2 Zi'l-ka'de 1438 | 26 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
05/10/2013 - 14:49
Mustafa GEÇER
“28 Şubat Muhtıra ve Darbesi”, Ergenekon
teşebbüsünden daha ağır olup, teşebbüs
halinde kalmamış fiilen irtikap edilmiş,
gerçekleştirilmiş bir cürümdür!
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), iki ayda bir Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır, Başbakan ve Genel Kurmay Başkanı’nın görüşü alınarak hazırlanan gündemi görüşür.  
28 Şubat 1997 tarihli karar gündemi için dönemin Başbakanı Merhum Necmettin ERBAKAN’ın görüşü alınmamış, emrivaki yapılmıştır.                                                                                                                                                
Alınan kararlar, bakanlar kuruluna bildirilir. Bu kadar.                                                                                                          
Kararlar, yürürlükteki mevzuata göre; anayasa, yasa veya kanun hükmünde kararname hükmünde olmayıp, yürürlük kabiliyetleri yoktur. Yürütülmesi, hükümetin inisiyatifinde olup ancak kararların yasalara uygun olmaması veya aykırı bulunması durumunda ona göre hareket edilir. Ya hiç uygulanmaz ya da uygulama anayasa veya yasa değişikliği gerektiriyorsa,  konunun kanun teklifi ya da tasarısı şeklinde TBMM ilgili Komisyonlarında ve Genel Kurulu’nda görüşülüp, oylanıp, kanunlaşması gerekir ki o zaman uygulanma, yürütme kabiliyeti kazansın.                    
28 Şubat 1997 tarihli MGK kararlarının hiçbir maddesi, dönemin REFAHYOL hükümeti tarafından  tüm baskı ve tehditlere rağmen uygulanmamış, yasalaştırılmamıştır. Onun için darbe yapılmıştır.
 
28 Şubat 1997  tarihli MGK toplantısında alınan, MGK’nın rutin kararlardan biri olan karar(!) dönemin hükümetine, “ bunu illaki uygulayacaksın!” diye dayatılmıştır.  Rutin diyorum çünkü,  MGK   1933 Yılında, “Milli Müdafaa Yüksek Kurulu Umumi Katipliği” adı ile kurulduğundan bu yana,  bu milletin %99’unun dini olan İslam’ı  devletin ve rejimin birinci derecede  güvenlik sorunu, “birinci tehdit” kabul ederek aldığı  kararlardan içerik olarak aynısı bir kararı, 28 Şubat 1977 tarihli toplantısında almıştır.1933 yılından bu yana, bu kararlar her başbakan tarafından karar içeriği ile aynı görüşte oldukların dan, belki de  çoğu kere  okunmadan sesiz sedasız imzalanmış ve yasalara aykırı hüküm içerse de fiilen uygulanmıştır.                                                                                                              
Muhakkak ki, her ülkenin milli güvenlik meselelerini görüşecek güvenlik kurulları vardır ve olmalıdır. Ancak bu kurulların gündemi, milletin dinini tehdit sayıp, onunla mücadele olmamalı.                                        
 
MGK’nın Görevi: Vatana, millete, onun özgürlüğüne, dinine, kutsallarına, canına, namusuna, malına, maddi ve manevi tüm değer ve haklarına yönelik, iç ve dış tehdit ve saldırıları önlemeye ve korumaya yönelik olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                    
Bu zorbalıklar ülkenin, demokrat, insan haklarına saygılı ve çağdaş geçinen aydınları(!) nezdinde ve basının gündeminde hiç yer almamıştır.                                                                                                                                              
Kararların, aşağı yukarı tamamında, İslam ve Müslümanlara, İslami yönelişlere karşı “irtica ile mücadele” adı altında yapılacak eylemler, alınacak tedbir ve mücadeleler, kararların en önemli gündemi ve maddesi yapılmıştır.                                                                                                                                                  
1982’den sonra MGK, ikinci derecede iç tehdit olarak “bölücülüğü”  gündemine almıştır.                                              
28 Şubat 1997 tarihli karar da, aynı mahiyette “birinci tehdit”i (!) gündem yapan rutin bir karardır.                      
Bu kararı, diğer kararlarından farklı kılan içeriği değildir.                                                                                                                                 
Sebep ve bahanesi, Refah Partisi’nin 1995 genel seçimlerinde birinci parti olarak çıkmasıdır.                                                                                                  
Bütün engellemelere rağmen, hak, hukuk, hukuk devleti, demokrasi, bütün teamüller, yasalar,  ahlak, insanlık, ülkemiz ve milletimizin maddi manevi menfaatleri çiğnenmesine, Merhum Erbakan’a ,  “Hükümet kurma, Başbakan olma, olursan, buna müsaade etmeyiz, ihtilal yaparız, Kızılay Meydanı’nı kana bularız” tehditlerine karşılık, “Aziz Milletimiz bizi birinci parti yapmıştır, biz hükümeti kurarız, bu kanlı mı olur, kansız mı olur, orası size kalmış” diyerek -  bu cevap kamuoyuna, “Erbakan kan dökecek, kılıçla kelle kesecek” diye servis edilmiştir-, Milli Görüş’ün,  kurulan koalisyonda büyük ortak olması ve merhum Necmettin ERBAKAN’ın başbakan olmasıdır.
 
REFAHYOL Hükümeti, 28 Haziran 1996 tarihinde kurulmuştur.  Mefluç hale getirilmiş batılılaşma proje ve uygulamaları ile 1960 yıllarında bağımsız olmuş Orta Afrika ülkeleri gerilerine itilmiş ülkemizi, çok kısa sürede  kalkındırıcı, samimi ve akıllı projelerle ayağa kaldırmış, yürütmeye başlatmıştır. Ülke kaynakları, halkın cebine yönlendirilmeye başlanmıştır. Ülkenin her türlü kaynaklarını, kişisel menfaatleri için hortumlayıp çar-çur edenler bu gidişten çok rahatsız olmuşlardır. Bu ülkeye ve aziz milletimize yaptıkları ihanetin hesabı sorulur korkusu da, haramzadelerin tüm benliklerini sarmıştır. Çünkü ev sahibinin elini kolunu bağlayıp, gönüllerince talan ettikleri, “bizim” dedikleri, evin   asli sahipleri evin kapısından içeri ayak basmıştır. Talan edilmiş evine, tekrar çeki düzen verme işine girişmiştir.                                                                                                                                                                              
Ülkede işler iyiye doğru gitmektedir, insanlarımız gidişattan memnundur. Bu iyi gidişi gören yurttaşlar, “vay be, demek ki oluyormuş, yıllarca bizi aldatmışlar” diye, yavaş yavaş, yıllardır ülkede oynanan olayların farkına varmaya ve uyanmaya başlamışlardır.                                                                                                        
Bu durumdan fevkalade rahatsız olan dış mihraklar ve yerli uzantıları, işbirlikçileri, sendika patronları, faiz lobisi çağdaş tefeciler, karaborsacılar, hortumcular, üçkağıtçılar, haksız kazanç ve mevki gasıpları, montajcılar, kumarbazlar, sarhoşlar, zaniler, caniler, İslam ve maneviyat düşmanı cümle basın, STK’lar etoburlar, otoburlar, sürüngenler, ülkeyi kurtlanmış kütüğe çeviren tüm haşereler, sefiller, hainler, gafiller kora halinde böğrüşmeye başladılar.  “Böyle giderse bunlar gelecek seçimde %60’la tek başlarına iktidar olur ve bir daha hiç gitmezler” korkusuna kapıldılar.                                                                                                                                                                      
Her kurumda olduğu gibi TSK içindeki darbe heveslileri, çağdaş yeniçeri ağaları göreve çağrılmaya başlanmıştır.                                                                                                    
Darbeye zemin hazırlamak için yukarıda adı geçen zevat ve kesimler, olmadık mizansenler, dramalar, oyunlar, asılsız haberler, provokasyonlar, komplolar, faili meçhuller ortaya koymaya başladılar.
 
Hükumet, bunca  sun’i  fırtına, komplolara, tankların yürütülmesine ve Cumhuriyet Yargıtay Baş Savcısı  Vural Savaş’ın,  Mayıs 1997 tarihinde yasalara aykırı olarak RP hakkında “temelli kapatma davası” açmasına rağmen, işine devam edip, ülke ve insanlarımız lehine önemli kazanımlar ortaya koymuştur. Eksi  (-)6’ larda bulunan kalkınma hızı, dikey yükselmeyle, Artı (+)9’lar seviyesine yükselmiş, kamu  borçlarına ödenen yıllık faiz, “Kamutek Hesabı” (Havuz Sistemi) ihdas edilerek,  9-10 milyar Dolar aşağıya çekilmiştir.  O dönemde eksilerde seyreden tüm iktisadi, mali ve sosyal göstergeler, 90 derecelik olumlu sapmalarla artı yöne doğru hızla yükselmeye başlamıştır. Hatta yeni doğan çocuk ölümleri dahi azalmıştır. Kardeş ülkelerle yeni  paktlar (D-8) kurulup, batı kuyruğunda yüz yıllardır süründürülen ülkemizin önüne yeni ufuklar açılmıştır. Bu şartlarda, üstelik, Milli Görüş’le doku uyuşmazlığı ve ayak bağı bir parti ile kurulmuş bir koalisyon hükümeti ile bu kadar kısa sürede sergilenen olağanüstü başarılar sağlanmıştır. Bu gerçekler devletin resmi belgelerinde, yayınladığı istatistik tablo ve grafiklerinde görülebilir.                                                                                                                                                    
Oluşturulan gürültülü bir ortamda, “Cumhuriyetin kazanımları ve laiklik elden gidiyor” böğürüşmeleri eşliğinde 28 Şubat  MGK Kararları zarfı içinde meşru hükümete “Muhtıra” verilmiştir.  Darbe yapılmıştır.                                                                                                                                                                            
Her şeye rağmen, hükümetin Başbakanı ve RP’ye geri adım attıramayanlar, hükümet ortağı DYP milletvekillerini, birtakım vaatlerle, tehditlerle, şantajlarla, partilerinden ayrılıp, H.Cindoruk’a kurdurtulan Demokrat Türkiye Partisi’ne gitmelerini sağlamaya başlamışlardır. Bu parti T.C siyasi tarihinde, seçime katılmadan iktidar ortağı yapılmış, siyasi hayatımızın yüz karası, siyasi parti adı altında kurulmuş bir oluşumdu. Nitekim 1999 genel seçimlerine katılmış %0.58 oy alabilmiştir.                                                                  
Amaç; tehdit ve baskılarla, tanklarla yıkamadıkları hükümeti, azınlığa düşürerek  yıkılmasını sağlamaktı. Daha sonraki yıllarda bu milletvekilleri, andıçlanan gazeteciler, tüm olanları, oynanan oyunları itiraf etmişlerdir.                                                                                                                                                                            
Ayvaz Gökdemir rahmetli,  aynı KİT komisyonunda çalıştığımız sıralarda,  kendilerine, DYP ve Hükümetten ayrılmaları için döndürülen dolapları, ne gibi vaat ve tekliflerde bulunulduğunu bizzat bana anlatmıştır.                                                  
 
Basında nelerin yer alması gerektiği hususunda “Andıç”lar yayınlanmış, basına ve sivil çevrelere yasadışı talimatlar verilmiştir.
 
“Batı çalışma Grubu” (BÇG) adı altında kurulan yasadışı örgütle, hükümeti çalışamaz hale getirmek ve yıkmak için her türlü yollara başvurulmuştur.
 
Gazetelerin köşe yazarlarına, BÇG  tarafından hazırlatılmış yazılar, o yazarın imzası ile köşesinde yayınlattırılmış, asılsız haberler üretilmiş, millet yanlış bilgilendirilerek, doğru haber alma hakları ihlal edilmiş, hükümete karşı halk kışkırtılmış, manipüle edilmiştir.
 
Ülke genelinde görev yapan amir konumundaki memurlara, her 15 günde bir mahiyetlerinde çalışan memur ve hizmetlilerden, İslami vecibelerini yerine getirip getirmedikleri, namaza, cumaya gidip-gitmedikleri, oruç tutup-tutmadıkları, Hacca gidip- gitmedikleri, mahiyetlerinde çalışan bayan memurların başını örtüp-örtmedikleri gibi konularda raporlar vermeleri sağlanmış, memurunu gammazlamayan amirler ve bu ibadetleri yapan şahıslar hakkında gerekli disiplin işlemlerinin yapılması emredilmiştir. Çalışma barışı bozulmuş, mütedeyyin tüm Müslüman memurlar fişlenmiştir.
 
Bağımsız yargı organı mensubu hakimlere, savcılara  “brifing”ler verilerek,  fişledikleri  Müslümanlar hakkında, talimatlara uygun ya da önceden hazırlattıkları matbu kararlar  vermeleri  sağlanmıştır.
 
TSK’ da çalışan subay ve astsubayların, tertiplenen kokteyl, balo ve resepsiyon gibi programlara eşleri ile gelmeleri emredilerek, eşlerin başı kapalı mı açık mı, sunulan alkollü içkileri içip içmedikleri tespit edilerek, eşini resepsiyona getirmeyenlerin, alkollü içki içmeyenlerin  “irticai sebeplerle” bunu yapmadığı kabul edilerek TSK  ile ilişikleri kesilmiştir.                                                                                                                              
Başlama süresi dahi belirtilmeden yurtdışında, bünyesinde ilahiyat fakülteleri bulunan üniversitelerin hangi bir bölümünden olursa olsun, mezun olanların denkliklerinin iptal edildiği, bunlardan kamu  görevinde çalışanların falanca tarihe kadar müracaatları  durumunda “genel idari hizmetler sınıfı”ndan lise mezunu olarak atamalarının yapılacağı duyurulmuştur. Bu meyanda üniversitelerde öğretim üyesi olmuş, yıllarca bu görevi yapmış, insanlar dahi bu talimat sebebiyle görevinden uzaklaştırılmıştır.                                                                                                                                                                                    
Bu zulmün bizzat tanık olduğum canlı örneği, Darende İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olup, Mısır’ da, Arap Dili ve Edebiyatı okumuş, YÖK’ten lisans denkliği alarak bu göreve gelmiş, bir  kardeşimiz yasadışı bu talimatla görevinden atılmış, işsiz ortalıkta kalakaldığı için, ‘Milletvekili Danışmanlığı’ma aldığım bu arkadaşımız, bu konuda dava açtığı halde İdare Mahkemesi, “İdarenin yaptığı işlem doğrudur!” kararı vermiş ve şahıs işine iade edilmemiştir.
 
Üniversite rektörlerine verilen talimatlarla, üniversiteler öğrenim kurumu olmaktan çıkartılmış, başörtülü kız öğrencilere karşı “sürek avı” başlatılmış, Gestapo işkence odaları gibi “ikna odaları”na kapatılan genç kız öğrencilere, başlarını açmaları için akla gelmedik hakaret ve işkenceler yapılmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir kin ve nefret örneği sergileyen  polis ve memurlarca, başlarındaki inançları için taktıkları başörtüleri  başlarından zorla çekip alınıp, yırtılıp ayaklar altına alınmış, coplanarak, tekmelenerek okul arkadaşları ve ailelerinin gözleri önünde, saçlarından sürüklenerek, “sizlere burada yer yok” diye, okul dışına atılmışlar, aşağılanmışlar, dövülmüşlerdir. Bütün yapılan haksızlık ve işkencelere rağmen Onlar, muhtemelen özel seçilmiş bu görevlilere karşı, ne silah, ne Molotof kokteyli, ne de bir taş atmamışlar, S.A.V’in  Taif’teki tavrı ile büyük bir sabır örneği sergilemiş, ellerinden zorla alınan istikballeri, gelecekleri ve hayalleri için bir köşede, aileleri ile gözyaşı dökmüşlerdir.                                                                                                                                                                                            
Bu yapılanlar karşısında, demokrasi havarisi kesilenler, insan hakları, hayvan hakları savunucusu geçinenler, yeşiller, “hukuk herkese lazım” diye ahkâm kesen, hukukçular, bilim adamları, yazarlar, entelektüeller, v.s gürûh, adeta dilsiz kesilmiş, ”ne oluyor?” dememişlerdir.  Zulme ortak olmuşlardır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, Çin ve İsrail Üniversitelerinde dahi bu yasak ve zulme tanık olunmamıştır.  Bu yapılanlar, hiçbir değer adına yapılamaz uygulamalardır.                                                                                                                                                                              
 
Bu zulümler sonucu bazı öğrenciler başını açmış, açmayan ve direnenler, eğitim ve öğrenim hakları ellerinden alınarak okuldan atılmıştır.                                                                                                                  
Üniversitelerin, laik, sözde demokrat aydın rektörleri, dekanları, öğretim üyeleri, asli görevlerini bırakarak, üniversite kapılarında başörtülü öğrencileri içeri sokmamak için bekçilik görevine başlamıştır. Böylece, büyük meşakkatlerle son sınıfa gelmiş birçok öğrenci dahi okulunu terk etmek zorunda bırakılmıştır.                                                                                                                                                            
Yargıya başvurduklarında, brifingli hakimler tarafından davaları reddedilerek üstelik hakaret görüp ters yüz edilmişlerdir. AİHM’ne gidenler dahi, Türkiye’yi o mahkemede temsil eden, Türkiyeli hakimler tarafından suçlanmışlar, aleyhlerinde karar çıkmasına neden olmuşlardır.                        
 
Türkiye’de, kendi öz yurtlarında okuma ortamları kalmayan, başörtülü kız öğrencilerden imkanı olanlar, Avrupa ülkeleri, Amerika, Ortadoğu ülkeleri, Uzakdoğu ülkeleri, Çin v.s ülkelere giderek,  başları örtülü halde eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Tabiri caizse, Necaşi ülkelerine hicret etmişlerdir.   Bu zulümleri yapan ve tercümanlıktan öte ilmi seviyesi olmayan, bir gelişme ortaya koyamayan sözde ilim adamı geçinen sefillerin bir kısmı, CHP tarafından milletvekilliği ile ödüllendirilmiş, birçok kısmı da halen üniversitelerimizde ellerini kollarını sallayarak, ilim adamı kisvesi ile birer mücrim olarak utanmadan dolaşıyorlar.                                                                                                                                                                    
Sivil darbecilerde boş durmamış, bazı kamu yetkililerinden de destek alarak, sahneye birtakım tiyatrolar koymuş ve oynatmışlardır:
 
Fadime Şahin’ler, Müslim Gündüz’ler, Aczimendiciler, Ali Kalkancılar v.s konu mankenleri bulunarak kamuoyunu yanıltmak, darbecilere gerekçe oluşturmak ve destek vermek için akla, hayale gelmeyecek maskaralıkları sergilemişlerdir.                                                                                                                          
TSK  Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK)ta görevli bir General  “Tankları Sincan’da ben yürüttüm” diye iyi bir iş yapmış gibi, kasılarak iftiharla gazetelere beyanat vermiştir. Hatta bu iş büyük kahramanlık görülüp bazı generaller arasında paylaşılamamış, ‘o demiş ben yürüttüm, diğeri demiş ben yürüttüm.’ Kim yürütmüşse bulunup yargı, hesabı sormalıdır.                                                                                                                                      
Daha burada yer yokluğundan, ciltler dolusu kitaplara sığmayacak olan, sayamadığım, o günkü mevcut yasalara dahi aykırı, ağır suçlar, cürümler irtikâp edilmiş, haksız fiiller işlenmiştir.                                                                                                                                  
28 Şubat muhtırası ve darbesi, İslami kesimin bir kısmı tarafından da tam anlaşılmamış veya anlaşılmak istenmemiştir. Bütün faturalar, kararın esas içeriğini belirleyen 18 maddelik ek muhtıra kısmını asla imzalamayan ve hiçbir maddesini uygulatmayan Başbakan Merhum ERBAKAN Hocaya ve RP’ne kesilmiştir. Başbakana ve Hükümete sahip çıkılması gerekirken  ”vay karara imza attı, vay atmadı, atmasaydı bunlar olmazdı”   tartışmaları ile hep ev sahibini suçlamışlardır.                                                                              
Bunu yapan gafil ve vefasızlar, Allah’a hesabını vereceklerdir. Bugün artık, Rahmetli Erbakan Hocayla helalleşme şansları kalmamıştır. Yaşıyor olsaydı belki de helalleşebilirlerdi.                                                                                
REFAHYOL Hükümeti birkaç yıl daha devam etseydi, muhtemelen Türkiye daha iyi bir yerde olacak, belki de coğrafyamızda kan akmayacaktı. En azından devlet borçları bitecek ya da çok azaltılacak, bir yılda 40 adet boğaz köprüsü yapabilecek 53 milyar TL. faiz ödenmeyip, bu para kalkınmaya ve kamu hizmetlerine harcanabilecekti. Hakikat şu ki; bu MGK toplantısı hiç yapılmasaydı, bu kararlar hiç alınmasaydı dahi bu darbe yine yapacaklardı. Bu ülkede bugüne kadar yapılan darbeler MGK kararları alındı veya alınmadı, imzalandı ya da imzalanmadı diye yapılmamıştır. Karar itibarsızlaştırma aracı olarak kullanılmıştır.
                                                                                                                           
Darbeyi ve darbeleri, bu ülkede her türlü rezilliği, kepazeliği, haram şeyleri, putperest kültür kalıntılarını dahi kendi anladıkları, laiklik ve demokrasi gereği “kültürel zenginlik” kabul edip teşvik edenler, bu ülkede yaşayanların %99’ unun uğruna yaşadığı ve en önemli zenginliği olan dini İslam’ı, bir hastalıkmış gibi kabul edip, milletin bünyesindeki tüm hücrelerinden temizlemek isteyen,  çıkarcı dış ve iç mihraklar el ele vererek yapmışlardır. Hesaplar da halen tam ve kesin sonuca bağlanmamıştır. “28 Şubat Muhtıra ve Darbesi”, Ergenekon teşebbüsünden daha ağır olup, teşebbüs halinde kalmamış fiilen irtikap edilmiş, gerçekleştirilmiş bir cürümdür!
                                                                                                                   
Sanıklar: Eski TCK’ da 146.madde başta olmak üzere, yeni TCK 309-312.maddelerini, devlet ve hükümet aleyhine, fiillerine uygun tüm TCK maddelerini ihlal eden, şahsen veya örgüt halinde, suç fiilini, tekerrür, temadi, ictima halinde işleyen, suçu irtikap eden, suça iştirak eden asli failler. Yasalara aykırı emir ve talimatları veren ve uygulayan kamu görevlileri. Ülkemizde, TSK başta olmak üzere, adli, idari, eğitim ve diğer devlet kurumlarına vatandaşların güven, saygı ve inancını, sadakatini sarsanlar veya yok edenler. Suçun işlenmesi için, azmettirme, teşvik, yardım ve yataklık eden, maddi ve manevi şekilde asli ve fer’i iştirak halinde bulunmuş, kamu görevlisi, sivil şahıs, STK yöneticileri, siyasetçi, gazeteci, sanatçı, konu mankeni v.s kişiler.
                                                                                                                                                         
Mağdurlar: 54.Hükümet Başbakanı Rahmetli Prof.Dr.Necmeddin ERBAKAN, Bakanları, Milletvekilleri. Darbeden maddi ve manevi zarar gören kız öğrenciler ve diğer mağdurlar, maznunlar, bu sebeplerle kızını yurtdışına göndermek zorunda kalan ben ve diğer veliler, aileler. TSK’dan inandığı için atılanlar, çocuğunun cenazesine, başı örtülü diye alınmayan şehit anneleri ve yakınları. Bu ülkede hiçbir kuruma güven ve saygısı bırakılmayanlar. Tüm Türkiye’de yaşayan vatandaşlar, tüm İslam dünyası, tüm insanlık bu darbenin mağduru ve müştekisidir.                                                                                                                  
Tanıklar: Tüm vatandaşlar ve dünyada yaşayanlar.                                                                                                                                
 
Şikayetimiz, savcılık makamı ya da Ağır ceza mahkemelerine değil, çünkü o mahkemenin mevcut yasalara göre vereceği kararlar ve cezalar ne kadar ağır olursa olsun, işlenen cürümlerin karşılığı olamayacak ve failleri aklamayacaktır.                                                                                                                                                            
Şikayetimiz, işledikleri cürümlerden dolayı, nedamet pişmanlık duyup mağdur ve mazlumlardan af ve helallik dilemeyen, yanlış düşünce ve eyleminde ısrar edip, bulacağı ilk ve her fırsatta mazlumlara aynı muameleyi reva görecek kişilere karşı, adaletlilerin en adaletlisi, Yüce Adl isminin sahibi, kimseye haksızlık yapmayan, en iyi hesap görücü Rabbimiz Allah’adır (c.c) 
 
TEŞEKKÜRLERİM
30 Ağustos 2013 tarihinde geçirdiğim trafik kazası sonucu yaralanmam sebebiyle, tedavim için ilgi ve üstün gayretlerini esirgemeyen, gördüğüm en kaliteli ve donanımlı özel hastanelerden aşağı olmayan kalitede sağlık hizmeti  veren Edirne Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları,  Sayın Op. Dr.Gürhan ÇELİK  ve Sayın Op.Dr.İlhan AÇIKGÖZ  beyefendilere, samimi gayret ve güler yüzlü hastane yönetici ve çalışanlarına, hastaneye ve evime bizzat gelerek veya çeşitli iletişim araçları ile arayıp, dualar edip, geçmiş olsun dileğinde bulunan; başta Saadet Partisi Genel Başkanımız Prof.Dr. Mustafa KAMALAK Beyefendi ve yardımcıları olmak üzere, SP YİK Başkanı Muhterem Oğuzhan ASİLTÜRK  ve YİK üyelerimize, Sayın Bakanlar ve Milletvekili arkadaşlarıma, SP GİK üyelerine, İl Başkanları ve teşkilat mensuplarına, değerli komşularıma, tüm aziz okuyucularıma, TV5,TEL-PA ,MİLSAN,MİLLİGAZETE, YENİ AKİT  sayın yönetici ve çalışanlarına, isimleri bende mahfuz olup, burada sayamadığım tüm dost, akraba ve arkadaşlarıma, sonsuz teşekkürlerimi sunar, Yüce Rabbimden, kazasız, belasız, sağlıklı, başarılı ve hayırlı uzun ömürler dilerim.
YORUMLAR
Abdülhamit 07-10-2013, 07:39:32
EVET 28 ŞUBAT'IN SİVİL AYAĞINADA DOKUNULMALIDIR.
 
MEHMET KAYGISIZ 07-10-2013, 08:24:04
Geçmiş olsun Mustafa Bey,Allah acil şifalar versin.
Refah Partisi kapatılmasaydı %67 oy alacaktı.bunu gördüler sezdiler ve sizinde dediğiniz gibi önünü kestiler.sonucu akp doğdu.bop eş başkanı oldu.islam dünyası işgal edildi.sonuç yazık oldu bu millete ve akp'li lere.Tekrar geçmiş olsun Mustafa Bey, şimdiden Bayramınızı Tebrik ediyorum.Allah'a emanet olun...
 
SERKAN GÖK 07-10-2013, 09:39:27
GEÇMİŞ OLSUN MUSTAFA BEY,
RABBİM ŞİFALAR VERSİN,ALLAH'A EMANET OLUN
 
DAVUT KARA 07-10-2013, 10:48:19
RABBİM ŞİFALAR VERSİN MUSTAFA BEY,GEÇMİŞ OLSUN.YAZILARINIZI DA TAKİP EDİYORUZ.DEVAMINI BEKLİYORUZ.
 
Hamit Bayraktar 07-10-2013, 10:55:59
TV5 Genel Koordinatörümüz Hatay Vekilimiz , Davamızın hizmetkarlarından Muhterem Mustafa Bey 'e Rabbimden acil şifalar dilerim.Geçmiş olsun .Biranevvel sağlığına kavuşur inşallah.Kurban Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.İslam dünyasından akan kanın durmasına vesile olur inşallah bu bayram...
 
Adem Hoca 07-10-2013, 13:28:16
Mustafa bey güzel özetlediniz ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hatay'dan...
 
Diler 07-10-2013, 19:25:14
Sitenizi bügün ilk kez ziyaret ettim.Her zamanki gibi sizin görüşlerinizi önemsiyorum.Allah tan size sağlık sıhhat dilerken daha çok başarı dileklerinde bulunuyorum.
 
SELMAN DÖNMEZ 09-10-2013, 11:43:53
MUSTAFA BEY, GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ŞİFA VERSİN İNŞALLAH...YAZINIZ OKUDUM ÇOK BEĞENDİM. 28 ŞUBATIN SİZİN DE DEDİĞİNİZ GİBİ SİVİL AYAĞINA DOKUNULMALI.28 ŞUBATTA EN ÖNEMLİ OYUNCU SİVİL AYAĞIYDI.DEMEKKİ BAŞBAKAN BU KİŞİLERLE ANLAŞMA SAĞLAMIŞ.DOKUNMUYOR.SEÇİMDE VAR YA.HİÇ DOKUNMAZ.
 
Mehmet Çay 10-10-2013, 07:27:36
Geçmiş olsun değerli vekilim, 28 şubatın sivil ayağına niçin dokunulmuyor.nedir bunun sebebi, başbakan akp'den cumhurbaşkanı akp'den meclis başkanı akp'den tsk'da ehilleşmiş.daha ne bekliyor bunlar insan anlamıyor
 
MEHMET KURT 10-10-2013, 09:18:35
GEÇMİŞ OLSUN SAYIN BAŞKAN, ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN
 
ZEYNEL 11-10-2013, 07:59:11
Geçmiş olsun Mustafa Bey, Allah acil şifalar versin.
 
HAYRETTİN 12-10-2013, 13:08:19
GEÇMİŞ OLSUN MUSTAFA BEY, ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN...
 
hayrettin baba 14-10-2013, 10:12:48
bayramınızı tebrik ediyorum mustafa bey geçmiş olsun
 
DİLAN 14-10-2013, 10:22:08
başkanım geçmiş olsun,Allah şifa versin,geçmiş olsun. şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum.
 
AHMET DURGUN 14-10-2013, 12:07:39
üzülerek belirteyim ki 28 şubat davası müşteki ve mağduru olarak büyük bir çoğunlukla müdahil olunmamıştır.Mahkeme kendi akışına bırakılmış mağdurlar şikayetçi bile olmamıştır takip ettiğimiz28 ŞUBAT davalar boyunca o kadar mağduriyetlerin yaşandığı sürece müdahil olacak avukatlar müştekiler ve müdahillerin azlığı beni çok düşündürüyor.ZAMANIN hükümetinin bile avukatı sdalonda yok.SANIKLAR SAYIN ŞEVKET KAZANIN YAZMIŞ OLDUĞU KİTABI KENDİLERİNİ SAVUNMA ARACI OLARAK MAHKEMEYE SUNDULAR balyoz davası rehaveti bu davanın üstünde görülmektedir sanıkların mahkemedeki rahat hareketleri duruşma salonunu terk edip tekrardan gelmeleri rahat oturuşları hakimin ve avukatların sanıklara bey diye hitap etmelerine bir anlam veremiyorum suçları ispatlanana kadar her kes suçsuzdur fakat mahkemesi görülen sanıklara da sanık gibi davranılmalıdır
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
İşgal polisi, Aksa kapısındaki cemaate saldırdı
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Durun Siz Eski Müttefiksiniz
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
İman kardeşliği
Ali Haydar HAKSAL
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kızmak yerine!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Filozoftan hadisçi olursa
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Kudüs için kıyam etmek
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Sessizlik ve atalet…
Şakir TARIM
Yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için
İsmail KILLIOĞLU
Kör göze sürme çekmek
İbrahim VELİ
Olağanüstü miting olağandışı katılım
Abdülkadir ÖZKAN
Başarısız darbe ABD’yi çıldırtmış olmalı!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz