle olur. İslami ilimleri öğrenme gayreti içinde olmak gerekir. Öğrenilen ilimle amel gerekir. Allah’ın(c.c) emrettiği farz ibadetlerin eksiksiz zamanında yapılması, nafile ibadetlerin ihmal edilmemesi, haram helal ölçüsüne çok dikkat etmek gerekir. Allah yolunda infak, insanlar ve diğer canlılar için hatta cansız doğa için faydalı hayırlı olmak için çalışmak. Aile bireylerimizin inançlı bir şekilde iyi birer Müslüman olarak yetişmelerinin sağlanması, onlara dini ve dünyevi faydalı ilimleri öğrenmelerini sağlayacak eğitimin verilmesi ve aldırılması çok önemlidir. Bunlar ve benzeri çalışmalar çoğunluğu tek başımıza yapabileceğimiz ve yapmamız gereken çalışmalardır.
Bu çalışmayı yapıp işimiz bitti diyebilir miyiz?  Diyemeyiz. Tek başımıza yapamayacağımız önemli amel iş ve çalışmalar vardır. Bu çalışmalar toplu halde yapılacak çalışmalardır.
Toplu halde (cemian)yapacağımız çalışmalar:  Aynı inancı paylaşan insanların hiyerarşik bir yapıda  teşkilatlanarak, bir disiplin içerisinde, inançla, azimle, sabırla, ahlak, itaat ve samimiyetle ortak amaca yönelik topluca yapacakları çalışmalardır. Böylesi topluluğa “Ümmet”  denir. En hayırlı ümmet Muhammed (sav)in ümmetidir. Bizler Muhammed ümmetiyiz. Buna ne kadar şükretsek azdır.
"Bugünün Müslümanlarının en büyük eksiği ve zaafı, toplu halde birlik olarak yapmaları gereken çalışmaları ihmal etmelerinden kaynaklanıyor. Güçleri bölünüp zayıflıyor, zulme, katliama, sömürüye, aşağılanmaya, esarete, köleliğe, zillete, geri kalmışlığa, fakirliğe muhatap oluyorlar."
Dünyada ve Türkiye’de bu amaca yönelik çalışmaları yapabilmek için meşru usul ve zeminlerde  en kapsamlı çalışma yapan, en köklü ve güçlü belli başlı teşkilatlar olarak; Türkiye’de Milli Görüş, Cezayir’de İslami Selamet, Mısır’da İhvan-ı Müslimin, Tunus’ta En Nahda, Pakistan ve Afganistan’da Cemaati İslami  sayılabilir.
Bu hareketlerin siyasi, sosyal, kültürel, eğitim, medya, mesleki ve ekonomik alanda çalışan kuruluşları vardır. Bu teşkilatlar amaç değil davaya yönelik çalışmalara hizmet için birer araçtır. Bu kuruluşlar aynı amaca yürüyen camianın yani bütünün ayrılmaz birer parçasıdır.
Bugün tek başına çalışmalarını mükemmel yapan Müslümanlar mevcuttur. Bunlar topluca yapılacak çalışmalar için mevcut meşru teşkilatlanmalara dahil olmadıklarından değişik amaca yönelmiş yapılanmaların içinde yer alabiliyorlar. Başka amaçlara, meşru olmayan hedeflere giden araçlarda yolculuk yapabiliyorlar. Meşru olmayan zemin ve amacı Allah’ın(c.c) rızasına yönelik olmayan örgütlenmelere dahil olmak, Mümin’i,  bütün ferdi ibadet ve çalışmalarını yapsa da felakete sürükleyecek bir durumdur. Buna çok dikkat edilmesi gerekir.
Çanakkale savaşında İngiliz birlikleri içinde beş vakit namazını cephede dahi ihmal etmeyen Müslüman askerler de vardı. Onlar, savaşıyor ölüyor kendilerine verilen ferdi görevlerini yapıyorlardı. Ama yanlış topluluğun içinde, İslam’ı ve Müslümanları yeryüzünden silmeyi amaçlamış örgütlen menin içinde bulunuyorlar, İslam’ı ve Müslümanları, İslam vatanını korumak için savaşan Mehmetçikleri şehit ediyorlardı. Bu sebeple onlar öldüklerinde şehit değil maktul oluyor, Müslümanlara karşı gayrimüslimlerin safında savaştıkları için kaybediyorlardı. Bireysel iyi amelleri de işe yaramıyor, boşa gidiyordu. Bilinçli bir Müslüman neyi, niçin yaptığını, hangi safta yer aldığını bilmek zorundadır! Tek başımıza yapılan çalışmalar çok gerekli olmakla beraber, amaca ulaşmak için yeterli olmadığı gibi, yanlış yerde bulunmak çalışmalara zararda verebiliyor ve o dini bütün insanı vebal altında bırakabiliyor.
Bu durum inanan insanları gücünü zayıflatıyor, birlik ve beraberliği yok ediyor. Bunun sonucu Müslümanlar hep zulüm görüyor. Zalimlere karşı duramıyorlar. Zelil bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.
Rabbimiz bize birlik ve beraberlik içinde olmamızı buyuruyor. 
Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an-ı Kerim’e) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” (Âl-i İmrân Suresi, 103)
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.”  (Âl-i İmrân Suresi, 104)
“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.”  (Âl-i İmrân Suresi, 105)
“Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”  (Enfâl Suresi, 46)
İnsanlar topluluk halinde yaşayan canlılardır. Topluluk halinde yaşamada bir düzene bir sosyal kurallar bütününe bir hukuk sistemine ihtiyaç vardır. Toplu yaşama insanlar arasında, insanlarla toplum arasında bazı hak ve yükümlülükleri kaçınılmaz kılar. Toplumsal kuralları hangi otorite, hangi yetkiyle koyar? Toplumda düzen ve adaleti sağlayacak; Hak, yükümlülük, zorunluluk ve özgürlük sınırları neye göre belirlenir? Kurallar meşruiyetini hangi kaynaktan alır? Gelecek bölümde bu konuları ele alacağız inşallah. Hak davada birlik ve beraberlik içinde olmamız duası ile. 
YORUMLAR
serhat çayır 30-10-2014, 11:54:40
yaptığımız ve yapacağımız her işte Allahın rızasını kazanmak için yaparsak işin sonu veya sonucu hayır olur..Güzel örnek alınacak bir yazı..Allah razı olsun..
 
sezai 31-10-2014, 09:17:07
Kul hakkıyla gelmeyin diyor Rabbimiz, Ey AKP yöneticileri yatıcak yeriniz yok...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz