28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
02/03/2014 - 23.55
Mustafa GEÇER
"Asya’da, Avrupa’da fiili işgaller sürerken, Afrika’daki
halkı Müslüman ülkelerin de yeniden sınırları
güncellenerek fiili işgale başlandılar." " Küresel boyutta,
bitmek bilmeyen haçlı savaşları tekrar başlatıldı.
Müslüman avı sürdürülüyor."

Batı düşüncesinin  etnik kökeni esas alan devlet yapılanmaları  görüşü imparatorlukları sarsmıştır.  20.YY, ilk çeyreğine ulaşmış mevcut imparatorluklar; Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rus imparatorluğu,Çin  İmparatorluğu, Japon İmparatorluğu, Hind imparatorluğu, İngiliz imparatorluğu, Amerikan İmparatorluğu olarak sayılabilir. İmparatorlukların özelliği etnik kimlikten ziyade aynı inanca sahip ulusların bir ana otorite etrafında örgütlenmesinden meydana gelmiş olmalardır. Osmanlı İmparatorluğu, birleştirici unsurun Müslüman kimlik olduğu bir İslam İmparatorluğu idi. Diğer imparatorluklar, Şintoizm, Konfüçyanizm, Budizm, Hinduizm, Hıristiyanlık  inanç kimliğinde oluşmuş birlikteliklerdi.                                                                                                                                                  

Ulusalcı yaklaşım din kardeşliğini ikinci plana atıp, etnik kimliği ön plana almıştır. Self determinasyon prensibi bu yaklaşımı destekliyordu. Ulusalcı akımlardan en çok zararı Osmanlı İmparatorluğu gördü. Sanki bu fikir ve politikalar Osmanlı İmparatorluğunu ortadan kaldırmak için geliştirilmişti. Sonuç olarak da öyle oldu. Osmanlıdaki Müslüman unsurlar da artık İslam kardeşliğini bir kenara bırakmış, ırki kimlikleri peşine düşürülmüştü. Oysa İslam, açık bir şekilde ırkçılığı yasaklıyor, bu davayı güdenlere ”bizden değildir” yani Müslüman değildir diyordu. Buna rağmen Müslümanların yöneticileri arkasındaki halkı da bu amaca sürükleyerek, İslam kimliği değil, ırki kimliklerinin kavgasına başlamışlardı. Bugün dahi Müslümanların en büyük sorun ve hastalığı ırkçılıktır.                                                                                                                                                                              

Birinci Dünya savaşı sonunda Osmanlı ve Avusturya Macaristan (Alman) imparatorluğu yıkıldı.   Ulusal özgürlükçü talepler artmaya başladı. Batılı çevreler özgürlükçü akımları destekliyor görünseler de bu aldatmacadan ibaretti. Batılı sömürgecilerin dünyayı köleleştirdiği sömürgecilik yapılanması zirveler de dolaşıyor, kendi sömürgeleri ülkelerde bağımsızlık hareketleri acımasız bir şekilde vahşice bastırı lıyordu. Rakip gördükleri ülkeleri sarsmak, iç savaşa sürüklemek için bu argümanı kullanıyorlardı.                                                                                                                  

İkinci Dünya savaşı ile birbirine düşen sömürgeciler, sömürgeler üzerinde baskılarını azaltmak zorunda kaldılar. Bunun sonucu 1945-1960 yılları arasında sömürgelerde yeni bağımsız devletler kurulmaya başlandı. Batılılar aralarındaki savaşı bitirdikten sonra, ilk iş olarak sömürgeleri tekrar kontrolleri altına almak için yolllar aradılar. Bu yol, o ülkelerde işbirlikçi yönetimler oluşturarak onların vasıtası ile sömürgeciliklerini, misyonerliklerini devam ettirmek şeklinde oldu. Bu ülkelerde kendi halkını temsilden çok, sömürgecileri temsil eden hükümetler işbaşına getirildi. Halkını temsil edecek iktidarlar, ”demokrasiyi kurtarıyoruz” yalanı ile darbelerle iktidardan uzaklaştırıldı. Bir daha iktidara gelememeleri için her türlü hukuka, ahlaka, amentülerinin birinci şartı  “demokrasi”ye aykırı tedbirler aldılar. Ülkeler geri bırakılıp Batılı güçlere sürekli muhtaç halde tutuldular.                                                                  

Olan Osmanlı İmparatorluğuna oldu. İslam birliği dağıtıldı. Yeryüzünde Müslümanları destekleyip haklarını savunacak Müslüman otorite kalmadı. Buna karşılık, diğer imparatorluklar farklı şekillerde tekrar örgütlenip varlıklarını halen sürdürüyorlar.  Çin ülkesi, Hind ülkesi tek ulus gibi görünse de onlarca ulustan, etnik kökenden meydana geldiği halde varlığını sürdürüyor. Baskın kültür ve otorite diğer unsurları içinde eritiyor. Avusturya- Macaristan (Alman İmparatorluğu) Roma İmparatorluğunun devamı şeklinde “Avrupa Birliği” olarak teşkilatlanıp varlığını sürdürüyor. ABD  50 devletten müteşekkil bir İmparatorluk olarak varlığını sürdürüyor. Ruslar, Ortodoks Hristiyanların hamisi sıfatı ile Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu olarak İmparatorluğu sürdürüyor. Diğer toplulukları pençesinde tutmaya sömürmeye ezmeye devam ediyor. İngilizler, Biritanya  Milletler topluluğu olarak varlığını ve sömürü politikalarını sürdürüyor. Başkan Kraliçe II.Elizabet olup 45 ülkenin parasında resmi halen duruyor. Ortada sadece Müslümanların birliği olan, Batı anlayışındaki sömürgeci, istilacı yapıdan uzak farklı bir imparatorluk olan Müslümanların haklarını koruyacak Osmanlı tipi birlik ve küresel  İslam otoritesi yoktur.  Bu sebeplerden  yeryüzünde sahipsiz bırakılmış paramparça bir İslam coğrafyası var. Bugün tüm zulümler Müslümanlara yapılıyor. Dünyanın her köşesinde Müslüman kanı akıtılıyor. İkiyüzlü çifte standartlı müstekbirlerce Müslümanlar için özgürlük, insan hakları, hukuk, adalet, demokrasi diye bir hak tanınmıyor. Onlara tanınan hak, esaret, aşağılanma, ölmek ve yok olmak. Küresel boyutta, bitmek bilmeyen haçlı savaşları tekrar  başlatıldı. Müslüman avı sürdürülüyor.                                                                                                                                                    

Küresel güçler artık sözde bağımsız halkı Müslüman ülkelerin işbirlikçi yöneticilerine de güvenmiyorlar. İşi sağlama bağlamak için insanların gözünün içine baka baka, insanlığın kabul gösterdiği kavramların arkasına saklanarak İslam coğrafyasında elbirliği ile katliamlarını sürdürüyorlar. İnsan hakları, özgürlük gibi, insanların elinden alınmış ve öncelikli ihtiyaç olarak hissedilen bu kavramların arkasına sığınarak, bu kavramları istismar ederek, küresel fiili işgal savaşları sürüyor.                                                        

Rus imparatorluğunda çağdaş Çar Putin, SSCB işgalinde bulunmuş halkı Müslüman tüm ülkeleri tekrar hegemonyası altına almayı hızla sürdürüyor. Müslüman Kafkasya ülkelerini, Orta Asya  Müslüman Türk cumhuriyetlerini tek tek kontrolü altına almaya devam ediyor. Daha dün, sözde özerk olan Kırım’ı fiilen işgal etti. Orada yaşayan Müslüman Türkleri Stalin zulümleri tekrar bekliyor.  Ukrayna’yı işgal edemez, onların AB, ABD gibi sahipleri var. Tüm yeniden işgal ve katliamlar halkı Müslüman ülkelerde sürdürülüyor.

BOD projesi uygulamaları devam ediyor. Terörist ilan ettikleri Müslümanları yok etmek için, oluşturdukları entrikalar, kirli oyunlar, kalleşlikler, kendi amaçları için kurdukları  ve şu anda  Müslüman terörist örgüt olarak ilan ettikleri Taliban, El-Kaide gibi   sanal örgütler üzerinden tertipledikleri terör faaliyetlerini Müslümanlara mal ederek dünya kamu oyu nezdinde katliamlarını “terörle mücadele” ediyoruz, görüntüsü vererek meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bir yerde bomba parlatarak “bunu İslami terör örgütü yaptı” deyip ülkeleri işgal ediyorlar. Ancak Norveç gibi gelişmiş sayılan bir Avrupa ülkesinde adı Anders Behring Breivik olan aşırı Hristiyan Norveç vatandaşının Utoya Adasında piknik yapan masum  77 çocuğu makinalı silahla katletmesini mazur göstermek için ellerinden geleni yapıyor, o katile “Hristiyan terörist” demiyorlar. 20 yıl hapis cezası verdiler. O işi bir Müslüman kimlikli şahıs yapsaydı, kollektif ceza kandırma anlayışı ile İslam’ı ve tüm Müslümanları suçlayıp  acaba halkı Müslüman hangi ülkeyi işgal edip binlerce Müslümanı katlederlerdi?                                                                                                                         
Asya’da, Avrupa’da fiili işgaller sürerken, Afrika’daki halkı Müslüman ülkelerin de yeniden sınırları güncellenerek fiili işgale başlandılar.                                                                                                                                                                                        
“Pan Sahel İnisiyatifi” dedikleri Afrika BOP’u diyebileceğimiz proje kapsamında Sudan, Somali, Nijerya, Nijer, Çad, Mali, Libya, Cezayir, Mısır, Orta Afrika yeniden fiilen işgal ediliyor.                                                                                                    
Sağda solda çölde kalmış batı düşüncesinden etkilenme fırsatı olmamış Afrika’nın kırsal alanlarındaki Müslüman yerleşim alanları “Terörist Bölge” (Terrorist Area) ilan edilmiş, bu alanlarda yerleşmiş sade Müslümanlar terörist diye tek tek avlanıyor. Kasabaları, köyleri evleri bombalanıp, kadın çocuk, ihtiyar bebek, engelli demeden Müslümanlara soy kırımı yapılıyor. Bu görevi Fransa, İngiltere, ABD ortak yürütüyor. Yeni askeri üsler kuruluyor, şehirler bombalanıyor, Müslümanlar etnik temizliğe tabi tutuluyor.                                                                                                                                                                                                                                                                
Nerde BM, nerede insan hakları savunucuları, çevreciler, demokratlar, sınır tanımaz doktorlar? Nerede Müslüman ülke yöneticileri(!)?  Nerede İslam İşbirliği Teşkilatı?  Onların daha önemli işleri var,  onlar bu işleri stratejik ortaklarına havale etmiş durumdalar!    


                                                                                                                                                                             
Haçlıların ve putperestlerin kurdukları küresel örgütlerde, oluşumlarda, otoritelerde, yaptırım gücü bulunan temsilcileri var. Küresel otoriteleri var. Müslümanların başına gelenler ve geleceklerin önlenememesinin sebebi, Müslümanların kurban seçilmelerinin sebebi, küresel bir otoritelerinin bulunmayışıdır.                                                                                                                                                                              
Böyle bir birliğe acilen ihtiyaç olduğunu Merhum Erbakan 40 yıl haykırarak söylemiş, dikkat çekmiş sonunda koalisyon olarak geldiği iktidarda D-8 leri kurmuştu. Bu kuruluş işletilseydi belki bugün bu işgaller ve milyonlarca masum Müslümanın katledilmesi söz konusu olmayacaktı.                                                                                                                                                                          
Bu katliamların, işgallerin, sömürünün durdurulmasının tek yolu, Müslümanların haklarını koruyacak, savunacak bir küresel otoritenin tesis edilmesidir. Bunun adı “D-8” olsun, “İslam Birliği” olsun fark etmez. “Şuurlu Müslüman” yöneticilerin ve onları destekleyenlerin işi gücü bu olmalı.                                                                                
Bu otorite tüm organları ile acilen faal hale getirilmelidir. Her kaybedilen dakika, binlerce masum Müslümanın katledilmesi, namuslarının kirletilmesi, ülkelerinin işgali demektir.                                                                              
Allah (c.c) inananların yardımcısıdır. 
 
İnananlar galip gelecektir!
YORUMLAR
KAHRAMAN ŞEKER 03-03-2014, 08:14:15
İSLAM BİRLİĞİ KURULACAK, İSTESENİZDE İSTEMESENİZDE...
 
Aziz Tübü 03-03-2014, 08:32:37
Her yer kan her yer gözyaşı yok mu bunun çaresi?
-Var
-Nedir?
-D-8
 
muharrem şelenk 03-03-2014, 13:09:32
Müslümanların dağınıklığı perişanlığı berabersizliği ,ne olacak bu müslümanlara,nereye gidecekler bunlar...nasıl imtihan olacaklar,Allah yar ve yardımcımız olsun...
 
NEŞE ERTÜRK 04-03-2014, 08:16:13
İNANANLAR GELİYOR, HAKKI HAKİM KILMAYA , MAZLUMA DUR DİYEREK, ADİL DÜZEN KURMAYA,
ZAFER YAKINDIR VE ZAFER İNANANLARINDIR.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz