3 Ramazan 1438 | 29 Mayıs 2017
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
MAKALELER
DİN SAVAŞLARI
03/08/2013 - 07:49
Mustafa GEÇER
"Mısır’da Müslümanların ayağa kalkması,
tüm dünya Müslümanlarının gafletten uyanması,
zalimin diz çökmesini sağlayacak tarihi bir
dönüm noktası olacaktır."
Din; en genel anlamda, insanın kendisi ile yaratıcısı Allahû Teâlâ (c.c) ile insanlar ve toplum ile eşya ve tüm yaratılmışlarla olan ilişkilerini düzenleyen ilahi kurallar bütünüdür.
 
Batı dünyası 18.yy’ lara gelindiğinde kendisine özgü, vahye dayanmayan bir din inşaa etmiştir. Vahiy kökenli olup sonradan tahrif edilen din olan katolizmi de  reformize ederek,  yeni  inşaa ettiği batıl beşeri dinin kurallarına uydurarak  vahiyle alakasını kesmiştir. 
 
Bu operasyonlardan sonra, “vahiy kaynaklı  her kural”a karşı savaş açılmış, yalnız kendi yaşam tarzlarına uygun  bazı ritüelleri alarak onları bir fantezi olarak yaşatmaya devam etmişlerdir.
 
Yeni inanç sistemi, insan aklının ürettiği  “Laik” hayat tarzıdır. Laiklik her ne kadar, din ile devlet işlerinin ayrılması, “ne din devlete karışacak, ne de devlet dine karışacak, herkes  özgür bir şekilde dinini, inancını seçebilecektir,” şeklinde telaffuz edilmeye çalışılmışsa da, uygulamada son vahyi din olan İslam bu özgürlüğün dışında bırakılmıştır. İnsanlar  Allah’ın(c.c) vahyettiği ve istediği İslam’ı seçemezler. Seçseler de, Allah’ın istediği kadar değil , “demokratik laik rejim” in müsaade ettiği ve tanımladığı bir İslam’ı seçmek ve yaşamak hakkına sahip olabilirler!
 
İnsanlığın var oluşundan buyana yaptığı savaşların temeli,  çoğunlukla menfaat ve din eksenli olmuştur. 
 
1789 yılından itibaren tüm insanların hayatına hakim kılınmak istenen , “Laik demokratik Liberal din” anlayışı, insanlığın önüne  “Yeni Dünya Düzeni” (Novus Ordo Seclorum) olarak sunulmuştur. Bu batı tipi yaşam tarzı sosyoekonomik açıdan, ”Altta Kalanın Canı Çıksın” esasına dayalı, “Kapitalist Düzen”i kurmuştur. Kapitalist düzene tepki olarak da “Marksist Sosyalist düzen” kurulmuştur.
 
Şunu söyleyebiliriz ki, “Yeni Dünya Düzeni”  iki seküler düzeni, diğer bir tabirle, “beşeri din”i üretmiştir.
 
Bunlar:
1-Kapitalizm veya kulağa hoş gelen diye, diğer ismi ile “Liberal Piyasa Ekonomisi”
2-Sosyalizm veya Marksist dünya düzeni.
 
Kapitalizmde sermaye sahipleri olan azınlık, ülkenin bazı kaynaklarına hakim olup tekel oluştururlar. Ülkeleri hakim oldukları sektörlerde sömürürler. Amaçları kâr maksimizasyonudur.  Kominizim de ise bir avuç azınlık, ülkenin birtakım kaynaklarına sahip olmakla yetinmezler, ülkenin  her şeyinin sahibi olurlar. Vatandaş, evinin, işyerinin, arabanın sahibi olmadığı gibi evindeki kedi’nin bile sahibi değildir. Onlar” halk adına”(!) Komünist  Polit Büro patronlarınındır.
 
2.Dünya savaşından sonra  kapitalizm ve komünizm  sistemlerinin egemen güçleri  olan ABD, SSCB ve Çin, Dünya’ya bu rejimleri ihraç ederek hakim kılma savaşı verdiler. Ülkeleri kana buladılar. İşgal ettiler, sömürdüler, geri bıraktılar. Sömürüye karşılık ihraç ettikleri mal, bu yeni dinleri idi. Bu savaşlar 13.yy’da  İslam’ı yok etmek için yapılan “Haçlı Savaşları” ndan daha  çetin ve acımasız savaşlar oldu.
 
1990 yılında SSCB’ nin dağılması ile sosyalist düzenler de kapitalistleştiler.                                                                                        
Sosyalist ülkelerde yerden biter gibi “Dolar Milyarderleri” türemeye başladı. Kısa sürede namuslu ticaret yaparak dolar milyarderi olmanın izahı mümkün olmadığı gibi böyle bir şeyin olması da mümkün değildir. Bu olay sosyalist rejimlerin patronları, yani komünist partinin politbüro üyeleri, sosyalist dönemde ülkenin malları ve kaynakları üzerinde oturuyor,  her türlü tasarrufta bulunuyor ken,  bu işi “ halk adına” yaptıklarını söylüyorlardı. Sosyalist düzeni yıkarak halk adına ellerinde bulundurdukları varlıkları, zimmetlerine geçirerek,  kamu mallarını, fabrikalarını, arazilerini, madenlerini,  özel mülkleri haline getirdiler. Aslında değişen bir şey olmadı. Halk yine yoksul, bir avuç hırsız, dün adları komünist parti üst düzey yöneticisi iken, şimdi birer kapitalist patron oldular. Ellerinde bulunan servetler, halktan çalınmış kamu malları olarak dün olduğu gibi bugün de onlara hizmet ediyor.Roman Abromoviçler, Cirnovskiler… bugün komünist gömleklerini çıkartıp, türedi milyarder, oligark olarak kapitalist gömleklerini giyip dünya sahnesine çıktılar.
 
Sanayi ve sermaye gücünü ele geçiren bu zalim hırsızlar, kendi sömürülerine hizmet etmek üzere kurgulanmış bilimsel(!) temellere ve kuramlara dayandırılan yapay dinlerine düşman olarak İslam’ı ve Müslümanları düşman ilan ettiler.
 
İslam ülkelerinde iktidarı elinde bulunduran yönetici elitler de yeni anayasalar icat ederek, “çağdaş” olma adına onları takip edip, onların kutsallarına iman ettiler.  Ülkelerine kapitalizm ya da sosyalizmi getirmek için kendi halklarına ve dinleri İslam’a düşman oldular.
 
Kendi Müslüman halklarını temsilden uzak bu yöneticiler, “Yeni Dünya Düzeni”nin patronları, ABD, AB, ya da Rusya veya Çin’den destek alarak kurdukları batıl düzene karşı gelen kendi yurttaşlarına karşı en acımasız baskı ve katliamları, dış düşmanlardan, haçlılardan, siyonizm’den, Kızıl Çin den, SSCB den daha merhametsiz katliamları yaptılar.
 
Halkı Müslüman olan ülkelerde,  Müslüman görünen bu çağdaş firavunlar, Ebu Cehil’ler, Ebu Lehep’ler, İbni Sebe’ler… milletin dini İslam’ı, “birinci dereceden iç tehdit” veya  “iç düşman” olarak gördüler ve tüm emniyet ve düzenin güvenlik strateji ve planlarını buna göre yaptılar.   “Müslümanlar iktidara geleceğine, ülkeyi dış düşman işgal etsin” tercih ettiler.                                                                        
 
Seküler batıl dinlerini hakim kılma adına Müslümanlara göz açtırmayıp, kendi koydukları yasalarda himmet olarak tanıdıkları en temel insan haklarını bile Müslümanlara tanımadılar.
 
Küresel patronlardan SSCB, 1990 yılında dağılınca, ortada küresel sömürü düzeni kapitalizm kaldı. Temelde de esas düzen buydu. Hakkın doğuşunu, güç, imtiyaz, menfaat ve çoğunlukta gören acımasız vahşi kapitalist sömürü ve faiz düzeni.
 
1990 yılında tek kutuplu dünyanın jandarmalığını ABD ilan etti.  Baba Bush tarafından “Yeni Dünya Düzeni” tekrar ilan edilip, Dünya’ya kendi çıkar ve egemenliklerine uygun yeni bir düzen vermek için seferber oldular.
 
Oğul Bush “Haçlı Savaşları”nı ilan edip, “ya benimlesiniz, ya karşımdasınız safınızı seçin” dedi.Birkaç ülke hariç, Türkiye’yi yönetenler de koro halinde “Dünyaya barış, demokrasi, özgürlük, insan hakları getirmek için bunca fedakârlığa(!) katlanarak sizinle beraberiz” dediler. ABD ve müttefikleri, AB ve Siyonist İsrail’in peşine takıldılar. Olanlar malum. En büyük kabak, halkı Müslüman ülkelerin başında patladı. Oluk oluk Müslüman kanı aktı ve akıyor.
 
İlkeleri;  Müslüman ülkeler için, Laiklik, parlamenter demokrasi ve Serbest Piyasa Ekonomisi olan kapitalist inanç, ülkenin tüm erglerini; yasamayı, yürütmeyi, yargıyı, maliyeyi, silahlı kuvvetleri kapitalist azınlığın eline ve emrine vermeyi temel amaç edindi.
 
Sermaye sahibi azınlığın, menfaatleri ile halkın ve ülkenin menfaatleri sürekli çatışma halinde oldu. Onlar kazandı ülke ve halk kaybetti. Bu sınıf devletin gücünü hep kendi milletine, halkına karşı acımasızca kullandı. Yaptıkları zulüm ve haksızlıkları kabul etmeyenleri “devlete meydan okuyan asi “ olarak ilan ettiler.  Küresel boyutta zulme karşı gelen tüm Müslümanlar,  potansiyel suçlu, terörist olarak yaftalandı. Fişlenmeye ve izlenmeye başlandılar.
 
Katliamlarını haklı göstermek için, ”tarihin sonu “ gelmiştir. Artık savaşlar her şeyden galip çıkmış ve kabul görmüş küresel  ilkeler için verilmeli, karşı gelenler ve tehdit oluşturma ihtimali olanlar derhal yok edilmelidir” dediler.
 
1-Parlamenter demokrasi
2-Laik hukuk düzeni
3-Serbest (Liberal) Piyasa Ekonomisi (Kapitalizm.
 
Dünyanın ortak dini olarak, bu şartları ilan edip sömürü için değil de, insanlığın selameti için fedakârca mücadele verdikleri yalanını tüm güçlü medya ve düşünce kuruluşları aracılığı ile dünyaya duyurdular. Artık “insanlığın nihai dini” nin şartları bu ilkelerdi! 
 
Tüm sosyologlar, Psikologlar, siyasiler, yazarlar, bilim adamları, din adamları, bu ilkeleri yüceltmek ve aklamak, tebliğ etmek için seferber oldular!
 
Bu düzenleri n iktidarlarını da her şeye rağmen güvenmedikleri kişi ve gruplarla da asla paylaşmak istemediler.
 
Düzenlerini, diğer ülkelerde hakim kılmak için, kendilerine işbirlikçiler oluşturmayı da ihmal etmediler.
 
Örtülü işgalleri altında sömürdükleri ülkelerin başına hep işbirlikçilerini-“diktatör olsun, Sultan olsun, Emir olsun, siyasi parti olsun farketmez”- getirdiler. Onlarla o ülkenin her şeyini paylaştılar.
 
17.yy’ dan dan bu yana yaptıkları çalışmalarla artı dünyanın her ülkesinde kendilerine işbirlikçi bulmakta zorluk çekmiyorlar.
 
İki türlü işbirlikçi türedi:
1-Fikri işbirlikçiler.
2-Fiili İşbirlikçiler.
 
Fikri işbirlikçile; egemen güçlere ve onların düzenine inanmış, onların inançlarını ve fikirlerini benimsemiş, iflah olamaz, ümitsiz vaka durumundaki,  İslam’a karşı ve düşman olan gayrimüslim azınlıklar ve dine karşı laiklik inancını benimsemiş dini ve kültürel mutasyona uğramış kesimler. Bunlar iktidara geldiklerinde, halkının tüm kutsal ve çıkarlarına karşı ve düşmanlık besleyen ve hemen fiili işbirlikçiliğe de başlayan kesimlerdir.  
 
Fiili işbirlikçiler; küresel egemenlerin fikirlerini tamamen benimsemeseler de, maslahat ve çıkarları, ikballeri gereği, iktidarlarını sürdürmek için, taktik icabı, korkaklıkları gereği gibi sebeplerle, fiili olarak küresel sömürgeci güçlerle işbirliği için de olanlardır. 
 
Günümüzde cereyan eden olayları katliamları başka eksende izah edemeyiz. Herkesin, özellikle halkı Müslüman ülke yöneticilerinin büyüden kurtulup, rüyadan uyanmaları zamanı gelmiş ve geçmektedir.
 
İslam ülkelerinde cereyan eden ve oynanan demokrasi oyununun arka planında hep küresel sömürgecilerin ikiyüzlü, alçakça oyunları yatmaktadır. İş demokrasi, insan haklarını koruma meselesi değildir.
 
Türkiye’de, Demokrat partiye karşı yapılan darbe ve idamlar, Refahyol İktidarının bir yıl içinde yıkılıp Merhum Erbakan’ın  siyasetten yasaklanması, Ergenekon ve Gezi olayları, Pakistan’da  Ziya ül Hak’ın suikastle öldürülmesi, İran’da  Muhammed Musaddık hükümetinin devrilip Musaddık’kın vatana ihanetle suçlanıp ömür boyu hapse mahkum edilip ev hapsinde şaibeli ölümü,  Cezayir’de İslami selamet Cephesi (FİS) iktidarının  darbeyle devrilip yöneticilerin bir kısmının öldürülüp, bir kısmının çölde kurulan esir kampında ölüme mahkum edilmesi, Sudan olayları, El Beşir’ in durumu , Afganistan’ da Taliban iktidarının devrilmesi, işbirlikçi Karzai ile Afganistan’ın yakılıp- yıkılması, Bangladeş’te 40 yıl önce olmuş olaylar delil gösterilerek Cemati İslami liderlerinin tutuklanıp “vatana ihanet” ile suçlanıp idam ve müebbet hapse mahkum edilerek  binlerce Cemaati İslami taraftarının katledilip partinin yasa dışı  ilan edilmesi, Filistin’de Hamas’ın  tüm dünyadan gözlemcilerin huzurunda seçimi söke söke almasına rağmen, Hamas  illegal terör örgütü sayılıp, Abbas’ın  İsrail tarafından Filistin devlet başkanı atanması, Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in partisi Adalet Partisi’nin seçimi almasına rağmen daha bir yıl geçmişken darbe ile M.Mursi’nin iktidarına son verilip katliam yapılması…
 
Hep bu olay ve işler küresel sömürgeci güçlerin dünyayı sömürmeye devam etmek için işbirlikçilerle kotardığı işlerdir.
 
İhvan’ın mücadele ve direnmesi, Mısır’da Demokrasiyi ya da Mursi’yi kurtarma mücadelesi olmaktan öte, tüm dünyada mazlum Müslümanların, onurunu, şerefini, ülkesini ve namusunu kurtarma mücadelesidir. Kaybedilmesi, İslam ülkelerinin bir yüz yıl daha uyutulup işbirlikçilerle sömürülmeleri demektir.
 
Allahû Teâlâ,  İhvan mücahitlerine direnme gücü versin, zafer versin. (Amin) Zalim işbirlikçileri ıslah, ıslah olmazsa kahretsin!
 
Mısır’da Müslümanların ayağa kalkması, tüm dünya Müslümanların gafletten uyanması, zalimin diz çökmesini sağlayacak tarihi bir dönüm noktası olacaktır. (İnşaallah)
 
Müslümanlar uyandı, ayağa kalkıyor, sabır hak’ta direnmektir. Onların değil Allah’ın (c.c) dediği olur.
 
Dualarımız onlarla… 
YORUMLAR
şahin pek 03-08-2013, 08:52:20
inneddine ındellahil islam'ı yok sayan bir zihniyet elbet birgün yok olacaktır.müslümanlar kardeştir ve birleşmemliler,bu birleşme er yada geç olacak olmalı,yoksa teker teker avlarlar bizi.zaman daraldı.mesafe daraldı.müslümanlar uyanın,Allah için uyanın,Ümmet için uyanın, UYANALIM HEP BERABER
 
şeyma 05-08-2013, 06:34:13
İhvan silaha sarılmadan direnişin ne olduğu gösterdi. Destan yazıyorlar dualarımız onlarla...
 
HAMDİ AŞIKOĞLU 05-08-2013, 07:17:45
Arafatta vakfe durur gibi zalimin karşısında dimdik bir duruş sergileyen ve bu duruşlarıyla aziz islam ümmetine izzet ve şeref bahşeden Mısır'lı mücahit kardeşlerimi selamlıyorum.Allah adına,hak ve adalet adına şehid olan,tutmakta oldukları oruçlarının iftarını ise Allah'ın kendilerin bahşettiği ahretteki rızıklarla yapan tüm şehitlerimize selam olsu.Şehadet çağrısını yeniden nesillere ve çağlara haykıran bu yiğitlere selam olsun.
 
MUSTAFA YAŞAR 05-08-2013, 08:57:36
HUNTİNGTON MEDENİYETLER ÇATIŞMASI TEZİNİ ORTAYA ATTI.KENDİ AÇISINDAN HAKLIYDI.ANCAK MEDENİYET DERKEN BİR İNCE HESAP YAPIYORDU.BU HESAP ŞUYDU.MEDENİYETLER ÇATIŞMASI DEĞİL DİN SAVAŞLARIYDI.BU İSMİ KULLANMASI SIKINTILI OLABİLİRDİ.ODA MEDENİYET (CIVILAZATION) KELİMESİNİ KULLANDI.EVET SAVAŞ BAŞLADI.MÜSLÜMANLAR UYANIN VE GERÇEKLERİ ARTIK GÖRÜN
 
Eda 12-08-2013, 07:04:32
Yazı meseleyi özetlemiş...
 
İsmail Apaydın 18-08-2013, 22:27:22
Kaleminize sağlık... Şu günlerde Milli Görüş'e ihtiyacın ne kadar fazla olduğunu anlıyoruz. :(
 
YAZARIN DİĞER YAZILARI
14/02/2017 - 14:47 TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
23/12/2016 - 12:03 ÜLKEMİZİN ÜYE YAPILDIĞI BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLERİ…
14/11/2016 - 13:59 KASABINA AŞIK KOYUN
24/10/2016 - 15:41 MUSUL HAREKÂTININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
11/10/2016 - 18:11 KANDİL’E YAĞI KİM KOYUYOR ?
29/09/2016 - 11:37 EĞİTİM VE TERSİNE DEVŞİRME
05/09/2016 - 17:52 III.BİNYIL HAÇLI SAAVAŞLARI
15/08/2016 - 10:31 BAŞIMIZA GELENLER
03/08/2016 - 15:56 15 TEMMUZ DARBE SONRASI
19/07/2016 - 16:50 15 TEMMUZ 2016 DARBE TEŞEBBÜSÜ
04/07/2016 - 13:04 İLERİ GİDİŞ Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
11/06/2016 - 10:43 DOST ZANNEDİLENLERDEN YENEN KAZIKLAR !
27/05/2016 - 18:00 IŞİD’İN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİ Mİ?
16/05/2016 - 16:29 LAİKLİK NE İŞE YARAR? -II-
10/05/2016 - 10:50 LAİKLİK NEDİR NE İŞE YARAR ? -I-
25/04/2016 - 21:04 BATI DUYARLILIĞI
08/04/2016 - 09:30 NEREYE GİDİYORUZ ?
29/03/2016 - 11:10 KONSOLOS EFENDİLERİN ADALET HASSASİYETİ
14/03/2016 - 17:31 NESLİMİZ PAGANİZM TEHDİDİ ALTINDA
26/02/2016 - 11:29 TRİBÜNDE SEYİRCİ OLMAK
16/02/2016 - 16:39 ANAYASA TARTIŞMASI -2
02/02/2016 - 19:30 ANAYASA TARTIŞMASI -1
15/01/2016 - 23:09 TÜRKİYE’DE TERÖRÜN KAYNAĞI
05/01/2016 - 11:39 MUSUL SORUNU
30/12/2015 - 14:19 KANAL İSTANBUL RANTI
21/12/2015 - 15:11 AKP İKTİDARLARI’NIN İSRAİL İLİŞKİLERİ
14/12/2015 - 10:12 IRAK BİZE IRAK DEĞİL
02/12/2015 - 12:17 BÖLGEMİZDE SON GELİŞMELER
23/11/2015 - 10:56 RUSYA’NIN IŞİD HEVESİ
14/11/2015 - 10:28 SİLAHLAR MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE DENENİYOR
27/10/2015 - 17:06 DEVLET EL DEĞİŞTİRİYOR...
18/10/2015 - 17:00 KAMPLAŞMA KİMLERİN İŞİNE YARAR ?
04/10/2015 - 20:15 TERÖRE KARŞI KÜRESEL İŞBİRLİĞİ
21/09/2015 - 12:44 YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE
10/09/2015 - 12:37 YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE
31/08/2015 - 18:25 ÇÖZÜM SÜRECİ OYALANMASI VE ÇÖZÜM
21/08/2015 - 11:55 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE TERÖR
08/08/2015 - 13:22 CHP VE TERÖR
13/07/2015 - 03:55 İSLAM COĞRAFYASI VE TÜRKİYE'DE KİMLİK İNŞAASI
05/07/2015 - 22:43 BÖLGEDE SUÇLU TÜRKİYE Mİ?
29/06/2015 - 00:49 HİÇ BİRİ TEMİZLİKTEN SÖZ EDEMEZ!
23/06/2015 - 11:20 HAÇLI SAVAŞLARI SÜRÜYOR…
15/06/2015 - 11:27 UFUKTA ERKEN SEÇİM VAR
09/06/2015 - 10:05 7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ
01/06/2015 - 13:05 EY MİLLET UYAN-2
25/05/2015 - 14:01 EY MİLLET UYAN, İYİ YÖNETİLMİYORUZ-1
12/05/2015 - 14:49 7 HAZİRANDA YİNE SEÇİM VAR
05/05/2015 - 11:56 TARİHE GEÇMİŞ KATLİAM VE SOYKIRIMLAR -2 (Kızılderili Soykırımı)
30/04/2015 - 10:41 Tarihe Geçmiş Katliam Ve Soykırımlar (Endülüs Soykırımı)
15/04/2015 - 11:29 DÜNYADA SOYKIRIM MUCİTLERİ
07/04/2015 - 15:29 FAİL, ÜST AKIL İSE SİZ NE AKILSINIZ?
01/04/2015 - 12:57 BU NE REZİLLİK, NE KEPAZELİK, NE MÜTTEHEMLİK?
25/03/2015 - 14:54 TEPEDE YETKİ KAVGASI MI?
12/03/2015 - 11:20 EKONOMİ CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİRŞEY YOK
04/03/2015 - 10:55 ERBAKAN'I ANLAMAK...
24/02/2015 - 11:15 BU CADDE ÇIKMAZ SOKAK!
10/02/2015 - 09:50 TÜRKİYE HANGİ ZEMİN ÜZERİNDE YÜKSELECEK?
02/02/2015 - 16:21 YÖNETMEK YA DA YÖNETİLMEK
27/01/2015 - 11:02 İSLAM ÜLKELERİ BARIŞ GÜCÜ ACİLEN KURULMALIDIR
20/01/2015 - 15:40 BLACKWATER TERÖR ÖRGÜTÜ
13/01/2015 - 18:21 TERÖR KİMİN İŞİNE YARAR ?
07/01/2015 - 11:37 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VII
01/01/2015 - 12:08 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-VI
22/12/2014 - 21:25 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-V
16/12/2014 - 10:27 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-IV
09/12/2014 - 17:15 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-III
02/12/2014 - 11:45 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-II
25/11/2014 - 11:43 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-KÜRT İLİŞKİLERİ-1
13/11/2014 - 16:13 YENİ DÜNYA DÜZENİ VE MESCİD-İ AKSA
04/11/2014 - 13:20 KAMU DÜZENİ
28/10/2014 - 14:50 KULLUK SÖZLEŞMESİ
16/10/2014 - 11:30 KAMU MALLARININ SATIŞI
07/10/2014 - 23:45 KURBAN BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!
29/09/2014 - 16:45 IŞİD SAVAŞI VE TÜRKİYE’NİN DURUŞU
21/09/2014 - 23:48 IŞİD ÜZERİNDEN TÜRKİYE'NİN BAŞINA ÇORAP ÖRÜLMEK İSTENİYOR
09/09/2014 - 09:30 BÜTÜN BUNLARI IŞİD Mİ YAPIYOR?
19/08/2014 - 16:15 BU DÜZENİN ÜRETTİĞİ İNSAN YAPISI
12/08/2014 - 10:20 ÇAN KAYA!
28/07/2014 - 00:04 HANİ BAHAR GELMİŞTİ?
20/07/2014 - 20:27 GAZZE'DE KATLİAM SÜRÜYOR
10/07/2014 - 19:23 İSLAM ÜLKELERİNİN YÖNETİCİLERİ NE YAPAR?
02/07/2014 - 15:45 NEREDEN NEREYE ?
24/06/2014 - 13:59 FİTNE ATEŞİ
07/06/2014 - 16:08 DEMOKRASİ, DİKTATÖRLERİN MEŞRUİYET ARACI MI ?
30/05/2014 - 18:20 23. ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
21/05/2014 - 10:15 BİR MUSİBET Mİ, BİN NASİHAT MI?
12/05/2014 - 01:32 BİRLİK VE BERABERLİK
08/05/2014 - 11:18 10.YIL DA TV5
28/04/2014 - 10:28 SEÇİM KAVGASI
22/04/2014 - 10:54 MEDYA ÇILGINLIĞI
14/04/2014 - 13:00 DEMOKRASİNİN BEDELİ
07/04/2014 - 01:30 ÇARLIK RUSYASI YENİDEN
01/04/2014 - 09:55 KOKPİTTE OTURANLAR
24/03/2014 - 10:31 SİYASİ TERCİH VE SORUMLULUK
17/03/2014 - 11:00 DEĞİŞİMİN CAZİBESİ
10/03/2014 - 10:00 SİYASİ CİNNET HALİ
02/03/2014 - 23.55 FİİLİ İŞGALLER YENİDEN BAŞLADI
24/02/2014 - 11:30 ÜÇÜNCÜ VEFAT YILINDA ERBAKANI ANLAMAK
17/02/2014 - 08:10 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-3
10/02/2014 - 11:00 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-2
01/02/2014 - 17:30 AKP HÜKÜMETİNİN GELİŞMELER KARŞISINDA DURUŞU-1
26/01/2014 - 23:45 17 ARALIK DIŞ ODAKLAR VE OYUNCULAR
17/01/2014 - 12:15 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-2
09/01/2014 - 13:00 17 ARALIK YOLSUZLUK OPERASYONU VE TARAFLAR-1
31/12/2013 - 12:00 BU İŞ HÜKÜMETİ VE CEMAATİ AŞAR!
23/12/2013 - 13:00 AB MACERASI:GÖNÜLLÜ ESARET-5
16/12/2013 - 15:47 AB MACERASI-GÖNÜLLÜ ESARET-4
05/12/2013 - 16:00 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-3 BÖLÜM
23/11/2013 - 15:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET- 2
15/11/2013 - 20:02 AB MACERASI: GÖNÜLLÜ ESARET-1
29/10/2013 - 13:39 TEFECİLİK MEDENİYETİ!
14/10/2013 - 13:22 TOPLUMSAL SORUNLARIMIZ VE ÇÖZÜM REFERANSLARI
05/10/2013 - 14:49 28 ŞUBAT SANIKLARI VE MAĞDURLARI
26/09/2013 - 16:25 DEMOKRASİNİN NAMUSU
27/08/2013 - 13:00 KATİLDEN HİMMET BEKLEMEK
18/08/2013 - 15:11 GÜÇ BENDE O HALDE HAKLIYIM
03/08/2013 - 07:49 DİN SAVAŞLARI
23/07/2013 - 09:20 ÖRTÜLÜ İŞGAL
12/07/2013 - 15:40 MISIR VE DEMOKRASİ
03/07/2013 - 20:21 MURSİ DİRENMELİDİR !
24/06/2013 - 18:56 BÖLGE BARIŞI GÜÇLÜ TÜRKİYEDEN GEÇER
13/06/2013 - 19:26 CAMİ VERGİSİ
04/06/2013 - 20:24 HOŞAFIN YAĞI KESİLDİ!
23/05/2013 - 15:34 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE AYRIMCILIK
10/05/2013 - 16:51 ÇEVREMİZDE OLUP BİTENLER VE İSRAİL
30/04/2013 - 19:29 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-2
24/04/2013 - 18:25 MÜSLÜMANLAR MASUMDUR-1
09/04/2013 - 17:54 KAN DAVASI -2
30/03/2013 - 22:14 KAN DAVASI-1
20/03/2013 - 22:54 SERBEST TİCARET ANTLAŞMALARI (LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER)
10/03/2013 - 18:29 YENİDEN RANT EKONOMİSİNE DÖNÜŞ
01/03/2013 - 15:26 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -3
25/02/2013 - 17:33 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -2-
20/02/2013 - 12:05 VEFATININ 2.YILINDA ERBAKAN -1-
12/02/2013 - 12:14 MEDENİYET SORUNU
30/01/2013 - 15:36 HABABAM SINIFI
15/01/2013 - 16:20 YENİDEN İŞGAL VE SÖMÜRGECİLİK
10/01/2013 - 14:30 GÜÇLÜ OLAN HAYATTA KALIR
01/01/2013 - 15:22 KENDİSİ RUS MOTORU AMERİKAN ÜRETİMİ TÜRK
20/12/2012 - 17:26 YILBAŞI NOEL MİLLİ PİYANGO
09/12/2012 - 20:17 Cumhuriyetin Kazanımları!
26/11/2012 - 14:33 Küresel Güç Dengeleri Değişiyor
15/11/2012 - 15:40 İslam Ülkelerinin Kurduğu Teşekküller Neden Etkin Değil?
06/11/2012 - 16:41 Müslüman Duyarlılığı
23/10/2012 - 00,11 Kurban Bayramı Mübarek Olsun
17/10/2012 - 17:53 İçki Reklamları ve Anayasa
09/10/2012 - 23:24 Suriye'ye Müdahale Kimin İşine Yarar?
01/10/2012 - 17:33 Görünen İran
19/09/2012 - 00:01 Müslümanın Talep Ve Beklentileri
11/09/2012 - 19:43 Türkiyenin Borç Faizi ve Yabancılara Toprak Satışı
28/08/2012 - 16:06 DÜNYA PETROLLERİNİ SÖMÜRENLER
23/08/2012 - 00:44 PKK'NIN İDEOLOJİK KİMLİĞİ
14/08/2012 - 12:18 Nizam İthalatı
04/08/2012 - 14:55 Küresel Bataklık
25/07/2012 - 13:00 Sahibinden Satılık Partiler 2
20/07/2012 - 14:43 Sahibinden Satılık Partiler 1
09/07/2012 - 08:55 Taksim Meydanının Silüeti
02/07/2012 - 09:30 Milleti Aptal Yerine Koymayın
25/06/2012 - 17:15 TÜRKİYE BÖLGEDE YALNIZLIĞA SÜRÜKLENİYOR
18/06/2012 - 17:15 Anayasa mı ? Babayasa mı ?
11/06/2012 - 10:46 ALKOL, EŞCİNSELLİK, FUHUŞ VE KÜRTAJ
05/06/2012 - 13:45 Büyük Ortadoğu Projesi'nde Türkiye'nin Rolü
29/05/2012 - 11:45 Saf Tutmak
21/05/2012 - 10:00 Dünya'da ve Türkiye'de Neo Kapitalizm-2
14/05/2012 - 17:33 Dünya'da ve Türkiye'de Neo-Kapitalizm 1
08/05/2012 - 13:28 Nerede Duruyoruz ?
28/04/2012 - 12:37 Kalkınmamızın Ayak Bağları
 
TSK açıkladı: 45 terörist etkisiz
Akif Emre'ye son vazife
AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım oldu
Gelecek Milli Görüş’ün
Bölgeye dışarıdan müdahale olduğu müddetçe kan durmaz
Oyun kurucularla bu oyun bozulmaz
Fetihler Milli Görüş’le olur
Hak üstün tutulmadan Bir ülkede huzur olmaz
Karamollaoğlu: Ülkemiz yeniden dizayn edilmek isteniyor
EN ÇOK
Yazarlar
Hayati OTYAKMAZ
RAMAZAN-I ŞERİF AYINA HAZIR MIYIZ?
Atilla MEHDİGİL
İman açısından dört sınıf insan
Feyzullah AYDOĞAN
DEVLET AKLI
Mustafa GEÇER
TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA SORUNU
Ekrem ŞAMA
Ne umduk, ne bulduk?
Mustafa BİLGEN
Hz PEYGAMBER (s.a.v.)’İN SİYASETÇİYE ÖĞÜTLERİ
Şeref KAÇMAZ
DEĞİŞTİRİ - YORUM
Mustafa KAYA
Arap-İslam-Amerikan Zirvesi (!)
İshak BEYAZAY
Özel askeri şirketler-1
Mustafa İŞCAN
SGK personeli uzmanlık istiyor
Uzm.Dr. Ali AYDIN
Soğuk Parmaklar Hangi Hastalıklarda Görülür
Alıntı Yazılar
Mehmet Şevket EYGİ
Oruç ayımız kutlu olsun!
Abdullah AKÇAY
Düşünmek herkese iyi gelecek !..
Ali Haydar HAKSAL
Emperyalizm Güdümlü İslâm NATO’su!
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL
“Manchester Saldırısı” Ya da İngiltere’nin Ortadoğu’ya “Derin Dönüşü”...
Zeki CEYHAN
Sanırsınız!
Mevlüt ÖZCAN
Ramazan ayı geldi, elhamdülillah
Mahmut TOPTAŞ
Bizden dört dörtlük kâfir çıkmaz
Prof.Dr.Ata ATUN
Ortadoğu’da bilmediğimiz anlaşmalar
Prof. Dr. Burhanettin Can
Yeni Bir Kadife Darbe Süreci - 6:
İsmail Hakkı AKKİRAZ
Şükür imandır, nankörlük ise inkâr
Mustafa YILDIRIM
Çocuklar anne babanın aynasıdır
Burak KILLIOĞLU
Ezberle olmaz
Şakir TARIM
Kur’an ayında İslamî şuura ulaşmak
İsmail KILLIOĞLU
Evin içi
İbrahim VELİ
Derin muhalefet
Abdülkadir ÖZKAN
NATO, DEAŞ karşıtı koalisyona katılacakmış!..
 
Ana Sayfa Günün Haberleri Yazarlar TÜRKİYE POLİTİKA EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK & YAŞAM EĞİTİM BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT
Copyright © 2011 TV 5 HABER
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz