9 Cemaziye'l-Ahir 1439 | 25 Şubat 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
24/01/2014 - 14:35
Prof. Dr. Burhanettin Can

Giriş

Taksim Kadife Darbesi sürecinde vuku bulan beklenmedik birçok olay, başta siyasetçiler olmak üzere birçok duygu ve düşüncenin değişmesine sebebiyet vermiştir. Genel olarak Kadife darbelerin beyin takımı birinci halkayı oluşturan (iç halka), Küresel Siyonist-Mason bir gruptur (Soros ekibi). İkinci halka, her ülkenin içerisinde var olan Siyonist-Sabatayist-Mason birinci halkadakilerle özel bağları bulunan işbirlikçi gruptan oluşmaktadır. Kadife darbelerin asıl planlayıcıları, stratejistleri ve karar vericileri bu iki gruptur. Üçüncü halka, her ülkenin gayrı memnunlarına önderlik edebilecek ya da edebileceği düşünülen yapılardır. Genelde de bu yapılar, operasyonel taşeronluk görevi yapmaktadırlar. Taksim Kadife Darbesi’nin birinci aşamasında (Gezi Parkı) açık, net bir örgüt olmamakla birlikte İstanbul baronları-alevi-sol bir ittifaktan oluşmuş bir yapıdan bahsedilebilir. Ancak Kadife darbenin 2. ve 3. aşamalarında Gülen Hareketi operasyonel güç olarak üçüncü halkaya oturtulmuştur. Gülen Hareketi’nin böyle bir konuma oturtulması ile başlayan süreç, iki Müslüman camianın (AKP-Gülen Hareketi) kıran kırana savaşına dönüşmüştür. Bu süreçte Fethullah Hocanın ABD’de esir olarak gözetim ve denetim altında olduğu göz önüne alınmalıdır. Ona verilen bilgilerin gözetleyici ve denetleyici güç tarafından özel olarak şekillendirilebileceği göz önüne alındığında ve son yıllarda Gülen Hareketi mensubu olduğunu ifade edenlerin, bürokrasinin her kademesinde hareketin dışındaki insanlara karşı kıyım yaptıkları ve bu kıyımı da hiçbir İslami ve ahlâkî ölçü olmadan yaptıkları göz önüne alındığında, Gülen Hareketi içerisine çok iyi sızmış ve yerleşmiş küresel operasyonel bir yapıdan bahsetmemiz mümkündür.

Taksim Kadife Darbesi’nin birinci ve ikinci halkasını oluşturan ve üçüncü halkada da Gülen Hareketi adına operasyon yapan yapının, kökeni itibarıyla Sabatayist-Mason-İşbirlikçi bir yapı olma ihtimali çok yüksektir. Başbakan’ın bir konuşmasında, “Bu belgeleri bu adamlara verenleri açıklarsak yer yerinden oynar” demesini bu açıdan değerlendirebiliriz.

Başbakan Erdoğan’ın Taksim Kadife Darbesi sürecinin arkasında başlangıçta faiz lobisi var demesi, arkasından İsrail’i suçlaması ve bu suçlamaya karşı ABD’den tepki gelmesi, yukarıdaki tespitin doğru olduğunu göstermektedir. Kadife darbe sürecinde Mason-Siyonist eksenin bu denli işin içinde olması, AKP yöneticilerine Erbakan’ın Siyonizm ile ilgili düşüncelerini hatırlamalarına sebebiyet vermiştir. Ayrıca rahmetli Erbakan Hoca, yol boyu, ABD, AB’nin Müslümanların gerçek dostu olamayacağını söylemiş ve bu şer eksenine karşı İslam Birliği’ni kurma çalışmalarını hızlandırmış ve çekirdek nüve olarak D-8’leri kurmuştur. Taksim Gezi Parkı hadiselerinde ABD ve AB ülkelerinin sözleşmişçesine Başbakan Erdoğan’a ve siyasi iktidara tavır almaları, AKP’nin yönetici kadrolarının bir kez daha rahmetli Erbakan’ı hatırlamalarına ve ona hak vermelerine sebebiyet vermiştir.

Bugünlerde “Erbakan haklıydı” ifadelerinin kullanılmasına sebep olan en önemli konu, şüphesiz ki Erbakan’ın Siyonizm konusundaki kesin, kararlı, tavizsiz tavrı ve tutumudur.

Burada Erbakan’a göre Siyonizm nedir ve niçin bu kadar önemlidir? konusu ele alınıp incelenecektir. Erbakan Hoca, Siyonizm’i çok değişik vesilelerle sürekli gündeme getirmiş olduğundan tüm görüşlerine burada yer vermek mümkün değildir. Özetleme yapmakla yetinmek durumundayız.

Erbakan ve Siyonizm’in Amentüsü

Erbakan Hoca’ya göre, Siyonizm’in ana stratejisi, Theodor Herlz tarafından1897’de Viyana’da Basel’de düzenlenen konferansta çizilmiştir. Basel Konferansı’nda başlangıç olarak İsrail Devleti’nin kurulması, sonra da büyük İsrail diye adlandırılan coğrafyanın İsrail’e katılması için çalışmalar yapılması planlanmıştır (1–3). Rahmetli Erbakan, 2011 yılında verdiği konferanslarda Siyonizm’in amentüsünün dört maddeden meydana geldiğini belirtmiştir:

Erbakan; “Hak kitap ortadan kalkmış, Kabala’yı getirip, Hak kitap diye ortaya koymuşlar. İster Kabala’yı incele, ister Tevrat’ı incele. Bunları incelediğin zaman varacağın sonuç şudur: Bunların amentüleri dört maddedir:

1-Biz, Ben-i İsrail ırkı, üstün bir ırkız. Biz insan olarak yaratıldık. Diğer insanlar maymun olarak yaratıldı. Bize hizmetkâr olmak için, sonradan insana dönüştü.

2-Bizim dünyanın efendisi oluşumuz ve diğerlerinin bizim kölemiz oluşu nazariyede kalmayacaktır, mutlaka gerçekleşecektir.

3-Bunun gerçekleşmesi için de bizim şu üç şartı yerine getirmemiz lazım:

•Bir: Dünyanın her yerine sürgüne gönderilmiş olan Ben-i İsrail’i Kudüs’te toplayacağız.

• İki: Fırat’la Nil arasında hududu belli olan Arz-ı Mev’ud’u kucaklamak üzere Büyük İsrail’i yeniden kuracağız ve onun emniyetini sağlayacağız.

• Üç: Onun emniyetini sağlamak için Fas’tan Endonezya’ya kadar 28 ülkenin iktidarı bizim kontrolümüz altında olacak ve 19 Haçlı Seferi’ni püskürtmüş olan Anadolu’da Selçukluların ve Osmanlıların mirasçısı büyük bir devlet olmayacak. Türkiye olmayacak! Anadolu’da bağımsız bir devlet bırakmayacağız. Neden? Çünkü İsrail için tehdit olur.

4-Nihayet Süleyman Mabedi’ni yapacağız. Biz bunları yaptık mı, bizim Mesih’imiz, Ben-i İsrail’in Mesih’i yeryüzüne gelecek. Davut (A.S.) tahtına Yahudi kralı olarak oturacak ve böylece ebedi hâkimiyetimizi perçinleyeceğiz. İşte imanlarının temeli bu 4 maddedir. Buna inanıyorlar. Bunun için çalışıyorlar.” (4)

Erbakan Hocaya göre Türkiye, Siyonizm’in “Büyük İsrail Projesi”nden dolayı daima hedef ülkedir. Türkiye dâhil Büyük Ortadoğu coğrafyasında yer alan, 28 ülkenin etnik ve mezhepsel olarak parçalanması (Büyük Ortadoğu Projesi) ve Büyük İsrail’in kontrolünde olması öngörülmektedir. Büyük Ortadoğu Projesi ile Büyük İsrail projesi arasında gizli bir bağ vardır. AKP iktidarı zamanında “Çözüm Süreci” olarak ifade edilen, özünde Ortadoğu’da “Türk-Kürt Kardeşliğine” dayalı bir politikanın benimsenmiş olması, Siyonizm’in “Büyük İsrail Projesi” ile çatışmaktadır. AKP yöneticileri bu gerçekleri görünce, uykudan uyanmış ve Erbakan Hocanın haklı olduğunu itiraf etmişlerdir.

Erbakan ve Siyonizm’in (Irkçı Emperyalizm) Yan    Kuruluşları

Erbakan Hocanın Siyonizm’le (Irkçı Emperyalizm) ilgili görüşlerinde dikkat çeken husus, Siyonizm’i ısrarla masonlukla ve faizci sistemle birlikte zikretmiş ve değerlendirmiş olmasıdır:

Erbakan; “Dünya Siyonistleri bu planı tatbik etmek için bir yandan masonluğu icat ettiler ve bunun vasıtasıyla bütün milletlerin içerisine kök salmışlardır. Öbür yandan insanları istismar etmek için faizcilik düzenini kurmuşlardır.

Bu faizcilik düzeninin de bütün milletler içerisinde yürüyebilmesi için mason locaları vasıtasıyla gerekli tertibatı almaya gayret etmişlerdir...” (1–3)     

“Biz bir yandan bütün dünyanın para gücünü elimize geçirmişiz. Faizci kapitalist nizam ile. Öbür yandan doların üzerindeki piramitte gösterilen 13 katlı ehramdaki gibi, insan gücünü elde etmek için, Ben-i İsrail olmayanları, Ben-i İsrail’e hizmet ettirmek için dernekler ve kuruluşlar kurmuşuz. Para gücü ve insan gücü. Bunların ikisi de elimizde. Bunlar elimizde olduğu içindir ki, biz bütün dünyaya hâkim olacağız.” (4)

‘Rantiyeci’ kavramı, Türkiye’deki siyası mücadeleye Erbakan tarafından sokulmuş bir kavram olup halkın dikkatini bu ülkeyi sömürenlerin üzerine çevirmek amacıyla kullanılmıştır. Erbakan Hoca, uluslararası para transferlerinin ülkeler arasında doğrudan doğruya yapılamayıp ABD ve Batı bankaları üzerinden yapılmış olmasını, hava yolu şirketlerinin verdiği biletlerden ve insanların yaptığı telefon görüşmelerinden pay alınmasını, Siyonist bir operasyon olarak görüp karşı çıkmıştır. Bu yapılanışı, Gizli Dünya Devleti ile ilgili görüp bunun mutlaka değişmesi gerektiğini savunmuştur.

Erbakan Hocaya göre, faizci düzenin beyni Siyonist önderler, gövdesi masonluk, kolları ise rotary, lions gibi yan kuruluşlardır (3).  Bu nedenle 23.3.1992 yılında ‘Mason Dernekleri, Rotary ve Lions Kulüplerinin Faaliyetleri ile ilgili Meclis araştırması’ istemiştir.

Bu gün AKP yöneticileri, tehlikeyi zamanında görmüş ve 1992 yılında Meclis araştırması ile masonik örgütlenmenin üzerine gitmek istemiş olan Erbakan’ı haklı görerek itirafta bulunmaktadırlar: “Erbakan haklıydı, haklı çıktı”.

Taksim Kadife Darbesi sürecinin üçüncü aşamasında Halk Bankası’nın başına gelenler, İran, Irak ve Hindistan’la yapılan ticarete ilişkin paraların, New York ya da Londra bankalarına yatırılmayıp doğrudan doğruya Halk Bankası’na yatırılmış olması ile doğrudan ilgilidir.

Yıllar önce Erbakan bu tezatlı durumun değişmesi için mücadele ettiğinde, Türkiye ve hatta o dönem Hocanın yanında bulunan bugünkü AKP yöneticileri, Hocayı anlamamışlar, meseleyi Hocanın mübalağası olarak görmüşlerdir. AKP yöneticilerinin, Taksim Kadife Darbesi’nin arkasında, “Faiz Lobisi var”, “Irak’la yaptığımız ticaretin parası ABD bankalarına niçin yatsın” tarzındaki çıkışları, gerçek tehlikeyi, ancak şimdi gördükleri ve Erbakan Hocayı haklı buldukları anlamına gelmektedir.

Erbakan ve ABD–Siyonizm Denklemi

Erbakan Hocaya göre Protestanlık ve Evangelizm Siyonizm’in eseridir. Siyonizm bu yaklaşımı ile müttefiklerini çoğaltarak kendi nüfus azlığının oluşturabileceği olumsuzlukları gidermeye çalışmaktadır:

Erbakan; “Ne yaptı bu ırkçı emperyalistler? Bunlar, tarih boyunca önce faizci nizamı yerleştirebilmek için Hıristiyanlık dinini ifsad edip, Protestanlık dinini kurdu. Amerika’yı avucunun içine almak için bu asrın başında Evangelizm Tarikatı’nı kurdu. Kim? Siyonizm. Bu Evangelizm Tarikatı’nın bugün 90 milyon mensubu var. Amerika’yı yöneten Bush’lar, Clinton’lar, Reagan’lar, aklınıza hangisi geliyorsa, hepsi bu tarikatın mensubu. Bunları Siyonizm nasıl aldatmış da taşeron gibi kullanıyor?..

Bunlara diyor ki: ‘Siz, İsa’nın (A.S.) yeryüzüne gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de O’nu bekliyoruz.’ Siyonistler bunu derken takiyye yapıyor. Havraya girdiği zaman, küçük çocuğun kulağına, ‘Bana bak! Biz asıl kendi Mesih’imizi bekliyoruz’ diyor. Balkona çıktığı zaman, ‘Aynı Mesih’i bekliyoruz. Ama sizin elinizdeki İncil’de bu Mesih’in geliş şartları yazmamış. Tevrat’ta yazıyor. O halde; gelin Tevrat’tan istifade edelim. Tevrat’ın emirlerini yerine getirelim: Mesih gelsin!’ diyor. Tevrat’ın istedikleri ne? ‘Yahudilerin Kudüs’te toplanmasına yardımcı olun. Büyük İsrail’in kurulmasına yardımcı olun. O’nun emniyete alınmasına yardımcı olun. Süleyman Mabedi’nin yapılması için yardımcı olun. Böylece Mesih gelsin.’ Onları böylece aldatmış.” (4)

Bu yaklaşım tarzıyla Siyonistler, ABD’de Evangelistlerin desteğini alarak çok güçlü bir lobi oluşturmuşlardır. ABD’de seçilen başkanların kayıtsız şartsız İsrail’i desteklemelerinin nedeni bu güçlü lobidir.

Erbakan: “Clinton diyor ki: ‘Ben Amerika için askerlik yapmadım. Prensiplerime uymadığı için. Ama silahı alır, İsrail için siperde dövüşürüm’ Yahudi olduğu için mi söylüyor bunu? Hayır! ‘Ben öyle halis muhlis bir Hıristiyan’ım ki, İsa (A.S.) gelsin diye canımı bile feda ederim’ anlayışıyla söylüyor. 10 tane Amerikan Cumhurbaşkanı işe başlarken söyledikleri nutukların hepsinde, ‘Benim için bir numaralı mesele İsrail’in emniyetidir’ diyor” (4).

Başbakan Erdoğan’ın, “Ben İsrail’e söylüyorum cevap ABD’den geliyor” tarzında yaptığı serzeniş, Hocanın bir kez daha haklı çıkmasını sağlamıştır. AKP yöneticilerinin İsrail’le olan kavganın aynı zamanda ABD ile ilgili olduğunu zamanında görememeleri üzücüdür.

Bugün, ABD’deki Neocon-Siyonist İttifakı’nın Amerikan milliyetçilerine (WASP) karşı son zamanlarda üstünlük kurmuş olmaları ile Taksim Kadife Darbesi süreci arasında doğrudan ilişki olduğunu AKP yöneticileri görmek zorundadır.

AB ve Siyonizm

Erbakan Hocanın üzerinde en çok durduğu konulardan biri de, AB’nin bir Siyonist organizasyonu oluşudur. Hocaya göre Türkiye’yi ortak pazara sokmak istemeleri için üç sebep vardır (1-3):

“1-İslam âleminin başı olan Türkiye’yi AB içine sokarak eritmek.

2-Ortak Pazar (AB’nin bir önceki aşamasındaki ismi) üç katlı bir ev olup en üst katında Siyonist sermayedarlar oturmaktadır. Orta katında Avrupalılar memur olarak çalışmaktadırlar. Alt kat uşak ve işçiler içindir. Türkiye alt kata uşak ve işçi olarak alınmak isteniyor.

3- Serbest ticaret esaslarına göre üye ülkelerin birbirinden mülk edinme hakları vardır. Bu yolla Türkiye savaşla değil parayla satın alınmak isteniyor.”

Burada dikkat çekilmek istenen en önemli konu, AB ile birlikte Türkiye’nin topraklarının parayla satın alınarak işgal edileceğidir. Ortak Pazar’la Büyük İsrail projesi arasında ‘Vaad edilmiş topraklar’ varsayımından dolayı bir bağ olduğu inancındadır:

“Tahrif edilmiş İncil’de de Kayseri’ye kadar uzanan Asurîlerin ülkesinin İsrail’e ait olduğu zikredilmektedir. Batı gerektiğinde İsrail’in bu projesine göz yumabilir. Ortak Pazar’ın iktisadi maksatlarının çok ötesindeki gayeleri ve maksatları mevcuttur. Bilhassa üye devletler arazilerini yabancıların satın almalarına açık tutmaları maddesi, Türkiye’nin birçok topraklarının art ve ileri maksatlı kapitalist dünya Siyonistleri tarafından rahatça ve çok ucuz fiyatla satın alınmasını da imkân dâhiline sokabilir. Bu durum, Türkiye’nin İsrail’e bir vilayet olarak hazırlanması neticesini intaç edebilir. Bu bakımdan bir sömürge olarak faydalanmak için Batı, Türkiye’nin müşterek pazara girmesini istemekte, dünya Siyonistleri bu girişi arkadan arkaya desteklemektedirler. İşte Ortak Pazar meselesine bu açıdan bakmak zarureti vardır.” (1)

Sonuç: Erbakan Haklıydı

AKP iktidarının Türkiye’nin yasal mevzuatını, dolayısıyla yapısını, inanç, değerler ve kültür ve medeniyet farkını gözetmeden AB’nin yasal mevzuatına uydurmaya çalışması, gelecekte çok ciddi sıkıntılar meydana getirecektir. AB uyum yasaları çerçevesinde yapılan bunca reforma rağmen Taksim Gezi Parkı hadiselerinde ABD ve AB yöneticilerinin siyasi iktidara aşırı bir şekilde yüklenmeleri ve Erdoğan’ı diktatör olarak nitelendirmeleri, ABD ve AB’nin gerçek anlamda dost, sırdaş, stratejik ortak ve model ortak olamayacakları gerçeğini ortaya koymaktadır. AB kapsamında yeniden düzenlenen yasal mevzuat, kendi kültür ve medeniyet değerlerimiz göz önüne alınarak yapılandırılmalıdır.

Ayrıca bu son yaşanan olaylardan sonra yabancılara mülk–toprak satışları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Toprak satışları ile bu ülkenin geleceğinin ipotek altına alınmasına ve gelecek nesillerin bedel ödemesine müsaade edilmemelidir.

AKP yönetimi, Taksim Kadife Darbesi sürecinden başarılı çıkabilmesi için, başta ordu, MİT, polis, yargı olmak üzere Türkiye’nin kılcal damarlarına yerleşmiş masonik örgütlenmeyi deşifre ve tasfiye etmek zorundadır. 

Rahmetli Erbakan Hocanın yıllar önce Siyonizm konusunda yaptığı uyarılar, göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmalı, 50–100 yıllık bir strateji çizilmelidir.

Kaynaklar:

1-Erbakan N., Milli Görüş, Dergah Yayınları, İstanbul, 1975, S:235-270.

2-Erbakan’ın Basın Toplantısı Özetleri, İstanbul İl Teşkilatı Yayın No: 3, 1990.

3-Erbakan N., Türkiye’nin Temel Meseleleri, Rehber Yayıncılık, Ankara, 1991, S: 52,80-96,199.

4-Erbakan N., Milli Kurtuluş Konferansları 1-4.

YORUMLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
02/02/2018 - 08:22 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
19/01/2018 - 08:47 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
12/01/2018 - 08:35 Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-2:
05/01/2018 - 08:42 Türkiye’nin “bağışıklık sisteminde” (“İmmün sistem”) sorun var-1
29/12/2017 - 08:37 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-3:
22/12/2017 - 09:49 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-2:
15/12/2017 - 09:02 Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-1: Geçmişe Takılıp Kalmayıp İleriye Bakma Zamanı
08/12/2017 - 08:35 Şer ittifakının psikolojik savaş makinesinin dişlisi olmamak
01/12/2017 - 08:58 NECMETTİN ERBAKAN VE MİLLÎ GÖRÜŞ – 2:
24/11/2017 - 09:45 “Kürt sorununun” çözümü için bedel ödeyen bir lider ve bir hareket:
17/11/2017 - 09:21 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-7 Ülke iç dinamikleri açısından “Kürt Sorunu”
10/11/2017 - 09:32 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”- 6:
04/11/2017 - 09:22 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
03/11/2017 - 09:37 Mesut Barzani’nin tarihten ders almaması
27/10/2017 - 09:18 “Bağımsız Kürdistan Referandumu”-4:
13/10/2017 - 09:09 Kuzey Irak Referandumu - 2: Türkiye'nin dil ve üslup sorunu
15/09/2017 - 09:40 “2019 Cumhurbaşkanlığı Kadife Darbe Süreci”nde Yeni Bir Aşama-7
08/09/2017 - 09:01 Kurban, İslâm Kültür Ve Medeniyetine Ait Olmanın Bir Sembolüdür
18/08/2017 - 09:17 FETÖ ile Mücadelede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2:
11/08/2017 - 09:11 FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlar-1:
21/07/2017 - 09:09 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
07/07/2017 - 09:20 İslâm coğrafyası ve “kaostan kaynaklanan düzen”
30/06/2017 - 08:59 İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
23/06/2017 - 09:21 İslâm coğrafyasında “kaos’tan kaynaklanan düzen”
16/06/2017 - 09:37 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları - 3
09/06/2017 - 09:29 Diyanet İşleri Başkanlığı Üzerinden 2019 Cumhurbaşkanlığı Savaşları -2
02/06/2017 - 10:30 Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden 2019 cumhurbaşkanlığı savaşları -1
26/05/2017 - 09:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
19/05/2017 - 08:52 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 5:
12/05/2017 - 09:12 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 4:
05/05/2017 - 12:17 Yeni Bir Kadife Darbe Süreci-3: BİR “DİKTATÖR”(!) İNŞA ETMEK
21/04/2017 - 10:02 Kadife darbe sürecinde yeni bir dönem-1: Dikkat
07/04/2017 - 09:06 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 5: Ferdi ahlâkın güzelleştirilmesi
31/03/2017 - 09:12 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu - 4: Kulluk ahlâkının yeniden inşası
17/03/2017 - 09:13 İhtilâf Ahlâkını İnşa Etme Sorumluluğu- 2
10/03/2017 - 09:10 İhtilaf ahlakını inşa etme sorumluluğu-1
03/03/2017 - 11:26 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 10
24/02/2017 - 10:05 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 9
17/02/2017 - 09:04 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-13:
10/02/2017 - 09:27 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 8:
03/02/2017 - 09:03 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 7: 28 Şubat postmodern darbesi ve Millî Görüş kimliği
20/01/2017 - 09:15 Türkiye’deki fitnenin perde arkası - 5
13/01/2017 - 09:46 Türkiye’nin bağımsız dış politika uygulaması açısından 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası
06/01/2017 - 09:21 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası - 3: Şer ittifakının terör silahı
30/12/2016 - 09:11 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası-2
23/12/2016 - 08:58 Türkiye’deki Fitnenin Perde Arkası -1
09/12/2016 - 09:07 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-4
02/12/2016 - 09:06 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-3:
25/11/2016 - 09:13 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-2:
18/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitnenin Kökünü Kazımak-1
11/11/2016 - 09:04 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 5
04/11/2016 - 12:02 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 4
28/10/2016 - 09:16 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne – 3
21/10/2016 - 09:19 İslâm Coğrafyasını Kasıp Kavuran Fitne - 2
14/10/2016 - 09:14 İSLAM COĞRAFYASINI KASIP KAVURAN FİTNE-1:
07/10/2016 - 09:52 Kadife Darbeden Askeri Darbeye-12: HZ. MUSA, HZ. HARUN VE “YARGISIZ İNFAZ”
30/09/2016 - 09:16 Kadife Darbeden Askerî Darbeye-11:
23/09/2016 - 09:17 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-10:
16/09/2016 - 10:05 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-9
02/09/2016 - 09:06 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-7:
26/08/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-6: Acil Bir Uyarı:
12/08/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-4: Bir Dolardaki Sır:
05/08/2016 - 09:28 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-3: OHAL Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Noktalar
29/07/2016 - 09:19 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE - 2: 11 Eylül İkiz Kuleler Provokasyonu İle Arap Baharı Karışımı
22/07/2016 - 09:12 KADİFE DARBEDEN ASKERİ DARBEYE-1: Bir Arka Plan
15/07/2016 - 09:11 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-5:
08/07/2016 - 11:16 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-4:
01/07/2016 - 10:21 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-3:
24/06/2016 - 10:00 KADİFE DARBEDEN SOSYOLOJİK SAVAŞA-2: Sosyolojik Değişim ve Sosyolojik Savaşın İki Boyutu
17/06/2016 - 13:12 Kadife darbeden sosyolojik savaşa - 1
10/06/2016 - 09:59 DİNLERİ BİRBİRİNDEN AYIRAN TEMEL UNSURLAR VE İKİ ANA DİN
20/05/2016 - 09:14 LAİKLİK, LAİKLEŞME, LAİSİZM-1: Bir Arka Plân
13/05/2016 - 09:07 Sekülerlik, Sekülerleşme
06/05/2016 - 10:47 Kavramsal Kargaşa
29/04/2016 - 09:05 İsmail Kahraman Ne Dedi?
22/04/2016 - 13:04 YA KUTÜL AMARE KAZANACAK YA SYKES-PİCOT KAZANACAK
08/04/2016 - 16:35 Kut’ül Amare Savaşı Sürecinde Psikolojik Savaş-2
25/03/2016 - 14:07 VEKÂLET SAVAŞLARININ HEDEFİ:Türkiye’yi Zihnen Bölme ve Suriyeleştirme
09/03/2016 - 12:57 D-8 hareketi, Erbakan’ın dünyanın yönetimine isyanıdır
02/02/2016 - 13:28 AKADEMİSYENLER BİLDİRİSİ ÜZERİNE-2: Bildirinin Amacında İki Boyut
15/01/2016 - 13:08 Sekülarizm Nedir?
30/12/2015 - 14:44 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK BÜYÜK ORTADOĞUYU İŞGAL ETMEK İSTEYEN NATO’YA ÜSLERİ ...
18/12/2015 - 10:49 FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK DEMEK NATO ÜSLERİNİ AÇMAK DEMEK MİDİR?-1
11/12/2015 - 11:40 'Fabrika ayarlarına dönmek' demek 'Avrupa halkı olmak' ve 'Model Ortak' olmak demek midir?
20/11/2015 - 12:08 ABD’NiN YIĞINLA İHANETİNE RAĞMEN HÂL TÜRKİYE İLE ABD “MODEL ORTAK” MI? - 1
06/11/2015 - 10:01 Sosyolojik Savaş
03/11/2015 - 09:38 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK - 3
28/10/2015 - 14:52 TÜRKİYEYİ SURİYELEŞTİRMEK-2
19/10/2015 - 13:52 Türkiyeyi Suriyeleştirmek - 1
10/10/2015 - 17:03 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”-7:
06/10/2015 - 14:03 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-6:
28/09/2015 - 10:40 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
22/09/2015 - 14:53 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-5:
18/09/2015 - 10:32 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
12/09/2015 - 13:10 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA-4:
04/09/2015 - 07:28 “ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA”
28/08/2015 - 11:02 ÇÖZÜM SÜRECİ BUZDOLABINDA
14/08/2015 - 10:57 Suriyede bölünmeye giden yol: Kantonal yapı
07/08/2015 - 10:32 Suriyede uygulanan Kaos teorisinin hedefi neydi?
24/07/2015 - 07:22 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik
10/07/2015 - 11:09 Şeytanın peşinden koşan bir sapkınlık hareketi olarak eşcinsellik - 1
03/07/2015 - 11:21 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 4: İlahi İkaz
23/06/2015 - 14:33 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 2:
12/06/2015 - 09:43 Taksim Kadife Darbe Sürecinin 7 Haziran 2015 Genel Seçimler Aşaması - 1: Bir Truva Atı Bulmak
05/06/2015 - 10:37 İhanet, Hain, Vatan Haini
29/05/2015 - 10:58 “İman edenler içerisinde çirkin hayasızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar” – 2
22/05/2015 - 10:48 İman edenler içerisinde çirkin hayâsızlıkların yaygınlaştırılmasından hoşlananlar - 1
08/05/2015 - 11:41 İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ-2
10/04/2015 - 10:23 Siber saldırılar/savaşlar-1: Elektronik İstihbarat Ve İnternet Üzerinden Casusluk
03/04/2015 - 10:21 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-8 İmanla Küfür Arasında Bir Yol: “Model Ortaklık”
20/03/2015 - 12:09 İLAHİ YASALAR DEĞİŞMEZ-6
23/02/2015 - 11:57 İlahi Yasalar Değişmez-2 Bireysel ve Toplumsal Değişim
06/02/2015 - 16:04 İkiz Kuleler Provokasyonundan 7 Ocak 2015 Karikatür Provokasyonuna Kirli Savaş - 4
30/01/2015 - 15:41 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler Provokasyonundan
02/01/2015 - 11:21 Ey İman Edenler! Nereye Gidiyorsunuz?
28/11/2014 - 10:32 Erbakan ve çözüm süreci-2:
21/11/2014 - 10:41 ERBAKAN VE ÇÖZÜM SÜRECİ-1
07/11/2014 - 10:36 REYHANLI OPERASYONUNDAN AYN EL ARAP (KOBANİ) OPERASYONUNA
17/10/2014 - 11:26 Reyhanlı Operasyonundan Ayn El Arap Kobani
15/09/2014 - 14:42 UYUŞTURUCU MADDE BATAKLIĞINA ÇEKİLMEK İSTENEN GENÇLİK–3:
08/08/2014 - 00:30 Yalan ve Aldatmaya Dayalı Bir Psikolojik Savaş Makinesi Olan “Kudurmuş Köpek” İsrail....
05/08/2014 - 16:50 İsrail’in “Kudurmuş Köpek” Stratejisinin Temelleri
25/07/2014 - 15:00 “Kudurmuş Köpek” İsrail ve Eli Kanlı Katiller
13/06/2014 - 00.00 Kadife Darbe Sürecinde Çankaya Savaşları
09/05/2014 - 11:20 Kongre Sonrasında Milli Görüş Kadrolarının Tarihi Sorumluluğu
03/05/2014 - 00.00 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
03/05/2014 - 11:06 YENİ BİR KONGREYE GİDERKEN MİLLİ GÖRÜŞ KADROLARININ TARİHİ SORUMLULUĞU
25/04/2014 - 12:38 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 3: Gülen hareketine karşı oluşan toplumsal şuur
18/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimlerinin ortaya çıkardığı gerçek - 2: Parlamento üstü/dışı siyasete ihtiyaç var
09/04/2014 - 00.00 30 Mart 2014 seçimleri üzerine:Erdoğan ile Gülen’in büyük meydan muharebesi
02/04/2014 - 14:34 Müslüman kardeşine veli (dost-sırdaş) olabilmek ve sorumluluğunu yerine getirebilmek
25/03/2014 - 11:10 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
21/03/2014 - 14:56 Kardeş olabilmek ve sorumluluklarını yerine getirebilmek
15/03/2014 - 11:48 Erbakanın ırkçı emperyalistlerle (siyonistler-masonlar) savaşı
07/03/2014 - 16:59 Çağımızın Abdülhamidi Necmettin Erbakan 2
01/03/2014 - 13:10 Müslümanların arınma mecburiyeti
24/02/2014 - 14:23 Müslümanların arınma mecburiyeti
12/02/2014 - 13:35 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
07/02/2014 - 15:21 Ümmetin helakine sebep olan dört şey
24/01/2014 - 14:35 Acı bir itiraf: “Erbakan hoca haklıydı, haklı çıktı”
// - Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 5: Nefret Yasası
01/11/2013 - 16:06 Demokratikleşme Paketi üzerine değerlendirme - 3:Paketin referansları
06/09/2013 - 06:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 3: NATO
30/08/2013 - 07:53 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 2: Büyük Ortadoğu Projesi (BOP)
23/08/2013 - 07:28 Mısır büyük İslam devriminin dış dinamikleri - 1:
19/07/2013 - 08:12 Mısır’da bir devrim daha olacak: Büyük İslam devrimi
21/06/2013 - 15:15 Taksim Kadife Darbe girişiminde beş ihtimal
31/05/2013 - 09:16 Reyhanlı psikolojik harekâtı - 2: Verilen Mesaj
10/05/2013 - 14:28 Siyasetin tefessüh ettirici/kirletici dili
03/05/2013 - 06:41 Bir sosyal yara: Apaçi gençlik
26/04/2013 - 15:19 Niçin “Önce Ahlak Ve Maneviyat”?
19/04/2013 - 14:50 Erbakan’a göre Kürt sorununun (kavmi sorun) çözümü
12/04/2013 - 07:49 Dünya İslam Birliği için Erbakan’ın mücadelesinden çıkarılacak dersler - 4
 
Türk bayrağına çirkin saldırı
Orduya tam yetki verildi! Hedefte İsrail var
Hakkari'de askeri üs bölgesine böyle ulaştılar!
Belçika büyüklüğünde arazi ekilmiyor
Genelkurmay'dan askerlik uzadı iddiasına açıklama
Şehit Miraç'ın o mesajı: Para için yapılacak meslek değilsin
Saadet Lideri Karamollaoğlu: Her alanda ‘Zeytin Dalı’na ihtiyaç var
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
Bakan ilaç iddialarına sert çıktı: "Canlarını yakacağız kapatmaya kadar gider"
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
Acil hal 24 saatten sonra paralı mı oldu?
Mustafa KAYA
Adı Konulmamış Savaşın Maymuncukları
Atilla MEHDİGİL
Üzgünüm, hep haklı çıkıyoruz!
Feyzullah AYDOĞAN
NİL’DEN ‘ÜMMETİN KALBİNE’ SELAM VAR
Ekrem ŞAMA
Amerika kaç defa aldattı?
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Hayati OTYAKMAZ
İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİ: ŞEHİTLER
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yahudi Cumhuriyeti
Ali Haydar HAKSAL
Eminlik ya da Güvenirlilik
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye’yi kazanmak ya da kaybetmek!
Zeki CEYHAN
Yalan rüzgârı!
Mevlüt ÖZCAN
Bazı faziletleri değerlendirmek lazım
Mahmut TOPTAŞ
Kuklacı Kafirlere
Prof.Dr.Ata ATUN
Sağduyu sahibi akil adamlar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-4: Ümmet kavramının analizi
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Evliliğe Direnen Gençler
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Liboş…
Şakir TARIM
Suriye siyasetimiz doğru mu?
İsmail KILLIOĞLU
Tarihin Dilemması
İbrahim VELİ
Tepkilerle değil kararlarla yol almak
Abdülkadir ÖZKAN
İlişkilerin bozulması için ABD ve AB daha ne yapmalı?
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz