28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
28/07/2014 - 00:04
Mustafa GEÇER
"Osmanlı'nın ortadan kaldırılması ile....Coğrafya, Haçlı istilacıların,
fikri, siyasi, iktisadi, kültürel ve askeri saldırılarına maruz kaldı.
Coğrafyaya yeni sahipler; silahlarıyla, misyonerleriyle, tüccarlarıyla,
kültürleriyle yerleşmeye başladılar."
 
İslam coğrafyasının çatı devleti ve koruyucusu Osmanlı İmparatorluğu,  I. Dünya savaşı sonucu parçalanıp yıkıldıktan sonra coğrafya sahipsiz ve savunmasız kalmıştır.                                                                          
Haçlılar tarafından sömürgeleştirilmekte güçlük çekilen bölgelerin, Osmanlı’nın ortadan kaldırılması ile önü açıldı. Coğrafya, Haçlı istilacıların, fikri, siyasi, iktisadi, kültürel ve askeri saldırılarına maruz kaldı. Coğrafyaya yeni sahipler; silahlarıyla, misyonerleriyle, tüccarlarıyla, kültürleriyle yerleşmeye başladılar. Saldırılar her koldan ve yönden halen devam ediyor.
 
İslam medeniyetinin parlak dönemlerinde, bu saldırılara karşı koyma alt yapısı güçlü olan coğrafya, haçlı saldırılarına, Moğol istilasına, içerideki fitne isyanlarına karşı direndi, önemli başarılar elde ederek varlığını korudu ve büyüdü. Bu saldırılar kültürel ve fikri yönden  daha güçlü olan İslam coğrafyasında itikadi ve fikri sapmalara neden olmadığı gibi saldırganları kendi manevi ve kültürel potasında eriterek bünyesine kattı.
 
20.yy saldırılarına karşı fikri, iktisadi ve siyasi bünyesi eski gücünü yitirmiş coğrafya, askeri saldırılara direndiği kadar fikri ve kültürel saldırılara direnemedi.  Batı kültür potasına girerek erimeye başladı. Müslümanlar arasında fikri ve itikadi sapmalar başladı. Bu sapmaları düzeltecek siyasi ve kültürel alt yapı kurulamadı. Batı düşüncesi ekseninde yeni parçalanmalar, bölünmeler ve yapılanmalar ortaya çıkmaya başladı. Müslüman ülke yöneticileri ve aydınları için tek amaç ve hedef, Batılılaşmak olarak belirlenirken, kendi kutsallarına ve savunucularına savaş açılmaya başlandı. Medeniyet değerlerini korumaya çalışan Müslüman aydınlara ve topluluklara, sosyal ve siyasi kesimlere, dünyada ve halkı Müslüman ülkelerde ayrımcılık, dışlanma, aşağılanmalar, hak ihlalleri, hayat hakkı tanımama eylemleri başladı. Reddi miras edilerek, iç elitler ve dış bağlantıları bu haksızlıklarını çağdaşlaşmanın batılılaşmanın bir gereği olarak meşrulaştırmaya başlandılar.
 
Halkı Müslüman ülke yönetici elitleri ve aydınları, siyasileri, bilim adamları, yazar ve gazetecilerinin kahir çoğunluğu, devletin de tüm gücünü ve erglerini kullanarak,ülkelerinde ne doğulu, ne de batılı kültüre sahip olmayan edilgen, melez  bir kültürel kimlik inşa ettiler. Müslüman toplumlar için Batılı  ölçülerde yaşamak, yaşamaya çalışmak bir statü göstergesi olarak algılanmaya başlandı.
 
Bugün geldiğimiz noktada yaşananların sebepleri bu değişim ve dönüşümlerdir.Ortaya çıkanlar, zulümler, gelişen olumsuz olaylar bu sebeplerin sonuçlarıdır. İşte bu yapılanmadan sonra  sömürgeci batı zihniyeti için İslam coğrafyası her açıdan yumuşak bir lokma haline geldi. Üzerinde her türlü projenin, eylemin, oyunun rahatlıkla oynanabileceği  toplumsal, siyasi, kültürel ve iktisadi bir yapı oluştu. Batılı istilacı güçler artık bu coğrafyalarda, batı düşünce ve küresel sömürü projelerine katılmayı, onlarla müttefik olmayı kendilerine ilke edinmiş işbirlikçi yönetimler ve destekçileri üzerinden, hegemonya ve sömürülerini yürütmeye başladılar. Ülkeleri işgal altında tutma masraflarından da kurtulmuş oldular.
20.yy ikinci yarısında ve21.yy’ a geldiğimizde bazı İslam ülkelerinde  işin farkına varan Müslüman aydınlarda uyanmalar başladı: Türkiye’ de Merhum Erbakan’ın Başlattığı Milli Görüş hareketi, Mısır’da Şahit Hasan El Benna’nın başlattığı, Mısır, Sudan, Tunus ve Suriye gibi ülkelerde gelişen  İhvan-ı  Müslimin Hareketi, Pakistan da, Bangladeş’te, Afganistan’da Cemaati İslami Hareketi, İran’da İmam Humeyni devrimi, Bosna-Hersek’de Aliya İzzet Begoviç Hareketi gibi bu uyanışlar,   İslam düşmanı sömürgeciler ve işbirlikçi yönetimler tarafından tehdit olarak algılanmaya ve kabul edilmeye başladı. Bu tehdidi  halihazırdaki işbirlikçi yönetimlerle ortadan kaldıramayacağı endişesine kapılan haçlılar, yeniden askeri işgallere ve katliamlara gerek duydular. Yakın tehdit oluşturan bölgeler işgal edilmeli, oralarda halkın gazını alacak daha sinsi, demokrasi, insan hakları, özgürlük  kavramlarını çok kullanan işbirlikçi yönetimler oluşturulmalıydı. Müslümanların, etnik, bölgesel, mezhebi, sosyal farklılıkları öne çıkarılıp, azami ittifakları göz ardı edilip, asgari itilafları büyütülüp, zumlanarak, kaşınarak, deşilerek, kanatılarak birlikte yaşama iradesi elinden alınmış birbirlerine düşman , birbirlerinin kanını dökmeye hazır küçük parçalar haline getirilmesi projesi uygulanmaya konulmuştur. Afganistan, Irak işgallerinden sonra diğer ülkelerde de  demokrasi, özgürlük , insan hakları, diktatörlerin ortadan kaldırılması adına oraya atılan teklifler yemler, patlamaya hazır hale getirilmiş toplumsal psikoloji ve katmanlarda kabul gördü. Son kullanma tarihi dolmuş, aslında batı düşünce yapısını hakim kılma adına taviz vermeyen, her türlü zulmü halkına reva gören diktatör yöneticilerin ortadan kaldırılması, yerlerine  halkın getirilmiş olduğu düşünce ve kültür dokusuna uygun kabul görecek yeni işbirlikçi yönetimlerin oluşturulması operasyonları için düğmeye basılmış fitil ateşlenmiştir.  Bu operasyonların proje adı; “Büyük Ortadoğu Projesi”dir.        
Coğrafyamızda oynanan oyunlar; Saddam’ın İran’a, Kuveyt’e saldırması, Afganistan ve Irak’ın ABD ve müttefiklerince işgali, Filistin’de yaşanan siyonist soykırım katliamları, adına,” Arap Baharı” dedikleri gelişmeler, hep bu projenin uygulanma sonuçlarıdır. Müslüman Arap halkları, kendi irade ve değerlerinin kabul göreceği, inandıkları gibi yaşayabilecekleri bir yapıya kavuşacakları, başlarına batılıların musallat ettikleri diktatörlerden kurtulacakları, refaha kavuşacakları ümidiyle  bu baharı(!) bir ümit diye alkışlamış, mallarını canlarını bu uğurda feda etmişlerdir.   Batılı emperyal haçlı güçleri de son kullanma tarihi bitmiş olarak gördükleri yöneticileri ortadan kaldırıp, “size demokrasi getirdik, yöneticilerinizi siz seçtiniz, daha ne istiyorsunuz, bu himmetimizi, sizi ne kadar sevdiğimizi unutmayın” yalanı ile o ülkelerin başına getirecekleri yeni, sözde demokrat, batıcı işbirlikçi yöneticilerle, bölgeyi 100 yıl daha sömürmeyi, kontrol altında tutmayı, İsrail’in de güvenliğini amaçlamışlardır. 
 
Arap Baharı ?; ( al-Thawr?t al-?Arabiyyah), dedikleri  proje; proje sahipleri tarafından dünya kamuoyuna: "21.yüzyılın en büyük olaylarındandır. Arap Dünyasında yaşanan en büyük harekettir. 2010 yılında başlayan ve günümüzde de süren, Arap coğrafyasında yaşanan halk hareketleridir. Arap Baharı; Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve insan hakları taleplerinden ortaya çıkmış; bölgesel, toplumsal bir siyasi-silahlı harekettir. Protestolar, mitingler, gösteriler ve iç çatışmalar yaşanmıştır. Halklar, özgürlük mücadelesi adı altında birçok diktatörü devirmiştir.  Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün ve Yemen'de büyük çapta; Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak,Lübnan ve Fas'ta küçük çapta olmak üzere tüm Arap Dünyasında başgösteren mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları ve silahlı çatışmalardır. İslami demokrasi talepleri artmıştır. Birçok uzman bu eşi görülmemiş halk hareketini, Arap dünyasında yaşanan en büyük değişim” olarak tanıtmışlardır!
 
Sonuç olarak ortada görülenler: Maalesef  bahar,  haçlı güçlerin amaçladığı gibi çetin bir kışa dönmüştür. Halkın iradesi ile gelen, Muhammed Mursi gibi yöneticiler demokrasinin beklenmedik hatası olarak görülüp gerekli demokratik (!) düzeltmeler yapılmıştır. Halkın arzuladığı mahiyette,  ne demokrasi, ne barış, ne özgürlük, ne de insan hakları gelmemiştir.  İşgallerin, katliamların, iç çatışmaların ayrışmaların had safhaya geldiği bir kaos ortamı oluşmuştur. Belki de ileride bir ümit olabilecek ancak İslam adına birbirinin kanını acımasızca akıtan, şuursuz, devlet olma ve yönetme siyasi bilgi ve tecrübesinden yoksun, birbirini ufalayıp yok eden, yok edilen İslami gruplar peydahlanmıştır. Müslümanların birbirlerini öldürme sahneleri gösterilerek , yüce İslam dini de töhmet altında bırakılmış, İslamofobi fitnesi desteklenmiştir. 
 
Yüce Rabbimiz Allah(c.c) Kitabında şöyle buyuruyor: Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur'an'a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. (Âl-i İmrân Suresi, 103)
Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. (Âl-i İmrân Suresi, 104)
Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. (Âl-i İmrân Suresi, 105)
Allah'a ve Resûl'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfâl/46)
 
Sanki yüce Rabbimiz ve peygamber Efendimiz biz Müslümanlara; “Allah’ın ipine sarılmayın, Batılıların ipine, fitnecilerin ipine sarılıp, birlik beraberliği ve kardeşliği değil de birbirimize düşman olmayı,  parçalanmayı ” emretmiş gibi  Müslümanlar istilacıların ve iç uzantılarının fitnesine kapılıyorlar.
 
Her olay yüce Rabbimiz Allah(c.c)’ın takdiri ile cereyan eder. Onun iradesi ve takdiri dışında dışında hiçbir şey meydana gelmez.
Düşünmek tefekkür etmek hangi halimizden dolayı bunların başımıza geldiğini, bu olanlara sebep halimizi, eksiğimizi, kusurlarımızı tespit edip düzeltmek zorundayız.
Parçalanmış ve parçalanmaya devan eden, talan edilmiş, yakılmış, yıkılmış, milyonlarca masum insanın öldürüldüğü, harabeye dönmüş, perişan edilmiş Müslüman ülkeler yüz yıl geriye götürülmüştür.
Bu olanları, kendisini; masrafsız, zahmetsiz, insan gücünü harcamadan amacına ulaştıracağı için taraflara karaborsa fiyatına silah satan,  ateşin üzerine sürekli benzin döken, oyun’un kurucusu Batılı İslam ve insanlık düşmanı sömürgeci güçler, zevkle izlemekte, başarılarını! kutlamaktadır. Olanlara  gerektiğinde destek veren , dünyayı parselleyen ve sömüren bu güçlerin kurduğu, sözde dünya barışını ve gelişmişlik farkını izale edecek, barış ve refah içinde bir dünyanın kurulmasını sağlayacak uluslararası seyirci kuruluşlar. Daha da acısı, bu katliamları ve zulümleri seyreden, bir şeyler yapmaktan aciz İslam ülkeleri yöneticilerinin halleri... Sahipsiz kalmış, korumasız, tüm faturaların  canları ile kanları ile namusları ile kendilerine  kesildiği mazlum Müslümanlar. Varlık ve geleceklerini zalim güçlerin nezdinde gören, onlara itaat ve uşaklıkta kusur etmeyen, onlarla ittifakı, onların  satranç tahtasında ve oyunlarında piyon olmayı  iş zanneden  ve onların zulmüne ve vebaline ortak olan Müslüman ülke yöneticilerine, namaz kılan Yahudi askeri mesabesindeki şuursuz müslümanlara Allah şuur ve merhamet versin. (Amin)
 
De ki: «Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, refikalarınız, kabileleriniz ve kazanmış olduğunuz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve hoşnut olduğunuz ikametgâhınız sizin için Allah Teâlâ'dan ve resûlünden ve Allah yolunda cihaddan daha sevgili ise artık Allah Teâlâ'nın emri gelinceye kadar bekleyiniz! Ve Allah Teâlâ fâsıklar olan kavmi hidâyete erdirmez.» (9 /24)
 
Al-i İmran 86 - İnandıktan, Peygamber'in hak olduğuna şehadet ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkâra sapan bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalimler güruhunu doğru yola iletmez. 149- Ey iman edenler! Siz eğer kâfir olanlara uyarsanız, sizi topuklarınız üstünde gerisin geriye çevirirler. O zaman büsbütün kaybedersiniz.160 - Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar.
139 - Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz.
 
Kurtuluşun tek yolu, gereği gibi Allahû teala’ya (cc)  kul, kâinatın efendisi sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed’e (S.A.V) ümmet olmaktır. Bayramsa, bayramınız mübarek olsun. Müslümanların uyanmalarına, Allah’ın (cc) ipine sarılıp birlik beraberlik olmalarına, coğrafyamızdan, tüm dünyadan zulmün kalkmasına vesile olsun!
YORUMLAR
İsmail 29-07-2014, 06:24:22
Arap Baharı'nın siyonizme hizmet ettiğini son olaylarla daha net gördük. Hayırlı bayramlar.
 
Şahin Sert 01-08-2014, 09:58:57
Feraset gibi var mı?
 
mUSA 02-08-2014, 08:57:38
Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsiniz.
 
Eda 04-08-2014, 06:39:43
Bahar kışa dönüştü.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz