6 Recep 1439 | 23 Mart 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
14/10/2013 - 13:22
Mustafa GEÇER
"Çözüm Paketi'nin, kendi kulvarında faydalı tarafları
olmakla beraber, referansları ve yönü yanlıştır.
Doğru yönü bulmadan doğru hedefe varılamaz."
Sorunlar ve çözümler, kişinin veya toplumun durduğu yere göre oluşur, durduğu yere, konuma göre de çözülür. Yanlış yerde durmak, sorunların üremesine, çözümlerin üretilememesine neden olur.
Mesela, bir Müslümanın kiliseye gidip, ”Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan papaza” diye niyet edip namaz kılmaya kalkışması, mensubu bulunduğu İslam dinine göre kendisi için bir sorun oluşturur. Sorun nedir? Kıldığı namaz kabul ve namaz borcu sakıt olmaz. Neden? Çünkü durduğu yer, yöneldiği kıble, uyduğu din adamı yanlıştır. Papaza uyup namaz kılınmaz, kılsan da o namaz, namaz olmaz. Çözüm: Camiye gideceksin imama uyacaksın namazını kılacaksın, o zaman hiçbir sorun ortaya çıkmaz.                                                                                                                                            
Diğer bir örnek: Bir avcı tavşan avlamak için ava gidiyor. Tavşan için sorun, avcı veya köpekleri tarafından avlanmak ve öldürülmektir. Avcı için sorun, avlanamamak. Tavşan için çözüm, avcıya avlanmamak, canını kurtarmak, avcı için ise çözüm, tavşanı avlamaktır.                                                                                                      
Burada sorun ve çözüm, avcının veya tavşanın yerinde olmaya göre değişiyor. Avcı tarafında “çözüm”, tavşan tarafında “sorun”dur. Tavşan için çözüm ise, avcının sorunudur.                                                                                                                                                                                              
Bir durumun veya olayın sorun teşkil edip etmemesi, nerede durduğumuzla çok yakından ilgilidir. Duruşunuz, durduğunuz yer, olaylara baktığınız yer nelerin sorun, nelerin çözüm olduğunu belirler. Avrupalı için Avrupa’dan bakıldığında, Osmanlı nasıl ki onlar için önemli bir sorun ise, bugün Türkiye’nin varlığı da onlar için bir sorundur. Onlar için bu sorunun çözümü, Avrupa ve Anadolu coğrafyasından Türkiye devletinin yok edilmesi, başta Müslüman Türkler olmak üzere tüm Müslüman tebaanın, ortadan bir şekilde kaldırılması, bunların yerine; Ermeni, Pontus, Rum, Süryani gibi gayrimüslim tebaalı Hıristiyan devletlerin ve devletçiklerin kurulmasıdır. Bu çözüme garnitür olsun, katalizör görevi görsün diye, Müslümanlığı reddeden ideolojilere mensup kişilerin yönettiği PKK gibi örgütlerin öncülüğünde, onlar için sorun teşkil etmeyecek, ileride istendiğinde kolaylıkla yok edilebilecek, gayri İslami yapıda bir Kürt devleti oluşturmak. Anadolu’yu Endülüs’e çevirip, yerine, İspanya, Portekiz gibi Hristiyan devletler kurmaktır.                                                                                                                                                                                  
Biz de sorunlarımıza Avrupa’dan, Avrupalı siyasiler gibi bakarsak, onların sorun gördüğünü sorunumuz görüp, onların çözüm önerilerini uygulamamız gerekir. Maalesef 1790 yılından bu yana böyle yanlışlar gerek ihanetle, gerek gafletle, gerekse de iyi olacağı düşüncesiyle yapılmıştır.                                                                                            
Bu düşünceyle çözüm zannedilen uygulamalar bizim için çoğunlukla, hep sorun olmuştur. Her şey sonuçları ile ortadadır.                                                                                                                                                                                                              
Kısaca, avcı mı yoksa tavşanın mı konumunda olacağız?                                                                                                              
Eğer tavşanın konumunda isek, ona göre, avcının konumunda isek, ona göre çözüm üretmek zorundayız. Tavşanın konumunda isek, avcının konumuna göre, avcının konumunda isek, tavşanın konumuna göre çözüm üretemeyiz. Yoksa sorunu çözüm, çözümü sorun haline getirmiş oluruz.                      
Ne olduğumuzu tespit etmeden, nelerin bizim için sorun olduğuna, çözümün neler olduğuna karar veremeyiz.                                                                                                                                                                                          
Doğal olarak olduğu kadar, yapılan bir takım yanlışlıklarla da, her insanın ve toplumun sürekli sorunları meydana gelir ve bunun çözümü için çalışılır.                                                                                                                                                                  
Her ülkenin, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sorunları olduğu gibi, ülkemizin de önemli sorunları vardır.                                                                                                                                                                          
Ülkemizin sorunlarının büyük bir kısmının sebebi, doğal olmayıp, sun’i dir. Temel sebepler; milletten kopuk, milletle farklı yerlerde duran, ona farklı yerlerden bakan, onu, onun değerleri ile temsil etmeyen, yönetmeyen siyasi iktidar ve otoritelerin, olaylara ve millete batıdan, batılıların simsiyah camlı gözlüğü ile bakmaları. Ülkeyi kendi medeniyet değer ve inançlarından ayrı rota ve konumlara sürüklemeleri. Milleti olmaması gereken saflara çekmeye, bunun için milletin  temel değerlerini ve inancını ayaklar altına almaya, aşağılamaya çalışmaları. Milletimizle doku uyuşmazlığı bulunan bir yapı ve kimliğin, hukuk ve demokrasi adına, hukuk devleti, laiklik, bilimsellik ve demokrasi, istismarı, suiistimali ile dayatılması olmuştur.                                                                                                                                                                                            
Bu sebeplerle hiç yoktan sun’i sorunlar icat edilmiş, sorunların oluşmasında devletin tüm güçleri (erkleri) kullanılarak çözüm yerine sürekli, sorun çözümsüzlük ve kaos üretilmiştir. Adeta balığın  doğal ortamı olan deniz kurutulup, sıcak kum üzerinde yaşamaya mecbur bırakılmıştır! Benzinli araba, kömürle çalıştırılmaya çalışılmıştır!                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Çözüme, çözüm doğru yerde aranılarak ulaşılır.  Yoksa iş, Nasreddin Hoca’nın yitiğini aramasına döner. Geçenlerde, aniden ortaya atılıp, içeriği kamuoyundan sır gibi saklanan ve ülkenin önemli sorunlarını çözmede hayati önemi haiz “çözüm paketi” olacağı iddia edilen, 11 yıl niye bekletildiğini anlayamadığımız ve adına, ”Demokratikleşme Paketi” denen, AKP hükümetinin çözüm beyannamesi 30 Eylül 2013 tarihinde Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna sunuldu.                                                                                                                                                                              
“Paket” deyince aklıma baklava paketlerinden önce, bomba paketleri ve bir de 1968  yılında “paket yayın” a başlayan “TRT Çukurova Radyosu” geldi.                                                                                                                                     
1960’ lı yıllarda bizim yaşadığımız Adana-Hatay bölgelerinde gündüzleri TRT’nin Radyo yayınları sıhhatli olarak alınamazdı. Evlerin çoğunda da radyo yoktu.  Büyüklerimiz kahvehanelerde kurulu, havai ve topraklama antenli, anot bataryalı, triod lambalı radyolardan, Kıbrıs Rum Radyosunun, “Cumhurbaşkanımız Başpiskopos Makarios” diye başlayan 19:00 Türkçe Haber Bültenlerini dinlemek için kahvehanelere giderlerdi. Haberleri dinleyip hep beraber çay yudumlama eşliğinde dinledikleri haberleri yorumlarlardı. O zamanlar küçük olduğumuz için çok istesek de bizleri kahvehaneye sokmazlardı. Bu Rum radyosu yanı sıra, kısa dalgadan, bol bol Komünizm ve bölücülük propagandası yayını yapan, Moskova, Sofya, Budapeşte, Pekin radyoları gibi, diğer ülkelerden Tahran, Kahire, Şam, Amerikanın Sesi, BBC gibi radyolarında Türkçe yayınları bölgeden rahat dinlenirdi. Koskoca T.C Devletini yıllardır, ahbap çavuş ilişkisi içinde, resmi ideolojinin havarileri olarak, muasır medeniyet seviyesini yakalama ve geçme yalanı ile yönetmiş güruh, milleti yıllarca haber dinlemeye mahkum ettikleri  Kıbrıs’ta kıytırık Rum yönetiminin kurduğu radyodan daha güçsüz TRT Çukurova Radyosunu 1968 yılında, büyük bir iş başarmış gibi “Paket Yayın” yapan resmi bir yayın kuruluşu olarak hizmete sokmuştu.                                                                                                                                                                                      
 
“Paket yayın ”demek, kendisi program yapamayıp, başka kurumlardan hazır aldığı programları yayınlamak demektir. O gündür bu gündür, bu “paket” işi, yöneticilerimizi iyi sardı. Paket işi yaygınlaştırılarak, ülke yönetiminde yapılan reform ve deformlar için de hep kullanılmaya başlandı. Hükümetin “çözüm paketi” bir an zihnimde “Paket Yayın”la buluşuverdi. “Acaba nerede paketlenip geliyor?” diye düşündüm.                                                                                                                                        
Pakette, ülke için önemli sorun kabul edilen ve çözüme kavuşturulduğu iddia edilen sorunları bu batıcı laik rejim üretmemiş miydi? Bu sorunlar, hangi dayatmaların sonucu doğmuştu ki, hangi çözüm metotları ile hangi değerler referans alınarak çözülmüştür?!                                                                                          
Referans: Fransızca bir kavram olup, ülkemizde sıkça kullanılmaya başlanan, genel anlamda; bir fikrin, bir düşüncenin, iddianın, yargının, kararın, yasanın, amelin, ibadetin, yeterliliğin, davranışın, kültürün, medeniyetin… dayandığı delil olarak” kabul edilen kaynak” anlamında kullanılmaktadır. Başbakan paketle ilgili basın toplantısında paketin üretiminde hangi medeniyetin temel değerlerinin referans alındığının vurgusunu yaparak bunun cevabını verdi. Bazı mahfillere mesajını da iletmiş oldu!                                                                                            
Sayın Başbakan açıklamalarında şu konulara vurgu yaptı: ”Hatırlarsınız 2002 yılında AB turlarına çıkarken en çok vurgu yaptığımız konu, demokratikleşmenin bir zihniyet değişimini gerektirdiğiydi. Bu zihniyet değişimini hep birlikte başardığımız ölçüde daha ileri hedeflere ulaşabiliriz… Seçim beyannamelerimiz, Hükümet programlarımız, kongrelerimizde açıkladığımız yol haritalarımız, bizim referansımızdır. Evrensel hak ve özgürlükler, altına imza attığımız uluslararası anlaşma ve şartlar bizim referansımızdır. Katılım müzakerelerini başlattığımız, aday ülke olduğumuz Avrupa Birliği Müktesebatı bizim referansımızdır… Bu paket bir ilk değildir…Zira, Cumhuriyetimizin banisi (kurucusu) Atatürk’ün devrim niteliğindeki adımları Türkiye’yi her yönden ileri standartlara ulaştırmayı, muasır (çağdaş) medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı hedeflemiştir…”                                                                                                                          
Bu beyanlar çözümün, hangi medeniyet değer ve ölçüleri, ilkeleri, referans alınarak hangi eksende hangi yöne doğru bir süreç içinde yürütüldüğünü, yürütüleceğini ve hangi temele oturtulduğunu ortaya koyması açısından dikkate değer beyanlardır!                                                                                                                               
Bu ülkede, 250 yıldan buyana batılı, sosyal, siyasi, hukuki, iktisadi, mali, kültürel referanslara dayalı çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu batılılaşma projeleri hangi sorunlarımıza çözüm getirmiş, buna karşılık hangi sorunları doğurmuştur? Doğurduğu sorunlar, sağladığı çözümlerden kat kat fazla olmuştur. Şimdi kendi pisliğinin bir kısmını temizlemeye çalışıyor.                                                                                                            
Bu uğurda bir dünya imparatorluğu verdik, inadına aynı referanslarla, sorunlarımız çözülecek, düzlüğe çıkacağız diye çaba harcanıyor. Kendi referanslarımızda çözüm aramaktan, vebadan kaçılırcasına kaçılıyor. Elbette Batının veya diğer medeniyetlerin bilimsel ve teknolojik alanda, diğer alanlarda bizim temel değerler sistemimize aykırı olmayan üretimlerini almamızda bir sakınca yoktur. Ancak faydalı olabilecek bilimsel ve teknoloji alanında üretilen bilgiler çok az alınmıştır. Türkiye, halen ”az gelişmiş” ülke durumundadır. Aksi halde bizimle yola çıkan Japonya ile aynı gelişmişlik seviyesinde olmamız gerekirdi.                                                                                                                                                                        
Daha çok batıya has kültür, inanç, düşünce, hukuk, sosyal yaşam tarzı ithal edilmiştir.  Bu durum bu millete yapılacak en büyük kötülük olmuştur.                                                                                                                      
Çözüm diye ithal edilip milletin bünyesine zorla sokulan, sokulmak istenen kural ve uygulamalar, maddi ve manevi bünyemizde derin yaralar açmıştır. Yozlaşmalara, doğrularımızdan sapmalara neden olmuştur.                                                                                                                                                                                                                  
Bunları almaya devam ettiğinizde, ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan şikâyet etmeye hakkınız olamaz. Vay, “aile hayatımız çöküyor, ahlaksızlık, hırsızlık, rüşvet, fuhuş, alkol tüketimi, artıyor. Faiz lobisi kanımızı emiyor. Saygı sevgi birlik ruhumuz köreliyor, çözülüyoruz, bölünüyoruz.” gibi şikâyetlerle sızlanmaya hiç hakkınız yoktur. Çünkü bu olumsuzluklar yapılan yanlış uygulamaların sonuçlarıdır. Sebep ortadan kaldırılmadığı sürece, sonuçları ortaya çıkmaya devam edecektir.                                                                      
Çözüm Paketinin, kendi kulvarında faydalı tarafları olmakla beraber, referansları ve yönü yanlıştır. Doğru yönü bulmadan doğru hedefe varılamaz.                                                                                                                                                                                                              
Çözüm; birlik beraberlik içinde kendi değerlerimize dönmek, çözüm için kendi medeniyet referanslarımıza başvurmaktadır.  Bu yapılanlar kadar da zor değildir. Doğru yöne yönelip, kendi değerler sistemimize dayalı çözümlere başladığımızda, suyu kendi yatağına döndürdüğümüzde, her şey kendiliğinden düzelmeye başlayacaktır.                                                                                                                                        
Allah(cc)bu ülkeyi ve tüm İslam toplumlarını yönetenlere hak ve hakikati görmeleri için basiret versin. 
 
Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, hayırlara, güzelliklere vesile olmasını Yüce Rabbimiz Allah’tan(cc) niyaz ediyorum.
YORUMLAR
Erhan 17-10-2013, 12:15:12
Çözüm net birlik ve beraberlik elinize sağlık Mustafa bey. Bu bayram birliğimize vesile olur inşaallah, bayramınız mübarek olsun.
 
Feyzullah 18-10-2013, 14:18:00
Sizinde bayramınız mübarek olsun Mustafa bey
 
Muharrem Balcı 18-10-2013, 14:19:03
Başımızda yöneticiler keşke islamı referans alsa şüphesiz o zaman birliktelik söz konusu olur. Sağolun hayırlı bayramlar...
 
MAHMUT 19-10-2013, 10:03:07
DOĞRU YÖNÜ BULMADAN DOĞRU HEDEFE VARILAMAZ.DOĞRU YÖN SIRADIM MÜSTEKIM'DİR.MİLLİ GÖRÜŞTÜR.
 
Şeyma Aydın 21-10-2013, 07:49:06
Kılavuzu batı olanın sonu hüsran olur. Sağolun mustafa bey elinize sağlık
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
Macron'dan Türkiye için skandal ifadeler
Torpil yok mazeret ataması yapıldı
Şekerde 'yeni' hesap
Hakan Bayrakçı gözaltına alındı
İktidar da ses verdi
Benzine 15 kuruş zam geliyor
Enes Ünal, Atletico Madrid'i tek başına dağıttı!
Yeni düzenleme! SGK'ya bildirmeyen yanar
Çiftçiden ağır rapor
EN ÇOK
Yazarlar
Atilla MEHDİGİL
Papa'nın mı duası tuttu?
Feyzullah AYDOĞAN
MİLLİ GÖRÜŞ
Hayati OTYAKMAZ
MİLLETİMİZİN VAR OLMA CİHADI: ÇANAKKALE
Mustafa İŞCAN
8000 gün ile ne zaman emekli olurum?
Mustafa KAYA
Mehmet Görmez Hoca İle “Tecrübe Konferansları”
Ekrem ŞAMA
Haçlı müttefik olursa
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Yol Hukuku ve Âdâbı
Ali Haydar HAKSAL
Ruhu Arındırmak ve Korumak
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Anlara-Washington Hattında Üç İtiraf, Tek Gerçek!
Zeki CEYHAN
Bu nasıl anlaşma?
Mevlüt ÖZCAN
Vaktinde kılınan namaz
Mahmut TOPTAŞ
Silkinin safiyetiniz ortaya çıksın
Prof.Dr.Ata ATUN
ABD ile AB’nin ticaret savaşı
Prof. Dr. Burhanettin Can
Hocalar Üzerinden Yürütülen Sosyo-Psikolojik Savaş-2:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
İslam, indirilmiş bir din ve düzendir
Mustafa YILDIRIM
Bir gazetecinin serencamı - 1
Burak KILLIOĞLU
Akıl, mantık, şuur…
Şakir TARIM
Hocalara böyle mi sahip çıkılır?
İsmail KILLIOĞLU
Karışık yazı
İbrahim VELİ
Yönetici özeti
Abdülkadir ÖZKAN
Varlığınız kriz sebebi, bölgeden uzak durun yeter
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz