9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06
Prof. Dr. Burhanettin Can

"Burhanettin Yakamızda Rozet Takacak Yer Kalmadı." ERBAKAN

Giriş

Rahmetli Erbakan Hoca, Parlamento eksenli bir siyasi mücadeleye başladığında ele alıp seslendirdiği beş ana konu, Kimlik (Milli Görüş), Ahlâk (Önce Ahlâk ve Maneviyat), Kültür ve Medeniyet (İslam Birliği), Sanayileşme (Milli ve Ağır Sanayi Hamlesi) ve Siyonizm olmuştur. Parlamento içi siyasete bütün bu kavram ve konuları sokan ve yol boyu bu yaklaşımından taviz vermeyen, hükümetlerin sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen, bu konularda birçok kanun teklifinde bulunulmasını sağlayan rahmetli Erbakan’dır.

Bu gün, Erbakan Hocanın mücadeleye başladığı yıllara göre ahlâkta, kimlikte, kültür ve medeniyet alanında, İslam Birliği’nde çok daha büyük çözülme, kırılma mevcuttur. Siyonizm’e karşı mücadele unutulmuş, rafa kaldırılmış; sanayileşme konusunda gayretler olmuş olmasına rağmen ciddi bir atılım yapılamamıştır.  Özelleştirme, serbest piyasa adı altında küresel faizci, tefeci sermaye ülkenin kılcal damarlarına ve sinir sistemine yerleşmiştir.

Devletin istatistikî verilerine ve yapılan akademik çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de alkol, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yaşı, 12 yaş civarındadır. Türkiye’de ‘eşcinsellik’(!) ve ‘nikâhsız birlikte yaşam’(!) yaygınlaşmakta, ‘gayrı meşru çocuk sayısı’ artmaktadır. Toplumsal değerlerdeki çözülmeye bağlı olarak aile yapısında çözülme hızlanmakta, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve şiddet artmaktadır.

Medya, sosyal medya, internet, yabancı istihbarat örgütleri, mafya, fuhuş ve eğlence sektörü, müzik sektörü, kozmetik ve moda sektörü, bu millete yabancılaşmış Batı kültür ve medeniyetinin savunuculuğunu yapan STK’lar, ahlâkı yozlaştırma hareketinin baş aktörleri olarak görev icra etmekteler. AB fonları, ABD vakıf fonları ve dünya bankası kredileri bu amaçla kullanılmaktadır.

“Büyük Ortadoğu Projesi”, “Büyük İsrail Projesi”, “2. Sevr Projesi”, “Ilımlı İslam projesi”, “Avrasya’nın Hıristiyanlaştırılması Projesi” kapsamında, İslam coğrafyası, hem ahlâki olarak çökertilmek isteniyor hem de parçalanmak isteniyor. Türkiye dâhil İslam coğrafyası yeniden sömürgeleştirilmek için darbe ve kadife darbe kıskacına alınmıştır.

Bu sebeplerden dolayı bugün Türkiye’de değer eksenli, kültür ve medeniyet eksenli, ümmet şuurlu, kadrolu, plan ve programlı, stratejik düzlemde topyekûn ve sınırsız bir siyasi mücadeleye ihtiyaç vardır. Mevcut şartlarda bu mücadeleyi, Parlamento düzleminde yürütebilecek hareket, Milli Görüş hareketidir.

Böylesi tarihi bir dönemeçte yapılacak Saadet Partisi kongresi, çok hayati önemdedir. Burada Saadet Partisi kongresi bağlamında dikkat edilmesi gereken birkaç konu ele alınıp değerlendirilecektir.

Yakalara Yeni Rozet Takmamak/Taktırmamak Sorumluluğu

Milli Görüş hareketinin kurduğu partiler, aldıkları oy oranından dolayı değil; bizzat var oluş felsefelerinden dolayı sistem için tehlikeli olmuşlardır. “Ahlâki Bunalımın Sebebi Millete Rağmen Uygulanan Zihniyet ve Sistemdir”  diyebilen bir hareket, mevcut partilerden farklı bir şey söyleyerek doğrudan doğruya Lozan’da kurulan sistemi ve inşa edilmek istenen zihniyeti hedef almış, halkı uyandırmış ve şuurlandırmıştır. İslam kurtarıcı olarak yeniden hayat sahnesine geri dönmüş ve korku, tehdit, karalama, iftira ve yok sayma üzerinde kurulu bir sistem ve bir yapı, bu yeni söylem ve tavır karşısında aciz kalmıştır.

Partileşmeden önce ESAM gibi yapılar kurulmuş; partileştikten sonra da 45 civarında, birbirini tamamlayan, bütünleyen farklı yapılar kurularak büyük bir aile meydana getirilmiştir. Hedef, halkı hayatının her sahasında teşkilatlayarak küresel sisteme ve onun yerli işbirlikçi ortaklarına karşı ciddi bir mücadele vermek ve bundan zaferle çıkmaktır. “Milli Görüş er ya da geç gelecektir; ancak bu kanlı mı olacak yoksa kansız mı?”, “Bu ülkede bir Milli Görüşçüler var, bir de Milli Görüşçü olmaya aday olanlar”, “Bu ülkenin geçmişi gibi geleceği de Milli Görüş’tür” ifadeleri, bunun en açık ve en özlü özetidir. O nedenle Milli Görüş, salt klasik bir parti hareketi değildir. Bununla beraber Milli Görüş hareketinde parti, çok önemli ve özgül ağırlığı diğerlerine nazaran daha büyük olan bir alt yapıdır.

Küresel sistem ve yerli işbirlikçileri tarafından Milli Görüş partilerinin aldıkları oy oranı ne olursa olsun kapatılmaları ya da onlarla daha yakından ilgilenmeleri, bu özel yapılanışın varlığı ve sistem felsefesini hedef seçip ciddi bir tehlike meydana getirmiş olmasından dolayıdır.

Bu açıdan baktığımızda Milli Görüş partilerinin kapatılmış olması, başarısızlık değil bir başarıdır. Arı kovanına çomak sokulmuş, fincancı katırları ürkütülmüştür. Eksen Ülkeler-Gelişen Dünyada ABD Politikalarının Yeni Hatları adlı kitabında Alan Makovsky, bu noktayı özellikle vurgulamaktadır:

“Türkiye ilk defa, ABD hükümetinde sürekli üst düzey dikkatlerin odağı olmuştur, çünkü İslamcı Başbakan’ın Türkiye’yi Batı yörüngesinden çıkarabileceğinden korkulmuştur. Hükümetin her dalından yüksek düzeyli bürokratlar düzenli toplantılar yapmış, Türkiye’nin İslamcı bir yönetim altına girmesi ile ABD çıkarlarının ne olacağını değerlendirmeye çalışmışlardır... Türkiye’ye böyle çok daha üst düzeylerde odaklanılması, sık rastlanan bir şey değildir... Erbakan dönemi ve o dönemin Türkiye’nin geleceği konusunda yarattığı kaygılar, politika çevrelerinde Türkiye’nin imajını yükseltmeye yaramıştır.”(1)

Küresel güçler, kurdukları sömürü düzeninin bozulmasına ve kötü örnek olunmasına tahammülü olmadığı için sadece Erbakan hükümetini tehlike olarak görmemiş, bizzat RP’nin şahsında temsil edilen zihniyet ve meydana getirilen geniş yapılanmayı da tehlike olarak görmüşlerdir. O nedenle sadece Erbakan hükümetinin düşürülmesi ile yetinilmemiş, RP hareketinin iğdiş edilerek, tehlike eşik seviyesinin altına çekilmesi, halkın umudu olmaktan çıkarılması ve de önceki darbelerde olduğu gibi, halka gerekli gözdağının verilmesi hedeflenmiştir. Bunun için önce RP’nin kapatılması ve bilahare istenen gerçekleşmez ise parçalanması, o da olmazsa ‘yeni din partileri’(!) kurularak ve de ‘barajın altına çekilerek’ parlamentonun dışına çıkarılması, temel ince ayarlı bir strateji olarak benimsenmiştir.

30. 4. 1997. tarihli Milliyet’te “RP’yi Bölmek” başlıklı yazısında Talat Halman (Kendisinin mi yoksa ABD’nin görüşü mü olduğunu bilemediğimiz) şu önerileri yapmıştır:

“Hükümetin akıbeti ne olursa olsun, RP’nin bir parti olarak bölünmesi, daha iyisi, parçalanması, ülkemizin siyasal geleceği için hayırlı uğurlu olacaktır. RP’de yakın gelecekte çatlamalar, kopmalar olması beklenebilir. Refah bölünmezse bile, yeni din partileri kurulması mümkündür. Düşünün, Refah’tan üç parti doğarsa bundan sonraki seçimlerde hiçbiri barajı aşamayabilir. Ya da yepyeni bir din partisi kurulursa, RP ve yeni parti, belki küçük partiler olurlar TBMM’de. Milletçe okuyalım, üfleyelim de birleşik din cephesi delinsin, bölünsün, parçalansın. Demokrasi denememizin hayırlı bir gelişme göstermesi, Refah’ın zayıflamasıyla, din partisine giden oyların bölünmesiyle olacaktır.”

Talat Halman’ın önerileri istikametinde RP kapatılmış, Erbakan Hoca siyasetten yasaklanmış ve daha sonra büyük bir psikolojik harekâtla oylar, %22’lerden %15’lere çekilmiştir. Bunca baskıya, yoğun kampanyaya ve liderinin yasaklı hale getirilmesine rağmen, FP’nin %15 rey alabilmiş olması, ‘Derin ve Büyük Güçleri’ çok rahatsız etmiş ve daha ince ve gelişmiş stratejiler peş peşe uygulamaya sokulmuştur. Dönemin Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, FP’nin kapatılma davası ile ilgili ‘ABD’ye söz verdiklerini’(2) ifade ederek yaptığı konuşma, izlenen stratejinin kirli yüzünü ortaya koyma açısından önemlidir:

“Bu saatten sonra FP kapatılsa da kapatılmasa da çok önemli değil. Çünkü bölük pörçük bir Fazilet var karşımızda. FP’deki bu parçalanma, bu partiyi rejim için tehlikeli olmaktan çıkardı.”(3)

FP’nin kapatılması ile ‘gençler-yenilikçiler’ olarak isimlendirilen grubun önü açılmış ve hareket, SP ve AKP olarak iki partiye vücut vermiştir. Ancak Erbakan’ın liderliğindeki (genel başkanlığında değil) SP, parlamentonun dışında kalmasına rağmen sistem için tehlike olmaya devam etmiştir. İlk ciddi tepkisini, Gazze için 500 bin kişilik Çağlayan mitingiyle ortaya koymuş; ardından yapılan mahalli seçimlerde aldığı %6’lık bir oy ile yükselen bir güç olduğunu göstermiştir. Bu gelişme, yeni bir bölünmeye vücut vermiştir (HAS Parti Olayı).

Sisli havalarda insan avına çıkan ve bu konularda ihtisaslaşmış özel istihbarat birimleri vardır. Bu özel harekât grubu, farkına varmadan/vardırmadan ağa takılmak/ağa taktırmak diyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu yaklaşım, 2. Cihan Savaşı’ndan önce Hitler tarafından Fransa’ya uygulanmış ve de çok başarılı olmuştur:

“Bir yazarın pek de iyi olmayan bir kitabının çeviri hakkı mühim bir para verilip alınacaktır. Bir sanayiciye yeni kurulmakta olan bir Fransız-Alman şirketine ortak olması önerilecektir. Bir gazeteci, Hitler rejiminin başarılarını yakından görmeye çağrılacak ve ona resmen yolculuk yapan bir prens muamelesi yapılacaktır. Güzel kadınlara tutkun bir devlet adamına dilber ve seçkin bir sevgili bulunacaktır.

Başarılı olamamış bir politikacıya büyük önem verilecek, daha parlak bir mevkie nasıl gelemediğine şaşılacak, bundan ‘Fransız Çürümüş Rejimi’ sorumlu tutulacak ve kişiliğini belirtmesi için eline yeni bir parti kurmak imkânları verilecektir.”(4).

Saadet Partisi yeni kongreye giderken Milli Görüş kadroları, kabaca özetlediğimiz bütün bu tarihi arka planı, göz önüne alarak davranmalıdır. Ağa takılmaya veya taktırılmaya fırsat verilmemelidir. Kullanılacak dil, geliştirilecek söylem, birliği beraberliği sağlayıcı olmalı, bölücü, parçalayıcı, karalayıcı, suçlayıcı ve dışlayıcı olmamalıdır. Bu tavır, mümin sorumluluğunun bir gereğidir:

“İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. Buna da, sabredenlerden başkası kavuşturulamaz” (41 Fussilet 34–35).

O nedenle yeni bir bölünme için kulaklara üflenebilecek olan fitne ve fesat tohumlarına karşı çıkılmalı, provokasyon yapabilecek şer odaklarına karşı dikkatli olunmalı, gerekli tedbirler alınmalı ve yekvücut hareket edilmelidir. Milli Görüş kadrolarının bu kongrede birinci derecede öncelikli görevi budur, bu olmak zorundadır.

Emaneti Ehline Vermek

İmani Bir Sorumluluktur

Bir mevki ya da makama görevlendirme/atama yapılırken, o mevki ve makamın gerektirdiği belli vasıflar vardır. Bu vasıflar atanacak makama ve mevkie göre değişmektedir. Liderlik için olmazsa olmaz vasıflar vardır. Bunların en önemlilerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

• Ehliyet (Yetenek, Bilgi, Tecrübe);

• Liyakat (Dürüstlük, Doğruluk, Ahlâk, İnanca Bağlılık, Kardeşlik Anlayışı, Saygı, İhlâs, Sevgi);

• Emin ve Güvenilir Olma;

• Güçlü ve İradeli Olma;

• Cesur, Kararlı, İradeli, Sabır ve Sebatlı Olma;

• Adil Olma;

• Fedakâr olma;

• Söz ve Davranışları Arasında Tezat Olmama;

• Davasını Temsil Yeteneği;

• Mütevazilik;

• Sır Saklayıcılık;

• Gıybet ve Dedikodu Yapmayan;

• Başarıyı Takdir Edip Övmek;

• Şefkat ve Merhamet Sahibi;

• Geniş Bir Ufka (Vizyon ) ve Spektruma Sahip Olmak;

• Hedefleri Büyük Tutmak ve Büyük Düşünmek;

• Stratejik Düşünme Yeteneği ve Stratejik Akıl Sahibi Olmak, Analiz ve Sentez Yeteneği, Hissedebilme Yeteneği;

• Öz Güven Sahibi Olmak;

• Vefalı Olmak Ama Vefalılığı Ayak Bağı Haline Getirmemek;

• Hırslarına ve Nefsine Hâkim Olmak;

• Tevekkül Sahibi Olmak;

• Güçlüklerin, Zorlukların Üzerine Gitmek;

• Değer Sistemine, Kurallara ve İlkelere Kesin, Katıksız Bağlılık;

• Mükemmeli Hedeflemek ve Aramak;

• Teşkilatı Hedef Etrafında Toplamak,  Ahenkli Çalışmayı Sağlamak, Sistem Yeteneği;

• Statükocu Olmama, Devamlı Gelişimci, Atılımcı Olma;

• Hem Kendisini Hem De Arkadaşlarını Geliştirmek, Birlikte Yükselmek;

• Yüksek Şahsiyet Sahibi Olmak;

• Metin Olmak;

• Disiplinli Olmak.

Bütün bu vasıfları, bir kişinin üzerine toplaması mümkün olmayabilir. Ancak ekip ruhu içerisinde var olan eksiklikleri giderebilir. Dolayısıyla hayalimizde olan değil, var olanların en iyisi seçilmelidir. Diğer taraftan yetenekler, Allah vergisidir. Olmayan yeteneği varmış gibi görmek, duygusal davranmak, bir davaya yapılacak en büyük kötülüktür. Unutmamak gerekir ki insanların liderlik vasıfları, mücadelenin fiili ortamında ortaya çıkar, gelişir ve kuvvetlenir; şahsın lider olup olmadığı anlaşılır. Seçilen lidere bu imkân ve fırsatı vermek gerekmektedir. Ayrıca rahmetli Erbakan’dan sonra Saadet Partisi’nin genel başkanı olmak çok zor bir iştir. Erbakan, “Kurtlarla beraber ulumasını bilen bir liderdi.” Herkesin bunu kabul etmesi gerekmektedir. Böyle bir lider, kısa zamanda ortaya çıkmaz/çıkamaz; bunun için zaman gerekir. Hayatın pratiğinde Türkiye’de siyasetin kurtlar sofrası olduğu göz önüne alınarak var olanların en iyisi seçilmelidir. Ne Erbakan soyadını taşımak; ne de Erbakan’ın kırk yıllık arkadaşı olmak, ana tercih nedeni olamaz ve olmamalıdır. Bunun terside doğrudur.

İlahi sünnet, emanetin ehline verilmesini ve emanet verilene itaat edilmesini emreder:

“Hiç şüphe yok Allah, size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor.”

“Ey iman edenler, Allah’a itaat edin; peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, artık onu Allah’a ve Resulüne döndürün. Şayet Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir” (4 Nisa 58, 59).

Sonuç: “Allah’a, Resulüne, Müminlere ihanet Etmemek” ve “Allah’ın İpine Sarılmak”

Hz. Peygambere (S.A.V.) göre bunu yerine getirmeyenler, Allah’a ve Resulüne ihanet etmiş olurlar:

“Devlet makamı halk tarafından ehil olmayana verildiği takdirde o halk felaketi beklesin.”

“Kim Müslümanların işini üstlenir de daha ehil olanı varken başkasına görev verirse Allah’a ve Peygamberine ihanet etmiş olur.”(5).

“Kim bir toplumda -kendisinden daha ehil olanını bulduğu halde- bir adama görev yüklerse o, Allah’a, Resulüne ve bütün müminlere hainlik yapmış olur.”(6)

Hz. Ömer’e göre de böyle bir tavır ihanettir:

“Hz. Ömer: Kim Müslümanların herhangi bir işine başkan olur da, sevdiği veya aralarındaki akrabalıktan ötürü birini bir işe memur tayin ederse, Allah’a, Resulüne ve Müslümanlara en büyük hainliği yapmış olur.”(6).

Kongreye gidilirken Milli Görüş kadrolarının çok önemli tarihi sorumluluğu vardır ve büyük bir imtihanla karşı karşıyadırlar. Efsanevi liderlerinin yokluğunda yapacakları ilk olağan kongrede, ortaya koyacakları tutum, tavır ve davranış, bu büyük sorumluluğu, yükü, taşıyıp taşıyamayacaklarını ortaya koyacaktır.

Öyleyse;

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini işte böyle açıklar.” (3 Al-i İmran 103)

Öyleyse;

“Resulûllahın (S.A.V.): “Allah’ım, şikak ve nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.” (7)

 

Kaynaklar

1. Makovsky, A., Eksen Ülkeler-Gelişen Dünyada ABD Politikalarının Yeni Hatları, Sabah Yayınları, S; 109,112.

2. Özgürel, A. 1.4.2000, Radikal.

3. Savaş, V., 10.1 2001, Gazeteler.

4. Lazareff, P., Fransa’da Basın Rezaletleri, TGC Yayınları, İstanbul 1995, s: 158.

5. Buhari, Cuma 29; Müslim, İmame 19.

6. Hâkim sahih; Teymiye idare edenler edilenler, Şelale Yayınları, İstanbul, 1974, S: 16.

7. Ebu Davud, Salat, 367, (1546) Nesai, İstiaze, 21, (8, 264).

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz