6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
01/02/2014 - 17:30
Mustafa GEÇER
"...kötü sonucu siyasi fırsata çevirip işten sıyrılmaya
çalışacaklarına, bu kafayla yapmaları zor da olsa
acil ve kapsamlı tedbirler almak zorundalar."
AKP’nin siyasi, iktisadi ve mali duruşu
 
AKP’nin kuruluş felsefesi  Milli değildir. Milli Görüş gömleğini çıkardığını her fırsatta açık açık beyan etmiştir. Harici ve dahili hegemonik  güç odakları ile uzlaşma üzerine kurulmuş bir siyasi yapılanmadır. Bütün politika ve programlarını, strateji ve planlarını hegemonik güçlerin safında ve zemininde  özne değil,  nesne olarak inşaa etmiştir. Hangi konularda uzlaşılıp taahhütlerde bulunulduğu zamanla ortaya çıkmaktadır.                                                                                                           
Menderes ile başlayan  Liberal  dışa bağımlı  iktisadi ve mali politikalar,1980’lere doğru çökmeye başlayan, Türkiye’nin de izlediği  Bretton Woods Kriterleri, Keynesyen küresel ekonomik ve mali politikalardan sonra IMF, Dünya Bankası ve G-8’ lerin tasarladığı Washington Uzlaşması denen “Neo Liberal  Finans Kapitalist İktisadi Ve Mali Model”,  T. Özal zamanında Türkiye’ ye taşınmıştır. İthal ikameli, karma ekonomik kalkınma modeli terk edilip, elindeki tüm iktisadi varlıkların özelleştirilerek devlet ekonomide minimize edilip, kalkınmanın özel sektör eliyle yapılması prensibine dayalı Neo Liberal Kapitalist model güçlendirilerek AKP tarafından uygulanmıştır.  Modelin özü “Altta kalanın canı çıksın” esasına dayanır. Ecevit’in sol ve anti-Amerikancı duruşu sebebiyle K. Derviş tarafından  kısmen uygulanmıştır.  AKP yönetimi, yollarının Menderes, Özal, Demirel yolu olduğunu hep  söylemişler, kendilerini  Türkiye siyaset dünyasına kazandıran merhum Erbakan’a hiç yer vermeyip, uzlaştıkları Global Efendiler kızar korkusu ile onun ismini anmaktan özenle kaçınmışlardır.                                                                                                                                  
 
Neo Liberal (Kapitalist) uygulamalara dayanacak küresel rekabete elverişli, sermaye birikimi,  sanayi leşmesi, teknoloji ve mali altyapısı bulunmayan Türkiye, açık pazar haline getirilmiştir.                     
 
Yaşam destek üniteleri tamamen dışa bağlı olmaktan kurtarılması bir yana, bağımlılık daha da güçlendirilmiştir. Böylece Türkiye’nin ipleri dışsal faktörlerin insafına terk edilmiştir. Buna bağlı olarak, dış ticaret açığı yüz milyar dolarlar seviyesinden aşağı çekilememiştir. Cari açık, bütçe açığı, borçlanma, faiz gibi rantiye lobilerini besleyen olumsuz göstergelerin dokunulmazlığı aynen devam etmiştir.  Ülke piyasaları, yabancı banka, Avrupa ve Çin malları tarafından istila edilmiştir. En çok kazanan  sektörler;  Bankalar (finans), İtalyan patentli mobilya, dış kaynaklı otomobil montaj sanayi , büyük rant sağlayan yeni milyarderler peydahlayan asansörü ithal inşaat sektörü ve ithalatçılık olmuştur.Türkiye’yi güçlü kılacak, dış bağımlılığını azaltacak stratejik değeri olan hiçbir ara malı olsun, yatırım malı olsun, ileri teknoloji ürünü olsun mal ve yerli marka üretilememiştir.                                    
“Altay” tankı Kore’den, “Atak helikopter”  İtalya’dan, “Hürkuş”  Kanada’dan, “Bilsat ve Göktürk”  uyduları İtalya ve İngiltere’den alınmış, yerli yapım ilkler diye millete sunulmuştur. Oysa Türkiye’de bu ürünlerde kullanılacak motor, mercek, elektronik devre elemanları gibi yatırım malları üretilmemektedir. Yerli piyade tüfeği için uğraşılmaktadır.   Halkın gözü lüks mobilya, oto, villa, site, çok katlı konutlarla, yabancı isimli rezidans ve AVM lerle, bonuslu, bonussuz  +5 taksit sağlayan “plus kredi kartları” ile boyanmıştır.   180 aya kadar giden cazip konut kredileri, oto kredileri, diğer krediler ile tedavüldeki 100 milyar civarında toplam TL’nin on katını aşan, gerçekte olmayan, bankaların ürettiği sanal kaydi para ile bir trilyon TL üzerinde kredi kullandırılmıştır. Dışarıdan gelen sıcak para  ve kredi kullanımı ilk zamanlarda talep patlaması oluşturarak piyasayı canlandırmıştır. Ancak kredi kullananlar bu borcu faizi ve diğer masrafları ile geri ödemeye başlamıştır. Bu ödeme toplamı iki trilyondan fazlaya baliğ olacaktır. Kredi kullananlar, mevcut borç taksitlerini ödemeden yeni alımlarda bulunamayacaktır. Bu ödemeler kullanılan vadeye göre, 3-5-7-10-15 yıl sürecektir. Bu durum bir talep daralması getirecek ve üretimi, istihdamı, kalkınma hızını olumsuz yönde etkileyecektir.
 
Yutulan katı lokmanın sindirilip yola devam için ekonomik büyüme yakalanması, arz fazlasının ihraç edilebilmesi gerekiyor. Kalıcı çözüm bu, başka yolu yoktur. Türk filmlerinde, darda kalıp evdeki hatıra eşyaları satmaya başlayan savurgan torunu son anda paşa dedesinin Mısır’da bıraktığı miras kurtarırdı. Türkiye’nin Mısır’ da miras bırakmış dedesi yoksa, ki yoktur, onun için durum ciddidir. Ya da kolaycılığa kaçılıp faizleri artırarak yabancı sıcak paranın dışarıya kaçmasını önleyip faiz lobisini beslemeye, borçlanmaya, yatırımları kısmaya, vergileri artırmaya ve zam yapmaya; TL’ nin sağındaki sıfırları artırmaya, çalışanlara ve emeklilere nasıl olur da %3’ ün altında zam verebileceğini hesaplamaya, ülke sömürülmeye devam edilecek. İktidar da zaten bunu yapabiliyor.                                                                                                                                                     
AKP iktidarı başlarında %8’lere tırmanan kalkınma hızı  %3’ lerin altına gerilemiştir.  Hükümet dolaysız vergiler yerine dolaylı vergileri artırmış ve yaygınlaştırmıştır. 2014 Bütçesinde vergi gelirlerinde dağılımı;  Gelir Vergisi: 70.8 milyar  (Gerçek kişilerden alınan dolaysız vergi),  Kurumlar Vergisi:31.1 (Şirketlerden alınan dolaysız vergi),  Özel Tüketim Vergisi: 89.4 milyar, dahilde alınan KDV: 39.6 , İthalatta alınan KDV: 64.8 milyar TL. Görüldüğü gibi dolaysız vergiler:101.9 milyar, Dolaylı vergiler:193.8 Milyar TL olarak konmuştur. Dolaylı vergiler, yansıtılarak ve mahsup edilerek fiyata dahil edilip nihai tüketiciden alınıyor. Dolaylı vergiler dolaysız vergilerin iki katına çıkmıştır. Bu tür vergiler, tersine artan oranlı olup, gelirine oranla çok kazanandan az, az kazanandan çok alınması ve vergi piramidi oluşturduğu, dar gelirliyi ezdiği için adil olmayan bir vergileme türü olduğundan eleştirilmektedir.                                                                                                                                                                                                            
Devlet ve herkes borçla borç ödemeye devam ediyor.                                                                                                              
En çok para kazanan sektörler; başta bankalar olmak üzere konut ve otomotiv sektörüdür. İhracatın %60’ını yabancı sermayeli firmalar yapmaktadır. Bu durum stratejik açıdan son derece risklidir. Böyle devam ederse, olağanüstü bir durumda yabancı firmalar üretim ve ihracatı durdurduğunda ülke ekonomisi bir anda çökertilebilir. Bu riski önlemek için yerli firmaların toplam ihracatta payı en az % 70 in üzerine çıkarılmalıdır.         12 yılda ödenen kamu borç faizi 400 milyar doları geçmiştir. Bu meblağ 1854 Kırım savaşından sonra İngiltere’den alınan 200.000 Sterlin ilk dış borçlanmadan bu yana ödenen faiz toplamının iki katından fazladır. AKP hükümeti halen ‘faiz lobisinden 642 Milyar TL kurtarıp yatırım yaptığını’ söylüyor. Nasıl hesaplamış, nereye yatırım yapılmışsa... Göze görünen yatırımlar ya özel sektör, ya da “yap işlet” modeli ile yabancı firmalarca yapılmıştır. 12 yıldan bu yana bütçeden ayrılan yatırım ödeneği toplamı bu rakamın yarısından azdır. Eğer böyle olsaydı hiç kamu borcunun kalmaması gerekirdi. Oysa bugün devlet borcu 600 milyarı aşmıştır. Borçlanma ve faiz ödemeleri halen sürmektedir. Daha bu hafta hazine 5 milyar borçlanma yaptı. 2014 bütçesine 52 milyar TL kamu faiz borcu ödeneği koyuldu.   
 
Devletin sosyal boyutu yok olmak üzere.  Artık vatandaş “müşteri” olarak tanımlanıyor. Özel sektörün borcu da ürkütecek boyutlarda; 200 milyar dolara dayanmıştır. Son 6 ayda %30 civarında artan döviz kuru devlete 162 milyar, özel sektöre 108 milyar TL bazında yük getirmiştir. Döviz kuru baskısından kurtulmak için 28.1.2014 gece saat 00:00’ da “Faiz Lobisini” çok memnun edecek bir karar alınıp faiz oranı %12’ ye, iki katına çıkarıldı. Bu uygulama kur artışını durdurmayacaktır. Bu ekonomide tedavi değil,  ağrı kesici kullanımıdır. Kapsamlı tedbirler alınmazsa uzun vadede döviz kurları yükselmeye devam edecektir. Radikal tedbirler alınmaz ise faiz oranını artırma kararının piyasaya yansıması çok çok sıkıntı getirecektir. Büyüme dibe vuracak, yatırım azalacak, fiyatlar, enflasyon ve paradaki sıfırlar artacaktır. 
“Avrupa krizden kırılıyor bizde teğet geçti, ekonomimiz sağlam ve istikrarlı” söylemleri, gerçeği yansıtmayan avuntulardı. Aslında bizde kriz olağan durum olduğu için kriz olmuyor diye algılanıyor. Bu gidişle Perşembe’nin geleceği Çarşamba’dan belliydi. Bu durum, uygulanan sürdürülemez ekonomik ve mali politikaların beklenen sonucudur. Yere basan bir ekonomik ve mali politika yoktu. Dışsal faktörlere bağlı sadece sıcak para girişi ile yalancı bir bahar, “Lale Devri” yaşanmıştı.  Türkiye, Türkiye’den yönetilmiyordu. Her şey dış odaklarla uzlaşıldığı üzere onların istediği gibi ve himmetinde gidiyordu. İçerdeki yapı kırılgandı. Hükümet davulla vals yapmaya çalışıyor, millet zeybek oynuyor zannediyordu. İlk düğme yanlış iliklenmişti. Ayak uyduramadılar, uyduruyor görünmeye çabaladılar. Ne olduğu gibi görünebildi, ne de göründüğü gibi olabildi. Hatalar yapıldı, dış odaklarla ara açıldı. Karşılıklı olarak;  “Aldattın beni  La Fontaine  böyle bitmiyordu masal” dediler. Şişirilen balonun patlamasını önleyecek tedbirler geliştirilemedi. Balon patladı.                                                                                            
Bu kaçınılmaz sonu, AKP Hükümeti ve herkes biliyordu.  Ali Babacan, zaman zaman satır aralarında ikazlar yapıyordu. Hükümetin iddia ettiği, “Dünyanın en sağlam oturmuş ekonomisi”nin birkaç yolsuzluk soruşturması ile sarsılması mümkün değildi. Ya ekonomi sağlam değildi, ya da millete yalan söyleniyordu. Tabi ekonomi sağlam zemine oturmuyordu. Şimdi işin faturasını  yolsuzluk operasyonlarına keserek, kötü sonucu siyasi fırsata çevirip  işten sıyrılmaya çalışacaklarına, bu kafayla yapmaları zor da olsa acil ve kapsamlı tedbirler almak zorundalar. Yoksa ülkeye millete yazık oluyor.                                                                                                                                                                            
Diğer olaylar karşısındaki AKP’ nin duruşu ile yazı inşallah devam edecek. Hayırla kalın.  
YORUMLAR
HAMDİ AŞIKOĞLU 03-02-2014, 08:09:53
Şaşkının biri iyice eğilip bir yandan ayakkabı bağlarını bağlamaya çalışırken,bir yandan da gömleğinin düğmelerini iliklemekle meşgulmüş.İki işi aynı anda yapmaya çalışınca,malum işler ters gitmiş ve aceleyle gömleğinin yaka düğmesini pantolonun düğme yerine iliklemiş.Olurmu demeyin efendim,insan şaşkınsa bal gibi de olur.Böyle oluncada olanlar olmuş tabi.Ayakkabılarının bağlarını bağlayıp,doğrulmak isteyince ,ömlek yaka düğmesi,pantolon düğme iliğine ilikli olduğu için ,bir türlü belini doğrultamamış.Çareyi doktora gitmekte bulmuş.Doktor muayene için,üst tarafını çıkar şuraya uzan demiş. Bunun için gömleğinin yaka düğmesini çıkarınca birden beli doğruluvermiş.Ülkenin beli bir türlü doğrulmuyorsa yaplılacak şey çok basit ve bellidir.Milli Görüşçü bir doktora göstermek.
 
KAHRAMAN ŞEKER 04-02-2014, 12:22:55
AKP HER OLAY KARŞISINDA SAĞLAM BİR İRADE GÖSTEREMEMEİŞTİR.
GÖSTERDİĞİ TEK İRADE SİYONİZM YANINDA SAĞLAM BİR ŞEKİLDE DURMASIDIR.ANCAK DURUMUN KÖTÜYE GİTTİĞİNİ ANLAYAN AKP HÜKÜMETİ KENDİNE GELMEK İSTEMİŞTİR.FAKAT İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİR. OLAY BURUD.TAYYİP ERDOĞAN DEVRİ BİTMİŞTİR.ERDOĞAN'IN CEVAP VERECEĞİ SORULAR VARDIR.YOLSUZLUKLA İLGİLİ OLARAK.ANCAK CEVAP VEREMEZ HALE GELMİŞTİR. ALLAH BU MİLLETE ACISIN
 
muharrem 06-02-2014, 09:06:35
ey akp sonun geldi
 
ŞEYMA 07-02-2014, 15:47:21
Duruşu olmayan AKP'nin hali...
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz