5 Cemaziye'l-Evvel 1439 | 22 Ocak 2018
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
18/08/2013 - 15:11
Mustafa GEÇER
GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM (!) DEVRİ BİTMELİDİR
 
                          19 yy da fiziki ve maddi gücü ele geçiren batı dünyasının  temsilcileri, hiçbir zaman bu gücü adalet ve barış için kullanmamış, kendi halklarını ve diğer ülkeleri sömürmek için kullanmışlardır.                                                                                                                                                                                        
                         Güç ,menfaat, sayısal çoğunluk ve imtiyaz eksenli hak anlayışlarını ve sistemlerini tüm dünyaya hakim kılmak için, her şeyi, her yolu mübah görmüşlerdir.” Amaçlar vasıtaları meşru kılar” inancı ile 300 yıldır dünyayı, doğayı talan edip, insanlık ve barış ortamını yok etmişlerdir.                    
                         Sömürü ve katliamlar devam etmektedir.
 
                         21.yy da devam eden işgal, darbe ve katliamlar da, bu medeniyet anlayışının uygulanmasının ortaya çıkardığı sonuçlardır.                                                                                                                                
Şunu iyice anlamamız gerekiyor ki, batı fikriyatının ortaya koyduğu ,insan hakları,demokrasi, hürriyet,eşitlik gibi değerler,teoride anlatıldığı ve algılandığının aksine,özellikle halkı Müslüman ülkelerde, pratikte hiçbir değer taşımamaktadır. Eğer çıkarları ile bu değerler çatışırsa, ortadan kaldırılan bu değerler olmaktadır.
 
Çünki bu değerleri ihlal etmenin onlar için bir müeyyidesi olmadığı gibi, ihlal edildiğinde bir takım menfaatler doğuyorsa menfaat tercih edilmekte, değerlerin yaşaması için hiçbir fedakarlık yapılmamakta, yok edilmesi için her türlü insanlık dışı, ahlak dışı, hukuk dışı yollara, oyunlara, hilelere tevessül edilmektedir.                                                                                                                                            
 
Bu böyle devam edemez. “ Adil bir dünya düzeni” kurmak, gücü haksızlık ve zulmün elinden alıp, adaletin emrine vermek,  insanım diyen herkese düşen kutsal bir görevdir. Ancak o zaman, insanlık için dünyada barış ve huzur tesis edilebilir.
                     
Güç ve kaba kuvvet sahiplerinin değil, haklının güçlü kılındığı, Adil bir Dünya Düzenine karşı geliştirilen  batılı anlamdaki sistemlerin hakim kılınması için aşama aşama çalışmalar yapılmıştır.
 
Birinci aşamada; Batılı yöneticiler, vahşet medeniyetlerini hakim kılmak ve işgal edip sömürecekleri ülkelere öncelikle, "öncü keşif kolları” olarak misyonerler göndererek İşe başladılar.
 
Bu öncü keşif  kolları, bazen misyoner papaz, bazen kazı yapan arkeolog, bazen turist, bazen” İngiliz Kıraliyet Coğrafya Derneği”nin finanse ettiği oryantalistler olarak dünyaya yayılıp tespitler yaptılar. Mesela, birileri geldi, “Nil nehrinin çıktığı kaynağı arıyoruz, Mısır’ı dünyaya tanıtacağız” dedi. Mısır da sempati ile karşılanıp yardım gördüler. Arkasından Mısır, Sudan, Orta Afrika işgal edilip sömürgeleştirildi.
Gidilen ülkelerin tüm yeraltı ve yer üstü kaynakları, insan kaynakları, inançları, mezhepleri, rejimleri, dini ve etnik yapıları rapor edildi. 
 
İkinci aşamada; Düzenlerini yerleştirecekleri ülkelerde öncelikle kendilerine  doğal müttefikler aradılar. Her ülkede bunları buldular. Bunlarla yoğun bir işbirliği içinde çalıştılar.
 
O ülkeyi içerden çözmek, parçalamak, anarşi çıkarmak ve güçsüz bırakmak için bu doğal müttefiklerden önemli derecede istifade ettiler. Mesela Osmanlı coğrafyasında kendilerine doğal müttefik olarak, farklı dinden, mezhepten, ırktan topluluklar bulup bunları örgütlediler.” Arkanızdayız korkmayın” dediler.  Onlara özgürlük ve zenginlik vaad ettiler.  İslam coğrafyasında Gayri Müslim azınlıklar bunların öncelikli doğal müttefikleri oldular. Anadolu da, Ermenileri ,Rumları, Dönme Yahudileri kullandılar, Irak ta Suriye de, Ortodoksları, Süryanileri, keldanileri, asurileri, Mısırda kıpti hıristiyanları, Filistin de Yahudileri, kullandılar. Daha değişik doğal müttefikler bulup, bu farklılıkları kaşıyıp,kanatıp, birlikte yaşama fikrinden ayırıp, çatışma durumuna sokup, araya kan düşürdüler. Birbirlerine düşman edip, birlikte yaşama şanslarını yok ettiler.
 
Üçüncü aşamada; iç savaşlar başlattılar ve kolaylıkla işgallerini gerçekleştirdiler. Sömürgeleştirdikleri ülkelerde, asli unsur olan halkı köleleştirip, kukla yönetimler kurdular. İktidarları güvendikleri kişi ve gruplara teslim ettiler.
 
Dördüncü aşamada; kurdukları düzen ve hakimiyet sayesinde işgal ettikleri ülkelerde,  işgal ve sömürülerini haklı görecek ve gösterecek, benimseyecek, sömürgecileri işgalci değil, ülkelerine medeniyet getiren insanlar kabul edecek, onların bu fedakarlıklarına (!) karşı çıkacak insanları düşman görecek, yerli halka, yani ülkenin asli sahiplerine karşı, işgalcilerle beraber hareket edecek,  yerli halktan taraftarlar kazanmaya başladılar.  Böylece bu yerli işbirlikçilerle daha da güçlü hale gelip, öz halkını değil,  sömürgecileri temsil  eden, onların düşünce ve inançlarını benimsemiş sosyal gruplar ve taraftar  kitleler oluşturdular.
 
Bu zihinleri köleleştirilmiş toplum kesimleri ile, tüm baskı ve zulümlere rağmen halen kendi kimliğine sadık kalmış kesimlere karşı her yolu kullanarak toplumu dönüştürmeye, değiştirmeye, köleliği özgürlük olarak gören, onlara inanmış mankurtlaştırılmış  tebalar meydana getirdiler. 
 
            Bu süreç 250 yıl kadar sürdü. Artık her ülkede kendilerini onaylayan, azımsamayacak oranda doğal müttefikleri ile fikir, iş ve güç birliği yapan, öz kimliğine düşman kitlelere sahip oldular. Bu kitlelerin kurdukları siyasi partilerin veya kişilerin, sultan ve diktatörlerin iktidara gelmelerini ve o ülkede örtülü işgal ve sömürülerinin devamını temin ettiler.  Kendi halkını ve onların değer ve kutsallarını temsil eden kişi ve kuruluşları ötekileştirip, iktidar olan partilerini  türlü baskı ve darbelerle alaşağı edip, “Demokrasi ve hukuk düzeninin yeniden sağlanması ve korunması için” bunu yaptıklarını söylediler. Kendi halkının inancını “tehdit” ve “düşman” sayıp, ordulara bunlarla mücadeleyi “düzeni koruma ve kollama” adı altında birinci vazife olarak verdiler. Böylece işleri son derecede kolaylaştırıp,işgal ve sömürge masraflarını da işbirlikçiler marifeti ile sömrülen halka fatura ettiler.
 
Mısır olaylarına bu açıdan yaklaştığımızda her şeyi daha net olarak anlamamız mümkün olacaktır. 
 
                   Bölgemizde oynanan oyun ve darbelerin arka planında, halkı Müslüman olan ülke halklarının uyanıp gerçek bağımsızlıklarını kazanmalarının engellenmesi yatmaktadır.

Bu yolla: 

Bölgenin zengin petrol kaynaklarını kukla yönetimler üzerinden sömürmeye devam etmek, buna karşılık işbirlikçi kişi ve kesimlerin iktidarda kalmalarını sağlamak.

İsrail’in güvenliğini sağlamak,

Bu bölgeleri  Hıristiyanlaştırmak, Avrupa da azalan hıristiyan sayısını artıracak yeni cemaatler kazanmak.
 
Bunları sağlamak için direnme merkezi olan İslam’ı  ve direnen Müslümanları yok etmek en önemli amaçlarıdır.
 
Eğer demokrasi kendi adamlarından başkasını iktidara getirirse, darbe ye da silahlı müdahalede bulunup, düzenlerini yeniden işler hale getirmek. Bunun için kimseye acımaları, hiçbir değer uğruna çıkar ve sömürülerinden vazgeçmeleri beklenmemeli ve düşünülmemelidir. Bu büyük bir saflık olur.
                         
 
                         Mısır da yaptıkları darbe, zulüm ve mazlum halka yaptıkları katliamla, kara kitaplarına,  insanlığın yüz karası kapkara bir sayfa daha eklediler. Darbe yapan kuklalarını desteklediler.
 
                        Tanzimattan bu yana, Türkiye de ve diger İslam coğrafyalarında oynanan oyunları artık çok açık bir şekilde görüyoruz. Gerçekler ne kadar gizlenmek istense de artık mızrak çuvala sığmıyor. Bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı bir çağda artık hiçbir yalan dolanlarını insanlara yutturamazlar.  Karattıkları gerçekler gün yüzüne çıkıyor.  Çirkin suratları görünüyor ve sorgulanıyor.                                                                          
                        İşbirlikçileri, kukla sultanlar, krallar, iktidarlar büyük bir korku ve telaş içindeler. Milletten çaldıkları servetler, millete reva gördükleri zulüm ve haksızlıklar ortaya çıkıyor. Milletin onlara “Suçlu ayağa kalk” demesinin yaklaştığının farkındalar. Uykuları kaçıyor. Ya iktidarı gerçek sahiplerine teslim edecekler, tövbe edip cezalarını çekecekler, yada milletten çaldıkları,  taşıyabildikleri servet ve paraları alıp, eğer kabul görürlerse kuklacı efendilerinin ülkesine kaçacaklar. Onlara artık bu ülkelerde yer olmayacak.
  
                       Mısır önemli bir ülke. Arap dünyasının omurgası. Hiçbir değer adına gözden çıkarmayı, kaybetmeyi asla göze almak istemeyecekler, sonuna kadar katliam yapmaya çalışacaklar. Keskin sirke küpünü kıracak, başaramayacaklar. Mazlumlar kazanacak. 
 
                       2002 Mayısında Batı Şeria da  Siyonist israil’in, Nablus,Cenin,Ramallah, Beytüllahim, Tulkarim, Kalkiliya gibi Filistin kamp ve yerleşim yerlerini işgal için başlattığı katliamları esnasında  oralara giden Saadet Partisi Hey’etine, İsrail Meclisi Knesset’te  muhalefet partisine mensup bir Yahudi milletvekili, ”Ariel Şaron yanlış yapıyor, kan döküyor, eğer biz barış içinde Filistinlilerle bir arada yaşayacaksak, onların bağımsızlığını tanımak, haklarını ihlal etmemek zorundayız. Şu anada  İsrail’in avantajı,  İslam ülkeleri yöneticilerinin bizimle hareket ediyor olmalarıdır. Ancak gelecekte Türkiye de, Milligörüş’ün, Suriye de ve Mısır da İhvan ın iktidara gelmeyeceğini kimse garanti  edemez. Eğer bu gruplar iktidara gelirlerse, haklı olarak İsrail den bu katliamların hesabını soracaklardır. O zaman bunun hesabını  İsrail’in vermesi mümkün olmayacaktır.”  demiştir. İşte meselenin önemli bir boyutu budur. Türkiye de Milli Görüşü parçaladılar, Suriye de İhvanı yok etmeye çalışıyorlar, Libya da   Muammer Kaddafi’yi ,Irakta diktatör olduğu için değil İsrail’i tehdit ettiği  için Saddamı,–Saddam,İiran’ı kana buladığında,Halepçede ve diğer yerlerde kendi halkını katlettiğinde silah verip alkışlamışlardı- Pakistan da,Ziya-ül Hak’ı öldürdüler. Afganistan da Taliban’ı yok etmeye çalışıyorlar. İran’a saldırı hazırlıklarının, Mısırda İhvan’a darbe ve katliam yapmalarının  en önemli nedenlerinin başında İsrail’in güvenliği gelmektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, herkesi  katledip yok edemezler. Tohum toprağa atılmış, cemre düşmüştür.
 
Mısırı kaybederlerse neler olur?
 
1-Öncelikle mısır 1882 den buyana yaşadığı esaretten kurtulur.
 
2-Mısır’ı, Mısır halkını temsil edenler yönetmeye başlar, Mısır’ın zenginlik kaynakları, işbirlikçi ve sömürgeci güçlerin değil,  mazlum ve fakir bırakılmış mısırlının cebine girmeye başlar. Mısır sanayileşir ve kalkınır.
 
3-İsrail denen çakma terörist devletin Filistin de tutunması  ümidi sona erer, eli kanlı Siyonistler kendilerine yeni bir sığınma yeri bulma sorunu ile karşı karşıya kalırlar. Artık onları Hıristiyanlardan koruyacak bir Osmanlı da yoktur.
 
4-Bölgede göze batmaya başlayan Türkiye’nin yalnızlaştırılması projesi suya düşer. Türkiye ile el ele vermiş bir kardeş Mısır bölgenin belirleyici gücü haline gelebilir.
 
5-Uyanan Müslüman ve mazlum coğrafya, kendi öz kimliğine dönerek, ülkelerindeki  işbirlikçi kukla yönetimler tutunamaz hale gelir ve tek tek ortadan kalkarlar. Sefil yaşantı ve statüleri sona erer.
 
6-BOP projesi  uygulanma  kabiliyetini yitirir.
 
7-Mısırlı Müslümanların başarısı diğer ülkeleride etkiler.İslam ülkelerindeki  işgal ve kan durur.Müslümanlar öz yurtlarına,garip ve parya olmaktan kurtulur,izzet ve onur sahibi olurlar.
 
8-Köhnemiş batının,zulüm  medeniyetinin insanlığa yaşattığı vahşet ve zulüm sona erer, halkı Müslüman ülkeler güç birliği ederek, zalimleri caydıracak bir blok oluşturur,kendi küresel sosyal,kültürel,hukuki,siyasi,güvenlik,mali,teknolojik,iletişim kurumlerını oluşturup,D-8 ler,D-60 olarak işlerlik kazanabilir.
 
9-Dünya dengeleri Müslümanlar lehine değişir. Tarihi bir dönüm noktası meydana gelip, tarihin akış yönü değişir.
 
Bütün bunları müstevliler ve işbirlikçileri  demokrasi hatırına göze alırmı?  Almaz.  Almasınlar,sonuç değişmeyecektir.   İslam ülkelerinde kıpırdanmalar, debelenmeler, uyanmayı ve yeni bir fecri müjdeliyor.
 
Bunlar elbette durup dururken olmaz, bedel ister. Bedel ödeniyor.
 
Allahtan başka hiçbir güçten korkmadan, yılmadan ,pazarlığa gelmeyen yiğit mücahitler, zulmü ve haksızlığı yok etmek, tüm insanlığı kurtarmak için ayağa kalkıyorlar. Allah(c.c) yardımcıları olsun. O yardım ederse hiçbir güç galip gelemez. Yeter ki, yardıma müstehak müminler olmaya çalışalım.
 
Batının, halkı Müslüman ülkelerde 300 yılda kurduğu,sosyal,siyesi,hukuki,kültürel, eknomik, mali, askeri v.s  altyapının zararlı taraflarını tasfiye edip, yerine hayırlı altyapıyı kurmak emek ve zaman ister. Zamanı gelmiştir.
 
Bu hayırlı gelişmelerin  ve taleplerin  en önemli boyutu olan fikri boyut hemen hemen aşılmıştır, fiziki boyutların  inşaası  Allah’ın (c.c) izniyle daha kolay olacaktır. 

18.8.2013 
YORUMLAR
AHMET TOPÇU 19-08-2013, 14:11:23
HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ ALLAH'INDIR.KUDRET VE KUVVET SAHİBİ ANCAK ALLAH'TIR.SEVGİLİ MUSTAF BEY ÇOK GÜZEL İFADE ETMİŞ.ALLAH RAZI OLSUN.BİZ MÜSLÜMANLAR GERÇEK ANLAMDA ÖZÜMÜZE DÖNERSEK DÜNYADA HAK NİZAM ADİL NİZAM KURULACAK.ÖNCE İNANMAK SONRA DA ÇALIŞMAK GEREKİR.YÜREĞİNİZE SAĞLIK.ALLAHA EMANET OLUN.
 
ŞAHİN 20-08-2013, 11:48:15
ERBAKAN HOCANIN YOLUNDA GİDENLERE SELAM OLSUN...
 
Elif Alık 21-08-2013, 06:54:05
Güçlü olan değil haklı hakikatli olan kazanacak. Amenna ve saddakna
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
ASA'nın kar uzmanından korkutan Türkiye uyarısı
Tillerson: Türkiye'nin PKK kaygılarını anlıyoruz
Trabzon'da pistten çıkan uçakla ilgili şok iddia! Pilot yanlış butona bastı
Türkiye'den ABD'ye sert yanıt: ''Bölgede kaos olur''
Bakanlık düğmeye bastı! 6 milyon 300 bin araca ceza yağacak
Saadet lideri Karamollaoğlu: Hükümet uzaklaştırıyor, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaracağız
Yeni KHK yayımlandı! 1823 kişi göreve iade edildi
2 bin 168 kişi incelendi! KHK ile görevlerine iade edilecek
Kimine bayram kimine hüsran!
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
DOSTLUK ÖRNEĞİ
Mustafa KAYA
‘Bildiğiniz Gibi Değil’
Atilla MEHDİGİL
Cevabım biraz ağır olacak!
İshak BEYAZAY
Anka kuşu sandıklarımız
Feyzullah AYDOĞAN
MÜŞTEREK KARARLAR ALMAK MÜMKÜN MÜ?
Ekrem ŞAMA
Top Mehmetçik’te
Şeref KAÇMAZ
YORUMLU-YORUM
Mustafa İŞCAN
Asgari ücretlinin maaşı bu yıl da düşecek
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Savaş Çıkar mı?
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizmin Silâhları ile Müslümanların Savaşı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
Hipnozdan Çıkışın Diğer Adı: “Zeytin Dalı”
Zeki CEYHAN
Aptal mı yazıyor?
Mevlüt ÖZCAN
Misafire İkram ediniz
Mahmut TOPTAŞ
Arabozucu şeytanları aramıza sokmayalım
Prof.Dr.Ata ATUN
Rumları iyi okumak gerekli
Prof. Dr. Burhanettin Can
Türkiye’nin “Bağışıklık Sisteminde” (“İmmün Sistem”) Sorun Var-3:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Hangi kadın
Mustafa YILDIRIM
Bu vatan bizim için evdir otel değil!
Burak KILLIOĞLU
Hep reaksiyon, hep reaksiyon…
Şakir TARIM
Türkiye AB’ye mahkûm mu?
İsmail KILLIOĞLU
...Dolayısıyla
İbrahim VELİ
İttifak mı 3. yol mu?
Abdülkadir ÖZKAN
ABD, İslam dünyası için terörden daha büyük tehdit
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz