28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
FİTNE ATEŞİ
24/06/2014 - 13:59
Mustafa GEÇER
"21.yüzyılın en kapsamlı ve önemli fitnelerinin başında,
Müslüman ümmetini ve ülkelerini bölmek, parçalamak,
birbirlerine düşman ederek birlik olmalarını önleyerek,
onların maddi-manevi kaynaklarını sömürmek, yok etmek gelmektedir."
 
Fitne, Müslümanlar arasında çeşitli yollarla fesat ve nifak çıkararak bölücülük yapmak, fitneye karşı imani mukavemet gösterme gücü olmayan Müslümanları savurarak doğru çizgiden çıkarmak, kardeşlik inancını yok ederek, kardeşi kardeşe düşman etmektir.
Dini, siyasi ve sosyal kargaşa çıkararak; isyanlara, iç karışıklıklara ve birbirleri ile savaşa sebep olarak, beraber yaşama iradesini yok etmektir.
Çeşitli ve zararlı fikirler, dedikodu, yalan haberler yayarak,  maddi, manevi engeller ve sıkıntılar çıkararak, zorbalık yaparak, bu amaca yönelik iktisadi, siyasi, sosyal ve hukuki altyapıları oluşturarak, itikadı sapmalara yol açarak, Müslümanların zarara, günaha ve hatta küfre sürüklenmesine sebebiyet vermektir.
Fitne ateşle imtihandır! 
Rabbimiz Allah (cc) ve  Sevgili Peygamberimiz, Müslümanları fitneye karşı uyarmakta, fitnenin ne ve nasıl olduğunu, fitne zamanında nasıl davranılması gerektiği hususunda  birçok ayet ve hadislerde bizleri uyarmaktadır.
Kur’an-ı  Kerimde 33 ayette fitneden bahsedilmektedir.
 
Ayetlerden bazıları:
- Bir fitne kalmayıp, din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla çarpışın. Vazgeçerlerse, düşmanlık ancak zalimlere karşıdır. (Bakara /193
- Fitne çıkartmak, adam öldürmekten daha kötüdür. (Bakara/191)
- Kâfirler birbirinin dostları, yardımcılarıdır. Eğer Allahü Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmez, kendi aranızda dost olmazsanız, yeryüzünde kargaşa,   fitne ve büyük fesat çıkar. (Enfal/73)
-Rabbimiz! Bizi inkâr edenler için bir fitne kılma, (onlara mağlub etme!) bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegane gâlib ve hikmet sahibi ancak sensin ‘’
 (Mümtehine /5)
 “Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup    dururlar. Allah ise müfsitleri (bozguncuları) sevmez.” (Mâide Suresi, 5/6)
 “Ey iman edenler, herhangi bir fâsık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa, gerçeği bilmeyerek bir    takım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât Suresi, 49/6)
 “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin  arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı.  Umulur ki hidayete ererseniz diye, Allah, size âyetlerini böyle açıklar.” (3/Âl-i İmran, 103)
 -Ve öyle bir fitneden sakının ki, içinizden yalnızca zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz. Ve bilin ki, Allah'ın cezası şiddetlidir.(Enfal/25)
 Onlara; "Yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın" dendiği zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler.) [Bekara 11]
 -Ey peygamber, ağızlarıyla "inandık" deyip, kalbleriyle inanmamış olanlardan ve yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana  kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler, "eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse  sakının" derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah, onların kalblerini  temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azab vardır.(Maide/41 )
 
Fitneyle ilgili bazı Hadisler:
- Fitne uykudadır. Fitneyi uyandırana Allah lanet etsin. (İ. Rafii) 
- Din, dünya menfaatlerine alet edilince fitneler zuhur eder. (A. Rezzak)
- Fuhuş yayılınca fitne çoğalır. (Deylemi)
- Fitneler artmadıkça kıyamet kopmaz. (Buhari)
- Fitneden sakının. Söz ile çıkarılan fitne, kılıç ile çıkarılan fitne gibidir (Mace)
  "Her duyduğunu başkalarına söylemesi kişiye günah olarak yeter.” (Sünen-i Ebî Dâvûd; Sahih-i İbn-i Hıbbân) buyurmaktadır.
 
Bulunduğumuz 21.yüzyılın başında tutuşturulan fitne ateşi, İslam coğrafyasını kasıp kavurmakta, yakıp, yıkmaktadır. Hem Müslümanları birbirlerine düşman etmekte, Müslüman toplulukları ve ülkelerini küçük küçük parçalara ayırarak, birlik beraberliklerini bozmakta, güçlerini yok ederek her türlü zulme, yokluğa, sefalete mahkûm ederken inançlarını ahlaklarını da ifsat etmektedir.
 
Fitne tohumlarını ekenleri, filizlenmesi için ona su taşıyanları, fitne ateşine odun, benzin taşıyıp her yeri sarması için körükleyenleri iyi tespit edip ona göre tedbir almak gerekiyor. Bununla beraber fitneye sebebiyet verecek, fitneyi besleyecek, söz, davranış ve hareketlerden titizlikle kaçınmak gerekiyor. 21.yüzyılın en kapsamlı ve önemli fitnelerinin başında, Müslüman ümmetini  ve ülkelerini bölmek, parçalamak, birbirlerine düşmen ederek birlik olmalarını önleyerek, onların maddi manevi kaynaklarını sömürmek, yok etmek gelmektedir.
 
İslam coğrafyasında fitne tohumlarının ekilmesi ve yeşermesinin en önemli sebebi; Müslümanları koruyan çatı devlet halindeki Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ile Müslümanların başsız ve sahipsiz, onların gücünü ve birliğini sağlayacak bir otoriteden mahrum bırakılmış olmasıdır.
Yeniden bu birliği sağlayacak ve Müslümanları koruyacak bir otoritenin kurulamamış olması, fitne ateşinin yayılıp, yakmasını sürdürmesine fırsat vermektedir.
 
Küresel fitne kaynağının başında, ABD ve AB gibi müttefikleri ile bunların siyasi ekonomik ve askeri gücünü kullanabilen Siyonizm patronları ve onların işbirlikçileri bulunmaktadır.
 
Günümüz, bölücü fitnesinin programı ; (BOP) -“Büyük Ortadoğu Projesi”dir.  Bu projenin amacı; her türlü maddi ve fikri aracı kullanarak İslam ülkelerini bölmek, parçalamak, Müslümanları birbirlerine kırdırmak, İslamı ifsata uğratmak, yok etmek ve araya nifak sokarak birlikte yaşama iradelerini ve isteklerini ortadan kaldırmak, güçlerini, gelişmelerini, sanayileşmelerini dumura uğratmak, geri bırakmak, borç batağına sokmak, kaynaklarını sömürmektir. Tunus’ta, Libya’da, Mısır’da, Irak’ta, Afganistan’da, Bagladeş’te, Balkanlarda, Kafkasya’da, Suriye’de, Yemen’de, Türkiye’de, Mali’de, Nijerya’da, Sudan’da, Somali’de, Orta Afrika’da v.s… yerlerde ortaya çıkan kardeş kavgası, işgal ve katliamlar bir sebep değil, BOP’un uygulamalarının bir sonucudur. 
 
Ülkelerin kendi kendilerini yönetmesi müstekbirlerin işine gelmiyor. Ya işgal edip kendileri yönetiyorlar, ya bir işbirlikçi yönetim kurup, onun o ülkeyi kendi adlarına yönetmesi sağlanıyor. Böylece amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar.
 
Ülkeleri iç çatışmalara sürükleyip, parçalayıp, yönetmek ve sömürmek için her türlü farklılıkları kaşıyarak, toplulukları birbirlerine düşman ediyor, çatıştırıyor, parçalara ayırıyor ve sömürüyor yoksul bırakıyor. İş çatışmaları körüklemek için çıkardığı fitnelere takılan grup ve toplulukları destekliyor, karşıdakine saldırtıyor, ya da taşeron gruplar oluşturarak onlar vasıtasıyla iç kargaşa veya çatışmalar çıkmasını ve sürmesini sağlıyorlar.Ülkesi için işgalcilerle veya zalim rejimlerle çatışan güçlerden, başarılı olduklarında kendi stratejilerine uygun konumda olan güçleri destekleyerek onlar üzerinden amaçlarına ulaşmak istiyorlar.
 
Bu fitnelere örnekler, tarihte ve günümüzde saymakla bitmez.   Günümüz bazı örneklerine bakacak olursak:
Yüzyılımızda, Dünyadaki bazı yeni gelişmeler karşısında, ABD ve müttefikleri Afganistan da olmayı amaçlıyorlardı. Burası Asya’nın merkezi ve bölgeyi kontrol edecek  jeo-stratejik bir konumdaydı.Ruslar, erken davranıp Afganistan’ı işgal etti. ABD’nin Afganistan’a yerleşmesi için öncelikle Ruslar’ın Afganistan’dan atılması gerekiyordu.
 
ABD ve müttefikleri, önce Afganistan’da Ruslara karşı mücadele veren milisleri desteklediler. “Ülkenizi işgal eden, çocuklarınıza ve kadınlarınıza tecavüz edip öldüren, camilerinizi yakıp-yıkan Ruslar’a karşı sizlere her türlü yardıma hazırız, siz kahramanlar Ruslar’ı kovup ülkenizi, namusunuzu ve camilerinizi kurtaracaksınız” dediler.
 
Afganlı mücahitlere para ve silah yardımı  yaptılar. Bu yardımlar, adamları Üsame Bin Ladin eliyle organize edildi ve dağıtıldı. Bu sırada, Pakistan’daki Afganlı öğrencileri örgütleyip, ”haydi arkanızdayız, ülkenizi ve namusunuzu kurtarın” dediler . Ülkeleri için savaşmaya hazır öğrencilerin organize olmalarına yardımcı oldular. Kuruluşa “Taliban” adı verildi. Ayrıca El-Kaide diye sanal bir örgüt kurdular.
 
O insanlar, ülkelerini kurtarmak için canla başla Ruslara karşı savaş verdiler. Ülkeden Rusları attılar. Ruslar gidince sıra planın ikinci kısmına geldi: Afganistan’ı işgal etmek, sahiplerinin elinden almak! ABD, Taliban’a: ”Afganistan bana lazım” dedi. Mücahitler ve Taliban, buna rıza göstermedi. 
Bunun üzerine ABD, Afganistan’a askeri müdahalede bulundu. En gelişmiş silahları ile Afganistan’a yüklenmeye başladı. B-52 “uçan kale” dedikleri ağır bombardıman uçakları, “Halı Bombalama” (Carpet Bomb) dedikleri şekille, açık alan bırakmadan,  askeri-sivil demeden, hedef gözetmeden Afganistan’ı bombalamaya başladı.
 
ABD ve diğer müttefiklerinden de asker alarak, oluşturduğu “Haçlı Birliklerini”  Afganistan’a  sokarak kara operasyonlarına da başladı. Başkent Kabil’i işgal edip, işbirlikçi Hamit Karzai’yi ülkenin başına atadı.
Ruslar’ı ülkelerinden atmak için yaptığı zorlu mücadele sonucu yorulmuş, bitap düşmüş Afganlı mücahitleri yok etmek için, geniş kapsamlı askeri saldırılara başladılar.
Daha önce Ruslara karşı savaşırken destekleyip “kahramanlar” dediği Afganlı mücahitleri, Taliban’ı, Afganistan’ı kendilerine teslim etmedi diye “Terörist Örgüt” ilan ettiler.
“Afganistan’da, ‘dünya için tehdit oluşturan küresel terörist örgütlerle, hem de Afganistan’ın demokrasiye kavuşması için’ savaşıyoruz” dediler.
 
Bu defa,  ülkelerini ABD işgalinden kurtarmak zorunda kalan bu insanları, Afganistan’ı kendilerine vermedi diye yok etmeye başladılar. Bu katliamlarla yetinmediler. Onların adına birtakım terör provokasyonları yaptılar.  Kalabalık sokaklara, alışveriş merkezlerine, Camilere, havralara bombalar yerleştirip patlatarak binlerce masum insanın ölmesine sebep olup, dünya kamuoyunu  mücahitlerin ve İslam’ın aleyhine çevirmek için, “bunu kökten dinci Taliban Terör Örgütü, El-Kaide yaptı,  olayı üslendiler!” dediler.
 
Bu katliamları, hem düşman ve terörist ilan ettikleri, ülkelerini savunmaya çalışan bu oluşumlara karşı savaşlarını meşru göstermek, hem de bunlar üzerinden İslam’a ve Müslümanlara karşı yürüttükleri karalama ve nefret politika ve planlarını hayata geçirmek için yaptılar. Dünya kamuoyunu aldatıp Müslüman düşmanlığı ve İslamofobiye (islam korkusu)  yönelttiler.
 
Dünya, samimi Müslümanlara karşı düşmanca davranmaya başladı. Bugün İslam ülkelerinde tanık olduğumuz terör faaliyetlerinin bir çoğunun ABD’nin özel güvenlik örgütü Blackwater tarafından yapıldığı kanıtlanmıştır. Peşaver’de cami kundaklayan Blackwater elemanı CIA ajanı yakalanmış, suçunu itiraf etmiştir. Afganistan’ da, Pakistan’da camilere, sivillerin toplu bulunduğu yerlere atılan bombaların  CIA ve MOSSAD ajanları ve destekleri ile  Blackwater örgütü tarafından atılıp bunu Taliban ve İslamcı  terör örgütü dedikleri gerçekte olmayan sanal El-Kaide’nin üzerine attıkları kanıtlanmıştır. Ayrıca PKK’ dan ele geçirilen ABD menşeili silahların Blackwater tarafından temin edilip, onlara verildiği ortaya çıkmıştır.
 
Irak’ta bir Şiilerin, bir Sünnilerin camilerini sabote ederek, bombalayarak, fitneyi körükleyerek, Müslümanların birbirlerini öldürmelerini sağlamaya çalıştıkları ortadadır.
 
Son zamanlarda IŞİD ve Boko Haram adı ile ortaya çıkan veya çıkarılan örgütler üzerinden “Allahıakbar” nidaları ile çocukların, kadınların,sivillerin, Şiilerin hunharca katledildiği medya kuruluşları ve Müslüman ülke yetkili kişileri ağızlarından duyurulmaktadır.
 
Bu örgütler nereden çıktı? Nerede donatıldı ve eğitildi? Bu örgütlerin, başı, lideri kim? Kim finanse ediyor? Bunlar, kim adına kan döküyor?  Bu örgüt gerçekten var mı? Bu katliamlar gerçekten bu örgütlerce mi yapılıyor,  yoksa onların adına mı yapılıyor? Kendi kendine örgütlenmiş bir yapı mı ? Yoksa birilerinin bölge politikalarına hizmet ettirilip faturanın Sünni Müslümanlara kesilmesini, bölgede sünni-şii  çatışmasının alevlenmesine götürmeye çalışan taşeron bir örgüt mü? Bu örgüt hakkında bilgi kaynaklarımız nedir, güvenilir mi ?  Nijerya’da  köy basıp, insan öldürüp, kızları kaçırıp köle olarak sattığı söylenen, dünyanın bu eylemlerin faturalarını Müslümanlara kestiği,  Boko Haram örgütü nedir? El-Kaide nedir? Gerçekten var mıdır? Afganistan’da Rus işgali sırasında ABD’nin özel ulağı Üsame Bin Ladin  ve onun başında bulunduğu El-Kaide örgütü gerçekten var mı? Üsame Bin Ladin, özgür dünyayı tehdit eden azılı bir terörist miydi? Neden ABD tarafından öldürüldü? Gerçekten öldürüldü mü?
 
Bu gelişmeler karşısında halkı Müslüman ülke yöneticileri ne yapıyor? Türkiye’yi yönetenler ne yapıyor? Nerede, hangi safta duruyorlar? Tavır ve politikaları, çözüm önerileri nedir? Kendi özgür iradeleri ile hareket edebiliyorlar mı?
 
Hep bunlar; sıhhatli ve sağlam kaynaklardan alınacak bilgilere göre İslam coğrafyasında çıkarılan fitneye bilerek veya bilmeyerek benzin taşıma vebaline girmemek için fertler olarak, topluluklar olarak, camialar, cemaatler, devletler olarak, sağlam bir şekilde analizi yapılması gereken konulardır. Rastgele kulaktan duyma, yönlendirilmiş, kurgulanmış veya fasıktan yayılan haberlerle karar vermek, konuşmak, fitnecilerin ateşine körükle gitmek olur ve Müslümanlara verilecek zararın vebali ödenemez!
 
Allah (cc) tüm inanç coğrafyamızı ve Müslümanları BOP fitnesi ve tüm fitnelerden korusun. Bizleri  fitneye karşı olduğunu zannedip, fitnenin içinde olma gafletinden muhafaza etsin!
 
YORUMLAR
Şeyma 24-06-2014, 11:48:56
Fitne herşeyi yer bitirir.
 
KADİR TEKİN 24-06-2014, 12:14:24
İSLAM DÜNYASI FİTNE ATEŞİ İLE KAYNIYOR.HERŞEYİ ABD PLANLIYOR, KARŞISINA GEÇİP KAHVE İÇİYOR BİZ MÜSLÜMANLARIN. BİZDE BİRBİRİMİZLE BOĞAZ BOĞAZA GELİYORUZ.ÇÖZÜM D-8, İSLAM BİRLİĞİ
 
Mustafa Apaydın 30-06-2014, 06:59:35
Mustafa bey teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çağımızın en büyük hastalıklarından ve çıkmazlarından biri olan önemli bir konu. Allah bizi fitne ateşinden sakındırsın. Amin
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz