28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
17/01/2014 - 12:15
Mustafa GEÇER
"ABD bir devlet değil, büyük hissedarları Siyonist
Yahudiler olan büyük bir Anonim şirketler tröstüdür.
Kâr getirmeyen alana ve kişilere asla yatırım yapmazlar."
2- Muhammed Fethullah Gülen Hoca ve Gülen Hareketi:  
Gülen hareketinin fikri önderi Fethullah  Gülen, 1941 yılında Erzurum’un Pasinler ilçesinde doğmuştur. Medrese tahsili görmüş, hafızlığını tamamlamış, İslami ilimleri öğrenmiştir. Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilmektedir. Devlet okullarında okumamış,İlkokul’u dışarıdan bitirmiştir.Hayatını, çeşitli yerlerde imamlık ve vaizlik yaparak sürdürmüştür.                                                                                                                             
1963 yılında “Erzurum Komünizmle Mücadele Derneği”  kuruluşu ve “Halkevleri” yönetiminde bulunmuştur. 1971, 12 Mart cuntası  tarafından TCK
163’e muhalefetten yargılanıp beraat etmiştir.  1980, 12 Eylül darbesi İzmir ve Ege Ordu Sıkıyönetim komutanlığınca tutuklama emri yayınlandığında İzmir’den ayrılmış, 1981 yılında Diyanet işlerindeki resmi vaizlik görevinden istifa etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşlerini benimsemiş ve bu görüşleri günümüze göre bazı farklılıklarla tekrar yorumlamıştır. Bu alanda 50 den fazla kitap yazmıştır. ” Dinlerarası diyalog” konusunda düşünce ve eylemleri sebebiyle yoğun eleştiri alırken, diğer taraftan bazı düşünürler, felsefeciler, sosyologlar tarafından “Çağdaş İslam Düşüncesine katkısı olan önemli bir düşünür” olarak kabul görmektedir. M.Fethullah Gülen Hoca; ‘laik sistem içerisinde dinin %95'inin yaşanabileceğini, geriye kalan %5’lik kısım için kavga çıkartılıp insanların dinden ürkütülmemesini’ söyler.                                                        
1990’lı yıllarda, Tansu Çiller, Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Abraham Foxman, Morton Abramowitz, Papa II.John Paul gibi din ve devlet adamları ile görüşmeler yapmış veya yaptırılmıştır. 1999 yılı Mart ayında  28 Şubat süreci atmosferi ve sağlık sorunları sebebiyle ABD’ye gitmiş ve halen Pensilvanya eyaletinde yaşamaktadır. TV’lerde yayınlanan bir videosu nedeniyle  28 Şubat Süreci içinde, Türkiye’deki  Laik düzen yerine şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak için taraftarlarını teşvik ettiği gerekçesiyle  22 Ağustos  2002 tarihinde aleyhinde dava açılmış,  2006 yılında bu davadan, cürüm ve şiddete başvurarak teşekkül oluşturduğuna dair delil olmadığından  beraat etmiş, bu karar 2008 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulunca oybirliği ile onanmıştır.                                                        
Fethullah Gülen Hoca, 2008 yılının Haziran ayında Foreing Policy ve İngiltere de  Prospect  dergileri tarafından oluşturulan, “Dünya'nın ilk 100 entelektüeli” listesine alınmış ve internet üzerinden gerçekleştirilen ortak anket sonucunda birinciliğe seçilmiştir. Ayrıca 2013 yılında Time dergisi tarafından ”Dünyanın en etkili 100 kişisinden biri” olarak gösterilmiştir.                                                                                                                                          
Bugüne kadar gösterdiği siyasi yaklaşımı, “siyasetten faydalanmak, fakat siyasete bulaşmamak” olarak özetlenebilir: ABD’nin onayı olmadan dünyanın hiçbir yerine çivi dahi çakılmasının mümkün olamayacağı kanaatine sahiptir.  Bu yüzden ABD’ye, Vatikan’a sıcak bakıp, dostane ilişkiler geliştirmeye çalışmıştır. ABD’nin ve Vatikan’ın (Dolayısıyla AB’nin) ve Türkiye’deki batı yanlısı statükocu iktidar ve bürokratların, sanatçıların, etkin kesimlerin güvenini kazanıp onların desteğini alıp faaliyetlerini rahatlıkla sürdürme taktiğini gütmektedir. Söylemlerinde, eylemlerinde, kendilerine ait medya organlarında bu kesimleri eleştiren satırlara pek rastlanmaz.  ABD, Siyonizm ve Batı’nın emperyalist emel ve politikalarına karşı, siyaset güden, halkı  Müslüman ülkelerin birlik içinde güçlenmesini  esas alan Müslüman siyasi liderleri ve partileri riskli görmüş ve uzak durmuştur. Merhum Erbakan Hoca dışında tüm batıcı siyasilerle yoğun ve iyi ilişki içinde olmaya çalışmış, Milli Görüş’e hiç sıcak bakmamıştır.                                                                                                                                                  
 
Bu yapısı ABD ve batılıların dikkatini çekmiş, bölgemizde düşündükleri düzenleme için, Komünizm tehlikesi geçtikten sonra “Yeşil Kuşak Projesi” yerine ikame edilen  “Ilımlı İslam Projesi”  için uygun bir aktör olduğu kanaatine varmışlardır.                                                                                                                                            
Gülen hareketi, Türkiye ve 160 civarında dış ülkede faaliyet gösteren bir sivil toplum hareketidir. 
Hareketin, yurt içi ve dışında yüzlerce  okul, dershane, üniversite gibi eğitim kurumlarının yanı sıra dinler ve kültürler arası diyalog faaliyetleri ve yardım organizasyonlarını,  gerçekleştirdikleri çeşitli vakıf ve dernekleri ile ticari faaliyet gösteren çeşitli basın yayın kuruluşları, hastaneleri ve finans kurumları mevcuttur.                                                                                                                                                                    
Küresel  güçlerle diyalog dostane ilişki, onları rahatsız edenlerden uzak durma ekseninde güttükleri politikalarla, bu kesimlerin ulusal ve küresel boyutta desteğini almış, iyi ilişkiler geliştirmişlerdir.                                                                                                                                                                                                
3-Çıkan olaylardan siyasi rant devşirmek isteyen, katalizör görevi gören siyasi ve ideolojik çevreler: 
Bunlar, olayda taraf olanlara muhalefet etmekten veya taraf olmaktan siyasi, ideolojik, ekonomik rant beklentisi içinde olan kesimlerdir. Reaksiyona tam katılmamakla beraber katalizör görevi görerek, ateşe körükle giden, harlandıran, ya da olayların zarar vereceğini düşündüğü tarafı destekleme ve aklamada, olayın kendisine menfaat sağlayacağı tarafını zumlayarak kamuoyunda gürültü çıkarmaya çalışan kişi ya da kesimlerdir.                                                                                                                                                                                  
 
4-Olaya aklıselimle yaklaşan, menfaat beklemeyen, yangını topluma sıçramadan büyümeden söndürüp, ülke ve millete vereceği zararı önlemeye çalışan kesimler:  
Aslında bu kesimler sayısal çoğunlukta olup,  ses çıkaranı azınlıkta taraflardır. İyi niyetli, sağduyulu, çıkan olaylardan sanıkların suçu sabitse cezalandırılmalarını, bunun dışında kimsenin zarar görmesini istemeyen, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa onu savunan kesimlerdir.  Bir siyasi parti, bir STK, bir grup, tüzel kişilikler, kurumlar olabilirler. Bunların, çıkarılan olaylar  millete ve ülkeye, geleceğimize zarar verir, tehdit eder boyuta ulaşma temayülü gösteriyorsa konuya daha çok müdahil olmaları gerekir.                                                                                       
Hükümeti çok rahatsız eden, hatta sallayan son “Yolsuzluk Operasyonları”nın, AKP Hükümet ve destekçisi medya ve kesimlerce, “Gülen hareketine mensup emniyet ve yargı bürokratlarınca tertiplenen, Başbakan Erdoğan ve hükümete karşı bir darbe olarak algılanıp kabul edilmesi”, taraflar arasında kötü bir kavgaya neden olmuştur.                                                                                                                  
Henüz, görünen sanıkların asli fail olup olmadığı, gerçekten bir darbe amacı güdülüp güdülmediği, güdülmüşse bunda cemaatin kurumsal bir dahli olup olmadığı, bu olayda cemaatten bazı kişiler yer almış ise bunların cemaati temsil ve ilzam statüsünde olup olmadığı, arka planda dış odakların payının ne olduğu tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Bir takım varsayımlar üzerinden hareket ediliyor.                                                                                                                                                                  
Yukarıda saydığımız taraflardan ilk üçü, son 15-20 yıl içinde bölgemizde ABD siyasi projelerinin uygulanmasında ve yürütülmesinde yer almış önemli oyunculardır. Bölgedeki ABD projeleri ve politikaları bu üç taraf üzerinden yürütülmektedir. Taraflar bu kulvarda ister inanarak, ister takiyye olarak, ister taktik, isterse stratejileri olarak yer alsınlar, sonuç değişmemektedir.                                                                        
 
Karşıdaki sığındıkları, stratejik müttefik saydıkları güçler her şeyin farkındadır, kendi aleyhlerine muhtemel yönelim ve gelişmeleri önlemenin tedbiri ve oyunların altyapılarını hazırlamış, uygulama gücüne sahip durumda olduğuna inanmaktadır.                                                                                                                  
ABD, bir devlet değil, büyük hissedarları Siyonist Yahudiler olan büyük bir  Anonim şirketler tröstüdür. Kâr getirmeyen alana ve kişilere asla yatırım yapmazlar. Yaptığı her yatırımın karşılığını kat kat almanın hesabını önceden yapar ve sonuç almak isterler. Kendileri ile müttefik olup hareket edenlerin verim ve sadakatlerini zaman zaman test etmektedirler. Sadakatlerinden daha çok verimsiz gördüklerinde onları paketleyip atmakta ya da başka bir oyuncu ile değiştirme fırsatı oluştuğunda hemen değiştirmekte bir beis görmemektedir.                                                                                                                                  
Herkesin kiminle ne için düşüp kalktığını iyi bilmesi gerekir.                                                                                                                
Gelecek yazıda inşallah dış odaklara ve içinde yer aldıkları olaylara değinmek dileğiyle, hayırla kalın.
YORUMLAR
Erhan batal 17-01-2014, 12:52:31
Hırsızlığı meşru hale getirdiler. Sağolsun güzel özetlenmiş.
 
SEDAT DEMİR 17-01-2014, 13:51:19
RÜŞVET ALANDA VERENDE MEL'UNDUR, ZALİMDİR.AKP İKTİDARINDA BATAĞA SAPLANDI.HERŞEY ASLINA BİRGÜN DÖNECEK.BİZ AKP Yİ DE DERİN YAPILANMAYIDA ÖNCEDEN BİLİYORDUK.ANCAK KİMSE İNANMADI.GELDİLER GÖRDÜLER Kİ BİZ HAKLIYIZ.BİZ KİMİZ.MİLLİ GÖRÜŞÜZ.
 
PELİN 18-01-2014, 13:25:59
KARDEŞLİK NASIL OLACAK, KARDEŞLİĞİMİZİ YIKTILAR.BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRDÜLER, TÜRKİYEYİ BÖLÜYORLAR, PARÇALIYORLAR.BU PROJEYİ ERBAKAN HOCAMIZ SÖYLEMİŞTİ.BİZİ HAZIR LOKMA YAPIYORLAR, SİYONİZME HİZMET ETTİRİYORLAR TÜRKÜ SÖYLETE SÖYLETE...
 
ŞEYMA 20-01-2014, 07:49:01
sağolun
 
kaya ışık 21-01-2014, 10:42:27
tam bir paralel yap.ne kadar da büyümüşler.bu yapıyı kim büyüttü.nasıl büyüttü.kim deşifre edecek.nasıl edecek.Bu işin sınu nereye ulaşacak.Fetullah hoca nasıl bir strateji izleyecek.işte bütün bunlar önümüzdeki günlerde cevabını bulacak. ne diyelim.hayr olur inşallahhhhh.
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz