28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
19/05/2014 - 11:58
Mustafa BİLGEN

RİŞ 

14-18 Muharrem 1392 (29 Şubat-4 Mart 1972) tarihleri arasında aşağıdaki devletlerin temsilcileri Cidde’de toplanmışlardır:

Afganistan Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Çad Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Gine Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Haşimi Ürdün Krallığı, Küveyt, Lübnan Cumhuriyeti, Libya Arap Cumhuriyeti, Malezya, Mali Cumhuriyeti, Moritanya İslâm Cumhuriyeti, Fas Krallığı, Nijer Cumhuriyeti, Umman Sultanlığı, Pakistan İslâm Cumhuriyeti, Katar, Suudi Arabistan Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti, Siera Leone Cumhuriyeti, Somali Demokratik Cumhuriyeti, Sudan Demokratik Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Arap Cumhuriyeti,

9-12 Receb 1389 (22-25 Eylül 1969) tarihleri arasında Rabat’ta toplanan İslâm Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı’na dayanarak,

15-17 Muharrem 1390 (9-25 Mart 1970) tarihleri arasında Cidde’de yapılan 1. İslâm Dışişleri Bakanları Konferansı ve 27-29 Şevval 1390 (26-28 Aralık 1970) tarihleri arasında Karaçi’de yapılan 2. İslâm Dışişleri Bakanları Konferansı’nıhatırlayarak,

H. 1429 senesi R. Evvel ayı 6-7. günü (M. 13-14 Mart 2008)’de Senegal Cumhuriyeti’nin Dakar şehrinde yapılan 11. Devlet ve Hükümet Başkanları ve Krallar Zirve toplantı kararlarına dayanılarak;

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 28-30 Haziran-2011 (26-28 Recep 1432) tarihleri arasında gerçekleştirilen İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) 38. Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda alınan kararlara dayanarak,

Müşterek inançların Müslümanlar arasında ayrılmazlık ve tesanüd için kuvvetli bir faktör meydana getireceği kanaatiyle,

İnsanlığın ilerlemeyi başarmasında en önemli faktörlerden biri olarak kalacak İslâm’ın manevî, sosyal ve iktisadî değerlerini korumak niyetiyle,

Bütün insanlar arasında verimli işbirliğinin temelini sağlayan gaye ve prensipler olan Temel İnsan Haklarına ve İslâm Konferansı Şartı’na taahhütlerini yeniden doğrulayarak ve teyid ederek,

Özellikle adalet, müsamaha ve eşitlik prensipleri üzerine kurulmuş medeniyetlerin ortak mirasını ve hürriyetlerini korumak, halklar arasındaki mevcut kardeşlik ve manevî dostluk bağlarını kuvvetlendirmek kesin kararıyla,

Dünyadaki bütün insanların adalet, hürriyet ve emniyetlerini sağlayan cihan şümul barışı sağlamak için bütün güçlerini birleştirmek azmiylekabul edilen İslâm Konferansı Şart’ını tadil ederek bunun yerine aşağıdakiAna Sözleşme hükümlerine göreuluslar arası bir organizasyon olarak ‘İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI’nı kurmuşlardır.

 

Birinci Bölüm

                         AMAÇLAR VE İLKELER
1. Madde

Amaçlar ve İlkeler

 

A) Amaçlar

İslâm Birliği Teşkilatının başlıca amaçları şunlardır:

1- Üye devletler ve topluluklar arasında birlik, kardeşlik ve dayanışmayı takviye etmek, geliştirmek,

2- Üye devletler ve topluluklar arasında siyasî, iktisadî, askerî, sosyal, kültürel, ilmî ve hayatî ehemmiyeti haiz diğer sahalarda düşünce ve faaliyet birliğini sağlamak ve üye devletler ve topluluklar arasında milletlerarası teşkilâtlarda istişare hizmetini temin etmek,

3- Irk, cinsiyet ve renk ayrımı ve insanlar arasında fark gözetmeyi kaldırmak ve sömürgeciliği bütün şekilleri ile tüm dünyada kökünden kazımak için çalışmak,

4- Adalet üzerine kurulu milletlerarasıbarış ve emniyeti desteklemek için zarurî ölçüleri koymak,

5- Mukaddes yerleri muhafaza ve himayesi için işbirliği halinde gayret göstermek, bütün dünyadaki Müslüman halkların özgürlük mücadelelerini desteklemek ve bunların kendi topraklarında haklarına ve hürriyetlerine yeniden kavuşmaları ve bunun sürekliliği için yardım etmek,

6- Bütün Müslümanların, temel hak ve özgürlüklerini, şereflerini, bağımsızlıklarını ve milli haklarını muhafaza ve himaye açısından mücadelesini desteklemek,

7- Üye devletler ve topluluklar ile diğer devletler ve topluluklar arasında işbirliği ve anlayışı takviye etmek için münasip bir atmosfer tesis etmek.

8- Uluslararasıbarış ve güvenliği korumak ve bu amaçla barışın uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldırı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak ve barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek.

B) İlkeler:

Üye devletler ve topluluklar, önceki paragrafta ifade edilen amaçları düzenli olarak gerçekleştirmek için, aşağıdaki ilkelerden ilham almaya ve onlarırehber edinmeye karar verir ve taahhüt ederler:

1. Üye devletler ve topluluklar arasında mutlak ve istisnasız eşitlik,

2. Üyelerin kendi kaderini tayin hakkına müdahale etmemek,

3. Her üye devletin hâkimiyet, bağımsızlık ve ülke bütünlüğüne hürmet etmek,

4. Doğabilecek herhangi bir ihtilafı, görüşme, arabuluculuk, uzlaşma ya da hakemlik gibi barışçı yollarla halletmek,

5. Herhangi bir üye devlet veya topluluğun, ülke bütünlüğüne, millî birliğine ve siyasî bağımsızlığına karşı tehdit veya kuvvet kullanmaktan kaçınmak.

6. Üyeler, üyelik sıfatından doğan hak ve çıkarlardan tümünün yararlanmasını sağlamak için, işbu sözleşmeye uygun olarak üstlendikleri bütün yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirirler.

7. Üyeler, uluslararasınitelikteki uyuşmazlıklarını, uluslararası barış vegüvenliği ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı yollarla çözerler.

8. Tüm üyeler, uluslararasıilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, İslâm Birliği’nin amaçlarıile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.

9. Tüm üyeler, örgütün işbu Sözleşmegereği giriştiği tüm eylemlerde örgüte her türlü yardımı yaparlar ve İslâm Birliği tarafından aleyhinde önleme ya da zorlama eylemine girişilen herhangi bir devlete yardım etmekten kaçınırlar.

10. Birlik, üyesi olmayan devletlerin de, uluslararasıbarış ve güvenliğin korunmasının gerektirdiği ölçüde bu ilkelere uygun biçimde hareket etmesini sağlar.

14. İşbu sözleşmenin hiçbir hükmü, İslâm Birliği’ne üye herhangi bir devletin kendi iç yetki alanına giren konulara müdahale yetkisi vermediği gibi, üyeleri de bu türden konuları işbu sözleşme uyarınca bir çözüme bağlamaya zorlayamaz.

 

İkinci Bölüm

ÜYELİK ve ÜYELİKTEN ÇEKİLME

 

2. Madde:

Üyelik ve Üyelikten Çekilme

2.1. İslâm İşbirliği Teşkilatının (İİT) (Önceki adı İslâm Konferansı Teşkilatı-İKÖ) ilk kuruluşundan bugüne kadar bu teşkilata üye olan ve halen üyeliği devameden devletler ve topluluklar İslâm Birliği Teşkilatı’nın da doğal kurucu üyeleridir.

2.2.İşbu Ana Sözleşmenin gerektirdiği yükümlülükleri kabul eden ve bunları yerine getirme konusunda yetenekli ve istekli olduklarına Genel Kurulca karar verilen tüm diğer devletler ve topluluklar İslâm Birliği’ne üye olabilirler. Üyelik başvurularıistekli devlet veya topluluk tarafından doğrudan Birlik Başkanlığına yapılır.

2.3.Genel Kurul tarafından aleyhinde bir önleyici ya da zorlayıcı önlem alınmış bulunan bir İslâm Birliği üyesi, üyelik sıfatından doğan hak ve ayrıcalıklarını kullanmaktan Genel Kurul tarafından alıkonabilir. Genel Kurul bu hak ve ayrıcalıkların kullanılmasına yeniden izin verebilir.

2.4. İslâm Birliğine üye olmak isteyen herhangi bir İslâm ülkesi veya topluluğu, bu baş vurusunu Birlik Başkanına iletir. Başkan bu başvuruyu ilk Genel Kurul’da görüşmek ve karara bağlamak üzere üye devletlerin Dışişleri Bakanlıklarına bildirir. Dışişleri Bakanlıkları kendi ülkelerindeki iç prosedürü tamamladıktan sonra Dışişleri Bakanlar Meclisine sunarlar ve burada görüşülür. Buradan çıkan karar Başkan’a bildirilir ve Başkan bu kararı onay için Genel Kurula sunar. Kabul koşulları ve düzenlemeleri, Birlik ile aday Ülke arasında yapılacak olan anlaşmanın konusunu oluşturur. Bu anlaşma, kendi anayasal gerekliliklerine uygun olarak, imzalayan Ülkeler tarafından onaylanmaya tabidir.

2.5. Herhangi bir üye ülke, kendi anayasal gerekliliklerine uygun olarak İslâm Birliği üyeliğinden çekilme kararı alabilir. Üyelikten çekilme kararı alan bir üye ülke, ayrılma nedenini ve sürecini de belirtmek suretiyle bu niyetini Birlik Başkanına bildirir. Başkan bu bildirimi Dışişleri Bakanlar Meclisine sunar. Dışişleri Bakanlar Meclisi bu bildirimi inceler. Dışişleri Bakanları Meclisi bu Ülke ile görüşür, üyelikten çekilme nedenleri ve niyeti ortadan kaldırılmaya çalışılır. Bu başarılamazsa bu Ülkenin Birlik ile gelecekteki ilişkisinin çerçevesini dikkate alarak, çekilme için gerekli düzenlemeleri belirleyen bir anlaşma yapar. Bu anlaşma, Birlik adına, Genel Kurul’un onayını aldıktan sonra Başkan tarafından yapılır.

2.6. Üyelikten çekilen Üye Devletin veya topluluğun temsilcisi, bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanları Meclisi ve Genel Kurul görüşmeleri ve kararlarına katılamaz.

2.6. Üyelikten çekilme anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veya bunun gerçekleşmemesi halinde, Başkan ve Üye Ülke bu sürenin uzatılması konusunda mutabık olmadıkları sürece, yukarıda anlatılan bildirimden iki yıl sonra, Kuruluş sözleşmesinin söz konusu Ülke için geçerliliği sona erer.

2.7. Gözlemci üyeler, üyelik, üyelikten çekilme, alt organlar ve komitelerde görev ve sorumluluk alma ve mali yükümlülükler konularında yeniden hazırlanacak ve Genel Kurul onayından geçecek bir statüye bağlıdır.

 

Üçüncü Bölüm

İSLÂM BİRLİĞİNİN ORGAN ve KURUMLARI

 

3. Madde:

İslâm Birliğinin Organ ve Kurumları

İslâm Birliği Teşkilatı aşağıdaki organ ve kurumlardan oluşur:

 1- Genel Kurul

 2- Başkan

 3- Devlet ve Hükümet Başkanlarıve Krallar Zirvesi (İslâm Zirvesi),

 4- Dışişleri BakanlarıMeclisi,

 5- İslâm Adalet Divanı,

 6- İslâm BarışGücü Başkomutanlığı

 7- İslâm Merkez Bankası

 7- UzmanKurum ve Kuruluşlar

 8- Daimî Komiteler

 9- Daimî Komisyonlar

10- Özel Komisyonlar

 

Dördüncü Bölüm

GENEL KURUL

4.Madde:

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
4.1. Genel Kurul, üye devlet ve toplulukların Müslüman nüfuslarına göre bu Ana Sözleşmenin ekinde bulunan sayıda seçecekleri üyelerden oluşur. Her üye devlet veya topluluk, 10 milyon nüfusuna kadar 1 (bir) temsilci ve bundan sonraki her on milyon Müslüman nüfusu için Genel Kurula bir üye gönderir. Bu üyeler her ülkenin kendi iç hukuku kuralları çerçevesinde seçilirler ve yetkilendirilirler. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerdeki Müslüman topluluklar o ülkenin adını taşıyan ve yasalarına uygun bir statüde ‘İslâm Birliği’ kurarak bu organizasyonun öncülüğünde bu seçimi yaparlar.

 

4.1. Genel Kurul, işbu sözleşmekapsamına giren ya da işbu sözleşmedeöngörülmüş organlardan herhangi birinin yetki ve görevlerine ilişkin bütün sorunlarıya da işleri görüşebilir ve bu tür sorun ya da işler konusunda kararlar alabilir, İslâm Birliği üyelerine tavsiyelerde bulunabilir.

4.2. Genel Kurul, silahsızlanmaya ve silahlanmanın düzenlenmesine hâkim olan ilkeleri de içermek üzere, uluslararasıbarış ve güvenliğin korunması için yapılacak işbirliğinin genel ilkelerini inceleyebilir ve bu ilkeler konusunda örgüt üyelerine tavsiyelerde bulunabilir.

4.3. Genel Kurul, uluslararasıbarış ve güvenliği tehlikeye sokması muhtemel durumlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dikkatini çekebilir.

4.4. Genel Kurul, siyasal alanda üyeler arasında işbirliğini geliştirebilir, uluslararasıhukukun giderek geliştirilmesini ve yasalaştırılmasını teşvik edebilir.

4.4. Genel Kurul, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda, eğitim vesağlık alanlarında üyeler arasındaişbirliğini geliştirmek ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan hakları ile temel özgürlüklerden yararlanmasını kolaylaştırmak için araştırmalar yapılmasına önayak olur ve bu amaçla tavsiyelerde bulunur.

4.5. Genel Kurul, Birlik kurum ve kuruluşlarının yıllık raporları ile özel raporlarını kabul eder ve inceler.

4.6. Genel Kurul, Birliğinyıllık bütçesini inceler, olduğu gibi veya değiştirerek kabul eder. Geçmiş yılın Kesin Hesabını inceler ve karara bağlar.

4.4. Genel Kurul, üye devlet ve toplulukların nüfusu ve milli gelirlerine göre yıllık aidatlarını belirler ve üyeler bunu ödemeyiüstlenirler.

4.5. Genel Kurul’un her üyesinin bir oyu vardır. Vekâleten ancak 1 oy kullanılabilir.

4.10. Genel Kurul’un önemli sorunlar konusundaki kararları, hazır bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Önemli sayılan sorunlar şunlardır: Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin tavsiyeler. İslâm Birliği’ne yeni üyelerin kabulü, üyelik hak ve ayrıcalıklarının askıya alınması, üyelikten çıkarma ve bütçe.

4.14. Üçte iki çoğunlukla çözülecek yeni sorun türlerinin belirlenmesi de içinde olmak üzere, başka sorunlar konusundaki kararlar, hazır bulunan ve oy veren üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

4.14. Birliğemali katkısını ödemekte gecikmiş olan bir İslâm Birliği üyesi devlet veya topluluğun Genel Kurul üyeleri, eğer gecikmiş ödemelerinin tutarıönceki iki tam yılın ödeme payları tutarına eşit ya da bundan fazla ise, Genel Kurul’da oy kullanamazlar. Bununla birlikte Genel Kurul, ödemedeki aksamanın söz konusu üyenin iradesi dışındaki nedenler yüzünden meydana gelmiş olduğu kanısına varırsa, bu üyenin oylamaya katılmasına izin verebilir.

4.14. Genel Kurul yılda bir kez olağan toplantı yapar, durum gerektirdiğinde de olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılar, Başkan’ın ya da Genel Kurul üyelerinin beşte birininisteği üzerine ve sekretaryanınçağrısı ile yapılır.

4.14. Genel Kurul, içtüzüğünü kendisi yapar. Her toplantıiçin başkanını ve iki sekreterini seçer. Genel Kurul görüşmeleri tamamen zabta geçirilir.

4.14. Genel Kurul, görevlerini yerine getirmek için gerekli gördüğü yardımcı organları oluşturabilir.

4.15. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine İslâm Birliği Teşkilatı tarafından seçilmiş bir daimîüye bulunmasıiçin karar alabilir.

 

Beşinci Bölüm

BAŞKAN

 

5. Madde

Başkan

5.1. İslâm Birliği Teşkilatı Başkanı, teşkilatın ve dolayısıyla bütün dünya Müslümanlarının (Ümmetin) başkanı olup (5) beş yıllık süreiçin Genel Kurul tarafından, temsilcilerin en az beşte birinin teklifi ve salt çoğunlukla seçilir. Adayların ikiden fazla olması ve herhangi birisinin salt çoğunluğun oyunu alamaması halinde ikinci tura en çok oyu alan iki aday katılır ve bu turda en çok oyu alan Birlik Başkanı seçilmiş olur. Başkan en fazla iki dönem için seçilebilir.

 

5.2. Başkan, üye ülkelerle ilişkilerinde ‘Devlet Başkanı’ veya ‘Kral’ statüsüne göre karşılanır, uğurlanır ve buna göre diğer protokol kurallarıuygulanır. Müslüman nüfusun azınlıkta olduğu ülkelerde de aynı usüllerin geçerli olmasına çalışılır.

                                                                                                   (Devam Edecek)

 

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Meclis güçsüzleşirse sokak güçlenir
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
ABD'den PYD/PKK mektubu
Biraraya gelmezsek zulümler önlenemez
KPSS sonuçları açıklandı
Bahçeli’den CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki: "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker"
Sorunlarımızı G-8’de değil D-8’de çözelim!
Az önce açıklandı! İşte yerine gelen isim…
Siyasîler kavgayı bırakırsa vatandaş kucaklaşır
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
Şeref KAÇMAZ
HESAPLI - YORUM
Mustafa KAYA
Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler Tuzağı
Atilla MEHDİGİL
Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Katar sana ne katar - Deepweb
Ekrem ŞAMA
Dışişleri şaka gibi
Mustafa İŞCAN
Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Mehmet Şevket EYGİ
Kuvvetli Müslüman
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Suyunda Gitmek de İşe Yaramıyormuş
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Korku Türbülansı”ndaki ABD ve “Kontrolsüz Çok Kutupluluk” Planı
Zeki CEYHAN
Bir adım ötesi!
Mevlüt ÖZCAN
Her ibadetin hikmeti vardır
Mahmut TOPTAŞ
Bayram günü ne yapalım?
Prof.Dr.Ata ATUN
Avustralya’dan bir başarı öyküsü
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Ne yapacaksan ölmeden önce yap
Mustafa YILDIRIM
Özlenen eski Ramazanlar mı yoksa insanlar mı?
Burak KILLIOĞLU
Beton, hep beton!
Şakir TARIM
Yaşananlar ekseninde D-8’in önemi
İsmail KILLIOĞLU
İktidar ve devlet
İbrahim VELİ
En değerli hediye: D-8
Abdülkadir ÖZKAN
Suriye bölündü, kaynaklar paylaşıldı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz