10 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 26 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Kıyamet Savaşları
08/10/2014 - 12:59
İsmail Hakkı AKKİRAZ

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

Âlemlerin Rabbi, İslam’ı bir hayat nizamı olarak gönderen, hesap gününün hâkimi, Allah (c.c)’a hamd ederim. Salât ve selâm, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve sahabelerine olsun.

 

 

Bir MESİH inancı var. Hıristiyanlar İsa (a.s) gelecek bizi kurtaracak diyorlar, bu Hristiyanlar için önemli bir akidedir. Yahudiler de Mesih (Deccal) gelecek Davud (a.s) tahtına oturacak ve Yahudilerin dünya hâkimiyetini sağlayacak diyorlar. Bu akide de Yahudiler açısından bir din halini almıştır. Mesih’in gelmesi, onların ARMEGEDON, bizim MELHAME-İ KÜBRE dediğimiz büyük savaş ile olacağına inanılmaktadır. Tarih boyunca bu akideye bağlı Hıristiyan ve Yahudiler, işbirliği içinde bu kıyamet savaşını çıkarmak ve bekledikleri Mesihlerine kavuşmak için birlikte hareket etmektedirler. Bu savaşlar neticesinde büyük düşman (Müslümanlar) yenilecek ve Yahudi’nin dünya hâkimiyeti gerçekleşmiş olacaktır. Hıristiyanlar ise beklenen Mesih tarafından hazırlanmış cennetlere taşınacaktır. Bu olur mu olmaz mı bilinmez ama adamların inanç dünyası bu şey üzerine kurulmuştur. BOP, Büyük Orta Doğu projesi denilen şey, bir Mesih inanışı projesidir. Bu projeyi icat edenler, bunun gerçekleşmesi için mücadele verenler hiçbir masraftan da kaçınmamaktadırlar. ABD, Büyük İsrail’in gerçekleşmesi için kurulmuştur. NATO Büyük İsrail’i Kurma gücüdür. AB yine Büyük İsrail’in kurulması için inşa edilmiş bir haçlı birliğidir. Bu gerçekler bilinmeden bölgemizde meydana gelen olayları doğru okumanın imkânı yoktur. Adamlar haritalar çiziyorlar ve uyguluyorlar.

 

 

Adamlar Sultan Abdulhamid’in intikamını birinci dünya savaşını çıkarıp Osmanlıyı yıkarak aldılar. Kudüs fatihi Selahattin Eyyubi’nin intikamını Kürt kardeşlerimizden almaya çalışıyorlar. Siyonizm ve emellerini deşifre edip oyunlarını bozan Erbakan hocanın intikamını Milli Görüşçülerden ve bütün İslam dünyasından almaya çalışıyorlar. Erbakan ve Milli Görüşü kendi evlatlarıyla vurdular. Yenilikçi dedikleri kadroları Milli Görüşten ve Erbakan’dan kopardılar, AKP’yi kurdurdular, Erbakan ve Milli Görüşü tarihin derinliklerine gömmek istediler. AKP ile Türkiye’yi ve bütün İslam dünyasını narkozladılar. AKP ile Türkiye’nin ve bütün İslam coğrafyasının gazını aldılar. Coğrafyayı büyük savaşa hazır hale getirdiler.

 

 

Endonezya’dan Fas’ kadar bütün İslam coğrafyasının sınırlarını yeniden çiziyorlar. El Kaide’yi ürettiler, Afganistan’ı işgal ettiler, Pakistan’ı esir aldılar. Irak’ı işgal edip üçe böldüler. Libya’yı işgal edip beşe böldüler. Yemen’i ve Sudan’ı böldüler. Suriye’yi beşe böldüler. Şimdilerde üretilen İŞİD sebebiyle bütün bir bölgeyi işgale hazırlanıyorlar.

 

 

Türkiye, adım adım bu savaşın içine çekilmek isteniyor. 2 Ekim 2014 Tarihinde TBMM’de Hükümete, yurtdışına asker gönderilmesinden yabancı askerlerin Türkiye’de bulunmasına kadar geniş yetkiler tanıyan tezkere kabul edilmiştir. Bu tezkere 1 Mart tezkeresinin rövanşı olmuştur. ABD ve müttefiklerinin askerleri Türkiye’ye rahatlıkla girebilecek ve arzu ettikleri operasyonları rahatlıkla yapabilecektir. AKP iktidarları başından beri ABD’nin stratejik müttefiki olarak hareket etmiş ve BOP’un gerçekleşmesi için deliler gibi çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir. İslam ve Müslüman düşmanlarıyla birlikte hareket etmektedirler.

 

 

Mutafa Kamalak Uyarıyor

 

 

Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak 2 Ekim 2014 tarihinde yaptığı basın toplantısında tarihi uyarısını şöyle yapmıştır: “Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Bir asır önce oynan bir oyun yeniden sahneleniyor. 118 yıldan bu yana ortaya konulan bir plan gün be gün işletilmektedir. Yani Büyük İsrail Projesi adım adım hayata geçirilmektedir. Osmanlı’nın İttihatçı Paşaları Osmanlı’yı eski ihtişamlı dönemine kavuşturacaklardı. AKP’nin önde gelenleri Türkiye’yi Yeni Türkiye yapmak iddiasını dillendiriyorlar. Tarihin her döneminde zehir; kirli paslı tabaklarda değil, altın kâseler içinde sunulmuştur… Bulunduğumuz nokta sondan bir önceki aşamadır. Hiçbir olay tesadüfi değildir. Siyasi hadiseler katiyen tesadüfi olarak meydana gelmemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Milletvekillerimize ve aziz milletimize sesleniyorum… 2001 yılında ABD’li yetkililer 22 ülkenin haritası değişecek diyordu. Irak’ın, Libya’nın, Sudan’ın haritası değişti. Haritası değişecek olan ülkeler arasında Türkiye’de var. Pek değerli dostumuz! ABD’nin hazırlamış olduğu haritaya göre Türkiye bölünüyor. Bu harita 2006 yılında NATO toplantısında bir ABD’li albay tarafından gösterilmişti. BOP devam ediyor… Plan adım adım işliyor. IŞİD diye bir örgüt ihdas edildi. Bu örgütün ne anası, ne babası, ne de banisi Türkiye değildir. Ama Türkiye bugün bir savaş projesini, tezkeresini TBMM’de geçirme gayretindedir Gerçekten Suriye’den Türkiye’ye karşı bir tehdit mi var? Türkiye’yi Irak tehdit mi ediyor, bir saldırı mı var. Hayır… Peki, bize ne oluyor. Türkiye’yi ateşe atacak olanı tezkereyi oyluyoruz. Kabul edilemez bir durumdur… Sayın Başbakan, tıpkı Cumhurbaşkanı gibi `yolumuz Erbakan’ın yoludur’ diyor. Erbakan 1 Mart tezkeresinde milletvekillerine seslenmişti. `Ey milletvekilleri eğer o tezkere geçerse Irak’ta bir insanın burnu kanayacak olursa 7 sülaleniz alnını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalini ödeyemezsiniz’ diyordu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Erbakan’ın yolu; sizin takip ettiğiniz yol değildir. Erbakan hocamızın ifadesi ile seslenmek istiyorum. Eğer o tezkere Meclis’ten geçer de bir insanımızın burnu kanayacak olursa emin olun 7 sülaleniz değil, 70 sülaleniz başını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalinden günahından kurtulamazsınız. Bu tezkere kararı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ayaküstü verilmiş bir karardır. Bu tezkereden Türkiye’ye, İslam âlemine, siz yöneticilere de hayır gelmez. Çünkü Batı’nın, NATO’nun girdiği her yer kan gölüne dönmüştür. İşte Irak, işte Afganistan… Endişe ederiz ki bir asır önceki sonuç gibi bir sonuç bu gün ortaya çıkmaz. Bu tezkere Türkiye’nin elini güçlendirmez, Batı karşısında daha da zayıflatır. Askerini cepheye sürecek olan Türkiye’dir. Türkiye bu koalisyonda, karşı çıktığı ülkelerle yan yana gelecek, omuz omuza verecektir. Bu koalisyonu İsrail, Mısır, Suriye, PKK/PYD destekliyor. Türkiye bunlarla işbirliği yapmak durumunda kalacaktır…  Endişemiz şudur. Yüz yıl önceki projenin son halkası da tamamlanmak üzeredir. Türkiye’yi maceraya itmeyin. Türkiye’nin savaşa, kana ihtiyacı yoktur. Türkiye barış merkezli olmak durumundadır” Mustafa Kamalak aziz milletimizi gelecek bir tehlikeye karşı uyarı vazifesini yerine getirmiştir. AKP ve iktidarının gittiği yol yol değildir.

 

 

Bu yol çıkmaz sokaktır.

 

 

Hadislerde Kıyamet Savaşları

 

 

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Rumlar (ABD ve müttefikleri) Amik te Dâbik’a inmedik¬çe Kıyamet kopmaz. O zaman yeryüzünün en seçkinlerinden olan Medine’den bir ordu çı-kacak. Karşılıklı saf haline gelip savaş vazi¬yeti aldıklarında Rumlar (ABD ve müttefikleri) şöyle diyecek: 'Bırakın bizi de bizden esir alanlarla sa¬vaşalım.’ Müslümanlar şöyle cevap verecek¬ler: 'Hayır biz kardeşlerimizle savaşmanıza izin vermeyiz.’ Bunun üzerine (Rumların) üç¬te biri yenilgiye uğrayacak ve Allah asla on¬ların tevbelerini kabul etmeyecek. (Müslü¬manların) üçte biri de öldürülecek ki, Allah katında onlar şehitlerin en üstünüdürler. Üçte biri de feth edecek. Asla fitneye düşmeyecek¬ler. Onlar Kostantiniyye’yi feth edecekler. Onlar kılıçlarını zeytin ağaçlarına asıp gani¬metleri taksim ederlerken şeytan bağıracak: 'Ne duruyorsunuz, Mesih Deccal çıktı, ai¬lelerinizi bastı. Ortada bir şey yokken hemen çıkacaklar. Şam’a geldiklerinde, gerçekten çıkmış olacak. Onlar saflarını teşkil edip sa¬vaşa hazırlanırlarken namaza kamet getirile¬cek, derken gökten Meryemoğlu İsa inip onla¬ra imamlık edecek. Allah’ın düşmanı (Deccal) onu görünce, suda tuzun eridiği gibi eri¬yecek. Onu o haliyle bıraksa tamamıyla eriye¬cek, fakat daha tam erimeden onu kendi eliy¬le öldürüp mızrağındaki kanını halka göstere¬cek.” (Müslim)

 

 

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Miras taksim edilmez olmadıkça ve gani¬metle sevinilmedikçe kıyamet kopmayacak.” Peygamberimiz elini kaldırıp Şam tarafını gösterdi ve dedi ki: “Müslümanlarla çarpışmak için düşman hazırlık yapacak. Müslümanlar da onlara kar¬şı toplanacak. Kendisine: “Rumları mı kast ediyorsun?” diye soruldu. “Evet” dedikten sonra şöyle devam etti: O savaşınızda şiddet¬li bir hücum olacak. Müslümanlar ölüm için bir öncü birlik kuracaklar. Kıyasıya çarpışa¬caklar, ancak gece savaş duracak. Her iki ta¬raf da yenişemeyecek. Öncü birlik bitecek. Sonra Müslümanlar tekrar ölüm için bir birlik kuracaklar. Akşama kadar yine savaşacaklar. Gene her iki taraf da yenişemeyecek. Öncü birlik tükenecek. Yine Müslümanlar ölüm için öncü bir birlik kuracaklar. Sonra akşama kadar savaşacaklar. Yine her iki taraf yenişemeyecek. Dördüncü gün olunca, Müslümanlardan kalanlar büyük bir azim, sabır ve se¬batla onlara saldıracak. Allah o zaman düşma¬nı kahredecek. Öylesine şiddetli bir savaş olacak ki, havadan geçen kuşlar bile yere düşe¬cekler. Bir babanın oğulları birbirlerini saya¬caklar. Yüz kişi oldukları halde tek bir kişi ka¬lacak. Bu durumda hangi ganimete sevinsin¬ler yahut hangi miras taksim edilsin! Onlar böyle şaşkın dururlarken daha kalabalık in¬sanların geldiğini görecekler. Derken Deccal`in gelip çocuklarına musallat olduğunu haykıran bir ses duyacaklar. Ellerinde ve avuçlarındakini bırakıp oraya doğru koşacak¬lar. Onar kişilik guruplar halinde öncü gönde¬recekler.” (Müslim)

 

 

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor: “Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Müslümanlar onlarla sava¬şıp öldürecekler. Hatta Yahudi bir taşın ve ağacın arkasında saklanıp gizlenecek, taş ya da ağaç şöyle seslenecek: 'Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, işte Yahudi arkamdadır, gel onu öldür. Garkad adındaki ağaç müstesna. Çün¬kü o, Yahudilerin ağacıdır.” (Buhari ve Müslim) Bu hadisler Müslümana, Müslümanca duruşu telkin etmiyor mu? Bu duruşu AKP ve muhalefeti değil, SAADET PARTİSİ temsil ediyor vesselam.

YORUMLAR
abdulaziz 11-10-2014, 09:55:33
sizi ve yazılarınızı özledik
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2018 - 08:29 Evliliğe Direnen Gençler
03/02/2018 - 09:00 Gençlerimiz ve geleceğimiz
31/01/2018 - 08:47 Milli Görüş, Irkçı emperyalizm ve işbirlikçilik
24/01/2018 - 08:44 Aile ve Kadın
17/01/2018 - 08:42 Hangi kadın
13/01/2018 - 08:35 İFK siyaseti ve algı sihirbazları
10/01/2018 - 08:44 Karı ve koca olmak
06/01/2018 - 08:13 Matematik ve siyaset
30/12/2017 - 08:31 Herhangi bir kadın olmamak
27/12/2017 - 08:27 Hayatın akışı içinde kaybolan edepler
23/12/2017 - 08:18 2018 yılı israf ve faiz bütçesi
20/12/2017 - 11:55 Müslüman kadın
16/12/2017 - 08:19 Kur’an’da Kadın
13/12/2017 - 08:34 İnsan ve Müslüman olarak kadın
09/12/2017 - 08:41 ABD Kudüs’e toslarsa müslümanlar uyanır
06/12/2017 - 08:58 İtaat düzeni
29/11/2017 - 08:31 Peygamberimiz(s.a.v) ve biz
22/11/2017 - 09:52 Kurtuluşun yolu
15/11/2017 - 09:38 Devlet, siyaset, İslam ve Müslüman
11/11/2017 - 09:54 İlaçtan kaçan hastalığa yenik düşer
08/11/2017 - 09:46 Hidayet ve dalalet
04/11/2017 - 09:16 Kürtlerin ve türklerin bin yıllık kardeşliği
25/10/2017 - 09:39 Beşikten mezara yolcu değil miyiz?
21/10/2017 - 09:38 Allah rahmet eylesin
18/10/2017 - 10:14 AB cahiliyeti ve bize giydirdiği gömlek
13/09/2017 - 09:35 Türkiye’nin temel sıkıntıları ve Ak Parti
09/09/2017 - 09:00 Bir Yahudi Vergisi Olarak Faiz Mikrobu
06/09/2017 - 09:38 Faiz, Allah ve Resulüne Açılmış Bir Savaştır
30/08/2017 - 09:40 Adil Düzen için tebliğ, tanıtma, tedris ve siyaset
26/08/2017 - 08:57 İnanır ama Allah’tan korkmaz adamlar
23/08/2017 - 09:57 Devlet konuşmaz, yapar
19/08/2017 - 09:09 16. kuruluş yılında Ak Parti
16/08/2017 - 09:14 Şeytan Görevini Yapıyor
12/08/2017 - 09:08 Aldatanlar ve aldananlar
09/08/2017 - 09:09 Şeytan, Saadet Partisi’ne niçin düşmandır?
05/08/2017 - 08:57 Ordu Aybastı Perşembe Yayla Şenlikleri
02/08/2017 - 09:18 Büyük Kudüs Mitingi
29/07/2017 - 09:47 İslam ve Beni İsrail
26/07/2017 - 09:22 Kudüs için kıyam etmek
19/07/2017 - 09:08 Fitneler ve darbeler
08/07/2017 - 08:54 Emanet ve adalet
05/07/2017 - 09:09 Ölümü tefekkür etmek ve güzel bir son ile ölmek
01/07/2017 - 09:05 Cehaletin esir aldığı İslam’sız zihinler
28/06/2017 - 08:52 Münafıklar ve siyaseti
21/06/2017 - 11:01 Ne yapacaksan ölmeden önce yap
17/06/2017 - 09:43 Saadet’e tahammülsüz kimi adamlar
14/06/2017 - 09:47 İnsanın Kur’an ile imtihanı
10/06/2017 - 09:33 Sözü yalan işi talan siyaset
07/06/2017 - 09:38 ABD’nin ipiyle kuyuya inmek
03/06/2017 - 09:30 Ayetler ve adetlerimiz
31/05/2017 - 10:14 Allah’ın doğru yolu ve batıl eğri yollar
27/05/2017 - 09:29 Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
24/05/2017 - 15:06 Türkiye’nin solcuları
17/05/2017 - 09:15 Haram ve zulüm düzeni ve Ak parti
13/05/2017 - 10:02 ABD, AB ve İsrail nezdinde izzet aramak
10/05/2017 - 09:17 Devlet yönetiminde Allah korkusu
29/04/2017 - 08:55 Faniyiz deyip yıkılacak saltanatın esiri olmak
26/04/2017 - 09:07 Müstakim olan yolda yürümek
22/04/2017 - 08:59 Önemli olan başkanlık değil nizamdır
19/04/2017 - 09:01 Avamlaşan hocalar, hoca kesilen avam
15/04/2017 - 09:38 Kınamalara aldırmadan yanlışa hayır diyebilmek
12/04/2017 - 09:09 Fitnenin kod adı Deccal, büyük savaş ve referandum
08/04/2017 - 08:58 Milli Görüşçü güce değil, hakka teslim olandır
05/04/2017 - 09:04 Cumhurbaşkanı niçin partili olsun ki?
01/04/2017 - 08:59 Derdi İslam olmayanın referandumu serap olur
29/03/2017 - 09:14 Evet hayır meydan muharebesi
25/03/2017 - 08:59 Vakıa
22/03/2017 - 09:12 İnsanın ve insanlığın adı var
18/03/2017 - 09:41 Kur’an nizamı ve yeni bir dünya
15/03/2017 - 09:08 Saadet Partisi “niçin evet diyemeyiz” diyor?
11/03/2017 - 08:53 Referandum ile de imtihan edersin allah’ım
08/03/2017 - 09:55 Çatışma siyaseti ile kamplaşıp kutuplaşıyoruz
04/03/2017 - 09:10 Saadet partisi’ne sağır, dilsiz ve kör olanlar
01/03/2017 - 09:58 Erbakan hocamız görev yapmaya devam ediyor
25/02/2017 - 09:57 İnsanlığın saadeti için adanmış bir ömürdü Erbakan
22/02/2017 - 09:42 Müslümanlık, Allah'ın hükmüne tabi olmaktır
18/02/2017 - 10:43 Günahları ile helak olmaya koşanlar
15/02/2017 - 09:09 Varlık onun, fon onun gerisi referandum
11/02/2017 - 09:11 Yeni eğitim programlarına Milli Görüş bakışı
08/02/2017 - 09:07 Demokrasiymiş, hadi oradan
04/02/2017 - 08:55 Adil düzene evet, faizci liberal düzene hayır
01/02/2017 - 08:58 Ortak akıl can sıktı, yaşasın tek akıl diyenler
25/01/2017 - 09:12 Aldanmak
21/01/2017 - 08:57 Aldananlar ve Anayasa Değişikliği
18/01/2017 - 09:09 Müslüman Türkiye’nin savunma hattı Kıbrıs
14/01/2017 - 09:01 Saadet Partisi ve anayasa değişikliği
07/01/2017 - 09:17 Milli Görüş ile kafayı bozanlar
04/01/2017 - 09:05 Günahlardan tevbe etmeden terör yok olmaz
28/12/2016 - 09:05 Milli Görüşçü Olmanın Bereketiyle Yaşamak
21/12/2016 - 08:59 Silahı Yalan Olan ABD’nin Elinde Yanan Mum Olmak
17/12/2016 - 09:04 ABD ve İsrail algısı ile yol almak
14/12/2016 - 09:10 Terörü çözmek için tövbe etmeyi gerektiren günahlar
10/12/2016 - 08:50 Kibir ve enaniyet saltanatı
07/12/2016 - 09:23 Saadet Partisi Ve Başkanlık Sistemi
03/12/2016 - 08:55 Türkiye ancak adil düzen ile kurtulur
30/11/2016 - 09:51 İşbirlikçi Siyaset Aldatmacası
26/11/2016 - 09:01 Zulüm İle Saadet Bulunmaz
16/11/2016 - 09:00 Ahir zaman cahiliyesinin çağdaş öncüleri
12/11/2016 - 09:42 Müslümanlar ve insanlık İslam ile kurtulur
09/11/2016 - 09:20 Ortadoğu kan gölü Ve ABD, AB ve İsrail
05/11/2016 - 08:59 Yalana kulak verenler
02/11/2016 - 10:11 Saadete Bilge Başkan
26/10/2016 - 09:01 Biz İslam’a Uyarsak Allah Bize Yardım Eder
22/10/2016 - 08:54 Emanet ve ehliyet
19/10/2016 - 09:38 Yusuf, Talut ve Davut
12/10/2016 - 09:19 Milli Görüş ve iyi ahlak sahibi olmak
08/10/2016 - 09:08 MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN BİR DÜZENİ VARDIR
05/10/2016 - 09:27 Nezakete kabalıkla karşılık verenler
01/10/2016 - 09:04 GÖREV İSTENMEZ VERİLİR
28/09/2016 - 09:16 Sadakat ve itaat Milli Görüşün şiarıdır
21/09/2016 - 11:48 Kötülükler ile mücadele etmek
17/09/2016 - 09:17 ÖMÜR DEDİĞİN
10/09/2016 - 09:07 KÂFİRLER İÇİN CAZİP KILINAN DÜNYA HAYATI
03/09/2016 - 09:10 SİYONİZM TİYATROSUNDA OYNANAN İŞBİRLİKÇİLİK OYUNU
31/08/2016 - 09:05 Büyük İsrail için yürütülen kirli savaş
27/08/2016 - 08:55 OLAY OKUMALARI VE KARANLIK İKLİŞKİLER
13/08/2016 - 09:50 Ey iman edenler iman ediniz
10/08/2016 - 09:41 Kıyamet savaşları, deccal, isamesih ve mehdi
06/08/2016 - 09:57 BÜYÜK ŞEYTAN MÜSLÜMAN TÜRKİYE’Yİ DÜŞMAN BELLEMİŞ
03/08/2016 - 09:33 Demokrasi mi Milli Görüş mü
30/07/2016 - 10:23 Gerçekler ile yüzleşmek
27/07/2016 - 09:27 Başımıza gelenler
23/07/2016 - 10:37 Siyonizm’in hedefindeki ülke, Müslüman Türkiye
20/07/2016 - 09:42 Darbe, karşı darbe ve adil siyaset
16/07/2016 - 16:15 Siyaset ve istikamet
13/07/2016 - 09:07 Kötülükler ile mücadele siyaseti
09/07/2016 - 18:00 ALDANMAK
02/07/2016 - 10:03 ALLAH İLE HARP EDEREK HUZUR BULUNMAZ
29/06/2016 - 10:09 İsrail ile antlaşma yapmak
25/06/2016 - 10:09 MANZARAMIZ
22/06/2016 - 14:46 Yalan dünya saltanatı için helak olmaya koşmak
18/06/2016 - 10:42 ZEKÂT VE CİHAT
15/06/2016 - 10:28 Allah’a sadık olmayan iktidar zillettir
11/06/2016 - 09:58 İŞİTTİK VE İTAAT EDİYORUZ DİYEBİLMEK
08/06/2016 - 10:04 Ramazan, Kur’an ve Nizam
01/06/2016 - 09:18 Ben Müslümanım diyorsun ya
28/05/2016 - 10:12 AK Parti’nin yanlış yolunu doğru bulanlar
25/05/2016 - 11:18 AK Parti’nin takip ettiği yol
18/05/2016 - 09:26 Saadet Avrupa Eğitim Kampı ve Milli Görüş
14/05/2016 - 09:19 ZİLLET YOLUNDA SAADET ARAMAK
11/05/2016 - 09:10 Rabbim Allah, kitabım Kur’an, önderim Peygamber dedikten sonra
07/05/2016 - 09:08 TEPELERDE ÇELİK ÇOMAK OYNAYAN ADAMLAR
04/05/2016 - 11:02 Allah’ın ahkâmını hesaba katmadan yönetmek
30/04/2016 - 08:56 ANAYASA YAPIM SÜRECİ VE GERÇEKLER
27/04/2016 - 09:07 Ülfet etmek, görmek ve gözetmektir
20/04/2016 - 10:13 İnsan ve ölüm
16/04/2016 - 14:42 VERİLMİŞ BİR SÖZ, ALLAH YOLUNDA İNFAK
13/04/2016 - 09:13 Balgat Eğitim Merkezi ve bir hayır ortaklığı imkânı
09/04/2016 - 09:08 KİBİR SİYASETİ VE ZELİL OLMUŞ MÜSTEKBİRLER
26/03/2016 - 14:14 MÜSLÜMAN VE İNSANLIK İSLAM’SIZ KALINCA
19/03/2016 - 14:41 FESADA KOŞANLAR
03/02/2016 - 17:23 Kadın ile erkeğin görüşme edepleri
02/02/2016 - 13:34 MÜSLÜMAN KADIN VE TOPLUMSAL HAYAT
15/01/2016 - 13:18 Günümüze dair bir okuma
30/12/2015 - 14:45 İslam’ı yaşamak ve yaşatmak
14/12/2015 - 11:32 Kul muyuz, köle miyiz?
09/12/2015 - 11:29 İktidar
07/12/2015 - 11:03 İslam ile savaşanlar ve işbirlikçileri
02/12/2015 - 12:09 AKP iktidarı ve Avrupa Birliği
30/11/2015 - 09:51 Edep...
23/11/2015 - 12:25 Akabe Biatları
18/11/2015 - 13:19 Ümmet, Biat ve İtaat
16/11/2015 - 07:24 Müslüman, Şuurlu Müslüman
11/11/2015 - 14:00 Müslüman, derdi İslam olandır
09/11/2015 - 13:07 Kur’an ve Sünnet ölçeğinde 1 Kasım seçimleri
04/11/2015 - 10:09 Seçim yapmak, İslamda karar kılmaktır
02/11/2015 - 14:18 Şeytanın adımları ve adamları
28/10/2015 - 14:37 Saadete oy vermek sadıklar ile birlikte olmaktır
19/10/2015 - 13:48 ANKARA’DAN HOLLANDA’YA, DİYARBAKIR VE CİZRE’YE
10/10/2015 - 17:05 Yüreğinin sesini dinle
06/10/2015 - 14:09 Hedefteki Saadet
30/09/2015 - 11:10 AK Partili fanatikler ve Erbakan istismarı
28/09/2015 - 10:43 1 KASIM SEÇİMLERİNİN TARİHİ ÖNEMİ
23/09/2015 - 10:09 Saadet Partisini ve tabanını hafife almak
16/09/2015 - 15:49 İslama ve Müslümanlara yönelik saldırılar
02/09/2015 - 09:58 Kibir savaşları ve çıkmaz sokak siyaseti
31/08/2015 - 11:27 Rüyalar ve gerçekler
24/08/2015 - 11:00 Adil devlet ve devlet adamlığı
19/08/2015 - 10:36 Oyunu kim kurar kim oynar
17/08/2015 - 11:08 La İlahe İllallah Muhammedün Resulüllah
12/08/2015 - 12:46 Gerçekten terörden kurtulmak istiyorsak!
10/08/2015 - 11:13 Kur’an ve sünnet ile yürümek
05/08/2015 - 11:03 Irkçı ve inkârcı siyasetin terör fitnesi
03/08/2015 - 11:18 İlgiliye mektup
29/07/2015 - 11:21 Türkiye’yi tehdit eden zalimin düzeni hilekârın rejimi
15/07/2015 - 11:29 Müminin cihad ve infak imtihanı
13/07/2015 - 11:20 Hevayı ilah edinmek
07/07/2015 - 11:16 İnfak etmek Allaha şükür, etmemek ise nankörlüktür
06/07/2015 - 11:04 Büyük İsrail için büyük savaş kapımızda
03/07/2015 - 11:31 İnfak, insanı cehennem ateşinden korur
01/07/2015 - 10:54 Adım adım çökertilen ülke Türkiye
30/06/2015 - 11:19 Ramazan ayı ve faiz muhasebesi
29/06/2015 - 11:31 Türkiyeyi bekleyen tehlike ve ikiz yasalar
25/06/2015 - 13:47 Allah ehli, Kuran nizamına uyandır
23/06/2015 - 14:20 Kuran ve hayat
10/06/2015 - 10:24 Kazananlar ve kaybedenler seçimi
08/06/2015 - 08:44 Gümüşhane seçim hatıraları
03/06/2015 - 10:49 Hukuk ve kuvvet yanılgısı
01/06/2015 - 11:07 Dış politika
25/05/2015 - 11:17 Zannın yorgun düşürdükleri
18/05/2015 - 10:49 Rantçı ve yağmacı saldırılar
13/05/2015 - 11:43 Milli İttifak iktidarında 2
04/05/2015 - 11:19 Milli İttifakın seçim beyannamesi 2
22/04/2015 - 10:57 Milli İktidar İçin Milli İttifak
13/04/2015 - 11:16 Ameller Niyetlere Göredir
01/04/2015 - 11:55 AKP ve Yeni Türkiye Düzeni
25/03/2015 - 11:12 Helak Olmaya Götüren Günahlar
25/02/2015 - 11:08 Kendisini Değil, Ümmeti Düşünen Erbakan
07/01/2015 - 11:59 AKP’nin Yürüttüğü Hile Rejimi ve Köle Düzeni
17/12/2014 - 11:15 Çözüm Süreci, Büyük İsrail Projesi
10/12/2014 - 12:23 İşbirlikçi ve İnkârcı Siyaset
26/11/2014 - 11:03 DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ
05/11/2014 - 11:05 İslam Bilinmeden Yaşanmaz
08/10/2014 - 12:59 Kıyamet Savaşları
01/10/2014 - 12:16 Milli Görüşçüye Mektup
16/04/2014 - 14:24 Faizci zalim düzenin muhafazakâr demokratı olmak
09/04/2014 - 13:43 İktidar değil, İslam için siyaset
27/11/2013 - 12:40 Kuransız siyaset, besmelesiz eğitim 1
11/09/2013 - 10:47 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 4
04/09/2013 - 07:42 Mısır olayları ve tarihi arka plan – 3
17/07/2013 - 07:52 Kur’an ve mümin
03/07/2013 - 12:47 İslam’a uymak veya İslam’ı hevaya uydurmak
26/06/2013 - 13:23 Cihadın edep esası ve emire itaat
12/06/2013 - 14:03 Bir Milli Görüş mürşidi Kirazhoca
05/06/2013 - 00:10 İfsatçı eğitim veya çökertilen gençlik
15/05/2013 - 12:25 Milli Görüş ve illa edep elbisesi
01/05/2013 - 14:14 Bizi İslamsız bırakma Allahım
24/04/2013 - 11:29 Müslüman’ın görev şuuru ve Milli Görüş
10/04/2013 - 07:22 Davanın adamı olmak
03/04/2013 - 11:34 İslam ve biz Müslümanlar
27/03/2013 - 10:44 Diyarbakır: Bir diyarı İslam
06/03/2013 - 13:24 Erbakan ve teşkilatlanma şuuru
13/02/2013 - 11:54 Milli Görüş ve lider Erbakan
06/02/2013 - 10:34 Akıldan ve kalbten hasta olanlar
23/01/2013 - 14:30 Bizi zillete düşüren kabuller ve izzet hâlleri
09/01/2013 - 08:22 Kuran nizamı ve müslümanca duruş
26/12/2012 - 08:41 Dünya ahiretin tarlasıdır
19/12/2012 - 09:35 Kıyametin büyük alameti ABD, AB ve Siyonizm
12/12/2012 - 07:15 Ülke güvenliğini tehdit eden büyük günahlar
05/12/2012 - 10:15 İki Tren
28/11/2012 - 09:39 Fitneler ve Savaşlar 3
21/11/2012 - 08:01 Fitneler ve savaşlar 2
07/11/2012 - 08:32 İslam, şuur, cihad ve müslüman
31/10/2012 - 08:00 Hizbullah ve hizbüşşeytan
24/10/2012 - 11:19 Vah Milli Eğitim vah...!
17/10/2012 - 08:17 Erbakan ve AKP
10/10/2012 - 00:38 İslam ve dini milliyetçilik
03/10/2012 - 08:20 İman ilahi ahkâmı yürütmeyi gerektirir
26/09/2012 - 10:00 Türkiye Adil Düzene geçmeden iflah olmaz
19/09/2012 - 08:59 Okul kitapları ve İslam
12/09/2012 - 09:52 İslam ve Materyalizm Ekseninde Talim ve Terbiyemiz
05/09/2012 - 09:32 İslam ve Müslüman
29/08/2012 - 09:23 Terör Milli Görüş İle Çözülür
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz