9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
08/08/2014 - 00:30
Prof. Dr. Burhanettin Can

Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail, Psikolojik Savaşı Kaybetmiştir

Giriş

İsrail, Gazze’ye 2008-2009 yılında 'Dökme Kurşun”, 2012’de, 'Bulut Sütunu’ ve Temmuz 2014’de 'Koruyucu Hat’ isimli saldırılar düzenlemiştir. İsrail’in seçtiği bu isimler, Tevrat menşeli olup bir psikolojik savaşın temelini oluşturmaktadır. Bu psikolojik savaşta İsrail’in temel ilkesi, “vurup vuruldum” deyip ana saldırıları için gerekli kamuoyu desteğini sağlamaktır. Ancak son saldırılarında istenen olmamış ve gerekli psikolojik destek gelmemiştir. Ayrıca kara harekâtındaki başarısızlığı, onu dokunulmaz olmaktan çıkarmıştır.

Burada, İsrail’in esas aldığı Psikolojik savaş stratejisini ele alıp inceleyeceğiz.

Psikolojik Savaş

Psikolojik savaş, muhatabın zihni üzerine yoğunlaşmaya, muhatabın iradesini çözmeye, felç etmeye, muhatabı suçlu olduğuna inandırmaya, muhatabı teslim almaya, teslim alıp eğitmeye ve eski sisteme kazandırmaya dönük bir savaştır. Psikolojik savaş, askeri mücadeleden önce başlar ve fakat savaş bitene, muhatap teslim alınana kadar devam eder.

Psikolojik savaşı kullanan tarafın fikriyatına, felsefi yapısına, inançlarına bağlı olarak kullanılacak vasıtalar değişmektedir. Genel olarak şeytanın yolunu takip edenlerde hiçbir ahlaki ölçü yoktur; hedefe varmak için her şey meşrudur, mubahtır. Bu nedenle Siyonizm, “Irkçı Emperyalizm”, “Kudurmuş Köpek” İsrail’in mücadelesinde hiçbir ahlaki ölçü bulunmamaktadır. Yalan, hile, aldatma, tuzak kurma, gerçekleri ters yüz etme, Siyonizm’in Psikolojik savaş stratejisinin temellerini oluşturmaktadır.

Bu gerçeğin, herkes tarafından bilinmesi, Siyonizm’e karşı verilecek mücadelede çok önemli bir kilometre taşıdır.

Anlamı Tersine Çevirme ve Anlam Tahribatı Yapma Tabanlı Bir Psikolojik Savaş

Siyonistler, bu psikolojik savaş mantığını, Filistin’e gelip yerleşebilmek için baştan beri Batılı devletlere karşı uygulamışlardır. Siyonist önderler, Batılı devletlerden Filistin topraklarına gelip yerleşme konusunda destek istediklerinde karşılarına çıkan soru, “oralardaki yerli halkların ne olacağı?” sorusu olmuştur. Buna verdikleri cevap, “Halkı olmayan topraklara, toprağı olmayan bir halkın yerleştirilmesi” şeklindedir. Bu soru, aynı zamanda Siyonist olmayan Yahudiler tarafından da sorulmaktaydı. Onlara verilen cevap ise `göç edilecek arazının çöl’ olduğudur (1). Bunlar tam bir yalandı ve fakat buna Filistin’i görmeyen Siyonistler de inanmaktaydı. İlk Siyonistlerden olan Asher Guinsberg, Filistin’i ziyaret ettiğinde yapılan çarpıtmayı itiraf etmiştir:

“Dışarıda bizler Eretz-İsrail’in bugün hemen hemen çöl, ekim yapılmayan bir çöl olduğuna ve toprak almak isteyen herkesin buraya gelip canının istediği kadar arazi alabileceğine inanmaya alıştık. Fakat gerçekte burası hiç de öyle değil. Ülkenin bütün sahaları içinde, işlenmemiş tarlalar bulmak zor. Tek ekilmemiş alanlar kum tarlaları ve taşlık dağlardır.” (1)

Gerçekten de, Siyonistlerden önce Araplar, Filistin topraklarını ekip biçiyorlardı; döneminin en zengin tarım alanlarıydı. Son derece bakımlı, mamur topraklardı buralar (1). Fakat Siyonistler, Filistin’e gelir gelmez, teröre başvurmuşlar silahlı çeteleri ile “ıssız ülke” efsanesine itibar kazandırmak için, Arap köylerini, evleri, çitleri, mezarlıkları ile birlikte yıkıp yok etmişlerdir (1). Profesör İsrael Şahak, 1975’te, 1948’de mevcut olan 475 köyün buldozerlerle yıkılıp ortadan kaldırılmasındaki amacın, Filistin’in bir çöl olduğuna hem batı kamuoyunu hem de göç ettirmek istedikleri Yahudileri inandırmak olduğunu açıklamıştır (1).

Bu, Siyonizm’in yürüttüğü psikolojik savaşın bir boyutu idi; diğer boyutu ise, “kendi terörünü”, “düşmanlarının terörü” olarak sunmasıdır. Londra’da bir İsrailli diplomat saldırıya uğradığında (bizzat Bayan Thatcher’in saldırganın FKÖ ile alâkası bulunmadığını ispat etmesine rağmen) olay Medyada “FKO terörizmi” olarak yer almıştır. Bunu bahane eden İsrail ordusu, Lübnan’ı işgal edip binlerce sivili katlettiğinde, bu harekâtın adı, “Galile’de Barış!” olarak kamuoyuna sunulmuştur.

İsrail, bütün katliamlarını hep “güvenlik”, “kendini savunma” adı altında gerçekleştirmiştir. İsrail’e karşı yapılan en küçük hareket, “terörizm”; fakat İsrail’in yaptığı katliamlar, “güvenlik”, “kendini savunma hakkıdır”.

12 Eylül 1993’de Le Monde’da yayınlanan bir rapor, silahsız insanlara karşı İsrail’in silahlı güçlerinin tam bir terör uygulayarak yaptığı kıyımı, gözler önüne sermektedir:

“Güvenlik” bahanesi, İntifada “terörizmi” gibi bahaneler gülünçtür. Çünkü bu hususta elde bulunan rakamlar anlamlıdır:

“9 Aralık 1987’de ortaya çıkan İntifada’nın (taşlı isyanın) başından bu yana, asker, polis veya kolonilerde oturanların açtıkları ateş yüzünden 1116 Filistinli ölmüştür. Yani, 1988 ve 1989’da 626, 1990’da 134, 1992’de 108 ve 1 Ocak ile 11 Eylül 1993 arasında da 155 kişi. İsrail İnsan Hakları Derneği Betselem tarafından gerçekleştirilen bir incelemeye göre, öldürülenler arasında on yedi yaşından küçük 233 de çocuk bulunmaktadır.

Askerî kaynaklar kurşunla yaralanan Filistinli sayısının yirmi bin civarında olduğunu belirtiyor, Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilerine Yardım Ofisi ise bu rakamı doksan bin olarak veriyor.

9 Aralık 1987’den beri otuz üç İsrail askeri ölmüştür, yani 1988’de 4, 1989’da 4, 1990’da 1, 1991’de 2, 1992’de 11 ve 1993’te 11 asker.

Ordu tarafından tespit edilen bir hesaba göre, çoğunluğu koloni sakini olmak üzere, işgal altındaki topraklarda kırk sivil öldürülmüştür.

İnsanî örgütlere göre, 1993’te on beş bin Filistinli, devlet cezaevlerinde ve ordunun tutuklama merkezlerinde hapistir.

İntifada’nın başından bu yana, İsrail hapishanelerinde, Betselem’in açıklamasına göre, bazıları henüz aydınlatılmayan şartlar altında olmak üzere, on iki Filistinli ölmüştür. Yine bu insanî örgütün belirttiğine göre, askerî tutuklama merkezlerinde her yıl sorgulama sırasında en az yirmi bin kişiye işkence edilmiştir.” (1)

1 Ocak 1989’daki İntifada da Filistinliler arasında çoğunluğunu çakıl taşları atan çocukların oluşturduğu 327 kişi; İsrail tarafında ise (çoğunluğunu kurşun sıkan askerlerin oluşturduğu) 8 kişi ölmüştür. Bu durumda bile İsrailli bakan, utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan dünyanın yüzüne karşı: “Filistinliler şiddet hareketlerinden vazgeçmedikleri sürece görüşmeler olmayacaktır.” açıklamasını yapabilmiştir.

Benzer bir durumla, felçli bir Yahudi’nin, `FKÖ’nün satılmış bir militanı tarafından “Achille Lauro” gemisinden denize atılmasında’ karşılaşmaktayız. Bu bir bireysel terör ve cinayet eylemi idi. Fakat İsrail’in buna misillemesi çok ilginçti; İsrail hava kuvvetleri hiç alakası olmayan bir ülkeyi, Tunus’u, bombalamış ve çoğunluğu çocuk olan 50 kişiyi öldürmüştü. “Kudurmuş Köpek” medyası bu kanlı vahşeti, “Terörizme karşı mücadele, kanun ve düzeni savunma” olarak sunmuştur (2).

Yakın geçmişte, İsrail’in, Filistin ve Lübnan topraklarında, sivil halka dönük yaptığı katliamlar, hep “meşru savunma hakkı”; Hamas ve Hizbullah’ın kendilerini savunması ise, “terörizm” olarak adlandırılmış ve suçlanmışlardır. İsrail’in son “Koruyucu Hat” saldırısı da, dünya kamuoyuna böyle sunulmuştur:

“Netanyahu, “Hedef, İsrailliler için güvenlik ve sükûneti yeniden sağlamaktır.” .

“Birçok ülkenin başkanıyla görüştüm. Obama, Merkel ve Holland ile görüştüm ve hepsine şunu söyledim; hiçbir ülke kendi vatandaşları üzerine füze atılırken öylece beklemez. Bizi vuranları çok şiddetli bir şekilde vurmaya devam edeceğiz. Hiçbir uluslararası baskı bizi durdurmayacak. Askeri operasyonlara devam edilecek... Gazze’de siviller öldüğünde onları yanlışlıkla vurmuş oluyoruz.” (3).

Şimon Peres: “Roket saldırısı tehdidi altında vatandaşlarımız bir gece daha geçirdi. Çalacak başka bir siren korkusu nedeniyle birkaç gecedir anneler kollarında çocuklarıyla uyuyamıyorlar. Çocuklarımızı koruyacağız ve kimsenin onlara zarar vermesine izin vermeyeceğiz. (4).”

“Kudurmuş Köpek” İsrail’in peşine takılan ABD ve AB yöneticileri, hep İsrail ağzı ile “güvenlik”, “kendini savunma” kavramlarını kullanarak İsrail’in haklı olduğunu savunarak destek vermişlerdir/vermeye de devam etmektedirler:

“ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki: “Hiçbir ülkenin, topraklarına bir terörist örgüt tarafından roketler atılması ve masum sivillerin bundan etkilenmesi karşısında seyirci kalması beklenmemeli.” (4)

“ABD Başkanı Obama: “HAMAS, İsrail’e füze atıyor. İsrail elbette kendini savunacak.

Biz destekliyoruz.” (5) .

“Almanya Başbakanı Angela Merkel: “Kendini savunma hakkı söz konusu olduğunda biz İsrail’in tarafında yer alacağız.” (6)

İsrail’in bu saldırgan tavrının arkasında dikkat çeken bir başka olgu, genellikle, her büyük operasyondan sonra savaşın maliyetini, ABD’ye ödettirmesidir. Bu son savaştan sonra da ABD Kongresi, İsrail’in 'kendini daha iyi savunması’ için 621 milyon dolar para desteğinde bulunacağını açıklamıştır. (7)

Batı Şeria’da kimin tarafından kaçırılıp öldürüldüğü belli olmayan 3 Yahudi yerleşimci gençten Gazze’deki Hamas’ı sorumlu tutacaksın; sonra Yahudiler tarafından kaçırılıp yakılarak öldürülen Filistinli gencin ölümünü protesto eden Filistinlileri bahane ederek geniş bir tutuklamaya girişeceksin, sonra da Gazze’den kimin tarafından atıldığı belli olmayan ve yerleşim bölgelerine düşmeyen füzeleri bahane ederek kara, hava, deniz kuvvetleri ile birlikte topyekûn katliam yapacaksın ve bunun adına da “terörizmle savaş”, “güvenliği sağlamak” diyeceksin. Bu, baştan beri Siyonist mantığın işleyiş biçimidir.

Foreign Affairs dergisindeki makalesinde İsrailli akademisyen Barak Mendelsohn, kaçırılma ve öldürme olaylarının çok iyi planlanmış bir stratejinin uygulamaya sokulması için kullanıldığını ifade etmektedir:

“Siyasetçilerin verdiği tepki anlaşılır. Ancak bunun ötesinde bu olayı bir anlamda bahane eden İsrail siyaseti HAMAS’a yönelik hesaplanmış bir tepki vermek için harekete geçti.” (5)

İsrailli bir kadın milletvekilinin “Bütün Filistinli anneler ölmeli” demesi (8), İsrail siyasetinin ana amacının, Filistinlilerden arındırılmış bir Gazze meydana getirmek olduğu anlamına gelmektedir.

Siyonist propagandada genel olarak kural: Siyonist karşıtları kendilerini savunmak için şiddete başvurduğunda bu “terörizm”dir; Siyonistler, şiddet kullandığında ise bu, “terörizme karşı mücadele”dir, “barış ve güvenlik hareketidir”.

Siyonistlerin bu denli yalana dayalı bir anlam tahrifatı yapma yeteneği anlaşılamadan vuku bulup giden olayları analiz etmek, onları yorumlamak, anlamlandırmak ve karşı tedbirler almak mümkün değildir.

 Operasyon İsimleri Üzerinden Yürütülen Psikolojik Savaş

Psikolojik savaş, hedef kitle açısından anlamı çok iyi bilinen belli kavramlar üzerinden yürütülerek etki alanı ve gücü artırılır. İsrail’in son 6 yılda Hamas’a karşı yürüttüğü silahlı mücadelede gerçekleştirdiği geniş kapsamlı üç büyük operasyonda, operasyonlara verdiği isimler, Tevrat’tan özel olarak seçilmiş, bir boyutu ile Müslümanlara bir boyutu ile de Yahudilere hitap eden kavramlardır. Ancak Hamas da İsrail’in bu psikolojik savaşına Kur’an’dan seçilmiş kavramlarla cevap vererek daha güçlü bir psikolojik harekât yürütmektedir.

“Dökme Kurşun” operasyonu, İsrail’in 27 Aralık 2008’de Gazze’ye karşı başlattığı askeri operasyonun adıdır. Dökme Kurşun anlaşıldığı kadarıyla Tevrat’ta geçen özel anlamı olan bir kavramdır. Buna Hamas, “Hakla Batılın savaşı” anlamında “Furkan Savaşı” adı altında karşı psikolojik harekâtla cevap vermiştir. “Bulut Sütunu” operasyonu, İsrail’in 14 Kasım 2012’de Gazze’ye karşı başlattığı askeri operasyonun adıdır. Buna Hamas, Kabe’yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun üzerine Ebabil kuşlarının attığı taşlar anlamında 'Siccil Taşı’ adını verdiği karşı psikolojik harekatla cevap vermiştir. 'Koruyucu Hat’ operasyonu, İsrail’in 7 Temmuz 2014’de Gazze’ye karşı başlattığı askeri operasyonunun adıdır. Buna Hamas, Kur’an’daki ayetlerden olan 'Yenmiş ekin yaprakları’ adını verdiği karşı psikolojik savaşla cevap vermiştir. Bu kavramsallaştırma mücahitlerin moralini yükseltmekte, mücadele azim ve kararlılıklarını artırmaktadır.

Gazze’deki İslami direnişin, siyasi, askeri, ekonomik ve psikolojik alanda bir mücadele yürütmüş olması, her taktiğe yeni taktiklerle cevap vermesi, İsraillileri korkuturken; Müslümanları da cesaretlendirmekte ve morallerini yükseltmektedir. İsrail’de şu an panik hâkimdir ve İsrail ordusu Gazze’den çekilmek zorunda kalmıştır. Bugüne kadar görmedikleri, duymadıkları bir mukavemet ve karşı saldırı ile karşı karşıyadırlar. İsrail bugüne kadar Gazze’yi hep bombalamış, ciddi bir karşılık görmemiş, İsrail halkı gece rahat uyku uyuyabilmiştir. Ancak bu son operasyonda Hamas, operasyonun başladığı andan itibaren kendi yapımı olan binlerce Füzeyi İsrail semalarına göndermiş, Halid Meşal’ın tabiri ile “Yıllarca Filistin halkının yaşadığını şimdi İsrail halkı yaşamaya başlamış” (9) ve her siren sesi ile sığınaklara koşmak zorunda kalmışlardır. Hamas, İsrail’in stratejik alanlarını füzelerle vurmaktadır. Ayrıca Hamas’lı mücahitler, karşı saldırılar yaparak, İsrail askerlerini pusuya düşürerek İsrail ordusunun imajını, dokunulmazlığını ayaklar altına almıştır. O nedenle İsrail ordusu, psikolojik savaşı kaybetmiştir.

Diğer taraftan İsrail saldırılarında ölen vücutları parçalanan Filistinli çocukların görüntüleri, anında sosyal medyaya verilerek İsrail’in masum sivil halka yaptığı zulmün dünya kamuoyuna duyurulması sağlanmış, medya hakimiyeti kırılmış, mazlum ve mağdur milletler ayağa kalkmış ve dünyanın her yerinde İsrail’in zulmü lanetlenmiştir.

Bu ses, Dünyanın zalimlerinin uykularını kaçırmış ve daha da kaçıracaktır.

Sonuç: “Bir gün Filistinliler, özgür ve bağımsız topraklarında yaşayacaklar”

İsrail psikolojik savaşı kaybetmiş, Hamas’ın hamlelerinin arkasına takılmıştır. Bu psikolojik yıkımı, bundan sonra kimse durduramayacak, “Kudurmuş Köpekler” mukadder akıbetlerine doğru yol almaya devam edecek ve tarihin çöplüğüne süpürülüp atılacaklardır. Bu durum, onu daha da kudurtacaktır.

Kudurma vaklarında kuraldır: Kudurmuş Köpeklerin sahipleri, yakınları, bir müddet daha sabreder. Tahribatları, saldırganlıkları belli bir boyuta ulaşınca ya tecrit edilerek mahkûm edilip kendi kaderlerine terk edilirler ya da vurularak imha edilirler. “Kudurmuş Köpek” İsrail’in akıbeti bundan farklı olmayacaktır.

“Kudurmuş Köpeklerin” temizliği, hem Filistin halkının hem de Yahudi halkının kurtuluşu olacaktır.

Hamas liderlerinden Halid Meşal’in yaptığı konuşma, hem bu gerçeğin dünya kamuoyuna ilanı hem de bir meydan okuma olmuştur:

“Obama, Ban Ki-Mun ve özgür dünya liderlerine sesleniyorum: Size yalvarmıyoruz, sadece diyoruz ki, bir gün Filistinliler, özgür ve bağımsız topraklarında yaşayacaklar… Gazze’deki kuşatmanın kalkması için İsrail’in kayıplarının kaça yükselmesi gerekiyor? Eğer bu yeterli değilse, Filistinli mültecilerin vatanına dönmesi için bedel nedir? Kaç tane İsrail askeri kaçırılmalı, bana adedini söyleyin. İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerimizin serbest kalması için bedel nedir?” (9)

Kaynaklar

1- Garaudy R., İsrail Mitler ve Terör, Pınar Yayınları, İstanbul, 1996: S: 180-190

2- Garaudy R., Age. S: 217-230

3- Dünya Bülteni, 12.07.2014

4- Anadolu Ajansı, 10.07.2014

5- Bacık G., Bugün 20.07.2014

6-Demirel, S., Yeni Akit 20.07.2014

7- Haber7, 17.07.2014

8- Karakaya, H., Yeni Akit 20.07.2014

9- Anadolu Ajansı, 24.07.2014

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz