3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
17/03/2014 - 11:52
Mustafa BİLGEN

Bugün, dünyamızda yaklaşık 2 Milyar Müslüman yaşıyor. Bu da, dünya nüfusunun 1/3’ü demektir ve azımsanacak bir nüfus değildir. Nüfus bakımından İslâm Dünyası, potansiyel bir güç oluşturmaktadır. İnsan yaşamı için en iyi şartların bulunduğu İslâm ülkelerinde, yıllık nüfus artışı fazla olmaktadır. Nüfus planlamaları, savaşlar, afetler ve kıtlıklara rağmen, Müslümanların sayısı, normal bir seyirde artmaktadır.

İslâm Dünyası’nın Ekonomik Gücü 

İslâm ülkelerine kısa bir göz atılacak olunursa; her birinin önemli bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğu görürüz. Topraklarının üzerinde çok çeşitli tarım ürünleri yetişmektedir. İslâm ülkelerinin her biri, büyük baş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından çok zengindirler. Bu özellikleri ile bütün olarak düşünüldüğünde, İslâm Dünyası; kendi kendine yeterli olduğu gibi önemli miktarda gıda stokuna sahiptirler.

Yer altı kaynakları incelendiğinde, görülür ki, İslâm Dünyası; muazzam bir servete sahiptir. Dünya petrol rezervleri (kaynakları)’nın % 66’sı Ortadoğu’da yer alan İslâm Ülkelerinin elinde bulunuyor. Diğer İslâm ülkeleri ile birlikte, dünya petrolünün % 70’den fazlası, İslâm Dünyası’nın elindedir. Petrol rezervleri bakımından, en zengin beş ülkenin hepsi (S. Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İran), İslâm ülkesidir. Doğal Gaz rezervleri bakımından en zengin beş ülke, Sovyet Rusya (bu ülke rezervlerinin büyük bir bölümü Müslüman Türk Ülkeleri’nde yer alır)’dan sonra, dördü (İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ) yine İslâm ülkesidir. Öte yandan, İslâm ülkeleri; uranyum, demir, bakır, kurşun, çinko, gümüş, elmas gibi çok çeşitli zengin maden kaynaklarına sahiptirler.

Bütün bu zenginliklere ve kaynaklara rağmen dünya ülkelerine bakıyoruz ve G-8 diye tanımlanan gelişmiş ülkeler arasında, tek bir İslâm ülkesi göremiyoruz. Peki neden? Tüm bu kaynaklar, Batılı ülkelerin hizmetine sunulmuş da ondan. Gerçekten bugün İslâm Dünyası’nın elinde bulunduğu tüm yer altı kaynakları, gelişmiş Batılı ülkelere tarafından çıkarılmakta ve kullanılmaktadır. Sahip olduğu zenginlik kaynağından İslâm ülkesine düşen pay, devede kulak misalidir. Kulak da, çeşitli entrikalarla, sürekli kemirilmektedir. Daha geçtiğimiz yıllarda (20 Eylül 1994), Asrın Petrol Antlaşması diye takdim edilen, Azerbaycan petrollerinin 30 yıl süreyle arama, üretim ve pazarlamasının söz konusu olduğu, 10 şirketin oluşturduğu Konsorsiyum’a bir bakın. Gerçeği bütün çıplaklığı ile göreceksiniz. 510 milyon ton petrol rezervi için yapılan Antlaşmaya göre, şirketlere düşen paylar şöyle; Amerika Birleşik Devletleri’ne ait beş petrol şirketinin (Amoco, Unocal, Stateoil, Mcdermott, Ramco) payı toplam % 42’yi buluyor. İngiltere’nin BP’sine % 17,1, Rusya’nın Lukoil’ine % 10, Norveç’in Penzoil’ine % 9,8’lik pay ayrılmış.

Dünya’nın en zengin 10 ülkesine bakacak olursak; Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Brunei gibi İslâm ülkelerini görürüz. Öte yandan en fakir ülkeler içinde, Gine-Bissau, Bangladeş, Mali, Burkina Faso (Yukarı Volta) gibi Müslüman ülkeler vardır. Bu özelliği ile bugün İslâm Dünyası, çıkmaz bir ikilem içindedir. Eğer bugün, İslâm dünyasında, barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa, söz konusu bu ikilem mutlaka aşılmalıdır. Yoksa fakir İslâm ülkeleri, birer birer, zengin Batı ülkelerinin dümen sularına girerler. Allah (c.c.) korusun, eğer açlık içinde kıvranan Müslümanlar, yardım karşılığında, din değiştirilirse, bunun vebali, tüm zengin İslâm ülkelerinin üzerine düşer. Bu da, Müslümanlar için cevaplanması en zor sorulardan biridir.

İslâm ülkeleri, doğal şartlar, siyasal durum ve ekonomik zenginlikler bakımından, diğer ülkelere göre avantajlı durumda ise, neden 20. Yüzyılda, hep sömürülmüştür? Neden sömürü düzenine karşı koymakta gecikilmiştir? Yeni bir yüzyıla yani 21. Yüzyıla büyük sancılar içinde giren İslâm dünyasını, nasıl bir gelecek beklemektedir? Tüm bu soruların cevabını birkaç madde başlığı altında toplamak mümkündür.

İslâm Dünyası’nın Geleceği

Gelecek Müslümanlar için son derece ümit vericidir. Gerçekten, önümüzdeki 21. Yüzyıl, Müslüman’ın asrı olacaktır ve göstergeler buna işaret etmektedir. Bugün yaşanan sıkıntılar geçicidir. Akıtılan Müslüman kanı ve gözyaşları, mutlaka bir gün dinecektir. İslâm Dünyası’nın gelecek yüzyılda, mutlu ve huzurlu olabilmesi için, değişik atılımlar yapması ve adımlarını daha emin bir şekilde atması gerekmektedir. Bu atılımlardan bazıları ise şöyle sıralanabilir:

1. İslâm ülkeleri, üzerinde yaşadıkları bölgenin jeopolitik önemini kavramalıdır. Diğer dünya güçleri tarafından, her an hilalin parçalanması için çaba harcadıkları unutulmamalıdır. Gerçek dostun, kardeş Müslüman ülkeler olduğu kabul edilmelidir.  İslâm Birliğini engelleyen hastalıklar ve dış faktörler İslâm ülkelerinin yöneticileri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmalıdır. Çünkü gerçek dostluk, sadece maddî değil, manevî yönden de perçinlenmelidir.

2. İslâm ülkeleri, Birleşmiş Milletlerden (BM) daha güçlü ve etkili bir teşkilat kurmalıdır. Kurulacak olan bu teşkilat içinde, ‘Veto Hakkı’ gibi sosyal adaleti zedeleyen ve insan haklarına ters düşen haklarla donatılmış üye devletler olmamalıdır. Bunun için, mevcut İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ) adını değiştirerek İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) adını almıştır. Tüm İslâm ülkelerinde açtığı bir yarışma ile yeni bir amblem benimsemiştir. Teşkilat isim olarak ‘Konferans’tan ‘İşbirliği’ne geçmiştir ama ‘işbirliği’ ifadesi de mevcut kurumsal yapısı da yeterli değildir. Sadece işbirliği değil esasları ve hedefleri belirlenmiş ve bütün Müslümanları temsil eden, yaptırım gücü olan ve tüm dünyada etkili bir ‘İslâm Birliği’ haline dönüştürülmelidir. Bu konu, vakit geçirilmeden İİT’nin ilk yapılacak Dış İşleri Bakanları Meclisine ve ardından İİT Zirve toplantısına getirilerek acilen prensip kararı alınmalı hazırlanacak ‘İslâm Birliği Teşkilatı Ana Sözleşmesi Tasarısı’ bütün İslâm ülkelerinin incelemesine sunulmalıdır. İnceleme ve öneriler için bir süre konulmalı bu yönde hızlı adımlar atılmalıdır. Yoksa Müslümanlar kan kaybediyor ve dünya artan insan sayısıyla birlikte her gün mutsuzluğa doğru hızla ilerliyor.

3. Bugün sıcak veya soğuk savaş halinde olan İslâm ülkeleri, kendi kaderlerine ve BM’nin insafına terk edilmiştir. Müslümanlar için en ağır haksızlıklar ve şartlarda bile, BM teşkilatı, işi ağız ucuyla yaptığı kınamalarla geçiştirmektedir. Hal böyle olunca, Müslüman ülkelerin yahut azınlık durumundaki toplulukların hürriyet mücadeleleri çok ağır şartlar altında devam etmektedir. Bir balina için, sözde İnsan Hakları adına dünyayı ayağa kaldıran Batı, aynı duyarlılığı taşla kolu ve kafası parçalanan bir Filistin genci için, etinden kıyma yapılıp annesine yedirilen bir Müslüman Boşnak çocuğu için, Rus bombaları altında parçalanan bir Çeçen askeri için, Çin tanklarının altında ezilen Doğu Türkistanlı için göstermemektedir. Bunun için, kurulacak  'İslâm Birliği (İBT) Teşkilatı’ bünyesinde, ‘İslâm Barış Gücü Başkomutanlığı’ bulunmalıdır. Bu barış gücü caydırıcı yapı ve kapasitede olmalı ve gerektiğinde, saldırgan tarafın saldırısına, fiili olarak müdahale edebilmelidir.

4. Bugün, merkez binasının yapılışında bile ‘Haç’ mimarisi gözetilen bir Avrupa Birliği için, bazı İslâm ülkeleri, ille de gireceğim diye ısrar etmekte ve bu ısrarlı istekleri her defasında çeşitli bahanelerle geri çevrilmektedir. Bu durum, İslâm dünyası adına utanç verici bir tablodur. Oysa daha onurlu ve akılcı alternatifler vardır. Bunlar, Ortadoğu Ülkeleri İktisadi İşbirliği, İslâm Ülkeleri İktisadi İşbirliği, Türk Ülkeleri İktisadi İşbirliği gibi daha kalıcı ve kuvvetli alternatiflerdir. Söz konusu bu alternatifler üzerinde, ayrıntılı olarak çalışılmalı ve zaman geçmeden, her biri sırayla işlerlik kazandırılmalıdır.

5. Bugün savaş halinde olan Müslüman ülkelerin ellerindeki çoğu silahlar, modası ve teknolojisi geçmiş ve Batı’nın Müslümanlara satışında sakınca görmediği silahlardır. Tüm çatışmalarda, Müslümanların silah gücü, karşı tarafa göre çok zayıftır. Bunun da sebebi, İslâm ülkelerinin üst derecede askerî ve siyasî yöneticileri tarafından ele alınmalı ve modern Silah Sanayii kurulmalıdır. Kurulacak olan bu sanayi, saldırmak için değil, savunmak ve caydırmak için mutlaka gereklidir.

6. İslâm ülkeleri üzerinde yaşayan Müslüman halkın büyük bir kısmı; Avrupa, ABD, Rusya ve Çin kültürleri ile kendi kültürleri arasında bocalamaktadır. Bunun için, yabancı kültürlere karşı, mutlaka İslâm ülkeleri kendi kültürlerini yaymalı ve geliştirilmelidirler.

7. Her şeyden önemlisi, bugün için değil İslâm ülkeleri arasında, bir İslâm ülkesi içinde bile, sosyal barış ve huzur sağlanamamıştır. Hatta bir kısım İslâm ülkelerinde Bunun için İslâm ülkeleri, önce iç barışı sağlamalı ve daha sonra diğer İslâm ülkeleri arasındaki sürtüşmeler bertaraf edilmelidir. Bunun için de, İslâm ülkelerinin hepsini imza koyacağı bir ‘Saldırmazlık Paktı’ hazırlanmalıdır.

Söz konusu bu atılımların gerçekleştirilmesi, o kadar zor bir iş değildir. Yeter ki, ilk adım atılmış olsun. Özlenen ve beklenen bu adımı, geleceğin İslâm ülkeleri gençliğinin atacağını ümit ediyoruz. Barış ve huzurun sağlandığı bir İslâm dünyasında yaşamak… Düşünmek bile güzel bir duygu.

Bugünkü bağımsız İslâm Devletleri ve devlet olmak üzere bağımsızlık, temel hak ve özgürlükleri için mücadele veren İslâm topluluklarının alfabetik sıraya göre listesi aşağıda hazırlanmıştır. Başka devletlerin içinde Özerk Cumhuriyetler veya azınlık şeklinde yaşayan İslâm topluluklarının nüfus sayıları dâhil edilmemiştir. Örneğin Hindistan’da 150 Milyon civarında Müslüman yaşamaktadır. Bu sayı çok ciddî bir sayıdır. Ancak Hindistan Müslümanlarının ayrı bir devleti olmadığı için listeye alınmamıştır. Burada yazılı nüfus bilgileri, 2010 yılına kadar son onbeş yılda yayınlanmış yazılı dokümanlar, kitaplar, ansiklopediler, ülkelerin dışişleri bakanlıklarının internet siteleri, uluslararası araştırma kuruluşları, devletlerin üyesi oldukları birlik ve kuruluşların bilgi kaynakları taranarak elde edildi. Geçen yıllar itibariyle rakamlarda kabul edilebilir oranlarda değişiklikler olabileceği ve tamamen güncel olamayacağı kabul edilmelidir. Bundan asıl amacımız İslâm dünyasının kaynaklarını, dinamikleri ve problemlerini bir bütün halinde ortaya koymak ve buradan hareketle İslâm Birliğinin kuruluş ve devamını hızlandırmaktır.

 

                                  BUGÜNKÜ İSLÂM ÜLKELERİ

 

SIRA          ÜLKE ADI     NÜFUSU (1.000)    YÜZÖLÇÜM  Km2            BAŞKENTİ

1       Afganistan      27.000                     652.225                                Kâbil    

2       Arnavutluk       3.546                       28.748                        Tiran  

3       Azerbaycan                8.798                       86.600                        Bakü  

4       Bahreyn              656                            695                        Manama      

5       Bangladeş     155.000                    143.998                                 Dakka  

6       Benin                           6.835                  112.680                                 Porto-Nivo    

7       BAE                   2.446                    83.600                                 Abu Dabi       

8       Bosna Hersek     4.523                    51.129                                 Saray Bosna  

9       Brunei                  351                       5.765                                 B.Seri Bagavan       

10     Burkina Faso    12.887                 274.400                         Ouagadougou        

11     Cezayir             32.278               2.381.741                                 Cezayir 

12     Cibuti                             565                    23.200                                 Cibuti   

13     Çad                    8.971               1.284.000                         Forttamy     

14     Endonezya    231.326                1.919.443                                 Cakarta

15     Fas                   31.168                  458.730                                 Rabat   

16     Fildişi Kıyı      17.654                   322.460                                 Yamoussoukro       

17     Filistin               4.148                       6.236                                 Ramallah       

18     Gabon                 1.288                  267.667                                Libreville       

19     Gambiya           1.782                      11.300                        Banjaui        

20     Gine                 10.057                   245.857                        Conakry      

21     Gine-Bissau                1.533                      36.120                                Bissau  

22     Guyana                772                    214.970                        Georgetown 

23     Irak                  28.945                   437.072                                Bağdat 

24     İran                  66.429                1.648.000                        Tahran

25     Kamerun         18.879                    475.442                        Yaounde      

26     Katar                      833                    11.437                        Doha  

27     Kazakistan      17.186                 2.717.300                        Astana

28     Kırgızistan         5.431                    198.500                        Bişkek

29     K.K.T.C               210                        3.355                        Lefkoşa        

30     Komor                  752                        2.170                        Moroni        

31     Kuveyt              2.691                      17.820                        Kuveyt         

32     Lübnan              4.017                      10.400                                Beyrut  

33     Libya                  6.310                1.759.540                                Tripoli  

34     Maldivler              396                            298                      Malê    

35     Malezya           25.715                     329.750                      Kualalumpur 

36     Mali                 12.666                 1.024.000                      Bamako        

37     Mısır                83.082                 1.001.450                      Kahire  

38     Moritanya         3.129                  1.030.700                      Nuakşot        

39     Mozambik       21.669                      801.590                     Maputo

40     Nijer                 15.306                  1.267.000                     Niamey

41     Nijerya          149.229                     923.768                      Abuja   

42     Özbekistan      27.606                     447.400                        Taşkent       

43     Pakistan        176.242                     879.940                         İslamabad  

44     Senegal            13.711                     196.190                         Dakar        

45     Sierre Leone       6.440                      71.740                      Freetown       

46     Somali               9.832                    637.657                      Mogadişu      

47     Sudan                         41.087                2.505.810                      Hartum

48     Surinam                481                     163.270                     Paramaribo   

49     Suriye              20.178                      185.180                     Şam (Dımeşk)         

50     Suudi Arab.              28.686                   2.240.582                     Riyad

51     Tacikistan         7.349                      143.100                     Duşanbe        

52     Togo                  6.019                       56.785                     Lome   

52     Tunus                        10.486                     164.150                     Tunus  

54     Türkiye           76.805                      814.578                     Ankara

55     Türkmenistan     4.884                     488.100                     Aşkabat        

56     Uganda            32.369                       241.040                    Kampala       

57     Umman             3.418                       212.460                    Muskat

58     Ürdün                6.342                         92.300                    Amman

59     Yemen             23.822                       527.970                    San’a   

60     Doğu Türkistn    9.630                  1.660.000                    Urumçi

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
10/11/2016 - 13:45 Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
25/10/2016 - 09:38 SAİD HALİM PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
17/10/2016 - 14:42 KÂTİP ÇELEBİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
10/10/2016 - 11:58 KOÇİ BEY’İN SİYASETÇİ’YE ÖĞÜTLERİ
04/10/2016 - 12:10 LÜTFİ PAŞA’NIN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
26/09/2016 - 11:26 GELİBOLULU MUSTAFA ÂLΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
20/09/2016 - 12:00 KINALIZADE ALİ EFENDİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/09/2016 - 17:59 SULTAN MURAD HAN’IN ÖĞÜTLERİ
09/09/2016 - 12:12 İBNU HALDUN’UN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
24/07/2016 - 17:55 ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN GAZİ’YE ÖĞÜTLERİ
19/07/2016 - 14:01 ŞEYH SADİ-İ ŞİRAZΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
15/07/2016 - 14:38 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-2
20/06/2016 - 10:32 FERİDܒD-DİN ATTAR’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ-1
12/06/2016 - 11:56 YUSUF HAS HACİB’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
06/06/2016 - 10:02 NİZAMܒL-MÜLK’ÜN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
30/05/2016 - 13:58 İMAM GAZALΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
23/05/2016 - 15:51 FARABΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
16/05/2016 - 09:07 İMAM MAVERDΒNİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/05/2016 - 09:21 HASAN-İ BASRÎ (r.a.)’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
02/05/2016 - 09:55 İMAM EBU YUSUF’UN HARUN REŞİD’E ÖĞÜTLERİ
24/04/2016 - 16:06 TURTÛŞÎ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
18/04/2016 - 09:54 ÖMER B. ABDU’L-AZİZ’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
11/04/2016 - 14:43 Hz ALİ’NİN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
01/04/2016 - 09:41 Hz OSMAN (r.a.)’IN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
21/03/2016 - 15:34 Hz ÖMER (r.a.)’in SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
14/03/2016 - 14:55 Hz EBU BEKİR (r.a.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
09/03/2016 - 11:14 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-39 ZULÜM
29/02/2016 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-38 ZİNA YOLUYLA KAZANÇ
22/02/2016 - 12:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-37 ZİLLET
15/02/2016 - 11:56 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-36 YETİM MALI YEMEK
08/02/2016 - 12:00 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-35 YALANCILIK
01/02/2016 - 16:52 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-34 YALAN YEMİN
25/01/2016 - 12:47 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-33 VAKIF VE DEVLET MALI YEMEK
18/01/2016 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-32 TÛL-İ EMEL
11/01/2016 - 15:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-31 İFTİHAR-TEFAHUR
28/12/2015 - 10:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-29 RÜŞVET-2
21/12/2015 - 11:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-28 RÜŞVET-1
14/12/2015 - 00:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-27 RIZIK TAKSİMİNE RAZI OLMAMAK
07/12/2015 - 10:24 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-26 RİYA
04/12/2015 - 13:09 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-25 NİFAK
23/11/2015 - 11:59 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-24 NEFRET
16/11/2015 - 03:19 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-23 KUMAR
09/11/2015 - 11:46 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-22 KORKAKLIK
06/11/2015 - 07:23 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-21 SADECE KENDİNİ DÜŞÜNMEK
26/10/2015 - 09:30 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-20 KATL (ADAM ÖLDÜRMEK)
20/10/2015 - 11:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-19 KALPAZANLIK
12/10/2015 - 01:17 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR - 18 İSYAN
05/10/2015 - 13:01 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-17 İSRAF
28/09/2015 - 10:06 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-16 İFTİRA
21/09/2015 - 10:12 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-15 HULF
14/09/2015 - 10:10 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-14 HUKUKA RİAYETSİZLİK
07/09/2015 - 09:18 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-13 HIYANET
31/08/2015 - 10:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-12 HIRSIZLIK
25/08/2015 - 12:11 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-11 HIRS
17/08/2015 - 11:02 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-10 HİLE
10/08/2015 - 11:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-9 HASED
31/07/2015 - 09:27 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
27/07/2015 - 01:54 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-8 HAKSIZ MAL EDİNMEK
24/07/2015 - 03:21 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-7 GEVŞEKLİK
13/07/2015 - 12:03 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-6 GASP
06/07/2015 - 12:50 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-5 GAFLET
29/06/2015 - 11:29 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-4 GADR
22/06/2015 - 11:22 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-3 FAİZCİLİK
15/06/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-2 ALDATMA (GABN)
09/06/2015 - 12:38 SİYASETTE AHLÂKÎ HASTALIKLAR-1 ADAVET
01/06/2015 - 08:07 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-30 ZİYAFET
25/05/2015 - 10:36 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-29 YÜSR (TEYSİR)
18/05/2015 - 12:22 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-28 VADİNDE DURMAK
11/05/2015 - 11:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-27 ÜLFET (İyi Geçinmek)
04/05/2015 - 12:49 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-26 TEVEKKÜL
27/04/2015 - 10:53 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-25 TEDBİR
20/04/2015 - 12:06 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-24 TEAVÜN (Yardımlaşma)
13/04/2015 - 11:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-23 ŞÜKÜR
09/04/2015 - 12:19 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-22 SEBAT
30/03/2015 - 11:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-21 SADAKA
23/03/2015 - 02:17 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-20 SABIR
16/03/2015 - 09:10 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-19 MUHASEBE
9/03/2015 - 00:05 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-18 KESB
03/03/2015 - 13:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-17 KANAAT
16/02/2015 - 09:58 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İTİMAT
09/02/2015 - 10:20 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-15 İSTİŞARE
03/02/2015 - 10:45 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-14 İNFAK
26/01/2015 - 13:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-13 İKTİSAD
22/01/2015 - 10:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-12 İHTİYAT
12/01/2015 - 01:43 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-11 İHSAN
05/01/2015 - 00:04 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-10 HAMD
29/12/2014 - 11:31 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-9 GAYRET
22/12/2014 - 11:55 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-8 FÜTÜVVET
15/12/2014 - 02:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-7 FİRASET
08/12/2014 - 11:44 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-6 EMANET
01/12/2014 - 10:32 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-5 DOĞRULUK (SIDK)
23/11/2014 - 23:47 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-4 CÖMERTLİK
17/11/2014 - 01:02 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-3 CESARET
10/11/2014 - 11:26 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-2 BASİRET
03/11/2014 - 01:41 SİYASETTE AHLÂKÎ ESASLAR-1 ADALET
23/10/2014 - 10:54 Hz HÜSEYİN (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
16/10/2014 - 12:52 Hz ALİ (R.A.)’NİN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
08/10/2014 - 10:39 Hz OSMAN (R.A.)’IN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
29/09/2014 - 09:53 Hz ÖMER (r.a.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ
21/09/2014 - 00:32 HZ. EBU BEKİR (R.A.)’in SİYASÎ KİŞİLİĞİ
15/09/2014 - 12:29 Hz PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-2
08/09/2014 - 01:49 HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)’İN SİYASÎ KİŞİLİĞİ-1
01/09/2014 - 12:17 İSLÂM’DA SİYASET-6
23/08/2014 - 13:00 İSLÂM’DA SİYASET-5
04/08/2014 - 09:28 İSLÂM’DA SİYASET-4
30/07/2014 - 11:13 İSLÂM’DA SİYASET-3
21/07/2014 - 10:28 İSLÂM’DA SİYASET-2
14/07/2014 - 10:52 İSLÂM’DA SİYASET-1
07/07/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-4
30/06/2014 - 09:57 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-3
23/06/2014 - 09:13 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-2
16/06/2014 - 11:29 İSLÂM BİRLİĞİNE ÇAĞRI-1
09/06/2014 - 09:47 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-4
02/06/2014 - 02:19 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-3
26/05/2014 - 09:07 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ-2
19/05/2014 - 11:58 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI ANA SÖZLEŞMESİ
12/05/2014 - 10:44 İSLÂM BİRLİĞİ TEŞKİLATI NASIL KURULACAK?
05/05/2014 - 12:20 İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLÂTI(ESKİ İKÖ)
28/04/2014 - 00:54 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-8 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-3
21/04/2014 - 12:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-7 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-2
14/04/2014 - 09:49 BÜGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-6 MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR-1
07/04/2014 - 10:48 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-5 GERİ KALMIŞLIK
31/03/2014 - 11:53 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-4 NÜFUS ARTIŞI
24/03/2014 - 11:18 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-3 EKONOMİK SORUNLAR
17/03/2014 - 11:52 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-2
10/03/2014 - 10:30 BUGÜNKÜ İSLÂM DÜNYASI-1
03/03/2014 - 08:22 ULUSLARARASI BİRLİKLER-10 GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ BİRLİĞİ (ASEAN)
24/02/2014 - 09:42 ULUSLARARASI BİRLİKLER-9 VARŞOVA PAKTI
17/02/2014 - 09:31 ULUSLARARASI BİRLİKLER-8 SSCB ve AVRASYA BİRLİĞİ
10/02/2014 - 07:38 ULUSLARARASI BİRLİKLER-7 D-8 GELİŞEN 8 ÜLKE
02/02/2014 - 19:28 ULUSLARARASI BİRLİKLER-6 CENTO ve BAĞDAT PAKTI
27/01/2014 - 07:58 ULUSLARARASI BİRLİKLER-5 AFRİKA BİRLİĞİ
23/01/2014 - 00:17 ULUSLARARASI BİRLİKLER-4 ARAP BİRLİĞİ
13/01/2014 - 07:25 ULUSLARARASI BİRLİKLER-3 NATO
07/01/2014 - 07:09 ULUSLARARASI BİRLİKLER-2 AVRUPA BİRLİĞİ (AB)
30/12/2013 - 07:19 ULUSLARARASI BİRLİKLER-1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)
23/12/2013 - 08:08 İSLÂM BİRLİĞİ ve ULUSLAR ARASI BİRLİKLER
16/12/2013 - 08:48 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-7 AŞIRI MİLLİYETÇİLİK
10/12/2013 - 09:56 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-6 FAŞİZM VE IRKÇILIK
02/12/2013 - 08:07 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-5 KOMÜNİZM
25/11/2013 - 09:12 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-4 BATI EMPERYALİZMİ
22/11/2013 - 10:05 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-3 SİYONİZM-3
20/11/2013 - 11:53 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER-2 SİYONİZM-2
04/11/2013 - 10:10 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER-1 SİYONİZM-1
28/10/2013 - 07:11 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN DIŞ FAKTÖRLER
20/10/2013 - 18:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-28 KUDÜS KONGRESİ (1931)
15/10/2013 - 20:29 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-27 NECMETTİN ERBAKAN ve D-8
07/10/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-26 BEDİUZZAMAN SAİD NURSÎ
30/09/2013 - 06:05 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-25 ABDURREŞİD İBRAHİM
23/09/2013 - 06:31 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-24 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-2
16/09/2013 - 06:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-23 MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATI-1
10/09/2013 - 06:55 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-2
02/09/2013 - 07:36 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-21 II. ABDULHAMİD-1
25/08/2013 - 22:57 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-20 KANUNî SULTAN SÜLEYMAN
20/08/2013 - 06:06 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-19 İDRİS-İ BİTLİSÎ
12/08/2013 - 07:09 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-18 YAVUZ SULTAN SELİM
05/08/2013 - 06:38 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-17 FATİH SULTAN MEHMED
29/07/2013 - 06:24 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-16 OSMAN GAZİ
22/07/2013 - 00:21 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-15 OSMANLILAR DÖNEMİ
15/07/2013 - 08:07 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-14 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-2
08/07/2013 - 10:47 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-13 SELÇUKLULAR DÖNEMİ-1
01/07/2013 - 09:32 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-12 SELAHADDİN EYYUBÎ
24/06/2013 - 09:28 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-11 ABBASİLER DÖNEMİ-2
17/06/2013 - 09:35 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-10 ABBASİLER DÖNEMİ-1
10/06/2013 - 09:27 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-9 EMEVİLER DÖNEMİ-2
03/06/2013 - 10:04 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-8 EMEVİLER DÖNEMİ-1
29/05/2013 - 07:11 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-7 Hz ALİ (r.a.) DÖNEMİ
26/05/2013 - 09:37 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-6 Hz OSMAN (r.a.) DÖNEMİ
13/05/2013 - 10:30 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-5 Hz ÖMER (r.a.) DÖNEMİ
06/05/2013 - 11:41 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-4 Hz EBU BEKİR DÖNEMİ
29/04/2013 - 09:25 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-3 MEDİNE DÖNEMİ
22/04/2013 - 02:26 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-2 HİCRET
15/04/2013 - 07:02 TARİHTE İSLÂM BİRLİĞİ-1 MEKKE DÖNEMİ
08/04/2013 - 08:00 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-16 NEFSE UYMAK
01/04/2013 - 09:29 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-15 HAYATI DEĞERLİ GÖRMEK
25/03/2013 - 10:40 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-14 HEVA’YA UYMAK
18/03/2013 - 10:17 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-13 GEVŞEKLİK
11/03/2013 - 09:58 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-12 TÛL-İ EMEL
04/03/2013 - 14:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-11 TEMBELLİK
25/02/2013 - 10:03 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-10 CEHALET
18/02/2013 - 09:16 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-9 KORKAKLIK
11/02/2013 - 00:51 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-7 ZİLLET
04/02/2013 - 09:36 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-8 İHANET (Hıyanet)
28/01/2013 - 09:19 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-6 REHAVET
21/01/2013 - 01:08 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-5 GAFLET
14/01/2013 - 08:01 İSLÂM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR-4 YEİS
06/01/2013 - 02:49 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-3 Adavet
30/12/2012 - 02:14 İslam Birliğini Engelleyen Hastalıklar-2 Başkanlık Sevgisi
24/12/2012 - 00:26 İSLAM BİRLİĞİNİ ENGELLEYEN HASTALIKLAR 1 TEFRİKA
17/12/2012 - 08:10 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 14 Bey'at (Biat)
11/12/2012 - 07:17 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 13 Hamiyyet
03/12/2012 - 08:09 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 12 Müsalemet
26/11/2012 - 08:32 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 11 Muavenet
19/11/2012 - 00:38 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 10
12/11/2012 - 08:05 İslâm Birliğinin Temel Esasları - 9 Cesaret
05/11/2012 - 08:21 İslâm Birliğinin Temel Esasları-8 Sadakat
30/10/2012 - 00:05 İslâm BirliğininTemel Esasları-7 Uhuvvet
21/10/2012 - 11:08 İslâm Birliğinin Temel Esasları 6 - Ümmet Bilinci
15/10/2012 - 08:23 İslâm Birliğinin Temel Esasları-5 Adalet
08/10/2012 - 10:50 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Hürriyet
01/10/2012 - 09:51 İslam Birliğinin Temel Esasları - 3 Şûra
24/09/2012 - 00:53 İslam Birliğinin Temel Esasları 2 - İttihad
22/09/2012 - 01:22 İslâm Birliğinin Temel Esasları 1 - İtikad
16/09/2012 - 23:48 İslam Birliğinin Hedefleri 7 - Sömürünün Ortadan Kaldırılması
08/09/2012 - 01:14 İslâm Birliğinin Hedefleri 6 - İslâm Medeniyetinin Yeniden Kurulması
03/09/2012 - 12:50 İslam Birliğinin Hedefleri 5
27/08/2012 - 15:07 İslam Birliğinin Hedefleri 4 - Ekonomik Güçlenme
23/08/2012 - 12:31 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-3 (Manevî Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi)
13/08/2012 - 10:19 İSLÂM BİRLİĞİNİN HEDEFLERİ-2 Maddî Kalkınma ve Refahın Yaygınlaştırılması
06/08/2012 - 12:26 İslam Birliği'nin Hedefleri 1 Temel Hak ve Özgürlüklerin Sağlanması
30/07/2012 - 10:32 İslam Birliğinin İtikadi Ve Siyasi Temelleri
23/07/2012 - 13:59 İSLÂM BİRLİĞİNİN FAZİLETİ
18/07/2012 - 14:41 Dünya İslam Birliğine Muhtaçtır
09/07/2012 - 16:27 İslam Birlği İzzet kazandırır
02/07/2012 - 09:45 İslam Birliği'nin Amacı
25/06/2012 - 12:19 İSLÂM BİRLİĞİ HER MÜSLÜMAN’IN GÖREVİDİR
18/06/2012 - 09:18 İslam Birliğinin Hükmü
11/06/2012 - 10:51 İslam Birliği Yüce Bir İdealdir
04/06/2012 - 14:04 İslam Birliği Nedir?
29/05/2012 - 11:56 İslam Birliği İnanç Birliğidir
21/05/2012 - 12:58 Selamı Yayınız
14/05/2012 - 12:31 İslam Birliği Acil Bir İhtiyaçtır
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz