3 Recep 1439 | 20 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
31/12/2013 - 12:00
Mustafa GEÇER
"Eskiden Hac ibadeti için Mekke’ye, Medine’ye gidenler,
toplum içinde saygın karşılanırken, hacıların yerine şimdi
ABD’ye gidip gelenler ayrıcalıklı ve saygın karşılanmaya,
tabiri caizse “Amerikan hacısı” olmayanlara değer
verilmemeye başlanmıştır."
Şu anda ülkemizde, hangi iç ve dış odakların sahneye çıkardığı malum, dindar ve muhafazakar  seçmenin de  onları söylemlerinden dolayı değil, 40 yıllık Milli Görüş geçmişlerinden dolayı %50 oranında oy vererek iktidara taşıdığı bir AKP hükümeti var.  Halkın mikro boyutta bazı istek ve arzularını da yerine getiriyor. Makro boyutta, küresel batı tipi liberal laik bir politika ve programı tavizsiz uyguluyorlar. Makro boyut halkı çok ilgilendirmiyor. “Bunlar Amerikancı, Batıcı bir yol izliyor” demek, halk nezdinde pek makes (yankı)  bulmuyor. Geçmişte Demokrat Parti Menderes iktidarı, “Türkiye’yi Küçük Amerika yapacağız” sloganını kullanarak uzun süre iktidarda kaldı ve muhafazakâr seçmenden oy aldı. ‘Onun devamıyım’ diyen Adalet Partisi, Demirel İktidarı da uzun süre destek aldı ve Çankaya’ya kadar tırmandı. Onun yolundan giden Özal da aynı yolu izledi. Türkiye’ yi neredeyse ABD’ nin 51. inci eyaleti yapacaktı. Çankaya’ya o da çıktı. Halk bu yönlerini dikkate alıp, eleştirip siyasi tercihinde  ölçü olarak kullanmadı, bilakis ortada, gelişmişlik, zenginlik ve büyük güç imajı ile yerleşmiş ”Amerika Rüyası” olarak işlenmiş bir devlet var. Ona benzemek belki de milletin hoşuna da gitti ve o partilere oy getirdi.  Bugün aynı yolu takip eden, “ olması gereken”  idealist  mefkureci siyaset yerine , “olan”ı  esas alan, değerlendiren, “parti, iktidar olmak için vardır” düşüncesi ile “ reel politik” izleyen, olayları oy hesabına göre yönetmeye çalışan bir iktidar kitle partisi var. Bu haliyle toplam seçmenin yarısından destek görüyor. Menderes gibi, Demirel gibi, Özal gibi, Liberal kapitalist Amerikancı politikalar izliyor.  Müslüman Halk, diğer yanları biryana Menderes’i “Ezanı aslına uygun hale getirdi” diye, Demirel’i  “İslam köylü çoban Sülo” diye, Özal’ ı  “Cuma namazı kılan ilk Başbakan ilk Cumhurbaşkanı” diye sevmişti.   Tayyip Erdoğan, gerek İslami amellerinde ve gerekse Amerikancılığı  ve AB’ciliği yönünden geçmiş liderlere 10 çeker!
 
1922 yılına kadar fiili haçlı saldırıları ve tehdidi altında yaşamış, bitap düşmüş  bu millet, yüz yıllar boyunca da Batının tartışılmaz üstünlüğü (!) propagandası potasında eritilmeye çalışılmıştır.                                
 
Batı ülkeleri ve ABD’de eğitim görüp gelenler, kendi toplumuna hizmet ve onu kalkındırmak için çalışmak yerine, onun değerlerini aşağılamaktan, değiştirmekten, onu hor görmekten başka iş yapmamışlardır. Hatta Amerika’ya, Avrupa’ya herhangi bir sebeple gidip gelenler, oraların maddi ve görsel muhteşemliğini, olağanüstülüğünü anlata anlata bitirememişlerdir. Eskiden Hac ibadeti için Mekke’ye, Medine’ye gidenler, toplum içinde saygın karşılanırken, hacıların yerine şimdi ABD’ye gidip gelenler ayrıcalıklı ve saygın karşılanmaya, tabiri caizse  “Amerikan hacısı” olmayanlara değer verilmemeye başlanmıştır.  Bu ülkede bir yerlere gelmek isteyenler bu sebeple mutlaka bir ABD turu yapma ihtiyacı duyarlar. Geçenlerde, hayatları tespih çeker gibi “Go Home America” diye nakaratla, bağırmakla geçmiş solculardan, M. Sarıgül de ABD’ye gidecekti, K. Kılıçtaroğlu; “hele sen gitme önce ben bir gideyim, gelince senin İstanbul adaylığını düşünürüz” dedi, ABD’ye gitti geldi. Böylece tekamül ve evrimini(!) tamamlamış oldu. O şimdi, kendisini artık başbakan olmaya ve Türkiye’yi yönetmeye hazır hissediyor. ABD’ye gidip gelmiş hocası için bir öğrenci şöyle diyordu: ”Hocamız ABD ye gittiğini sık sık hatırlatma ihtiyacı duyar, iki cümlesinde bir  mutlaka ABD’den zevkle ve sitayişle söz ederdi. Bir defasında yine Amerika’ya gittiğini hatırlatmak için; “Çocuklar Amerika öyle muhteşem bir ülke ki, dikkatle baktığınızda çiçeklerin büyüdüğünü fark edersiniz” demişti. Bu onun için sanki sürekli tekrarı gereken bir ibadet zikri (ritüeli) halini almıştı”. Bir de, gidip orada az-çok eğitim almışları düşünün. “Yenilmiş bir medeniyetin mensupları” olduğunu kabulden başka söyleyecek sözü kalmaz, boynu kırılırcasına o tarafa döner, kıblesini unutabilir. Tüm bunlar devam ederken,  bu milletin kenarda köşede kalmış, kendi inancını yaşamak isteyenlerinin üzerinden bir de CHP zulmü silindir gibi geçmiş ve bu zulüm ve korku milletin genetiğine işlemiştir. Kendisini az çok toparlamış, halkın mütedeyyin kesimi kendisini, CHP gibi olmasın da Amerikancı olsun, AB ci olsun, Liberal olsun, kapitalist olsun partilerin potasına atmıştır. Gencin biri annesinden para alır kumar oynarmış. Annesinin bundan haberi olmuş, yine para isteyen oğluna: “Oğlum Hüseyin, duydum ki kumar oynuyormuşsun, çok kötü, çok günah, bu kötü ahlakını terk etmezsen sana bir daha para veremem “ demiş. Çocuk cevaben: “Anne ben vallahi kumar oynamıyorum, kılıç çekiyorum” demiş. Kılıç çekmenin kumar oyununun bir türü olduğunu bilmeyen  anne de ona: ”Aman Yavrum kumar oynamada tek kılıç çek” demiş ve ona para vermeye, o da kılıç çekmeye devam etmiş. (Bu Yaşanmış hikayedir).Oysa ki ha kumar oynanmış, ha kılıç çekilmiş ne fark eder?                                                                                                                    
 
Mevcut yapı ve rejim içerisinde kalınarak, halkın üç-beş kalemi geçmeyen çok sınırlı sayıdaki, dini taleplerinin ne olduğu iyi hesaplanıp, konjonktür ve şartların müsaade ettiği, rejimin ruhu ile çatışmayan ölçüde yerine getirilmeye çalışılıyor. Siyaseten, toplumun siyasi ve din algısının geldiği noktada duruyorlar. CHP’nin uygulamaları hatırlatılıp bu durumun ondan çok iyi olduğu kabul ediliyor. Oysa “ondan iyi olmak ölçüsü” yeterli mi?    “İyi güzel de, Demirel giderse gomonistler  gelir” dendiği gibi, dindar ve Muhafazakar kesimde ”AKP giderse CHP gelir” korkusu hakim kılınmaya çalışılıyor, halkın psikolojisi de buna uygun olduğu için kabul görüyor. Oysa Türkiye’de CHP den başka partiler de var. Millet asla CHP ye mahkûm değil. Demirel gitti, gomonistler gelmedi.                                                  
Türkiye bu siyasi anlayışlardan dolayı dış müdahalelere hep açık olmuştur.                                                                                                                                                                                                         
17 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonu ve daha önceki olay ve gelişmelerin iç ve dış boyutları vardır. İç ve dış dinamikleri, uzantıları, değişkenleri, idari, siyasi, ekonomik ve hukuki boyutları vardır.                                                                        
Bu iş aynı kulvarda koşan, var oluşunu, yapacağı işlerin başarılı olması ve geleceğinin ABD ve AB’ye bağlı olduğuna inanmış, bu sebeple, ABD’yi, AB’yi gücendirmemek ve onunla iyi geçinmek  için azami titizlik gösteren, her işlerini onların “oluru” ile yapan hatta taktik ve stratejik olarak temel akidelerden taviz dahi veren, vermeye hazır taraflar birbirleri ile kavgalı hale getirilmiş, malum siyasi ve sosyal taraflarla elbette sınırlı değildir.  Bu değişkenler denkleme dahil edilmeden konuyu değerlendirmek ve varılan sonuç eksik kalır.                                                                                                                                                                
İpler eline verilmiş büyükler(!), tarafların olanca titiz davranışlarına rağmen bazı söylem ve davranış larından gücenmiş, üzülmüş veya artık yeter demiş olmalılar ki, gazaba gelip “tiyatro” yu başlattılar. Taraflar arasında başlatılan bu kavga işin sadece görünen kısmıdır.                                                                                                
Ortada, emniyet ve adli görevlilerin görev ve yetkileri dâhilinde yürüttükleri, araştırma ve soruşturmalar sonucu ulaştıkları belge ve görüntülerle ortaya çıkardıkları, ucu yürütmedeki önemli şahıslara da dokunan bir yolsuzluk iddiası vardır. Yapılan işlem hukuka uygun görünmektedir. Kaldı ki her partiden yüzlerce belediye başkanı hakkında soruşturma ve yargılama sürmektedir. Eğer bu sayın Başbakan ve taraftarlarının iddia ettiği gibi düzmece belgelerle, bir darbe, bir komplo, bir siyasi şantaj amaçlı yapılmışsa, hukuka uygun bile olsa ahlaka aykırı, son derecede vahim ve affedilmez bir cürümdür. Bu iddiaların ne kadar doğru olup olmadığını elbette bağımsız yargı kurumları yani yetkili ve görevli mahkemeler ortaya çıkaracaktır. Başka mercii yoktur. Mahkemelerin bu konuda vereceği kesinleşmiş karara kadar üzerine suç atılan sanıklar masumdur. Sonrasını mahkeme kararı belirleyecektir.                                                                                                                                                                              
Hal böyle iken, gerekli yargılama ve yargı kararları beklenmeden kavga ve yangın başlatılmıştır.                        
Daha yargılamalar merciinde başlamadan, kendilerini yargı yerine koyan medyada, gazete köşelerinde ve TV stüdyolarında yargılamayı bırakın, kesin kararlar açıklanmaya başlanmıştır.  Türkiye’nin her meselesinde kendilerini yetkili gören ve her konuya cacık olan, isimlerinin önüne uyduruk bir takım sıfatlar ekleyen, ya da yedi kişiyle kurduğu bir derneğin “Genel Başkanı” sıfatı ile medya medya ortada dolaşan, sorumluluk duygusundan mahrum kimi aklı evveller, ortalığı karıştırmaya, germeye ve işi krize dönüştürmeye, katalizör olmaya başlamışlardır.                                        
Yapılan yolsuzluk iddiaları üzerinden bir sorun, bir kriz, bir yangın başlatılmıştır. Bazıları bu yangına benzinle, körükle gidip harlandırmaya çalışırken, bazıları da ortada ne amaçla olursa olsun önemli ve ağır bir iddia varken hiçbir şey yokmuş gibi yıkamaya çalışmaktadır.  Bu gelişmeden iç ve dış odaklar kendilerine göre nasıl bir menfaat temin edeceklerse öyle davranmaktadır.  Eğer ortada yangına sebep yapılacak bir ateş olmasaydı, ne körükleri ne de suları bir işe yaramazdı. Bu olay karşısında hükümetin takındığı tavır da şüpheleri üzerine daha çok çekmektedir. Sade vatandaşın aklında  “Acaba?” sorusu oluşturmaktadır.    Bu olay ne olursa olsun, uhulet ve suhuletle kalıcı kırgınlıklara meydan vermeden halledilmeli,  milletimizin, ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyici bir kriz halinden çıkarılmalıdır. Çünkü bu böyle giderse en büyük zararı, dahili taraflar bir yana bu ülkenin insanları milletimiz ve ülkemiz görecektir. Günahtır, yazıktır. Bundan millet aleyhine menfaatlanacak iç ve dış mahfiller faydalanacak ve amaçlarına ulaşacaklardır. Gündem değişmezse gelecek yazıda olayın iç ve dış sebepleri konu edilecektir. Allah(cc)a emanet olunuz.
 
YORUMLAR
HAYRETTİN DURMUŞ 31-12-2013, 13:26:50
NE BOP' ÇUYUZ NE DİYALOGÇU, MİLLİ GÖRÜŞÇÜYÜZ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ...
 
sadık kamçı 31-12-2013, 13:29:14
ergeç birbirlerine düşecektiler.düştüler.bunlar artık iflah olmaz.bu fitne ateşi alır başını gider.sonu Allah muhafaza ülkemize zarar verir.olan yine bize olur
 
mahmut desen 01-01-2014, 08:32:30
AKP'DE CEMAATTE SİYONİZMİN TAŞERONU VE İŞBİLİKÇİLERİ.HA AKP HA CEMAAT, OLAN ÜMMETİ MUHAMMEDE OLUYOR. SELAM VE DUA İLE...
 
SABRİ KIYAK / bonn 02-01-2014, 12:37:55
ESSELAMU ALEYKÜM, AĞZINIZA SAĞLIK.YAZINIZ DEDİKODUDAN UZAK GERÇEKLERİ ORTAYA KOYAN ÜST BİR SEVİYEDEN BAKAN OLAYLARIN ARKA PLANINI GÖREN BİR YAZI OLMUŞ.17 ARALIK'TAN BERİ BÖYLE BİR YAZI YAZAN KONUŞAN YOK.YA AKP YA DA CEMAATE ÇATILIYOR.TEKRAR TEBRİK EDER ELLERİNİZE SAĞLIK DİYORUM. SAĞOLUN VAR OLUN
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
Saadet lideri Karamollaoğlu: İktidar politikasını güncellesin
İsmailağa Cemaati'nden 'İslâm'ı güncelleme' açıklaması
Zehir gibi rapor Cargill için yumuşatıldı!
Vatandaşlardan Milli Gazete'ye teşekkür!
Muhammed Emin Yıldırım: İslam, zaman ihtiyarladıkça gençleşen ilahî sistemin adıdır, güncellenmeye ihtiyacı yoktur
EN ÇOK
Yazarlar
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Atilla MEHDİGİL
CHP ne, Kılıçdaroğlu kim?
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
2 Nisan’a kadar gelir testine gir yüksek borçtan kurtul
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Mutluluk Dersi Veren Kurslar
Ali Haydar HAKSAL
Hayatın Zor Yanları
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Afrin Vietnam Olacak” Diyenlere Cevap “Çanakkale Ruhu” Oldu!
Zeki CEYHAN
Şekerde özelleştirme!
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Güveni Yitirmemek İçin
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Ümmet Şuurunun Yeniden İnşası-8: İnsan gerçeğini unutmamak
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, tamamlanmış bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Biçim ve öz - II
İbrahim VELİ
Her hasta bekler sabahı
Abdülkadir ÖZKAN
Büyük Şeytan ve işbirlikçileri
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz