28 Ramazan 1438 | 23 Haziran 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
21/04/2014 - 12:53
Mustafa BİLGEN

Hindistan:Güney Asya ülkelerinden olan Hindistan’da 150 Milyona yakın Müslüman yaşamakta ve ülke nüfusunun % 12’sini oluşturmaktadırlar. Dünyada sayıca en fazla Müslüman azınlık Hindistan’da yaşamaktadır. Hindistan Müslümanları hem hükümetin hem de Hindu kitlenin ağır bir baskısı altındadır. Değişik zamanlarda Hinduların Müslümanlara saldırmalarıyla çıkan çatışmalarda çok sayıda Müslüman hayatını kaybetmiştir. Hindular bazen Müslümanların camilerini de yakıp yıkıyorlar. 5 Aralık 1992’de, tanrı olduğuna inandıkları Ram’ın doğduğu yere inşa edildiği iddiasıyla, ülkedeki önemli camilerden olan 430 yıllık Babür Şah Camisi’ni yıktılar. Hükümetin Hindu saldırıları karşısında gevşek davranması hatta Hint polislerin çıkan çatışmalarda sürekli Hindu saldırganların yanında yer alması Hindulara cesaret vermektedir. Bu ülkede bazen camiler Hindu tapınağına çevriliyor ve hükümet bütün bunlara göz yumuyor.

Hindistan’da bazı İslâmî teşkilatlar mevcuttur. Bunların başta gelenleri ‘Hindistan Âlimleri Meclisi’, ‘Hindistan Müslüman Öğrenciler Birliği’ ve ‘İslâmî İstişare Kurulu’dur. Ancak hükümet bütün bu teşkilatları ağır bir baskı altında tutuyor. Bu ülkede Müslümanların özel halleri (evlenme, boşanma, miras vs.) hakkında İslâmî hükümler uygulanıyor. Hükümet bunu uygulamadan kaldırmak ve Müslümanların özel halleri hakkında da Hindistan kanunlarını geçerli kılmak istedi. Ancak Müslümanların tepki göstermesi ve böyle yapılması halinde kendilerinin kendi özel mahkemelerini kuracaklarını bildirmeleri üzerine bundan vazgeçti.

Hindistan Müslümanları Anadolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunda, topladıkları altınları Türk ordusuna göndererek büyük yardımlarda bulunmuştu.

Hırvatistan:Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden olan Hırvatistan’ın yerlileri arasında 60 bin kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 1,2’sini oluşturuyorlar. Müslümanların başkent Zagreb’de büyük bir camileri var. Sırp saldırıları sonrasında çok sayıda Bosnalı Müslüman Hırvatistan’a sığındı. Bosnalılara yardımcı olmaya çalışan İslâmî kuruluşlar da genellikle faaliyetlerini Hırvatistan’dan yürütüyorlar. Bu kuruluşlar bir yandan da Hırvatistan’ın yerli Müslümanlarıyla da ilgileniyorlar.

Hollanda:Hollanda’da 450 bin Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 3’üne yakın bir kısmını oluşturmaktadırlar. Hollanda Müslümanlarının hemen hemen tamamını ülkeye dışarıdan göç etmiş olanlar oluşturuyor. Onların arasında da Türkler birinci sırayı alıyor. Türklerden başka Surinam, Pakistan, Endonezya, eski Yugoslavya cumhuriyetleri, Tunus ve Fas’tan göç etmiş Müslümanlar da var. Hollanda’da Müslümanların iki yüz kadar camileri ve mescitleri, birkaç dernekleri ve bazı küçük yayın organları mevcut. Bunların yanı sıra Hollanda radyo ve televizyonlarından bazı vakitleri kiralayarak İslâmî programlar yayınlıyorlar. Bu şekilde haftada elli saat radyo, on iki saat de televizyon yayını yapılıyor.

Honduras: Orta Amerika ülkelerinden olan Honduras’ta 50 bin civarında Müslüman var. Ülke nüfusunun yaklaşık % 1’ini oluşturmaktadırlar. Honduras Müslümanları genellikle Arap kökenlidirler.

Hong Kong:Uzakdoğu’da bir İngiltere sömürgesi olan Hong Kong’da 300 bine yakın Müslüman yaşamakta ve bölge nüfusunun % 5’ini oluşturmaktadırlar. Hong Kong Müslümanlarının çoğunluğu Hui, az bir kısmı da Güney Asyalıdır.

İngiltere:İngiltere’deki Müslümanların sayısı iki milyon civarındadır ve ülke nüfusunun % 3.4’ünü oluşturmaktadırlar. İngiltere Müslümanlarının büyük çoğunluğu Asya asıllıdır. Özellikle Pakistan’dan ve Bangladeş’ten yirminci yüzyılın başlarından itibaren işçi olarak çalıştırılmak üzere İngiltere’ye getirilen Müslümanlar zaman içinde bu ülkede önemli bir cemaat oluşturdular. İngiltere’deki Müslüman azınlık içinde İngiliz asıllıların oranı da az değil. Yusuf İslâm gibi bazı tanınmış, etkin kişilerin Müslüman olmaları İslâm’a ilginin artmasına dolayısıyla İslâm’ı seçenlerin sayısında artış olmasına vesile oldu. İngiltere’de bine yakın cami ve mescit, yirmi kadar da İslâmî okul var. Ancak İngiliz kanunlarının eğitim konusunda din ayrımı yapmamasına ve bütün eğitim kurumlarına yardım edilmesini öngörmesine rağmen İngiliz hükümeti sayıları Müslümanlardan çok daha az olan Yahudilerin ve Hinduistlerin kurdukları okullara yardım ettiği halde İslâmî özel okullara hiç bir maddi destekte bulunmuyor. İngiltere’de bir de resmî statüsü olmayan bir İslâm parlamentosu kuruldu. Ancak başkanlığını Pakistan asıllı Kelim Sıddıki’nin yaptığı bu parlamento bütün İngiltere Müslümanlarını etrafında toplayacak kadar geniş bir tabana kavuşmuş değil. Bunda İslâm parlamentosu üzerinde belli eğilimlerin ağırlık oluşturmasının etkisi var. İngiltere’de çok sayıda İslâmî yardım kuruluşu da var. Bunlar hem İngiltere’deki hem de Avrupa’nın diğer ülkelerindeki Müslümanlara hizmet veriyor. Bunların arasında Yusuf İslâm’ın kurduğu İslâmî Yardım Teşkilatı’nı anmak gerekir.

İspanya:Uzun süre İslâm’ın hakimiyetinde kalan ve ünlü Endülüs medeniyetinin tesis edildiği İspanya’da yaklaşık iki yüz bin Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.5’ini oluşturuyorlar. Bu ülkede İslâm resmî din olarak kabul edildi. İspanya Müslümanları eğitim ve tebliğ çalışmalarını yürütmek üzere başkent Madrid’de İslâm Merkezi kurdular. Bu merkezin Barselona ve Gırnata’da da birer şubesi açıldı. Madrid’deki İslâm Merkezi’nin bünyesinde Ebu Bekir Sıddık Camisi adında bir cami, bir anaokulu, bir özel eğitim binası, konferans salonu, kadınlar mescidi, kütüphane, yemekhane, misafirhaneler, dispanser ve otopark bulunuyor. Zengin bir İslâmî mirasa sahip olan ve Müslümanların da yoğun olarak bulundukları Gırnata’daki İslâm Merkezi’nde de benzer kuruluşlar mevcut. İspanya Müslümanları tatil günlerinde Gırnata’ya giderek birbirleriyle buluşuyor ve özel tatil programları düzenliyorlar.

İsveç:İskandinav ülkelerinden olan İsveç’te altmış bine yakın Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 0,7’sini oluşturuyorlar. İsveç Müslümanlarının da büyük çoğunluğunu ülkeye dışarıdan göç etmiş olan yabancılar oluşturuyor. Çoğunluğu başkent Stokholm’de oturuyor. Resmî istatistiklere göre bu şehirde oturan Müslümanların sayısı kırk bini buluyor. Stokholm Müslümanları, bu şehrin Tensta semtinde belediyenin tahsis ettiği bir arsa üzerinde bir cami ve kültür merkezi inşa ettiler. Müslümanların İsveç İslâmî İletişim Bürosu adında küçük çaplı bir teşkilatları var. Bu teşkilat bazı İslâmî çalışmaları organize ediyor. Stokholm’ün kuzeyinde bulunan Uppsala kentinde yaşayan Müslümanların da ‘Uppsala İslâm Cemiyeti’ adında bir cemiyetleri var. İsveç’in Siyonizm yanlısı ve İsrail ile çok sıkı ilişkiler içinde olması bu ülkede yaşayan Müslümanların bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına yol açıyor. Yönetim Müslümanların yayınlarında ve eğitim faaliyetlerinde Siyonizm’i ve İsrail’i tenkit etmelerine hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Hükümet, bazı İslâmî yayın organlarını antisemitist (Yahudi aleyhtarı) faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle kapattı. ‘İsrail Gerçeği’ adlı bir kitap Siyonistlerin açtığı bir dava sonunda antisemitist içeriğe sahip olduğu iddiasıyla yasaklandı. Oysa Selman Rüşdi’nin ‘Şeytan’ın Ayetleri’ kitabının yasaklanması için açılan dava reddedildi.

İsviçre: Avrupa’nın bankalar ülkesi olarak bilinen İsviçre’de yetmiş bin Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 1’ini oluşturuyorlar. Çoğunluğunu ülkeye dışarıdan göç etmiş olanların oluşturduğu İsviçre Müslümanları içinde en kalabalık kitleyi Türkler oluşturuyor. İsviçre’nin Basel kentinde bir İslâm Merkezi bulunuyor. Bu merkezin yanında bir de cami inşa edildi. Cenevre’de ve Bern’de de bir cami var. İsviçre Müslümanları sayılarının azlığı dolayısıyla gerek dinlerini yaşama ve gerekse çocuklarının eğitimi konusunda bazı problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ülkenin değişik şehirlerine dağılmış halde yaşamaları da işlerini zorlaştırıyor. Çocuklarının dinlerini ve dillerini öğrenecekleri bir okullarının olmaması başta gelen problemleridir. Ancak bazı okullarda haftanın iki gününde Müslüman öğrencilere dinlerini öğretecek sınıflar ayrılmış durumda. Buralarda Müslüman öğretmenler ders veriyorlar. İsviçre’de yerli Müslümanların sayıları da gittikçe artıyor.

İtalya:Bütün Katolik âleminin kalbi durumundaki Vatikan kilisesini içinde barındıran İtalya’da 1 milyona yakın Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 2’sini oluşturuyorlar. İtalya Müslümanlarının çoğunluğunu ülkeye dışarıdan göç etmiş olanlar teşkil etse de İtalyan asıllılar arasında da bir hayli Müslüman var. Avrupa’nın en büyük camisi ve İslâm sitesi İtalya’nın başkenti Roma’da inşa edildi. Roma camisi iki bin kişinin namaz kılabileceği büyüklüktedir. Camiye bağlı İslâm sitesinin büyük bir kütüphanesi ve konferans ve toplantı salonları var. Bu ülkede özellikle gençlerin İslâm’a ilgi gösterdikleri ve İtalyan asıllı gençlerden Müslüman olanların sayılarının gittikçe arttığı gözleniyor.

Jamaika:Orta Amerika’da Karayip Denizi içinde bir ada ülkesi olan Jamaika’da 50 bin kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 2’sini oluşturuyorlar. Jamaika Müslümanlarının çoğunluğu Güney Asyalı, az bir kısmı da Arap kökenlidir.

 

Japonya:Uzakdoğu ülkelerinden Japonya’da 40 bin kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.03’ünü oluşturuyorlar. Japonya Müslümanlarının % 60’ı ülkeye dışarıdan gelenlerden, % 40’ı Japon asıllılardandır. Bu ülkede üç büyük cami vardı. Bunlardan başkent Tokyo’daki Büyük Cami aşırı yıpranma yüzünden 1986’da kapatıldı, sonra da yıktırıldı. Türkiye’nin Tokyo büyükelçiliği bu camiyi yeniden inşa ettirme sözü verdiği halde bu sözünü yerine getirmedi. Japonya’da İslâmî tebliğ, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten ‘Japon Müslüman Cemiyeti’, ‘Uluslararası İslâm Merkezi’, ‘İslâm Kültür Merkezi’, ‘Japon İslâm Kongresi’, ‘Japonya İslâmî Teşkilatlar Konseyi’ gibi değişik kuruluşlar bulunmaktadır. Japonya yönetimi bu kuruluşlara kolaylık göstermektedir.

Kampuçya:Uzakdoğu ülkelerinden Kampuçya’da 200.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 2,1’ini oluşturuyorlar. Kampuçya Müslümanları Çam kökenli ve çoğunluğu Vietnam mültecisidir. Vietnam zulmünden kaçan Müslümanlar, Kampuçya’da Kızıl Kmerlerin iktidarı ele geçirmesinden sonra ağır bir zulme maruz kaldılar. Bu dönemde çok sayıda Müslüman öldürüldü. Birçoğu da Tayland’a iltica etmek zorunda kaldı. Kampuçya Müslümanları bugün de oldukça ağır şartlarda yaşamaktadırlar. Vietnamlılar Çam Müslümanlarının yaşadıkları bölgelere saldırdıklarında buralardaki bütün cami ve medreseleri yıkmış, çok sayıda Müslüman’ı öldürmüşlerdi. Bugün Vietnam sınırları içinde yaşayan Çam Müslümanları da oldukça ağır şartlarda yaşamaktadırlar.

Kanada:Kuzey Amerika ülkelerinden olan Kanada’da yaklaşık 170.000 Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 0,6’sını oluşturuyorlar. Kanada Müslümanları değişik etnik kökenlerdendir. Bu ülkede 35 İslâm merkezi ve 30 cami mevcuttur. Müslümanlar bazı kiliseleri satın alarak camiye dönüştürdüler. Birçok caminin bitişiğinde İslâmî ilimlerin, Kur’an-ı Kerim ve Arapça’nın öğretildiği dershaneler bulunuyor. İslâmî kurumlar tarafından çeşitli İslâmî kitaplar ve dergiler yayınlanıyor.

Kenya:Doğu Afrika ülkelerinden olan Kenya’da 9.840.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 35’ini oluşturuyorlar. Hıristiyan misyoner örgütleri bu ülkedeki Müslümanların sayılarını oldukça az gösterdiklerinden onların verdiği rakamları esas alan Batılı kaynaklarda verilen rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kenya’daki İslâmî çalışmaları organize etmek, Kur’an okulları, medreseler ve camiler açmak, İslâmî tebliğ çalışmaları yürütmek amacıyla elliden fazla İslâmî kurum kurulmuştur. Bunların başında da ‘Kenya İslâm Kurumu’ gelmektedir. 1964’ten buyana hizmet veren Kenya İslâm Kurumu hizmetlerini bütün ülkeye yaymıştır. Bunun yanı sıra İslâm Hayır Cemiyeti, Müslümanlar Milli Birliği, İslâm’a Davet Cemiyeti, Nairobi Müslüman Gençler Cemiyeti gibi birçok İslâmî cemiyet bulunmaktadır. Bu cemiyetler ve hayır kurumları tarafından ülke genelinde birçok İslâmî eğitim kurumu ve cami inşa edilmiştir. Ayrıca İslâmî cemiyetler sempozyumlar, konferanslar ve benzeri kültürel faaliyetler düzenleyerek Müslümanları İslâmî yönden bilgilendirmeye çalıştıkları gibi Müslüman olmayanlara da İslâm’ın çağrısını ulaştırmaya gayret ediyorlar. Kenya’da yoğun bir Hıristiyanlaştırma faaliyeti var ve hükümet de bu faaliyetlere yardımcı olmaktadır.

Kongo:Orta Afrika ülkelerinden olan Kongo’da 200 bine yakın Müslüman var ve ülke nüfusunun % 7,2’sini oluşturmaktadırlar. Kongo Müslümanlarının bir kısmı buranın yerlisi bir kısmı da Senegal, Mali, Nijerya ve Lübnan kökenlidir. Kongo’nun başkenti Brazzaville’de birkaç cami ve Kur’an-ı Kerim ve temel İslâmî bilgilerin öğretildiği İslâm okulları bulunuyor.

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti): Uzakdoğu ülkelerinden olan Güney Kore’de 55 bin Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.12’sini oluşturmaktadırlar. 1976’da kurulan ‘Kore Müslümanları Federasyonu’ bu ülkedeki Müslümanların dini meseleleriyle ilgilenmekte ve İslâmî tebliğ faaliyetleri yürütmektedir. Bu federasyona hükümet de maddi destek sağlamaktadır. Federasyona bağlı olarak Müslüman Öğrenciler Birliği, Müslüman Kadınlar Birliği, İslâm Vakfı, Kore İslâm Üniversitesi Projesi Komitesi gibi özel komiteler oluşturulmuştur. Federasyon başkent Seul yakınında bir ‘İslâm Üniversitesi’ kurma çabası içindedir. Üniversitenin arsası hükümet tarafından bağışlanmıştır.

Liberya:Batı Afrika ülkelerinden olan Liberya’da 570.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 20’sini oluşturmaktadırlar. Liberya Müslümanlarının % 14’ü Mandinko, % 11’i Vai, kalanı değişik etnik kökenlidirler. Liberya’da İslâmî eğitim, tebliğ ve dini hizmetlerin organizesi işleriyle ilgilenen kurumların başında ‘Liberya İslâm Meclisi’, ‘İslâm Kongresi’ ve ‘İslâm Birliği’ gelmektedir. Bu kurumlar aralarında bir işbirliği yaparak ‘Liberya İslâm Milli Meclisi’ni oluşturdular. Bu meclis ülkedeki tüm Müslümanları temsil etmektedir ve hükümet de bu meclisi resmen tanımıştır. Meclis ülke genelinde elliden fazla İslâmî okul ve çok sayıda dershane kurmuş, ayrıca serbest İslâmî eğitim için gezici ekipler oluşturmuştur. Bunun yanı sıra radyo ve televizyon için de İslâmî içerikli programlar hazırlamaktadır. Liberya’da gayri İslâmî yönetime son vermek ve Müslümanların ülke yönetimini ele geçirmelerini sağlamak amacıyla mücadele eden ve Liberya Müslümanlarını Kurtarma Hareketi adını taşıyan bir hareket de bulunuyor. Bu hareket fiili bir mücadele içindedir. Liberya’da da diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi yoğun misyonerlik faaliyetleri var. Bu ülkede Kadiyaniler de Müslümanları yoldan çıkarmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar.

Macaristan:Macaristan’da on bine yakın Müslümanın yaşadığı tahmin edilmektedir. 1930 yılında kurulan ve daha sonra sosyalist dönemde kapatılan Macaristan İslâm Cemiyeti Ağustos 1988’de yeniden resmî bir statü kazandı. Merkezi başkent Budapeşte’de olan ‘Macaristan İslâm Cemiyeti’ bir yandan Müslüman olmayanlara İslâm’ı tanıtmaya çalışırken diğer yandan İslâmî kuruluşları ve eserleri yeniden eski etkinliğine kavuşturmaya gayret ediyor. Budapeşte’de ‘Dâru’r-Rahme’ adlı bir İslâmî kuruluş daha var. Bu iki kuruluş birbiriyle sıkı bir ilişki ve dayanışma içinde. Büyük şehirlerden Miskolc’da da ‘Miskolc İslâm Merkezi’ adlı bir İslâmî kuruluş faaliyet gösteriyor.

Madagaskar:Doğu Afrika kıyıları açıklarında, Hint Okyanusu’nun içinde bir ada ülkesi olan Madagaskar’da 2 milyon Müslüman var ve ülke nüfusunun % 15’ini oluşturuyorlar. Madagaskar Müslümanlarının % 50’si Malagaşi, % 23’ü Sakalava, % 10’u Sevahili, % 7’si Malay, % 5’i Güney Asyalı, % 5’i de Arap. 1974’te ülke yönetimini ele geçiren sosyalistler Müslümanlara çok ağır baskı yaptıklarından birçok Müslüman Komor adalarına iltica etmek zorunda kaldı. Müslümanlar üzerindeki baskı hâlâ tamamen kalkmış değil. Madagaskar’da merkezi Mekke’de bulunan İslâm Âlemi Birliği (Rabıtatu’l-Alemi’l-İslâmî)’ne bağlı bir İslâm merkezi bulunuyor ve camilerle, çeşitli dini hizmetlerle bu merkez ilgileniyor. Merkezi Kuveyt’te bulunan Afrika Müslümanları Konseyi’nin ve daha başka İslâmî hayır kuruluşlarının da bu ülkede çalışmaları var. Ülke genelinde çok sayıda cami mevcuttur. Bu camilerin bazıları son yıllarda, yukarıda anılan İslâmî kuruluşlar tarafından inşa edildi. Bunun yanı sıra gerek camilere bitişik olarak ve gerekse bağımsız olarak birçok İslâmî okul inşa edildi. Ancak Madagaskar Müslümanlarının birçoğu dinleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiller.

Makedonya:Eski Yugoslavya cumhuriyetlerinden olan Makedonya’da resmî istatistiklere göre 540.000 Müslüman var. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğu sanılmaktadır. Makedonya yönetimi Müslümanların sayısını az göstermek için sayımlarda sürekli hile yapmakta ve bu uygulama bazı sosyal problemlere yol açmaktadır. Gerçekte ise 2.100.000 civarında olan Makedonya nüfusunun yarıya yakınının Müslüman olduğu sanılmaktadır. Makedonya Müslümanlarının % 75’i Arnavut, % 13’ü Türk, kalanı da Makedon asıllıdır. Makedonya Müslümanlarının dini hizmetleri resmî bir kimliğe sahip olan Makedonya Meşihat Dairesi (Diyanet İşleri Başkanlığı) tarafından organize edilmektedir. Bu başkanlığa bağlı el-Hilal adında bir de yardım teşkilatı var. Ayrıca başkent Üsküp’te imam-hatip seviyesinde eğitim veren ‘İsa Beg Medresesi’ de bu başkanlığa bağlı. Makedonya Müslümanlarının Meşihat dairesinden bağımsız ‘Hayır Başağı Derneği’ adını taşıyan bir yardım teşkilatları daha var. Bu ülkede zaman zaman Müslümanlarca fahri olarak düzenlenen eğitim ve kültür faaliyetleri yoğun ilgi görüyor.

Malavi:Güneydoğu Afrika ülkelerinden olan Malavi’de 3.200.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 31’ini oluşturmaktadırlar. Malavi Müslümanlarının % 78’i Yao, % 20’si Şeva, kalanı Güney Asyalıdır.

Mauritius:Güneydoğu Afrika ülkelerinden olan Mauritius’ta 187.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 17’sini oluşturmaktadırlar. Mauritius Müslümanları genellikle Hind-Moritu kökenlidir.

Mayotte: Doğu Afrika kıyıları açıklarında, Hint Okyanusu içinde Komor adaları grubundan ve bir Fransız sömürgesi olan Mayotte adasında 101.000 Müslüman var ve ada nüfusunun % 97,1’ini oluşturmaktadırlar. Mayotte adası Müslümanlarının % 98’i Sevahili, % 2’si Makua kökenlidir.

Meksika:Güney Amerika ülkelerinden olan Meksika’da 30 bine yakın Müslüman var ve ülke nüfusunun % 0.02’sini oluşturuyorlar. Meksika Müslümanları genellikle Arap kökenlidir.

Moğolistan:Uzakdoğu ülkelerinden olan Moğolistan’da 215.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 10’unu oluşturuyorlar. Moğolistan Müslümanlarının % 85’i Türk, kalanı Moğol asıllıdır. Moğolistan’da yaşayan Müslüman Türklerin de % 65’i Kazak, % 14’ü Heton, % 11’i Özbek, % 10’u Uygurdur. Moğolistan’da katı komünist politikanın uygulandığı dönemde İslâmî faaliyetlere fırsat verilmiyordu. Sovyetler’in dağılmasıyla birlikte Moğolistan’da da başlayan değişim süreciyle birlikte Müslümanlar da çeşitli özgürlüklere kavuştular. İslâmî faaliyetleri yürüten kırktan fazla dernek ve cemiyet kuruldu. Bunların başında da başkent Ulan Batur’daki ‘İslâm Cemiyeti’ geliyor. Bu dernek ve cemiyetler oldukça kısıtlı imkânlarla Müslümanların yeniden bilgilenmeleri ve İslâmî hayatın yeniden canlılık kazanması için çalışıyorlar.

Mozambik: Güney Afrika ülkelerinden olan Mozambik’te 2 Milyon Müslüman var ve ülke nüfusunun % 13’ünü oluşturmaktadırlar. Mozambik Müslümanlarının % 65’i Bantu, % 35’i Sevahili, % 10’u da Güney Asyalıdır. Mozambik yönetimi Müslümanların dini meseleleriyle ve eğitimleriyle ilgilenmediğinden ve ülke genelinde faaliyet yürüten fahri bir kuruluş da bulunmadığından İslâmî faaliyetler zayıf durumdadır. Bazı yerel hayır kuruluşları ve cemiyetler kurulmuş ancak bunlar da çalışmalarını geniş bir alana yayamamışlardır. Ülkenin ekonomik şartlarının kötü olması da İslâmî çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı Müslümanlar ekonomik sebeplerden dolayı bu ülkeyi terk ederek komşu ülkelere göç etmektedirler.

Nepal: Güney Asya ülkelerinden olan ve Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Nepal’de 1 Milyon Müslüman var ve ülke nüfusunun % 5’ini oluşturmaktadırlar. Nepal Müslümanları genellikle Güney Asyalı yani ülkenin yerlisidirler. Nepal yönetimine genellikle Hindular hâkim durumda. Ancak Hinduların ve Budistlerin hâkim olduğu diğer Asya ülkelerindeki gibi Müslümanlara zulmetmiyor, nispeten müsamahakâr davranıyorlar. Ancak Hindu örgütleri Müslümanları rahatsız ediyor ve taraftarlarını onlara karşı kışkırtıyorlar. Nepal Müslümanlarının birçok camisi var. Camiler aynı zamanda İslâm merkezi görevi görüyor. Müslümanlar buralarda toplanarak meselelerini konuşuyorlar. Camilerin bitişiğinde medreseler, Müslümanların alışveriş yaptıkları dükkanlar vs. de mevcut.

Orta Afrika Cumhuriyeti:Orta Afrika ülkelerinden olan Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaklaşık 400.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun %10’unu oluşturmaktadırlar. Orta Afrika Müslümanlarının % 48’i Gbaya, % 42’si Fulani, kalanı Mbundur. Ülkede İslâmî faaliyetleri yürütmek üzere başkent Bangui’de bir ‘Milli İslâm Birliği’ kuruldu. Bu birliğe bağlı değişik alanlarla ilgili İslâmî kuruluşlar tesis edildi. İslâm Birliği Müslümanların bütün dini meseleleriyle ilgilendiği gibi Müslüman olmayanlara da İslâm’ı tanıtmaya çalışıyor. İslâmî muhtevalı kitap ve dergiler yayınlıyor. Radyo ve televizyon için programlar hazırlıyor. Sempozyumlar ve konferanslar düzenliyor. Ülke genelinde 50’ye yakın cami ve mescit var. Bu ülkede İslâm hızlı bir şekilde yayılıyor.

2014 Yılı başlarında bu ülkede bulunan Müslümanlara karşı bir toplu soykırım zulmü yapıldı, çok sayıda Müslüman şehid edildi, köyleri yağmalandı.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Meclis güçsüzleşirse sokak güçlenir
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
ABD'den PYD/PKK mektubu
Biraraya gelmezsek zulümler önlenemez
KPSS sonuçları açıklandı
Bahçeli’den CHP'nin yürüyüşüne ilk tepki: "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker"
Sorunlarımızı G-8’de değil D-8’de çözelim!
Az önce açıklandı! İşte yerine gelen isim…
Siyasîler kavgayı bırakırsa vatandaş kucaklaşır
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
ADALET- EMANET VE İŞLERİ EHLİNE VERMEK
Şeref KAÇMAZ
HESAPLI - YORUM
Mustafa KAYA
Cenevre’de Güvenlik ve Garantiler Tuzağı
Atilla MEHDİGİL
Ateizm ve ateistlerin hezeyanı
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Katar sana ne katar - Deepweb
Ekrem ŞAMA
Dışişleri şaka gibi
Mustafa İŞCAN
Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Mehmet Şevket EYGİ
Kuvvetli Müslüman
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Suyunda Gitmek de İşe Yaramıyormuş
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Korku Türbülansı”ndaki ABD ve “Kontrolsüz Çok Kutupluluk” Planı
Zeki CEYHAN
Bir adım ötesi!
Mevlüt ÖZCAN
Her ibadetin hikmeti vardır
Mahmut TOPTAŞ
Bayram günü ne yapalım?
Prof.Dr.Ata ATUN
Avustralya’dan bir başarı öyküsü
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Ne yapacaksan ölmeden önce yap
Mustafa YILDIRIM
Özlenen eski Ramazanlar mı yoksa insanlar mı?
Burak KILLIOĞLU
Beton, hep beton!
Şakir TARIM
Yaşananlar ekseninde D-8’in önemi
İsmail KILLIOĞLU
İktidar ve devlet
İbrahim VELİ
En değerli hediye: D-8
Abdülkadir ÖZKAN
Suriye bölündü, kaynaklar paylaşıldı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz