1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
28/04/2014 - 00:54
Mustafa BİLGEN

Panama :Orta Amerika ülkelerinden olan Panama’da 115.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 5’ini oluşturmaktadırlar. Panama Müslümanlarının % 70’i Güney Asyalı, % 30’u Arap’tır.

Polonya:Polonya’da I. Dünya Savaşı sonrasında 150 bin Müslüman bulunuyordu. 1993 tahminlerine göre ise ülkedeki Müslüman sayısı 30 bin kadardı. Bu azalmanın sebepleri tam olarak bilinmiyor. Bu ülkedeki camilerin sayısında da azalma oldu. Yüzyılın başlarında 16 cami varken bu sayı 3’e düşmüş. Sosyalist baskı döneminde Müslümanların dinlerini öğrenmelerine fırsat verilmediğinden bugünkü Polonya Müslümanları İslâm’ı yeterince bilmiyorlar. Ülkede ciddî bir İslâmî çalışma yok. Polonya Müslümanlarının çoğunluğu Tatar kökenlidir.

Reunion:Hint Okyanusu içinde, Madagaskar’ın doğusunda Fransız sömürgesi bir ada olan Reunion’da 15.000 Müslüman var ve ada nüfusunun % 2,4’ünü oluşturuyorlar. Reunion Müslümanlarının % 83’ü Sevahili, kalanı Güney Asyalıdır.

Romanya:Romanya’da 1929 yılında 260 bin Müslüman bulunuyordu. Bunların önemli bir kısmı sosyalist baskı döneminde ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. 1993’te ülkedeki Müslüman sayısı 200 bin olarak tahmin ediliyordu. Bunların da çoğu sosyalist baskı döneminde cahilleştirme politikasından nasiplerini almış kimseler olduklarından dinlerini yeterince tanımıyorlar. Romanya Müslümanlarının çoğunluğunu Türklerle Tatarlar oluşturuyor. Müslümanların din işlerinden sorumlu bir baş müftüleri var. Başmüftülük Müslümanların çoğunun yaşadığı Köstence’dedir. Başkent Bükreş’te de bir cami bulunmaktadır.

Ruanda: Doğu Afrika ülkelerinden olan Ruanda’da iç savaş öncesi rakamlara göre 650.000 Müslüman vardı ve ülke nüfusunun % 8,5’ini oluşturuyorlardı. İç savaş bir kabile savaşı olduğundan Müslümanları da etkiledi. Ancak 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bu savaşta Müslümanların kaybının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.

Rusya:1993 nüfus tahminlerine göre Rusya’da toplam 20.000.000 Müslüman yaşamakta ve ülke nüfusunun % 11’ini oluşturmaktadırlar. Bu Müslümanların % 42.13’ü Tatar, % 10.13’ü Başkırt, % 7.39’u Çeçen, % 5.15’i Kazak, % 4.43’ü Avar, % 3,1’i Kabartay, % 3.01’i Yakut, % 2,9’u Dargin, % 2.74’ü Azeri, % 2.24’ü Kumuk, % 2.11’i Lezgin, % 1.79’u İnguş, % 1.68’i Tuvalı, % 1.25’i Çingene, % 1.19’u Karaçay, % 1.07’si Özbek, % 0.96’sı Adige, % 0.94’ü Osetin, % 0.83’ü Lakstır.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde nüfusun % 50’sini, Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti’nde % 50,3’ünü, Tuva Özerk Cumhuriyeti’nde de % 65.4’ünü Müslüman halklar oluşturmaktadır. Ayrıca Müslüman Yakutistan ve Çeçenistan özerk cumhuriyetlerinde de Müslümanlar nüfusça kalabalıktırlar. Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde ise nüfusun %13’e yakın kısmını Kırım Tatarları oluşturmaktadır. Stalin döneminde sürgün edilen Kırım Tatarlarının bir kısmı yeniden vatanlarına dönmüşlerdir.

Singapur:Güneydoğu Asya’da Malezya’nın güneyinde bir ada ülkesi olan Singapur’da 525.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun %18’ini oluşturuyorlar. Singapur Müslümanlarının % 82’si Malay, % 12’si Cavalı, % 6’sı da Güney Asyalıdır. Singapur’da 100’den fazla İslâmî cemiyet, birkaç İslâmî özel okul ve sırf Kur’an ve din eğitiminin verildiği çok sayıda dershane mevcut. İslâmî eğitim faaliyetleriyle ilgilenen cemiyetlerin başında ‘Müslüman Neslin Yetiştirilmesi Cemiyeti’ geliyor. Bu cemiyet ülkenin büyük şehirlerinde şube açmış. Çocukların ve gençlerin eğitimiyle ilgilendiği gibi büyüklerin eğitimiyle de yakından ilgileniyor. Hükümet bu cemiyetin eğitim çalışmalarına maddi açıdan yardımcı oluyor. İslâmî faaliyetleri yürüten cemiyetlerin başta gelenlerinden biri de ‘Singapur İslâm Meclisi’ Bu meclis ülke genelinde Müslümanların dini meseleleriyle ilgilendiği gibi Müslüman olmayanlar arasında da davet çalışmaları yapıyor. Meclisin bu amaç için kurulmuş bir ‘Davet Konseyi’ var. Meclis cami imamları için senenin belli dönemlerinde özel eğitim kampları düzenliyor. Meclis zaman zaman Kur’an-ı kerim, vaaz, hutbe ve konferans yarışmaları da düzenliyor. Camilerin sayısını artırmak ve mevcutları ayakta tutabilmek amacıyla kurulmuş olan Camiler İnşaatı Cemiyeti de değişik yerlerden yardımlar temin ederek görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bu cemiyetin gayretleriyle ülkede birçok cami ve mescit inşa edilmiş.

Sri Lanka:Güney Asya’da, Hint Okyanusu içinde bir ada ülkesi olan Sri Lanka’da 2.600.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 15’ini oluşturuyorlar. Sri Lanka Müslümanlarının % 92’si Tamil, % 5’i Malay, % 3’ü Güney Asyalıdır. Müslümanların ilk ve orta dereceli eğitim veren birkaç İslâmî okulları var. Bu okulların mezunları da üniversitelere kabul ediliyor. Sri Lanka’da Müslümanların hâkim olduğu Sri Lanka Müslüman Kongresi adında bir siyasi parti de bulunuyor. Ayrıca parti dışı faaliyet yürüten cemaatleri ve teşkilatları da var. Bunların başında ‘Sri Lanka İslâm Cemaati’ geliyor. Hükümet Müslümanların dini hizmetlerinin kendi kontrolünde yürümesini istediğinden müftüleri ve cami imamlarını kendisi tayin ediyor. Sri Lanka’da hükümete karşı savaşan Tamil gerillaları zaman zaman Müslüman köylerine de baskınlar düzenleyerek insanları öldürüyorlar. Geçmişte ülkedeki iç karışıklıklara müdahale için gönderilmiş olan Hindistan askerleri de bazı Müslüman köylerini basmışlardı.

Surinam: Güney Amerika ülkelerinden olan Surinam’da 130.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyorlar. Surinam Müslümanlarının % 88’i Cavalı, % 10’u Güney Asyalı, % 2’si de Araptır. Ülkede faaliyet yürüten İslâmî kuruluşlar Surinam Müslümanları Kongresi bünyesinde birleşmişler. Başkent Paramaribo’da bir İslâm Merkezi bulunuyor. Surinam’da 200 kadar cami ve Müslümanlara ait 6 özel okul bulunuyor. Ayrıca hemen hemen her caminin bitişiğinde İslâmî ilimlerin ve Kur’an-ı Kerim’in öğretildiği dershaneler mevcuttur. İslâmî kuruluşlar hükümetten maddi yardım alıyorlar.

Svaziland: Güney Afrika ülkelerinden olan ve Mozambik’in güneyinde yer alan 815.000 nüfuslu Svaziland’da 300 kadar Müslüman aile bulunuyor. Svaziland Müslümanları Güney Afrika Müslümanlarıyla yardımlaşarak 3 cami inşa etmişler. Bu ülkede de Müslümanlar misyonerlerin ve Kadıyanilik, Bahailik gibi sapık mezhepleri yaymaya çalışanların propaganda faaliyetleriyle karşı karşıyalar.

Tanzanya :Doğu Afrika ülkelerinden olan Tanzanya’da 9 milyon Müslüman var ve ülke nüfusunun % 34’ünü oluşturuyorlar. Tanzanya Müslümanlarının % 46’sı Bantu, % 19’u Sevahili, % 2’si Arap kalanı da diğer etnik kökenlerdendir. Ülkede Müslümanların büyük bir yekûn oluşturmalarına rağmen yönetime ve bütün resmî kurumlara Hıristiyanlar hâkimdir. Üniversite ve yüksek okullara sadece % 3 oranında Müslüman öğrenci kabul ediliyor. Liselerin de çoğu Hıristiyanlara özel. Bu yüzden orta dereceli okullarda Müslüman öğrencilerin oranı sadece % 22’dir. Son yıllarda üzerinde haç işareti bulunan okul kıyafetlerini giymek istemediklerinden dolayı yüzlerce Müslüman öğrenci okuldan atıldı. Ülkede yoğun bir Hıristiyanlaştırma faaliyeti olmasına rağmen Müslümanların sayısı gittikçe artıyor. Hatta Hıristiyan rahiplerden bile İslâm’ı seçenler oluyor.

Tayland:Güneydoğu Asya ülkelerinden olan Tayland’da 2.313.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 4’ünü oluşturuyorlar. Tayland Müslümanlarının yaklaşık % 90’a yakını Malay, % 9,9’u Tay, kalanı da Hui ve Güney Asyalıdır. Tayland Müslümanlarının büyük çoğunluğu Patani bölgesinde yaşamaktadır. Bu bölgede yaşayan Müslümanların daha önce kendi özel yönetimleri ve İslâm kanunlarına göre hüküm veren şer’i mahkemeleri vardı. Tarihte birkaç kez Tayland saldırılarına uğrayan ve zaman zaman işgal edilen Patani, II. Dünya Savaşı’nda Japonya tarafından işgal edildi ve 1944’te şer’i mahkemeler kapatıldı. Japonya’nın savaştan yenik çıkması üzerine 1945’te Patani bağımsız oldu. Ancak bu bağımsızlık uzun sürmedi ve Patani İngiltere’nin yardımıyla Tayland tarafından işgal edildi. Müslümanlar Tayland işgaline karşı çıktılar ve bağımsızlıklarını korumak için mücadeleye başladılar. Bugün bölgenin bağımsızlığı mücadelesi Patani Kurtuluş Ordusu’nun öncülüğünde devam etmektedir. Tayland hükümeti Müslümanları baskı ve zulümle yönetmeye çalışıyor. Müslümanların okullarını ve medreselerini kendi idaresine aldı. Müslümanların özel halleriyle (evlenme, boşanma, miras vs.’yle) ilgili uygulamaların İslâm kanunlarına göre olması isteklerini kabul etmeyerek Tayland kanunlarını uygulamaya koydu. Müslümanların yoğun olduğu şehirlere ve hatta bazı köylere Budist tapınakları, genelevler ve gece kulüpleri yaptırdı. Birçok Müslüman kız öğrenci başörtülü olarak öğrenimlerini sürdürmek istediklerinden dolayı okullarından atıldı.

Tayvan :Milliyetçi Çin olarak bilinen ve Uzakdoğu ülkelerinden olan Tayvan’da 105.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0,5’ini oluşturuyorlar. Tayvan Müslümanlarının % 76’sı Türk (Kazak ve Uygur), kalanı Huidir. Tayvan’da Müslümanların dini hizmetleriyle ilgilenen ve İslâmî tebliğ çalışmaları yürüten Çin İslâm Cemiyeti adında bir cemiyet bulunmaktadır. Hükümetten de maddi yardım alan bu cemiyet Müslümanların hac işleriyle de ilgilenmektedir. Ayrıca cemiyetin kurduğu İslâmî Eğitim Fonu vasıtasıyla İslâmî amaçlı eğitim ve kültür faaliyetleri yürütülmekte ve üniversitelerdeki Müslüman öğrencilere maddi destek sağlanmaktadır.

Togo :Batı Afrika ülkelerinden olan Togo’da 600.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 16’sını oluşturmaktadırlar. Togo Müslümanlarının % 33’ü Kotokoli, % 26’sı Fulani, kalanı ise değişik etnik kökenlerdendir. Bu ülkede İslâmî eğitim veren birçok bağımsız okul ve camilere bitişik dershane mevcuttur.

Trinidad ve Tobago :Güney Amerika’nın kuzey kısmında Karayib Denizi içinde ve Venezuela kıyıları açıklarında iki adadan oluşan Trinidad ve Tobago’da 81.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 6,5’ini oluşturmaktadırlar. Trinidad ve Tobago Müslümanlarının % 95’e yakını Güney Asyalı, kalanı Arap ve zencidir. Bu ülkedeki Müslümanlar devlet kademelerinde de çeşitli mevkilere gelmişlerdir. 27 Temmuz 1990’da ülkede faaliyette bulunan Cemaat-i İslâmî’den bir grup Yasin Ebu Bekr adlı bir şahsın liderliğinde ülke yönetimini ele geçirmek için darbe girişiminde bulunmuştu. Darbe girişiminde bulunanların Libya yanlısı oldukları ve bu ülke tarafından desteklendikleri iddiası asılsızdı. Biraz sert bir tutum içinde olan Cemaati İslâmî’nin ülkede çeşitli İslâmî faaliyetleri var. Bu cemaate bağlı olan Müslümanlar ülkedeki tüm Müslümanların yaklaşık % 10’unu oluşturuyor. Bu ülkede İslâm’ın Güçlendirilmesi Cemiyeti, Ehli Sünnet ve’l-Cemaat Cemiyeti, Trinidad Müslümanları Birliği gibi daha başka İslâmî örgütler de mevcut. Ülkede faaliyet yürüten bazı İslâmî örgütler ‘İslâmî Örgütler Birliği’ adında bir birlik oluşturdular. Bütün bu örgütler konferanslar, sempozyumlar ve kamplar düzenlemek, İslâmî kitaplar yayınlamak, kurslar ve okullar açmak suretiyle ülke Müslümanlarını bilgilendirmeye çalışıyorlar. Bütün bu işlerin düzenlenmesinde ortak bir organizasyon ve işbirliğinin olması amacıyla da İslâmî Organizasyon Yüksek Meclisi adında bir meclis oluşturuldu. Bu meclis Güney Amerika ülkelerinde faaliyet yürüten bütün İslâmî teşkilatlar arasında işbirliği ve ortak organizasyon sağlama çabası içinde. Trinidad ve Tobago’da çok sayıda cami ve mescit bulunuyor.

Venezuela :Güney Amerika ülkelerinden olan Venezuela’da 90.000 kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0,4’ünü oluşturmaktadırlar. Venezuela Müslümanları genellikle Arap asıllıdır. Çoğunluğu Sünni az bir kısmı Şiîdir. Şiîler genellikle Lübnan kökenlidir. Müslümanların başkent Caracas’ta bir camileri var. Ayrıca Caracas Camisi Kurucu Meclisi adını taşıyan bir heyet oluşturulmuş ve bu heyet camiye bağlı birimlerde yürütülen kültürel faaliyetleri organize ediyor. Bunun yanı sıra bir de Venezuela İslâm Merkezi adında bir merkez oluşturulmuş. Bu merkez vasıtasıyla da çeşitli İslâmî faaliyetler yürütülüyor. Hükümet bu merkeze maddi açıdan yardımcı oluyor. Venezuela’da bir de ilk ve orta kısmı bulunan Venezuela Arap Okulu var. Karayip Denizi içinde bulunan Venezuela’ya bağlı Margarita adasında da Venezuela İslâmî Sosyal Merkezi adında bir merkez bulunuyor. Bu merkezde de çeşitli İslâmî kültürel faaliyetler yürütülüyor.

Vietnam : Güneydoğu Asya ülkelerinden olan Vietnam’da 700.000 kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 1’ini oluşturuyorlar. Vietnam Müslümanları Çam kökenlidir. Kızıl Kmerler döneminde bu ülkede çok sayıda Müslüman öldürüldü. Şimdiki yönetim de Müslümanları ağır bir baskı altında tutuyor. Vietnam Müslümanları zulüm ve baskıyla dinlerini öğrenmekten alıkoyulduklarından İslâmî hayatı yeterince tanımıyorlar ve hayatlarına Hinduizm ve Budizm kökenli birçok İslâm dışı gelenek girmiş. Ülkede birçok cami var. Bazı camiler müştemilatıyla birlikte bir tür İslâm merkezi görevi görüyor.

Yeni Yugoslavya Federasyonu :Altı cumhuriyetten oluşan Eski Yugoslavya Federasyonu’nun dağılmasından sonra kurulan Yeni Yugoslavya Federasyonu Sırbistan ve Karadağ cumhuriyetleriyle Voyvodina ve Kosova özerk bölgelerini içine almaktadır. Bunlardan 2 milyon nüfuslu Kosova’da halkın yüzde doksana yakını Müslümandır. Kosova Müslümanlarının büyük çoğunluğu Arnavut, az bir kısmı da Türk’tür. Sırbistan’ın ve federasyonun başkenti olan Belgrad’da yüz bin, Sancak bölgesinde üç yüz bin, Karadağ Cumhuriyeti’nde de yüz bin Müslüman var. Sırpların hâkimiyetindeki Yeni Yugoslavya Federasyonu Müslümanlara ağır bir baskı yapmaktadır. Özellikle Kosova ve Sancak Müslümanları sürekli bir gözetim ve baskı altında tutulmaktadırlar. Sancak Müslümanları, Yugoslavya Federasyonu’ndan ayrılarak Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne katılmak istiyorlar. Sancak Müslümanlarının haklarını savunmak amacıyla Sancak Müslüman Milli konseyi adında bir konsey oluşturuldu.

Yunanistan : Yunanistan’daki Müslümanların tamamına yakını Batı Trakya’da yaşıyor. Batı Trakya’da yaşayan Müslümanların sayısı 150 bine yakındır. Bunların büyük çoğunluğu Türk, bir kısmı da Pomak asıllıdır. Başkent Atina’da, Selanik’te ve daha başka Yunan şehirlerinde de az sayıda Müslüman var. Avrupa Topluluğu ülkeleri içinde Müslümanlara en çok baskı uygulayan ülke Yunanistan’dır. Yunanistan Batı Trakya’yı ele geçirdikten sonra sistemli bir asimilasyon politikası uygulayarak bu bölgedeki Müslümanların oranlarını düşürdü. Batı Trakya Müslümanlarının üç adet şer’i mahkemeleri var. Bu mahkemeler Müslümanların evlenme, boşanma gibi özel halleriyle ilgileniyor. Bölgede Müslümanların kendi maddi imkânlarıyla ayakta tuttukları 292 okulları ve ibadete açık durumda 297 camileri bulunuyor. Müslümanların pek çok camisi de hükümet tarafından yıkılmış yahut kiliseye veya müzeye çevrilmiştir.

 

Zaire :Orta Afrika ülkelerinden olan Zaire’de 1.190.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 2,8’ini oluşturuyorlar. Zaire Müslümanları Luba kökenlidir. Belçika işgali döneminde ülkede yürütülen yoğun misyonerlik faaliyetleri bu ülkede İslâm davetinin yayılmasını önledi. Bugün de ülkede çok sayıda Hıristiyan misyoner var ve bunlar İslâmî faaliyetleri önlemesi için hükümete baskı yapıyorlar. Zaire Müslümanları kendileriyle ilgili uygulamaların İslâm kanunlarına ve ilkelerine göre olması isteğiyle bazı gösteriler düzenlediler. Ancak hükümet, Hıristiyan misyonerlerin baskısı dolayısıyla Müslümanların bu isteklerini kabul etmedi. Zaire’de İslâmî faaliyetleri yürütmek üzere Zaire İslâm Kongresi ve Zaire İslâm Cemiyeti adlı kurumlar bulunuyor. Müslümanların yaşadığı bölgelerde ilkokul seviyesinde birçok İslâmî okul var. Başkent Kinshasa’da da bir İslâm Fakültesi bulunuyor. Müslümanların baskısı sonucunda hükümet İslâm’ı resmî din olarak kabul etti. Böylece Müslümanlar bazı hak ve hürriyetlere kavuştular. Hükümetin İslâm’ı resmî din olarak kabul etmesinden sonra ülkedeki Müslümanların sayısı da arttı.

Zambiya :Güney Afrika ülkelerinden olan Zambiya’da 170.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 2’sini oluşturuyorlar. Zambiya Müslümanlarının yarısı Luzi, yarısı Güney Asyalıdır. Bu ülkede İslâmî faaliyet yürüten birçok örgüt bulunuyor. Müslüman hanımların da Müslüman Kadınlar Birliği adlı bir teşkilatları var. Bu teşkilat da Müslüman genç kızların ve kadınların dini yönden bilgilendirilmesi ve şuurlandırılması için çalışıyor.

 

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz