6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
24/03/2014 - 10:31
Mustafa GEÇER
"Yöneticileri seçerken kullandığımız oy, bizim adımıza
yönetimi üslenecek kişiye verilmiş bir vekalettir. Onun
yapacağı iyilikler, hayırlı işler, güzellikler, halka hizmetlerde
bizlere de hisse olduğu gibi, yapacağı haksızlık, zulüm,
rüşvet ve kötülüklerde de bize hisse vardır."
 
Ortak değerleri bulunan insan topluluklarının bu değerlerini  koruyup, yaşayıp, yaşatabilmeleri, hür olmaları şartına bağlıdır. Hür ve bağımsız olabilmenin en önemli şartı ise, teşkilatlanmış, siyasi, hukuki idari (yönetsel) bir yapıya sahip olmaktan geçer.                                                                                                                                                            
Bu birliğe İslam literatüründe  “ümmet” , Laik literatürde ise ırki (etnik) kökene  dayalı olarak “ulus” denir.  Ümmet kavramı daha geniş olup, İslam inancına sahip ulusları da içine alır.                                                                            
Teşkilatlanmış siyasi birliğe devlet, devletin üzerinde kurulu olduğu kara parçasına vatan veya ülke denir.  Devletin egemenlik gücünü kullanacak onu yönetecek olan veya olanlara, iktidar veya hükümran güç, nasıl yönetileceği şekle rejim denir. Devletin kimler tarafından nasıl yönetileceğine hükümran güç karar verir. Hükümran güç toplumun uymak zorunda olduğu kuralları (kanun) koyar  ve yürütür. Kuralları ihlal edenleri cezalandırır.                                                                                                                                                        
Batı tipi seküler laik demokratik düzenlerde, “hükümranlık (egemenlik) kayıtsız şartsız ulusundur (milletindir)” ilkesi,  rejimin belirleyici   “olmazsa olmaz” ön şartıdır.  Egemenlik ulus tarafından seçilen  vekiller aracılığı ile temsilen millet adına kullanılır. Bu idari yapıya temsili demokrasi denir. Bu rejim 1876 yılında kısmen ülkemize de ithal edilmiştir. “Allah’ın (cc) dediği olur” un, “Halkın dediği olur” şekline çevrildiği bu batıl rejimlerin uygulanmasında, maalesef ne Allah’ın (cc) dediğine, ne de halkın dediğine itibar edilmemiştir. “Siz kendinizi değiştirmedikçe biz değiştirecek değiliz, neye layık iseniz öyle yönetilirsiniz” ilahi düsturu çerçevesinde, hep derin ve onların bağlı olduğu güçlerin dediği olmuştur. Özellikle halkı Müslüman ülkelerde halka seçtirilen vekiller dolayısı ile iktidarlar, görünüş ve söylemde yazılı metinlerde” millet adına”  deseler de, egemenliği millet adına değil, başka hükümran güçler adına kullanmışlardır. Buna millet şahittir,  tarih şahittir, Allah(cc) şahittir. Sözde millet adına, millete olmadık zulümler yapılmıştır. En büyük zulüm insanları Allah’a (cc) kul olmaktan alıkoymaktır. Ülkemizde öncelikli iş olarak, rejim güçleri tarafından devletin gücü kullanılarak bu yapılmıştır.                                                                                                                                            
Getirildiğimiz noktada en önemli konu, devletin kim tarafından nasıl yönetileceği sorunudur. Ülkemizde özellikle Cumhuriyet döneminde toplumun ictimai, iktisadi, mali, hukuki, siyasi, kültürel dokusunda bulunan İslam’a ilişkin her şeyin kazınmasına yok edilmesine öncelik verilmiştir.  Hafızalardan, tarihten, kitaplardan, şehirlerden, sanattan, mimariden, doğamızdan, şahsi ve toplumsal tüm hayat alanlarımızdan İslam’a ait ne varsa silinmeye çalışılmış Batının, batıl anlayışına yönelme çalışmalarına hız verilmiştir. Bu çalışma toplumda belirli oranda yerleşmiş ve taban oluşturmuştur. Devletin yönetilmesine yani siyasi alana dair dokusunda İslami renkte tek hücre dahi bulunan şahıslara, kurdukları partilere bu alanda millet istese bile hayat hakkı tanınmamaya çalışılmıştır. Millet, haksızca ve ahlaksızca aldatılmıştır. Kendisinden başkası olmaya zorlanmıştır.                                                                                                                                                                        
Bulunduğumuz zamanda, ülkemizde “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yalanı kapsamında, yerel ve genelde ülkeyi yönetecek şahıslar güya seçimlerle seçilmekte, bizlere de bu “Demokrasi Tiyatrosu”n da seçmen olarak rol verildiğinden siyasi oy tercihlerimizi yapıyoruz. Oy kullanmayanlara ceza yazılıyor.                                                                                                                                                                              
Bir Müslüman olarak  iyi insanları seçerek, iyiye doğru bir yöneliş olur ümidiyle, seçime katılıp siyasi tercihlerde bulunuyoruz.                                                                                                                                                                                
Siyasi tercihlerimizde ölçülerimiz (kriterler) ve ölçülerde önceliklerimiz neler olmalıdır?                                                              
Bu yazımızda  30 Mart 14 yerel seçimleri de yaklaştığından bu soruya cevap aramaya çalışacağız.
 
I-Tercih edebileceğimiz siyasi partinin özellikleri:                                                                                                                                            
1-Tercih edeceğimiz partide ilke olarak, ahlak ve maneviyatın öncelikli bir vasıf olduğu, bu vasıfların geliştirilmesine ilişkin çaba, görüş ve icraatın bulunması gerekir.                                                                                          
2-Öncelikli tercih ve amaç, devletin tüm gücü, millet ve demokrasi adına kullanılarak dipçik zoru ile uzaklaştırıldığımız asli manevi kimliğimize dönmek olmalıdır. Bu amaca yönelik programları olan partiye destek verilmelidir.
3-Tercih edeceğimiz parti, mevcut rejim içinde onun temel ilkelerine bağlı kalınarak değil, insanların dünya ve ahiret saadetine vesile olacak çözümlerin kendi manevi değerlerimiz ekseninde üretilebile ceğine inanan ve üretmek isteyen bir parti olmalıdır.                                                      
4-Dağınık haldeki halkı Müslüman ülkelerin birlik kurarak küresel  güçlerin, her türlü saldırı sömürü ve vesayetinden kurtulmaları yönünde küresel görüşe, siyasete ve çalışmaya  sahip ve öncü olmalıdır. Uluslararası gayri İslami, siyasi, askeri, kültürel, hukuki yapılanmalara entegre olarak, onların nezdinde izzet ve şeref arama hastalığını temel politika ve çıkış yolu olarak gören ve inanan parti olmamalıdır.                                              
5-Milli ve manevi kimlik korunarak, Milletimizin refahını, İktisadi, siyasi, mali, hukuki bağımsızlığını, manevi  ve maddi gelişmesini, adalet ve toplumsal barışı, hak sahibinin hakkına kavuşup onu özgürce kullanabilmesini sağlayacak, milletin izzet ve şerefini yüceltecek proje, program ve çalışmaya, şahsiyetli  bir dış politik görüşe sahip olmalıdır.                                                                                                                                                                
Şurası unutulmamalıdır ki, kendi kimliğini ve medeniyetini reddeden, dışa bağımlı politikalar ve yüzlerce yıllık uygulamaları, bizleri maddi ve manevi yönden bulunmamız gereken noktaya taşıyamamıştır.  
 
II-Seçeceğimiz kişilerde aranacak özellikler.
1-Aday yukarıda sayılan özelliğe sahip partiden olmalıdır.                                                                                                                
2-Görev talep etmiş değil, görev verilmiş kişi olmalıdır.                                                                                                                        
3-Görevi, şahsi şan şöhret menfaat sosyal statü (vizyon) aracı değil bir hizmet aracı olarak görmelidir.                                                                      
4-Ahlak ve maneviyatı yüksek ve bu değerlere önem veren, yaşayan bir kişi olmalıdır. 
 
5-Adaylık koyduğu görevi yapabilecek ehliyete sahip olmalıdır.                                                                                             
İslam alimleri yöneticilerde aranacak, aşağıdaki çoğu sayılan özelliklerde ittifak etmişlerdir :                                                                  
 
Müslüman olmak:  Müslüman olmayandan, Müslümanlara yönetici olmaz.                                                                                                                
Akl-ı selim sahibi olmak: Aklı selimin alameti, kişinin, Allah’ın razı olacağı ameller yapması, Allah’ın gazap edeceği, gazabını celbedeceği kötülüklerden sakınmasıdır.                                                                                                                          
İlim: Yöneticiler öncelikle yapacağı işi, dini ilimleri, tarihi, toplumun örf ve adetlerini, fert ve toplum psikolojisini, sosyolojiyi, içinde yaşadığı çağın siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel yapısını, dünyada meydana gelen olayları çok iyi bilmeli ve değerlendirebilmelidir. Bir yönetici olarak, kendi durumunu, yönettiği kurum ve kuruluşun dînî, iktisadî, hukukî, kültürel yapısını, çok iyi bilmeli, çok iyi değerlendirebilmelidir.                                  
 
Adil olmak: Adil olmayanlar, yöneticiliğe asla layık değillerdir. Adaletin icrasında ırk, akrabalık, zenginlik, fakirlik gibi hususlar etkili olamaz. Hangi inançtan, hangi ırktan, hangi kesimden olursa olsun haklı olanın hakkı, zalimden alınıp kendisine iade olunmalıdır. İdareci hem adil olacak, hem de adaletin icra edilmesine yardımcı olacak, bu hususta asla tavizkâr davranmayacaktır.
 
Dürüstlük: Yalancı, sahtekâr, insanlara karşı dürüst davranmayan, sürekli aldatan kişilerin iş başına gelmesi, o millet için büyük bir felakettir.
Doğruluk, dürüstlük; kalpte niyetin, dilde sözün, azalarda amelin aynı olması demektir.                                                                                        
Kabiliyet: İdarecilik ve yöneticilik çok üstün bir kabiliyet ister. Kabiliyeti olmayan kişilerin böyle bir işe talip olmaması gerekir.
 
Cesaret: Yönetici cesur olacaktır. Gerektiğinde risk altına girmekten asla çekinmeyecektir. Ancak tehevvür, yani aşırılıklar, taşkınlıklar cesaret ile karıştırılmamalıdır.            
 
Basiret-Feraset: Yöneticiler basiret ve feraset sahibi olmalıdır. Bön ve ahmaktan yönetici olmaz. İdareci, muhatabının beden dilini çok iyi anlamalıdır. Kelimelerle ifade edilemeyen, ya da kelimelerin arkasına gizlenen pek çok gerçekler, azaların sergilediği tavırlardan okunur ve anlaşılır.
 
Sabır-Sebat: Yöneticilik çok büyük sabır isteyen bir iştir. Aceleci, istikrarsız kişiler, böyle ağır işlerin, ağır yüklerin altından kalkamazlar. Sabır, bir kararlılık ve dayanıklılıktır. Kararlı ve dayanıklı olmayan kişiler sabredemez, doğrular üzerinde, hak üzerinde sebat gösteremez.                        
 
Affetmek: Affetmek çok büyük bir ahlaktır. O bakımdan yöneticiler gerektiği zaman affetmesini bilmelidirler. Özellikle şahıslarına karşı yapılan bir hatayı, hakareti affetmesi, büyük bir fazilet ve meziyettir.                                                                                                                                          
İstişare: Yöneticiler istişareye ne kadar önem verirler ve ehli ile istişare ederlerse, yönetimlerinde, kararlarında, icraatlarında o kadar isabetli olurlar. Yönetici seçimi yaparken yukarıdaki öncelik sırasına göre tercihte bulunmalıyız.
Fabrika yaptı, yol yaptı, köprü yaptı, konut yaptı, çalışana, emekliye çok yüksek ücret artışı yaptı v.s gibi maddi icraatlar, tek ve öncelikli tercih sebebi olamaz. Tercihte, manevi özellik ve boyut yanında maddi boyut ancak tercih sebebi olabilir. Manevi ve ahlaki yapıdan yoksun biri ne yapmış olursa olsun tercih edilemez. Yoksa  Şimon  Peres, Merkel, Putin, Çin, japon, Amerikan yöneticileri maddi planda, akıllara durgunluk verecek, ülke imarına ilişkin  eserlerin, on mislini, yüz mislini, daha çoğunu, büyüğünü, iyisini yapmışlar, yapıyorlar. Çalışana, emekliye daha çok para veriyorlar. Ülkemize gelip aday olsalar, iyi yol, köprü, konut, park yaptı, daha çok para veriyor diye onları yöneticimiz olarak seçemeyiz.  Ancak yöneticimiz emrinde uzman olarak çalışabilirler.                                          
Seçmek seçilmekten daha çok sorumluluk yükleyen bir işlemdir.                                                
Seçtiğimiz kişiler bizi temsilen icraat yapacaktır. Yapacağı yanlışlık ve haksızlıklardan bizlerde müteselsilen sorumlu olmakla karşı karşıyayız.                                                                                                                                                                           
Bir avukata bizi temsil etmesi için vekalet verdiğimizde, onun bize vekaleten yapacağı tüm iş ve işlemlerin sonuçları bizi bağlar. Bizim adımıza keşide ettiği çek veya senedi biz ödemek durumundayız.  Onun kaybettiği bir dava sonucu verilen cezayı, bizim çekmemiz gerekecektir. Yöneticileri seçerken kullandığımız oy,  bizim adımıza yönetimi üslenecek kişiye verilmiş bir vekalettir. Onun yapacağı iyilikler, hayırlı işler, güzellikler, halka hizmetlerde bizlere de hisse  olduğu gibi, yapacağı haksızlık, zulüm ,rüşvet ve kötülüklerde de bize hisse vardır.  “Bizi ilgilendiren bir şey yoktur” diyemeyiz.  İtikadı yapımıza aykırı bir kanun (yasa) yapılıp yürütülmesi halinde, bundan vekil kadar asiller olarak bizim de sorumlu olma, vebale girme riskimiz vardır. Bahçemize bahçıvan, kamyonumuza şoför, dükkanımıza tezgahtar, kasiyer seçerken gösterdiğimiz titizliği; ülkeyi, yönetimini  ve geleceğimizi teslim edeceğimiz kişileri seçerken de göstermiyor isek, olanlardan şikayete hiçbir hakkımız olamayacağı gibi, kötü yönetimin sonuçlarının vebalinden de kurtulamayız.
Dünyada ve ahirette beraber olacağımız yol arkadaşlarımızı iyilerden seçebilmemiz dileğiyle.
YORUMLAR
MUHAMMED KALIN 24-03-2014, 09:11:44
OY MES'ULİYETTİR. OY VEREN VERDİĞİ OYUN KARŞILIĞINI KABİRDE GÖRECEKTİR.ABD ASKERLERİNE DUA EDEN BİR ZİHNİYETE OY VERENLER O ABD ASKERLERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ KATLETTİĞİ MÜSLÜMANLARDANDA VEDİKLERİ OY SEBEBİYLE MESULDÜRLER.ALLAH BİZE ŞUUR VERSİN...
 
KADİR TEKİN 24-03-2014, 13:16:36
avukat örneği güzel olmuş,birine temsil yetkisi veriyorsak yaptığından mes'ulüz...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz