28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
07/04/2014 - 01:30
Mustafa GEÇER
"BDP ve Avrasya Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü
gibi oluşumlar, Rusya’nın bölgeye dönme ve
elinde tutma amacına yönelik kurduğu siyasi,
ekonomik, kültürel ve askeri amaçlı oluşumlardır."
 
Demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi gelişen fikir akımları ile 20.yy başlarında tarih sahnesinden silindiği varsayılan imparatorluklar,  yeni kisveleri ile yeniden sahne almaya başladılar.                                                            
İnsanlığı avutucu kavramların arkasına gizlenmiş emperyalizm ve sömürgecilik hastalığı, terörizmle mücadele, demokrasi, barış ve güvenliğin korunması gerekçeleri ile daha güçlü silahlar geliştirerek, ağlarını daha da sağlamlaştırarak, mazlum toplumları aleni olarak ezmeye başladı.                                                                                                                                  
Çin, Hind, ABD İmparatorlukları, farklı görüntülere bürünerek varlıklarını hep sürdürdüler.                                                            
Dünya barışı ve huzurunu bozmaya, tehdit oluşturmaya devam ediyorlar.
Roma Germen imparatorluğu, Avrupa Birliği  adı altında yeniden hayata döndü. Afrika ülkelerini masum kavramların ardına sığınarak yeniden istilaya başladılar.                                                                                                                                                                                
Çarlık Rusya’sını  “Halklara özgürlük”,  “Patronların emekçinin emeğini sömürmesine son”, ”herkese özgürlük, barış ve eşitlik” gibi yaldızlı sloganlarla deviren Vladimir Lenin, 1917’ de kurduğu sözde, halkların gönüllü birlikteliğine dayalı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Stalin yoldaşla diktatörlüğe ve baskıya dayalı bir imparatorluğa dönüşerek önce SSCB’ yi oluşturan toplumları pençesine alarak yok etmeye, onların kanını emerek artırdığı gücü ile Rus emperyalizmini dünyanın dört bir yanına yaymayı başarmıştı! Komünist yönetimin elitleri, pençelerine geçirdiği kendi emekçileri, köylüleri ve diğer bağlı milletlerin kanını emerek semirdi.  Büyüyen gövdelerini gizleyemez hale gelince, 1990 yılı başlarında Liberal-Kapitalist rejime dönüşerek kendilerini bu yeni yapıda, yenileyip meşrulaşıp, halk adına ellerinde tuttukları kaynak ve zenginlikleri tamamen zimmetlerine geçirerek milyarder oligarklar olarak dünya sosyetesinde saygın(!) yerlerini aldılar.  
 
'SSCB dağıldı’ dendi. 70 yıl göklere çıkarılan, uğrunda  milyonlarca insanın canı, malı, telef edilen  Marksist-Leninist rejime lanetler okunmaya başlanıp, tüm Lenin heykelleri ve Berlin duvarı yerle bir edildi.  Sosyalist rejimin ürettiği her şey, tedvin (kodifike) ettiği kanunların yazıldığı tonlarca kanun kitapları, hurda kâğıt yığınları haline geldi.  Görünürde böyle oldu. Dünya kamuoyuna böyle gösterildi, dünya da böyle görmek istedi. Ancak Rusya’nın emperyalist ruhu değişmedi. Eline geçirdiği hiçbir avını, hiçbir şekilde başkaları ile paylaşmak niyetinde değildi. “Rusya Federasyonu” kuruldu. Önce Bağımsız Devletler Topluluğu adı altında diğer bağlı topluluklar üzerinde egemenliğini ipi biraz gevşeterek devam ettirmeyi sürdürdü. Neticede fiili olarak SSCB’ den farklı bir durum olmadı. Tüm uydu Sovyet cumhuriyetlerinin başındaki kişilerin çoğu SSCB rejiminin atadığı kişiler olup, değişmedi. İpin biraz gevşetilmesi ile bağımsızlık hülyasına kapılan Tacikistan, Azerbaycan ve bazı Kafkas ülkelerindeki bağımsızlık niyeti ve eylemleri ipleri çekilerek kanlı bir şekilde bastırıldı. Rusya Federasyonu adı altında teşkilatlanan Yeni Çarlık Rusyası, kendisini Liberal- Kapitalist demokrasi ile perdeleyip, dönüşüm kaosunu atlatıp güçlendikçe, SSCB dönemi sömürgeleri ülkeler ile ağlarını ve bağlarını güçlendirdi. Üzerine  kadife eldiven geçirse de çelik yumruğunu sürekli hissettirdi.                                                                        
Bir ineğin işkembesine alel acele topladığı otlar gibi onları ağzına göre geviş getirerek lokma lokma çiğneyip yavaş yavaş yutup sindirmeye başladı.                                                                                                
Yeni Çar Vladimir Putin’le beraber, Avrupa Birliği’ne kaptırdığı, Litvanya, Letonya, Estonya  gibi küçük birkaç parça kaybı ile Rusya İmparatorluğu olanca iştiha ve acımasızlığı ile yeniden sahne aldı.                                                                                  
Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan St. Petersburg (Sankt Peterburg) kentinde doğdu. Leningrad  Devlet Üniversitesi, Uluslararası Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı. Mezuniyetinin ardından, 1975'ten itibaren KGB'de çalışmaya başlayan Putin, bir süre Almanya'da görev yaptı, Leningrad'a dönmesinin ardından da üniversite yönetiminde görev aldı. Putin, 1998-1999 yıllarında, Rusya İç İstihbarat Servisi FSB'nin başkanlığını yaparken, aynı zamanda, yeni Rusya'nın Politbürosu olarak da adlandırılan Rusya Güvenlik Konseyi'nin sekreterliği görevini yürüttü.  Devlet Başkanı Boris Yeltsin 'in 31 Aralık 1999'da istifa etmesinin ardından, Anayasa gereği, üç ay içerisinde devlet başkanlığı seçimi yapılıncaya  kadar bu görevi vekaleten üstlendi. Putin, Rusya'da yapılan başkanlık seçimlerinde  %50'nin üzerinde oy toplayarak, birinci turda devlet başkanı seçildi. 7 Mayıs 2008 'de görev süresi dolarak yerini emaneten yeni devlet başkanı Dimitri Medvedev'e bıraktı ve Rusya'nın başbakanı oldu. 4 Mart 2012 'de 3. kez % 63.6 oyla Rusya Federasyonu 'na devlet başkanı seçilmiş tir.  Başkan yürütmenin ve askeriyenin başıdır. Meclisten çıkan kanunları veto etme hakkı vardır.                  
 
VII.YY’ larda etkinliği olmayan  Moskova Prensliği’nden oluşan  Rus Çarlığı, XVI. YY’da Çar Korkunç İvan’la Kazan hanlığını yıkarak  Ruslara, Doğu ve Türkistan (Orta Asya) yolunu açtı. Bugünkü   Moldova’dan  ve Moskova’nın  hemen doğusundan kuzeye uzanan hat ile Doğu’da Japonya, Kore ve Çin, Kuzey’de Sibirya ve Kuzey Buz Denizi, Güney de Afganistan, İran ve Türkiye ile sınırlı yaklaşık 15 milyon km2 alana sahip çok geniş, %80’ i Türk soylu kavimlerin ve kalanı Moğol ve diğer küçük etnik toplulukların vatanı olan bu arazileri  işgal etmiştir. Bu kendisine 9000 asker kaybına mal olmuştur. Bu topraklar halen Rus işgali altındadır. Rus yayılması ve emperyalizmi, denizaşırı ülkelerde değil, daha çok bu bölgelerde olmuştur.  İstisna olarak Çarlığın 1724 yılında finanse ettiği Rus Kaptan Vitus Jonassen  Bering 1741’ lerde Alaska’yı keşfederek, Amerika Rusyası olarak Rusya İmparatorluğu’na katmıştır. 1804’de Alaska’nın başkenti sayılan yerli kasabası Stika’da Ruslarla, savaş bilmeyen barışçı yerli Tlingit Kiks kabilesi arasında bir savaş meydana gelir. Savaşın sonucunda yerli kabile mensuplarının çoğu katledilir. Geriye kalanlar, binlerce yıldır yaşadıkları topraklarından çıkarılırlar. Daha sonraki yıllarda, Çar II. Aleksander’in Rus İmparatorluğunun Amerika’daki topraklarını, “gelir getirmiyor” diye daha fazla elinde tutmamış,1824’de ABD ile,  1825’de ise İngilizlerle yapılan antlaşmalarla belirlenen “Rus Amerikası”  Alaska,  yerli halkı ile beraber 7.2 milyon dolara ABD’ ye satılmıştır.                                                                                                                                                            
1917 komünist rejim kurulmakla, Marksist ideoloji ihracı ile Rus emperyalizmi dünyaya yayılmıştır. 1990 Mikail Gorbaçov , “Yeniden Yapılanma” (Perestroyka) ve “Açıklık” (Glastnost) politikaları  ile komünist rejim Rusya’ da  çökmüştür. Ruslar’ın, rejim değişikliğinin ortaya çıkardığı kaosta, kısa bir süre dünyaya  ilgisi azalmışsa da Kırım, Kafkasya ve Türkistan’dan gözünü hiç ayırmamıştır . Rejim değişikliği, uydusu ülkelerde hafif bir özgürlük rüzgarı estirmiş ise de  bu rüzgar dinmeye başlamıştır.                                                                                                                                  
 
Yeni Çarlık, Rusya Federasyonu 83 federal bölgeden oluşmaktadır. Rusya sınırları içerisinde, 160 farklı etnik grubu olduğu tahmin edilmektedir. 145 milyonluk Rusya Federasyonu nüfusunun %73'ünü kentlerde yaşayanlar, %27'sini ise kırsal kesimde yaşayanlar oluşturmaktadır. Rusya Federasyonu, 17,098,242 km2'lik yüz ölçümü ile  dünyanın en geniş ülkesidir.
Ayrıca Rusya nüfus bakımından dünyanın en kalabalık sekizinci ülkesi konumundadır. Km2’ ye, 8.2 kişi düşmektedir.  2007 yılında, aylık çocuk yardımını ikiye çıkararak 55  Dolar yapmış, tek seferlik ödemeyi ise ikinci çocuktan sonra çocuk başına 9.200 Dolara yükseltmiştir. Bu uygulamalar sonrası Rusya, şu anda Sovyetler sonrası en yüksek doğum oranına ulaşmıştır. 
Rusya, yayılmacı emellerle Türkistan ‘a yeniden dönmeye başlamıştır.
 
Türkistan’da bulunan Türk kökenli ve Müslüman toplulukların yaşadığı ülkeler olan Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkelerde siyasi, ekonomik  ve askeri etkinlik ve egemenliğini  sürdürmek için yeni yeni anlaşmalarla kalıcılığını artırıcı yapılanmalara hız vermiştir. Askeri üsler kurmuş, mevcutlarını 15 yıl, Tacikistan’ da  2042 yılına kadar kalma anlaşması yapmıştır. Baraj yapımları, o ülkelerdeki büyük ve stratejik kurumları yok pahasına sembolik fiyatlarla satın almaya başlamıştır. Kiralarını ödememektedir. BDP ve Avrasya Birliği, Şanghay İşbirliği Örgütü gibi oluşumlar, Rusya’nın bölgeye dönme ve elinde tutma amacına yönelik kurduğu siyasi ekonomik kültürel ve askeri  amaçlı oluşumlardır. Rusya bu konularda Türkistan’da her şeye rağmen üstünlük kurmuş ve işi sağlama almış durumdadır. Kafkasya ve Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde baskısını sürdürmektedir.                                                                                                                                                                                                      
Son Ukrayna olayları  Rusya’nın artık kendisini yeniden küresel güç olarak hissettiği, yeterli güce eriştiği, dünyanın ulaştığı söylenen uluslararası değerlere meydan okuduğu, siyasi gücünün yetmediği yerlere askeri güçle ulaşma yoluna başvurabileceğini kanıtlama gösterisi olmuştur.                                                  
Yeni Çarlık İmparatorluğu içinde ve mücavir alanında yer alan ülkeleri yola getirme mesajını vermiştir. Kırım’ı işgal ederek bir oldu bitti ile Rusya’ya bağlamış, bununla da yetinmeyerek, jeostratejik alanda rekabet içinde olduğu AB ve ABD’ ye rağmen bu eylemi yapmış, Ukrayna’nın ve Kazakistan’ın yarısını topraklarına katma hesabı yapma cesaretini göstermiştir.                                                                                                                                                    
Yeni Rus çarlığının bu hamlelerine karşı diğer küresel güçler; kınama, Karadeniz’e birkaç savaş gemisi gönderme, Polonya’da üç- beş yüz askerle tatbikata katılma ve ekonomik yaptırım açıklamaları  gibi, caydırıcı olmayan çok cılız karşılık verebilmiştir. Türkiye, seyirci kalmaktan başka mecali kendisinde görmeyerek, stratejik müttefikimiz (!) ABD ve AB’ nin ağzına bakmaktan başka iş yapamamaktadır. Diğer Türki Cumhuriyetler yöneticileri, güvenlikleri için teslim olmayı en emin yol görmekte, Rusya’nın hışmından kendilerini koruyabilmek için, ona yakın durma politikası gütmektedirler. Türkiye’nin ve diğer halkı Müslüman ülke yöneticilerinin AB ve ABD limanına sığındığı gibi.                                                                                    
Birlik sağlamayan yöneticilere bu vebal, Müslümanlara da bu zillet, kıyamete kadar yeter de artar bile.  Birileri durdurmazsa, ki öyle bir belirti henüz yok gibi, Rusya yayılmaya devam edeceğe benziyor. Netice olarak, mazlumların koruyucusu Osmanlı İmparatorluğu dışında, Yeni Çarlık Rus İmparatorluğu da tarih sahnesine çıkma aşamasındadır. Hatta, çıkmıştır diyebiliriz.                                                                                                
Allah (cc) insanları, cehaletten, zalimlerden, sömürgecilerin ve yeni çarlığın zulmünde korusun.
YORUMLAR
Mustafa Apaydın 07-04-2014, 07:13:26
Müslümanlar zillet altında malesef. Teşekkürler...
 
MURAT ABA 08-04-2014, 09:06:40
UKRAYNA'YA RUSYA GİRECEK,3.DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK.TÜRKİYE İNŞALLAH SURİYE'DE OLDUĞU GİBİ UKRAYNA DA DA AHKAM KESMEZ...DAVUTOĞLU FOTOGRAFI TAM GÖREMİYOR.TAM ANLAMIYLA OKUYAMIYOR YAŞANANLARI...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz