28 Sevval 1438 | 22 Temmuz 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DEMOKRASİNİN NAMUSU
26/09/2013 - 16:25
Mustafa GEÇER
"Bu “demokrasi” dedikleri şey, çöp tenekesi,
lağım çukuru gibi her türlü pisliği içine alıyor.
Yeter ki üzerine “Made İn Demokrasi” yazılsın.
 
Demokrasi, seküler dünya düzeninin kutsadığı bir yönetim tarzıdır.                                                                                
Özellikle geri bırakılmış İslam ülkelerinde, “dünyevi din”e -sekülerizm- iman etmiş veya İslam’ı yanlış tanıyan ya a  ona inanmayan ve düşmanlık besleyen, dünyalık menfaat ve makam için ikiyüzlülük, açıkgözlük yapan çevreler ve  elitlerin, yöneticilerin,  imanlarının birinci şartı haline getirdikleri  “demokrasi”, namusu kirletilmiş bu haliyle, her sorunu çözecek, her derde deva tablet (hap), sihirli değnek, insanlığın ulaşabileceği  nihai erdem olarak takdim ediliyor.
  
Demokrasi, batı ve batıcı çevrelerce, çağımızın inkar edilmez bir inancı, hatta dini, insanlığın ulaşabileceği en ileri gelişmişlik seviyesi olarak kabul ettirilmeye çalışılıyor. Hatta, aleyhlerine sonuç doğuracağı kanaatine vardıkları, demokrasisini beğenmedikleri  bazı ülkelere, silah zoru ile, savaşlarla, katliamlarla, darbelerle, halka rağmen kendi işlerine uygun demokrasi modelleri ile sokulmaya çalışıyorlar.
 
Her türlü haksızlık, adaletsizlik, zulüm, aşağılık işler, ahlaksızlık, dinsizlik, ateistlik, üçkağıtçılık, imtiyaz, namussuzluk, savaş, işgal, katliam, sömürü, millet aleyhine karanlık emeller ve gösteriler, terör gibi bilcümle insanlık aleyhine işlenen uygulamalar ve cürümler, demokrasi ambalajı ile meşrulaştırılmaya çalışılıyor. 
 
Bu “demokrasi” dedikleri şey, çöp tenekesi, lağım çukuru gibi her türlü pisliği içine alıyor. Yeter ki üzerine “made in demokrasi” yazılsın.
 
Bu gidişte bir yanlışlık var: Kimse bu puta karşı “kral çıplak” diyemiyor.
 
Eğer demokrasi, putperest yunan kültüründen alınan bir yönetim tarzı ise, o kültürde bunun anlamı, “halkın egemenlik gücü üzerinde başka güç olmadığı” kabulüne dayanır. Diğer bir tanımlamayla, ”halkın kendi kendisini yönetmesi” anlamına geldiği söylenir. Uygulamalar gösterdi ki, halkın kendi kendisini yönettiğine hiç tanık olmadık. Dayatmalara, baskılara, zulümlere, darbelere tanık olduk.
 
İslam’ı tanımayan, ona hiç yer vermeyen, Batı’nın seküler kültür ikliminde, 20.yy. da yeniden hayat bularak, kendi menfaatlerine göre tekrar tanımlanıp uygulama alanına konulan  “demokrasi”, halkı Müslüman olan ülkeleri kapsamaz. Onun için Müslüman ülkelere hiç uğramaz. Uğrasa da Müslümanlara hak tanımaz. İktidar vermez.
 
Müslümanların yaşadığı ülkelerde dahi, çağdaşlaşma, medenileşme adına, Anayasaların ilk başına adeta besmele gibi yerleştirilen “değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez” kural olarak konulan bu demokrasinin, sözüm ona nimetlerinden Müslümanlar hiç istifade ettirilmez. 
 
Batıda “Hıristiyan Demokrat Parti” ler, üst üste defalarca iktidara geldikleri halde, halkı Müslüman ülkelerde, adında İslam kelimesinin konulması yasak olduğu halde, yöneticileri  İslam inancını yaşamaya çalışan veya inanç özgürlüğü bağlamında Müslümanlara, en doğal ve masum, nefes alabilecekleri çok küçük haklar vermeye çalışan partiler iktidara geldiklerinde, halkın iradesi biryana bırakılıp, “demokrasi, laiklik elden gidiyor” diye koro halinde havlamaya başlayanlar, kanlı darbelerle imanlarının(!) ilk şartı olduğuna bakmadan demokrasiyi katledip halkın seçtiği hükümeti alaşağı ederler.  Utanmadan bir de demokrasiyi korumak için silahlı darbe yapıldığını savunurlar. Hani demokrasi  “halkın kendi kendisini idare etmesi” ydi. Onlara göre halk cahildir, bir şey bilmez.
 
Neden böyle oluyor? 
Birincisi: Putperest  yunan ve o medeniyeti kendisine kaynak alan, büyük bir hayranlık ve inançla onu  takip eden Batının ürettiği demokraside, İslam’ın ve Müslümanların yeri yoktur ve olmamalıdır. Bu anlayışı devam ettirdikleri sürece olması da mümkün değildir. Onları takip eden yerli demokratlar, onlardan daha şedit ve acımasız, onlardan ileri bir şekilde, sosyal hayatta İslam’ın olmasına karşıdırlar. Diğer tüm dinlere gösterdikleri hoşgörü ve toleransı İslam’a asla göstermezler.
 
İkincisi: Batının tanımladığı ve kendisi için uyguladığı “demokrasi” ile sömürgelerde uyguladığı, uygulattığı ve müsaade ettiği “demokrasi” 180 derece birbirine zıt demokrasi anlayışı ve uygulamasıdır. Kendi çıkarlarına hizmetten sapmayı asla kabul edemezler.
 
Üçüncüsü: Demokrasi denen şey onların imalatıdır. Kendilerine hizmet etsin diye kurgulanmıştır. İslam’ı ve Müslümanları tanımaz. Demokrasi teorisinde ve pratiğinde İslam olmadığı gibi, İslam’ın da hiçbir kaynağında da, dünkü ve bugünkü anlamda “demokrasi” diye bir kavram yoktur. İslam’ın kendi esaslarına özgü, Allah’a (cc)  ve Resulüne itaati,  adaleti, kul hakkına saygıyı ve barışı esas alan bir yönetim tarzı vardır. Hal böyle iken, batı büyüsüne kapılmış, beyni o kültürle beslenmiş, onları kendisine örnek alan, başka ölçü tanımayan batı tipi aydınlar; “nelerin İslam’a uygun olduğunu değil, İslam’ın nelere uygun olduğu” ekseninde düşünüp, tartışıp fikir üretiyorlar. İslam’ı, batının seküler kültürünün ürettiği kalıplara sokmaya çalışıyorlar. Batı kültür kalplarına girmeyen İslami akideleri reddedip, kendisine uyulması gereken İslam’ı değil, kendi fikir ve yaşam tarzlarına uydurulmuş, vahiy ve sünnetten koparılmış, tahrif edilmiş, Allah (cc) katında kabul  görmesi  mümkün olmayan, temel  akidelerinin reddedildiği  “protestan bir İslam” inşaasına çalışıyorlar. Müslüman halk bunu kabul etmiyor.
 
Dördüncüsü: Batının küreselleştirmeye çalıştığı, büyük bir oranda da başardığı ikiyüzlü ve namusu kirletilmiş demokrasi anlayış ve uygulaması, halkı Müslüman ülkelerde kendi ikiyüzlü (münafık) demokratlarını üretmiş ve her türlü destekle o ülkelerde sürekli iktidarda kalmalarını sağlamaya çalışmaktadır. Bu demokrasi münafığı işbirlikçi sürüngenlerin son örneğine, daha birkaç ay önce Mısır’da şahit olduk. O masum insanlara, onların verdiği vergilerle alınmış silah ve araçlarla, onların verdiği vergilerle, canımızı, dinimizi, kutsallarımızı, ülkemizi, malımızı, namusumuzu korusun diye karnını doyuranların ne zulümler, ne ihanetler yaptıklarına tanık olduk, oluyoruz.  Müslümanlara göz açtırmamak,  İslam’ı silmek için devletin her türlü güç, yetki ve kaynaklarını kullanmaktadırlar. Bunu “Demokrasi” adına yaptıklarını söylüyorlar. Küresel efendilerinden “afferin” ve biraz daha fazla kemik almak için!
 
Beşincisi: Demokrasi’nin, teoride  “halkın, kendi kendisini, kendi değerlerine uygun yönetmesi” uygulaması olarak takdim edildiği halde bu uygulamaya rastlamıyoruz. Burada üç ihtimal olabilir: 1- Ya demokrasinin tam işlediği veya başkalarını iktidar ettiği zaman, kendi çıkar ve sömürülerine, örtülü sömürgeleri ülkelerde, onların hizmetinde bulunan taraftarlarına (muhhiplerine) yani işbirlikçilerine zarar verme ihtimaline karşı, demokrasinin  vesayet altında tutulması.                                                                                                                                                                                                
2-Teorik tanımı ile gerçek demokrasiden uzak, şakağına silah dayanmış, esir alınmış,  halkın yönetime alet edilerek, milletin zararına yedikleri naneyi örtbas edebilecekleri “demokratur” (demokrasinin diktatörlüğü) uygulaması. Demokrasi icabı ne denebilir. İşin içinde demokrasi varsa tartışılmaz.                                                                                                                                                                
3-Ya da zaten onların doğurduğu kız olan demokrasinin hiçbir baskı ve tehdit altında olmadan, kendi rızası ile onların yatak odalarında dolaşan doğuştan “namus özürlü” olması.Uygulamada görünen o ki, bu üç seçenek te doğrudur.
 
Halkı Müslüman ülkelerde aynı “demokrasi oyunu” oynanıyor.                                                                                                    
Batının dayattığı demokrasi anlayışı ve uygulaması, Müslümanlara elle tutulur maddi olsun, manevi olsun hiçbir menfaat sağlamadığı gibi, aksine maddi manevi birçok değerlerini yok etmiştir. Ülkemiz Türkiye’de, Afganistan’da, Bangladeş’te, Pakistan’da, Irak’ta, Mısır’da, Mali’de, Somali’de, Sudan’da, Kafkasya’ da, Bosna’da oynanan kanlı oyunlar hep bu sahtekar, alaycı, mütekebbir sözümona çağdaş anlayışın ortaya koyduğu sonuçlardır.
 
Batının siyasi, hukuki ve sosyal projelerine bel bağlamaya devam edip, kendi medeniyet kimliğimizden uzaklaştıkça, onların çözüm önerileri ve uygulamaları  İslam coğrafyasında sefaletin, geri kalmışlığın, aşağılanmanın, kan ve göz yaşının akmasına neden olmaya devam edecektir.
 
Batı nezdinde itibar arayanların, onların bize vereceği “demokrasi notu” nu ancak milli ve manevi değerlerimizden taviz verme oranında artıracaklarını artık bilmeleri lazım.                                                                        
Batıya bağlanan büyük ümitlerle, batılılaşma adına 1839’da ilan edilen “Tanzimat Fermanı”,1856’da onlara yaranmak ve katlarında itibar bulmak için yayınlanan “Islahat Fermanı” ve  günümüzde de aralıksız süregelen özelliklede hukuki, siyasi, sosyal ve kültürel alanda batılılaşma uygulamalarının doğurduğu sonuçları halen anlamamış durumdalar. Batılılaşma uğruna koskoca “Cihan İmparatorluğumuz” un nasıl yerle-yeksan olup, başsız bırakılan Müslüman coğrafyanın talan edildiğini, kana bulandığını, zulmün ve sömürünün devam ettiğini gördükleri halde görmemezlikten gelmeye devam ediyorlar.
 
Batı nezdinde demokrasi notumuz düşmüş.
 
Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan, “Demokrasi Paketi” hazırlatmış.                                                                                                    
Amaç parti programlarında önemli yere sahip bir konu olan “İleri Demokrasi ”ye geçiş ile ülkede barış ve sükunu sağlamada önemli katkısı olacakmış.   Bu paketin AB nezdinde demokrasi notumuzu yükselteceği umuluyor. AB ye giriş için de belki ilerleme görüşmelerine başlamaya neden olabilir umudu taşınıyor.                                                                                                                                                                          
AB, önce kendi demokrasi notuna baksın. Halen birçok batı ülkesinde Krallıklar hüküm sürüyor. Bir Kral da biz mi bulsak acaba? Demokratlarımız ve AB nasıl karşılar bu işi? Devlet büyüklerimiz, onların Kralları, Kraliçeleri önünde diz çöküp “Şovalye Nişanı” alıp alıp geliyorlar.
 
Onların dinine girmeden onların nezdinde notunuz yükselmez!                                                                                         
Önümüzde Allah’ın (cc) ayeti var, 300 yıllık tecrübe var.  Siz o pakette İslam’a mugayir alanlarda,  Müslümanları ifsat edecek ve haklarını kısıtlayacak, onların arzu ve isteklerine uygun düzenlemeler yapmamışsanız, asla not alamazsınız.
 
Ülkede okulsuz köylerden onlarca öğrenci  taşımalı eğitim çilesi çekerken, ihtiyaç olduğundan değil, ülkemiz üzerindeki  karanlık siyasi emellerine hizmet için istedikleri,  Gökçeada da iki Rum öğrenci için okul açarsan, öğrenci bulamadığı için kendilerinin kapattığı Ruhban Okulunu açarsan, Lozan Anlaşmasının 45. Maddesine rağmen Yunanistan’da Müslümanların vakıflarının malı mülkü talan edilmiş, gasp edilmişken, Atina’ya bir cami yapımına dahi izin verilmezken, gayrimüslim vakıflarının olduğu iddia edilen taşınmazlar uyduruk iddia ve belgelerle iade edilirse, harap halde ecdat yadigarı camiler tamir beklerken, hiç cemaati kalmamış  kilise harabelerini restore edip, Moskova’dan gelen çan ve haçı tepesine diktirip ibadete açarsan -şunu ifade edelim ki; gayrimüslim vatandaşlarımızın yaşadığı mahallerde inançlarının gereği ibadet ihtiyaçları için mabetlerini açmalarında hiçbir itirazımız olamaz-, Pontus rüyası ile yatıp kalkan çevrelere kıyak  Sümela Manastırını ihya edersen, oralarda Anadolu’da   Müslüman bırakmama siyasi amacı güdenleri memnun edersen, dualarına amin dersen, işgalcilere sadakat gösterip İslam diyarlarını kana bulayan, namusları payimal edenlerle aynı safta savaşırsan, domuz, İçki, kumar, fuhuş ve tüm ahlaksızlıkları tetikleyecek, eğitim, festival, eşcinsellere dernek kurma hakkı, fahişelere “seks emekçisi” adını verip, fahişeliği  normal meslek   statüsüne sokarsan , aynı cinsten insanların evliliğini hak olarak gören batı hukukunu, AB uyum yasaları  çalışmaları ile Türkiye’ye parça parça taşımaya çalışırsan...Yakın bir gelecekte, Taksim de, Bağdat caddesinde, İstiklal caddesinde, Kızılay da; “Hepimiz homoyuz, hepimiz fahişeyiz pankartları ile yürüyen kalabalıkları görüp, bu durumu demokrasinin gelişmesi hanesine yazarsan...                                                                                                      
 
Bu yapılan demokratikleşmeler AB’li dostlarımızın(!)  hoşlarına gider, fakat yine de memnun edemezsin…Onların nezdinde itibar kazanılsa da, Allah(cc)nezdinde itibar kalmaz. Tercih meselesi.
 
Müslümanların hakları ne olacak? Demokrasi, biraz da bu konuya el atsa ya.
 
Çocuğu Liseye kaydettirdik. Cuma günleri camiye gitmek istedi. Okul idaresi: “İzin alırsın, her aldığın izin yarım gün devamsızlık yazılır, on güne tamamlandığında devamsızlıktan sınıfta kalırsın” dediler. Buyurun tercihinizi yapın. Çocuğun kaydını oradan aldık.
 
İnsanlığın varacağı nihai hedef, kendisine adalet ve itibar verememiş bu demokrasi değildir. Kıyamete kadar, arayacağı ve varabileceği nihai nokta ve zirve İslam’dır. Çükü İslam, Kallikles’in, Teresimokos’un, Likurk’un, Robis Pier’in  değil, tüm kainatı yaratan, kullarını çok seven yüce rabbimiz Allah’ın (cc) buyruk ve kullarına nasihatidir.  
Müslümanların görevi, demokrasiden değil, Yüce Mevla’dan himmet dilemektir. İslam’ın neye değil, neyin İslam’a uygun olduğunu araştırıp, düşünüp uygun olanı yaşamaktır. Allah (cc) o zaman bir sebep ve vasıta sunacaktır. O’nun yardım etmediğine kim yardım edebilir?            
 
İnsanlığın ihtiyacı, namusu kirletilmiş “demokrasi değil, adalettir. Düzen ise, insanları “Eşref i Mahluk” sayan ve yücelten “Adil Düzen” dir.
 
Allah (cc) katından başka yerlerde itibar ve kurtuluş arayanlar  ne dünyada, ne ebedi alemde bunları bulamayacaklardır.
 
Rabbim bizleri ve bütün insanları kendi nezdinde itibar ve kurtuluş arayan ve kurtuluşa erenlerden eylesin.
YORUMLAR
SERKAN 27-09-2013, 07:10:14
SELAMUN ALEYKÜM ALLAH RAZI OLSUN BAŞKANIM.
DAMGA BASTINIZ. MADE İN DEMOKRASİ...
HER PİSLİKLERİN ARKASINDA DEMOKRASİ VAR...DEMOKRASİ DİYE DİYE BİZİ UN UFAK ETTİLER.AĞIZDA SAKIZ GİBİ İSLAM ÜLKELERİNE BULAŞTIRDILAR.DEMOKRASİ ŞEHİDİ DEDİLER.NE ŞEHİDİ.DEMOKRASİ.ALLAH SONUMUZU HAYIR EYLESİN..
 
hüseyin 27-09-2013, 09:43:44
demokrasi demokrasi demokrasi, nedir bu demokrasi,müslümanların diline pelesenk olmuş bir kelime, arkasına sığınılan bir kavram,,,iki yüzlü münafık bir kelime...uyanalım ey millet,,,artık yeter çare saadet,,,,Ağzınıza ve yüreğinize sağlık mustafa bey,yüreğinize sağlık
 
tolga 27-09-2013, 20:21:44
Öncelikle sayın mustafa geçer hocaya geçmiş olsunlarımı ileitirim.
Son derece İslami tesipitlerdir tek yol şeriatdır Allah yoldan ayırmasın.
Müslümanların çıkarları bütün gayri müslim çevrelerin çıkarlarından üstündedir.Müslümanlar diğerlerinden üstündür kimse eşitlemeye çalışmasın.
 
MFK 28-09-2013, 08:15:52
İRAN İLE ABD BAŞKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLER.DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEKLERMİŞ.KİMYASAL SİLAHLAR İMHA EDİLMELİYMİŞ.MİŞ MİŞ MİŞ...BİZ BU SENARYOYU ÇOK GÖRDÜK.HALA GERÇEK PROJEYİ KİMSE SÖYLEMİYOR.BÜYÜK İSRAİL DEVLETİNİN KURULMASI İÇİN BU TELEFON BAĞLANTILARI HİKAYE.ENİNDE SONUNDA İRAN'DA VURULACAK TÜRKİYE'DE.YAZAR ABİMİZE DE TEŞEKKÜR EDİYORUM.OLAYLARI ÇOK GÜZEL TESBİT ETMİŞ.TEŞEKKÜRLER
 
MAHMUT 01-10-2013, 10:40:29
MADE IN DEMOKRASİ, VALLAHİ GÜZEL MARKA YAPMIŞ YAZAR.BRAVO,TEBRİK EDERİ.DEMOKRASİ BUKADAR GÜZEL TANIMLANIR.YAZIYA İMZAMI ATIYORUMTEBRİKLER...
 
mERVE aYDIN 03-10-2013, 14:01:17
Mevzu net.Nokta
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
20 Temmuz yeniden doğuştur
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 'tek tip kıyafet' açıklaması
Allah’a şükür salâlar galip geldi
Darbenin üssüne yürüyoruz
Karamollaoğlu: Akla ziyan bir tutuklama
Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
Avusturya'dan Zeybekci'ye giriş yasağı
Başbakan Yıldırım: 'Sağlık olsun Türkiye Kıbrıs için elinden geleni yaptı'
BBP'den Adalet Yürüyüşü mitingi kararı
EN ÇOK
Yazarlar
Mustafa İŞCAN
SGK ve 15 Temmuz gazilerinin hakları
Atilla MEHDİGİL
Kral çıplaak! Kral çıplaak! Kral çıplaak!
Mustafa KAYA
Şimdi Daha da Dikkatli Olma Zamanı
Hayati OTYAKMAZ
"Erkekler gibi savaşamadın, bari oturup kadınlar gibi ağla"
Şeref KAÇMAZ
NORM-ALLEŞ(m)İ – YORUM
Ekrem ŞAMA
15 Temmuz programları
Feyzullah AYDOĞAN
YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’NİN İNŞA POLİTİKALARI
İshak BEYAZAY
Ah köylüm vah köylüm
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
En Kârlı Ticaret
Ali Haydar HAKSAL
İnsanın Tükendiği Zamanlar
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Batı Cephesi”ndeEvanjelik Çatlamalar!
Zeki CEYHAN
Kabinede yenilik!
Mevlüt ÖZCAN
Sihir ve büyü helak eder
Mahmut TOPTAŞ
Şeytana cennetin yolu sorulmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Anastasiadis’in politik iflası
Prof. Dr. Burhanettin Can
İslâm Coğrafyası ve “Kaostan Kaynaklanan Düzen”
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Fitneler ve darbeler
Mustafa YILDIRIM
Yaş yetmiş hâlâ emekli olamamış
Burak KILLIOĞLU
Pişkin…
Şakir TARIM
Kudüs ve Filistin için ümitler yeşerdi
İsmail KILLIOĞLU
İnsana bakmak
İbrahim VELİ
Saadet similasyonu
Abdülkadir ÖZKAN
Terör örgütlerinin arkasındakileri bilmeyen kalmadı
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz