1 Zi'l-ka'de 1438 | 25 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
14/04/2014 - 09:49
Mustafa BİLGEN

 

21. Yüzyılın ilk çeyreğinde dünya nüfusu 7 milyar 68 milyondur. Bunun 1 milyar 757 milyon 292 binini Müslümanlar oluşturmaktadır. Yani yeryüzündeki her 4 kişiden biri Müslümandır.

Kıtalardaki Müslüman sayısı şöyledir: Asya, 1 milyar 179 milyon; Afrika, 518 milyon; Avrupa, 50 milyon; Kuzey ve Güney Amerika, 10 milyon; Avustralya ve Okyanusya, 0,7 milyon.

Müslümanlar, 39 ülkede nüfusun büyük çoğunluğunu (%80), 13 ülkede ise çoğunluğunu (%50-79) oluşturuyor. 15 ülkede Müslümanlar önemli role sahip (20-49%). 33 ülkede Müslüman nüfus azınlık olarak yaşamaktadır (%5-19). Dünyanın 40 ülkesinde Müslümanlar azınlık oluşturmaktadır (%1,0-4,9), 57 ülkede ise ayrı ayrı İslam toplulukları şeklinde temsil edilmektedir(%1'in altında).

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olmayan değişik ülkelerde yaşayan Müslüman toplulukların sayıları, genel durumları, buralardaki İslâmî faaliyetler, ülkelerin isimleri alfabetik sıraya göre şöyledir:

ABD: ABD’de Müslümanların sayısı 5 milyonu bulmakta ve ülke nüfusunun  yaklaşık  % 2’sini oluşturmaktadırlar. ABD Müslümanlarının % 36’sı Amerikan zencisi, %18’i Arap, % 7’si Güney Asyalı, % 1,7’si Türk, % 1,7’si İranlı, kalanı değişik etnik kökenlerdendir. Müslümanların bu ülkede çok sayıda dernekleri, kültürel faaliyet yürüten kuruluşları ve camileri vardır. 2012 yılı itibariyle ABD’deki camilerin ve buralarda namaz kılan Müslümanların sayısı %75 oranında arttı. Cami sayısı 2100’e ulaştı. Yönetime sunulan raporlarda cami cemaatinin yasalara uyan ve terörle hiçbir ilişkisi olmayan Müslümanlar olduğu bildirilmektedir.

Almanya:Federal Almanya’da yasayan Müslümanların sayısı şu anda 3 milyon civarındadır. Bunlardan takriben 400.000’i eski Yugoslavya mültecilerinden Boşnak ve Kosovalılar; 350.000’i Kuzey Afrika ve Ortadoğu Müslümanlarıdır. Almanya’da yasayan Müslüman Türklerin sayısı ise yaklaşık olarak 2.100.000 civarındadır. Bu insanlar sadece Almanya’da yaşıyor olmakla kalmamış Almanya’nın önemli bir parçasını oluşturmuşlardır.

Almanya’da birçok İslâmî kurum faaliyet yürütmektedir. Bunların içinde yaygın ve etkili olan (İGMG) İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatıdır. Almanya’da toplam 2.200 cami ve mescit bulunuyor. Bunlar Müslümanların imkânlarıyla ve gayretleriyle yapılmıştır. Camiler sadece ibadet için değil aynı zamanda İslâmî kültürel faaliyetler ve eğitim çalışmaları için de kullanılıyor. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği) en yaygın İslâmî faaliyet yapan kuruluştur.

Almanya’da yaşayan Müslümanların birinci problemleri neo-nazilerden kaynaklanan tehditlerdir. Neonazilerin yabancılara ve özellikle Müslümanlara yönelik saldırılarının gittikçe artması bu problemin günden güne daha da çetrefil hale gelmesine yol açıyor. Almanya Federal Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre 1992 yılının ilk üç ayında yabancılara yönelik saldırılarda bir önceki yılın aynı dönemine oranla % 400’lük bir artış oldu. Alman hükümetinin neo-nazi problemini ciddiye almamasının ve saldırganları cezalandırma konusunda gevşek davranmasının da yabancılara yönelik saldırıların artmasında önemli etkisi oluyor. Bunun yanı sıra Alman yönetiminin İslâmî gelişmelerden duyduğu endişe dolayısıyla çıkardığı birtakım kısıtlamalar ve engellemeler de Müslümanlar açısından çeşitli problemlere yol açıyor. Almanya’da yaşayan Müslümanların önemli bir problemleri de kendi aralarındaki bölünmüşlük ve cemaatlerin birbirlerine karşı davranışları.

Angola:Güney Afrika’nın batısında yer alan Angola’da, İslâmî kaynaklara göre 1,5 milyon kadar Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 15’ini oluşturuyorlar. Hıristiyan misyonerlerin kaynaklarında ise bu ülkedeki Müslümanların oranı % 3 olarak gösteriliyor. Angola Müslümanları Bantu, Bakungo ve Bambundo gibi kabilelere mensuplar. Ülkenin kuzey kesiminde daha yoğun olarak bulunuyorlar. Sömürge döneminde uygulanan cahilleştirme politikası dolayısıyla bu ülkedeki ilkel doğa dinlerine inananların bazı adetleri Müslümanlara da geçmiş. Angola hükümeti İslâmî çalışmalara pek fırsat vermediği gibi ülkede hükümetle UNITA gerillaları arasında sürmekte olan iç savaş da Müslümanları olumsuz bir şekilde etkilemektedir.

Arjantin:Güney Amerika ülkelerinden olan Arjantin’de 65.000 kadar Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 2’sini oluşturuyorlar. Çoğunluğu Arap kökenli olan Arjantin Müslümanlarının birçoğu içinde bulundukları toplumun yaşayış tarzlarını almış ve İslâmî kimliklerini kaybetmişler. Başkent Buenos Aires’te bir İslâm Merkezi ve Arjantin Arap İslâm Cemiyeti bulunuyor. Genellikle Lübnan asıllı Şiî Müslümanların hâkim olduğu bu cemiyet başkentte ilkokul seviyesinde eğitim veren bir Arap Okulu açmıştır. Okul öğrencilerine temel dini bilgiler de veriliyor.

Avustralya:Hint Okyanusuyla Büyük Okyanus arasında tek başına bir kıta olan Avustralya’da 300.000 civarında Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 1,7’sini oluşturuyorlar. Bu Müslümanların 5.000 kadarı Avustralya asıllı yani sonradan ihtida etmiş, diğerleri ise buraya değişik ülkelerden göç etmiş olanlar. Avustralya’ya ilk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında Afganistanlı Müslümanlar yerleşmişler. Afgan Müslümanlar o zaman yerleştikleri yerlere cami ve mescitler inşa etmişler. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avustralya kıtasına yerleşen Müslüman sayısı hayli arttı. Bugünkü Avustralya Müslümanları arasında birinci sırayı Türkler, ikinci sırayı Lübnanlılar almaktadır. Müslümanların çoğu Sidney ve Melbourne şehirlerinde oturmaktadır. Avustralya’da İslâmî faaliyet yürüten 60’tan fazla dernek ve cemiyet bulunuyor. Bunların başında birçok cemiyet ve derneğin bağlı olduğu Avustralya İslâmî Komiteler Federal Birliği gelmektedir. Hükümet bu birliği Müslüman azınlığın resmî temsilcisi olarak tanıyor. Müslümanların çocuklarının devam ettiği özel okullar da açılmış. Bunlardan biri de Viktoria İslâm Koleji. Ayrıca hükümet Müslümanların çocuklarının devam ettiği resmî okullarda İslâm din bilgisi derslerinin okutulmasını kararlaştırdı. İslâmî örgütler konferanslar, sempozyumlar, özel geziler ve kamplar düzenlemek, İslâmî kitap, dergi, teyp kaseti, video kaseti vs. yayınlamak, kurslar düzenlemek gibi çok değişik kültürel faaliyetler yürütüyorlar.

Avusturya: Avusturya’da 150.000 Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 1,9’unu oluşturuyorlar. Avusturya Müslümanlarının çoğunluğunu yabancılar oluşturuyor. 15.000 kadar da Avusturya asıllı Müslüman var. Avusturya Müslümanlarının büyük çoğunluğu başkent Viyana’da yaşıyor. Viyana’da yetmişten fazla cami ve mescit var. Avusturya’da İslâm resmen kabul edilen dinlerdendir. Bu ülkede Müslümanlar çocuklarının eğitimi için özel okullar kurabiliyorlar. Televizyonun birinci kanalında haftanın belli saatlerinde İslâm ile ilgili programlar yayınlanıyor. ‘İslâm’ın Sesi’ adını taşıyan bu programlar Müslümanlar tarafından hazırlanıp sunuluyor.

Belçika:Belçika’da yaşayan Müslümanların sayısı 350 bin civarında ve ülke nüfusunun yaklaşık % 3,5’ini oluşturuyorlar. Belçika Müslümanlarının çoğunluğunu bu ülkeye dışarıdan göç edenler oluşturuyor. Bu ülkeye Müslüman göçü II. Dünya Savaşı’ndan sonra bazı Arnavut Müslümanların buraya yerleşmeleriyle başladı. Arkasından Türkiye’den işçi olarak gidenler oldu. Ardından Kuzey Afrika’dan bazı Müslümanlar göç etti. Belçika 1974 yılında İslâm’ı resmî din olarak tanıdı. Bu, Belçika Müslümanlarına çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Müslümanlar bu ülkede açıktan tebliğ ve eğitim çalışmaları yapabiliyorlar. Ayrıca devlet Müslümanların kurdukları eğitim kurumlarına yardımda bulunuyor. Belçika’da İslâmî tebliğ ve eğitim çalışmalarını yürüten kuruluşların başında Belçika İslâmî Öğrenci ve Gençlik Birliği geliyor. Bu kuruluş özellikle bu ülkedeki üniversitelerde okuyan Müslüman gençlerle ilgilenerek onların sahip oldukları İslâmî değerleri kaybetmeden öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamaya çalışıyor. Ayrıca değişik seviyelerdeki gençlere yönelik Kur’an-ı Kerim, Arapça, Tefsir ve Din Eğitimi kursları düzenliyor.

Birmanya (Burma):Bir adı Burma, bir diğer adı da Myanmar olan, Güney Asya’da Hindistan’ın doğusunda yer alan Birmanya’da 4 milyon civarında Müslüman yaşamakta ve ülke nüfusunun % 10’unu oluşturmaktadırlar. Birmanya Müslümanlarının % 51’i Güney Asyalı, % 37’si Burmalı, % 11’i Malay, kalanı da Huidir. Müslümanların çoğunluğu Arakan bölgesinde yaşamaktadır. Arakan bölgesi ülkenin batısında Hindistan ve Bangladeş sınırındadır. Birmanya İslâm düşmanı bir askeri cunta tarafından yönetilmekte ve bu yönetim Müslümanlara ağır bir şekilde zulmetmektedir. Arakan’da yaşayan Müslümanlar buranın Birmanya’dan ayrılarak bağımsız olması için mücadele etmektedirler. Bu bölgedeki mücadeleyi yürüten örgütlerden bazıları Arakan Mücahitleri Birliği adında bir birlik oluşturdular.

Bhutan: Güney Asya ülkelerinden olan ve Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Bhutan’da 78.000 kadar Müslüman bulunmakta ve ülke nüfusunun % 5’ini oluşturmaktadırlar. Bhutan’da Müslümanların sayısı önceleri çok daha fazlaydı. Ancak ülke yönetiminin Müslümanlara ağır bir şekilde zulmetmesi dolayısıyla çok sayıda Müslüman komşu ülkelere iltica etmek zorunda kaldı. Hâlen Bhutan’da yaşayan Müslümanların da çoğu kendilerini gizlemeye çalışıyorlar. Ülkedeki bütün cami ve medreseler yıkıldı ve Müslümanlar oldukça sefil bir hayata mahkûm edildiler. Yönetimin yanı sıra bu ülkede çoğunluğu oluşturan Budistler de Müslümanlara ağır bir şekilde zulmetmektedirler.

Brezilya:Güney Amerika ülkelerinden olan Brezilya’da % 64’ü Arap, % 35’i Güney Asyalı, kalanı da Türk asıllı olan 600.000 kadar Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık % 0.4’ünü oluşturuyorlar. Müslümanların dini işleriyle ilgilenmek üzere İslâm Cemiyeti adında bir cemiyet mevcuttur. Ülkede 40 kadar cami ve mescit vardır. Bazı bozuk akımlar bu ülkede de Müslümanlar arasına girerek inançlarını bozmaya çalışıyorlar. Ancak Müslümanlar bu akımlara pek iltifat etmiyor.

Bulgaristan:Doğu Avrupa ülkelerinden olan Bulgaristan’da resmî istatistiklere göre 1 Milyona yakın Müslüman yaşamakta ve nüfusun % 11,8’ini oluşturmaktadırlar. Ancak gerçek rakamın daha fazla olduğu sanılıyor. Çoğunluğu Türk diğerleri ise genellikle Pomak, Gacar ve Makedon asıllıdır. Uzun süre ağır bir baskı ve zulüm altında yaşayan Bulgaristan Müslümanları Jivkov’un saltanatına son verilmesinden sonra bazı hürriyetlerine kavuşabildiler. Sosyalist baskı döneminde dinlerini öğrenme imkânı bulamayan Bulgaristan Müslümanlarının son yıllarda dinlerini öğrenme ve yaşama konusunda önemli bir gayret gösterdikleri müşahede edilmektedir. Eski baskı döneminde yıkılan camilerin yerine yenileri inşa edilmektedir. Başkent Sofya’da bir cami ve bir İslâm Enstitüsü bulunuyor.

Burundi:Doğu Afrika ülkelerinden olan Burundi’de 1.415.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 25’ini oluşturmaktadırlar. Ülke nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Hutuların dörtte biri, ülkenin ikinci büyük kabilesi olan Tutsilerin de % 11’i Müslüman’dır. Misyonerlik faaliyetlerinin oldukça yoğun olduğu Burundi’de Müslümanlar da çeşitli kurumlar ve cemiyetler oluşturmuşlardır. Bunların başında 1943’ten bu yana faaliyette bulunan İslâm Cemiyeti gelmektedir. Bunun yanı sıra Afrika İslâm Cemiyeti ve Burundi Arap İslâm Cemiyeti de bu ülkede İslâmî faaliyet yürüten cemiyetlerdendir. Müslümanların başkent Bujumbura’da bir büyük, altı küçük camileri, birkaç İslâmî eğitim veren ilkokul seviyesinde okulları bulunuyor. Diğer şehirlerde ve Müslümanların bulunduğu muhtelif yerleşim bölgelerinde de camiler ve İslâmî eğitim veren okullar mevcuttur.

Çek ve Slovakya Cumhuriyetleri: Bugün Çek ve Slovak cumhuriyetleri diye iki ayrı devlet halini alan eski Çekoslovakya topraklarında yaşayan Müslümanların sayısı bir kaç binden ibarettir. Bunların da çoğunluğunu İslâmî kimliklerini kaybetmiş ve yaşadıkları toplum içinde erimiş kimseler oluşturuyor. Çekoslovakya Müslümanlarının çoğunluğunu Türk ve Tatar asıllılar oluşturuyor.

Çin:Uzakdoğu ülkelerinden biri ve dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan Çin’de resmî istatistiklere göre 28 Milyon Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 2,3’ünü oluşturmaktadırlar. Ancak gerçek rakamın bunun birkaç katı daha fazla olduğu sanılmaktadır. 1936 Sayımında Müslümanların ülke nüfusunun % 10,5’ini oluşturdukları belirlenmişti. Bugün bu orana gören ülkedeki Müslümanların 128 Milyon civarında olması gerekir. Çin Müslümanlarının yarısı Türk kökenli yarısı Huidir. Türk kökenli Müslümanlar genellikle Sinkiang olarak adlandırılan Doğu Türkistan bölgesinde yaşamaktadırlar. Çin’de Çin İslâm Cemiyeti adında bir resmî kurum vardır. Resmî kimliğe sahip bu kurum Müslümanların çeşitli dinî işlerini yürütmektedir. Çinli Müslümanların hac organizasyonları da bu kurum tarafından yapılıyor.

Danimarka:İskandinav ülkelerinden olan Danimarka’da 25 bin Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 0.5’ini oluşturuyorlar. Danimarka’da Müslüman cemaat 1960’lı yıllardan sonra bu ülkeye çeşitli İslâm ülkelerinden işçilerin gitmesiyle oluşmaya başladı. Bu ülkede bir İslâm Kültür Merkezi ve 1976’dan bu yana faaliyette bulunan bir Müslüman Gençlik Teşkilatı mevcut. Bu teşkilatın bir anaokulu ile bir de İslâm Okulu bulunuyor.

Ekvator Ginesi:Orta Afrika ülkelerinden olan Ekvator Ginesi’nde 100 bine yakın Müslüman var ve ülke nüfusunun % 30’unu oluşturmaktadırlar.

Ermenistan:Kafkas ülkelerinden olan Ermenistan’da 250.000 civarında Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 7’sini oluşturuyorlar. Ermenistan’daki Müslümanların çoğunluğu Azeri’dir. Karabağ konusunda Azerbaycan’la anlaşmazlık içinde olan Ermenistan ülkesindeki Müslümanları rahat bırakmıyor. Geçmişte Ermeni askerlerin Azeri köylerine yaptıkları saldırılarda birçok Azeri Müslüman öldürüldü, birçoklarının evleri yakıldı, yıkıldı ve eşyaları yağmalandı. Bu baskı dolayısıyla bazı Azeriler Azerbaycan’a sığınmak zorunda kaldılar.

Etyopya: Doğu Afrika ülkelerinden ve eski adı Habeşistan olan Etyopya’da 15,5 milyon Müslüman vardır ve ülke nüfusunun yaklaşık % 31’ini oluşturmaktadırlar. Eski komünist dönemde Etyopya Müslümanları ağır bir zulüm ve baskı altında yaşadılar. Bu yüzden dinlerini yeterince öğrenemediler. İslâmî faaliyetler de büyük ölçüde aksadı. Bununla birlikte bazı yerlerde yine dar imkânlarla birtakım İslâmî eğitim faaliyetleri yürütüldü. Komünist rejimin yıkılmasından sonra yeni bir takım okullar ve dershaneler açıldı. Ülkedeki Kur’an eğitimi genellikle Kur’an-ı Kerim Hafızı Yetiştirme Cemiyeti tarafından yürütülmektedir. Komünist rejimin yıkılmasından sonra Müslümanlar çeşitli cemiyetler kurdular. Bunların başında İslâmî İşler Yüksek Meclisi geliyor. Bu meclis daha önce kurulmuş ancak komünistlerin ülke yönetimini ele geçirmelerinden sonra kapatılmıştı. Yeni dönemde tekrar açıldı. Yeni dönemde gençlere yönelik faaliyetleri yürütmek üzere de Müslüman Gençler Birliği adlı bir örgüt kuruldu.

 

Fiji:Büyük Okyanus içinde bir takımada ülkesi olan Fiji’de 61.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 8’ini oluşturmaktadırlar.

Fildişi Kıyısı:Batı Afrika ülkelerinden olan Fildişi Kıyısı’nda 5.100.000 Müslüman vardır ve ülke nüfusunun yaklaşık % 38’ini oluşturmaktadırlar. Fildişi Kıyısı Müslümanlarının % 48’i Mandinko, % 23’ü Mossi, % 12’si Soninke, % 11’i Senufo, % 4’ü Fulani, kalanı da Volof, Hausa, Berberi, Arap, Güney Asyalı gibi değişik etnik unsurlardandır. Fildişi Kıyısı’nda çok sayıda İslâmî kuruluş, 400 kadar cami, 1200 Kur’an okulu, ayrıca ilkokul seviyesinde eğitim veren birçok İslâm okulu mevcuttur.

Filipinler:Güneydoğu Asya’da Güney Çin Denizi’yle Büyük Okyanus arasında kalan takımadaların oluşturduğu Filipinler’de 3.5 milyon Müslüman vardır ve ülke nüfusunun % 5.4’ünü oluşturmaktadırlar. Filipinler Müslümanları değişik etnik unsurlardan oluşmakta ve çoğunluğu Moro ve Mindanao adalarında yaşamaktadır. Bu adalarda yaşayan Müslümanlar uzun yıllardan beri bağımsızlık mücadelesi vermektedirler. Buralardaki Müslümanların bağımsızlık mücadelelerini Moro İslâmî Kurtuluş Cephesi (MILF)’yle Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MNLF) organize etmektedir. MILF’nin liderliğini Nur Misvari, MNLF’nin liderliğini de Selâmet Haşim yapıyor. MILF mensupları MNLF’nin İslâmî duyarlılığını yeterli bulmadıklarından ayrı bir grup halinde mücadele ediyorlar. Filipinler hükümeti Müslümanları ağır bir baskı altında tutuyor. Diktatör Marcos dönemindeki zulüm onun yönetimden uzaklaştırılmasından sonra da aynen devam etti. 2013 yılı sonlarında Filipinler hükümeti ile Müslümanlar arasında bir anlaşma imzalandı.

Finlandiya:İskandinav ülkelerinden olan Finlandiya’da üç bin Müslüman yaşıyor. Bunların iki binini eski Sovyet cumhuriyetlerinden bu ülkeye göç eden Müslümanlar oluşturuyor. Bu ülkede İslâm 1925 yılında resmî din olarak tanındı. Dolayısıyla Müslümanlar da diğer din mensuplarının sahip olduğu haklara sahipler. Müslümanların dini eğitim vermek üzere kurdukları bazı okulları mevcut. Müslümanların çocukları resmî okullarda gördükleri öğretimin yanı sıra bu okullarda da dinlerini öğreniyorlar. Helsinki, Tempere ve Turku şehirlerinde bu tür okullar mevcut ve buralarda Tatar Türkçesiyle eğitim veriliyor. Müslümanların küçük mescitler şeklinde ibadet yerleri de bulunuyor. Müslümanların işlerini organize eden bir imamları var.

Fransa:Fransa’da 3 Milyona yakın Müslüman yaşıyor ve ülke nüfusunun % 5,2’sini oluşturuyorlar. Bu sayıyla Müslümanlar, Katoliklerden sonra ikinci büyük kitleyi oluşturuyorlar. Yani azınlık olarak Fransa’nın en büyük dinî cemaati Müslümanlardır. Fransa’daki Müslümanların 600 bin kadarı Fransız, 1,5 milyonu Arap asıllıdır. Fransa yönetimi İslâmî gelişmeden rahatsız oluyor ve bunu kısmen dizginleyebilmek için Müslümanların dini hürriyetlerini kısıtlamaya çalışıyor. Bunu da ‘entegrasyon’ adını verdiği bir anlayışa dayandırıyor. ‘Entegrasyon’ ile kastedilense Müslümanların Fransa’nın genel yapısına ve geleneklerine uyumlarını sağlamaktır. Ayrıca Fransa’nın laikliği bir devlet geleneği olarak benimsemiş tek Avrupa ülkesi olması da bu ülkede yaşayan Müslümanların çeşitli problemlerle karşılaşmalarına yol açıyor. Yönetim zaman zaman Müslüman kız öğrencilerin başörtülerini problem ediyor. Ancak hukuk kurumları açılan davalarda Müslüman kız öğrencilerin başörtülü olarak öğrenim görme haklarını te’yid etti. Fransa’da basın yayın organları da zaman zaman Müslümanları rahatsız edici yayınlar yapıyorlar. Fransa’da birçok cami ve İslâmî kurum mevcut.

Gana:Batı Afrika ülkelerinden olan Gana’da 5 milyon civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun yaklaşık % 32’sini oluşturuyorlar. Gana Müslümanlarının % 38’ini Moleler, % 13’ünü Akanlar, % 7’sini Yorubalar, % 6’sını Hausalar, kalanını da Gurma, Kotokoli, Songay, Fulani gibi değişik etnik unsurlar oluşturmaktadır. Gana’da birçok müstakil İslâmî okul ve camilere bitişik olarak inşa edilen dershaneler mevcut. Tibel bölgesinde İslâmî eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Gana Nur Enstitüsü adında bir enstitü kuruldu. Bu enstitü değişik İslâm ülkelerindeki İslâmî kuruluşlarla da yardımlaşmakta ve Gana’daki İslâmî davet ve eğitim çalışmalarını yürütecek elemanlar yetiştirmektedir. Gana’da oldukça yoğun bir Hıristiyanlaştırma faaliyeti var. Misyoner örgütleri bu ülkedeki Müslümanların sayılarını olduğundan çok az göstermektedirler. Gana’daki İslâmî gelişmelerin önüne geçmek için uğraşanlar arasında Siyonist Yahudiler de var.

Guyana:Güney Amerika ülkelerinden olan Guyana’da yaklaşık 68.000 Müslüman var ve ülke nüfusunun % 9’unu oluşturuyorlar. Guyana Müslümanları genellikle Güney Asya kökenlidir.

Güney Afrika:Güney Afrika’da 1.225.000 civarında Müslüman var ve ülke nüfusunun % 3’ünü oluşturmaktadırlar. Güney Afrika Müslümanlarının % 96’sı Asya kökenlidir. Bunların da % 53’ü Malay, % 47’si Hindistan asıllıdır. Asyalılar dışında kalan Müslümanların çok azı beyaz, kalanı zencidir. Müslümanların önemli bir kısmı Cape Town bölgesinde yaşamaktadır. Irkçı rejimin ülkeye hâkim olduğu dönemde Müslümanlar da ağır bir baskı altındaydılar. Ancak yeni yönetim Müslümanlara da bazı hürriyetler ve haklar tanıdı. Bu ülkede Müslümanların gerek lise ve gerekse üniversite seviyesinde eğitim veren ve dini ilimlerin öğretildiği birçok okulları mevcut. İslâmî tebliğ amacıyla da çeşitli kuruluşlar kurulmuştur. Bunların başında da Ahmed Deedat’ın idare ettiği Güney Afrika’da ‘İslâm Davasının Yayılması İçin Uluslararası Merkez’ geliyor. Müslümanların siyasî amaçlı birtakım kurumsal faaliyetleri de var. Müslüman gençlerin İslâmî yönden bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için ‘Güney Afrika Müslüman Gençlik Örgütü’ kurulmuştur.

Gürcistan:Kafkas ülkelerinden olan Gürcistan’da 650.000 kadar Müslüman yaşamakta ve ülke nüfusunun yaklaşık % 11’ini oluşturmaktadırlar. Gürcistan Müslümanlarının % 47’sini Azeriler, % 20’sini Osetinler, % 14’ünü Abhazlar, % 19’unu da Acar Gürcüler oluşturmaktadır. Acarlar olarak bilinen Müslüman Gürcüler çoğunlukla Acarya özerk bölgesinde yaşıyorlar. Buranın başkenti Türkiye’nin Artvin iliyle sınır olan Batum’dur. Müslüman Osetinler de çoğunlukla Güney Osetya özerk bölgesinde yaşıyorlar. Daha önce Gürcistan’a bağlı olan Abhazya Özerk Bölgesi uzun süren bir iç savaştan sonra 1993’te bağımsızlığını ilan etti. 600 bine yakın nüfusa sahip olan Abhazya’da Müslüman Abhazlar nüfusun %16’sını oluşturuyor. Gerek Gürcistan’da ve gerekse Abhazya’da Müslümanlar geçmişte uygulanan cahilleştirme politikası dolayısıyla dinlerini büyük ölçüde unutmuş ve içinde bulundukları toplumun hayat tarzlarını almışlar. Buralarda İslâmî hayatın yeniden canlandırılması için etkili bir eğitim ve tebliğ faaliyetine ihtiyaç var.

 

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz