28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
10.YIL DA TV5
08/05/2014 - 11:18
Mustafa GEÇER
"TV5,Müslümanların, mazlumların, kim olursa olsun haksızlığa
uğrayanların meselelerini, davalarını savunmayı amaç edinmiş,
Türkiye’de tek diyebileceğimiz bir medya kuruluşudur."
 
10.YIL GERİDE BIRAKILIRKEN,
 
TV5, "10.Yayın yılını"  kuruluş amaçlarına uygun yayın ilkelerinden sapmadan geride bıraktı.                                                                    
Katkı ve hizmeti geçenlerden, geçeceklerden ve tüm izleyicilerimizden Allah (cc) razı olsun. Çağımızda yayın kuruluşlarının toplumsal, kültürel ve siyasi hayata etkileri inkâr edilemez boyutlara ulaşmıştır. Yayın kuruluşlarının(medya) dördüncü kuvvet olduğunu söyleyenler çoğunluktadır. Hatta birinci güç olma yolunda ilerliyor.İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği zamanımızda iletişim araçları, olan olayları anında canlı olarak dünyanın her noktasındaki insanlara ulaştırabiliyor.                                                                                                              
Ne yazık ki, bu teknolojiden, yine işlerine gelecek şekilde yalan yanlış, kasıtlı olarak kurguladıkları, montajladıkları haber, görüntü ve yorumlarla toplumu manipüle ederek yönlendirip bundan çıkar sağlamak isteyen çevreler daha büyük boyutta ve yoğun olarak faydalanmaktadır.                                                          
Bazen olan olmamış gibi gizlenirken, bazen de olmayan olmuş gibi topluma sunulabiliyor. Burada güdülen amaç daha çok ekonomik çıkarlar oluyor. Bu amaca ulaşmak için toplumsal barış bozulabiliyor, iç çatışmalar, savaşlar çıkartılabiliyor. İşlerine geldiğinde her şeyi tartışıp her şeye saldırabiliyorlar. İnsanları etkileyip kendi çıkarları doğrultusunda onların tercihlerini değiştirebiliyorlar. Kısaca, yayın kuruluşlarının büyük bir kısmı insanlığın hayrına çalışmıyor.                                               
Bu teknolojiden Müslümanlar yeteri kadar faydalanamamakta, aksine insanlık zarar görmektedir.                                                                                                                                                              
Yayın kuruluşlarının eğlence, haber, yorum, bilgi, reklam alanında yaptığı programlarla insan beyni menfi yönde yapılan yayın bombardımanı altında işgal edilmekte, bilgi kirlenmesi yaşanmaktadır. Maalesef ülkemiz ve diğer İslam ülkeleri medya kuruluşları da, küresel çıkar gruplarının politikalarına hizmet eden küresel medya kuruluşlarının dümen suyunda sorumsuzca menfi yayın politikalarını sürdürmektedir.                                                                                                                                                    
Şiddet, yalan, maksatlı, asparagas haberler yorumlar, cinsellik, ahlaksızlık, aileyi kökünden sallayan pembe diziler, reyting ve çıkar uğruna ekranlarda, gazetelerde, radyolarda, sosyal medyada araç olarak sorumsuzca büyük harcamalar yapılarak yayınlanmaktadır.                                                                                                            
Yaşamakta olduğumuz çağda, insan beyni, medyanın sağanak bir şekilde adeta haber ve bilgi bombardımanı altındadır. Sanal duvarlarla insanlar, ülkeler kuşatılmakta, insanların vahyi hakikatlere ve doğrulara ulaşmaları engellenmektedir. Bu yoğun taarruz karşısında insanların ve toplumların değer ölçüleri değiştirilmekte, nelerin doğru nelerin yanlış, nelerin faydalı nelerin zararlı olduğunu ayırt etmeleri bir hayli zorlaşmaktadır.
Zalimler mazlum, mazlumlar zalim; kölelik özgürlük, özgürlük kölelik; zararlılar faydalı, faydalı olanlar zararlı ; doğrular yanlış, yanlışlar doğru, tabiri caizse şeytan melek, melek şeytan olarak insanlara kabul ettirilebilmektedir.                                                                                 
 
İnsanların kabul gösterdiği evrensel değerler istismar edilmektedir.                                                                                                                                    
Beyinler şartlanmakta, yıkılması güç önyargı ve peşin hüküm duvarları örülmekte, algılar istenilen şekilde yönetilebilmekte, böylece küresel emperyal zalim güçler, dünyayı kendi menfaatleri doğrultusunda kan ve gözyaşı içinde bırakarak sevk ve idare etmeye çalışmaktadırlar.                                        
 
Taarruz, büyük bir oranda, çıkarları için her şeyi mubah sayan, batıl cephesinden gelmektedir.                                                                                
Bunlar hangi araçlar silah olarak kullanılarak yapılmaktadır?                                                                                                                      
Eski çağlarda insanlara bir inancın, bir fikrin anlatılması, çok sınırlı araçlarla, çok sınırlı sayıda insanlara ulaşılarak sağlanmaya çalışılıyordu. Çağımızda gelişen medya araçları ile bir saniyede milyonlarca değil milyarlarca insana ulaşılabilmektedir. Günümüzde bu araçların başında, radyo, televizyon ve internet gelmektedir. Batıl cephe bu araçları çok büyük boyutta ve ölçekte kullanmakta, yaydıkları zararlı fikir ve ideolojilerden ne yazık ki, en fazla Müslümanlar etkilenmekte ve zarar görmektedir. Bu durum karşısında, insanlık için, dalaletten tek kurtuluş yolu olan İslam’ın ve İslam medeniyetinin ortaya koyduğu değerlerin yeniden ihyası ve inşası için vahyi doğruların insanlara ulaştırılması ve anlatılması biz Müslümanlar için zorunlu bir görevdir.                                                                                                                    
Öncelikle Müslümanları muarızların zararlı fikir ve propagandalarından korumak, doğru olan yollarından ve yönlerinden sapmalarını önlemek, öncelikli şarttır. Bu görevi başarabilmek için günümüz medya araçlarını, menfi medya ile rekabet edebilecek güce eriştirmeye çalışmak, yoğun ve bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Maalesef günümüzde Müslüman ülke yöneticileri, aydınları, yazar, çizer, gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerinin çoğunluğu, Batı ve batıl dünyanın yoğun propagandası ve mamur dünyalık birikimleri karşısında onların fikir ve ideolojilerinden beslenmekte, onlara uymayı, kendi değer ve akidelerini reddedip onlar gibi olmayı, inanmayı, yaşamayı, çağdaş, ilerici ve aydın olmanın bir gereği olarak kabul etmekte ve savunmaktadırlar.                                                                                                                                                                              
Günümüz Müslüman toplumlarında, nelerin İslam’a uygun olduğu değil, İslam’ın nelere uygun olduğu tartışılmaktadır. Yüce İslam dini aslından uzaklaştırılıp, reformize edilmeye,  Batının, materyalist,  seküler fikir temelleri üzerine fikir ve gelecek inşa edilmeye çalışılmakta, onların takipçisi olmaktan başka iş yapılmamaktadır.
Medyada yapılan haber ve şiddet içerikli filmler, insanları yanlışa sevk etmekte, psikolojik ve manevi sağlığını bozmakta, bazı insanlar orada gördüğü şiddeti, insan öldürmeyi, hırsızlık ve soygun yapmayı, intihar şeklini, çılgınlığı, içselleştirmekte, olağanlaştırmakta, hayatına uygulamaya çalışmakta ve uyguladığı görülmektedir.                                                                                                                                                                                    
ABD’nin Irak işgali ve katliamlar, insanlık onuruna karşı işlenen savaş suçları, Türkiye’deki ve dünyadaki resmi, özel yayın kuruluşlarının büyük bir kısmı tarafından, CNN kanalına bağlanıp simultane tercüme ile yayınlamışlardır. Bu kirli savaşı, “Irak’a demokrasi getirme çalışması” olarak, masum bir savaş gibi verebilmişlerdir. Diğer emperyalist amaçlı işgal ve savaşlar da aynı şekilde işgalcilerin gözünden ve sözünden dünya kamuoyuna sunulmaktadır.                                                                                                                                                                      
İnsanlığın ve insanlarımızın; adalete, kardeşliğe, barışa,  iyiye, faydalıya, güzele açılan bir pencereye, bir sese her zamankinden çok zaruri ve hayati ihtiyacı vardır.                                                                                                                                                                                  
Bu gelişmeler karşısında TV 5, çağımızın gereklerinden doğan bu ihtiyacı gidermek üzere kurulmuş bir televizyon kanalıdır.                                                                                                                                                                                              
2003 yılı ortalarında, Milli Görüş Lideri Merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın delaletlerinde kuruluş çalışmalarına başlanmış, son derecede namüsait bir konjonktürde hukuki, mali, teknik ve insan kaynakları sorunları çözülerek yapılan kuruluş çalışmaları tamamlanarak, 2004 Mart ayında ulusal ölçekte yayına başlanmıştır.                                                                                                                                                                                                      
TV5’in hukuki ikametgâh merkezi Ankara’da bulunmakla beraber, ana stüdyoları ve faaliyet merkezi İstanbul’dadır.
TV5, TÜRKSAT/ 3A -42 Doğu- 12729 Mhz- Symbol 30000  H  üzerinden, D Smart-134.kanal platformundan, www.tv5.com.tr, www.tv5haber.com internet adresleri, Android uygulamalı cep telefonları üzerinden izleyicilerine yayınlarını ulaştırmaktadır.                                                                                                                  
TiViBU ve Kablo TV üzerinden yayın yapma çalışmaları sürdürülmektedir. TÜRKSAT/ 3A  Batı Bim’i üzerinden yapılan yayın; Türkiye’den, İran’ın batı kesimlerinden, Kafkasya, Rusya’nın batısı, Avrupa’nın tamamı, Kuzey Afrika ve  Orta Doğu ülkelerinin büyük bir kısmından izlenebilmektedir. TV5, Almanya Köln şehrinde bulunan stüdyolarından yapılan TV5-INT yayınlarına ara verilmiştir. Tekrar başlatılması için çalışmalar yapılmaktadır.                                                                                                                           
TV5’ in temel esaslarını özet olarak şöyle sayabiliriz:
1- İslam’ın; iman, ahlak ve maneviyat esaslarını, vazgeçilmez öncelikli prensipler olarak kabul etmek ve bunları insanların gönlüne yerleştirmek için çalışmak.
2- Gerçeklerle, doğruların bazen aynı şey olmadığı bilinci içinde gerçeği, doğruyu ve yanlışı ayırt ederek milli ve manevi değer ölçülerimize uygun gerçek ve doğruların yanında, yanlışların karşısında olmak.
3- Materyalist seküler fikri, felsefi ve ideolojik akımların tahribatlarını tamir ve önlemeye çalışmak.
4- Hak ve batılı ayırt edip, hakkın yanında olmak ve insanların hakkın safında toplanmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
5- Adaletle zulmü ayırmak! Adaletin yanında, zulmün karşısında yer almak.
6- Faydalı ile zararlıyı ayırt edip faydalının yanında olmak.
7- Güzellik  ile çirkinliği ayırt edip, güzelliklerin safında yer almak.
8- Hayra motor, şerre fren olmak…
 
Yayın Politikamız:
Bu gerçeklikler karşısında TV5 olarak yayın politikamızın temelini, yukarıda bahsettiğimiz temel esaslarımız (prensiplerimiz) ekseninde şöylece sıralayabiliriz:                                                                                                                                                                      
1- Hakkın hakimiyeti, batılın izalesi için tanıtım ve irşat çalışmaları yapmak, bu amaçlar için çalışan kişi ve kurumlara medya desteği sağlamak.
2- Bu amaca yönelik yayınlarımızın en geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için teknik altyapı ve eğitilmiş insan kaynakları oluşturmak.
3- Öncelikle Müslüman toplumların farklılıklarını değil, müştereklerini ön plana çıkartarak küresel boyutta birlik olmalarını sağlayacak programlar yapmak ve yayınlamak. Bu amaca hizmet eden kardeş medya kuruluşları ile güç birliği yapmak ve ortak çalışma alanları oluşturmak.
4- Müslümanları zararlı yayınların etkisinden korumak, kendi medeniyet değerlerimiz ekseninde yapılacak programlarla kamuoyu oluşturmak.
5- İslam inancı ve medeniyetinin tüm insanlar tarafından tanınması kabulü ve yaşanmasına yönelik adil bir dünya düzeninin kurulması için tanıtım programları düzenlemek, düzenleyenlere ve bu amaca yönelik çalışma yapanlara medya desteği sağlamak.
6- Bu çalışmaları yaparken tek güç ve kudret sahibinin Allah (cc) olduğunu unutmamak.
 
TV5, yukarıda belirttiğimiz temel prensip ve politikalar doğrultusunda yayın yapan, rejimden nemalanmak için onun ideolojisine entegre olmayan, bilakis ona bir ret ve itiraz konumunda, birtakım grup ve bölgesel taassuplardan uzak, önceliği maddi çıkar amacı olmayan, evrensel boyutta İslam’ı ve Müslümanların, mazlumların, kim olursa olsun haksızlığa uğrayanların meselelerini, davalarını savunmayı amaç edinmiş, Türkiye’de tek diyebileceğimiz bir medya kuruluşudur.                                                                                                                                                                            
Günde 24 saat, kesintisiz yayın yapmaktadır. İslami hassasiyeti icabı, reklamlarda ve programlarda seçici davranan, İslami akidelere mugayir reklam ve yapımları ekranına koymayan bu konuda referans bir kanaldır.
Maddi boyutta şu an için, diğer menfi medya kuruluşları ile rekabet etme gücüne sahip olmamakla beraber, müspet yayın politikaları ile saygın bir yere sahiptir.                                                                                                                    
 
Yapılanları ve gelecek yayın dönemleri için planladığımız yenilikleri şöylece özetleyebiliriz:
Öncelikle, 2009 öncesi büyük maliyetlere sebep olan kiralık teknik donanımlara ve uyudu geçiş kapasite kullanımlarına son verilerek, stüdyolarımız ve TÜRKSAT- Gölbaşı Uydu yer İstasyonu arası Metro Eternet teknolojisi ile veri ve yayın aktarma sistemine geçilmesi sonucu aylık 80.000 -TL civarında tasarruf sağlanmıştır…                                                                                                                                                                          
Hali hazırda; İstanbul’da biri yeni kurulan üç, Ankara’da yeni kurulan  bir,  Köln’de bir stüdyo…  Mülkiyeti TV5’e ait, aktifinde kayıtlı iki canlı yayın aracı… 3G donanımlı iki kamera. İçinde kiralık hiçbir cihaz bulunmayan, son teknolojiye göre yenilenmiş teknik alt yapı, yeterli sayıda Full HD stüdyo kameraları ve diğer gerekli teknik donanımlarla hizmet verilmektedir.
İleriye yönelik olarak, daha geniş kitlelere ulaşabilmek için teknik altyapımızı geliştirmek. Ankara ve İstanbul stüdyolarına ek olarak yeni stüdyoları hizmete sokmak.
Ara vermiş olduğumuz Avrupa yayınlarını tekrar başlatmak.
Çocuklara yönelik ve shopping kanalı olarak yayın yapacak yeni iki TV kanalı kurmak.
Radyo yayın lisansı alarak, ulusal boyutta yayın yapabilecek bir radyo kurmak.
TV5’i kablolu yayın ve TiViBU gibi platformlara abone yapmak… Kaliteli yeni, tanınan yüzlerle içyapım programlar yaparak, dış yapımlar alarak, izlenmeyi artırmak...
Şu anda yayın hayatımızın 10.yılını geride bırakmış bulunuyoruz. Bu süre içinde izleyicilerimize milli ve manevi değerlerimiz esas alınarak belirlenen yayın ilkelerimiz doğrultusunda programlar ve haberler yayınlama gayreti içinde olunmuştur.
Kuruluş amacı içinde yer alan yayın ilkelerimize uygun olarak öncelediğimiz programların başında, Kur’an-ı Kerim ve meali, tefsir, hadis, fıkıh, İslam tarihi ve dini sohbet yayınları yer almaktadır.                                  
Bu programlar, birer tebliğ çalışması, TV5 klasikleri olarak izleyicilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Ülkemizdeki, İslam coğrafyasındaki ve dünyadaki gelişmelere ilişkin, doğru ve faydalı haberlere, haber programlarımızda yer verilmektedir. Hakkı haykıran milyonlarca insanın katıldığı Milli Görüş mitingleri, Çağlayan, Kadıköy, Kazlıçeşme, Fetih ve diğerleri dünyaya TV5 ekranlarından canlı olarak yayınlanmıştır.  Diğer kanallarda hiç yer almayan İslam coğrafyasındaki ve dünyadaki gelişmeler, o ülkelerden gelen konuklarımızla haberlerde ve “Sınır Ötesi”  adlı programımızda enine boyuna işlenmekte, izleyicilerimizin bilgisine sunulmaktadır. Daha önce gayrimüslim iken sonradan hidayete eren Müslümanların ibretlik hikayeleri, bulundukları ülkelerde çekilerek “Hidayet yolu-Vuslat” programımızda yayınlanmaktadır.                                                                                                                                                                  
Diğer programlarımızda izleyicilerimize faydalı olacağına inandığımız konular yayınlanmaktadır. Önemli sorunlarımızdan biri, TV5 ekranında yayınlanabilecek dış yapım bulmakta güçlük çekilmesidir. Ekonomik imkânlar dâhilinde kendi içyapımlar yapılıp yayınlanmaktadır.                                                                                                                                                                                  
Kişi ve kurumlara ilişkin hakaret, yalan, gıybet, iftira, dedikodu içeren haberler doğru bile olsa ekranlarımızda yer verilmemektedir.                                                                                                                                              
TV5’de 40 civarında program yayınlanmakta, ekranımızda her izleyicinin, ailesiyle rahatlıkla izleyip faydalanabileceği mutlaka birkaç program bulmaları mümkündür. Kumandalarınızın 5.inci butonuna TV5’i kodlamanız ve sitelerimizi ziyaret etmeniz dileğimizdir. Siz saygıdeğer izleyicilerimiz sahip çıkarsa, şikayet ve önerilerini bize, memnuniyetlerini tanıdıklarına anlatırsa, TV5, daha güçlü noktalara ulaşacak, inşallah herkesin beğeneceği programlarla daha hayırlı hizmetler verebilecektir.                                                                  
Reyting kaygısı ile temel esaslarımızdan sapmadan, yayınlar yapma kararlılığımız inşallah sürecektir.
 
Hayırlı gelecekler duasıyla... 
YORUMLAR
HAMDİ GEÇER 08-05-2014, 13:25:00
Hakkın ,haklının yanında daha nice on ve onlarca yıllara.Yolunuz açık olsun.
 
Battal ÖZTÜRK 21-05-2014, 17:37:27
TV5 siz ve MİLLİ Gazetesiz bir insan silahsız asker gibidir ALLAH yar ve yardımcınız olsun.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz